เหตุใดต้อง CloudWatch

Amazon CloudWatch เป็นบริการที่ตรวจติดตามแอปพลิเคชัน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ ปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะประสิทธิภาพการดําเนินงาน ด้วยการรวบรวมข้อมูลข้ามทรัพยากร AWS นั้น CloudWatch ช่วยให้สามารถมองเห็นประสิทธิภาพทั่วทั้งระบบ และให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ และรับมุมมองรวมของสถานะประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon CloudWatch

ประโยชน์

รวบรวม เข้าถึง และวิเคราะห์ทรัพยากรและข้อมูลแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้เครื่องมือแสดงภาพอันทรงพลัง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยใช้สัญญาณเตือนและการดำเนินการแบบอัตโนมัติที่ตั้งให้เปิดใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ผสานรวมกับบริการของ AWS มากกว่า 70 บริการได้อย่างราบรื่น เพื่อการเฝ้าติดตามและความสามารถในการปรับขนาดที่ง่ายยิ่งขึ้น
แก้ไขปัญหาด้านการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการต่อได้ซึ่งได้มาจากข้อมูลบันทึกและตัววัดในแดชบอร์ด CloudWatch ของคุณ

ทำงานอย่างไร

Amazon CloudWatch จะรวบรวมและแสดงภาพข้อมูลบันทึก ตัววัด และข้อมูลเหตุการณ์ในแบบเรียลไทม์ในแดชบอร์ดอัตโนัมติเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษาแอปพลิเคชันของคุณ

แผนภาพแสดงวิธีที่ Amazon CloudWatch ช่วยให้ผู้ใช้รวบรวม ตรวจสอบ และทำความเข้าใจการใช้แหล่งข้อมูล AWS ของตน

กรณีใช้งาน

ติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

Visualize performance data, create alarms, and correlate data to understand and resolve the root cause of performance issues in your AWS resources

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

Analyze metrics, logs, logs analytics, and user requests to speed up debugging and reduce overall mean time to resolution

ปรับทรัพยากรให้เหมาะสมแบบเชิงรุก

Automate resource planning and lower costs by setting actions to occur when thresholds are met based on your specifications or machine learning models

ทดสอบผลกระทบของเว็บไซต์

Find out exactly when your website is impacted and for how long by viewing screenshots, logs, and web requests at any point in time

สำรวจ AWS เพิ่มเติม