ผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์

Amazon Web Services ให้บริการชุดผลิตภัณฑ์บนระบบคลาวด์ที่หลากหลายทั่วโลก ได้แก่ แอปพลิเคชันการคำนวณ การจัดเก็บ ฐานข้อมูล การวิเคราะห์ การเชื่อมโยงเครือข่าย มือถือ เครื่องมือนักพัฒนาระบบ เครื่องมือการจัดการ IoT การรักษาความปลอดภัย และองค์กร บริการเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายด้าน IT และการปรับขนาด AWS ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและบริษัทสตาร์ทอัพมาแรงให้รองรับความหลากหลายของปริมาณงาน ทั้งเว็บและแอปพลิเคชันบนมือถือ การพัฒนาเกม การประมวลผลข้อมูลและการจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การเก็บข้อมูลถาวร และอื่นๆ อีกมากมาย

AWS คืออะไร (2:56)

ดูผลิตภัณฑ์ของเรา

ประมวลผล
ฐานข้อมูล
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
Machine Learning
การจัดการและการควบคุมดูแล
การรักษาความปลอดภัย การระบุตัวตน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด