AWS Managed Services

ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานบนระบบคลาวด์

การรักษาความปลอดภัย

กฎควบคุมระบบที่มีการจัดการและการตรวจสอบความปลอดภัยมากกว่า 150 รายการ

การจัดการเหตุการณ์

ตรวจพบและแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงรุกถึง 80%

ระบบอัตโนมัติ

จัดทำเอกสาร SSM ถึง 1.35 ล้านรายการต่อเดือน โดยเป็นแบบอัตโนมัติสูงสุดถึง 97%

ประหยัดค่าใช้จ่าย

การดำเนินงานและการประหยัดต้นทุนของ AWS โดยเฉลี่ยต่อปีที่ 10-15%

ความเชี่ยวชาญของ AWS

การบริการที่ครอบคลุมทั่วโลกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมกับการตอบสนองและการแก้ไขระดับชั้นหนึ่ง

เหตุใดต้อง AWS Managed Services

AWS Managed Services (AMS) ช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ AWS ในวงกว้างและดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น เราใช้ประโยชน์จากบริการมาตรฐานของ AWS รวมถึงมอบแนวทางและการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะทางที่เป็นไปตามบริบทของระบบและแอปพลิเคชันของคุณ AMS มอบความสามารถเชิงรุก เชิงป้องกัน และเชิงสืบสวนที่ยกระดับการดำเนินงานและช่วยลดความเสี่ยงโดยไม่กระทบต่อความคล่องตัว เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ การตรวจสอบ การจัดการอุบัติการณ์ การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS การรักษาความปลอดภัย การแพตช์ การสำรองข้อมูล และการปรับต้นทุนให้เหมาะสมคือส่วนหนึ่งของความสามารถในการดำเนินงานที่ AMS เพิ่มให้กับทีมของคุณ การตรวจจับและการตอบสนองเหตุการณ์ของ AWS มีให้บริการในภาษาอังกฤษสำหรับเวิร์กโหลดที่โฮสต์ใน AWS Region ที่มีสิทธิ์ใช้งาน

ประโยชน์

AMS ยกระดับความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานด้วยการตรวจสอบความปลอดภัยและการแก้ไข AMS ช่วยลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS และชุดเครื่องมือแบบเนทีฟที่หลากหลายของ AWS กลไกด้านความปลอดภัยของเรามีการควบคุมเชิงป้องกันและเชิงสืบสวน

AMS มีการตรวจสอบ Well-Architected, การตรวจสอบกฎการกำหนดค่า, การป้องกันความเสี่ยง, การจัดการ และอื่นๆ อีกมากมาย AMS ตรวจสอบบริการต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปีด้วยการแจ้งเตือนเชิงรุกและวงจรการจัดการเหตุการณ์ที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การตรวจจับและการตอบสนองไปจนถึงการแก้ปัญหา

AMS ให้ความสำคัญกับแนวทางแบบอัตโนมัติเป็นอันดับแรกในการดำเนินงานเพื่อลดข้อผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน และมอบความสม่ำเสมอ ความรวดเร็ว ความแม่นยำ และการประหยัดต้นทุน ลูกค้าของเราได้รับการดำเนินงานและการประหยัดต้นทุนของ AWS โดยเฉลี่ยต่อปีที่ 10-15% ระบบอัตโนมัติช่วยให้ทีมของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้าและกลไกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของลูกค้าได้

AMS ปรับขนาดความสามารถในการดำเนินงานของลูกค้าของเราและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รูปแบบการดำเนินงานของ AMS ใช้กลไกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ประเมินเวิร์กโหลดและไปป์ไลน์กับนโยบายความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป

AMS มอบเส้นทางที่รวดเร็วให้กับลูกค้าในการตอบสนองต่อความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตน AMS ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและให้การรับรองจากเฟรมเวิร์ก เช่น PCI DSS, ISO, CSA STAR CCM, HITRUST CSF และ SOC 1 และ 2 AMS ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าในการใช้งานเวิร์กโหลดที่ต้องการ FedRAMP Moderate ในรีเจี้ยนเชิงพาณิชย์ และเวิร์กโหลดที่ต้องการ FedRAMP ระดับสูงใน AWS GovCloud (สหรัฐฯ)

กรณีใช้งาน

การตรวจสอบและการสังเกตเห็นผลได้

คุณต้องคิดวิธีวางแผนการตรวจสอบประสิทธิภาพของเวิร์กโหลดของคุณเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้งานเวิร์กโหลดของคุณอย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์ ระบบที่สังเกตเห็นผลได้จะช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มความคล่องตัว และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น AMS ยกระดับความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานด้วยการตรวจสอบกิจกรรมและเหตุการณ์ในเชิงรุกเป็นเวลา 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความพร้อมใช้งานและความยืดหยุ่น ระบบอัตโนมัติช่วยให้ AMS ตรวจจับและแจ้งเตือนลูกค้าในเชิงรุกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ถึง 80% โดยจำนวนนั้นจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเรียนรู้จากประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

การกำหนดค่า การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการตรวจสอบ

องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับข้อกำหนดภายใน รวมถึงระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมภายนอก ระดับประเทศ และระหว่างประเทศในรูปแบบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และพัฒนาอย่างรวดเร็ว AMS มอบเส้นทางที่รวดเร็วให้กับลูกค้าในการบรรลุใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการรับรองตาม PCI-DSS, HIPAA, HiTrust, GDPR, ISO, SOC 1, 2 และ 3, FedRAMP ระดับปานกลางและสูง AMS ช่วยลูกค้ากำหนดค่าระบบของตนเองให้ปลอดภัยได้โดยการมอบกลไกความปลอดภัยที่ได้รับการพิสูจน์ตามเวลาซึ่งสอดคล้องกับ NIST, กฎควบคุมระบบที่มีการจัดการ และการตรวจสอบความปลอดภัยมากกว่า 150 รายการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดล่าสุด

การจัดการกับการดำเนินงานจากส่วนกลาง

รูปแบบของระบบคลาวด์นั้นพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และการติดตามภัยคุกคามด้านความปลอดภัยใหม่ๆ อาจใช้เวลานาน มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องใช้ผู้มีความสามารถด้านระบบคลาวด์จำนวนมาก AMS ปรับขนาดความสามารถในการดำเนินงานของลูกค้าของเราและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า รูปแบบการดำเนินงานของ AMS ใช้กลไกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ประเมินเวิร์กโหลดและไปป์ไลน์กับนโยบายความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกครั้งที่มีการโต้ตอบ เราจะทำซ้ำและปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานของลูกค้า ผ่านการปรับแต่งการแจ้งเตือน การสร้างระบบอัตโนมัติ และการเพิ่มการตรวจสอบและตัวบ่งชี้ระดับการบริการใหม่ๆ

การควบคุมและการกำกับดูแลขององค์กร

เราขอเสนอการรายงานจากบริการแบบเนทีฟต่างๆ ของ AWS เพื่อสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญของ AMS รวมถึงข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหารและข้อมูลเชิงลึกด้านการประหยัดต้นทุน และรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์และประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการกำกับดูแล AMS อนุญาตให้บังคับใช้แท็ก AMS และที่ไม่ใช่ AMS ได้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามการกำกับดูแลขององค์กรและการควบคุมการตรวจสอบ AMS สามารถเข้าควบคุมการดูแลระบบและการบำรุงรักษาระบบของ Control Tower รวมถึงมอบการตรวจสอบและการแก้ไข
 • FieldCore

  FieldCore ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ GE ใช้ AMS Accelerate ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติ

  อ่านกรณีศึกษา

 • Origin Energy

  Origin Energy เพิ่มความเร็วในการย้ายข้อมูล ยกระดับความปลอดภัย และลดต้นทุนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าของ AWS

  อ่านกรณีศึกษา

 • Detrack Systems

  Detrack Systems นำเสนอนวัตกรรมและความเสถียรด้วย AWS Managed Services

  อ่านกรณีศึกษา

 • Coinhako

  Coinhako ย้ายข้อมูลไปยัง AWS เพื่อการรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความพร้อมใช้งานสูง

  อ่านกรณีศึกษา

 • Thomson Reuters

  Thomson Reuters ใช้ AWS Managed Service เพื่อให้การสนับสนุนด้านการดำเนินงานและพนักงานสำหรับงานที่ไม่ต้องการปรับขนาด

  อ่านกรณีศึกษา

 • Change Healthcare

  Change Healthcare ใช้ AWS Managed Services เพื่อให้มั่นใจว่าเวิร์กโหลดจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และมีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของตน 100 เปอร์เซ็นต์ตลอดเวลา

  อ่านกรณีศึกษา

 • Sallie Mae

  Sallie Mae ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่จะให้บริการระบบคลาวด์แบบครบวงจรและลดต้นทุนโดยรวมลง 30 เปอร์เซ็นต์ด้วยความช่วยเหลือจาก AWS Managed Services

  อ่านกรณีศึกษา

 • Carro Group

  AWS Managed Services ช่วยให้ Carro Group ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็วได้

  อ่านกรณีศึกษา