Elastic Load Balancing

กระจายการรับส่งข้อมูลเครือข่ายเพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดแอปพลิเคชัน

ฟรี 750 ชั่วโมงต่อเดือน

ระหว่างเครือข่ายและ Application Load Balancer ด้วย AWS Free Tier

รักษาความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันของคุณด้วยการจัดการใบรับรอง การยืนยันผู้ใช้ และการถอดรหัส SSL/TLS ในตัว

ส่งมอบแอปพลิเคชันที่มีความพร้อมใช้งานสูงและการปรับขนาดอัตโนมัติ

ตรวจสอบความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ ค้นพบปัญหาคอขวด และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด SLA

วิธีการทำงาน

Elastic Load Balancing (ELB) จะกระจายการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่เข้ามาโดยอัตโนมัติในหลายเป้าหมายและอุปกรณ์เสมือนใน Availability Zone (AZ) หนึ่งแห่งขึ้นไป
  • Application Load Balancer
  • Gateway Load Balancer
  • Network Load Balancer

กรณีใช้งาน

ปรับแอปพลิเคชันให้ทันสมัยด้วยระบบไร้เซิร์ฟเวอร์และคอนเทนเนอร์

ปรับขนาดแอปพลิเคชันสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการโดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าที่ซับซ้อนหรือ API Gateway

ปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดเครือข่ายระบบคลาวด์แบบไฮบริด

ปรับสมดุลระหว่างทรัพยากร AWS และภายในองค์กรโดยใช้โหลดบาลานเซอร์เดียว

เก็บรักษาอุปกรณ์เครือข่ายที่มีอยู่ของคุณ

ปรับใช้อุปกรณ์เครือข่ายจากผู้จำหน่ายที่คุณต้องการ พร้อมใช้ประโยชน์จากขนาดและความยืดหยุ่นของระบบคลาวด์

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สร้างโหลดบาลานเซอร์


เลือก Application Load Balancer หรือ Network Load Balancer และเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นเรียนรู้ »

ศึกษาวิธีการทำงานของ Elastic Load Balancing

เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโดยใช้ API, CLI หรือผ่าน AWS Management Console

ดูวิดีโอ »

ลองใช้ AWS Free Tier


รับฟรี 750 ชั่วโมงต่อเดือนโดยใช้ Classic Load Balancer และ Application Load Balancer

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม