rule

เพิ่มพูนความรู้ของคุณเกี่ยวกับระบบคลาวด์ด้วยเอกสารเชิงเทคนิคของ AWS ที่เขียนขึ้นโดย AWS, นักวิเคราะห์อิสระ และ AWS Community

สำรวจคลังรายงานและเอกสารรายงานที่เขียนขึ้นโดยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่รายงานจากนักวิเคราะห์ของ AWS  


AWS Well-Architected Framework – หลักสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อถือได้    เมษายน 2019  |  PDF

รายละเอียดสำหรับการยืนยันความถูกต้องในด้านความเชื่อถือได้ของสถาปัตยกรรมของคุณโดยใช้ AWS Well-Architected Framework

คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของ Amazon Aurora MySQL: การจัดการการเชื่อมต่อ
มีนาคม 2019  |  PDF
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การกำหนดพารามิเตอร์การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ และการกำหนดค่าโปรแกรมไคลเอ็นต์ ไดรเวอร์ และตัวเชื่อมต่อ

ภาพรวมความปลอดภัยของ AWS Lambda
มีนาคม 2019  |  PDF
เจาะลึกบริการ AWS Lambda ผ่านมุมมองด้านความปลอดภัยเพื่อรับทราบถึงภาพของการบริการอย่างรอบด้าน รวมทั้งทำให้คุณเข้าใจ AWS Lambda ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ทำความเข้าใจ CPU Credit ของอินสแตนซ์มาตรฐาน T2
มีนาคม 2019  |  PDF
อธิบายหลักการที่อินแสตนซ์มาตรฐาน T2 ได้รับ CPU Credit การมอบเครดิตการเปิดใช้ และวิธีการใช้เครดิต CPU ที่เปิดใช้และได้รับมาเหล่านั้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ Microsoft SQL Server
บน AWS
มีนาคม 2019  |  PDF
คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ Microsoft SQL Server บน AWS

ปัญหาคนไร้บ้านและเทคโนโลยี
มีนาคม 2019  |  PDF
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับวิธีที่ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันและต่อสู้ปัญหาคนไร้บ้าน

การใช้ประโยชน์ Amazon Chime Voice Connector สำหรับ SIP Trunking
มีนาคม 2019  | PDF
อธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของ Amazon Chime Voice Connector ที่เป็นบริการรับส่งข้อมูลเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต และปรับขนาดให้ตรงกับความต้องการด้านความจุของคุณได้แบบยืดหยุ่น

เกตเวย์ไฟล์สำหรับสถาปัตยกรรมพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์แบบไฮบริด
มีนาคม 2019  |  PDF
ภาพรวมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดโดยใช้ AWS Storage Gateway ในการกำหนดค่าเกตเวย์ไฟล์

 • ภาพรวมของ Amazon Web Services (ธันวาคม 2018)    HTML  |  PDF
  • ภาพรวมของบริการของ AWS ทั้งหมด
 • AWS Well-Architected Framework (พฤศจิกายน 2018)    PDF
  • ภาพรวมของกรอบงานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อยืนยันความถูกต้องของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • ภาพรวมของกรอบงานการนำ AWS Cloud มาใช้งาน (กุมภาพันธ์ 2017)    PDF
  • กรอบงานเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการนำ AWS มาใช้
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของ AWS (สิงหาคม 2016)    PDF
  • คำแนะนำที่เชื่อถือได้สำหรับความปลอดภัยเมื่อใช้บริการของ AWS
 • ภาพรวมเกี่ยวกับบริการพื้นที่จัดเก็บของ AWS (ธันวาคม 2016)    PDF
  • ภาพรวมของโซลูชันพื้นที่จัดเก็บที่พร้อมใช้งานของ AWS
 • วิธีการกำหนดราคาของ AWS (มิถุนายน 2018)    PDF
  • คำแนะนำการใช้งาน AWS Simple Monthly Calculator เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน AWS รายเดือน
 • วิธีการกำหนดราคาของ AWS (มิถุนายน 2018)    PDF
  • คำแนะนำการใช้งาน AWS Simple Monthly Calculator เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน AWS รายเดือน
 • การวางรากฐาน: การตั้งค่าสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน (มีนาคม 2018)    HTML |PDF
  • กล่าวถึงหลักสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและกลไกสำคัญเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าว
 • การบริหารต้นทุนของ AWS Cloud (มีนาคม 2018)    HTML | PDF
  • ให้ภาพรวมเกี่ยวกับเครื่องมือการบริหารต้นทุนสำหรับ AWS มากมาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดขององค์กรสำหรับการสร้างกรอบความคิดที่ตระหนักถึงต้นทุน
 • อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของ Amazon EC2 และรูปแบบการเหมาจ่ายอื่นๆ (มีนาคม 2018)    HTML | PDF
  • กล่าวถึงอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของ Amazon EC2 และรูปแบบการเหมาจ่ายสำหรับบริการอื่นๆ ของ AWS
 • การใช้ประโยชน์จากอินสแตนซ์ Spot ของ Amazon EC2 ตามขนาด (มีนาคม 2018) HTML | PDF
  • ให้ภาพรวมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ Spot ของ Amazon EC2 รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้อินสแตนซ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสร้างวัฒนธรรมด้านความโปร่งใสและความรับผิดชอบเกี่ยวกับต้นทุน(มีนาคม 2018)   
  HTML | PDF
  • กล่าวถึงเครื่องมือ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเคล็ดลับที่องค์กรของคุณสามารถใช้เพื่อสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการลดต้นทุนและเพิ่มประโยชน์ของระบบคลาวด์ให้มากที่สุด
 • การสร้างความยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติ (มีนาคม 2018)    HTML | PDF
  • กล่าวถึงวิธีการที่คุณสามารถสร้างความยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ประโยชน์จากทรัพยากร AWS ให้มากที่สุดและปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมที่สุด
 • การกำหนดขนาดอย่างถูกต้อง: การจัดเตรียมอินสแตนซ์ให้เหมาะกับปริมาณงาน (มีนาคม 2018)    HTML | PDF
  • กล่าวถึงวิธีการจัดเตรียมอินสแตนซ์ให้เหมาะกับประสิทธิภาพปริมาณงานและความต้องการความจุของคุณเพื่อปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมที่สุด
 • การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บของ AWS (มีนาคม 2018)    HTML | PDF
  • กล่าวถึงวิธีการเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพบริการพื้นที่จัดเก็บของ AWS เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ข้อพิจารณา 10 ข้อสำหรับการจัดหาระบบคลาวด์ (มีนาคม 2017)    PDF
  • ข้อพิจารณาสำคัญ 10 อันดับแรกในการจัดหาระบบคลาวด์สำหรับภาคเอกชน
 • การเพิ่มมูลค่าด้วย AWS (กุมภาพันธ์ 2017)    PDF
  • ได้ประโยชน์จากต้นทุนรวมในการดำเนินการทั้งหมดโดยใช้การประมวลผลบนระบบคลาวด์
 • AWS Well-Architected Framework – หลักสำคัญในการปรับต้นทุนให้เหมาะสมที่สุด (กรกฎาคม 2018)    PDF
  • รายละเอียดสำหรับการยืนยันความถูกต้องในด้านต้นทุน/มูลค่าของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • AWS Well-Architected Framework – หลักสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย (กรกฎาคม 2018)    PDF
  • รายละเอียดสำหรับการยืนยันความถูกต้องในด้านความปลอดภัยของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • สถาปัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลจีโนมิกส์ใน AWS (ธันวาคม 2014)    PDF
 • การแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้งาน AWS (ตุลาคม 2015)    PDF
  • รายการตรวจสอบความปลอดภัย
 • การกำกับดูแลแบบอัตโนมัติบน AWS (สิงหาคม 2015)    PDF
 • คำตอบของ AWS สำหรับคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำคัญ (มกราคม 2017)    PDF
 • แนวทางปฏิบัติของ AWS เพื่อความยืดหยุ่นต่อ DDoS (ธันวาคม 2018)   PDF  
 • AWS Certification โปรแกรม รายงาน และการตรวจสอบการปลอมแปลงระบบโดยบุคคลที่สาม (มีนาคม 2017)    PDF
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Key Management Service  (เมษายน 2017)    PDF
 • ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของ AWS (มีนาคม 2019)    PDF
 • ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS (พฤษภาคม 2017)    PDF  
 • ภาพรวมเกี่ยวกับความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS (มกราคม 2017)    PDF
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของ AWS (สิงหาคม 2016)    PDF  
 • AWS: ภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการด้านความปลอดภัย (พฤษภาคม 2017)    PDF  
 • รายการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของ AWS    PDF
 • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS (กรกฎาคม 2015)    PDF  
 • การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการด้านความปลอดภัยของ AWS (มิถุนายน 2016)    PDF
 • กรอบงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ NIST (CSF) (มกราคม 2019)    PDF
 • ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS – บริการด้านการวิเคราะห์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชัน (มิถุนายน 2016)    PDF
 • ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS – บริการด้านแอปพลิเคชัน (มิถุนายน 2016)    PDF
 • ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS – บริการด้านการประมวลผล (มิถุนายน 2016)    PDF
 • ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS – บริการด้านฐานข้อมูล (มิถุนายน 2016)    PDF
 • ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS – บริการด้านเครือข่าย (สิงหาคม 2016)    PDF
 • ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS – บริการด้านพื้นที่จัดเก็บ (มิถุนายน 2016)    PDF
 • การจัดส่งเนื้อหาอย่างปลอดภัยด้วย CloudFront (พฤศจิกายน 2016)    PDF
 • การเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บ (พฤศจิกายน 2014)    PDF  
 • ความปลอดภัยตามขนาด: การกำกับดูแลใน AWS (ตุลาคม 2015)    PDF
 • ความปลอดภัยตามขนาด: การบันทึกรายการใน AWS (ตุลาคม 2015)    PDF
 • การกำกับดูแล AWS ตามขนาด (พฤศจิกายน 2018) HTML | PDF
 • แบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินฉันทามติ CSA (พฤษภาคม 2017)    PDF
 • การสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด HIPAA บน AWS (พฤศจิกายน 2017)    PDF  
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานรวบรวมข้อมูลผู้กระทำผิดทางอาญาบน AWS (มีนาคม 2017)    PDF
 • การใช้งานที่เป็นไปตาม DoD ใน AWS Cloud (เมษายน 2015)    PDF
 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการประมวลผลบนระบบคลาวด์ของ ASD สำหรับผู้เช่าในบริบทของ AWS (มิถุนายน 2017)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทของหลักการด้านความปลอดภัยในระบบคลาวด์ NCSC ของสหราชอาณาจักร (ตุลาคม 2016)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทของกระบวนการ IG SoC ด้านการดูแลสุขภาพของสหราชอาณาจักร (พฤษภาคม 2016)    PDF
 • การตอบกลับของ AWS ต่อคณะกรรมการย่อยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร CACP  (พฤษภาคม 2017)    PDF
 • คู่มือสำหรับผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในฮ่องกง – หน่วยงานกำกับดูแลด้านการประกันภัย (ตุลาคม 2017)    PDF
 • คู่มือสำหรับผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในฮ่องกง – หน่วยงานกำกับดูแลด้านเงินตรา (พฤศจิกายน 2017)    PDF
 • คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในสิงคโปร์ (กรกฎาคม 2017)    PDF
 • ข้อพิจารณาสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ AWS ในระบบ GxP (มกราคม 2016)   PDF
 • คู่มือการตรวจสอบของสภาการตรวจสอบสถาบันการเงินแห่งรัฐบาลสหรัฐฯ (FFIEC) (ตุลาคม 2015)    PDF
 • แนวทางสำหรับความพร้อมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ (TIC) บน AWS (กุมภาพันธ์ 2016)    PDF
 • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AWS โดยการออกแบบ(พฤศจิกายน 2015)    PDF
 • ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกกำหนดและความสมบูรณ์ของระบบกฎระเบียบสำหรับ AWS Cloud (พฤศจิกายน 2017)    PDF
 • สหรัฐอเมริกา คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในส่วนของการตรวจสอบและการสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (OCIE) (ตุลาคม 2015)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทั่วไป (พฤษภาคม 2018)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศออสเตรเลีย  (พฤษภาคม 2018)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในฮ่องกง (พฤษภาคม 2018)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศมาเลเซีย  (พฤษภาคม 2018)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัวในประเทศญี่ปุ่น (พฤษภาคม 2018)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศนิวซีแลนด์  (พฤษภาคม 2018)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศสิงคโปร์  (พฤษภาคม 2018)    PDF
 • การใช้ AWS ในบริบทเกี่ยวกับข้อพิจารณาความเป็นส่วนตัวในประเทศฟิลิปปินส์  (พฤษภาคม 2018)    PDF

 • AWS Well-Architected Framework (พฤศจิกายน 2018)    PDF
  • ภาพรวมของกรอบงานที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อยืนยันความถูกต้องของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • AWS Well-Architected Framework – หลักสำคัญในการปรับต้นทุนให้เหมาะสมที่สุด (กรกฎาคม 2018)    PDF
  • รายละเอียดสำหรับการยืนยันความถูกต้องในด้านต้นทุน/มูลค่าของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • AWS Well-Architected Framework – หลักสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการที่ยอดเยี่ยม (กรกฎาคม 2018)    PDF
  • รายละเอียดสำหรับการยืนยันความถูกต้องในด้านการดำเนินการของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • AWS Well-Architected Framework – หลักสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน (กรกฎาคม 2018)    PDF
  • รายละเอียดสำหรับการยืนยันความถูกต้องในด้านประสิทธิภาพการทำงานของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • AWS Well-Architected Framework – หลักสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย (กรกฎาคม 2018)    PDF
  • รายละเอียดสำหรับการยืนยันความถูกต้องในด้านความปลอดภัยของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • AWS Well-Architected Framework – หลักสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ (เมษายน 2019)    PDF
  • รายละเอียดสำหรับการยืนยันความถูกต้องในด้านความเชื่อถือได้ของสถาปัตยกรรมของคุณ
 • AWS Well-Architected Framework – HPC Lens (พฤศจิกายน 2018)    PDF
  • รายละเอียดในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าปริมาณงาน HPC ของคุณได้รับการออกแบบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • AWS Well-Architected Framework – Lens แอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (พฤศจิกายน 2018)    PDF
  • รายละเอียดในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของคุณได้รับการออกแบบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • AWS Well-Architected Framework – IoT Lens (พฤศจิกายน 2018)    PDF
  • รายละเอียดในการตรวจสอบให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชัน IoT ของคุณได้รับการออกแบบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ภาพรวมของกรอบงานการนำ AWS Cloud มาใช้งาน (กุมภาพันธ์ 2017)    PDF
  • กรอบงานเพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการนำ AWS มาใช้งาน
 • กรอบงานการนำ AWS Cloud มาใช้งาน: มุมมองด้านความปลอดภัย (มิถุนายน 2016)    PDF
  • การเตรียมทีมงานด้านความปลอดภัยสำหรับการนำ AWS Cloud มาใช้งาน
 • การเรียกใช้ไมโครเซอร์วิสผ่านคอนเทนเนอร์บน AWS (พฤศจิกายน 2017)    PDF
  • คำแนะนำสำหรับการจัดการอายุการใช้งานของแอปพลิเคชัน ความปลอดภัย และรูปแบบการออกแบบซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรมสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้คอนเทนเนอร์บน AWS
 • ไมโครเซอร์วิสบน AWS (กันยายน 2017)  HTML | PDF
  • การใช้ AWS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรเพื่อเรียกใช้ไมโครเซอร์วิสที่ระดับสูง
 • โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เป็นโค้ด (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • การใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AWS ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ดเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่ม DevOps
 • การฝึกปฏิบัติการรวมระบบอย่างต่อเนื่องและการจัดส่งอย่างต่อเนื่องบน AWS (มิถุนายน 2017)    PDF
  • เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของการใช้การรวมระบบอย่างต่อเนื่อง/การจัดส่งอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) และการใช้เครื่องมือ AWS ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
 • Jenkins บน AWS (พฤษภาคม 2017)    HTML | PDF
  • แนวทางเฉพาะ 2 วิธีในการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส Jenkins บน AWS
 • นำเข้า Windows Server ไปยัง Amazon EC2 ด้วย PowerShell (กุมภาพันธ์ 2017)    PDF
  • เรียนรู้วิธีการใช้ AWS VM Import/Export เพื่อนำเข้าภาพ Windows Server แบบกำหนดเองไปยัง Amazon EC2
 • การปรับใช้สีน้ำเงิน/สีเขียวบน AWS (สิงหาคม 2016)    PDF
  • ภาพรวม เทคนิค และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำกลยุทธ์ในการปรับใช้สีน้ำเงิน/สีเขียวมาใช้งาน
 • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ DevOps บน AWS (ธันวาคม 2014)    PDF
  • Primer สำหรับการใช้วิธี DevOps ด้วย AWS
 • การพัฒนาและการทดสอบบน AWS (พฤศจิกายน 2012)    PDF
  • สภาพแวดล้อมในการทดสอบวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้บริการของ AWS  
 • การจัดการเหตุการณ์ ITIL ในระบบคลาวด์: ภาคผนวกเกี่ยวกับกรอบงานการนำ AWS Cloud มาใช้งาน (มกราคม 2017)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AWS เพื่อการจัดการเหตุการณ์ ITIL ในระบบคลาวด์แบบไฮบริด
 • การจัดการสินทรัพย์และการกำหนดค่า ITIL ในระบบคลาวด์ (มกราคม 2017)    PDF
  • แนวทางการจัดการสินทรัพย์และการกำหนดค่า ITIL โดยใช้ AWS
 • สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ด้วย AWS Lambda (พฤศจิกายน 2017)    PDF
  • ข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์บน AWS
 • การปรับเศรษฐศาสตร์ขององค์กรให้เหมาะสมที่สุดด้วยสถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (ตุลาคม 2017)    PDF
  • การใช้สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์เพื่อออกแบบระบบโต้ตอบตามเหตุการณ์ และจัดส่งไมโครเซอร์วิสแบบเนทีฟบนระบบคลาวด์โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย
 • สถาปัตยกรรมหลายระดับแบบไร้เซิร์ฟเวอร์: การใช้ Amazon API Gateway และ AWS Lambda (พฤศจิกายน 2015)    PDF
  • ออกแบบรูปแบบสำหรับโซลูชันไร้เซิร์ฟเวอร์
 • ภาพรวมความปลอดภัยของ AWS Lambda (มีนาคม 2019)    PDF
  • เจาะลึกบริการ AWS Lambda ผ่านมุมมองด้านความปลอดภัยเพื่อรับทราบถึงภาพของการบริการอย่างรอบด้าน รวมทั้งทำให้คุณเข้าใจ AWS Lambda ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 • สถาปัตยกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสตรีมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (มิถุนายน 2018)    PDF
  • ศึกษารูปแบบการประมวลผลสตรีมสามแบบโดยใช้แนวทางแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
 • แนวทางการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลโดยใช้ AWS (มิถุนายน 2016)    PDF
  • คำแนะนำในการสร้างโซลูชันการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูลที่เป็นไปตามข้อกำหนด RTO และ RPO
 • การสร้างแอปพลิเคชันแบบทนต่อข้อผิดพลาดบน AWS (ตุลาคม 2011)    PDF
  • การใช้คุณสมบัติบริการของ AWS เพื่อสร้างโซลูชันแบบทนต่อข้อผิดพลาด
 • ตัวเลือกการวิเคราะห์ Big Data บน AWS (ธันวาคม 2018)    PDF
  • ภาพรวมเกี่ยวกับตัวเลือก Big Data สำหรับสถาปนิก, Data Scientist และ Developer
 • สถาปัตยกรรม Lambda สำหรับการประมวลผลแบบชุดและสตรีม (ตุลาคม 2018)    PDF
  • การใช้ AWS Spark Streaming และ Spark SQL เพื่อใช้รูปแบบการออกแบบ Lambda
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับใช้ Alteryx Server บน AWS (สิงหาคม 2018)    PDF
  • เรียนรู้วิธีใช้ Alteryx Server เพื่อทำให้มีแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้ซึ่งช่วยในการจัดทำข้อมูลเชิงลึกสำหรับวิเคราะห์และช่วยสนับสนุนการทำงานของนักวิเคราะห์และผู้ใช้ธุรกิจภายในองค์กรของคุณ
 • การสตรีมโซลูชันข้อมูลบน AWS ด้วย Amazon Kinesis (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • เรียนรู้วิธีการใช้ Amazon Kinesis Streams, Amazon Kinesis Firehose และ Amazon Kinesis Analytics เพื่อใช้แอปพลิเคชันตามเวลาจริงและรูปแบบการออกแบบทั่วไปโดยใช้บริการเหล่านี้
 • การปรับขนาดคลังข้อมูลระบบคลาวด์ (มกราคม 2019)    PDF 
  • เรียนรู้วิธีการกำหนดค่าที่เหมาะสมสำหรับการย้ายข้อมูลไปยังคลังข้อมูลระบบคลาวด์
 • ใช้ Amazon Elasticsearch Service เพื่อบันทึกรายการและตรวจสอบ (เกือบ) ทุกสิ่ง (ธันวาคม 2016)    PDF
  • เรียนรู้วิธีการนำแนวทางแบบไร้เซิร์ฟเวอร์มาใช้กับ Amazon Elasticsearch Service และ Kibana
 • การสร้างโซลูชันการวิเคราะห์แบบคาดการณ์สื่อและความบันเทิงบน AWS (ธันวาคม 2016)    PDF
  • อธิบายว่าปริมาณงานการวิเคราะห์แบบคาดการณ์เหมาะกับลำดับงาน M&E โดยรวมในระบบคลาวด์อย่างไร
 • การตรวจหาสิ่งผิดปกติโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบ Random Cut Forest ที่ทนทานบนสตรีม (เอกสารรายงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 33 เกี่ยวกับ Machine Learning สิงหาคม 2016)    PDF
  • การใช้อัลกอริธึมการสุ่มแบบ Random Cut Forest ใน Amazon Kinesis Analytics
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน Oracle Siebel CRM บน AWS (มีนาคม 2018)    PDF
  • คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความพร้อมใช้งานสูง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และการกู้คืนหลังภัยพิบัติ สำหรับการใช้งานระบบ Oracle Siebel CRM บน AWS
 • การใช้ประโยชน์จากโซลูชันพื้นที่จัดเก็บ AWS Marketplace สำหรับ Microsoft SharePoint (มกราคม 2018)    HTML | PDF
  • การสาธิตการปรับใช้และการกำหนดค่าของ SoftNAS Cloud NAS สำหรับ Microsoft SharePoint
 • WordPress: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบน AWS (กุมภาพันธ์ 2018)    PDF
  • คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลระบบในการเรียกใช้ WordPress บน AWS
 • คู่มือโดยรวมในการดำเนินการ SAP HANA บน AWS (ธันวาคม 2017)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ การดำเนินการ และการจัดการระบบ SAP HANA บน AWS
 • ความพร้อมของเหตุการณ์โครงสร้างพื้นฐาน (ธันวาคม 2018)    PDF 
  • แนวทางของ AWS และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและการจัดเตรียมแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบคลาวด์เพื่อจัดการกับเหตุการณ์การปรับขนาดที่วางแผนไว้
 • ภาพรวมเกี่ยวกับ Oracle E-Business Suite บน AWS (พฤษภาคม 2017)    PDF
  • ประโยชน์และตัวเลือกสำหรับการใช้งาน Oracle E-Business Suite บน AWS
 • สถาปัตยกรรม SoftNAS บน AWS (เมษายน 2017)    PDF 
  • ข้อพิจารณาด้านสถาปัตยกรรมในการปรับใช้ SoftNAS Cloud บน AWS
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ Amazon WorkSpaces (กรกฎาคม 2016)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปแบบเสมือนของคุณ
 • กลยุทธ์เกี่ยวกับพื้นที่จัดเก็บ SaaS: การสร้างรูปแบบพื้นที่จัดเก็บแบบหลายผู้เช่าบน AWS (พฤศจิกายน 2016)    PDF
  • กลยุทธ์สำหรับการแบ่งส่วนสภาพแวดล้อมแบบหลายผู้เช่า
 • การใช้งาน Adobe Experience Manager บน AWS (กรกฎาคม 2016)    PDF
  • ประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำด้านเทคนิคที่ใช้งาน Adobe Experience Manager บน AWS
 • การประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับใช้ AWS สำหรับ Microsoft SharePoint Server (มีนาคม 2016)    PDF
  • การใช้ AWS Simple Monthly Calculator เพื่อประมาณต้นทุนของโซลูชัน Microsoft SharePoint Server
 • การปรับแอปพลิเคชัน Microsoft ของคุณให้ทันสมัยบน AWS (มีนาคม 2016)    PDF
  • อธิบายประโยชน์ของการดำเนินการแอปพลิเคชัน Microsoft บน AWS
 • โซลูชัน SaaS บน AWS: สถาปัตยกรรมแบบแยกผู้เช่า (มกราคม 2016)    PDF
  • โมเดลการปรับใช้ SaaS โดยใช้โซลูชัน AWS และ AWS Partner Network
 • ด็อคเกอร์บน AWS: การใช้งานคอนเทนเนอร์ในระบบคลาวด์ (เมษายน 2015)    PDF
  • การปรับใช้และการจัดการด็อคเกอร์คอนเทนเนอร์ตามขนาดบน AWS
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ ASP.NET ด้วย C++ AMP บน GPU (เมษายน 2015)    PDF | โค้ดตัวอย่าง
  • การใช้งานเว็บแอป MVC บน GPU สำหรับการคูณแบบเมตริกซ์
 • การเลือกระบบปฏิบัติการสำหรับ Oracle Workloads บน Amazon EC2 (ธันวาคม 2014)    PDF
  • การเลือกการปฏิบัติการสำหรับโซลูชัน Oracle บน AWS
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ Microsoft SQL Server บน AWS (มีนาคม 2019)    PDF
  • คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ Microsoft SQL Server บน AWS
 • การเปรียบเทียบการใช้ Amazon DynamoDB กับ Apache HBase สำหรับ NoSQL (พฤศจิกายน 2018)  PDF
  •  การจับคู่กรณีใช้งานข้อมูลของคุณกับตัวเลือกที่มีอยู่
 • กลยุทธ์ในการย้ายฐานข้อมูล Oracle ไปยัง AWS (สิงหาคม 2018)    PDF
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ควรใช้ในการย้ายฐานข้อมูล Oracle ไปยัง AWS
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล Oracle บน AWS (มกราคม 2018)   HTML | PDF
  • คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล Oracle บน AWS
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ MySQL ที่ใช้งานบน Amazon EC2 โดยใช้ Amazon EBS (กันยายน 2017)    PDF
  • การอธิบายคุณสมบัติของไดรฟ์ข้อมูล EBS รวมถึงตัวเลือกการปรับใช้และการกำหนดค่าสำหรับ MySQL บน Amazon EC2
 • กลยุทธ์การแคชฐานข้อมูลโดยใช้ Redis (พฤษภาคม 2017)    PDF
  • ภาพรวมเกี่ยวกับกลยุทธ์การแคชฐานข้อมูลและแนวทางการใช้งานที่กล่าวถึงข้อจำกัดและความท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกับฐานข้อมูลที่ใช้ดิสก์
 • การใช้งานฐานข้อมูลกราฟ Neo4j บน AWS (พฤษภาคม 2017)    PDF
  • ภาพรวมเกี่ยวกับฐานข้อมูลกราฟ Neo4j NoSQL และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานบน AWS Cloud
 • การติดตั้ง JD Edwards EnterpriseOne บน Amazon RDS สำหรับ Oracle (ธันวาคม 2016)    PDF
  • คำแนะนำแบบทีละขั้นตอนสำหรับการปรับใช้ JD Edwards EnterpriseOne โดยใช้ Amazon RDS สำหรับ Oracle
 • การปรับใช้ Microsoft SQL Server บน AWS (กรกฎาคม 2016)    PDF
  • คำแนะนำสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server บน Amazon RDS หรือ Amazon EC2
 • การกำหนดความต้องการ IOPS สำหรับฐานข้อมูล Oracle บน AWS (ธันวาคม 2018)    PDF
  • คำแนะนำสำหรับการกำหนดขนาดปริมาณงานสำหรับฐานข้อมูล Oracle ของคุณบน AWS
 • การจัดเก็บคลังข้อมูลบน AWS (มีนาคม 2016)    PDF
  • บริการของ AWS และรูปแบบการออกแบบการจัดเก็บคลังข้อมูลที่ทันสมัยและโซลูชันการวิเคราะห์
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายจาก RDBMS ไปยัง Amazon DynamoDB (มีนาคม 2015)    PDF
  • การระบุและการโยกย้าย Relational Database Management System (RDBMS) ไปยัง DynamoDB
 • การกำหนดค่า Amazon RDS เป็นฐานข้อมูล Oracle PeopleSoft (เมษายน 2017)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกำหนดค่า Amazon RDS for Oracle Database เป็นฐานข้อมูลแบ็คเอนด์สำหรับ Oracle PeopleSoft Enterprise
 • ต้นทุนรวมของบริการระบบคลาวด์ฐานข้อมูล NoSQL ที่ (ไม่) สามารถเป็นเจ้าของได้ (มีนาคม 2012)    PDF
  • การคำนวณต้นทุนและมูลค่าของสภาพแวดล้อมของฐานข้อมูล NoSQL
 • ไมโครเซอร์วิสบน AWS (กันยายน 2017)  HTML | PDF
  • การใช้ AWS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรเพื่อเรียกใช้ไมโครเซอร์วิสที่ระดับสูง
 • โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เป็นโค้ด (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • การใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AWS ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ดเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่ม DevOps
 • การฝึกปฏิบัติการรวมระบบอย่างต่อเนื่องและการจัดส่งอย่างต่อเนื่องบน AWS (มิถุนายน 2017)    PDF
  • เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของการใช้การรวมระบบอย่างต่อเนื่อง/การจัดส่งอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) และการใช้เครื่องมือ AWS ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
 • Jenkins บน AWS (พฤษภาคม 2017)    HTML | PDF
  • แนวทางเฉพาะ 2 วิธีในการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ระบบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์ส Jenkins บน AWS
 • นำเข้า Windows Server ไปยัง Amazon EC2 ด้วย PowerShell (กุมภาพันธ์ 2017)    PDF
  • เรียนรู้วิธีการใช้ AWS VM Import/Export เพื่อนำเข้าภาพ Windows Server แบบกำหนดเองไปยัง Amazon EC2
 • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ DevOps บน AWS (ธันวาคม 2014)    PDF
  • Primer สำหรับการใช้วิธี DevOps ด้วย AWS  
 • การกำหนดสถาปัตยกรรมองค์กรบน AWS (มีนาคม 2018)    HTML | PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบริการของ AWS ที่รองรับการดำเนินการทางสถาปัตยกรรมขององค์กร
 • Active Directory Domain Service บน AWS (ธันวาคม 2018)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับออกแบบสถาปัตยกรรม Active Directory Domain Service (AD DS) ใน Amazon Web Services (AWS) ซึ่งรวมถึง AWS Managed Microsoft AD, Active Directory บนอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) และสถานการณ์แบบผสมผสาน
 • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลประสิทธิภาพสูงบน AWS (สิงหาคม 2015)    PDF
  • ภาพรวมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน HPC บน AWS
 • การออกแบบหัวข้อ MQTT สำหรับ AWS IoT Core (ตุลาคม 2018)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบหัวข้อ MQTT ใน AWS IoT Core และการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติ AWS IoT Core ที่มี MQTT ซึ่งได้แก่ AWS IoT Shadow, AWS IoT Rules Engine และ AWS IoT Device Job  
 • หลักการสำคัญของ IoT (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • คำแนะนำสำหรับการใช้บริการของ AWS เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ IoT  
 • รากฐานแห่ง Machine Learning: วิวัฒนาการของ Machine Learning และปัญญาประดิษฐ์ (กุมภาพันธ์ 2019)    PDF
  • ประวัติของแมชชีนเลิร์นนิ่งและปัญญาประดิษฐ์ และภาพรวมของบริการ Amazon Machine Learning
 • การจัดการโปรเจกต์แมชชีนเลิร์นนิ่ง (กุมภาพันธ์ 2019)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาสมดุลศักยภาพของโปรเจกต์แมชชีนเลิร์นนิ่งที่จำเป็นต้องใช้การตั้งกรอบ
 • การติดแท็กแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: การปรับใช้กลยุทธ์การติดแท็กทรัพยากร AWS ที่มีประสิทธิภาพ (ธันวาคม 2018)    PDF
  • สร้างกลยุทธ์การติดแท็กที่ช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรของ AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การจัดการล็อกอินของผู้ใช้สำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 Linux (กันยายน 2018)    PDF
  • ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อให้หรือเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงการลงชื่อเข้าใช้แก่ผู้ใช้ในอินสแตนซ์ Amazon EC2 Linux ต่างๆ
 • การสร้าง AMI Factory Process ที่ปลอดภัยและผ่านการรับรอง โดยใช้ Amazon EC2 Systems Manager (SSM), AWS Marketplace และ AWS Service Catalog (พฤศจิกายน 2017)    PDF
  • สรุปขั้นตอนการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างและการดูแลรักษา AMI ที่ผ่านการรับรองโดยใช้ Amazon EC2 Systems Manager และจัดส่งไปให้ทีมงานของคุณโดยใช้ AWS Service Catalog
 • กลยุทธ์สำหรับการจัดการการเข้าถึงทรัพยากร AWS ใน AWS Marketplace (กรกฎาคม 2016)    PDF
  • อธิบายวิธีการที่แอปพลิเคชันของ AWS Marketplace สามารถใช้ AWS Identity and Access Management (IAM) สำหรับการรับรองความถูกต้อง
 • ใช้ AWS Config เพื่อเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องสิทธิ์การใช้งานบนโฮสต์ที่ใช้ Amazon EC2 (เมษายน 2016)    PDF
  • การกำหนดค่า AWS Config และกฎต่างๆ ของ AWS Config เพื่อเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องสิทธิ์การใช้งาน
 • การย้ายไปที่ Apache HBase บน Amazon S3 บน Amazon EMR (ตุลาคม 2018)    PDF
  • ภาพรวมและแนวทางในการย้ายคลัสเตอร์ Apache HBase แบบในองค์กรหรือแบบสนับสนุนด้วย HDFS ไปยัง Apache HBase ใน Amazon S3  
 • การโยกย้ายปริมาณงานฐานข้อมูล Oracle ไปยัง Oracle Linux บน AWS (มีนาคม 2018)    PDF
  • ภาพรวมเกี่ยวกับเส้นทางและวิธีการโยกย้ายระหว่างระบบปฏิบัติการต่างๆ ไปยัง Oracle Linux บน AWS
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS สำหรับ Oracle PeopleSoft (ธันวาคม 2017)    PDF
  • เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายแอปพลิเคชัน Oracle PeopleSoft ไปยัง AWS และทำความเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จาก AWS สำหรับแอปพลิเคชัน PeopleSoft ทั้งหมด
 • รายงานเกี่ยวกับการโยกย้าย AWS (มีนาคม 2018)    PDF
  • เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายแอปพลิเคชันและสินทรัพย์ไอทีของคุณไปยัง AWS
 • รูปแบบการครบกำหนดอายุการเปลี่ยนแปลง AWS Cloud (กันยายน 2017)    PDF
  • แม็ปการครบกำหนดอายุกระบวนการ ผู้คน และเทคโนโลยีขององค์กรไอทีผ่านสี่ขั้นตอนของเส้นทาง AWS Cloud
 • การโยกย้ายฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL ไปยัง Amazon Aurora (สิงหาคม 2017)    PDF
  • การโยกย้ายฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL แบบหลายผู้เช่าไปยัง Amazon Aurora โดยใช้ SQL Server Integration Service และ Amazon S3
 • ย้ายฐานข้อมูล Amazon RDS MySQL ไปยัง Amazon VPC โดยใช้ Amazon EC2 ClassicLink และ Read Replicas (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการย้ายฐานข้อมูล Amazon RDS MySQL ไปยัง Amazon VPC
 • การโยกย้ายทรัพยากร AWS ไปยังภูมิภาคใหม่ (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • ตัวเลือกและวิธีการโยกย้ายบริการไปยังภูมิภาค AWS อื่นๆ
 • คู่มือเกี่ยวกับการโยกย้าย Amazon Aurora (พฤษภาคม 2017)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผน การดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาการย้ายฐานข้อมูลไปยัง Amazon Aurora
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการโยกย้ายจากฐานข้อมูล MySQL ไปยัง Amazon Aurora (มีนาคม 2016)    PDF
  • การใช้ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) เพื่อโยกย้ายฐานข้อมูลไปยัง Amazon Aurora
 • การย้ายแอปพลิเคชันไปยัง AWS: คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (ธันวาคม 2016)    PDF
  • คำแนะนำในการใช้ AWS Schema Conversion Tool และ AWS Database Migration Service เพื่อโยกย้ายฐานข้อมูลในระบบของคุณไปยัง Amazon RDS
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ AWS Database Migration Service (สิงหาคม 2016)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AWS Database Migration Service
 • การโยกย้ายฐานข้อมูลของคุณไปยัง Amazon Aurora (มิถุนายน 2016)    PDF
  • การโยกย้ายฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกับ MySQL ได้ของคุณไปยัง Amazon Aurora ผ่าน Amazon RDS
 • ภาพรวมเกี่ยวกับบริการโยกย้ายข้อมูล AWS Cloud (พฤษภาคม 2016)    PDF
  • แนวทาง ตัวเลือก การแลกเปลี่ยนสำหรับโซลูชันการโยกย้ายข้อมูลของ AWS
 • คู่มือปฏิบัติสำหรับการโยกย้ายระบบคลาวด์: การโยกย้ายบริการไปยัง AWS (ธันวาคม 2015)    PDF
  • ข้อแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการย้ายจากสภาพแวดล้อมในระบบไปยัง AWS Cloud
 • ประสิทธิภาพการทำงานตามขนาดด้วย Amazon ElastiCache (พฤษภาคม 2015)    PDF
  • การแคชในหน่วยความจำเพื่อประสิทธิภาพและมูลค่าที่ดีกว่าของแอปพลิเคชัน
 • ภาพรวมเกี่ยวกับตัวเลือกการปรับใช้บน AWS (มีนาคม 2015)    PDF
  • ตัวเลือกสำหรับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการปรับใช้แอปพลิเคชันกับ AWS
 • การโยกย้ายแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของคุณไปยัง AWS Cloud (ตุลาคม 2010)    PDF
  • แนวทางการโยกย้ายไปยังระบบคลาวด์ตามระยะโดยมีสถานการณ์ตัวอย่างสามสถานการณ์  
 • ความปลอดภัยของการสำรองข้อมูล AWS CloudHSM (ธันวาคม 2017)    PDF
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลไกความปลอดภัยที่มีในส่วนของฟังก์ชันการสำรองและการกู้คืนข้อมูลของ AWS CloudHSM
 • ใช้ AWS WAF เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของแอปพลิเคชันบนเว็บ 10 อันดับแรกของ OWASP (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • การใช้ AWS WAF เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของแอปพลิเคชันที่มีการระบุในรายการประเภทข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่พบบ่อยที่สุด 10 อันดับแรกของโครงการความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนเว็บแบบเปิด (OWASP)
 • โซลูชันแบบข้ามโดเมนบน AWS (ธันวาคม 2016)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้โซลูชันแบบข้ามโดเมนโดยใช้บริการของ AWS
 • การลงชื่อเข้าใช้งานแบบครั้งเดียว: การรวม AWS, OpenLDAP และ Shibboleth (เมษายน 2015)    PDF
  • การรวม AWS IAM และ LDAP สำหรับโซลูชันการลงชื่อเข้าใช้งานแบบครั้งเดียว
 • การใช้ Windows Active Directory Federation Services (ADFS) สำหรับการลงชื่อเข้าใช้งานแบบครั้งเดียวใน EC2 (มีนาคม 2010)    PDF
  • การลงชื่อเข้าใช้งานแบบครั้งเดียวสำหรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
 • การโฮสต์แอปพลิเคชันบนเว็บใน AWS Cloud: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (กันยายน 2017)    PDF
  • การสร้างโซลูชันการโฮสต์เว็บแบบพร้อมใช้และสามารถปรับขนาดได้โดยใช้บริการของ AWS
 • การโฮสต์เว็บไซต์แบบคงที่บน AWS: คำแนะนำที่กำหนด (กุมภาพันธ์ 2019)    PDF
  • คำแนะนำทางสถาปัตยกรรมสำหรับการพัฒนา การปรับใช้งาน และการจัดการเว็บไซต์แบบคงที่บน AWS
 • ต้นทุนรวมของแอปพลิเคชันบนเว็บที่ (ไม่) สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้ในระบบคลาวด์ (สิงหาคม 2012)    PDF
  • การคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้บริการของ AWS
 • การสร้างแพลตฟอร์มการประมูลแบบตามเวลาจริงบน AWS (กุมภาพันธ์ 2016)    PDF
  • คำแนะนำการออกแบบโซลูชันการประมูลแบบตามเวลาจริงสำหรับอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัล
 • การตั้งค่าสภาพแวดล้อมแบบหลายผู้ใช้ (สำหรับการฝึกอบรมและการค้นคว้าวิจัยในห้องเรียน) (ตุลาคม 2013)    PDF
  • แนวทางต่างๆ สำหรับการตั้งค่าสภาพแวดล้อมแบบแยกในสภาพแวดล้อมด้านการศึกษา
 • การเพิ่มประสิทธิภาพลำดับงานของระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDA) บน AWS (กันยายน 2018)    PDF
  • ภาพรวมเกี่ยวกับลำดับงาน EDA และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของ AWS แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของลำดับงาน EDA
 • คู่มือผู้ใช้ AWS เกี่ยวกับกฎระเบียบและแนวทางการบริการด้านการเงินในฮ่องกง (ตุลาคม 2017)    PDF
  • คู่มือผู้ใช้สำหรับผู้ให้ประกันภัยที่ได้รับการรับรอง (AIs) ซึ่งได้รับใบอนุญาตโดยหน่วยงานกำกับดูแลการประภันกัยของฮ่องกง (IA) เมื่อมีการเร่งการใช้งานบริการ AWS Cloud
 • การประมวลผลแบบตารางสำหรับบริการทางการเงินบน AWS (มกราคม 2016)   PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AWS เพื่อการประมวลผลแบบตารางในอุตสาหกรรมการเงิน
 • แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นเกมแบบปรับขนาดได้บน AWS (กันยายน 2017)  PDF
  • ภาพรวมเกี่ยวกับบริการของ AWS สำหรับการสร้างและการมอบโซลูชันใช้งานบนระบบคลาวด์ที่ปรับขนาดได้ เชื่อถือได้ และประหยัดคุ้มค่าสำหรับปริมาณงานการเล่นเกมทั่วไป
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เกมแบบหลายผู้เล่นบน AWS (เมษายน 2017)   PDF
  • เรียนรู้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เกมแบบหลายผู้เล่น Amazon EC2 Linux ของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
 • 5 วิธีที่ระบบคลาวด์สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ (สิงหาคม 2018)  PDF
  • ภาพรวมประโยชน์ของระบบคลาวด์ในระดับองค์กรรวมถึงผลกระทบที่ยังเหลืออยู่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • รายการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล: การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำลายสิ่งขัดขวางความทันสมัยในหน่วยงานราชการ (ธันวาคม 2017)    PDF
  • ให้คำแนะนำที่หน่วยงานราชการสามารถใช้เพื่อทำลายสิ่งขัดขวางความทันสมัยและสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยหน่วยงานในการสร้างการมีส่วนร่วมและบริการประชาชน
 • เมืองต่างๆ สามารถหยุดการสูญเสียเงิน ขับเคลื่อนไปได้เร็วขึ้น และมีความทันสมัยได้อย่างไร (มกราคม 2016)    PDF
  • คำแนะนำเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและส่วนภูมิภาคที่ต้องการใช้บริการ AWS
 • ปัญหาคนไร้บ้านและเทคโนโลยี (มีนาคม 2019)   PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับวิธีที่ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันและต่อสู้ปัญหาคนไร้บ้าน
 • การสร้างโซลูชันการวิเคราะห์แบบคาดการณ์สื่อและความบันเทิงบน AWS (ธันวาคม 2016)    PDF
  • อธิบายว่าปริมาณงานการวิเคราะห์แบบคาดการณ์เหมาะกับลำดับงาน M&E โดยรวมในระบบคลาวด์อย่างไร
 • การใช้ประโยชน์ Amazon Chime Voice Connector สำหรับ SIP Trunking  (มีนาคม 2019)   PDF
  • อธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของ Amazon Chime Voice Connector ที่เป็นบริการรับส่งข้อมูลเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต และปรับขนาดให้ตรงกับความต้องการด้านความจุของคุณได้แบบยืดหยุ่น
 • การสื่อสารแบบเรียลไทม์บน AWS (ตุลาคม 2018)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบการสื่อสารแบบเรียลไทม์ (RTC) ที่ปรับขนาดได้และพร้อมใช้งานสูงบน AWS 
 • แพลตฟอร์มสำหรับการประมวลผลที่ Mobile Edge: โซลูชันแบบร่วมกับ HPE, Saguna และ AWS (กุมภาพันธ์ 2018)    PDF
  • เรียนรู้คุณค่าของแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบมาตรฐานที่ Edge เครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้วยกรณีใช้งานและสถาปัตยกรรมอ้างอิง
 • โซลูชันบริหารจัดการความเสี่ยง WeDo Telecom RAID ใน AWS Cloud (กรกฎาคม 2018)    PDF
  • กรณีใช้งาน สถาปัตยกรรมอ้างอิง และประโยชน์จากโซลูชันประกันรายได้และจัดการการฉ้อโกงของโทรคมนาคมบน AWS Cloud 
 • การจัดการลูกค้าแบบดิจิทัล Amdocs Optima และแพลตฟอร์มการค้าใน AWS Cloud (กุมภาพันธ์ 2018)    PDF
  • การอ้างอิงสถาปัตยกรรมและประโยชน์ของแพลตฟอร์ม Amdocs Optima บน AWS Cloud
 • ภาพรวมเกี่ยวกับโซลูชัน Samsung Push to Talk (PTT) บน AWS (ตุลาคม 2017)    PDF
  • ให้ภาพรวมทางสถาปัตยกรรมสำหรับการใช้งานชุดโปรแกรมโซลูชัน Samsung Push to Talk (PTT) บน AWS  
 • ทำความเข้าใจ CPU Credit ของอินสแตนซ์มาตรฐาน T2  (มีนาคม 2019)   PDF
  • อธิบายหลักการที่อินแสตนซ์มาตรฐาน T2 ได้รับ CPU Credit การมอบเครดิตการเปิดใช้ และวิธีการใช้เครดิต CPU ที่เปิดใช้และได้รับมาเหล่านั้น
 • Oracle WebLogic Server 12c บน AWS  (ธันวาคม 2018)   PDF
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ Oracle WebLogic Server 12c บน AWS
 • ขยายโครงสร้างพื้นฐานไอทีของคุณด้วย Amazon Virtual Private Cloud (ธันวาคม 2018)    PDF
  • การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับบริการของ AWS โดยใช้ Amazon Virtual Private Cloud
 • โซลูชัน DNS ระบบคลาวด์แบบไฮบริดสำหรับ Amazon VPC (พฤศจิกายน 2018)    PDF
  • มอบโซลูชันสำหรับองค์กรที่ต้องการดำเนินการแก้ไขชื่อ DNS ของทั้งปริมาณงาน Amazon VPC และปริมาณงานในระบบ
 • การทำให้เข้าใจ vCPU ต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเพื่อประสิทธิภาพปริมาณงานที่เหมาะสมที่สุด (กันยายน 2018)    PDF
  • ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และตัวอย่างโดยละเอียดสำหรับการสร้างเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพ CPU สำหรับ CPU รุ่นต่างๆ
 • การประมวลผลแบบตารางสำหรับบริการทางการเงินบน AWS (มกราคม 2016)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AWS เพื่อการประมวลผลแบบตารางในอุตสาหกรรมการเงิน
 • สถาปัตยกรรม Lambda สำหรับการประมวลผลแบบกลุ่มและตามเวลาจริงบน AWS ด้วย Spark Streaming และ Spark SQL (พฤษภาคม 2015)    PDF
  • การใช้ AWS Spark Streaming และ Spark SQL เพื่อใช้รูปแบบการออกแบบ Lambda
 • Amazon Elastic File System:การเลือกระหว่างโหมดปริมาณงานและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน (กรกฎาคม 2018)    PDF 
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อใช้งานระบบไฟล์ที่แชร์ผ่านเครือข่ายบนแพลตฟอร์ม AWS Cloud
 • การสร้างโซลูชันพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Big Data (Data Lakes) เพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด (กรกฎาคม 2017)    HTML | PDF
  • ตัวเลือกต่างๆ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้าง Data Lake ที่ใช้ Amazon S3 ของคุณ
 • เกตเวย์ไฟล์สำหรับสถาปัตยกรรมพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์แบบไฮบริด (มีนาคม 2019)    PDF
  • ภาพรวมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดโดยใช้ AWS Storage Gateway ในการกำหนดค่าเกตเวย์ไฟล์
 • แนวทางการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลโดยใช้ AWS (มิถุนายน 2016)    PDF
  • คำแนะนำในการสร้างโซลูชันการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูลที่เป็นไปตามข้อกำหนด RTO และ RPO
 • ภาพรวมเกี่ยวกับบริการพื้นที่จัดเก็บของ AWS (ธันวาคม 2016)    PDF
  • ภาพรวมของโซลูชันพื้นที่จัดเก็บที่พร้อมใช้งานของ AWS
 • การใช้ AWS สำหรับการกู้คืนหลังภัยพิบัติ (ตุลาคม 2014)    PDF 
  • การมอบความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยบริการของ AWS
 • คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของ Amazon Aurora MySQL: การจัดการการเชื่อมต่อ (มีนาคม 2019)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเชื่อมต่อฐานข้อมูล การกำหนดพารามิเตอร์การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ และการกำหนดค่าโปรแกรมไคลเอ็นต์ ไดรเวอร์ และตัวเชื่อมต่อ
 • การโยกย้ายฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL ไปยัง Amazon Aurora (สิงหาคม 2017)    PDF
  • การโยกย้ายฐานข้อมูล Microsoft Azure SQL แบบหลายผู้เช่าไปยัง Amazon Aurora โดยใช้ SQL Server Integration Service และ Amazon S3
 • การย้ายแอปพลิเคชันไปยัง AWS: คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (ธันวาคม 2016)    PDF
  • คำแนะนำในการใช้ AWS Schema Conversion Tool และ AWS Database Migration Service เพื่อโยกย้ายฐานข้อมูลในระบบของคุณไปยัง Amazon RDS
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการโยกย้ายจากฐานข้อมูล MySQL ไปยัง Amazon Aurora (มีนาคม 2016)    PDF
  • การใช้ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) เพื่อโยกย้ายฐานข้อมูลไปยัง Amazon Aurora
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ AWS Database Migration Service (สิงหาคม 2016)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AWS Database Migration Service
 • กลยุทธ์ในการย้ายฐานข้อมูล Oracle ไปยัง AWS (สิงหาคม 2018)    PDF
  • คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ควรใช้ในการย้ายฐานข้อมูล Oracle ไปยัง AWS
 • การจัดเก็บคลังข้อมูลบน AWS (มีนาคม 2016)    PDF
  • บริการของ AWS และรูปแบบการออกแบบการจัดเก็บคลังข้อมูลที่ทันสมัยและโซลูชันการวิเคราะห์
 • ประสิทธิภาพการทำงานตามขนาดด้วย Amazon ElastiCache (พฤษภาคม 2015)    PDF
  • การแคชในหน่วยความจำเพื่อประสิทธิภาพและมูลค่าที่ดีกว่าของแอปพลิเคชัน
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการย้ายจาก RDBMS ไปยัง Amazon DynamoDB (มีนาคม 2015)    PDF
  • การระบุและการโยกย้าย Relational Database Management System (RDBMS) ไปยัง DynamoDB
 • การเปรียบเทียบการใช้ Amazon DynamoDB กับ Apache HBase สำหรับ NoSQL (พฤศจิกายน 2018)    PDF
  • การจับคู่กรณีใช้งานข้อมูลของคุณกับตัวเลือกที่มีอยู่  
 • การโยกย้ายฐานข้อมูลของคุณไปยัง Amazon Aurora (มิถุนายน 2016)    PDF
  • การโยกย้ายฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกับ MySQL ได้ของคุณไปยัง Amazon Aurora ผ่าน Amazon RDS
 • เข้าถึงบริการอย่างปลอดภัยผ่าน AWS PrivateLink (มกราคม 2019)    PDF
  • เรียนรู้วิธีที่ AWS PrivateLink ทำให้การเข้าใช้เครือข่ายเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ และทำให้ Amazon VPC เชื่อมต่อไปยังบริการและข้อมูลที่โฮสต์บน AWS ได้อย่างปลอดภัยและปรับขนาดได้
 • การผสานรวม AWS กับ Multiprotocol Label Switching (ธันวาคม 2016)    PDF
  • ตัวเลือกสำหรับการรวม AWS เข้าในสถาปัตยกรรม MPLS/WAN ปัจจุบันของคุณ
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย Amazon Virtual Private Cloud (มกราคม 2018)    HTML | PDF
  • การเชื่อมต่อ VPC กันเองและเชื่อมต่อกับเครือข่ายระยะไกลอื่นๆ
 • การโยกย้ายทรัพยากร AWS ไปยังภูมิภาคใหม่ (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • ตัวเลือกและวิธีการโยกย้ายบริการไปยังภูมิภาค AWS อื่นๆ
 • ภาพรวมเกี่ยวกับบริการโยกย้ายข้อมูล AWS Cloud (พฤษภาคม 2016)    PDF
  • แนวทาง ตัวเลือก การแลกเปลี่ยนสำหรับโซลูชันการโยกย้ายข้อมูลของ AWS
 • ใช้ AWS Config เพื่อเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องสิทธิ์การใช้งานบนโฮสต์ที่ใช้ Amazon EC2 (เมษายน 2016)    PDF
  • การกำหนดค่า AWS Config และกฎต่างๆ ของ AWS Config เพื่อเฝ้าติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องสิทธิ์การใช้งาน
 • ภาพรวมเกี่ยวกับตัวเลือกการปรับใช้บน AWS (มีนาคม 2015)    PDF
  • ตัวเลือกสำหรับการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการปรับใช้แอปพลิเคชันกับ AWS
 • การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณตามขนาด (กุมภาพันธ์ 2015)    PDF
  • เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการจัดการสภาพแวดล้อม AWS ของคุณตามขนาด
 • ตัวเลือกการวิเคราะห์ Big Data บน AWS (ธันวาคม 2018)    PDF
  • ภาพรวมเกี่ยวกับตัวเลือก Big Data สำหรับสถาปนิก, Data Scientist และ Developer
 • การสตรีมโซลูชันข้อมูลบน AWS ด้วย Amazon Kinesis (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • เรียนรู้วิธีการใช้ Amazon Kinesis Streams, Amazon Kinesis Firehose และ Amazon Kinesis Analytics เพื่อใช้แอปพลิเคชันตามเวลาจริงและรูปแบบการออกแบบทั่วไปโดยใช้บริการเหล่านี้
 • ใช้ Amazon Elasticsearch Service เพื่อบันทึกรายการและตรวจสอบ (เกือบ) ทุกสิ่ง (ธันวาคม 2016)    PDF
  • เรียนรู้วิธีการนำแนวทางแบบไร้เซิร์ฟเวอร์มาใช้กับ Amazon Elasticsearch Service และ Kibana
 • การปรับขนาดคลังข้อมูลระบบคลาวด์ (มกราคม 2019)    PDF 
  • เรียนรู้วิธีการกำหนดค่าที่เหมาะสมสำหรับการย้ายข้อมูลไปยังคลังข้อมูลระบบคลาวด์
 • การตรวจหาสิ่งผิดปกติโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบ Random Cut Forest ที่ทนทานบนสตรีม (เอกสารรายงานการประชุมนานาชาติครั้งที่ 33 เกี่ยวกับ Machine Learning สิงหาคม 2016)    PDF
  • การใช้อัลกอริธึมการสุ่มแบบ Random Cut Forest ใน Amazon Kinesis Analytics
 • คู่มือปฏิบัติสำหรับการโยกย้ายระบบคลาวด์: การโยกย้ายบริการไปยัง AWS (ธันวาคม 2015)    PDF
  • ข้อแนะนำและเคล็ดลับสำหรับการย้ายจากสภาพแวดล้อมในระบบไปยัง AWS Cloud
 • การโยกย้ายแอปพลิเคชันที่มีอยู่ของคุณไปยัง AWS Cloud (ตุลาคม 2010)    PDF
  • แนวทางการโยกย้ายไปยังระบบคลาวด์ตามระยะโดยมีสถานการณ์ตัวอย่างสามสถานการณ์  
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้ Amazon WorkSpaces (กรกฎาคม 2016)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการปรับใช้และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเดสก์ท็อปแบบเสมือนของคุณ
 • รายละเอียดชุดการเข้ารหัสลับของ AWS Key Management Service (สิงหาคม 2018)    PDF
  • การอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการชุดการเข้ารหัสลับเมื่อใช้ AWS Key Management Service
 • การเข้ารหัสข้อมูลไฟล์ด้วย Amazon Elastic File System (เมษายน 2018)    HTML | PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเข้ารหัสระบบไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันบน AWS โดยใช้ Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
 • ใช้ AWS WAF เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของแอปพลิเคชันบนเว็บ 10 อันดับแรกของ OWASP (กรกฎาคม 2017)    PDF
  • การใช้ AWS WAF เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของแอปพลิเคชันที่มีการระบุในรายการประเภทข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่พบบ่อยที่สุด 10 อันดับแรกของโครงการความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนเว็บแบบเปิด (OWASP)
 • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS Key Management Service (เมษายน 2017)    PDF
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ AWS KMS ในองค์กรของคุณ