สำหรับ AWS Lambda คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนคำขอสำหรับฟังก์ชันและระยะเวลาที่โค้ดของคุณทำงาน

ราคา Lambda

ราคา Lambda@Edge

รายละเอียดราคา Lambda

Lambda จะนับคำขอทุกครั้งที่มีการเริ่มใช้งานเพื่อตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเหตุการณ์หรือการเรียกใช้ รวมถึงการเรียกทดสอบจาก Console ด้วยเช่นกัน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนทั้งหมดของคำขอสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของคุณ  

ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่โค้ดของคุณเริ่มทำงานจนโค้ดส่งกลับหรือสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน โดยปัดเศษขึ้นให้ใกล้เคียง 100ms ที่สุด ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณใช้กับฟังก์ชันของคุณ

Lambda แบบ Free Tier ประกอบด้วยคำขอฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน และระยะเวลาประมวลผล 400,000 GB-วินาที ต่อเดือน 

Free Tier

คำขอ 1 ล้านคำขอ

ต่อเดือน

400,000 GB-วินาที

ของระยะเวลาประมวลผลต่อเดือน

Lambda แบบ Free Tier นี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน แต่ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ของ AWS จะเข้าใช้งานได้แบบไม่มีกำหนด

คำขอ

ฟรีคำขอ 1 ล้านคำขอ

ฟรีคำขอ 1 ล้านคำขอต่อเดือน

จากนั้น 0.20 USD ต่อคำขอ 1 ล้านคำขอ

0.0000002 USD ต่อคำขอ

ระยะเวลา

ฟรี 400,000 GB-วินาที ต่อเดือน

ฟรี 400,000 GB-วินาที ต่อเดือน ระยะเวลาประมวลผลสูงสุด 3.2 ล้านวินาที

จากนั้น ทุกๆ 0.00001667 USD GB-วินาที ที่ใช้

ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำที่คุณใช้กับฟังก์ชันของคุณ

Lambda แบบ Free Tier ประกอบด้วย คำขอฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน และระยะเวลาประมวลผล 400,000 GB-วินาทีต่อเดือน ขนาดหน่วยความจำที่คุณเลือกสำหรับฟังก์ชัน Lambda จะกำหนดว่าสามารถทำงานในโหมด Free Tier ได้นานเท่าใด Lambda แบบ Free Tier นี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน แต่ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ของ AWS จะเข้าใช้งานได้แบบไม่มีกำหนด

ตารางด้านล่างแสดงระยะเวลาในโหมด Free Tier แบบวินาทีและราคาโดยประมาณต่อ 100ms ตามขนาดหน่วยความจำต่างๆ

หน่วยความจำ (MB) ระยะเวลาในโหมด Free Tier แบบวินาทีต่อเดือน ราคาต่อ 100ms (USD)
128 3,200,000 0.000000208
192 2,133,333 0.000000313
256 1,600,000 0.000000417
320 1,280,000 0.000000521
384 1,066,667 0.000000625
448 914,286 0.000000729
512 800,000 0.000000834
576 711,111 0.000000938
640 640,000 0.000001042
704 581,818 0.000001146
768 533,333 0.000001250
832 492,308 0.000001354
896 457,143 0.000001459
960 426,667 0.000001563
1024 400,000 0.000001667
1088 376,471 0.000001771
1152 355,556 0.000001875
1216 336,842 0.000001980
1280 320,000 0.000002084
1344 304,762 0.000002188
1408 290,909 0.000002292
1472 278,261 0.000002396
1536 266,667 0.000002501
1600 256,000 0.000002605
1664 246,154 0.000002709
1728 237,037 0.000002813
1792 228,571 0.000002917
1856 220,690 0.000003021
1920 213,333 0.000003126
1984 206,452 0.000003230
2048 200,000 0.000003334
2112 193,939 0.000003438
2176 188,235 0.000003542
2240 182,857 0.000003647
2304 177,778 0.000003751
2368 172,973 0.000003855
2432 168,421 0.000003959
2496 164,103 0.000004063
2560 160,000 0.000004168
2624 156,098 0.000004272
2688 152,381 0.000004376
2752 148,837 0.000004480
2816 145,455 0.000004584
2880 142,222 0.000004688
2944 139,130 0.000004793
3008 136,170 0.000004897

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมหากฟังก์ชัน Lambda ของคุณใช้บริการอื่นๆ ของ AWS หรือถ่ายโอนข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากฟังก์ชัน Lambda อ่านและเขียนข้อมูลไปยังและจาก Amazon S3 จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณสำหรับคำขออ่าน/เขียนและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3

สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ไปยังราคาของบริการบางส่วนที่ใช้กันทั่วไปจะแสดงที่ด้านล่างนี้

ราคา Amazon S3

รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บ คำขอ และการถ่ายโอนข้อมูล

Amazon DynamoDB

รวมถึงราคาสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ปริมาณ Throughput ที่รองรับ และการถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” ไปยังและ “ออก” จากฟังก์ชัน AWS Lambda จากนอกภูมิภาคที่ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวจะมีค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูล EC2 ตามที่ระบุไว้ที่นี่ข้างใต้หัวข้อ “การถ่ายโอนข้อมูล”

ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS หรือ Amazon SimpleDB และฟังก์ชัน Amazon Lambda ในภูมิภาค AWS เดียวกันจะไม่มีค่าบริการ การใช้งาน VPC หรือการเชื่อมต่อ VPS ในระดับเดียวกันกับฟังก์ชัน AWS Lambda จะมีค่าบริการเพิ่มเติม ตามที่อธิบายไว้ที่นี่

 • ตัวอย่างที่ 1

  หากคุณใช้งานฟังก์ชันไป 512MB ของหน่วยความจำ ซึ่งใช้งาน 3 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 1 วินาทีในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:
  หากคุณใช้งานฟังก์ชันไป 512MB ของหน่วยความจำ ซึ่งใช้งาน 3 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 1 วินาทีในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  ราคาการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00001667 USD ต่อ GB-วินาที และ Free Tier ใช้ฟรี 400,000 GB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 3 ล้าน * (1 วินาที) = 3,000,000 วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (GB-วินาที) = 3,000,000 * 512MB/1024 = 1,500,000 GB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด – ประมวลผลโหมด Free Tier = ค่าบริการประมวลผลรายเดือน GB- วินาที

  1,500,000 GB-วินาที – 400,000 GB-วินาที สำหรับ Free Tier = 1,100,000 GB-วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 1,100,000 * 0.00001667 USD = 18.34 USD

   

  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ และ Free Tier ใช้ฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน

  คำขอทั้งหมด – คำขอ Free Tier = ค่าบริการคำขอต่อเดือน

  คำขอ 3 ล้านคำขอ – คำขอ Free Tier 1 ล้านคำขอ = ค่าบริการคำขอต่อเดือน 2 ล้านคำขอ

  ราคาคำขอรายเดือน = 2 ล้านคำขอ * 0.2 USD/ล้าน = 0.40 USD

   

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 18.34 USD + 0.40 USD = 18.74 USD ต่อเดือน

 • ตัวอย่างที่ 2

  หากคุณใช้งานฟังก์ชันไป 128MB ของหน่วยความจำ ซึ่งใช้งาน 30 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 200ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:
  หากคุณใช้งานฟังก์ชันไป 128MB ของหน่วยความจำ ซึ่งใช้งาน 30 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 200ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  ราคาการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00001667 USD ต่อ GB-วินาที และ Free Tier ใช้ฟรี 400,000 GB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 30 ล้าน * (0.2 วินาที) = 6,000,000 วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (GB-วินาที) = 6,000,000 * 128MB/1024 = 750,000 GB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด – ประมวลผลโหมด Free Tier = ค่าบริการประมวลผลรายเดือนเป็นวินาที

  750,000 GB-วินาที – 400,000 GB-วินาที สำหรับ Free Tier = 350,000 GB-วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 350,000 * 0.00001667 USD = 5.83 USD

   

  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ และ Free Tier ใช้ฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน

  คำขอทั้งหมด – คำขอ Free Tier = ค่าบริการคำขอต่อเดือน

  คำขอ 30 ล้านคำขอ – คำขอ Free Tier 1 ล้านคำขอ = ค่าบริการคำขอต่อเดือน 29 ล้านคำขอ

  ราคาคำขอรายเดือน = 29 ล้านคำขอ * 0.2 USD/ล้าน = 5.80 USD

   

  ค่าบริการประมวลผลทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 5.83 USD + 5.80 USD = 11.63 USD ต่อเดือน

 • ตัวอย่างที่ 3

  ตัวอย่างนี้แสดงวิธีคำนวณค่าบริการเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันกับหน่วยความจำขนาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีอยู่ด้วยกันสามฟังก์ชัน แต่ละฟังก์ชันมีขนาดหน่วยความจำแตกต่างกันไปตามที่อธิบายด้านล่าง:
  ตัวอย่างนี้แสดงวิธีคำนวณค่าบริการเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันกับหน่วยความจำขนาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีอยู่ด้วยกันสามฟังก์ชัน แต่ละฟังก์ชันมีขนาดหน่วยความจำแตกต่างกันไปตามที่อธิบายด้านล่าง:

  ฟังก์ชัน 1

  128MB ของหน่วยความจำ ที่ใช้งาน 25 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน เป็นระยะเวลา 200ms ในแต่ละครั้ง

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 25 ล้าน * (0.2 วินาที) = 5 ล้านวินาที

  ฟังก์ชัน 2

  448MB ของหน่วยความจำ ที่ใช้งาน 5 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน เป็นระยะเวลา 500ms ในแต่ละครั้ง

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 5 ล้าน* (0.5 วินาที) = 2 ล้านวินาที

  ฟังก์ชัน 3

  1024MB ของหน่วยความจำ ที่ใช้งาน 2.5 ล้านครั้งในหนึ่งเดือน เป็นระยะเวลา 1 วินาที ในแต่ละครั้ง

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 2.5 ล้าน * (1 วินาที) = 2.5 ล้านวินาที

   

  หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้ จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  AWS Lambda ปรับเวลาประมวลผลทั้งหมดเป็น GB-วินาที จากนั้นรวมผลรวมของฟังก์ชันทั้งหมด

  ฟังก์ชัน 1 (GB-วินาที) = 5 ล้านวินาที * (128MB/1024) = 625,000 GB-วินาที

  ฟังก์ชัน 2 (GB-วินาที) = 2.5 ล้านวินาที * (448MB/1024) = 1,093,750 GB-วินาที

  ฟังก์ชัน 3 (GB-วินาที) = 2.5 ล้านวินาที * (1024MB/1024) = 2,500,000 GB-วินาที

  การใช้งานการประมวลผลทั้งหมดรายเดือน (GB-วินาที) = 4,218,750 GB-วินาที

   

  ราคาการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00001667 USD ต่อ GB-วินาที และ Free Tier ใช้ฟรี 400,000 GB-วินาที

  การใช้งานการประมวลผลที่เรียกเก็บรายเดือน = การใช้งานการประมวลผลทั้งหมดรายเดือน – การใช้งาน Free Tier

  การใช้งานการประมวลผลที่เรียกเก็บรายเดือน = 4,218,750 – 400,000 = 3,818,750 GB-วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 3,818,750 * 0.00001667 = 63.66 USD

   

  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ และ Free Tier ใช้ฟรี 1 ล้านคำขอต่อเดือน

  คำขอทั้งหมด – คำขอ Free Tier = ค่าบริการคำขอต่อเดือน

  คำขอ (25 ล้าน+5 ล้าน+2.5 ล้าน) – คำขอ Free Tier 1 ล้าน = ค่าบริการคำขอต่อเดือน 31.5 ล้านคำขอ

  ราคาคำขอรายเดือน = 31.5 ล้านคำขอ * 0.2 USD/ล้าน = 6.30 USD

   

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 63.66 USD + 6.30 USD = 69.96 USD ต่อเดือน

รายละเอียดราคา Lambda@Edge

ไม่มี Free Tier สำหรับ Lambda@Edge ในขณะนี้

จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนทั้งหมดของคำขอสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของคุณ Lambda@Edge จะนับคำขอทุกครั้งที่มีการเริ่มใช้งานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ CloudFront ทั้งหมด

ราคาคำขอคือ 0.60 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ (0.0000006 USD ต่อคำขอ)

ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่โค้ดของคุณเริ่มทำงานจนกระทั่งโค้ดส่งกลับหรือสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ 0.00005001 USD สำหรับทุก GB-วินาที ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ 128MB ของหน่วยความจำต่อการใช้งานฟังก์ชัน Lambda@Edge ค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลาของคุณจะเท่ากับ 0.00000625125 USD สำหรับ 128MB-วินาทีที่ใช้ โปรดทราบว่าจะมีการตรวจวัดฟังก์ชัน Lambda@Edge ที่ความละเอียด 50ms

คำขอ

0.60 USD ต่อคำขอ 1 ล้านคำขอ

0.0000006 USD ต่อคำขอ

ระยะเวลา

0.00000625125 USD สำหรับทุกๆ 128MB-วินาที

จะมีการตรวจวัดฟังก์ชัน Lambda@Edgeที่ความละเอียด 50ms

ตัวอย่างราคา Lambda@Edge

 • ตัวอย่างที่ 1

  หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Lambda@Edge 10 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 50ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:
  หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Lambda@Edge 10 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 50ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

  ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00000625125 USD ต่อ 128MB-วินาที

  ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 10 ล้าน * (0.05 วินาที) = 500,000 วินาที

  ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 500,000 * 0.00000625125 USD = 3.13 USD


  ค่าบริการคำขอรายเดือน

  ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.60 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ

  ราคาคำขอรายเดือน = 10 ล้านคำขอ * 0.6 USD/ล้าน = 6.00 USD
   

  ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

  ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 3.13 USD + 6.00 USD = 9.13 USD ต่อเดือน

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มใช้งาน AWS Lambda

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา