เมื่อใช้อินสแตนซ์แบบตามต้องการ คุณจะจ่ายเฉพาะ EC2 Instance ที่คุณใช้เท่านั้น การใช้อินสแตนซ์แบบตามต้องการช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ พร้อมทั้งเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ก้อนใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง 

อินสแตนซ์แบบตามต้องการช่วยให้คุณสามารถจ่ายความจุในการประมวลผลได้ตามเวลาเป็นชั่วโมงหรือวินาที (ไม่ต่ำกว่า 60 วินาที) โดยไม่มีข้อผูกมัดในระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ก้อนใหญ่ให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ราคาด้านล่างเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ AMI แบบส่วนตัวและแบบสาธารณะในระบบปฏิบัติการที่ระบุ (ราคา "การใช้งาน Windows” จะมีผลกับ Windows Server 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 และ 2019) นอกจากนี้ Amazon ยังมีอินสแตนซ์เพิ่มเติมสำหรับ Amazon EC2 ที่รัน Microsoft Windows ที่มี SQL Server, Amazon EC2 ที่รัน SUSE Linux Enterprise Server, Amazon EC2 ที่รัน Red Hat Enterprise Linux และ Amazon EC2 ที่รัน IBM ซึ่งล้วนมีราคาต่างกัน

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

* ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทอินสแตนซ์นี้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่  

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

คิดราคาต่อชั่วโมงที่ใช้งานไปสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ นับจากเวลาที่มีการเปิดใช้อินสแตนซ์จนถึงสิ้นสุดหรือหยุดทำงาน เวลาที่อินสแตนซ์ใช้งานไปแต่ละชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเงินต่อวินาทีสำหรับอินสแตนซ์ของ Linux และเป็นชั่วโมงเต็มสำหรับประเภทอินสแตนซ์อื่นๆ ทั้งหมด

จำนวน vCPU เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภท EC2 Instance ที่ระบุไว้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ การคิดราคาอินสแตนซ์ยังคงเหมือนกับที่แสดงไว้ข้างต้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่

กำลังมองหาอินสแตนซ์ T1, M1, C1, CC2, M2, CR1, CG1, I2, HS1, M3, C3 หรือ R3 อยู่หรือไม่ โปรดดูหน้าอินสแตนซ์รุ่นก่อน

ราคาด้านล่างจะอิงจากข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ของ Amazon EC2

 

หากมีการถ่ายโอนข้อมูลต่อเดือนมากกว่า 500 TB / เดือน โปรดติดต่อเรา

จัดระดับชั้นโดยคำนึงถึงยอดรวมการใช้งานของคุณในส่วนการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตทั่วทั้ง Amazon EC2, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon SES, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway และ Amazon CloudWatch Logs

ข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" ระหว่าง Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) และอินสแตนซ์ Amazon ElastiCache หรือ Elastic Network Interfaces ผ่าน Availability Zone หรือการเชื่อมต่อการเพียร์ VPC ในภูมิภาค AWS เดียวกันจะมีค่าบริการอยู่ที่ 0.01 USD/GB ในแต่ละทิศทาง

IPv4: ข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ระหว่างที่อยู่สาธารณะและที่อยู่ Elastic IPv4 จะมีค่าบริการอยู่ที่ 0.01 USD/GB ในแต่ละทิศทาง
IPv6: ข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ระหว่างที่อยู่ Elastic IPv6 ใน VPC อื่นจะมีค่าบริการอยู่ที่ 0.01 USD/GB ในแต่ละทิศทาง

ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon Redshift, Amazon ElastiCache และ Elastic Network Interfaces ใน Availability Zone เดียวกันจะไม่มีค่าบริการ โปรดดูด้านบนเมื่อถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้การเพียร์ VPC

ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอินสแตนซ์ Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon DynamoDB, Amazon SES, Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon ECR, Amazon SNS หรือ Amazon SimpleDB และ Amazon EC2 ในภูมิภาค AWS เดียวกันจะไม่มีค่าบริการ บริการของ AWS ที่เข้าถึงผ่านตำแหน่งข้อมูล PrivateLink จะคิดค่าบริการ PrivateLink มาตรฐานตามที่อธิบายไว้ที่นี่

ข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" ระหว่าง Amazon Classic และ Applicaion Elastic Load Balancer โดยใช้ที่อยู่ IP ส่วนตัว ระหว่าง EC2 Instance และโหลดบาลานเซอร์ในภูมิภาค AWS เดียวกันจะไม่มีค่าบริการ


ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ทำให้อินสแตนซ์ EC2 สามารถใช้ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานได้อย่างเต็มที่บนไดรฟ์ข้อมูล EBS อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ส่งมอบทรูพุตเฉพาะระหว่าง Amazon EC2 และ Amazon EBS พร้อมตัวเลือก 500-4,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลเฉพาะจะช่วยลดอัตราช่วงชิงกันส่งข้อมูลระหว่าง Amazon EBS I/O กับปริมาณการใช้งานอื่นจากอินสแตนส์ EC2 ลงให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ของคุณ อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ออกแบบมาเพื่อใช้กับทั้งปริมาณ IOPS Amazon EBS มาตรฐานและที่จัดเตรียม เมื่อแนบไปกับอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ไดรฟ์ข้อมูล IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานจะสามารถมีการหน่วงเป็นมิลลิวินาทีได้ถึงหนึ่งหลักและออกแบบมาให้ส่งมอบภายใน 10% ของประสิทธิภาพ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน 99.9% ของเวลา

สำหรับประเภทอินสแตนซ์รุ่นปัจจุบัน การเพิ่มประสิทธิภาพให้ EBS จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับประเภทอินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้า ราคาในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ EBS มีอยู่ในหน้าราคาสำหรับรุ่นก่อนหน้า

ราคารายชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ที่ปรับความเหมาะสมของ EBS จะเป็นค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงสำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าราคา EBS

คุณสามารถมีที่อยู่ Elastic IP (EIP) หนึ่งที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณเชื่อมโยง EIP เพิ่มเติมกับอินสแตนซ์ดังกล่าว คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ EIP เพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ดังกล่าวต่อชั่วโมงตามสัดส่วน EIP เพิ่มเติมใช้งานได้เฉพาะใน Amazon VPC เท่านั้น

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ที่อยู่ Elastic IP จะมีประสิทธิภาพ เราจะเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงจำนวนเล็กน้อยเมื่อที่อยู่ IP เหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานอยู่ หรือเมื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่หยุดทำงานหรืออินเทอร์เฟซเครือข่ายที่ไม่ได้เชื่อมต่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่ Elastic IP ที่คุณสร้างขึ้นจากคำนำหน้าที่อยู่ IP ที่คุณนำเข้ามายัง AWS โดยใช้การนำ IP ของคุณมาใช้เอง

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม


การเหมาจ่ายความจุตามต้องการมีการกำหนดราคาเช่นเดียวกับการใช้งานอินสแตนซ์ (ตามต้องการ) ที่เทียบเท่ากัน หากใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการไปทั้งหมด คุณจะจ่ายเฉพาะการใช้งานอินสแตนซ์และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเหมาจ่ายความจุตามต้องการ หากใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการไปเพียงบางส่วน คุณจะจ่ายสำหรับการใช้งานอินสแตนซ์และสำหรับส่วนของการเหมาจ่ายความจุตามต้องการที่ยังไม่ได้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเหมาจ่ายความจุตามต้องการที่นี่


สำหรับอินสแตนซ์ T2 และ T3 ในโหมดไร้ขีดจำกัด เครดิต CPU จะคิดค่าบริการดังนี้:

  • 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Linux, RHEL และ SLES และ
  • 0.096 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมงสำหรับ Windows และ Windows ที่ใช้ SQL Web

ราคาเครดิตของ CPU จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ทั้งหมด สำหรับอินสแตนซ์แบบตามต้องการ อินสแตนซ์ Spot และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย และทั่วทุกเขต

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คิดค่าบริการเครดิตของ CPU ในเอกสารประกอบโหมดไร้ขีดจำกัด

หากต้องการดูราคา โปรดไปที่หน้าราคา Amazon Cloudwatch

Auto Scaling จะเปิดใช้งานโดย Amazon CloudWatch และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ละอินสแตนซ์ที่เปิดใช้โดย Auto Scaling จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบ และจะมีการเรียกเก็บค่าบริการ Amazon Cloudwatch ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการดูราคา โปรดไปที่หน้า Elastic Load Balancing

AWS GovCloud คือภูมิภาค AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐฯ สามารถย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาค AWS GovCloud ใหม่ โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud

* ระดับการใช้งานฟรีของคุณจะคำนวณทุกเดือนในทุกภูมิภาค ยกเว้น AWS GovCloud และใช้กับการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งการใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่มีการทบไปเดือนถัดไป ไม่รวม Amazon EC2 ที่รัน IBM หรือภูมิภาค AWS GovCloud ดูเงื่อนไขข้อเสนอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อจำกัดอื่นๆ
** ในฐานะส่วนหนึ่งใน Free Usage Tier ของ AWS ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับการโอนข้อมูลฟรี 15 GB ในแต่ละเดือนรวมอยู่ในบริการ AWS ทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปียกเว้นในภูมิภาค AWS GovCloud
*** จัดระดับชั้นโดยคำนึงถึงยอดรวมการใช้งานของคุณในส่วนการถ่ายโอนข้อมูลออกทั้ง Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB และ Amazon VPC

(Amazon EC2 จัดจำหน่ายโดย Amazon Web Services, Inc.)