เมื่อใช้ Amazon CloudWatch คุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผูกพันหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ คุณจะจ่ายเท่าที่ใช้ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณเมื่อถึงสิ้นเดือนสำหรับการใช้งาน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudWatch ฟรีได้ บริการของ AWS ส่วนใหญ่ (EC2, S3, Kinesis, อื่นๆ) ส่งตัวชี้วัดอัตโนมัติให้กับ CloudWatch ฟรี แอปพลิเคชันต่างๆ ควรจะสามารถดำเนินการภายในขีดจำกัดของ Free Tier ได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Free Tier ได้ที่นี่

ตัววัด

ตัววัดการตรวจสอบขั้นพื้นฐาน (ตัววัดที่ส่งจากบริการของ AWS ตามค่าเริ่มต้น)

ตัววัด 10 รายการ (ของตัววัดที่กําหนดเองและตัววัดการตรวจสอบโดยละเอียด)

คําขอ API 1 ล้านรายการ (ไม่รวม GetMetricData, GetInsightRuleReport และ GetMetricWidgetImage: การดําเนินการทั้ง 3 รายการนี้จะถูกเรียกเก็บเงินทุกครั้ง)

แดชบอร์ด 3 แดชบอร์ดแบบกําหนดเองที่อ้างอิงถึงตัวตัดสูงสุด 50 รายการต่อเดือน นอกจากนี้ แดชบอร์ดอัตโนมัติทั้งหมดยังให้บริการฟรีอีกด้วย
การแจ้งเตือน ตัววัดการแจ้งเตือน 10 รายการ (มีผลกับการแจ้งเตือนความละเอียดมาตรฐานที่ระบุตัววัดโดยตรงและไม่ใช้การสืบค้นของ Metrics Insights เท่านั้น)
ข้อมูลบันทึก

ข้อมูล 5 GB (การนำเข้า พื้นที่จัดเก็บถาวร และข้อมูลที่สแกนโดยการสืบค้นของ Logs Insights)

การใช้งาน Live Tail 1,800 นาทีต่อเดือน (ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อวัน)

เหตุการณ์ มีเหตุการณ์ทั้งหมดยกเว้นเหตุการณ์ที่กำหนดเอง
ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุน

กฎข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุน 1 รายการต่อเดือน

เหตุการณ์ในข้อมูลบันทึก 1 ล้านรายการแรกที่ตรงตามกฎต่อเดือน

สัญญาณแอปพลิเคชัน สัญญาณแอปพลิเคชัน 100 ล้านสัญญาณต่อเดือนระหว่างการแสดงตัวอย่าง
Synthetics 100 คานารีที่ทำงานต่อเดือน
Evidently การทดลองใช้งานฟรีครั้งแรกจะมีเหตุการณ์ Evidently ให้ทั้งหมด 3 ล้านรายการ และหน่วยการวิเคราะห์ Evidently อีก 10 ล้านรายการต่อบัญชี
RUM การทดลองใช้งานฟรีครั้งแรกจะมีเหตุการณ์ RUM ให้ทั้งหมด 1 ล้านรายการ

ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ และเราจะเรียกเก็บค่าบริการการใช้งานจากคุณเมื่อถึงสิ้นเดือน

หมายเหตุ: ราคาแตกต่างกันไปตามรีเจี้ยน ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS  

 • ข้อมูลบันทึก
 • Region
 • ตัววัด
 • Region
 • แดชบอร์ด
 • Region
 • การแจ้งเตือน
 • Region
 • ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุน
 • Region
  Region
 • สัญญาณแอปพลิเคชัน
 • Region
  Region
 • Synthetics
 • Region
 • RUM
 • Region

  CloudWatch RUM จะคิดราคาจากจำนวนเหตุการณ์ RUM ที่รวบรวมได้ รายการข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไคลเอนต์ของ RUM จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ RUM ตัวอย่างของเหตุการณ์ RUM จะประกอบด้วยการเข้าชมหน้าเว็บ ข้อผิดพลาดของ JavaScript และ HTTP คุณสามารถกำหนดค่าปลั๊กอินของข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

  ค่าบริการเพิ่มเติม

  คุณอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจากบริการอื่นๆ ของ AWS ที่คุณใช้ เช่น CloudWatch Logs, Amazon Cognito และ AWS X-Ray สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง 

 • Evidently
 • Region
 • การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ต
 • Region
 • การติดตามตรวจสอบเครือข่าย
 • Region
 • Container Insights
 • Region
  Container Insights ที่ไม่มีข้อมูลการสังเกตขั้นสูง

  คุณสามารถใช้ Amazon CloudWatch Container Insights ที่ไม่มีข้อมูลการสังเกตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับตัววัดรวมระดับคลัสเตอร์และบริการสำหรับ Amazon EKS และ Kubernetes โปรดดูตัวอย่างสำหรับ Container Insights ที่ไม่มีข้อมูลการสังเกตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับ Amazon EKS ด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจค่าบริการของคุณ

  Container Insights สำหรับ ECS

  Container Insights มอบการตรวจสอบ Amazon ECS โดยจัดเตรียมตัววัดรวมที่ระดับคลัสเตอร์และการบริการ สำหรับตัวอย่างราคา โปรดดูตัวอย่าง Container Insights สำหรับ Amazon ECS ด้านล่าง

 • ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี
 • ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี

  ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี ซึ่งเป็นส่วนเสริมของความสามารถในการสังเกตการณ์แบบรวมของ CloudWatch มีหมวดหมู่บัญชีสองหมวด ได้แก่ บัญชีตรวจสอบและบัญชีต้นทาง ดูรายละเอียดได้ในเอกสารเกี่ยวกับความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี

  ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลบันทึกและตัววัด CloudWatch ส่งมอบสำเนาของรายการติดตามชุดแรกที่จัดเก็บไว้ในบัญชีตรวจสอบแรกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำเนาของรายการติดตามใดๆ ที่ส่งไปยังบัญชีตรวจสอบเพิ่มเติมจะคิดค่าบริการไปยังบัญชีต้นทางสำหรับรายการติดตามที่บันทึก โดยคิดตามราคาของ AWS X-Ray คุณสมบัติในบัญชีตรวจสอบ เช่น แดชบอร์ด CloudWatch, การแจ้งเตือน หรือการสืบค้นของ Logs Insights คิดค่าบริการตามราคาของ CloudWatch มาตรฐาน

   

ตัวอย่างราคา

หมายเหตุ: มูลค่าราคาที่ปรากฏที่นี่ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับรีเจี้ยนของคุณจากแท็บราคา

 • จำนวนตัววัดที่อินสแตนซ์ EC2 ของคุณส่งไปโดยเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดจะขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ EC2 ตัวอย่างนี้ใช้ตัววัด 7 รายการ

  หากแอปพลิเคชันของคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ Amazon EC2 จำนวน 5 อินสแตนซ์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในระยะเวลา 30 วัน และคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบอย่างละเอียดของ EC2 ในทุกอินสแตนซ์ ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้

  จำนวนตัววัดทั้งหมด = 7 ตัววัดต่ออินสแตนซ์ * 5 อินสแตนซ์ = 35 ตัววัด

  ค่าใช้จ่ายสำหรับตัววัดรายเดือนของ CloudWatch ราคา 0.30 USD ต่อตัววัดแบบกำหนดเอง = 35 * 0.30 USD = 10.50 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 10.5 USD ต่อเดือน


  เมื่อคุณมีตัววัดรวมแล้วเกิน 10,000 รายการ จะมีการกำหนดระดับราคาตามปริมาณ - โปรดดูรายละเอียดที่ตารางราคาของตัววัด

 • หากคุณมีแอปพลิเคชันที่ได้รับคำขอขาเข้า 2,000 รายการต่อชั่วโมง และคุณใช้อัตราการสุ่มตัวอย่าง 10% รายการติดตามที่บันทึกในบัญชีต้นทาง X ของคุณจะเป็น:

  รายการติดตามที่บันทึกต่อเดือน = 2,000 คำขอต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 31 วัน x 10% = 148,800 รายการติดตาม

  รายการติดตามที่เรียกเก็บเงินได้ที่บันทึกต่อเดือน = 148,800 รายการติดตาม - 100,000 รายการติดตามใน Free Tier = 48,800 รายการติดตาม

  ค่าบริการรายเดือนของรายการติดตามที่บันทึก = 48,800 รายการติดตาม * 0.000005 USD = 0.244 USD

  หากคุณใช้รายการติดตามจากบัญชีต้นทาง X ร่วมกับบัญชีตรวจสอบ Y โดยใช้ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี จะมีการสร้างสำเนาของรายการติดตามของคุณขึ้นในบัญชีตรวจสอบ Y ซึ่งคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนั้นค่าบริการรายเดือนของคุณจะเป็น:

  ค่าบริการรายเดือนของรายการติดตามที่บันทึกในบัญชีต้นทาง X = 0.244 USD
  ค่าบริการรายเดือนของรายการติดตามที่บันทึกในบัญชีตรวจสอบ Y = 0 USD

  หากคุณต้องการใช้รายการติดตามเดียวกันจากบัญชีต้นทาง X ในบัญชีตรวจสอบบัญชีที่สอง ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าบัญชีตรวจสอบ Z จะมีการสร้างสำเนาของรายการติดตามของคุณเพิ่มขึ้นมา ในกรณีนี้ บัญชีต้นทาง X จะถูกเก็บค่าบริการสำหรับสำเนาเพิ่มเติมนี้ ดังนั้นค่าบริการเบ็ดเสร็จของคุณในบัญชีต้นทาง X จะเป็น:

  ค่าบริการรายเดือนของรายการติดตามที่บันทึกในบัญชีต้นทาง X = 0.244 USD +
  148,800 สำเนารายการติดตามชุดที่สองในบัญชีตรวจสอบ Z * 0.000005 USD = 0.244 USD + 0.744 USD = 0.988 USD
  ค่าบริการรายเดือนของรายการติดตามที่บันทึกในบัญชีตรวจสอบ Y = 0 USD
  ค่าบริการรายเดือนของรายการติดตามที่บันทึกในบัญชีตรวจสอบ Z = 0 USD

 • หากแอปพลิเคชันของคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ของ Amazon EC2 จำนวน 51,000 อินสแตนซ์ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงในหนึ่งเดือนซึ่งมี 30 วัน และคุณเผยแพร่ตัววัดแบบกำหนดเอง 5 รายการผ่าน PutMetricData API ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  จำนวนตัววัดทั้งหมด = 5 ตัววัดต่ออินสแตนซ์ * 51,000 อินสแตนซ์ = 255,000 ตัววัด
  10,000 ตัววัดแรกราคา 0.30 USD ต่อตัววัด = 10,000 * 0.30 USD = 3,000 USD
  ตัววัดแบบกำหนดเองที่ 10,001 ถึง 250,000 ราคา 0.10 USD ต่อตัววัด = 240,000 * 0.10 USD = 24,000 USD
  ตัววัดแบบกำหนดเองที่ 250,001 ถึง 255,000 ราคา 0.05 USD ต่อตัววัด = 5,000 * 0.05 USD = 250 USD
  ค่าใช้จ่ายสำหรับตัววัดแบบกำหนดเองรายเดือนของ CloudWatch = 3,000 USD + 24,000 USD + 250 USD = 27,250 USD ต่อเดือน

  จำนวนคำขอ API ทั้งหมด = 51,000 อินสแตนซ์ * (43,200 นาที/5 นาที) = 440,640,000 คำขอ
  1,000,000 คำขอ API แรก = 0 USD
  คำขอ API ที่ 1,000,001 ถึง 440,640,000 = 439,640,000/1,000 * 0.01 USD = 4,396.40 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 27,250 USD + 4,396.40 USD = 31,646.40 USD ต่อเดือน

 • หากบัคเก็ต S3 ของคุณเปิดใช้งานกฎการจำลองแบบไว้ 5 ข้อ โดยเปิดใช้งานตัววัดและการแจ้งเตือน S3 หรือ S3 Replication Time Control (RTC) สำหรับกฎแต่ละข้อเอาไว้ ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  จำนวนตัววัดการจำลองทั้งหมด = 4 ตัววัดต่อกฎการจำลองแบบ * กฎการจำลองแบบ 5 รายการ = ตัววัดการจำลองแบบ 20 รายการ
  10,000 ตัววัดแรกราคา 0.30 USD ต่อตัววัด = 20 * 0.30 USD = 6.00 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 6.00 USD ต่อเดือน

  (หมายเหตุ: สำหรับตัววัดการจำลองแบบของ S3 คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับคำขอ API)

 • หากคุณกำลังตรวจสอบรหัสตอบกลับ HTTP 2xx, 3xx และ 4xx โดยใช้ข้อมูลบันทึกการเข้าถึงแอปพลิเคชันบนเว็บทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งมี 30 วัน โดยการส่งข้อมูลบันทึกที่นำเข้าขนาด 1 GB ต่อวัน ตรวจสอบการตอบกลับ HTTP และจัดเก็บข้อมูลถาวรเป็นเวลาหนึ่งเดือน ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  ค่าใช้จ่ายบันทึกที่นำเข้ารายเดือน
  ข้อมูลบันทึกที่นำเข้าทั้งหมด = 1 GB * 30 วัน = 30 GB
  0 ถึง 5 GB = 0 USD
  5 ถึง 30GB = 0.50 USD * 25 = 12.50 USD

  ค่าใช้จ่ายการตรวจสอบรายเดือน
  ตัววัด CloudWatch จำนวน 3 ตัววัดราคา 0 USD = 3 * 0 USD = 0 USD

  ค่าใช้จ่ายบันทึกที่เก็บถาวรรายเดือน (สมมติว่าข้อมูลบันทึกบีบอัดเหลือ 6 GB)
  0 ถึง 5 GB = 0 USD
  5 GB ถึง 6 GB = 0.03 USD * 1 = 0.03 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 12.50 USD + 0 USD + 0.03 USD = 12.53 USD

 • คุณจะได้รับการใช้งานเซสชัน Live Tail 1,800 นาทีต่อเดือนจาก AWS Free Tier หลังจากนั้นคุณต้องจ่าย 0.01 USD ต่อนาที

  หากคุณใช้ Live Tail เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกของคุณแบบเรียลไทม์เป็นเวลา 1,000 นาทีในหนึ่งเดือน ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะเป็นดังนี้:

  ค่าใช้จ่ายการใช้ Live Tail รายเดือน
  การใช้งาน Live Tail ทั้งหมดเป็นนาที = 1,000
  0 ถึง 1,000 นาที = 0 USD

  ค่าบริการ Live Tail รายเดือน = 0 USD

  หากคุณใช้ Live Tail เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกของคุณแบบเรียลไทม์เป็นเวลา 20,000 นาทีในหนึ่งเดือน ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะเป็นดังนี้:

  ค่าใช้จ่ายการใช้ Live Tail รายเดือน
  การใช้งาน Live Tail ทั้งหมดเป็นนาที = 20,000
  0 ถึง 1,800 นาที = 0 USD
  1,801 ถึง 20,000 นาที = 0.01 USD * 18,200 = 182 USD

  ค่าบริการ Live Tail รายเดือน = 182 USD

 • หากคุณตรวจสอบ VPC ที่ส่งข้อมูลบันทึกโฟลว์ของ VPC ที่นำเข้าขนาด 72 TB ไปยังข้อมูลบันทึกของ CloudWatch ต่อเดือน และข้อมูลบันทึกถาวรเป็นเวลาหนึ่งเดือน ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการนำเข้าข้อมูลบันทึก
  0 ถึง 10 TB ราคา 0.50 USD ต่อ GB = 10 * 1,024 * 0.50 USD = 5,120.00 USD
  10 TB ถึง 30 TB ราคา 0.25 USD ต่อ GB = 20 * 1,024 * 0.25 USD = 5,120.00 USD
  30 TB ถึง 50 TB ราคา 0.10 USD ต่อ GB = 20 * 1,024 * 0.10 USD = 2,048.00 USD
  50 TB ถึง 72 TB ราคา 0.05 USD ต่อ GB = 22 * 1024 * 0.05 USD = 1,126.40 USD
  ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าทั้งหมด = 5,120 USD + 5,120 USD + 2,048 USD + 1,126.40 USD = 13,414.40 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการเก็บข้อมูลบันทึกถาวร (เหมาว่าข้อมูลบันทึกบีบอัดเหลือ 30 TB)
  30 TB ราคา 0.03 USD ต่อ GB = 30 * 1,024 * 0.03 = 921.6 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 13,414.40 USD + 921.6 USD= 14,336 USD

  หมายเหตุ: ระดับชั้นปริมาณจะรีเซ็ตทุกต้นเดือน

   

 • หากคุณกำลังตรวจสอบ VPC ซึ่งส่งข้อมูลบันทึกโฟลว์ของ VPC ที่นำเข้าขนาด 72 TB ในรูปแบบ Apache Parquet ทางเลือกเข้าสู่ S3 โดยตรงต่อเดือน และบันทึกข้อมูลถาวรเป็นเวลาหนึ่งเดือน ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการนำเข้าข้อมูลบันทึก
  0 ถึง 10 TB ราคา 0.25 USD ต่อ GB = 10 * 1,024 * 0.25 USD = 2,560.00 USD
  10 TB ถึง 30 TB ราคา 0.15 USD ต่อ GB = 20 * 1,024 * 0.15 USD = 3,072.00 USD
  30 TB ถึง 50 TB ราคา 0.075 USD ต่อ GB = 20 * 1,024 * 0.075 USD = 1,536.00 USD
  50 TB ถึง 72 TB ราคา 0.05 USD ต่อ GB = 22 * 1024 * 0.05 USD = 1,126.40 USD
  ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าทั้งหมด = 2,560 USD + 3,072 USD + 1,536 USD + 1,126.40 USD = 8,294.40 USD

  ค่าบริการแปลงรูปแบบ Apache Parquet รายเดือน (ทางเลือก)
  72TB ที่ 0.03 USD ต่อ GB = 72 * 1,024 * 0.03 USD = 2,211.84 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการเก็บข้อมูลบันทึกถาวร (เหมาว่าข้อมูลบันทึกบีบอัดเหลือ 6.5 TB)* *
  6.5TB ที่ 0.023 USD ต่อ GB = 6.5 * 1024 * 0.023 = 153.01 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือน = 8,294.40 USD + 153.01 USD + 2,211.84 USD = 10,659.25 USD

  หมายเหตุ: ระดับชั้นปริมาณจะรีเซ็ตทุกต้นเดือน

 • ในสถานการณ์นี้ คุณเปิดใช้งานการปกป้องข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มข้อมูลบันทึกที่เก็บรวบรวมข้อมูลบันทึก 1 GB ต่อเดือนจากแอปพลิเคชันประมวลผลการชำระเงิน

  ค่าใช้จ่ายข้อมูลบันทึกที่นำเข้ารายเดือน
  ข้อมูลบันทึกที่นำเข้าทั้งหมด = 1 GB * 30 วัน = 30 GB
  ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าข้อมูลบันทึก (0 ถึง 5 GB) = 0 USD
  ค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าข้อมูลบันทึก (5 ถึง 30 GB) = 0.50 USD * 25 = 12.50 USD

  ค่าใช้จ่ายในการปกป้องข้อมูลสำหรับการสแกน การตรวจจับ และการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
  ข้อมูลบันทึกทั้งหมดที่สแกนด้วยการปกป้องข้อมูล = 1 GB * 30 วัน = 30 GB
  ค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลบันทึกที่สแกน = 0.12 USD ต่อ GB * 30 GB = 3.60 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนของข้อมูลบันทึกที่เก็บถาวร (สมมติว่าข้อมูลบันทึกบีบอัดเหลือ 6 GB)
  ค่าใช้จ่ายสำหรับ 0 ถึง 5 GB = 0 USD
  ค่าใช้จ่ายสำหรับ 5 ถึง 6 GB = 0.03 USD * 1 GB = 0.03 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 12.50 USD + 3.60 USD + 0.03 USD = 16.13 USD
   

 • ตัวอย่างนี้ใช้ราคาของรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) หากตรวจสอบ VPC ซึ่งส่งข้อมูลบันทึกลำดับ VPC ที่นำเข้าขนาด 72 TB โดยตรงสู่ Amazon Kinesis Data Firehose ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายจะคำนวณได้ดังนี้:

  ค่าใช้จ่ายการจัดส่งข้อมูลบันทึกรายเดือน
  0 ถึง 10 TB ราคา 0.25 USD ต่อ GB = 10 * 1,024 * 0.25 USD = 2,560.00 USD
  10 TB ถึง 30 TB ราคา 0.15 USD ต่อ GB = 20 * 1,024 * 0.15 USD = 3,072.00 USD

  30 TB ถึง 50 TB ราคา 0.075 USD ต่อ GB = 20 * 1,024 * 0.075 USD = 1,536.00 USD
  50 TB ถึง 72 TB ราคา 0.05 USD ต่อ GB = 22 * 1024 * 0.05 USD = 1,126.40 USD

  ค่าบริการจัดส่งทั้งหมด = 2,560 USD + 3,072 USD + 1,536 USD + 1,126.40 USD = 8,294.40 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการนำเข้าของ KDF
  ต่อ GB ที่ประมวลผลเป็น VPC = 72 * 1,024 * 0.13 USD = 9,584.64 USD

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 8,294.40 USD + 9,584.64 USD = 17,879.04 USD

  หากคุณเปิดใช้งานการตรวจหาสิ่งผิดปกติของ Amazon CloudWatch ใน 10 ตัววัดที่มีความละเอียดมาตรฐาน

  หมายเหตุ: ระดับชั้นปริมาณจะรีเซ็ตทุกต้นเดือน

 • หากคุณเปิดใช้งานการตรวจหาสิ่งผิดปกติของ Amazon CloudWatch ใน 10 ตัววัดที่มีความละเอียดมาตรฐานต่อเดือน และต้องการการแจ้งเตือนสำหรับแค่ 5 ตัววัดเท่านั้น คุณจะต้องสร้างการแจ้งเตือนการตรวจหาสิ่งผิดปกติที่มีความละเอียดมาตรฐาน 5 รายการ การตรวจหาสิ่งผิดปกติพร้อมใช้งานกับการแจ้งเตือนความละเอียดตามมาตรฐานเท่านั้น การเรียกเก็บเงินรายเดือนของคุณมีการคำนวณดังต่อไปนี้:

  จำนวนการแจ้งเตือนการตรวจหาสิ่งผิดปกติความละเอียดตามมาตรฐานทั้งหมด = 5

  การแจ้งเตือนจะเรียกเก็บตามจำนวนตัววัดต่อการแจ้งเตือน จะมีความละเอียดมาตรฐานสามรายการต่อการแจ้งเตือน สำหรับแต่ละการแจ้งเตือนการตรวจหาสิ่งผิดปกติ รายการแรกคือตัววัดจริงที่จะมีการประเมิน รายการที่สองคือขอบเขตบนของการทำงานที่คาดไว้ และรายการที่สามคือขอบเขตล่างของการทำงานที่คาดไว้

  การแจ้งเตือนการตรวจหาสิ่งผิดปกติที่มีความละเอียดตามมาตรฐานหนึ่งรายการ = 0.10 USD * 3 ตัววัดความละเอียดมาตรฐานต่อการแจ้งเตือน = 0.30 USD ต่อเดือน

  การแจ้งเตือนการตรวจหาสิ่งผิดปกติความละเอียดตามมาตรฐานห้ารายการ = 0.30 USD ต่อหนึ่งการแจ้งเตือนการตรวจหาสิ่งผิดปกติความละเอียดตามมาตรฐาน * 5 การแจ้งเตือน = 1.50 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 1.50 USD ต่อเดือน

  ราคาที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาตามรีจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก โปรดดูข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับรีเจี้ยนของคุณจากแท็บราคา การตรวจหาสิ่งผิดปกติพร้อมให้บริการแล้วใน AWS Region เชิงพาณิชย์ทั้งหมดในขณะนี้

 • Container Insights นําเสนอการตรวจสอบ Amazon ECS โดยให้ตัววัดแบบรวมในระดับคลัสเตอร์และบริการ หากคุณตรวจสอบคลัสเตอร์ของคอนเทนเนอร์ 1 รายการที่มีอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 10 ตัว, คอนเทนเนอร์ที่ใช้งานทั่วไป 50 ตัว, ชื่องานที่ไม่ซ้ำกัน 20 ชื่อ และชื่อบริการที่ไม่ซ้ำกัน 5 ชื่อ ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:


  ตัววัด CloudWatch
  มีจำนวนตัววัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่รายงานไว้สำหรับทุกคลัสเตอร์ งาน และบริการ ทุกคลัสเตอร์บันทึกตัววัด 8 ตัว ทุกงานบันทึกตัววัด 6 ตัว และทุกบริการบันทึกตัววัด 11 ตัว ระบบจะรวบรวมตัววัด CloudWatch ตามงานและบริการโดยใช้ชื่อของตน การเพิ่มจำนวนอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนตัววัด CloudWatch ที่สร้างขึ้น ตัววัด CloudWatch ทั้งหมดได้รับการแบ่งตามสัดส่วนเป็นรายชั่วโมง ตัวอย่างนี้สมมติว่ามีการรายงานจุดข้อมูลตลอดทั้งเดือน

  จำนวนตัววัด CloudWatch ต่อเดือนต่อ clusterCloudWatch Logs

  = ตัววัดคลัสเตอร์ 8 ตัว + (ตัววัดงาน 6 ตัว * ชื่องานที่ไม่ซ้ำกัน 20 ชื่อ) + (ตัววัดบริการ 11 ตัว * ชื่อบริการที่ไม่ซ้ำกัน 5 ชื่อ)
  = 8 + (6 * 20) + (11 * 5)
  = ตัววัด CloudWatch 183 ตัว

  ค่าใช้จ่ายตัววัด CloudWatch รายเดือน = 0.30 USD ต่อตัววัดสำหรับ 10,000 ตัววัดแรก * 183 ตัววัด = 54.90 USD

  เมื่อคุณมีตัววัดรวมแล้วเกิน 10,000 ตัว จะมีการกำหนดระดับราคาตามปริมาณ - ดูตารางราคาของตัววัดเพื่อดูรายละเอียด

  สำหรับ Amazon ECS มีขนาดข้อมูลบันทึกเฉลี่ยที่สันนิษฐานว่าใช้ไปสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ บริการ งาน และคอนเทนเนอร์ ทุกคลัสเตอร์รายงานข้อมูลบันทึก 0.0179 GB; ทุกบริการรายงานข้อมูลบันทึก 0.02769 GB; ทุกงานรายงานข้อมูลบันทึก 0.06288 GB; และทุกคอนเทนเนอร์รายงานข้อมูลบันทึก 0.04159 GB ต่อเดือนโดยเฉลี่ย

  ค่าใช้จ่ายของข้อมูลบันทึกที่ใช้ไปจะแตกต่างกันไปตามชื่อที่ใช้สำหรับคลัสเตอร์ คอนเทนเนอร์ พ็อด บริการ ชื่ออินสแตนซ์ ป้ายกำกับ ฯลฯ

  GB ของ CloudWatch Logs ที่นำเข้ารายเดือน = (1 คลัสเตอร์ * 0.0179 GB) + (5 บริการ * 0.02769 GB) + (20 งาน * 0.06288 GB) + (50 คอนเทนเนอร์ * 0.04159 GB) = 3.49 GB ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนของบันทึกที่นำเข้า = 0.50 USD ต่อ GB ของบันทึกที่นำเข้า * 3.49 GB ของกิจกรรมประสิทธิภาพเป็น CloudWatch Logs = 1.75 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่าย CloudWatch รายเดือน = 54.90 USD + 1.75 USD = 56.65 USD ต่อเดือน

  ราคาที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาตาม AWS Region ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) โปรดดูข้อมูลราคาสำหรับรี้เจี้ยนของคุณ

  หากคุณใช้ข้อมูลบันทึกของคอนเทนเนอร์ Container Insights จะเพิ่มข้อมูล 700 ไบต์ต่อบรรทัดของบันทึกข้อมูล สําหรับข้อมูลเมตาที่จําเป็นเพื่อเปิดใช้งานการกรอง ข้อมูลบันทึกคอนเทนเนอร์จะยังคงถูกเรียกเก็บเงินโดยคิดจากการนําเข้าข้อมูลบันทึก CloudWatch มาตรฐานและราคาพื้นที่เก็บข้อมูลบันทึกต่อไป

 • 1/Container Insights พร้อมข้อมูลการสังเกตที่ดียิ่งขึ้นสำหรับ Amazon EKS

   เมื่อใช้งาน Container Insights พร้อมข้อมูลการสังเกตที่ดียิ่งขึ้น ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนการสังเกตในสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์ของคุณ โดยจำนวนการสังเกตทั้งหมดที่ใช้ไปจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนเทนเนอร์ของคุณ รวมถึงจำนวนส่วนประกอบของคอนเทนเนอร์ด้วย สมมติว่า ในระบบที่คุณมีการติดตามตรวจสอบ 1 คลัสเตอร์ที่มี 10 โหนด 1 เนมสเปซ 5 ชื่อบริการที่ไม่ซ้ำกัน 16 เวิร์กโหลด 20 พ็อด และ 20 คอนเทนเนอร์ และจุดข้อมูลจะถูกรายงานตลอดทั้งเดือน

  มีจํานวนการสังเกตการณ์โดยเฉลี่ยที่ใช้ไปต่อนาทีสําหรับคอมโพเนนต์คอนเทนเนอร์ EKS แต่ละรายการ ทุกคลัสเตอร์รายงานการสังเกตการณ์ 1,720 ครั้ง; ทุกโหนดรายงานการสังเกตการณ์ 68 ครั้ง; ทุกเนมสเปซรายงานการสังเกตการณ์ 2 ครั้ง; ทุกบริการรายงานการสังเกตการณ์ 2 ครั้ง; ทุกเวิร์กโหลดรายงานการสังเกตการณ์ 7 ครั้ง; ทุกพ็อดรายงานการสังเกตการณ์ 130 ครั้ง; และทุกตู้คอนเทนเนอร์รายงานการสังเกตการณ์ 21 ครั้งต่อนาทีโดยเฉลี่ย

  โดยมีค่าบริการติดตามดังนี้
  จำนวนการสังเกตการณ์ Container Insights รายเดือนทั้งหมด
  = [ (1 คลัสเตอร์ * 1,720 การสังเกต) + (10 โหนด * 68 obs) + (1 เนมสเปซ * 2 obs) + (5 บริการ * 2 การสังเกต) + 16 เวิร์กโหลด * 7 การสังเกต) + (20 พ็อด * 130 การสังเกต) + ( 20 ตู้ * 21 การสังเกต)] * 60 นาที * 24 ชม. * 30 วัน
  = [ 1,720 + 680 + 2 + 10 + 112 + 2,600 + 420] * 43,200 นาที/เดือน = 239,500,800 ครั้งต่อเดือน

  ใบเรียกเก็บเงิน Container Insights รายเดือนของคุณ = 239,500,800 * 0.21 USD / ข้อสังเกต 1 ล้านรายการ = 50.30 USD


  เมื่อคุณสังเกตการณ์เกิน 1 พันล้านครั้งต่อเดือน ระดับราคาตามปริมาณจะถูกนำมาใช้ตามลำดับ

  นอกจากนี้ ข้อมูลบันทึกของคอนเทนเนอร์ทั้งหมดจะถูกเก็บรวบรวมตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลเชิงลึกของคอนเทนเนอร์จะเพิ่ม 700 ไบต์ต่อบรรทัดของข้อมูลบันทึก สําหรับข้อมูลเมตาที่จําเป็นสำหรับการเปิดใช้งานการกรอง ข้อมูลบันทึกคอนเทนเนอร์จะยังคงถูกเรียกเก็บเงินโดยคิดจากการนําเข้าข้อมูลบันทึก CloudWatch มาตรฐานและราคาพื้นที่เก็บข้อมูลบันทึกต่อไป  

  2/Container Insights ที่ไม่มีข้อมูลการสังเกตขั้นสูงสำหรับ Amazon EKS และ Kubernetes

  หากคุณกำลังตรวจสอบ 1 คอนเทนเนอร์คลัสเตอร์ที่มี 10 โหนดหรืออินสแตนซ์ Amazon EC2, 20 พ็อด, 5 ชื่อบริการที่ไม่ซ้ำกัน และ 1 เนมสเปซ ค่าบริการสำหรับคลัสเตอร์รวมและตัววัดระดับบริการจะเป็นดังนี้

  ตัววัด CloudWatch
  มีจำนวนตัววัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่รายงานไว้สำหรับทุกคลัสเตอร์ โหนด พ็อด และบริการ ทุกคลัสเตอร์รายงานตัววัด 24 ตัว ทุกโหนดรายงานตัววัด 8 ตัว ทุกพ็อดรายงานตัววัด 9 ตัว และทุกบริการรายงานตัววัด 6 ตัว ระบบจะรวบรวมตัววัด CloudWatch ตามพ็อด บริการ และเนมสเปซโดยใช้ชื่อ การเพิ่มจำนวนอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนตัววัด CloudWatch ที่สร้างขึ้น ตัววัด CloudWatch ทั้งหมดได้รับการแบ่งตามสัดส่วนเป็นรายชั่วโมง ตัวอย่างนี้สมมติว่ามีการรายงานจุดข้อมูลตลอดทั้งเดือน

  จำนวนต่อเดือนของตัววัด CloudWatch ต่อคลัสเตอร์
  = ตัววัดคลัสเตอร์ 24 ตัว + (โหนดหรืออินสแตนซ์ EC2 10 ตัว * ตัววัดโหนด 8 ตัว) + (ชื่อพ็อดที่ไม่ซ้ำกัน 20 ชื่อ * ตัววัดพ็อด 9 ตัว * เนมสเปซ 1 ตัว) + (ชื่อบริการที่ไม่ซ้ำกัน 5 ชื่อ * ตัววัดบริการ 6 ตัว * เนมสเปซ 1 ตัว) + (เนมสเปซที่ไม่ซ้ำกัน 1 ตัว * ตัววัดเนมสเปซ 6 ตัว)
  = 24 + (10 * 8) + (20 * 9 * 1) + (5 * 6 * 1) + (1 * 6) = ตัววัด CloudWatch 320 ตัว

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนของตัววัด CloudWatch = 0.30 USD ต่อตัววัดสำหรับตัววัด 10,000 ตัวแรก * ตัววัด 320 ตัว = 96 USD

  เมื่อคุณมีตัววัดรวมแล้วเกิน 10,000 ตัว จะมีการกำหนดระดับราคาตามปริมาณ - ดูตารางราคาของตัววัดเพื่อดูรายละเอียด

  CloudWatch Logs
  ในตัวอย่างนี้ เราถือว่าขนาดเฉลี่ยสำหรับข้อมูลบันทึก Kubernetes ที่ใช้ไปต่อเดือนสำหรับคอมโพเนนต์คอนเทนเนอร์ EKS แต่ละรายการ เป็นดังนี้ ทุกคลัสเตอร์รายงานข้อมูลบันทึก 0.01621 GB; ทุกเนมสเปซรายงานข้อมูลบันทึก 0.0185 GB; ทุกบริการรายงานข้อมูลบันทึก 0.02182 GB; ทุกโหนดรายงานข้อมูลบันทึก 0.21365 GB; และทุกพ็อดรายงานข้อมูลบันทึก 0.45845 GB ต่อเดือนโดยเฉลี่ย

  ค่าใช้จ่ายของข้อมูลบันทึกที่ใช้ไปจะแตกต่างกันไปตามชื่อที่ใช้สำหรับคลัสเตอร์ คอนเทนเนอร์ พ็อด บริการ ชื่ออินสแตนซ์ ป้ายกำกับ ฯลฯ

  GB รายเดือนของ CloudWatch Logs ที่นำเข้า = (1 คลัสเตอร์ * 0.01621 GB) + (1 เนมสเปซ * 0.0185 GB) + (5 บริการ * 0.02182 GB) + (10 โหนด * 0.21365 GB) + (20 พ็อด * 0.45845 GB) = 11.45 GB ต่อ เดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนของบันทึกที่นำเข้า = 0.50 USD ต่อ GB ของบันทึกที่นำเข้า * 11.45 GB ของกิจกรรมประสิทธิภาพเป็น CloudWatch Logs = 5.73 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่าย CloudWatch รายเดือน = 96 USD + 5.73 USD = 101.73 USD ต่อเดือน

  ราคาที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาตาม AWS Region ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) โปรดดูข้อมูลราคาสำหรับรี้เจี้ยนของคุณ

  หากคุณใช้ข้อมูลบันทึกของคอนเทนเนอร์ Container Insights จะเพิ่มข้อมูล 700 ไบต์ต่อบรรทัดของบันทึกข้อมูล สําหรับข้อมูลเมตาที่จําเป็นเพื่อเปิดใช้งานการกรอง ข้อมูลบันทึกคอนเทนเนอร์จะยังคงถูกเรียกเก็บเงินโดยคิดจากการนําเข้าข้อมูลบันทึก CloudWatch มาตรฐานและราคาพื้นที่เก็บข้อมูลบันทึกต่อไป  

 • ถ้าคุณตรวจสอบแอปพลิเคชันที่มี API (โดยใช้เกตเวย์ของ Amazon API), คลัสเตอร์ของคอนเทนเนอร์ 1 ตัวที่มีโหนดหรืออินสแตนซ์ Amazon EC2 10 ตัว, พ็อด 20 ตัว, ชื่อบริการที่ไม่ซ้ำกัน 5 ชื่อ และเนมสเปซ 1 ตัว, ฟังก์ชัน Lambda 3 รายการ และตาราง DynamoDB 1 ตาราง ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  ตัววัด CloudWatch
  API, Lambda และ DynamoDB: ตัววัดจากบริการของ AWS จะพร้อมให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  Kubernetes: ตามที่ได้อธิบายในตัวอย่างที่ 7 มีจำนวนตัววัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่รายงานไว้สำหรับคลัสเตอร์ โหนด พ็อด และบริการทุกอย่าง (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ Kubernetes บน AWS) ทุกคลัสเตอร์รายงานตัววัด 24 ตัว ทุกโหนดรายงานตัววัด 8 ตัว ทุกพ็อดรายงานตัววัด 9 ตัว และทุกบริการรายงานตัววัด 6 ตัว ระบบจะรวบรวมตัววัด CloudWatch ตามพ็อด บริการ และเนมสเปซโดยใช้ชื่อ การเพิ่มจำนวนอินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนตัววัด CloudWatch ที่สร้างขึ้น ตัววัด CloudWatch ทั้งหมดได้รับการแบ่งตามสัดส่วนเป็นรายชั่วโมง ตัวอย่างนี้สมมติว่ามีการรายงานจุดข้อมูลตลอดทั้งเดือน

  จำนวนต่อเดือนของตัววัด CloudWatch ต่อคลัสเตอร์
  = ตัววัดคลัสเตอร์ 24 ตัว + (โหนดหรืออินสแตนซ์ EC2 10 ตัว * ตัววัดโหนด 8 ตัว) + (ชื่อพ็อดที่ไม่ซ้ำกัน 20 ชื่อ * ตัววัดพ็อด 9 ตัว * เนมสเปซ 1 ตัว) + (ชื่อบริการที่ไม่ซ้ำกัน 5 ชื่อ * ตัววัดบริการ 6 ตัว * เนมสเปซ 1 ตัว) + (เนมสเปซที่ไม่ซ้ำกัน 1 ตัว * ตัววัดเนมสเปซ 6 ตัว)
  = 24 + (10 * 8) + (20 * 9 * 1) + (5 * 6 * 1) + (1 * 6) = 24 + 80 + 180 + 30 + 6 = ตัววัด CloudWatch 320 ตัว

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนของตัววัด CloudWatch = 0.30 USD ต่อตัววัดสำหรับตัววัด 10,000 ตัวแรก * ตัววัด 320 ตัว = 96 USD เมื่อคุณมีตัววัดรวมแล้วเกิน 10,000 ตัว จะมีการกำหนดระดับราคาตามปริมาณ - ดูตารางราคาของตัววัดเพื่อดูรายละเอียด

  CloudWatch Logs
  API และ Lambda: สำหรับ API Gateway Logs หรือ Lambda Logs ที่นำเข้าไปใน CloudWatch ค่าใช้จ่ายสำหรับบันทึกที่นำเข้ารายเดือน = 0.50 USD ต่อบันทึกที่นำเข้าหนึ่ง GB * เหตุการณ์ด้านประสิทธิภาพ 50 GB ในฐานะ CloudWatch Logs = 25 USD ต่อเดือน

  AWS X-Ray
  หากแอปพลิเคชันได้รับคำขอเข้ามา 2,000 ครั้งต่อชั่วโมงและคุณใช้อัตราการสุ่มตัวอย่าง 10% ค่าใช้จ่ายของคุณจะถูกคำนวณดังนี้:

  รายการติดตามที่บันทึก
  รายการติดตามที่บันทึกต่อเดือน = 2,000 คำขอต่อชั่วโมง x 24 ชั่วโมง x 31 วัน x 10% = 148,800 รายการติดตาม
  รายการติดตามที่เรียกเก็บเงินได้ที่บันทึกต่อเดือน = 148,800 รายการติดตาม - 100,000 รายการติดตามใน Free Tier = 48,800 รายการติดตาม
  การเรียกเก็บรายการติดตามที่บันทึกไว้รายเดือน = 48,800 รายการติดตาม * 0.000005 USD = 0.24 USD

  นอกจากนี้ สมมติว่าคุณทำการสแกนการสืบค้น 100 ครั้งในแต่ละชั่วโมงที่มีการบันทึกข้อมูล (200 รายการติดตาม) และได้รับข้อมูลการติดตามเต็มรูปแบบสำหรับ 50 รายการติดตามต่อหนึ่งแบบสอบถาม

  รายการติดตามที่ได้รับและสแกน
  รายการติดตามที่สแกนต่อเดือน = 100 การสืบค้น x 200 รายการติดตามต่อชั่วโมง x 31 วัน = 620,000 รายการติดตาม
  รายการติดตามที่ได้รับต่อเดือน = 100 การสืบค้น x 50 รายการติดตามต่อการสืบค้น x 31 วัน = 155,000 รายการติดตาม
  รายการติดตามทั้งหมดที่ได้รับ/ที่สแกนต่อเดือน = 155,000 รายการติดตาม + 620,000 รายการติดตาม = 775,000 รายการติดตาม
  เนื่องจากรายการที่ติดตาม 1,000,000 รายการแรกที่ได้รับหรือสแกนในแต่ละเดือนนั้นฟรีด้วย AWS X-Ray โดยมีค่าใช้จ่าย 0 USD ในการดึงหรือสแกนรายการที่ติดตาม 775,000 รายการ

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณต่อเดือนสำหรับการใช้ AWS X-Ray เท่ากับ 0.24 USD สำหรับรายการที่ติดตามที่บันทึกไว้

  ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบรายเดือน = 96 USD + 25 + 4.23 USD + 0.24 USD = 125.47 USD ต่อเดือน

  ราคาที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาตามรีเจี้ยน AWS ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โปรดดูข้อมูลราคาสำหรับรี้เจี้ยนของคุณ
   

 • หากคุณกำลังตรวจสอบข้อมูลบันทึกโฟลว์ของ Amazon VPC ที่มีเหตุการณ์ในข้อมูลบันทึกที่ส่งไปยัง CloudWatch Logs จำนวน 225 พันล้านรายการต่อเดือน และคุณมีกฎข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนสามข้อที่ตรงกับเหตุการณ์บันทึกเหล่านี้ 100 เปอร์เซ็นต์, 50 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  ค่าบริการกฎ
  จำนวนกฎทั้งหมด = 3 กฎ
  กฎข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนตัวแรก = 0 USD
  กฎข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุน 2 รายการราคา 0.50 USD ต่อกฎ = 1.00 USD

  เหตุการณ์บันทึกที่ตรงกัน
  จำนวนเหตุการณ์บันทึกที่ตรงกันทั้งหมด = (225 พันล้าน * 100%) + (225 พันล้าน * 50%) + (225 พันล้าน * 10%) = 225 พันล้าน + 112.5 พันล้าน + 22.5 พันล้าน = 360 พันล้าน
  จำนวนเหตุการณ์บันทึกที่ตรงกัน 0 ถึง 1 ล้านรายการ = 0 USD
  จำนวนเหตุการณ์บันทึกที่ตรงกัน 1 ล้านถึง 360 พันล้านรายการ = 359,999 ล้าน * 0.02 USD = 7,200 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 1.00 USD + 7,200 USD = 7,201 USD

 • สัญญาณแอปพลิเคชัน (ตัวอย่าง):

  หากคุณตรวจติดตามแอปพลิเคชันที่ได้รับ 25,000 คำขอต่อนาที (คําขอใช้บริการขาเข้า) และสําหรับคําขอขาเข้าแต่ละรายการ แอปพลิเคชันจะส่งคําขอ 2 รายการไปยังการอ้างอิง (Dependency) (คําขอการอ้างอิงขาออก) ค่าบริการของคุณจะเป็นดังนี้:

  สัญญาณแอปพลิเคชันสําหรับคําขอใช้บริการขาเข้า: 25,000 คำขอต่อนาที * 43,800 นาทีในหนึ่งเดือน = 1,095,000,000 สัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน

  สัญญาณแอปพลิเคชันสําหรับคําขอการอ้างอิงขาออก: 25,000 คําขอต่อนาที * คําขอการอ้างอิงขาออก 2 คําขอ * 43,800 นาทีในหนึ่งเดือน = 2,190,000,000 สัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน

  สัญญาณแอปพลิเคชันทั้งหมดจากคําขอ = 1,095,000,000 + 2,190,000,000 = 3,285,000,000 สัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน

  วัตถุประสงค์ระดับการให้บริการ (SLO):

  วัตถุประสงค์ระดับการให้บริการ (SLO) แต่ละรายการจะสร้างสัญญาณแอปพลิเคชันสองสัญญาณต่อระยะเวลาของตัววัด SLI หากคุณสร้าง SLO 10 รายการที่มีระยะเวลาของตัววัด SLI 1 นาที SLO 10 รายการที่มีระยะเวลาของตัววัด SLI 5 นาที และ SLO 10 รายการที่มีระยะเวลาของตัววัด SLI 10 นาที จํานวนสัญญาณแอปพลิเคชันทั้งหมดของคุณจะเป็นดังนี้:

  สัญญาณแอปพลิเคชันสําหรับ SLO ที่มีระยะเวลาของตัววัด SLI 1 นาที: (SLO 10 รายการ * 2 สัญญาณแอปพลิเคชัน 43,800 นาทีในหนึ่งเดือน) / ระยะเวลาของตัววัด SLI 1 นาที = 876,000 สัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน

  สัญญาณแอปพลิเคชันสําหรับ SLO ที่มีระยะเวลาของตัววัด SLI 5 นาที: (SLO 10 รายการ * 2 สัญญาณแอปพลิเคชัน * 43,800 นาทีในหนึ่งเดือน) / ระยะเวลาของตัววัด SLI 5 นาที = 175,200 สัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน

  สัญญาณแอปพลิเคชันสําหรับ SLO ที่มีระยะเวลาของตัววัด SLI 10 นาที: (SLO 10 รายการ x 2 สัญญาณแอปพลิเคชัน x 43,800 นาทีในหนึ่งเดือน) / ระยะเวลาของตัววัด SLI 10 นาที = 87,600 สัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน

  สัญญาณแอปพลิเคชันทั้งหมดจาก SLO: 876,000 + 175,200 + 87,600 = 1,138,800 สัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน

  จํานวนสัญญาณแอปพลิเคชันทั้งหมดจากคําขอและ SLO = 3,285,000,000 + 1,138,800 = 3,286,138,800 สัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน

  ค่าบริการทั้งหมดสําหรับสัญญาณแอปพลิเคชัน:
  100 ล้านสัญญาณแรก * 1.50 USD ต่อ 1 ล้านสัญญาณแอปพลิเคชัน = 150 USD
  900 ล้านสัญญาณแอปพลิเคชันถัดไป * 0.75 USD ต่อ 1 ล้านสัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน = 675 USD
  สัญญาณแอปพลิเคชันที่เหลืออีก 2,286,138,800 สัญญาณ * 0.30 USD ต่อ 1 ล้านสัญญาณแอปพลิเคชันต่อเดือน = 685.84 USD

  ค่าบริการทั้งหมดสําหรับสัญญาณแอปพลิเคชันและ SLO = 150 USD + 675 USD + 685.84 USD = 1,510.84 USD ต่อเดือน

  การติดตาม X-Ray:

  ตามค่าเริ่มต้น การติดตาม X-Ray จะเปิดใช้งานที่อัตราการสุ่มตัวอย่าง 5% เมื่อใช้สัญญาณแอปพลิเคชัน อัตราการติดตามเริ่มต้นนี้สามารถเลือกปรับให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้

  หากคุณตรวจติดตามแอปพลิเคชัน 1 รายการที่ได้รับ 25,000 คําขอต่อนาที (คําขอใช้บริการขาเข้า) และคุณกําลังใช้อัตราการสุ่มตัวอย่างเริ่มต้นที่ 5% ค่าบริการติดตามของคุณจะเป็นดังนี้:

  รายการติดตามที่เก็บไว้:

  รายการติดตามที่จัดเก็บต่อเดือน = 25,000 คําขอต่อนาที * 43,800 นาทีต่อเดือน * อัตราการสุ่มตัวอย่าง 5% = 54,750,000 รายการติดตามที่จัดเก็บต่อเดือน

  การติดตามที่เรียกเก็บเงินได้ = 54,750,000 รายการติดตามที่จัดเก็บ – รายการติดตาม 100,000 รายการในช่วงทดลองฟรี = 54,650,000 รายการติดตามที่จัดเก็บต่อเดือน

  ค่าบริการรายการติดตามที่จัดเก็บ = 54,650,000 รายการติดตามที่จัดเก็บ * 0.000005 USD = 273.25 USD ต่อเดือน

  นอกจากนี้ สมมติว่าคุณทำการสืบค้น 100 ครั้งต่อวัน โดยที่แต่ละครั้งจะสแกนชั่วโมงสุดท้ายของการเก็บข้อมูลซึ่งส่งผลต่อรายการติดตาม 75,000 รายการ และได้รับข้อมูลการติดตามเต็มรูปแบบสำหรับ 50 รายการติดตามต่อหนึ่งการสืบค้น

  รายการติดตามที่ได้รับและสแกน:

  รายการติดตามที่สแกน = 100 การสืบค้น * 75,000 รายการติดตามต่อชั่วโมง * 31 วัน = 232,500,000 รายการติดตามที่สแกนต่อเดือน

  รายการติดตามที่ดึงมา = 100 การสืบค้น * 50 รายการติดตามต่อการสืบค้น * 31 วัน = 155,000 รายการติดตามที่ดึงมาต่อเดือน

  รายการติดตามทั้งหมดที่ดึงมาและสแกน = 155,000 รายการติดตาม + 232,500,000 รายการติดตาม = 232,655,000 รายการติดตามที่ดึงมา/สแกนต่อเดือน

  รายการติดตามที่เรียกเก็บเงินที่ดึงมาและสแกน = 232,655,000 รายการติดตาม - 1,000,000 รายการติดตามในช่วงทดลองฟรี = 231,655,000 รายการติดตามที่ดึงมาและสแกนต่อเดือน

  ค่าบริการรายการติดตามที่ดึงมาและสแกน = 231,655,000 รายการติดตาม * 0.0000005 USD = 115.82 USD

  ค่าบริการทั้งหมดสําหรับการติดตาม X-Ray = รายการติดตาม 273.25 USD ที่จัดเก็บ + รายการติดตามที่สแกน/เรียกดู 115.82 USD = 389.07 USD ต่อเดือน


  ค่าบริการทั้งหมด: 1,510.84 USD สําหรับสัญญาณแอปพลิเคชันและ SLO + 389.07 USD สําหรับรายการติดตาม X-Ray = 1,899.91 USD ต่อเดือน

  นอกจากนี้คุณสามารถใช้ Synthetics และ RUM (การตรวจติดตามผู้ใช้จริง) กับสัญญาณแอปพลิเคชันได้ด้วย สำหรับค่าบริการ โปรดดูตัวอย่างราคาแต่ละรายการ

 • หากคุณสร้างคานารี 5 ตัวที่ทำงานทุกๆ 5 นาที เพิ่มการแจ้งเตือนบนตัววัด 5 ตัวที่สร้างโดยคานารีเหล่านั้น และจัดเก็บข้อมูลเป็นเวลา 1 เดือน ค่าบริการรายเดือนของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  คานารี 5 ตัว * การใช้งาน 12 ครั้งต่อชั่วโมง * 24 ชั่วโมงต่อวัน * 31 วันต่อเดือน = การใช้งานคานารี 44,640 ครั้ง

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch

  ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานคานารี = การใช้คานารี 44,640 ครั้ง * 0.0012 USD ต่อการใช้คานารีหนึ่งครั้ง = 53.57 USD ต่อเดือน
  การแจ้งเตือน 5 ครั้งต่อเดือน = 5* 0.10 USD = 0.50 USD ต่อเดือน
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยรวมสำหรับ CloudWatch = 53.57 USD + 0.50 USD = 54.07 USD

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเติม

  การเรียกใช้ Canary แต่ละครั้งยังเป็นการใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda และเขียนข้อมูลบันทึกและผลลัพธ์ไปยัง CloudWatch Logs และบัคเก็ต Amazon S3 ที่กำหนด โปรดดูส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับราคาบริการของ AWS เช่น AWS Lambda, Amazon S3, CloudWatch Logs และ CloudWatch Metrics

  ค่าใช้จ่ายสำหรับ Lambda = ค่าบริการคำขอ + ค่าบริการระยะเวลา
  = คำขอจากการใช้ 44,640 ครั้ง * 0.2 USD ต่อ 1,000,000 + ระยะเวลา 20 วินาที * การใช้คานารี 44,640 ครั้ง * ขนาดหน่วยความจำ 1 GB * 0.000016667 USD ต่อ GB ต่อวินาที
  = 0.01 USD + 14.88 USD = 14.89 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายสำหรับ CloudWatch Logs = ค่าบริการรวบรวม + ค่าบริการจัดเก็บ
  = การรวบรวม 0.00015 GB ต่อการใช้หนึ่งครั้ง * การใช้ 44,640 ครั้ง * 0.5 USD ต่อ GB + การจัดเก็บ 0.00015 GB ต่อการใช้หนึ่งครั้ง * การใช้คานารี 44,640 ครั้ง * 0.03 USD ต่อ GB ต่อเดือน
  = 3.35 USD + 0.20 USD = 3.55 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายสำหรับ S3 = ค่าบริการคำขอ Put + ค่าบริการจัดเก็บ
  = คำขอ Put ของการใช้ 44,640 ครั้ง * 0.005 USD ต่อ 1,000 คำขอ + การจัดเก็บ 0.001 GB ต่อการใช้หนึ่งครั้ง * การใช้คานารี 44,640 ครั้ง * 1 เดือน * 0.023 USD ต่อ GB ต่อเดือน
  = 0.22 USD + 1.03 USD = 1.25 USD ต่อเดือน

  ค่าบริการของตัววัด CloudWatch = ตัววัด CloudWatch 3 ตัว (SuccessPercent, ระยะเวลา, ล้มเหลว) = 3 ตัววัด x 0.30 USD ต่อตัววัดต่อเดือน = 0.90 USD ต่อเดือน

  คุณสามารถเลือกกำหนดค่าตัววัดเพิ่มเติมในสคริปต์ Canary ของคุณได้ ได้แก่ ตัววัด executeHttpStep() และ executeStep() และจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราตัววัดของ CloudWatch แบบกำหนดเอง

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเติม = 14.89 USD + 3.55 USD + 1.25 USD + 0.90 USD = 20.59 USD ต่อเดือน

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 54.07 USD + 20.59 USD = 74.66 USD

  ราคาที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาตามรีจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก โปรดดูข้อมูลราคาล่าสุดสำหรับรีเจี้ยนของคุณจากแท็บราคา

 • การแจ้งเตือนแบบรวมสามารถรวมการแจ้งเตือน CloudWatch ได้ทุกประเภท การแจ้งเตือนตัววัดจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนตัววัดต่อการแจ้งเตือน ในขณะที่การเตือนแบบรวมจะถูกเรียกเก็บเงินตามหน่วยการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนแบบรวมหนึ่งรายการมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.50 USD ต่อเดือนโดยไม่คำนึงถึงจำนวนของการแจ้งเตือนตัววัดที่จะรวม

  หากคุณสร้างการแจ้งเตือนแบบรวมหนึ่งรายการที่รวมเข้ากับการแจ้งเตือนตัววัดความละเอียดตามมาตรฐานสี่รายการ เราจะคำนวณการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของคุณ ดังนี้

  การแจ้งเตือนความละเอียดตามมาตรฐานสี่รายการ = 0.10 USD ต่อตัววัดการแจ้งเตือน * 4 = 0.40 USD ต่อเดือน

  การแจ้งเตือนแบบรวมหนึ่งรายการ = 0.50 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 0.40 USD + 0.50 USD = 0.90 USD ต่อเดือน
   

 • ตัววัดคำขอ Amazon S3 ช่วยให้คุณระบุและจัดการแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีตัววัดที่พร้อมใช้งาน 16 ตัวที่คุณสามารถกำหนดค่าตัวกรองซึ่งระบุโดยคำนำหน้าที่ใช้ร่วมกันหรือแท็กอ็อบเจกต์ และตรวจสอบได้เฉพาะชุดย่อยของอ็อบเจกต์เท่านั้น ตัวกรองจะจัดตัววัดของคุณให้ตรงกับแอปพลิเคชันธุรกิจแบบเฉพาะ เวิร์กโฟลว์ หรือองค์กรภายใน กิจกรรมที่บัคเก็ตจะเป็นตัวกำหนดว่าจะสร้างตัวชี้วัดใดขึ้น ดังนั้น ตัวชี้วัดทั้ง 16 ตัวจึงไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ทุกชั่วโมงของแต่ละวัน

  ตัวอย่างเช่น ลองดูแอปพลิเคชันที่ดำเนินการสำรองข้อมูลเป็นประจำทุกวันและดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมง เนื่องจากแอปพลิเคชันจะเฉพาะคำขอ PUT ไปยัง S3 เท่านั้น ชุดย่อยของตัววัด เช่น AllRequests, PutRequests, TotalRequestLatency และ BytesUploaded จึงถูกสร้างขึ้น ส่วนตัววัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประเภทอื่น เช่น DeleteRequests, SelectRequests และ SelectReturnedBytes จะไม่ถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น เราจะกำหนดให้มีการสร้างตัววัด 8 ตัวจากตัววัดที่พร้อมใช้งาน 16 ตัว โดยรายชื่อตัวชี้วัดโดยละเอียดนั้นจะมีอยู่ในเอกสารประกอบของ Amazon S3 กำหนดให้งานประจำวันเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในชั่วโมงเดียวกัน ค่าบริการในการสร้างและเผยแพร่ตัววัดเหล่านี้ไปยัง CloudWatch จะคิดได้ดังนี้

  จำนวนตัววัดทั้งหมด = 8
  จำนวนชั่วโมงทั้งหมดของตัววัดที่เผยแพร่ = 1 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 30 วัน (สมมติตัวอย่างให้เป็นเดือนที่มี 30 วัน) = 1 * 30 = 30 ชั่วโมงต่อเดือน
  จำนวนชั่วโมงทั้งหมดต่อเดือน = 30 วัน * 24 ชั่วโมง = 720 ชั่วโมงต่อเดือน
  ตัววัดแบบกำหนดเอง 10,000 ตัวมีราคาอยู่ที่ 0.30 USD ต่อตัววัด = 0.30 USD * 8 (จำนวนตัววัด) * 30 (ชั่วโมงต่อเดือนของตัววัด) ต่อ 720 (ชั่วโมงต่อเดือน) = 0.10 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch ในส่วนตัวคำขอ S3 = 0.10 USD ต่อเดือน
  เมื่อคุณมีตัววัดรวมแล้วเกิน 10,000 ตัว จะมีการใช้ระดับราคาตามปริมาณในตารางราคาข้างต้น

  หากคุณตรวจติดตามฟังก์ชัน Lambda 1 รายการซึ่งถูกเรียกดำเนินการเป็นจำนวน 1 ล้านครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

 • หากคุณตรวจติดตามฟังก์ชัน Lambda 1 รายการซึ่งถูกเรียกดำเนินการเป็นจำนวน 1 ล้านครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

  ตัววัด CloudWatch
  มีจำนวนตัววัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่รายงานไว้สำหรับทุกฟังก์ชัน ทุกฟังก์ชันรายงานด้วยตัววัด 8 ตัว ระบบจะรวบรวมตัววัด CloudWatch ตามฟังก์ชันโดยใช้ชื่อของตน ตัววัด CloudWatch ทั้งหมดได้รับการแบ่งตามสัดส่วนเป็นรายชั่วโมง หากมีการเรียกใช้ฟังก์ชันของคุณน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อชั่วโมง ฟังก์ชันของคุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงที่มีการเรียกใช้เท่านั้น

  จำนวนต่อเดือนของตัววัด CloudWatch ต่อฟังก์ชัน
  = ตัววัด 8 ตัว * 1 ฟังก์ชัน
  = ตัววัด CloudWatch 8 ตัว

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนของตัววัด CloudWatch = 0.30 USD ต่อตัววัดสำหรับตัววัด 10,000 ตัวแรก * ตัววัด 8 ตัว = 2.40 USD

  เมื่อคุณมีตัววัดรวมแล้วเกิน 10,000 ตัวในบัญชี จะมีการคิดราคาตามระดับปริมาณ สามารถดูรายละเอียดได้ในตารางราคาตัววัด

  CloudWatch Logs
  เหตุการณ์บันทึกหนึ่งรายการจะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละฟังก์ชันที่เรียกใช้ แต่ละเหตุการณ์บันทึกจะมีขนาดประมาณ 1.1 KB

  จำนวน GB ต่อเดือนของ CloudWatch Logs ที่นำเข้า = (1.1 KB/1024/1024) GB * การเรียกใช้ 1,000,000 ครั้งต่อเดือน = 1.05 GB ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนของบันทึกที่นำเข้า = 0.50 USD ต่อ GB ของบันทึกที่นำเข้า * 1.05 GB ของกิจกรรมประสิทธิภาพเป็น CloudWatch Logs = 0.52 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 2.40 USD + 0.52 USD = 2.92 USD ต่อเดือน

  ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำหรือการใช้บริการขั้นต่ำ หากไม่มีการเรียกใช้ฟังก์ชันคุณไม่ต้องจ่าย

  ราคาที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาตามรีเจี้ยน AWS ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โปรดดูข้อมูลราคาสำหรับเขต

 • หากแอปพลิเคชันทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน เป็นเวลา 30 วันต่อเดือนและเผยแพร่การอัปเดตตัววัด 10,000 รายการในทุกหนึ่งนาที และการสตรีมตัววัด CloudWatch ส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งข้อมูล HTTP คู่ค้าผ่านสตรีมการส่ง Kinesis Data Firehose ในสหรัฐอเมริกาตะวันออก ค่าบริการรายเดือนจะเป็นดังต่อไปนี้

  CloudWatch Metric Streams
  จำนวนการอัปเดตตัววัดทั้งหมด = การอัปเดตตัววัด 10,000 รายการต่อนาที* 43,200 นาทีในหนึ่งเดือน = การอัปเดตตัววัด 432,000,000 รายการต่อเดือน
  การอัปเดตตัววัด 432,000,000 รายการที่ 0.003 USD ต่อการอัปเดตตัววัด 1,000 รายการ = 1,296 USD ต่อเดือน
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับ CloudWatch = 1.296 USD ต่อเดือน

  Kinesis Data Firehose
  ข้อมูล Kinesis Data Firehose ที่นำเข้า (GB ต่อเดือน) = การอัปเดตตัววัด 432,000,000 รายการ * 0.5KB (สมมติจากขนาดโดยเฉลี่ยต่อการอัปเดตตัววัด) / 1,048,576 KB/GB = 206GB / เดือน
  ราคา Kinesis Data Firehose ในสหรัฐอเมริกาตะวันออกเท่ากับ 0.029 USD ต่อ GB ของข้อมูลที่นำเข้าสำหรับ 500 TB แรก/เดือน = 206GB * 0.029 USD = 5.97 USD ต่อเดือน
  ค่าบริการ Kinesis Data Firehose = 5.97 USD ต่อเดือน

  ข้อมูลออก (ตำแหน่งข้อมูล HTTP ของ Kinesis Data Firehose ไปยังพาร์ทเนอร์การตรวจสอบ)
  สูงสุด 9.999 TB ต่อเดือนที่ 0.09 USD ต่อ GB (เนื่องจาก GB ฟรี เราจะลบ 1 GB ออกจากการคำนวณ) = 205 GB * 0.09 USD = 18.45 USD
  ค่าบริการข้อมูลออก = 18.45 USD ต่อเดือน

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 1,296 USD ต่อเดือน + 5.97 USD ต่อเดือน + 18.45 USD ต่อเดือน = 1,320.42 USD ต่อเดือน

  หมายเหตุ: ราคาที่แสดงอยู่นี้เป็นราคาตามรีเจี้ยน AWS ของสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โปรดดูข้อมูลราคาสำหรับรี้เจี้ยนของคุณ

 • ลองจินตนาการว่ากำลังทำแคมเปญที่มีการแบ่งปริมาณการใช้งานซึ่งต้องดูแลคุณสมบัติถึงสองรายการ (เวอร์ชันใหม่และเก่า) สำหรับการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ที่มีการเข้าชมหน้าเว็บถึง 200,000 ครั้งต่อเดือน โดยมีอัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 100% แต่คุณไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ แอปพลิเคชันของคุณจะสร้างเหตุการณ์ด้านการกำหนดการใช้งานหนึ่งเหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง ซึ่งการกำหนดการใช้งานนี้จะเป็นการเรียก API ของ Evidently ที่จะพิจารณาว่าผู้ใช้แต่ละรายควรได้เห็นคุณสมบัติแบบใด (หรือที่เรียกว่าการแบ่งปริมาณการใช้งานนั่นเอง) ค่าบริการของคุณจะเท่ากับ:

  ค่าบริการเหตุการณ์ Evidently
  จำนวนรวมของเหตุการณ์ Evidently (การกำหนดการใช้งาน) = การเข้าชม 200,000 ครั้ง * เหตุการณ์ Evidently 1 เหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง = 200,000 เหตุการณ์ Evidently
  เหตุการณ์ Evidently 200,000 เหตุการณ์ ราคา 5 USD ต่อเหตุการณ์ Evidently ล้านเหตุการณ์ = 1.00 USD

  ค่าบริการรายเดือนสำหรับ CloudWatch Evidently = 1.00 USD

 • ลองสมมติว่าคุณเรียกใช้การเปิดตัวสองครั้งกับรูปแบบคุณสมบัติสองรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ที่มีการเข้าชมหน้าเว็บถึง 200,000 ครั้งต่อเดือน โดยมีอัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 100% คุณต้องการตรวจสอบตัววัดสามรายการที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์ด้านข้อมูลแต่ละเหตุการณ์ (เช่น กฎตรงกับเหตุการณ์สามเหตุการณ์) แอปพลิเคชันของคุณจะสร้างเหตุการณ์ด้านการกำหนดการใช้งานหนึ่งเหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง ซึ่งการกำหนดการใช้งานนี้จะเป็นการเรียก API ของ Evidently ที่จะพิจารณาว่าผู้ใช้แต่ละรายควรได้เห็นคุณสมบัติแบบใด (การแบ่งปริมาณการใช้งาน) ทั้งยังสร้างเหตุการณ์ด้านข้อมูลอีกสองเหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง (เช่น การคลิกโดยผู้ใช้) ค่าบริการของคุณจะเท่ากับ:

  ค่าบริการเหตุการณ์ Evidently
  สำหรับการกำหนดการใช้งาน จำนวนของเหตุการณ์ Evidently = การเข้าชม 200,000 ครั้ง * เหตุการณ์ Evidently 1 เหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง * การเปิดตัว 2 ครั้ง = 400,000 เหตุการณ์ Evidently
  สำหรับเหตุการณ์ด้านข้อมูล จำนวนของเหตุการณ์ Evidently = การเข้าชม 200,000 ครั้ง * เหตุการณ์ Evidently 2 เหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง = 400,000 เหตุการณ์ Evidently ด้านข้อมูล
  เหตุการณ์ Evidently ทั้งหมด = เหตุการณ์ Evidently ด้านการกำหนดใช้งาน + เหตุการณ์ Evidently ด้านข้อมูล = 400,000 + 400,000 = 800,000
  เหตุการณ์ Evidently 800,000 เหตุการณ์ ราคา 5 USD ต่อเหตุการณ์ Evidently ล้านเหตุการณ์ = 4.00 USD

  ค่าบริการหน่วยการวิเคราะห์ Evidently
  จำนวนตัววัดของ Evidently = การเปิดตัว 2 ครั้ง * ตัววัด 3 รายการ = ตัววัด 6 รายการ
  จำนวนหน่วยการวิเคราะห์ Evidently = ตัววัด 6 รายการ * เหตุการณ์ Evidently ด้านข้อมูล 400,000 เหตุการณ์ = 2,400,000
  ค่าบริการการวิเคราะห์ = หน่วยการวิเคราะห์ Evidently 2,400,000 รายการ ราคา 7.50 USD ต่อหน่วยการวิเคราะห์ Evidently ล้านรายการ = 18.00 USD

  ค่าบริการรายเดือนสำหรับ CloudWatch Evidently = ค่าบริการของเหตุการณ์ + ค่าบริการการวิเคราะห์ = 4.00 USD + 18.00 USD = 22.00 USD

  ค่าบริการตัววัด CloudWatch = ตัววัด 12 รายการ * 0.30 USD = 3.60 USD
  (ตัววัด CloudWatch เป็นตัววัดประเภทต่อรูปแบบ – ตัววัด Evidently 6 รายการ * 2 รูปแบบ)

 • สมมติว่าคุณทำการเปิดใช้งานสองรายการและทำการทดสอบสามรายการ โดยแต่ละรายการแสดงรูปแบบคุณสมบัติสองแบบต่อทราฟฟิกผู้ใช้ที่มีการเข้าชมหน้าเว็บรวม 200,000 ครั้งต่อเดือน โดยมีอัตราการสุ่มตัวอย่าง 100% คุณต้องการตรวจสอบตัววัดสามรายการที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์ด้านข้อมูลแต่ละเหตุการณ์ (เช่น กฎตรงกับเหตุการณ์สามเหตุการณ์) แอปพลิเคชันของคุณจะสร้างเหตุการณ์ด้านการกำหนดการใช้งานหนึ่งเหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง ซึ่งการกำหนดการใช้งานนี้จะเป็นการเรียก API ของ Evidently ที่จะบอกว่าผู้ใช้แต่ละรายควรได้เห็นคุณสมบัติแบบใด (การแบ่งปริมาณการใช้งาน) ทั้งยังสร้างเหตุการณ์ด้านข้อมูลอีกสองเหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง (เช่น การคลิกโดยผู้ใช้) ค่าบริการของคุณจะเท่ากับ:

  ค่าบริการเหตุการณ์ Evidently
  สำหรับการกำหนดการใช้งาน จำนวนของเหตุการณ์ Evidently = การเข้าชม 200,000 ครั้ง * เหตุการณ์ Evidently 1 เหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง * (การเปิดตัว 2 ครั้ง + การทดลอง 3 ครั้ง) = 1,000,000 เหตุการณ์ Evidently
  สำหรับเหตุการณ์ด้านข้อมูล จำนวนของเหตุการณ์ Evidently = การเข้าชม 200,000 ครั้ง * เหตุการณ์ Evidently 2 เหตุการณ์ต่อการเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งครั้ง = 400,000 เหตุการณ์ Evidently ด้านข้อมูล
  เหตุการณ์ Evidently ทั้งหมด = เหตุการณ์ Evidently 1,000,000 เหตุการณ์ (การกำหนดใช้งาน) + เหตุการณ์ Evidently 400,000 เหตุการณ์ (ข้อมูล) = 1,400,000
  เหตุการณ์ Evidently 1,400,000 เหตุการณ์ ราคา 5 USD ต่อเหตุการณ์ Evidently ล้านเหตุการณ์ = 7.00 USD

  ค่าบริการหน่วยการวิเคราะห์ Evidently
  จำนวนตัววัดของ Evidently = (การเปิดตัว 2 ครั้ง + การทดลอง 3 ครั้ง) * ตัววัด 3 รายการ = ตัววัด 15 รายการ
  จำนวนหน่วยการวิเคราะห์ Evidently = ตัววัด 15 รายการ * เหตุการณ์ Evidently ด้านข้อมูล 400,000 เหตุการณ์ = 6,000,000
  ค่าบริการการวิเคราะห์ = หน่วยการวิเคราะห์ Evidently 6,000,000 รายการ ราคา 7.50 USD ต่อหน่วยการวิเคราะห์ Evidently ล้านรายการ = 45.00 USD

  ค่าบริการรายเดือนสำหรับ CloudWatch Evidently = ค่าบริการของเหตุการณ์ + ค่าบริการการวิเคราะห์ = 7.00 USD + 45.00 USD = 52.00 USD

  ค่าบริการตัววัด CloudWatch = ตัววัด 30 รายการ * 0.30 USD = 9.00 USD
  (ตัววัด CloudWatch เป็นตัววัดประเภทต่อรูปแบบ – ตัววัด Evidently 15 รายการ * 2 รูปแบบ)

 • หากแอปพลิเคชันของคุณมีการเยี่ยมชมถึง 500,000 ครั้งต่อเดือน และคุณกำลังรวบรวม CloudWatch RUM ที่มีอัตราการสุ่มตัวอย่างที่ 100% สำหรับประสิทธิภาพการโหลดของหน้าและข้อผิดพลาดที่เหตุการณ์ด้านข้อมูล 20 เหตุการณ์ โดยรวมเหตุการณ์การเริ่มต้นหนึ่งเหตุการณ์ เหตุการณ์การเข้าชมหน้าเว็บหนึ่งเหตุการณ์ และเหตุการณ์ด้านประสิทธิภาพ 10 เหตุการณ์ (เหตุการณ์ตัวชี้วัดสำคัญของเว็บสามเหตุการณ์, สีของเว็บหนึ่งเหตุการณ์ การนำทางหนึ่งเหตุการณ์ และการโหลดทรัพยากรห้าเหตุการณ์) รวมถึงข้อผิดพลาดแปดครั้งต่อหนึ่งการเยี่ยมชม ซึ่งทำให้ค่าบริการของคุณจะเท่ากับ:

  จำนวนเหตุการณ์ด้านข้อมูลของ RUM ทั้งหมด = เหตุการณ์ด้านข้อมูล 20 เหตุการณ์/เยี่ยมชม * การเยี่ยมชม 500,000 ครั้ง = เหตุการณ์ด้านข้อมูล 10,000,000 เหตุการณ์
  ค่าบริการสำหรับเหตุการณ์ด้านข้อมูล 10,000,000 เหตุการณ์ ราคา 1 USD ต่อเหตุการณ์ด้านข้อมูล 100,000 เหตุการณ์ = 10,000,000* 1 USD/100,000 = 100 USD

  ค่าบริการรายเดือนสำหรับเหตุการณ์ด้านข้อมูล CloudWatch RUM = 100 USD ต่อเดือน

 • หากคุณเรียกใช้การสืบค้นของ Metrics Insights ผ่านคอนโซล CloudWatch คุณจะไม่เสียค่าบริการ

  เมื่อคุณเรียกใช้การสืบค้นของ Metrics Insights ด้วยวิธีการทางโปรแกรมด้วย AWS CLI, SDK หรือ AWS CloudFormation คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการการสืบค้นตามจำนวนตัววัดที่วิเคราะห์ ไม่ว่าคุณจะส่งผลลัพธ์ออกมาอย่างไรก็ตาม

  หากคุณมีตัววัด 1,000,000 รายการในบัญชี และเรียกใช้การสืบค้นที่เลือกตัววัดเพื่อวิเคราะห์เพียง 1,500 รายการ และการวิเคราะห์ดังกล่าวส่งชุดผลลัพธ์ให้แก่คุณทั้งหมด 10 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้คุณถูกเรียกเก็บค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการการสืบค้น = ตัววัดที่วิเคราะห์ 1,500 รายการ * 0.01 USD ต่อตัววัดที่วิเคราะห์ 1,000 รายการ = 0.015 USD

  หากคุณมีตัววัด 5,000,000 รายการในบัญชี และเรียกใช้การสืบค้นที่เลือกตัววัดเพื่อวิเคราะห์เพียง 100 รายการ และการวิเคราะห์ดังกล่าวส่งชุดผลลัพธ์ให้แก่คุณทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้คุณถูกเรียกเก็บค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการการสืบค้น = ตัววัดที่วิเคราะห์ 100 รายการ * 0.01 USD ต่อตัววัดที่วิเคราะห์ 1,000 รายการ = 0.001 USD

 • เมื่อใช้ AWS คุณจะสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลาหลายเดือน และใช้อินสแตนซ์ EC2 ที่ปรับขนาดโดยอัตโนมัติ คุณตรวจสอบอินสแตนซ์ EC2 ด้วยการสืบค้นของ Metrics Insights เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อการใช้งาน CPU โดยเฉลี่ยในอินสแตนซ์ EC2 ทั้งหมดของคุณเกินเกณฑ์ 80%

  ในเดือนกรกฎาคม แอปพลิเคชันของคุณใช้ 3 อินสแตนซ์อย่างต่อเนื่อง

  ในเดือนสิงหาคม แอปพลิเคชันของคุณเพิ่มทรัพยากรเป็น 4 อินสแตนซ์ในวันที่ 16 สิงหาคมเวลา 00.00 UTC และใช้ 4 อินสแตนซ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือน

  เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการแจ้งเตือน
  ในเดือนกรกฎาคม (ซึ่งเป็นเดือนที่มี 31 วัน) คุณใช้การแจ้งเตือนต่อเนื่องทุกวัน นิพจน์คณิตศาสตร์แสดงวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการแจ้งเตือนความละเอียดมาตรฐานที่ดึงค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัววัดผ่านการสืบค้นของ Metrics Insights

  1 (การแจ้งเตือน) x 3 (จำนวนตัววัดที่วิเคราะห์ด้วยการสืบค้นของ Metrics Insights) x 0.10 USD (ค่าใช้จ่ายต่อตัววัดที่วิเคราะห์ต่อการแจ้งเตือน) = 0.30 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการแจ้งเตือนนี้สำหรับเดือนกรกฎาคมคือ 0.30 USD

  เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายแบบตามสัดส่วนรายเดือนสำหรับการแจ้งเตือน
  ในเดือนสิงหาคม (ซึ่งเป็นเดือนที่มี 31 วัน) คุณใช้การแจ้งเตือนต่อเนื่องทุกวัน นิพจน์คณิตศาสตร์แสดงวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการแจ้งเตือนความละเอียดมาตรฐานที่ดึงค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัววัดผ่านการสืบค้นของ Metrics Insights เป็นเวลา 15 วัน จากนั้นจึงดึงค่าเฉลี่ยจาก 4 ตัววัดผ่านการสืบค้นของ Metrics Insights เป็นเวลา 16 วัน

  การแจ้งเตือนความละเอียดมาตรฐานประเมินค่าเฉลี่ยจาก 3 ตัววัดผ่านการสืบค้นของ Metrics Insights เป็นเวลา 360 ชั่วโมง (ตั้งแต่วันแรกเวลา 00.00 UTC จนถึงวันที่ 15 เวลา 23.59 UTC) ค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลานั้นจะเป็น:

  1 (การแจ้งเตือน) x 3 (จำนวนตัววัดที่วิเคราะห์ด้วยการสืบค้นของ Metrics Insights) x 360 / 744 (คิดตามสัดส่วนจำนวนชั่วโมงในเดือนนั้น) x 0.10 USD (ต้นทุนต่อตัววัดที่วิเคราะห์ต่อการแจ้งเตือน) = 0.15 USD

  การแจ้งเตือนความละเอียดมาตรฐานประเมินค่าเฉลี่ยจาก 4 ตัววัดผ่านการสืบค้นของ Metrics Insights เป็นเวลา 384 ชั่วโมง (ตั้งแต่วันที่ 16 เวลา 00.00 UTC จนถึงวันที่ 31 เวลา 23.59 UTC) ค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลานั้นจะเป็น:

  1 (การแจ้งเตือน) x 4 (จำนวนตัววัดที่วิเคราะห์ด้วยการสืบค้นของ Metrics Insights) x 384 / 744 (คิดตามสัดส่วนจำนวนชั่วโมงในเดือนนั้น) x 0.10 USD (ต้นทุนต่อตัววัดที่วิเคราะห์ต่อการแจ้งเตือน) = 0.21 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการแจ้งเตือนนี้สำหรับเดือนสิงหาคมคือ 0.15 USD + 0.21 USD = 0.36 USD

  โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายของการแจ้งเตือนทั้งหมดคิดตามสัดส่วน ไม่ว่าการแจ้งเตือนจะใช้การสืบค้นของ Metrics Insights หรือไม่ก็ตาม คุณสามารถใช้ตรรกะการคิดตามสัดส่วนเดียวกันเพื่อคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของการแจ้งเตือนที่สร้างขึ้น ถูกลบออก หรือได้รับการแก้ไขได้ เพื่อเพิ่มหรือลบตัววัดในเดือนนั้นๆ
   

 • หากคุณเพิ่มการกระจาย CloudFront 10 รายการและ Virtual Private Cloud (VPC) 20 รายการไปยังมอนิเตอร์เพื่อตรวจติดตามเครือข่ายในเมือง 45,000 เครือข่าย คุณจะมีค่าใช้จ่ายดังนี้

  1. ค่าบริการทรัพยากรที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ:
   จำนวนทรัพยากรที่ได้รับการติดตามตรวจสอบทั้งหมด = การกระจายของ CloudFront 10 รายการ + VPC 20 รายการ = 30
   ทรัพยากรที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ 30 รายการที่ 0.01 USD ต่อทรัพยากรที่ได้รับการติดตามตรวจสอบต่อชั่วโมง = 30 * 0.01 USD = 0.30 USD ต่อชั่วโมง
  2. ค่าบริการเครือข่ายในเมืองที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ:
   เครือข่ายในเมืองที่ได้รับการติดตามตรวจสอบทั้งหมด = 45,000 เครือข่ายในเมือง 100 รายการ = 0 USD
   จำนวนชั่วโมงเครือข่ายในเมืองที่ได้รับการติดตามตรวจสอบต่อเดือน = 45,000 ต่อชั่วโมง 730 ชั่วโมง/เดือน = 32,850,000 ชั่วโมงเครือข่ายเมือง/เดือน
   เครือข่ายในเมือง 100 รายการแรกต่อชั่วโมง รวมต่อเดือน (ค่าคงที่ทุกเดือน) = 74,000 ชั่วโมงเครือข่ายในเมือง/เดือน
   ชั่วโมงเครือข่ายในเมืองที่เรียกเก็บเงินทั้งหมด/เดือน = 32,850,000 ชั่วโมงเครือข่ายในเมือง/เดือน - 74,000 ชั่วโมงเครือข่ายในเมือง/เดือน = 32,776,000 ชั่วโมงเครือข่ายในเมือง/เดือน
   32,776,000 ชั่วโมงเครือข่ายในเมือง/เดือน ที่ 0.74 USD ต่อ 10,000 เครือข่ายในเมืองต่อชั่วโมง
   = 32,776,000 0.000074 USD = 2425.42 USD ต่อเดือน
  3. ค่าบริการ CloudWatch Logs:
   จากเครือข่ายในเมือง 45,000 แห่ง การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตจะเผยแพร่ CloudWatch Logs สำหรับเครือข่ายในเมือง 500 อันดับแรกเท่านั้น ซึ่งจะมีข้อมูลบันทึกน้อยกว่า 500 MB ต่อวัน หรือ (500 MB * 30) = ข้อมูล 15 GB ต่อเดือน หากไม่รวมถึงพื้นที่ครอบคลุมฟรี (เช่น 5 GB) ค่าบริการสำหรับข้อมูลบันทึกที่เหลือที่คุณจะต้องจ่ายจะเป็น 10 GB (15 GB - 5 GB) หากค่าธรรมเนียมต่อ GB เท่ากับ 0.50 USD ต่อเดือน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล ค่าบริการรายเดือนสำหรับ CloudWatch Logs จะต่ำกว่า 0.50 USD * 10 GB = 5 USD ต่อเดือน

   

 • ในตัวอย่างนี้ คุณมีแอปพลิเคชันที่มีเวิร์กโหลดบน AWS และในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ แนะนำให้คุณรวมตัววัด แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนไว้ในตําแหน่งเดียวสําหรับเวิร์กโหลดทั้งหมด โดยจะเป็นที่ตำแหน่งใดก็ได้

  ค่าบริการแจ้งเตือนรายเดือนของ CloudWatch

  1. ตัววัด AWS
  คุณสร้างการแจ้งเตือนเพื่อตรวจติดตามตัววัดบน AWS โปรดดูตัวอย่างราคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนสําหรับการคํานวณนี้

  2. ตัววัดในองค์กร
  คุณสร้างการแจ้งเตือนเพื่อตรวจติดตามตัววัด 15 รายการจากเวิร์กโหลดในองค์กรของคุณ การแจ้งเตือนแต่ละรายการจะอ้างอิงตัววัดแต่ละรายการจากเวิร์กโหลดในองค์กรหรือระบบคลาวด์อื่นๆ ของคุณ ค่าบริการของคุณมีดังนี้: การแจ้งเตือน 15 รายการ * ตัววัด 1 รายการต่อหนึ่งการแจ้งเตือน * 0.10 USD ต่อหนึ่งตัววัดการแจ้งเตือน = 1.50 USD ต่อเดือน

  3. ตัววัดระบบคลาวด์อื่นๆ
  การแจ้งเตือนของคุณบนตัววัดระบบคลาวด์อื่นๆ จะถูกเรียกเก็บเงินด้วยวิธีเดียวกับตัววัดในองค์กร
  หากคุณสร้างการแจ้งเตือนเพื่อตรวจติดตามตัววัด 15 รายการจากเวิร์กโหลดระบบคลาวด์อื่นๆ ค่าบริการ CloudWatch ของคุณจะเท่ากับที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งก็คือ 1.50 USD ต่อเดือน

  คุณอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมโดยตรงจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายอื่นสําหรับการสืบค้นเมตริกจาก API ของผู้ให้บริการเหล่านั้น

  ค่าบริการแดชบอร์ด CloudWatch รายเดือน

  คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกําหนดเองที่อ้างอิงตัววัด CloudWatch 45 รายการ การสืบค้น 5 รายการบนตัววัดในองค์กร และการสืบค้น 5 รายการบนตัววัดระบบคลาวด์อื่นๆ ของคุณ: แดชบอร์ดอ้างอิง 45 + 5 +5 = 55 ตัววัด ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ใช้ Free Tier ค่าบริการของคุณมีดังนี้: 3 USD ต่อแดชบอร์ดแบบกําหนดเอง = 3 USD ต่อเดือน


  ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเติม

  1. ค่าบริการเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการ Lambda บนการแจ้งเตือนของคุณ

  การสืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละรายการดําเนินการโดยฟังก์ชัน AWS Lambda เมื่อคุณแสดงภาพข้อมูลบนแดชบอร์ดหรือทุกครั้งที่มีการประเมินการแจ้งเตือน ฟังก์ชัน AWS Lambda จะทํางานในนามของคุณเพื่อดึงข้อมูลที่จําเป็นและอาจมีค่าใช้จ่ายตามราคา AWS Lambda โปรดทราบว่าตัวอย่างด้านล่างไม่ได้คํานึงถึง AWS Lambda Free Tier

  ค่าใช้จ่ายสำหรับ Lambda = ค่าบริการคำขอ + ค่าบริการระยะเวลา
  การแจ้งเตือนมาตรฐานจะประเมินทุกนาที ซึ่งในเดือนที่มี 31 วัน การแจ้งเตือนจะประเมิน 44,640 ครั้ง คุณมีการแจ้งเตือน 15 รายการพร้อมการสืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูลหนึ่งรายการสําหรับตัววัดในองค์กรแต่ละรายการ และการแจ้งเตือนอื่นๆ อีก 15 รายการที่มีการสืบค้นแหล่งที่มาของข้อมูลหนึ่งรายการสําหรับระบบคลาวด์อื่น ซึ่งนั่นคือ (15 * 1) + (15 * 1) = 30 การสืบค้น
  การประเมินการแจ้งเตือนจะทําให้เกิดการประเมิน 44,640 ครั้ง * 30 การสืบค้น = การเรียกใช้ Lambda 1,339,200 ครั้ง
  สมมติว่าการดําเนินการใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1 วินาที ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแจ้งเตือนของคุณจะมีดังนี้:
  การเรียกใช้ Lambda 1,339,200 ครั้ง * 0.2 USD ต่อ 1,000,000 คําขอ + ระยะเวลา 1 วินาที * การเรียกใช้ Lambda 1,339,200 ครั้ง * ขนาดหน่วยความจํา 1 GB * 0.0000166667 USD ต่อ GB ต่อวินาที = 0.27 USD + 22.32 USD = 22.59 USD ต่อเดือน

  2. ค่าบริการเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการ Lambda บนแดชบอร์ดของคุณ

  สําหรับการแสดงภาพแดชบอร์ด เราตั้งสมมติฐานดังต่อไปนี้:

  * คุณรีเฟรชแดชบอร์ด 20 ครั้งต่อวัน
  * การแสดงภาพใช้ประโยชน์จากการสืบค้นที่ซับซ้อนกว่าการแจ้งเตือน และการสืบค้นใช้เวลาในการดําเนินการโดยเฉลี่ย 3 วินาที

  การแสดงภาพข้อมูลจากแดชบอร์ดของคุณจะทําให้เกิดการสืบค้น 10 ครั้ง * 20 ครั้งต่อวัน * 31 วัน = การเรียกใช้ Lambda 6,200 ครั้งต่อเดือน

  ค่าบริการ AWS Lambda ที่เกิดจากแดชบอร์ดของคุณมีดังนี้:
  การเรียกใช้ Lambda 6,200 ครั้ง * 0.2 USD ต่อ 1,000,000 คําขอ + ระยะเวลา 3 วินาที * การเรียกใช้ Lambda 6,200 ครั้ง * ขนาดหน่วยความจํา 1 GB * 0.000016667 USD ต่อ GB ต่อวินาที = 0.00 USD + 0.31 USD = 0.31 USD ต่อเดือน

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเติม = 22.59 USD + 0.31 USD = 22.90 USD ต่อเดือน

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 1.50 USD + 1.50 USD +3 + 22.90 USD = 28.90 USD ต่อเดือน

   

 • ลองนึกภาพว่าคุณเป็นสถาบันการเงินที่ต้องการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันการซื้อขายของคุณโดยใช้ CloudWatch Network Monitor เพื่อความยืดหยุ่น คุณจึงกระจายแอปพลิเคชันของคุณไปยัง Availability Zone สามแห่ง โดยจับคู่กับซับเน็ตสามรายการ โครงสร้างพื้นฐานของคุณเชื่อมต่อกับที่อยู่ IP ในองค์กรแปดรายการ ผ่านลิงก์ AWS Direct Connect ที่มีความซ้ำซ้อน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้ฟรี 30 วัน การเรียกเก็บเงินรายเดือนครั้งแรกของคุณสําหรับการใช้ CloudWatch Network Monitor สําหรับไฮบริดในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะคํานวณดังนี้:

  1. ค่าบริการทรัพยากรที่ถูกติดตามตรวจสอบ:


  30 วัน * 24 ชั่วโมง = 720 ชั่วโมง
  จํานวนซับเน็ต VPC ทั้งหมดคือ: 3
  จํานวนปลายทางในองค์กรทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้จากซับเน็ต VPC แต่ละรายการคือ: 8
  ซับเน็ต VPC 3 รายการไปยังปลายทาง 4 จุดแรกที่ 0.10 USD ต่อทรัพยากรที่ติดตามตรวจสอบต่อชั่วโมง = 3 * 720 ชั่วโมง * 0.10 USD = 216 USD ต่อเดือน


  คูณด้วย 2 เพื่อครอบคลุมจุดหมายปลายทาง 8 แห่ง = 216 USD * 2 = 432 USD ต่อเดือน


  2. ค่าบริการเมตริก CloudWatch:


  การติดตามตรวจสอบเครือข่ายโพรบแต่ละรายการจะจําหน่ายเมตริก CloudWatch 3 ตัว
  จํานวนโพรบที่ติดตามตรวจสอบคือ: 3 ซับเน็ต * 8 ที่อยู่ IP ปลายทาง = 24 โพรบ
  จํานวนเมตริกทั้งหมด: 24 โพรบ * 3 เมตริกต่อโพรบ = 72 เมตริก
  ค่าบริการ CloudWatch ทั้งหมดสําหรับเมตริกคือ: 72 เมตริก * 0.30 USD/เมตริก/เดือน = 21.60 USD ต่อเดือน

  ค่าบริการทั้งหมดสําหรับ CloudWatch Network Monitor ในตัวอย่างนี้คือ: 438 USD + 21.60 USD = 459.60 USD ต่อเดือน

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล