งานทั่วไป

 • T3
 • T2
 • M5
 • M5a
 • M4
 • T3a (เร็วๆ นี้)
 • T3
 • อินสแตนซ์ T3 เป็นประเภทอินสแตนซ์รุ่นใหม่ที่ขยายได้สำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งให้ประสิทธิภาพ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายการใช้งาน CPU ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ต้องการ อินสแตนซ์ T3 มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย รวมทั้งได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน CPU ปานกลางซึ่งมีการใช้งานอย่างหนักเพียงครั้งคราว

  อินสแตนซ์ T3 จะสะสม CPU Credit เมื่อปริมาณงานอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน เครดิต CPU ที่ได้รับแต่ละเครดิตช่วยให้อินสแตนซ์ T3 ใช้ CPU Core ทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นเวลา 1 นาทีได้เมื่อต้องการ อินสแตนซ์ T3 จะขยายประสิทธิภาพเมื่อใดก็ได้และใช้งานได้นานเท่าที่ต้องการในโหมดไร้ขีดจำกัด

  คุณสมบัติ:

  • CPU Credit ควบคุม Burstable CPU และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
  • โหมดไร้ขีดจำกัดตามค่าเริ่มต้นช่วยให้มั่นใจว่าสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้งานอย่างหนักและโหมดมาตรฐานช่วยให้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายรายเดือนได้
  • ให้บริการโดยระบบไนโตรของ AWS ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  • ระบบไนโตรของ AWS และตัวประมวลผล Intel Xeon ความถี่สูงที่สามารถปรับขนาดได้ส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าอินสแตนซ์ T2 ถึง 30%
  รุ่น vCPU* CPU Credit/ชั่วโมง หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  t3.nano 2
  6
  0.5 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3.micro 2
  12
  1 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3.small 2
  24
  2 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3.medium 2 24
  4 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3.large 2 36
  8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3.xlarge 4 96
  16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3.2xlarge 8 192
  32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน:

  ไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีเวลาแฝงต่ำ ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง เดสก์ท็อปเสมือน สภาพแวดล้อมการพัฒนา คลังเก็บโค้ด และแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจ

 • T2
 • อินสแตนซ์ T2 เป็นอินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ ซึ่งให้ประสิทธิภาพ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายให้เหนือกว่าระดับพื้นฐานนั้น

  อินสแตนซ์ T2 แบบไม่จำกัดช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ CPU ขั้นสูงได้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อปริมาณงาน โดยอินสแตนซ์ T แบบไม่จำกัดจะมอบประสิทธิภาพที่มากเพียงพอสำหรับปริมาณงานที่มีงานทั่วไปส่วนใหญ่โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากอินสแตนซ์จำเป็นต้องรันโดยใช้ประโยชน์จาก CPU ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น จะสามารถดำเนินการได้โดยมีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเพิ่มเติม 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง

  CPU Credit คือตัวควบคุมประสิทธิภาพและความสามารถขั้นพื้นฐานในการรองรับ อินสแตนซ์ T2 ได้รับ CPU Credit อย่างต่อเนื่องตามอัตราที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว จะมีการสะสม CPU Credit หากไม่มีการใช้งานและจะใช้เครดิตดังกล่าวเมื่อมีการใช้งานอินสแตนซ์ อินสแตนซ์ T2 ป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตามปริมาณงานหลากหลายสำหรับงานทั่วไป รวมถึงไมโครเซอร์วิส, แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีการหน่วงเวลาต่ำ, ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, เดสก์ท็อปเสมือน, สภาพแวดล้อมการพัฒนา การสร้าง และแสดง, ที่เก็บโค้ด และต้นแบบผลิตภัณฑ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon ความถี่สูง
  • CPU Credit ควบคุม Burstable CPU และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
  • อินสแตนซ์ประเภทงานทั่วไปซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีสิทธิ์การเข้าถึง Free Tier*
  • มีความสมดุลของทรัพยากรคำนวณ หน่วยความจำ และเครือข่าย

  * t2.micro เท่านั้น ในกรณีที่กำหนดค่าเป็น T2 แบบไม่จำกัดและการใช้ประโยชน์จาก CPU โดยเฉลี่ยเกินขั้นต่ำของอินสแตนซ์ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารประกอบ

  รุ่น vCPU* CPU Credit/ชั่วโมง
  หน่วยความจำ (GiB)  พื้นที่จัดเก็บ
  ประสิทธิภาพเครือข่าย
  t2.nano 1 3 0.5 EBS-เท่านั้น ต่ำ
  t2.micro 1 6 1 EBS-เท่านั้น
  ต่ำถึงปานกลาง
  t2.small 1 12 2 EBS-เท่านั้น
  ต่ำถึงปานกลาง
  t2.medium 2 24 4 EBS-เท่านั้น
  ต่ำถึงปานกลาง
  t2.large 2 36 8 EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง
  t2.xlarge 4 54 16 EBS-เท่านั้น ปานกลาง
  t2.2xlarge 8 81 32 EBS-เท่านั้น ปานกลาง

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • Intel AVX†, Intel Turbo†
  • t2.nano, t2.micro, t2.small, t2.medium มีตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้สูงสุด 3.3 GHz
  • t2.large, t2.xlarge และ t2.2xlarge มีตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้สูงสุด 3.0 GHz

  กรณีใช้งาน

  เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน, สภาพแวดล้อมการพัฒนา, Build Server, ที่เก็บโค้ด, ไมโครเซอร์วิส, สภาพแวดล้อมสเตจจิ้งและทดสอบ และกลุ่มผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ  

 • M5
 • อินสแตนซ์ M5 คืออินสแตนซ์ประเภทงานทั่วไปรุ่นล่าสุด กลุ่มนี้มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย รวมทั้งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันจำนวนมาก

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 2.5 GHz Intel Xeon® Platinum 8175 พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension (AXV-512) ใหม่
  • ขนาดอินสแตนซ์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของ m5.24xlarge ให้ 96 vCPU และหน่วยความจำ 384 GiB
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps โดยใช้ Enhanced Networking
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • ให้บริการโดยระบบไนโตรของ AWS ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ที่ให้ไว้ผ่าน EBS หรือ NVMe SSD ซึ่งแนบมากับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์จริง
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ M5d, SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ M5
  รุ่น vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ (GiB) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  m5.large 2 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  m5.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  m5.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  m5.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น 3,500 สูงสุด 10
  m5.12xlarge 48 192 EBS-เท่านั้น 7,000 10
  m5.24xlarge 96 384 EBS-เท่านั้น 14,000 25
  m5d.large 2 8 1 x 75 NVMe SSD
  สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  m5d.xlarge 4 16 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  m5d.2xlarge 8 32 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  m5d.4xlarge 16 64 2 x 300 NVMe SSD 3,500 สูงสุด 10
  m5d.12xlarge 48 192 2 x 900 NVMe SSD 7,000 10
  m5d.24xlarge 96 384 4 x 900 NVMe SSD 14,000 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, งานประมวลผลข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม, กลุ่มแคชและสำหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์สำหรับ SAP, Microsoft SharePoint, การประมวลผลคลัสเตอร์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • M5a
 • อินสแตนซ์ M5a คืออินสแตนซ์ประเภทงานทั่วไปรุ่นล่าสุด กลุ่มนี้มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย รวมทั้งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันจำนวนมาก

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล AMD EPYC ซีรีส์ 7000 ที่มีความเร็วนาฬิกาของแกนประมวลผลอยู่ที่ 2.5 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo
  • ขนาดอินสแตนซ์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของ m5.24xlarge มี 96 vCPU และหน่วยความจำ 384 GiB
  • แบนด์วิธเครือข่ายสูงสุด 20 Gbps โดยใช้ Enhanced Networking
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • ให้บริการโดยระบบไนโตรของ AWS ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  • ให้พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ผ่าน EBS-เท่านั้น
  รุ่น vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  m5a.large 2 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 2,120 สูงสุด 10
  m5a.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 2,120 สูงสุด 10
  m5a.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 2,120 สูงสุด 10
  m5a.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น 2,120 สูงสุด 10
  m5a.12xlarge 48 192 EBS-เท่านั้น 5,000 10
  m5a.24xlarge 96 384 EBS-เท่านั้น 10,000 20

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, งานประมวลผลข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม, กลุ่มแคชและสำหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์สำหรับ SAP, Microsoft SharePoint, การประมวลผลคลัสเตอร์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • M4
 • อินสแตนซ์ M4 มีความสมดุลของทรัพยากรคำนวณ หน่วยความจำ และเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหลาย

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2686 v4 (Broadwell) หรือตัวประมวลผล 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2676 v3 (Haswell)
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • รองรับ Enhanced Networking
  • มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย
  รุ่น vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  m4.large 2 8 EBS-เท่านั้น 450 ปานกลาง
  m4.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น 750 สูง
  m4.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น 1,000 สูง
  m4.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น 2,000 สูง
  m4.10xlarge 40 160 EBS-เท่านั้น 4,000 10 กิกะบิต
  m4.16xlarge 64 256 EBS-เท่านั้น 10,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, งานประมวลผลข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม, กลุ่มแคชและสำหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์สำหรับ SAP, Microsoft SharePoint, การประมวลผลคลัสเตอร์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • T3a (เร็วๆ นี้)
 • อินสแตนซ์ T3a เป็นอินสแตนซ์รุ่นใหม่ที่ขยายได้สำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งให้ประสิทธิภาพ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายการใช้งาน CPU ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ต้องการ อินสแตนซ์ T3a มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย รวมทั้งได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน CPU ปานกลางซึ่งมีการใช้งานอย่างหนักเพียงครั้งคราว

  อินสแตนซ์ T3a จะสะสม CPU credit เมื่อปริมาณงานอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน CPU Credit ที่ได้รับแต่ละเครดิตช่วยให้อินสแตนซ์ T3a สามารถใช้ CPU Core ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นเวลา 1 นาทีได้เมื่อต้องการ อินสแตนซ์ T3a จะขยายประสิทธิภาพเมื่อใดก็ได้และใช้งานได้นานเท่าที่ต้องการในโหมดไร้ขีดจำกัด

  คุณสมบัติ:

  • CPU Credit ควบคุม Burstable CPU และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
  • โหมดไร้ขีดจำกัดตามค่าเริ่มต้นช่วยให้มั่นใจว่าสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้งานอย่างหนักและโหมดมาตรฐานช่วยให้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายรายเดือนได้
  • ให้บริการโดยระบบไนโตรของ AWS ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  • T3a มีตัวประมวลผล 2.5 GHz AMD EPYC ซีรีส์ 7000 ที่ให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าอินสแตนซ์ T3 ถึง 10%
  รุ่น vCPU* CPU Credit/ชั่วโมง หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  t3a.nano 2
  6
  0.5 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3a.micro 2
  12
  1 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3a.small 2
  24
  2 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3a.medium 2 24
  4 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3a.large 2 36
  8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3a.xlarge 4 96
  16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3a.2xlarge 8 192
  32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน:

  ไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีเวลาแฝงต่ำ ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง เดสก์ท็อปเสมือน สภาพแวดล้อมการพัฒนา คลังเก็บโค้ด และแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจ

แต่ละ vCPU คือเธรดของแกนประมวลผล Intel Xeon หรือแกนประมวลผล AMD EPYC ยกเว้นสำหรับ T2 และ m3.medium

† AVX, AVX2 และ Enhanced Networking ใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น

* ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทอินสแตนซ์นี้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่

** อินสแตนซ์ M4 อาจเปิดใช้บนตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)  

เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

 • C5
 • อินสแตนซ์ C5 ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปริมาณงานที่เน้นการประมวลผลและให้ประสิทธิภาพขั้นสูงที่ประหยัดคุ้มค่ามากในราคาที่ถูกต่ออัตราส่วนการประมวลผล

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 3.0 GHz Intel Xeon Platinum พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension 512 (AVX-512) ใหม่
  • ใช้งานแกนประมวลผลแต่ละแกนได้สูงสุด 3.5 GHz โดยใช้ Intel Turbo Boost Technology
  • ขนาดอินสแตนซ์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของ c5.18xlarge มี 72 vCPU และหน่วยความจำ 144 GiB
  • แบนด์วิธเครือข่ายสูงสุด 25 Gbps โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) บน Enhanced Networking
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ที่ให้ไว้ผ่าน EBS หรือ NVMe SSD จะแนบมาทางกายภาพกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ C5d ใหม่ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ C5
  รุ่น vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ (GiB) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  c5.large 2 4 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  c5.xlarge 4 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  c5.2xlarge 8 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  c5.4xlarge 16 32 EBS-เท่านั้น 3,500 สูงสุด 10
  c5.9xlarge 36 72 EBS-เท่านั้น 7,000 10
  c5.18xlarge 72 144 EBS-เท่านั้น 14,000 25
  c5d.large 2 4 1 x 50 NVMe SSD สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  c5d.xlarge 4 8 1 x 100 NVMe SSD สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  c5d.2xlarge 8 16 1 x 200 NVMe SSD สูงสุด 3,500 สูงสุด 10
  c5d.4xlarge 16 32 1 x 400 NVMe SSD 3,500 สูงสุด 10
  c5d.9xlarge 36 72 1 x 900 NVMe SSD 7,000 10
  c5d.18xlarge 72 144 2 x 900 NVMe SSD 14,000 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บประสิทธิภาพสูง, การสร้างโมเดลทางวิทยาศาสตร์, การประมวลผลเป็นชุด, การวิเคราะห์แบบกระจาย, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC), การอนุมาน Machine/Deep Learning, การให้บริการโฆษณา, การเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร์ที่ปรับขนาดได้สูง และการเข้ารหัสวิดีโอ

 • C4
 • อินสแตนซ์ C4 ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปริมาณงานที่เน้นการประมวลผลและให้ประสิทธิภาพขั้นสูงที่ประหยัดคุ้มค่ามากในราคาที่ถูกต่ออัตราส่วนการประมวลผล

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2666 v3 (Haswell) ความถี่สูงซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับ EC2 โดยเฉพาะ
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพื้นที่จัดเก็บโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ประสิทธิภาพเครือข่ายสูงขึ้นด้วย Enhanced Networking ที่รองรับ Intel 82599 VF
  • ต้องมี Amazon VPC, Amazon EBS และ HVM AMI 64 บิต
  รุ่น vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  c4.large 2 3.75 EBS-เท่านั้น 500 ปานกลาง
  c4.xlarge 4 7.5 EBS-เท่านั้น 750 สูง
  c4.2xlarge 8 15 EBS-เท่านั้น 1,000 สูง
  c4.4xlarge 16 30 EBS-เท่านั้น 2,000 สูง
  c4.8xlarge 36 60 EBS-เท่านั้น 4,000 10 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  กลุ่มส่วนหน้าประสิทธิภาพสูง, เว็บเซิร์ฟเวอร์, การประมวลผลเป็นชุด, การวิเคราะห์แบบกระจาย, แอปพลิเคชันด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประสิทธิภาพสูง, การให้บริการโฆษณา, การเล่นเกม MMO และการเข้ารหัสวิดีโอ

แต่ละ vCPU คือเธรดของแกนประมวลผล Intel Xeon หรือแกนประมวลผล AMD EPYC ยกเว้นสำหรับ T2 และ m3.medium

† AVX, AVX2 และ Enhanced Networking ใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น

* ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทอินสแตนซ์นี้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่

** อินสแตนซ์ M4 อาจเปิดใช้บนตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)  

เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำแบบ

 • R4
 • X1e
 • X1
 • หน่วยความจำสูง
 • z1d
 • R5
 • อินสแตนซ์ R5 ให้หน่วยความจำเสริมต่อ vCPU มากกว่า R4 ถึง 5% และอินสแตนซ์ R5 ที่ใหญ่ที่สุดให้หน่วยความจำขนาด 768 GiB นอกจากนี้อินสแตนซ์ R5 ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการเพิ่มหน่วยความจำได้ 10% และเพิ่มประสิทธิภาพของ CPU ได้มากกว่า R4 ประมาณ 20%

  คุณสมบัติ:

  • หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์สูงสุด 768 GiB
  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Platinum ซีรีส์ 8000 (Skylake-SP) ที่มีความเร็วนาฬิกา CPU ของแกนประมวลผลสูงสุด 3.1 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo ที่มีการรักษาความเร็วอย่างต่อเนื่อง
  • ให้บริการโดยระบบไนโตรของ AWS ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ R5d, SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ R5
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  r5.large 2 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r5.xlarge 4 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r5.2xlarge 8 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r5.4xlarge 16 128 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r5.12xlarge 48 384 EBS-เท่านั้น 10
  r5.24xlarge 96 768 EBS-เท่านั้น 25
  r5d.large 2 16 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 10
  r5d.xlarge 4 32 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 10
  r5d.2xlarge 8 64 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10
  r5d.4xlarge 16 128 2 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10
  r5d.12xlarge 48 384 2 x 900 NVMe SSD 10
  r5d.24xlarge 96 768 4 x 900 NVMe SSD 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  อินสแตนซ์ R5 เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก เช่น ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง แคชในหน่วยความจำระดับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • R5a
 • อินสแตนซ์ R5a ให้หน่วยความจำเสริมต่อ vCPU มากกว่า R4 ถึง 5% และอินสแตนซ์ R5a ที่ใหญ่ที่สุดให้หน่วยความจำขนาด 768 GiB นอกจากนี้อินสแตนซ์ R5a ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการเพิ่มหน่วยความจำได้ 10% และเพิ่มประสิทธิภาพของ CPU ได้มากกว่า R4 ประมาณ 20%

  คุณสมบัติ:

  • หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์สูงสุด 768 GiB
  • ตัวประมวลผล AMD EPYC ซีรีส์ 7000 ที่มีความเร็วนาฬิกาของแกนประมวลผลอยู่ที่ 2.5 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo
  • ให้บริการโดยระบบไนโตรของ AWS ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  r5a.large 2 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r5a.xlarge 4 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r5a.2xlarge 8 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r5a.4xlarge 16 128 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r5a.12xlarge 48 384 EBS-เท่านั้น 10
  r5a.24xlarge 96 768 EBS-เท่านั้น 20

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  อินสแตนซ์ R5a เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก เช่น ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง แคชในหน่วยความจำระดับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • R4
 • อินสแตนซ์ R4 เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก อีกทั้งยังมีข้อเสนอด้านราคาที่ถูกที่กว่าต่อ GiB ของ RAM เมื่อเทียบกับ R3

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • หน่วยความจำ DDR4
  • รองรับ Enhanced Networking
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  r4.large 2 15.25 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r4.xlarge 4 30.5 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r4.2xlarge 8 61 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r4.4xlarge 16 122 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r4.8xlarge 32 244 EBS-เท่านั้น 10
  r4.16xlarge 64 488 EBS-เท่านั้น 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, Data Mining และการวิเคราะห์, ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ, แคชภายในหน่วยความจำระดับเว็บที่เผยแพร่, แอปพลิเคชันที่ดำเนินการแบบเรียลไทม์ของ Big Data ที่ยังไม่ได้รับการจัดระบบ, คลัสเตอร์ Hadoop/Spark และแอปพลิเคชันองค์กรอื่นๆ

 • X1e
 • อินสแตนซ์ X1e ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กรที่ใช้หน่วยความจำมาก อินสแตนซ์ X1e มีราคาต่อ GiB ของ RAM ถูกที่สุดในบรรดาประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • ราคาถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM
  • สูงสุด 3,904 GiB ของ DRAM บนหน่วยความจำอินสแตนซ์
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD สำหรับพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกแบบชั่วคราวและเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สามารถควบคุมการกำหนดค่าตัวประมวลผล C-state และ P-state บนอินสแตนซ์ x1e.32xlarge, x1e.16xlarge และ x1e.8xlarge
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  x1e.xlarge 4 122 1 x 120 500 สูงสุด 10 กิกะบิต
  x1e.2xlarge 8 244 1 x 240 1,000 สูงสุด 10 กิกะบิต
  x1e.4xlarge 16 488 1 x 480 1,750 สูงสุด 10 กิกะบิต
  x1e.8xlarge 32 976 1 x 960 3,500 สูงสุด 10 กิกะบิต
  x1e.16xlarge 64 1,952 1 x 1,920 7,000 10 กิกะบิต
  x1e.32xlarge 128 3,904 2 x 1,920 14,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  นอกจากนี้ x1e.16xlarge และ x1e.32xlarge มี

  กรณีใช้งาน

  ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ (เช่น SAP HANA) และแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก อินสแตนซ์ x1e.32xlarge ได้รับการรับรองจาก SAP ในการรัน Business Suite S/4HANA รุ่นต่อไป, Business Suite on HANA (SoH), Business Warehouse on HANA (BW) และ Data Mart Solutions on HANA บน AWS Cloud

 • X1
 • อินสแตนซ์ X1 ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันในหน่วยความจำระดับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีราคาต่อ GiB ของแรม RAM ถูกที่สุดในบรรดาประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • ราคาถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM
  • สูงสุดถึง 1,952 GiB ของ DRAM บนหน่วยความจำอินสแตนซ์
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระดับบล็อกแบบชั่วคราวและ EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สามารถควบคุมการกำหนดค่าตัวประมวลผล C-state และ P-state
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  x1.16xlarge 64 976 1 x 1,920 7,000 10 กิกะบิต
  x1.32xlarge 128 1,952 2 x 1,920 14,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ (เช่น SAP HANA), กลไกประมวลผล Big Data (เช่น Apache Spark หรือ Presto), High Performance Computing (HPC) ได้รับการรับรองจาก SAP ในการใช้งาน Business Warehouse on HANA (BW), Data Mart Solutions on HANA, Business Suite on HANA (SoH), Business Suite S/4HANA

 • หน่วยความจำสูง
 • อินสแตนซ์หน่วยความจำสูงถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับใช้การผลิตของ SAP HANA ในระบบคลาวด์

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel® Xeon® Platinum 8176M (Skylake) รุ่นล่าสุด
  • อินสแตนซ์หน่วยความจำ 6, 9 และ 12 TiB ซึ่งใหญ่ที่สุดในหมู่อินสแตนซ์ EC2
  • ประสิทธิภาพการทำงานแบบ Bare Metal ด้วยการเข้าถึงฮาร์ดแวร์โฮสต์โดยตรง
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • พร้อมใช้งานใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
  รุ่น ตัวประมวลผลเชิงตรรกะ* หน่วยความจำ (TiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Gbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  u-6tb1.metal 448 6 25 14 25 กิกะบิต
  u-9tb1.metal 448 9 25 14 25 กิกะบิต
  u-12tb1.metal 448 12 25 14 25 กิกะบิต

  * ตัวประมวลผลเชิงตรรกะแต่ละตัวคือ Hyperthread บนแกนประมวลผล 224 หน่วย

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  เหมาะสำหรับการเรียกใช้ฐานข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งงานผลิตของฐานข้อมูล SAP HANA ในหน่วยความจำในระบบคลาวด์ ได้รับการรับรองโดย SAP สำหรับการเรียกใช้ Business Suite on HANA, Business Suite S/4HANA รุ่นใหม่, Data Mart Solutions on HANA, Business Warehouse on HANA และ SAP BW/4HANA ในสภาพแวดล้อมการผลิต

 • z1d
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 z1d มีความสามารถในการประมวลผลสูงและมีขนาดหน่วยความจำสูง อินสแตนซ์ z1d ความถี่สูงมีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่สูงสุด 4.0 Ghz อินสแตนซ์นี้จึงเป็นอินสแตนซ์ที่เร็วที่สุดที่ทำงานบนระบบคลาวด์

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel® Xeon® แบบกำหนดเองและปรับขนาดได้ซึ่งมีความถี่ของแกนแบบรักษาความถี่สูงสุด 4.0 GHz
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์สูงถึง 1.8 TB
  • หน่วยความจำ RAM สูงสุด 384 GiB
  • ให้บริการโดยระบบไนโตรของ AWS ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ z1d, SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ z1d
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB)
  z1d.large 2 16 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 75 NVMe SSD
  z1d.xlarge 4 32 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 150 NVMe SSD
  z1d.2xlarge 8 64 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 300 NVMe SSD
  z1d.3xlarge 12 96 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 450 NVMe SSD
  z1d.6xlarge 24 192 10 กิกะบิต 1 x 900 NVMe SSD
  z1d.12xlarge 48 384 25 กิกะบิต 2 x 900 NVMe SSD

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  เหมาะกับระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDA) และปริมาณงานจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีต้นทุนสูงในการให้สิทธิ์การใช้ต่อแกน

หมายเหตุ: u-6tb1.metal, u-9tb1.metal และ u-12tb1.metal มีตัวประมวลผลเชิงตรรกะ 448 ตัวบนแกนประมวลผล 224 หน่วย

เร่งการประมวลผล

 • P3
 • อินสแตนซ์ P3 คืออินสแตนซ์ GPU ประเภทงานทั่วไปรุ่นล่าสุด

  คุณสมบัติ:

  • สูงสุดถึง 8 NVIDIA Tesla V100 GPU โดยจับคู่กับ CUDA Core 5,120 หน่วย และ Tensor Core 640 หน่วย
  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • รองรับ NVLink สำหรับการสื่อสารระหว่าง GPU เพียร์ทูเพียร์
  • จัดเตรียม Enhanced Networking ให้โดยใช้ Elastic Network Adapter พร้อมแบนด์วิธเครือข่ายรวมสูงสุด 25 Gbps ภายในกลุ่มการจัดวาง
  รุ่น GPU vCPU หน่วยความจำ (GiB) หน่วยความจำ GPU (GiB) GPU P2P ประสิทธิภาพเครือข่าย
  p3.2xlarge 1 8 61 16 - สูงสุด 10 กิกะบิต
  p3.8xlarge 4 32 244 64 NVLink 10 กิกะบิต
  p3.16xlarge 8 64 488 128 NVLink 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  Machine/Deep Learning, การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, การเงินเชิงคำนวณ, การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว, การรู้จำเสียงพูด, รถยนต์ไร้คนขับ, การค้นคว้ายาใหม่

 • P2
 • อินสแตนซ์ P2 มีไว้สำหรับแอปพลิเคชันการประมวลผล GPU ที่มีจุดประสงค์โดยทั่วไป

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • NVIDIA K80 GPU ประสิทธิภาพสูง โดยมีแกนประมวลผลแบบขนาน 2,496 หน่วยและ GPU 12 GiB
  • รองรับ GPUDirect™ สำหรับการสื่อสาร GPU แบบเพียร์ทูเพียร์
  • จัดเตรียม Enhanced Networking ให้โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) พร้อมแบนด์วิธเครือข่ายรวมสูงสุด 25 Gbps ภายในกลุ่มการจัดวาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  รุ่น GPU vCPU หน่วยความจำ (GiB) หน่วยความจำ GPU (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  p2.xlarge 1 4 61 12 สูง
  p2.8xlarge 8 32 488 96 10 กิกะบิต
  p2.16xlarge 16 64 732 192 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  Machine Learning, ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, การเงินเชิงคำนวณ, การวิเคราะห์แผ่นดินไหว, การสร้างแบบจำลองโมเลกุล, จีโนมิกส์, การแสดงผล และปริมาณงานประมวลผล GPU ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

 • G3
 • อินสแตนซ์ G3 ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันที่เน้นกราฟิก

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • NVIDIA Tesla M60 GPU โดยมีแกนประมวลผลแบบขนาน 2,048 หน่วยและหน่วยความจำวิดีโอ 8 GiB
  • ทำให้ใช้คุณสมบัติ NVIDIA GRID Virtual Workstation ได้ รวมถึงรองรับหน้าจอ 4 หน้าจอพร้อมความละเอียดสูงถึง 4,096x2,160  ทุก GPU ที่รวมอยู่ในอินสแตนซ์ของคุณจะมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับ “ผู้ใช้ที่ต่อเชื่อมกันพร้อมกัน” หนึ่งราย
  • ทำให้ใช้ความสามารถ NVIDIA GRID Virtual Application สำหรับซอฟต์แวร์การจำลองแอปพลิเคชันอย่าง Citrix XenApp Essentials และ VMware Horizon ได้ โดยรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้สูงสุด 25 รายต่อ GPU
  • แต่ละ GPU จะเน้นตัวเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์แบบออนบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับได้มากถึง 10 H.265 (HEVC) 1080p30 สตรีม และมากถึง 18 H.264 1080p30 สตรีม ซึ่งทำให้การจับภาพและการเข้ารหัสมีเวลาแฝงต่ำ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสตรีมเชิงโต้ตอบคุณภาพสูง
  • Enhanced Networking ที่ใช้ Elastic Network Adapter (ENA) พร้อมแบนด์วิธเครือข่ายรวมสูงสุด 25 Gbps ภายในกลุ่มการจัดวาง
  รุ่น GPU vCPU หน่วยความจำ (GiB) หน่วยความจำ GPU (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  g3s.xlarge 1 4 30.5 8 สูงสุด 10 กิกะบิต
  g3.4xlarge 1 16 122 8 สูงสุด 10 กิกะบิต
  g3.8xlarge 2 32 244 16 10 กิกะบิต
  g3.16xlarge 4 64 488 32 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล 3 มิติ, เวิร์กสเตชันทางไกลที่ใช้กราฟิกมาก, การแสดงผล 3 มิติ, การสตรีมแอปพลิเคชัน, การเข้ารหัสวิดีโอ และตามปริมาณงานกราฟิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

 • F1
 • อินสแตนซ์ F1 มอบการเร่งฮาร์ดแวร์แบบกำหนดเองได้ด้วย Field Programmable Gate Array (FPGA)

  คุณสมบัติอินสแตนซ์:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • พื้นที่จัดเก็บ SSD NVMe
  • รองรับ Enhanced Networking

  คุณสมบัติ FPGA:

  • Xilinx Virtex UltraScale+ VU9P FPGA
  • ECC 64 GiB คือหน่วยความจำที่ได้รับการป้องกันบน DDR4 แบบ 4x
  • อินเทอร์เฟซ PCI-Express x16 เฉพาะ
  • มีลอจิกอีลิเมนต์ประมาณ 2.5 ล้านอีลิเมนต์
  • มีเครื่องมือ Digital Signal Processing (DSP) ประมาณ 6,800 อย่าง
  • FPGA Developer AMI
  รุ่น FPGA vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  f1.2xlarge 1 8 122 470 สูงสุด 10 กิกะบิต
  f1.4xlarge 2 16 244 940 สูงสุด 10 กิกะบิต
  f1.16xlarge 8 64 976 4 x 940 25 กิกะบิต

  สำหรับอินสแตนซ์ f1.16xlarge โครงสร้าง PCI-e เฉพาะจะให้ FPGA ได้ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันและสื่อสารระหว่างกันแบบข้ามโครงสร้าง โดยการสื่อสารแต่ละทางจะใช้ได้สูงสุดถึง 12 Gbps FPGA ใน f1.16xlarge จะแบ่งปันการเข้าถึงวงแหวนแบบสองทิศทางขนาด 400 Gbps สำหรับการสื่อสารแบนด์วิธสูงซึ่งมีเวลาแฝงต่ำ

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  การวิจัยจีโนมิกส์, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การประมวลผลวิดีโอแบบเรียลไทม์, การค้นหาและการวิเคราะห์ Big Data และการรักษาความปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ

 • H1
 • I3
 • D2
 • H1
 • อินสแตนซ์ H1 มีพื้นที่จัดเก็บบน HDD ภายในถึง 16 TB ให้การประมวลผลดิสก์สูง และมีความสมดุลของการประมวลผลและหน่วยความจำ

  คุณสมบัติ:

  • ให้บริการโดยตัวประมวลผล 2.3 GHz Intel® Xeon® E5 2686 v4 (ชื่อรหัส Broadwell)
  • พื้นที่จัดเก็บ HDD สูงสุดถึง 16 TB
  • ทรูพุตแบบดิสก์สูง
  • ENA ช่วยเปิดใช้งาน Enhanced Networking สูงสุด 25 Gbps
  รุ่น vCPU* หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ (GB)
  h1.2xlarge 8 32 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 2,000 HDD
  h1.4xlarge 16 64 สูงสุด 10 กิกะบิต 2 x 2,000 HDD
  h1.8xlarge 32 128 10 กิกะบิต 4 x 2,000 HDD
  h1.16xlarge 64 256 25 กิกะบิต 8 x 2,000 HDD

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  ตามปริมาณงานตาม MapReduce, ระบบไฟล์ที่เผยแพร่ เช่น HDFS และ MapR-FS, ระบบไฟล์เครือข่าย, แอปพลิเคชันประมวลผลบันทึกหรือข้อมูล เช่น Apache Kafka และคลัสเตอร์ตามปริมาณงาน Big Data

 • I3
 • กลุ่มอินสแตนซ์นี้มีการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์สำรอง SSD แบบ Non-Volatile Memory Express (NVMe) เพื่อให้มีเวลาแฝงต่ำ, ประสิทธิภาพ I/O สุ่มที่สูงมาก, การประมวลผลการอ่านเรียงลำดับสูง และให้ IOPS สูงในราคาที่ถูกอีกด้วย I3 ยังมีอินสแตนซ์ Bare Metal (i3.metal) ที่ขับเคลื่อนโดยระบบไนโตรสำหรับปริมาณงานที่ไม่เสมือน ปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรจริง หรือปริมาณงานที่อาจมีการจำกัดสิทธิ์การใช้งาน

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง พร้อมความถี่พื้นฐาน 2.3 GHz
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) บน Enhanced Networking
  • ประสิทธิภาพ I/O สุ่มที่สูงและทรูพุตการอ่านเรียงลำดับสูง
  • รองรับขนาดอินสแตนส์ Bare Metal สำหรับปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตัวประมวลผลและหน่วยความจำทางกายภาพโดยตรง
  รุ่น vCPU* หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps) พื้นที่จัดเก็บ (TB)
  i3.large 2 15.25 สูงสุด 10 1 x 0.475 NVMe SSD
  i3.xlarge 4 30.5 สูงสุด 10 1 x 0.95 NVMe SSD
  i3.2xlarge 8 61 สูงสุด 10 1 x 1.9 NVMe SSD
  i3.4xlarge 16 122 สูงสุด 10 2 x 1.9 NVMe SSD
  i3.8xlarge 32 244 10 4 x 1.9 NVMe SSD
  i3.16xlarge 64 488 25 8 x 1.9 NVMe SSD
  i3.metal 72* 512 25 8 x 1.9 NVMe SSD

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  ฐานข้อมูล NoSQL (เช่น Cassandra, MongoDB, Redis), ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ (เช่น Aerospike), ฐานข้อมูลการทำรายการแบบขยายขนาดออก, คลังข้อมูล, Elasticsearch, ปริมาณงานเชิงวิเคราะห์

 • D2
 • อินสแตนซ์ D2 มีพื้นที่จัดเก็บภายใน HDD สูงสุดถึง 48 TB โดยให้ทรูพุตแบบดิสก์สูง ขณะที่มอบข้อเสนอเป็นราคาต่อประสิทธิภาพทรูพุตดิสก์ที่ถูกที่สุดใน Amazon EC2

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2676 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • พื้นที่จัดเก็บ HDD
  • ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน
  • ทรูพุตแบบดิสก์สูง
  • รองรับ Enhanced Networking
  รุ่น vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  d2.xlarge 4 30.5 3 x 2000 HDD ปานกลาง
  d2.2xlarge 8 61 6 x 2000 HDD สูง
  d2.4xlarge 16 122 12 x 2000 HDD สูง
  d2.8xlarge 36 244 24 x 2000 HDD 10 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน

  การประมวลผลแบบขนานปริมาณมาก (MPP) คลังข้อมูล, การประมวลผลแบบกระจาย MapReduce และ Hadoop, ระบบไฟล์แบบกระจาย, ระบบไฟล์เครือข่าย, แอปพลิเคชันประมวลผลบันทึกหรือข้อมูล

** i3.metal มีตัวประมวลผลเชิงตรรกะ 72 ตัวบนแกนประมวลผลจริง 36 หน่วย

กำลังมองหาอินสแตนซ์รุ่นก่อนที่ไม่อยู่ในนี้ใช่ไหม โปรดดูหน้าอินสแตนซ์รุ่นก่อน

แต่ละ vCPU คือเธรดของแกนประมวลผล Intel Xeon หรือแกนประมวลผล AMD EPYC ยกเว้นสำหรับ T2 และ m3.medium

† AVX, AVX2 และ Enhanced Networking ใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น

* ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทอินสแตนซ์นี้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่

คุณสมบัติอินสแตนซ์

อินสแตนซ์ Amazon EC2 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายที่ช่วยให้คุณปรับใช้ จัดการ และปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณได้

อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้

Amazon EC2 ให้คุณสามารถเลือกได้ระหว่างอินสแตนซ์ประสิทธิภาพคงที่ (เช่น M5, C5 และ R5) และอินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ (เช่น T3) อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ให้ประสิทธิภาพ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายที่เหนือกว่าระดับพื้นฐาน

อินสแตนซ์ T แบบไม่จำกัดช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ CPU ขั้นสูงได้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อตามปริมาณงาน โดยอินสแตนซ์ T แบบไม่จำกัดจะมอบประสิทธิภาพที่มากเพียงพอสำหรับปริมาณงานที่มีงานทั่วไปส่วนใหญ่โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ราคารายชั่วโมงของอินสแตนซ์ T ครอบคลุมการใช้ที่เก็บชั่วคราวทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์จาก CPU ของอินสแตนซ์ T ต่ำกว่าหรือเท่ากับการใช้งานขั้นพื้นฐานในช่วง 24 ชั่วโมง หากอินสแตนซ์จำเป็นต้องรันโดยใช้ CPU สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น ก็สามารถดำเนินการได้โดยมีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเพิ่มเติม 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง

ประสิทธิภาพพื้นฐานและความสามารถในการขยายของอินสแตนซ์ T จะถูกควบคุมโดยเครดิต CPU แต่ละอินสแตนซ์ T จะได้รับ CPU Credit อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราที่รับจะขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว อินสแตนซ์ T จะสะสมจำนวน CPU Credit เมื่อไม่มีการใช้งานและจะใช้เครดิต CPU ดังกล่าวเมื่อใช้งาน CPU Credit 1 หน่วยจะทำให้แกนประมวลผล CPU ทำงานอย่างเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที

ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ t2.small ได้รับเครดิตอย่างต่อเนื่อง 12 CPU Credit ต่อชั่วโมง ขีดความสามารถนี้ให้ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานเทียบเท่า 20% ของแกนประมวลผล CPU (20% x 60 นาที = 12 นาที) หากอินสแตนซ์ไม่ใช้เครดิตที่ได้รับมา เครดิตดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในยอดคงเหลือ CPU Credit ได้สูงสุดถึง 288 CPU Credit เมื่ออินสแตนซ์ t2.small จำเป็นต้องรองรับการใช้แกนประมวลผล CPU ที่มากกว่า 20% อินสแตนซ์นี้จะดึงยอดคงเหลือ CPU Credit มาจัดการการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้โดยอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้ T2 แบบไม่จำกัดแล้วอินสแตนซ์ t2.small จะสามารถรองรับการใช้งานที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานได้ แม้จะเป็นหลังจากที่ยอดคงเหลือ CPU Credit ลดลงจนไม่เหลือแล้วก็ตาม ในกรณีที่ตามปริมาณงานประเภทงานทั่วไปส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์จาก CPU ต่ำกว่าหรือเท่ากับประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน ค่าบริการพื้นฐานรายชั่วโมงสำหรับ t2.small จะครอบคลุมการรองรับการใช้งาน CPU ทั้งหมด หากอินสแตนซ์ต้องรันโดยใช้ CPU เฉลี่ยที่ 25% (เกินขั้นพื้นฐานมา 5%) นานเกิน 24 ชั่วโมงนับจากที่ยอดเครดิต CPU ลดลงจนเหลือศูนย์ ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 0.06 USD ต่อ (0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง x 1 vCPU x 5% x 24 ชั่วโมง)

แอปพลิเคชันจำนวนมาก เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ สภาพแวดล้อม Developer และฐานข้อมูลขนาดเล็กไม่มีความจำเป็นต้องใช้ CPU ระดับสูงตลอดเวลา แต่การมีสิทธิ์ในการเข้าถึง CPU ที่เร็วมากๆ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ก็เป็นประโยชน์ให้แก่แอปกลุ่มนี้อย่างมาก เราสร้างอินสแตนซ์ T ขึ้นมาเพื่อกรณีใช้งานเหล่านี้โดยเฉพาะ หากคุณต้องการประสิทธิภาพ CPU สูงอย่างสม่ำเสมอสำหรับแอปพลิเคชัน เช่น การเข้ารหัสวิดีโอ เว็บไซต์ที่มีปริมาณมาก หรือแอปพลิเคชัน HPC เราขอแนะนำให้คุณใช้อินสแตนซ์ประสิทธิภาพคงที่ อินสแตนซ์ T ออกแบบมาให้ทำงานได้เหมือนมีแกนประมวลผล Intel ความเร็วสูงเฉพาะในเวลาที่แอปพลิเคชันของคุณต้องการประสิทธิภาพจาก CPU อย่างมาก ขณะเดียวกันก็ปกป้องคุณจากประสิทธิภาพที่ไม่แน่นอนหรือผลข้างเคียงทั่วไปอื่นๆ ซึ่งคุณอาจเห็นได้จากการสมัครใช้งานมากเกินไปในสภาพแวดล้อมอื่นได้เป็นประจำ

ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่หลากหลาย

Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่หลากหลายได้ตามต้องการ Amazon EBS คือไดรฟ์พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่มีความคงทนซึ่งคุณสามารถแนบไปกับอินสแตนซ์ Amazon EC2 เดี่ยวที่กำลังใช้งานได้ คุณใช้ Amazon EBS เป็นอุปกรณ์จัดเก็บหลักสำหรับข้อมูลที่ต้องอัปเดตบ่อยและแยกย่อย ตัวอย่างเช่น Amazon EBS จะเป็นตัวเลือกด้านพื้นที่จัดเก็บที่แนะนำหากคุณรันฐานข้อมูลบน Amazon EC2 ยังคงมีไดร์ฟข้อมูลของ Amazon EBS ที่คงอยู่แบบแยกจากการรันอินสแตนซ์ Amazon EC2 เมื่อแนบไดรฟ์ข้อมูลหนึ่งไปกับอินสแตนซ์หนึ่ง คุณจะสามารถใช้งานได้เหมือนมีฮาร์ดไดรฟ์จริงๆ Amazon EBS มีไดรฟ์ข้อมูลให้เลือก 3 ประเภทตามความต้องการของปริมาณงาน ได้แก่ งานทั่วไป (SSD), IOPS ที่จัดเตรียม (SSD) และ Magnetic งานทั่วไป (SSD) เป็นประเภทปริมาณ EBS ใหม่สำหรับงานทั่วไปที่สำรองข้อมูลใน SSD นี่เป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่เราแนะนำให้แก่ลูกค้า ปริมาณงานทั่วไป (SSD) เหมาะกับตามปริมาณงานแบบกว้างๆ รวมถึงฐานข้อมูลขนาดเล็กถึงกลาง สภาพแวดล้อมการพัฒนาและทดสอบ และปริมาณที่บู๊ต ปริมาณ IOPS ที่จัดเตรียม (SSD) ให้พื้นที่การจัดเก็บพร้อมประสิทธิภาพที่มีการหน่วงเวลาต่ำสม่ำเสมอ และออกแบบมาเพื่อแอปพลิเคชันที่ใช้งาน I/O มาก เช่น ฐานข้อมูล NoSQL หรือเชิงสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ไดรฟ์ข้อมูลแบบแม่เหล็กมีค่าใช้จ่ายต่อกิกะไบต์ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทไดรฟ์ข้อมูล EBS ทั้งหมด ปริมาณ Magnetic เหมาะกับตามปริมาณงานที่มีการเข้าถึงข้อมูลไม่บ่อย และเหมาะกับแอปพลิเคชันที่ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ถูกที่สุดเป็นเรื่องสำคัญ

อินสแตนซ์ Amazon EC2 มากมายสามารถรวมพื้นที่จัดเก็บจากดิสก์ที่แนบอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเจ้าของจริงๆ ได้ พื้นที่จัดเก็บดิสก์นี้หมายถึงที่จัดเก็บอินสแตนซ์ ที่จัดเก็บอินสแตนซ์ให้พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกให้แก่อินสแตนซ์ Amazon EC2 เป็นการชั่วคราว ข้อมูลในปริมาณที่จัดเก็บอินสแตนซ์จะยังคงมีอยู่ต่อไปตราบใดที่ยังมีอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกผ่าน Amazon EBS หรือที่จัดเก็บอินสแตนซ์ คุณยังสามารถใช้ Amazon S3 เป็นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่พร้อมใช้งานและมีความคงทนสูง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บของ Amazon EC2 จากเอกสารประกอบ Amazon EC2

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS

ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่เลือกเป็นอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBSเพื่อคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมรายชั่วโมงในราคาถูก สำหรับอินสแตนซ์ C5, C4, M5, M4, P3, P2, G3 และ D2 จะเป็นใช้งานคุณสมบัตินี้ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ทำให้อินสแตนซ์ EC2 สามารถใช้ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานได้อย่างเต็มที่บนไดรฟ์ข้อมูล EBS อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ส่งมอบทรูพุตเฉพาะระหว่าง Amazon EC2 และ Amazon EBS พร้อมตัวเลือก 500-4,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลเฉพาะจะช่วยลดอัตราช่วงชิงกันส่งข้อมูลระหว่าง Amazon EBS I/O กับปริมาณการใช้งานอื่นจากอินสแตนส์ EC2 ลงให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ของคุณ อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ออกแบบมาเพื่อใช้กับทั้งปริมาณ IOPS Amazon EBS มาตรฐานและที่จัดเตรียม เมื่อแนบไปกับอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ไดรฟ์ข้อมูล IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานจะสามารถมีการหน่วงเป็นมิลลิวินาทีได้ถึงหนึ่งหลักและออกแบบมาให้ส่งมอบภายใน 10% ของประสิทธิภาพ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน 99.9% ของเวลา เราขอแนะนำให้ใช้ปริมาณ IOPS ที่จัดเตรียมด้วย อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS หรืออินสแตนซ์ที่รองรับเครือข่ายคลัสเตอร์ สำหรับแอปพลิเคชันที่มีข้อกำหนด I/O พื้นที่จัดเก็บสูง

เครือข่ายคลัสเตอร์

เลือกเครือข่ายคลัสเตอร์ที่รองรับอินสแตนซ์ EC2 เมื่อเริ่มใช้ใน Placement Group ของคลัสเตอร์ทั่วไป คลัสเตอร์ Placement Group ให้เครือข่ายที่มีการหน่วงเวลาต่ำระหว่างอินสแตนซ์ทั้งหมดในคลัสเตอร์ แบนด์วิดท์อินสแตนซ์ EC2 นำมาใช้ประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์และข้อมูลเฉพาะด้านประสิทธิภาพเครือข่าย ปริมาณการใช้งานระหว่างอินสแตนซ์ภายในภูมิภาคเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดถึง 5 Gbps สำหรับการสื่อสารทางเดียวและใช้ได้สูงสุด 25 Gbps สำหรับการสื่อสารหลายทาง (สื่อสารสองทาง) การสร้างปริมาณการใช้งานไปและกลับจากบักเก็ต S3 ในภูมิภาคเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์อินสแตนซ์ที่พร้อมใช้ทั้งหมดรวมกับแบนด์วิดท์ได้ เมื่อเรียกใช้งาน Placement Group อินสแตนซ์สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 10 Gbps สำหรับการสื่อสารทางเดียว และใช้ได้สูงสุด 25 Gbps สำหรับการสื่อสารหลายทาง ปริมาณการใช้เครือข่ายจนถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดอยู่ที่ 5 Gbps (สื่อสารสองทาง) เครือข่ายคลัสเตอร์เหมาะสำหรับระบบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูงและแอปพลิเคชันทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้มาตรฐานไลบรารี MPI สำหรับการเขียนโปรแกรมคู่ขนาน

คุณสมบัติตัวประมวลผล Intel
intelinside_150

อินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่มีตัวประมวลผล Intel สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติตัวประมวลผลดังต่อไปนี้:

 • Intel AES New Instructions (AES-NI): ชุดคำสั่งการเข้ารหัส Intel AES-NI พัฒนาขึ้นหลังจากที่มีอัลกอริธึม Advanced Encryption Standard (AES) เพื่อให้การปกป้องข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นและรักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น อินสแตนซ์ EC2 รุ่นปัจจุบันทั้งหมดรองรับคุณสมบัติตัวประมวลผลนี้
 • Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX, Intel AVX2 และ Intel AVX-512): ส่วนเสริมชุดคำสั่ง Intel AVX และ Intel AVX2 เป็นแบบ 256 บิต ขณะที่ Intel AVX-512 เป็นแบบ 512 บิต ซึ่งออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่มีจุดลอยตัว (FP) สูง คำสั่ง Intel AVX เพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชันอย่างการประมวลผลเสียง/วิดีโอและอิมเมจ การจำลองทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการสร้างโมเดลและวิเคราะห์สามมิติ คุณสมบัติเหล่านี้ใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น
 • Intel Turbo Boost Technology: Intel Turbo Boost Technology มีประสิทธิภาพมากกว่าที่คุณต้องการ ตัวประมวลผลสามารถใช้งานแกนประมวลผลได้เร็วกว่าความถี่ของการดำเนินการพื้นฐานจึงช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น

คุณสมบัติตัวประมวลผลใช้ได้กับอินสแตนซ์บางประเภท โปรดดูเมทริกซ์ประเภทอินสแตนซ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าคุณสมบัติใดใช้ได้กับประเภทอินสแตนซ์ใด

การตรวจวัดประสิทธิภาพอินสแตนซ์

เหตุใดคุณจึงควรตรวจวัดประสิทธิภาพอินสแตนซ์

Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถเตรียมใช้งานอินสแตนซ์หลากหลายประเภทได้ ซึ่งประกอบไปด้วย CPU หน่วยความจำ ดิสก์ และเครือข่ายที่ต่างกัน การเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ใหม่และรันการทดสอบไปด้วยนั้นง่าย และเราขอแนะนำให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อระบุประเภทอินสแตนซ์ที่เหมาะสมและสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง อีกทั้งขอแนะนำให้ทดสอบโหลด/ปรับขนาดอย่างเข้มงวด เพื่อทำให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ

การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของ Amazon EC2

Amazon EC2 มอบตัวเลือกมากมายทั้งอินสแตนซ์ 10 ประเภทที่เลือกได้ว่าต้องการขนาดเดียวหรือมากกว่านั้น อีกทั้งยังจัดเป็นกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ได้อีก 6 กลุ่มตามประเภทแอปพลิเคชัน เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปดูเงื่อนไขของแอปพลิเคชันและเลือกกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ที่เหมาสมเพื่อเริ่มการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน คุณควรเริ่มจากการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดย (ก) ระบุวิธีที่แอปพลิเคชันจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ต่างๆ (เช่น แอปพลิเคชันดังกล่าวเน้นการประมวลผลหรือหน่วยความจำ) และ (ข) วัดตามปริมาณงานเพื่อระบุขนาดอินสแตนซ์ที่เหมาะสม โปรดอย่าทดแทนสิ่งใดในการตรวจสอบประสิทธิภาพของทั้งแอปพลิเคชัน เพราะประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานแฝงหรือจากข้อจำกัดด้านซอฟต์แวร์หรือสถาปัตยกรรม เราขอแนะนำการทดสอบระดับแอปพลิเคชัน รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์แอปพลิเคชัน ตลอดจนเครื่องมือและบริการทดสอบโหลด