Amazon CloudWatch

ความสามารถในการดูแลทรัพยากรและแอปพลิเคชันบน AWS และในองค์กร

Amazon CloudWatch นั้นเป็นบริการตรวจสอบและเฝ้าสังเกตซึ่งสร้างขึ้นมาสำหรับวิศวกร DevOps, นักพัฒนา, วิศวกรด้านความน่าเชื่อถือของไซต์ (SRE), ผู้จัดการด้านไอที และเจ้าของ CloudWatch ช่วยให้คุณมีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติตามได้สำหรับตรวจสอบแอปพลิเคชันของคุณ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประสิทธิภาพทั่วทั้งระบบ และปรับการใช้งานทรัพยากรให้เหมาะสม CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและการทำงานต่างๆ ไว้เป็นบันทึก ตัววัด และเหตุการณ์ คุณจะเห็นภาพรวมของสภาพการทำงานและมองเห็นทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการของ AWS ที่ทำงานบน AWS และในองค์กรทั้งหมด คุณสามารถใช้ CloudWatch เพื่อตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติในสภาพแวดล้อมของคุณ ตั้งการแจ้งเตือน แสดงบันทึกและตัววัดเป็นภาพคู่กัน ดำเนินการต่างๆ โดยอัตโนมัติ แก้ไขปัญหา และดูข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

ฟรี 10 ตัววัดแบบกำหนดเองและการแจ้งเตือน

ด้วย AWS Free Tier

ประโยชน์

ใช้แพลตฟอร์มเดียวสำหรับการเฝ้าสังเกต

แอปพลิเคชันสมัยใหม่ เช่น แอปพลิเคชันที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส จะสร้างข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบของตัววัด บันทึก และเหตุการณ์ต่างๆ Amazon CloudWatch จะช่วยให้คุณรวบรวม เข้าถึง และเชื่อมโยงข้อมูลนี้บนแพลตฟอร์มเดียวจากทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการทั้งหมดของ AWS ที่ทำงานบน AWS และในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้คุณแบ่งไซโลข้อมูลเพื่อให้มองเห็นทั้งระบบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

รวบรวมตัววัดบน AWS และในองค์กร

ตรวจสอบทรัพยากรและแอปพลิเคชันของ AWS ได้ง่ายๆ ด้วย CloudWatch CloudWatch จะผสานรวมกับบริการต่างๆ ของ AWS กว่า 70 รายการแบบเนทีฟ เช่น Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, Amazon EKS และ AWS Lambda CloudWatch จะเผยแพร่ตัววัด 1 นาทีอย่างละเอียดและตัววัดแบบกำหนดเองที่มีความละเอียดถึง 1 วินาทีโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเจาะลึกบันทึกสำหรับดูบริบทเพิ่มเติมได้ คุณยังสามารถใช้ CloudWatch ในสถาปัตยกรรมแบบไฮบริดได้โดยใช้ CloudWatch Agent หรือ API เพื่อตรวจสอบทรัพยากรในองค์กรของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

ตั้งการแจ้งเตือนและดำเนินการอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือบนอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่ตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติในตัววัดของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon EC2 Auto Scaling โดยอัตโนมัติ หรือหยุดอินสแตนซ์เพื่อลดการเรียกเก็บเงินเพิ่มได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ CloudWatch Events สำหรับบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์เพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ด้วยบริการต่างๆ เช่น AWS Lambda, Amazon SNS และ AWS CloudFormation ได้อีกด้วย

มองเห็นการทำงานและรับข้อมูลเชิงลึก

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานทรัพยากร คุณจำเป็นต้องมีมุมมองการทำงานแบบครบวงจร ข้อมูลอย่างละเอียดแบบเรียลไทม์ และการอ้างอิงครั้งก่อนๆ CloudWatch มีแดชบอร์ดอัตโนมัติ ข้อมูลที่มีความละเอียดถึงระดับ 1 วินาที รวมถึงจัดเก็บและเก็บรักษาตัววัดได้สูงสุด 15 เดือน คุณยังสามารถใช้การคำนวณตัววัดกับข้อมูล เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในการทำงานและการใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมข้อมูลการใช้งานทั่วทั้งฟลีตของ EC2 instance ได้

รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติตามได้จากบันทึก

สำรวจ วิเคราะห์ และแสดงบันทึกของคุณเป็นภาพได้ คุณจึงแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้ CloudWatch Logs Insights คุณจะจ่ายเฉพาะการสืบค้นที่คุณใช้เท่านั้น บริการนี้จะปรับขนาดตามขนาดของบันทึกและความซับซ้อนของการสืบค้น ซึ่งจะให้คำตอบแก่คุณภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ คุณยังสามารถเผยแพร่ตัววัดที่ใช้บันทึก สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงบันทึกกับตัววัดเข้าด้วยกันในแดชบอร์ด CloudWatch เพื่อให้สามารถมองเห็นการทำงานทั้งหมดได้อีกด้วย

วิธีการทำงาน

CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบและการทำงานต่างๆ ไว้เป็นบันทึก ตัววัด และเหตุการณ์ และแสดงภาพโดยใช้แดชบอร์ดอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ของ AWS ที่ทำงานบน AWS และในองค์กรได้ คุณสามารถแสดงประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทางในแอปพลิเคชันของคุณเป็นภาพ และตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลือกการออกแบบผ่านการทดลองได้ เชื่อมโยงตัววัดและบันทึกของคุณเพื่อให้เข้าใจสภาพการทำงานและประสิทธิภาพของทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น สร้างการแจ้งเตือนตามเกณฑ์ค่าตัววัดที่ระบุ หรือการแจ้งเตือนที่สามารถเฝ้าระวังการทำงานของตัววัดที่ผิดปกติตามอัลกอริทึม ML ได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการดำเนินการแบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อเกิดการแจ้งเตือนและเริ่มใช้ Auto Scaling โดยอัตโนมัติเพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ปัญหา (MTTR) คุณยังสามารถเจาะลึกและวิเคราะห์ตัววัด บันทึก และรายการติดตาม เพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

วิธีการทำงานของ Amazon CloudWatch

กรณีการใช้งาน

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

ตรวจสอบตัววัดหลักและบันทึก แสดงสแต็กของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานเป็นภาพ สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพที่ต้นเหตุในทรัพยากร AWS ของคุณ และยังตรวจสอบระบบนิเวศคอนเทนเนอร์ของคุณใน Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EKS และ Kubernetes อีกด้วย

ปรับปรุงเวลาเฉลี่ยในการแก้ปัญหา

เชื่อมโยง แสดงภาพ และวิเคราะห์ตัววัดและบันทึก เพื่อให้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และผสานเข้ากับข้อมูลรายการติดตามจาก AWS X-Ray สำหรับการเฝ้าสังเกตที่ครบถ้วน คุณยังสามารถวิเคราะห์คำขอของผู้ใช้เพื่อเร่งให้การแก้ไขปัญหาและการแก้ไขข้อบกพร่องรวดเร็วขึ้น และลด MTTR ทั้งหมดลงได้อีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรแบบเชิงรุก

การแจ้งเตือนของ CloudWatch จะเฝ้าระวังค่าตัววัดของคุณเทียบกับเกณฑ์ที่คุณระบุหรือที่สร้างโดยใช้โมเดล ML เพื่อตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติ หากเกิดการแจ้งเตือน CloudWatch สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้งาน Amazon EC2 Auto Scaling หรือหยุดอินสแตนซ์ เพื่อให้คุณปรับการวางแผนความจุและทรัพยากรได้โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบประสบการณ์ดิจิทัลของผู้ใช้ปลายทางและแอปพลิเคชันที่ทำงานบน AWS (บน Amazon EC2, คอนเทนเนอร์ หรือบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์) และในองค์กร CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลทุกชั้นในสแต็กประสิทธิภาพ ตั้งแต่ฟรอนต์เอนด์ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานของคุณ คุณสามารถใช้ ServiceLens เพื่อระบุสภาวะคอขวดของประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันของคุณและแยกออกโดยใช้ตัวชี้วัด บันทึก และการติดตามที่สัมพันธ์กัน เพิ่มคานารีสำหรับการตรวจสอบ SLA/SLO ของตำแหน่งข้อมูลและเวิร์กโฟลว์ของ UI รวบรวมข้อมูลฝั่งไคลเอนต์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้แบบใกล้เคียงเรียลไทม์เพื่อระบุและแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ใช้ปลายทาง ทดลองกับคุณสมบัติต่างๆ ในสแต็กของแอปพลิเคชันทั้งหมด วัดเทียบกับตัววัดด้านประสิทธิภาพและธุรกิจ และเปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 

ใช้การวิเคราะห์การเฝ้าสังเกต

วิเคราะห์บันทึกและตัววัดด้านการทำงานหลายล้านรายการได้แบบใกล้เคียงเรียลไทม์เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบในประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ และใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อลด MTTR ใช้การสืบค้นข้อมูลการทำงานแบบอินเทอร์แอคทีฟที่รวดเร็วเพื่อสร้างการแสดงข้อมูลด้วยภาพที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบและระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

“เราใช้สถาปัตยกรรมที่ใช้ไมโครเซอร์วิส Amazon CloudWatch เป็นโซลูชันที่ทันใจ เพราะไม่ต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานหรือซ่อมบำรุง CloudWatch ไม่มีปัญหาในการจัดการขนาด และกำจัดภาระในการทำงานของการผสานรวมและการจัดการเครื่องมือที่หลากหลาย ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการลด MTTR (เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม) ขณะที่ทีม DevOps สามารถค้นพบปัญหาในโครงสร้างพื้นฐานของคอนเทนเนอร์ได้

- Vitaliy Geraymovych ผู้ก่อตั้งร่วมและรองประธาน, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่าย CloudPassage

ลูกค้า

ลูกค้ารายต่างๆ ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับการจัดสรรทรัพยากร และลด MTTR หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรต่างๆ ใช้ Amazon CloudWatch โปรดไปที่หน้าลูกค้าของเรา  

EBSCO

EBSCO ใช้ Amazon CloudWatch Synthetics เพื่อจำลองเส้นทางของผู้ใช้เพื่อตรวจสอบความพร้อมในช่วงเวลาให้บริการของแอปพลิเคชัน ระบุปัญหาแบบเชิงรุก และแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

Mapbox

Mapbox ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อย่อยแหล่งข้อมูลต่างๆ และตรวจสอบปริมาณงานที่สำคัญ

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

Pushpay

Pushpay ใช้ Amazon CloudWatch Logs Insights เพื่อสืบค้นบันทึก และลดความซับซ้อนในการทำงาน

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

Rackspace

Rackspace ใช้ Amazon CloudWatch Agent เพื่อตรวจสอบเครื่องเสมือนของตน 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

SendGrid

SendGrid ใช้ Amazon CloudWatch แบบเนทีฟโดยไม่จำเป็นต้องใช้สแต็กที่จัดการด้วยตัวเองหรือผู้ให้บริการจากบริษัทภายนอก 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

CloudPassage

CloudPassage ใช้ Amazon CloudWatch สำหรับสถาปัตยกรรมที่ใช้ไมโครเซอร์วิสเพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

โพสต์บล็อกล่าสุด

เพิ่มเติม…

ยังไม่มีบล็อกของ Amazon CloudWatch ในขณะนี้ โปรดไปที่หน้าบล็อกของ AWS

เริ่มต้นใช้งาน AWS

สร้างบัญชี AWS ฟรี

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
เรียนรู้ด้วยบทแนะนำสอนการใช้งานง่ายๆ

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานง่ายๆ
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon CloudWatch

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudWatch
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา