ทดลองใช้ Amazon EC2 ได้ฟรี วิธีการชำระค่าบริการอินสแตนซ์ Amazon EC2 มี 5 วิธี ได้แก่ ตามความต้องการ, Savings Plans, อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย และอินสแตนซ์ Spot คุณยังสามารถชำระค่าบริการโฮสต์แบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งให้พื้นที่อินสแตนซ์ EC2 บนเซิร์ฟเวอร์จริงสำหรับการใช้งานของคุณได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย Amazon EC2 โปรดไปที่ หน้าค่าใช้จ่ายและความจุของ Amazon EC2

Free Tier

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro สำหรับ Linux และ Windows ที่ใช้งานได้ 750 ชั่วโมง ( t3.micro สำหรับรีเจี้ยนที่ t2.micro ไม่พร้อมให้บริการ) ต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ตามความต้องการ

สำหรับอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ คุณจะชำระค่าบริการสำหรับพื้นที่ประมวลผลต่อชั่วโมงหรือต่อวินาที โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ใด ไม่ต้องทำสัญญาระยะยาวหรือชำระค่าบริการล่วงหน้า คุณสามารถเพิ่มหรือลดพื้นที่การประมวลผลตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณได้ และชำระค่าบริการตามอัตราต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ที่คุณใช้

อินสแตนซ์แบบตามต้องการเหมาะสำหรับ

 • ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ Amazon EC2 แบบมีค่าใช้จ่ายต่ำและมีความยืดหยุ่น โดยไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าหรือไม่ต้องมีสัญญาระยะยาว
 • แอปพลิเคชันที่มีปริมาณงานในระยะสั้น ไม่แน่นอน คาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่สามารถขัดจังหวะได้
 • แอปพลิเคชันที่กำลังมีการพัฒนาหรือทดสอบบน Amazon EC2 เป็นครั้งแรก

ดูราคาแบบตามการใช้งานจริง »

อินสแตนซ์ Spot

อินสแตนซ์ Amazon EC2 Spot ช่วยให้คุณสามารถขอพื้นที่ประมวลผลสำรองของ Amazon EC2 ได้ในราคาต่ำกว่าราคาแบบตามต้องการถึง 90% เรียนรู้เพิ่มเติม

อินสแตนซ์แบบ Spot เหมาะสำหรับ

 • แอปพลิเคชันที่มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ยืดหยุ่นได้
 • แอปพลิเคชันที่ใช้ได้เฉพาะกับราคาการประมวลผลที่ต่ำมากเท่านั้น
 • ผู้ใช้ที่ต้องการประมวลผลด่วนสำหรับพื้นที่เพิ่มเติมขนาดใหญ่

ดูราคาแบบประมูลราคา »

Savings Plans

Savings Plans เป็นรูปแบบราคาแบบยืดหยุ่นซึ่งมอบราคาที่ย่อมเยาในการใช้งาน EC2 และ Fargate โดยแลกมาด้วยการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ (วัดเป็น USD/ชั่วโมง) นาน 1 และ 3 ปีตามระยะสัญญา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ส่วนลดคุณค่อนข้างสูง (สูงสุด 75%) เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามต้องการ นอกจากนี้ เมื่อมีการจัดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ Availability Zone จะมีการจัดเตรียมการสำรองพื้นที่ให้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าคุณสามารถเปิดใช้งานอินสแตนซ์ได้เมื่อคุณต้องการ

สำหรับแอปพลิเคชันที่มีสถานะเสถียรหรือมีการใช้งานที่คาดการณ์ได้ อินสแตนซ์แบบสำรองล่วงหน้าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเมื่อเทียบกับการใช้อินสแตนซ์แบบตามต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน วิธีการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์แบบสำรองล่วงหน้าเหมาะสำหรับ

 • แอปพลิเคชันที่มีการใช้งานที่มีสถานะเสถียร
 • แอปพลิเคชันที่อาจจำเป็นต้องมีพื้นที่สำรอง
 • ลูกค้าที่สามารถกำหนดการใช้งาน EC2 เป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประมวลผลโดยรวม

ดูราคาแบบเหมาจ่าย »

โฮสต์แบบเฉพาะเจาะจง

โฮสต์แบบเฉพาะเจาะจงเป็นเซิร์ฟเวอร์ EC2 ที่มีไว้สำหรับการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ โฮสต์แบบเฉพาะเจาะจงช่วยคุณลดค่าใช้จ่ายได้โดยช่วยให้คุณสามารถใช้ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ผูกกับเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ รวมถึง Windows Server, SQL Server และ SUSE Linux Enterprise Server (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของใบอนุญาต) และยังสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับได้อีกด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

 • สามารถสั่งซื้อแบบตามต้องการได้ (รายชั่วโมง)
 • สามารถสั่งซื้อแบบสำรองล่วงหน้าได้โดยโดยมีราคาถูกกว่าราคาแบบตามต้องการถึง 70%

ดูราคาแบบเฉพาะเจาะจง »

การคิดค่าบริการต่อวินาที

คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะที่คุณใช้งานโดยคิดค่าบริการต่อวินาที โดยไม่มีการคิดค่าบริการสำหรับเวลาเป็นนาทีและวินาทีที่คุณไม่ได้ใช้งานในหนึ่งชั่วโมง คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงแอปพลิเคชันได้ โดยไม่ต้องเพิ่มการใช้งานให้ครบชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะได้ประโยชน์ หากคุณจัดการอินสแตนซ์ที่ใช้งานเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอ อย่างเช่น การพัฒนา/การทดสอบ การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลแบบชุด และแอปพลิเคชันการเล่นเกม

การใช้งาน EC2 จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที เช่นเดียวกัน พื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้สำหรับปริมาณ EBS จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที การคิดค่าบริการต่อวินาทีใช้สำหรับอินสแตนซ์ที่มีการเปิดใช้งานใน:

 • รูปแบบตามต้องการ รูปแบบสำรองล่วงหน้า และรูปแบบ Spot
 • ทุกพื้นที่และเขตพื้นที่พร้อมใช้งาน
 • Amazon Linux และ Ubuntu

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เช่น การโอนข้อมูล, ที่อยู่ Elastic IP และอินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับ EBS ได้ในหน้าราคาแบบตามการใช้งานจริง

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

มีหลายวิธีที่จะเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 ได้ฟรี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EC2 ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้