ราคา AWS Lambda

ค่าใช้จ่ายระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณใช้กับฟังก์ชันของคุณ คุณสามารถจัดสรรหน่วยความจำในฟังก์ชันของคุณได้ระหว่าง 128 MB ถึง 10,240 MB โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 MB ตารางด้านล่างมีตัวอย่างราคาต่อ 1 มิลลิวินาทีที่เกี่ยวข้องกับขนาดหน่วยความจำต่างๆ สำหรับการใช้งานที่อยู่ในระดับราคาแรก เช่น สูงสุด 6 พันล้าน GB-วินาที / เดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

 • ราคา x86
 • ราคา Arm

ระดับราคาตามระยะเวลาตามคำขอของ Lambda ใช้กับระยะเวลารวมรายเดือนของฟังก์ชันของคุณที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมเดียวกัน (x86 หรือ Arm ตามลำดับ) ในภูมิภาคเดียวกันภายในบัญชี หากคุณกำลังใช้การเรียกเก็บเงินแบบรวมใน AWS Organizations ระดับราคาจะถูกนำไปใช้กับระยะเวลารวมรายเดือนของฟังก์ชันของคุณที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมเดียวกัน ในภูมิภาคเดียวกัน ทั่วทั้งบัญชีในองค์กร

ราคาพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวของ Lambda

ต้นทุนพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวที่คุณจัดสรรให้กับฟังก์ชันของคุณ และระยะเวลาดำเนินการฟังก์ชันโดยวัดเป็นมิลลิวินาที คุณสามารถจัดสรรพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมให้กับฟังก์ชันของคุณได้ระหว่าง 512 MB ถึง 10,240 MB โดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 MB คุณสามารถกำหนดค่าพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวสำหรับฟังก์ชันที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมทั้ง x86 และ Arm พื้นที่จัดเก็บชั่วคราวขนาด 512 MB ใช้งานกับฟังก์ชัน Lambda แต่ละฟังก์ชันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณจ่ายเฉพาะพื้นที่จัดเก็บชั่วคราวเพิ่มเติมที่คุณกำหนดค่าเท่านั้น

ตัวอย่างทั้งหมดด้านล่างอิงตามราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ราคากระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน

เปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับฟังก์ชัน Lambda เพื่อให้คุณสามารถควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเปิดใช้งานแล้ว กระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานจะเริ่มต้นฟังก์ชันต่างๆ และพร้อมตอบสนองภายในเวลามิลลิวินาทีสองหลัก คุณจะชำระเงินตามจำนวนกระบวนการทำงานพร้อมกันที่คุณกำหนดค่าและตามรอบระยะเวลาที่คุณกำหนดค่า เมื่อเปิดใช้งานและดำเนินการกับกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับฟังก์ชันของคุณแล้ว คุณยังต้องชำระเงินตามคำขอและระยะเวลาโดยอิงตามราคาด้านล่าง หากฟังก์ชันของคุณเกินกว่ากระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ ระบบจะเรียกเก็บเงินกับคุณสำหรับการดำเนินการฟังก์ชันส่วนเกินในอัตราที่ระบุไว้ในส่วนราคา AWS Lambda ด้านล่าง คุณสามารถเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับฟังก์ชันที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมทั้ง x86 และ Arm หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน โปรดอ่านเอกสารประกอบ

กระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานจะคำนวณจากเวลาที่คุณเปิดใช้งานฟังก์ชันจนกว่าจะปิดใช้งาน โดยปัดเศษขึ้นให้ใกล้เคียงห้านาทีที่สุด ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณจัดสรรให้กับฟังก์ชันของคุณ และจำนวนกระบวนการทำงานพร้อมกันที่คุณกำหนดค่าไว้ ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่โค้ดของคุณเริ่มทำงานจนโค้ดส่งกลับหรือสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน โดยปัดเศษขึ้นให้ใกล้เคียง 1ms** ที่สุด ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณใช้กับฟังก์ชันของคุณ

** การคิดค่าบริการระยะเวลาจะใช้กับโค้ดที่ทำงานในตัวจัดการของฟังก์ชัน เช่นเดียวกับโค้ดเริ่มต้นที่มีการประกาศภายนอกตัวจัดการ สำหรับฟังก์ชัน Lambda ที่มี AWS Lambda Extensions ระยะเวลายังรวมถึงเวลาที่โค้ดในส่วนขยายที่ทำงานล่าสุดต้องใช้เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นในระหว่างเฟสการปิดด้วยเช่นกัน สำหรับฟังก์ชันที่กำหนดค่าด้วยกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานนั้น AWS Lambda จะนำสภาพแวดล้อมการดำเนินการกลับมาใช้ใหม่เป็นระยะ และเรียกใช้โค้ดเริ่มต้นของคุณอีกครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบเกี่ยวกับโมเดลการเขียนโปรแกรมของ Lambda

Free Tier ของ Lambda ใช้ไม่ได้กับฟังก์ชันที่เปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน หากคุณเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานสำหรับฟังก์ชันของคุณ และคุณได้ดำเนินการแล้ว คุณจะต้องชำระเงินตามคำขอและระยะเวลาโดยอิงตามราคาด้านล่าง

ตัวอย่างทั้งหมดด้านล่างอิงตามราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

 • สมมติว่าคุณเป็นนักพัฒนาแอปมือถือ และกำลังสร้างแอปพลิเคชันสั่งอาหารบนมือถือ ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารจากตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะของร้านอาหาร รับข้อมูลอัปเดตสถานะการสั่งซื้อ และรับอาหารเมื่อรายการที่สั่งพร้อมแล้ว เนื่องจากคุณคาดว่าความต้องการในแอปพลิเคชันจะมีความแปรผันสูง ทั้งตามช่วงเวลาในแต่ละวันและตำแหน่งที่ตั้งของร้านอาหาร คุณจึงสร้างแบ็คเอนด์มือถือโดยใช้บริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึง AWS Lambda

  เพื่อความง่ายในการคำนวณ สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณประมวลผลคำขอสามล้านรายการต่อเดือน ระยะเวลา
  การดำเนินการของฟังก์ชันโดยเฉลี่ยคือ 120 ms คุณได้กำหนดค่าฟังก์ชันของคุณด้วยหน่วยความจำ 1536 MB บนตัวประมวลผลแบบ x86

  คุณกำลังเปิดตัวแอปมือถือเวอร์ชันใหม่ ซึ่งคุณทำการตลาดอย่างหนัก คุณคาดว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงวันเปิดตัว ตั้งแต่เที่ยงวันถึง 20.00 น. คุณต้องการให้แอปมือถือตอบสนองแม้ในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณจึงเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานในฟังก์ชัน Lambda ของคุณ คุณตั้งค่ากระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานเป็น 100

  ในช่วงแปดชั่วโมงนี้ ฟังก์ชันของคุณได้รับคำขอ 500,000 รายการ ระยะเวลาการดำเนินการ
  ของฟังก์ชันโดยเฉลี่ยในขณะที่เปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานคือ 100 ms ในช่วงที่เหลือของเดือน แอปพลิเคชันของคุณได้รับคำขอเพิ่มเติม 2.5 ล้านรายการ และฟังก์ชันของคุณจะดำเนินการตอบสนองต่อคำขอเหล่านั้นโดยไม่เปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน

  ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

  ค่าบริการกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน:
  ราคากระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานคือ 0.0000041667 USD ต่อ GB-วินาที
  ระยะเวลาทั้งหมดที่มีการเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน (วินาที): 8 ชั่วโมง * 3,600 วินาที = 28,800 วินาที
  กระบวนการทำงานพร้อมกันที่กำหนดไว้ทั้งหมด (GB): 100 * 1536 MB/1024 MB = 150 GB
  ปริมาณของกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานทั้งหมด (GB-วินาที) = 150 GB * 28,800 วินาที = 4,320,000 GB-วินาที
  ค่าบริการกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน: 4.32 ล้าน GB-วินาที * 0.0000041667 USD = 18 USD

  ค่าบริการคำขอ:
  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ และ Free Tier ใช้ฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน
  คำขอทั้งหมด – คำขอ Free Tier = ค่าบริการคำขอรายเดือน
  คำขอ 3,000,000 รายการ – คำขอระดับ Free Tier 1 ล้านรายการ = ค่าบริการคำขอรายเดือน 2,000,000 รายการ
  ค่าบริการคำขอรายเดือน = 2 * 0.20 USD = 0.40 USD

  ค่าบริการประมวลผลในขณะที่เปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน:
  ราคาการประมวลผลคือ 0.0000097222 USD ต่อ GB-วินาที
  ระยะเวลาประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 500,000 * 100 ms = 50,000 วินาที
  การประมวลผลทั้งหมด (GB-วินาที) = 50,000 วินาที * 1536 MB / 1024 MB = 75,000 GB-วินาที
  ค่าบริการประมวลผลทั้งหมด = 75,000 GB-วินาที * 0.0000097222 USD = 0.73 USD

  ค่าบริการประมวลผลในขณะที่ปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน:
  ราคาการประมวลผลรายเดือนคือ 0.0000166667 USD ต่อ GB-วินาที และ Free Tier ใช้ฟรี 400,000 GB-วินาที
  การประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 2.5 ล้าน * 120 ms = 300,000 วินาที
  การประมวลผลทั้งหมด (GB-วินาที) = 300,000 วินาที * 1536 MB / 1024 MB = 450,000 GB-วินาที
  ประมวลผลทั้งหมด – ประมวลผลโหมด Free Tier = ค่าบริการประมวลผลรายเดือน GB- วินาที
  450,000 GB-วินาที – 400,000 GB-วินาที สำหรับ Free Tier = 50,000 GB-วินาที
  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 50,000 * 0.0000166667 USD = 0.83 USD

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด:
  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน + ค่าบริการคำขอ + ค่าบริการประมวลผลระหว่างเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน + ค่าบริการประมวลผลระหว่างปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน
  ค่าบริการทั้งหมด = 18 USD + 0.40 USD + 0.73 USD + 0.83 USD = 19.96 USD

 • สมมติว่าคุณเป็นผู้ค้าปลีกที่จัดเทศกาลลดราคาครั้งใหญ่ในช่วง Cyber Monday ซึ่งเป็นวันหยุดในฝั่งอีคอมเมิร์ซที่เกิดขึ้นในวันจันทร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าของคุณสามารถแชทสดกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าผ่านแอปมือถือที่คุณมีให้ คุณตัดสินใจที่จะปรับใช้โมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)

  ในกรณีนี้ คุณกำลังใช้โมเดล Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) ใน AWS Lambda โมเดลนี้ช่วยให้คุณแยกวิเคราะห์ วิเคราะห์ และทำความเข้าใจการโต้ตอบการบริการลูกค้าผ่านแอปมือถือ เพื่อแสดงเนื้อหาสนับสนุนที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดเส้นทางลูกค้าไปยังตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าที่เหมาะสม คุณจะได้รับการสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเป็นอย่างมากในระหว่างช่วงลดราคานี้ ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานในฟังก์ชัน Lambda เพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณตอบสนองได้อย่างรวดเร็วแม้ในขณะที่มีผู้ใช้งานมากกว่าปกติ

  สมมติว่าฟังก์ชันของคุณได้รับคำขอสองล้านรายการในช่วง 24 ชั่วโมงของกิจกรรมการขาย ขณะที่เปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน ระยะเวลาการดำเนินการของฟังก์ชันโดยเฉลี่ยคือ 280 ms คุณกำหนดค่าฟังก์ชันของคุณด้วยหน่วยความจำ 4,096 MB บนตัวประมวลผลแบบ x86 และกำหนดค่ากระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานเป็นเจ็ด

  ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

  ค่าบริการกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน:
  ราคากระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานคือ 0.0000041667 USD ต่อ GB-วินาที
  ระยะเวลาทั้งหมดที่มีการเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน (วินาที) = 24 ชั่วโมง * 3,600 วินาที = 86,400 วินาที
  กระบวนการทำงานพร้อมกันที่กำหนดค่าทั้งหมด (GB): 7 * 4096 MB / 1024 MB = 28 GB
  จำนวนเงินของกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งานทั้งหมด (GB-วินาที) = 28 GB * 86,400 วินาที = 2,419,200 GB-วินาที
  ค่าบริการกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน = 2,419,200 GB-วินาที * 0.0000041667 USD = 10.08 USD

  ค่าบริการประมวลผลในขณะที่เปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน:
  ราคาการประมวลผลคือ 0.0000097222 USD ต่อ GB-วินาที
  ระยะเวลาประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 2,000,000 * 280 ms = 560,000 วินาที
  การประมวลผลทั้งหมด (GB-วินาที) = 560,000 วินาที * 4096 MB / 1024 MB = 2,240,000 GB-วินาที
  ค่าบริการประมวลผลทั้งหมด = 2,240,000 GB-วินาที * 0.0000097222 USD = 21.78 USD

  ค่าบริการคำขอรายเดือน:
  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ
  ค่าบริการคำขอรายเดือน = 2 ล้านคำขอ * 0.2 USD/ล้าน = 0.40 USD

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด:
  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน + ค่าบริการประมวลผลระหว่างเปิดใช้งานกระบวนการทำงานพร้อมกันที่มีการเตรียมใช้งาน + ค่าบริการคำขอ = 10.08 USD + 21.78 USD + 0.40 USD = 32.26 USD

ราคาการสตรีมการตอบสนอง Lambda HTTP

ฟังก์ชัน Lambda ของ AWS สามารถย้อนคืนการสตรีมการตอบสนอง HTTP ได้เมื่อเรียกใช้ผ่าน InvokeWithResponseStream API หรือผ่าน URL ของฟังก์ชันด้วยโหมดเรียกใช้ ResponsesStream การสตรีมการตอบสนอง HTTP สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ Time to First และรองรับเพย์โหลดที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 MB เมื่อใช้การสตรีมการตอบสนอง HTTP จะมีการเรียกเก็บเงินสำหรับแต่ละ GB ที่ถูกเขียนไปยังการสตรีมการตอบสนองโดยฟังก์ชันของคุณ คุณสามารถสตรีม 6 MB แรกต่อคำขอได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่างทั้งหมดด้านล่างอิงตามราคาในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)

ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลและอื่นๆ

การถ่ายโอนข้อมูล
การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” ไปยังและ “ออก” จากฟังก์ชัน AWS Lambda จากนอกรีเจี้ยนที่ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวจะมีค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูล Amazon EC2 ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยฟังก์ชัน AWS Lambda ในรีเจี้ยน AWS เดียวกันระหว่างบริการต่อไปนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย: Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Email Service (SES), Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon Kinesis, Amazon Elastic Container Registry (ECR), Amazon Simple Notification Service (SNS), Amazon Elastic File System (EFS) และ Amazon SimpleDB

การใช้งาน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) หรือการเชื่อมต่อ VPC ในระดับเดียวกันด้วยฟังก์ชัน AWS Lambda จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในหน้าราคาแบบตามความต้องการของ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) การเชื่อมต่อในระดับเดียวกันของ VPC คือการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายระหว่าง VPC สองรายการที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้โดยใช้ที่อยู่ IPv4 ส่วนตัวหรือที่อยู่ IPv6 

ค่าบริการเพิ่มเติม
คุณอาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมหากฟังก์ชัน Lambda ของคุณใช้บริการอื่นๆ ของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากฟังก์ชัน Lambda อ่านและเขียนข้อมูลไปยังและจาก Amazon S3 จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับคำขออ่าน/เขียนและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3

สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง

ราคา Lambda@Edge

ฟังก์ชัน Lambda@Edge จะมีการตรวจวัดที่ความละเอียด 1ms

 • หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Lambda@Edge 10 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 10ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00000625125 USD ต่อ 128MB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 10 ล้าน * (0.01 วินาที) = 100,000 วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 100,000 * 0.00000625125 USD = 0.63 USD


  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ค่าบริการคำขอรายเดือนคือ 0.60 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ

  ค่าบริการคำขอรายเดือน = 10 ล้านคำขอ * 0.6 USD/ล้าน = 6.00 USD
   

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 0.63 USD + 6.00 USD = 6.63 USD ต่อเดือน

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล