งานทั่วไป

อินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปมีการประมวลผล หน่วยความจำ และทรัพยากรระบบเครือข่ายที่สมดุล และใช้งานได้กับปริมาณงานต่างๆ หลากหลาย อินสแตนซ์เหล่านี้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรนี้ในสัดส่วนเท่ากัน เช่น เซิร์ฟเวอร์เว็บ และคลังเก็บโค้ด 

 • A1
 • T3
 • T3a
 • T2
 • M6g
 • M5
 • M5a
 • M5n
 • M4
 • A1
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 A1 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณงานแบบปรับขนาดและแบบ Arm ที่รองรับโดยระบบนิเวศแบบ Arm ที่ครอบคลุม อินสแตนซ์ A1 เป็นอินสแตนซ์ EC2 แบบให้บริการโดย AWS Graviton Processor รุ่นแรกที่มีแกน Arm Neoverse 64 บิตและซิลิคอนพิเศษที่ออกแบบโดย AWS

  คุณสมบัติ:

  • AWS Graviton Processor ที่มีแกน Arm Neoverse 64 บิต แบบกำหนดเอง
  • สนับสนุน Enhanced Networking โดยมีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 10 Gbps
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้น
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  อินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  a1.Medium 1 2 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 10
  a1.Large 2 4 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  a1.Xlarge 4 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  a1.2xlarge 8 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  a1.4xlarge 16 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  a1.metal 16* 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10

  * a1.metal มีแกนกายภาพ 16 แกน

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน:

  ปรับขนาดปริมาณงาน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ ไมโครเซอร์วิสผ่านคอนเทนเนอร์ กลุ่มแคช และที่จัดเก็บข้อมูลแบบกระจายรวมถึงสภาพแวดล้อมการพัฒนา

 • T3
 • อินสแตนซ์ T3 คือประเภทอินสแตนซ์รุ่นใหม่ที่ขยายได้สำหรับใช้งานทั่วไปซึ่งมอบสมรรถนะของ CPU ในระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายการใช้งาน CPU ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ต้องการ อินสแตนซ์ T3 มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย รวมทั้งได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน CPU ปานกลางซึ่งมีการใช้งานอย่างหนักเพียงครั้งคราว

  อินสแตนซ์ T3 จะสะสม CPU Credit เมื่อปริมาณงานอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน เครดิต CPU ที่ได้รับแต่ละเครดิตช่วยให้อินสแตนซ์ T3 ใช้ CPU Core ทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นเวลา 1 นาทีได้เมื่อต้องการ อินสแตนซ์ T3 จะขยายประสิทธิภาพเมื่อใดก็ได้และใช้งานได้นานเท่าที่ต้องการในโหมดไร้ขีดจำกัด

  คุณสมบัติ:

  • CPU Credit ควบคุม Burstable CPU และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
  • โหมดไร้ขีดจำกัดตามค่าเริ่มต้นช่วยให้มั่นใจว่าสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้งานอย่างหนักและโหมดมาตรฐานช่วยให้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายรายเดือนได้
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • AWS Nitro System และตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable ความถี่สูงได้ส่งผลให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าอินสแตนซ์ T2 ถึง 30%
  อินสแตนซ์ vCPU* CPU Credit/ชั่วโมง หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  t3.nano 2
  6
  0.5 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3.micro 2
  12
  1 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3.small 2
  24
  2 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3.medium 2 24
  4 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3.large 2 36
  8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3.xlarge 4 96
  16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3.2xlarge 8 192
  32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน:

  ไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีเวลาแฝงต่ำ ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง เดสก์ท็อปเสมือน สภาพแวดล้อมการพัฒนา คลังเก็บโค้ด และแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจ

 • T3a
 • อินสแตนซ์ T3a เป็นอินสแตนซ์รุ่นใหม่ที่ขยายได้สำหรับใช้งานทั่วไปซึ่งมีสมรรถนะของ CPU ในระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายการใช้งาน CPU ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ต้องการ อินสแตนซ์ T3a มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย รวมทั้งได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน CPU ปานกลางซึ่งมีการใช้งานอย่างหนักเพียงครั้งคราว อินสแตนซ์ T3a ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 10% เมื่อเทียบกับประเภทอินสแตนซ์อื่น

  อินสแตนซ์ T3a จะสะสม CPU credit เมื่อปริมาณงานอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน CPU Credit ที่ได้รับแต่ละเครดิตช่วยให้อินสแตนซ์ T3a สามารถใช้ CPU Core ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นเวลา 1 นาทีได้เมื่อต้องการ อินสแตนซ์ T3a จะขยายประสิทธิภาพเมื่อใดก็ได้และใช้งานได้นานเท่าที่ต้องการในโหมดไร้ขีดจำกัด

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล AMD EPYC ซีรีส์ 7000 ที่มีความเร็วนาฬิกาของแกนประมวลผลอยู่ที่ 2.5 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo
  • CPU Credit ควบคุม Burstable CPU และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
  • โหมดไร้ขีดจำกัดตามค่าเริ่มต้นช่วยให้มั่นใจว่าสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้งานอย่างหนักและโหมดมาตรฐานช่วยให้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายรายเดือนได้
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  อินสแตนซ์ vCPU* CPU Credit/ชั่วโมง หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  t3a.nano 2
  6
  0.5 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3a.micro 2
  12
  1 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3a.small 2
  24
  2 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3a.medium 2 24
  4 EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 5
  t3a.large 2 36
  8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3a.xlarge 4 96
  16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5
  t3a.2xlarge 8 192
  32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 5

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีใช้งาน:

  ไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีเวลาแฝงต่ำ ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง เดสก์ท็อปเสมือน สภาพแวดล้อมการพัฒนา คลังเก็บโค้ด และแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจ

 • T2
 • อินสแตนซ์ T2 เป็นอินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ ซึ่งให้ประสิทธิภาพ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายให้เหนือกว่าระดับพื้นฐานนั้น

  อินสแตนซ์ T2 แบบไม่จำกัดช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ CPU ขั้นสูงได้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อปริมาณงาน โดยอินสแตนซ์ T2 แบบไม่จำกัดจะมอบประสิทธิภาพที่มากเพียงพอสำหรับปริมาณงานที่มีงานทั่วไปส่วนใหญ่โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากอินสแตนซ์จำเป็นต้องรันโดยใช้ประโยชน์จาก CPU ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น จะสามารถดำเนินการได้โดยมีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเพิ่มเติม 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง

  CPU Credit คือตัวควบคุมประสิทธิภาพและความสามารถขั้นพื้นฐานในการรองรับ อินสแตนซ์ T2 ได้รับ CPU Credit อย่างต่อเนื่องตามอัตราที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว จะมีการสะสม CPU Credit หากไม่มีการใช้งานและจะใช้เครดิตดังกล่าวเมื่อมีการใช้งานอินสแตนซ์ อินสแตนซ์ T2 ป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตามปริมาณงานหลากหลายสำหรับงานทั่วไป รวมถึงไมโครเซอร์วิส, แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีการหน่วงเวลาต่ำ, ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, เดสก์ท็อปเสมือน, สภาพแวดล้อมการพัฒนา การสร้าง และแสดง, ที่เก็บโค้ด และต้นแบบผลิตภัณฑ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon ความถี่สูง
  • CPU Credit ควบคุม Burstable CPU และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
  • อินสแตนซ์ประเภทงานทั่วไปซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีสิทธิ์การเข้าถึง Free Tier*
  • มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย

  * t2.micro เท่านั้น ในกรณีที่กำหนดค่าเป็น T2 แบบไม่จำกัดและการใช้ประโยชน์จาก CPU โดยเฉลี่ยเกินขั้นต่ำของอินสแตนซ์ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารประกอบ

  อินสแตนซ์ vCPU* CPU Credit/ชั่วโมง
  หน่วยความจำ (GiB)  พื้นที่จัดเก็บ
  ประสิทธิภาพเครือข่าย
  t2.nano 1 3 0.5 EBS-เท่านั้น ต่ำ
  t2.micro 1 6 1 EBS-เท่านั้น
  ต่ำถึงปานกลาง
  t2.small 1 12 2 EBS-เท่านั้น
  ต่ำถึงปานกลาง
  t2.medium 2 24 4 EBS-เท่านั้น
  ต่ำถึงปานกลาง
  t2.large 2 36 8 EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง
  t2.xlarge 4 54 16 EBS-เท่านั้น ปานกลาง
  t2.2xlarge 8 81 32 EBS-เท่านั้น ปานกลาง

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • Intel AVX†, Intel Turbo†
  • t2.nano, t2.micro, t2.small, t2.medium มีตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้สูงสุด 3.3 GHz
  • t2.large, t2.xlarge และ t2.2xlarge มีตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้สูงสุด 3.0 GHz

  กรณีการใช้งาน

  เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน, สภาพแวดล้อมการพัฒนา, Build Server, ที่เก็บโค้ด, ไมโครเซอร์วิส, สภาพแวดล้อมการจัดเตรียมและทดสอบ และกลุ่มผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ  

 • M6g
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g ขับเคลื่อนโดยตัวประมวลผล AWS Graviton2 แบบ Arm อินสแตนซ์เหล่านี้มอบประสิทธิภาพ/ราคาที่ดีกว่าอินสแตนซ์ M5 รุ่นปัจจุบันได้สูงสุดถึง 40% รวมถึงยังให้ความสมดุลในการประมวลผล หน่วยความจำ และทรัพยากรเครือข่ายสำหรับปริมาณงานที่หลากหลาย

  คุณสมบัติ:

  • AWS Graviton2 Processor ที่มีแกน Arm Neoverse 64 บิต แบบกำหนดเอง
  • รองรับ Enhanced Networking โดยมีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้น
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • ที่จัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ที่มีให้ผ่าน EBS หรือ NVMe SSD ซึ่งแนบมากับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์จริง
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ C5d ดิสก์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์
  ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) ที่จัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ (GIB) แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  m6g.medium 1 4 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m6g.large 2 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m6g.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m6g.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m6g.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 4,750
  m6g.8xlarge 32 128 EBS-เท่านั้น 12 9,000
  m6g.12xlarge 48 192 EBS-เท่านั้น 20 13,500
  m6g.16xlarge 64 256 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  m6g.metal 64 256 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  m6gd.medium 1 4 1 x 59 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m6gd.large 2 8 1 x 118 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m6gd.xlarge 4 16 1 x 237 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m6gd.2xlarge 8 32 1 x 474 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m6gd.4xlarge 16 64 1 x 950 NVMe SSD สูงสุด 10 4,750
  m6gd.8xlarge 32 128 1 x 1900 NVMe SSD 12 9,000
  m6gd.12xlarge 48 192 2 x 1425 NVMe SSD 20 13,500
  m6gd.16xlarge 64 256 2 x 1900 NVMe SSD 25 19,000
  m6gd.metal 64 256 2 x 1900 NVMe SSD 25 19,000

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  แอปพลิเคชันที่สร้างบนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส เช่น เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน, ไมโครเซอร์วิส, เซิร์ฟเวอร์เกม, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดกลาง และฟลีตการแคช

 • M5
 • อินสแตนซ์ M5 คืออินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปรุ่นล่าสุดที่ขับเคลื่อนโดยตัวประมวลผล Intel Xeon® Platinum 8175M อินสแตนซ์กลุ่มนี้มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย รวมทั้งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันจำนวนมาก

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon® Platinum 8175M สูงสุด 3.1 GHz พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) ใหม่
  • ขนาดอินสแตนซ์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของ m5.24xlarge มี 96 vCPU และหน่วยความจำ 384 GiB
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps โดยใช้ Enhanced Networking
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์จะมอบให้ทาง EBS หรือ NVMe SSD ซึ่งแนบมากับเซิร์ฟเวอร์โฮสต์จริง
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ M5d ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ M5
  • ขนาด 8xlarge และ 16xlarge แบบใหม่พร้อมใช้งานแล้ว
  ขนาดของอินสแตนซ์
  vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์
  (GiB)
  แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps)
  แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  m5.large 2 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m5.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m5.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m5.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 4,750
  m5.8xlarge 32 128 EBS เท่านั้น 10 6,800
  m5.12xlarge 48 192 EBS-เท่านั้น 10 9,500
  m5.16xlarge 64 256 EBS เท่านั้น 20 13,600
  m5.24xlarge 96 384 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  m5.metal 96* 384 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  m5d.large 2 8 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m5d.xlarge 4 16 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m5d.2xlarge 8 32 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  m5d.4xlarge 16 64 2 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10 4,750
  m5d.8xlarge 32 128 2 x 600 NVMe SSD 10 6,800
  m5d.12xlarge 48 192 2 x 900 NVMe SSD 10 9,500
  m5d.16xlarge 64 256 4 x 600 NVMe SSD 20 13,600
  m5d.24xlarge 96 384 4 x 900 NVMe SSD 25 19,000
  m5d.metal 96* 384 4 x 900 NVMe SSD 25 19,000

  * อินสแตนซ์ m5.metal และ m5d.metal มีตัวประมวลผลเชิงตรรกะ 96 ตัวบนแกนประมวลผลทางกายภาพ 48 หน่วย ซึ่งทำงานในเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวที่มีซ็อกเก็ต Intel จริง 2 ตัว

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, งานประมวลผลข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม, กลุ่มแคชและสำหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์สำหรับ SAP, Microsoft SharePoint, การประมวลผลคลัสเตอร์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • M5a
 • อินสแตนซ์ M5a คืออินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปรุ่นล่าสุดที่ขับเคลื่อนโดยตัวประมวลผล AMD EPYC ซีรีส์ 7000 อินสแตนซ์ M5a ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 10% เมื่อเทียบกับประเภทอินสแตนซ์อื่น

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล AMD EPYC ซีรีส์ 7000 ที่มีความเร็วนาฬิกาของแกนประมวลผลอยู่ที่ 2.5 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo
  • แบนด์วิธเครือข่ายสูงสุด 20 Gbps โดยใช้ Enhanced Networking
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์จะมอบให้ทาง EBS หรือ NVMe SSD ซึ่งแนบมากับเซิร์ฟเวอร์โฮสต์จริง
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ M5ad ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ M5a
  ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB)
  พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์
  (GiB)

  แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  m5a.large 2 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 2,880
  m5a.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 2,880
  m5a.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 2,880
  m5a.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 2,880
  m5a.8xlarge 32 128 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 4,750
  m5a.12xlarge 48 192 EBS-เท่านั้น 10 6,780
  m5a.16xlarge 64 256 EBS เท่านั้น 12 9,500
  m5a.24xlarge 96 384 EBS-เท่านั้น 20 13,570
  m5ad.large 2 8 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 2,880
  m5ad.xlarge 4 16 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 2,880
  m5ad.2xlarge 8 32 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 2,880
  m5ad.4xlarge 16 64 2 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10 2,880
  m5ad.12xlarge 48 192 2 x 900 NVMe SSD 10 6,870
  m5ad.24xlarge 96 384 4 x 900 NVMe SSD 20 13,570

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, งานประมวลผลข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม, กลุ่มแคชและสำหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์สำหรับ SAP, Microsoft SharePoint, การประมวลผลคลัสเตอร์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • M5n
 • อินสแตนซ์ M5 เหมาะสมที่สุดสำหรับปริมาณงานที่ต้องการความสมดุลระหว่างทรัพยากรด้านการประมวลผล หน่วยความจำ และการเชื่อมต่อซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์เว็บและแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง การประมวลผลแบบคลัสเตอร์ เซิร์ฟเวอร์การเล่นเกม และกลุ่มแคช อินสแตนซ์ M5n และ M5dn ที่มีแบนด์วิธสูงกว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ประโยชน์จากอัตราการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายและประสิทธิภาพการส่งแพ็คเก็ตที่ได้รับการปรับปรุง
  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) รุ่นที่ 2 มีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่พร้อมความเร็วแบบ Turbo ที่ 3.1 GHz และความถี่ของแกนประมวลผลเดี่ยวพร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดที่ 3.5 GHz 
  • การรองรับ Intel Vector Neural Network Instructions (AVX-512 VNNI) รุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วสำหรับการทำงานของ Machine Learning ทั่วไป เช่น เนื้อหาที่มีความซับซ้อน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการอนุมานให้กับปริมาณงานของการเรียนรู้เชิงลึกได้อย่างหลากหลายโดยอัตโนมัติ
  • แบนด์วิธสูงสุด 25 Gbps ในขนาดอินสแตนซ์ที่เล็กกว่า 
  • แบนด์วิธเครือข่าย 100 Gbps ในขนาดอินสแตนซ์ที่ใหญ่กว่า
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร 
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ให้บริการผ่าน EBS หรือ NVMe SSD ซึ่งแนบมากับเซิร์ฟเวอร์โฮสต์จริง 
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ M5dn ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่มีอายุการใช้งานเทียบเท่ากับอินสแตนซ์ M5
  ขนาดของอินสแตนซ์
  vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์
  (GiB)
  แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps)
  แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  m5n.large 2 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  m5n.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  m5n.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  m5n.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 4,750
  m5n.8xlarge 32 128 EBS เท่านั้น 25 6,800
  m5n.12xlarge 48 192 EBS-เท่านั้น 50 9,500
  m5n.16xlarge 64 256 EBS เท่านั้น 75 13,600
  m5n.24xlarge 96 384 EBS-เท่านั้น 100 19,000
  m5dn.large 2 8 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  m5dn.xlarge 4 16 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  m5dn.2xlarge 8 32 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  m5dn.4xlarge 16 64 2 x 300 NVMe SSD สูงสุด 25 4,750
  m5dn.8xlarge 32 128 2 x 600 NVMe SSD 25 6,800
  m5dn.12xlarge 48 192 2 x 900 NVMe SSD 50 9,500
  m5dn.16xlarge 64 256 4 x 600 NVMe SSD 75 13,600
  m5dn.24xlarge 96 384 4 x 900 NVMe SSD 100 19,000

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  เซิร์ฟเวอร์เว็บและแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง การประมวลผลคลัสเตอร์ เซิร์ฟเวอร์เกม กลุ่มแคช และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • M4
 • อินสแตนซ์ M4 มีความสมดุลของทรัพยากรคำนวณ หน่วยความจำ และเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหลาย

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2686 v4 (Broadwell) หรือตัวประมวลผล 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2676 v3 (Haswell)
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • รองรับ Enhanced Networking
  • มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย
  อินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  m4.large 2 8 EBS-เท่านั้น 450 ปานกลาง
  m4.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น 750 สูง
  m4.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น 1,000 สูง
  m4.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น 2,000 สูง
  m4.10xlarge 40 160 EBS-เท่านั้น 4,000 10 กิกะบิต
  m4.16xlarge 64 256 EBS-เท่านั้น 10,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง งานประมวลผลข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม ฟลีตการแคช และสำหรับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์สำหรับ SAP, Microsoft SharePoint, การประมวลผลคลัสเตอร์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ ในระดับองค์กร

แต่ละ vCPU คือเธรดของแกนประมวลผล Intel Xeon หรือแกนประมวลผล AMD EPYC ยกเว้นสำหรับอินสแตนซ์ M6g, อินสแตนซ์ A1, อินสแตนซ์ T2 และ m3.medium

แต่ละ vCPU บนอินสแตนซ์ M6g เป็นแกนประมวลผลของ AWS Graviton2 Processor 

แต่ละ vCPU บนอินสแตนซ์ A1 เป็นแกนประมวลผลของ AWS Graviton Processor

† AVX, AVX2 และเครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น

* ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทอินสแตนซ์นี้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่

** อินสแตนซ์ M4 อาจเปิดใช้บนตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell)  

เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลเหมาะกับแอปพลิเคชันที่เน้นการประมวลผลซึ่งใช้ประโยชน์ตัวประมวลผลประสิทธิภาพสูง อินสแตนซ์ในตระกูลนี้เหมาะกับปริมาณงานการประมวลผลเป็นกลุ่ม, การแปลงโค้ดสื่อ, เซิร์ฟเวอร์เว็บประสิทธิภาพสูง, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC), การสร้างโมเดลทางวิทยาศาสตร์, เซิร์ฟเวอร์เกมโดยเฉพาะและกลไกเซิร์ฟเวอร์โฆษณา, แอปพลิเคชันอนุมานแมชชีนเลิร์นนิ่ง และแอปพลิเคชันเน้นการประมวลผลอื่นๆ

 • C6g
 • C5
 • C5a
 • C5n
 • C4
 • C6g
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 C6g ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 แบบ Arm อินสแตนซ์ C6g มอบประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ C5 รุ่นปัจจุบัน สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เน้นการประมวลผล

  คุณสมบัติ:

  • AWS Graviton2 Processor ที่มีแกน Arm Neoverse 64 บิต แบบกำหนดเอง
  • รองรับ Enhanced Networking โดยมีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้น
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ C6gd ดิสก์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์
  ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิดท์ EBS (Mbps)
  c6g.medium 1 2 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c6g.large 2 4 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c6g.xlarge 4 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c6g.2xlarge 8 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c6g.4xlarge 16 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 4,750
  c6g.8xlarge 32 64 EBS-เท่านั้น 12 9,000
  c6g.12xlarge 48 96 EBS-เท่านั้น 20 13,500
  c6g.16xlarge 64 128 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  c6g.metal 64 128 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  c6gd.medium 1 2 1 x 59 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c6gd.large 2 4 1 x 118 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c6gd.xlarge 4 8 1 x 237 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c6gd.2xlarge 8 16 1 x 474 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c6gd.4xlarge 16 32 1 x 950 NVMe SSD สูงสุด 10 4,750
  c6gd.8xlarge 32 64 1 x 1900 NVMe SSD 12 9,000
  c6gd.12xlarge 48 96 2 x 1425 NVMe SSD 20 13,500
  c6gd.16xlarge 64 128 2 x 1900 NVMe SSD 25 19,000
  c6gd.metal 64 128 2 x 1900 NVMe SSD 25 19,000

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) การประมวลผลเป็นชุด การนำเสนอโฆษณา การเข้ารหัสวิดีโอ การเล่นเกม การสร้างโมเดลทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์แบบกระจาย และการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งแบบ CPU

 • C5
 • อินสแตนซ์ C5 ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับปริมาณงานที่เน้นการประมวลผล โดยให้ประสิทธิภาพขั้นสูงที่ประหยัดคุ้มค่ามากในราคาที่ถูกต่ออัตราส่วนการประมวลผล

  คุณสมบัติ:

  • อินสแตนซ์ C5 เสนอตัวเลือกของตัวประมวลผลตามขนาดของอินสแตนซ์
  • ขนาดของอินสแตนซ์ C5 และ C5d 12xlarge, 24xlarge และ Metal แบบใหม่มาพร้อมตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) รุ่นที่สองแบบกำหนดเองซึ่งมีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่พร้อมความเร็วแบบ Turbo ที่ 3.6 GHz และความถี่ของแกนประมวลผลเดี่ยวพร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดถึง 3.9 GHz
  • อินสแตนซ์ C5 ขนาดอื่นๆ จะเปิดตัวในตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) รุ่นที่สอง หรือตัวประมวลผล Intel Xeon Platinum ซีรีส์ 8000 (Skylake-SP) รุ่นแรกซึ่งมีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่พร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดถึง 3.4 GHz และความถี่ของแกนประมวลผลเดี่ยวพร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดถึง 3.5 GHz
  • อินสแตนซ์ 24xlarge ขนาดใหญ่แบบใหม่มี vCPU 96 หน่วย, หน่วยความจำ 192 GiB และ SSD เสริมบน NVMe เฉพาะที่ 3.6 TB
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ C5d ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ C5
  • Elastic Network Adapter (ENA) จะทำให้อินสแตนซ์ C5 มีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps และแบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับ Amazon EBS สูงสุดถึง 14 Gbps
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps)
  แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  c5.large 2 4 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c5.xlarge 4 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c5.2xlarge 8 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c5.4xlarge 16 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 4,750
  c5.9xlarge 36 72 EBS-เท่านั้น 10 9,500
  c5.12xlarge 48 96 EBS-เท่านั้น 12 9,500
  c5.18xlarge 72 144 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  c5.24xlarge 96 192 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  c5.metal 96 192 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  c5d.large 2 4 1 x 50 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c5d.xlarge 4 8 1 x 100 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c5d.2xlarge 8 16 1 x 200 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  c5d.4xlarge 16 32 1 x 400 NVMe SSD สูงสุด 10 4,750
  c5d.9xlarge 36 72 1 x 900 NVMe SSD 10 9,500
  c5d.12xlarge 48 96 2 x 900 NVMe SSD 12 9,500
  c5d.18xlarge 72 144 2 x 900 NVMe SSD 25 19,000
  c5d.24xlarge 96 192 4 x 900 NVMe SSD 25 19,000
  c5d.metal 96 192 4 x 900 NVMe SSD 25 19,000

  อินสแตนซ์ C5 และ C5d 12xlarge, 24xlarge และ Metal มีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  อินสแตนซ์ C5 และ C5d ที่เหลือทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) รุ่นที่สองแบบกำหนดเองซึ่งมีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่พร้อมความเร็วแบบ Turbo ที่ 3.6 GHz และความถี่ของแกนประมวลผลเดี่ยวพร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดถึง 3.9 GHz หรือตัวประมวลผล Intel Xeon Platinum ซีรีส์ 8000 (Skylake-SP) รุ่นแรกซึ่งมีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่พร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดถึง 3.4 GHz และความถี่ของแกนประมวลผลเดี่ยวพร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดถึง 3.5 GHz
  • Intel AVX†, Intel AVX2†, Intel AVX-512, Intel Turbo
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS
  • เครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ†

  กรณีการใช้งาน

  เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บประสิทธิภาพสูง, การสร้างโมเดลทางวิทยาศาสตร์, การประมวลผลเป็นชุด, การวิเคราะห์แบบกระจาย, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC), การอนุมาน Machine/Deep Learning, การให้บริการโฆษณา, การเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร์ที่ปรับขนาดได้สูง และการเข้ารหัสวิดีโอ

 • C5a
 • อินสแตนซ์ C5a นำเสนอ x86 ชั้นนำที่คุ้มราคาและมีประสิทธิภาพสำหรับชุดปริมาณงานแบบเน้นการประมวลผลต่าง ๆ ที่หลากหลาย

  คุณสมบัติ:

  • โปรเซสเซอร์ AMD EPYC ซีรีส์ 7002 รุ่นที่ 2 ซึ่งทำงานที่ความถี่สูงสุดถึง 3.3 GHz
  • Elastic Network Adapter (ENA) จะทำให้อินสแตนซ์ C5a มีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 20 Gbps และแบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับ Amazon EBS สูงสุดถึง 9.5 Gbps
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps)
  แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  c5a.large 2 4 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  สูงสุด 3,170
  c5a.xlarge 4 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 3,170
  c5a.2xlarge 8 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 3,170
  c5a.4xlarge 16 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 3,170
  c5a.8xlarge 32 64
  EBS-เท่านั้น 10 3,170
  c5a.12xlarge 48 96 EBS-เท่านั้น 12 4,750
  c5a.16xlarge 64 128 EBS-เท่านั้น 20 6,300
  c5a.24xlarge 96 192 EBS-เท่านั้น 20 9,500

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  อินสแตนซ์ C5a เหมาะสำหรับปริมาณงานที่ต้องใช้ vCPU และแบนด์วิดท์หน่วยความจำสูง เช่น การประมวลผลเป็นชุด การวิเคราะห์แบบกระจาย การแปลงข้อมูล การเล่มเกม การวิเคราะห์บันทึก การใช้งานเว็บ และปริมาณงานแบบเน้นการประมวลผลอื่นๆ

 • C5n
 • อินสแตนซ์ C5n เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้การประมวลผลสูง (รวมถึงปริมาณงานการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC), Data Lake และอุปกรณ์เครือข่าย เช่น ไฟร์วอลล์และเราเตอร์) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากปริมาณการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายและประสิทธิภาพของอัตราแพคเก็ตที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น อินสแตนซ์ C5n ให้แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 100 Gbps และหน่วยความจำที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ C5 อินสแตนซ์ C5n.18xlarge support การทำงานของ Elastic Fabric Adapter (EFA) ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซเครือข่ายสำหรับ Amazon EC2 instance ที่ทำให้ลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้การสื่อสารระดับสูงของอินเตอร์โหนด เช่น แอปพลิเคชันการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ที่ใช้งาน Message Passing Interface (MPI) ปริมาณมากบน AWS

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Platinum 3.0 GHz พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension 512 (AVX-512)
  • ใช้งานแกนประมวลผลแต่ละแกนได้สูงสุด 3.5 GHz โดยใช้ Intel Turbo Boost Technology
  • ขนาดอินสแตนซ์ที่ใหญ่ขึ้นของ c5n.18xlarge โดยมี 72 vCPU และหน่วยความจำ 192 GiB
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายเพิ่มสูงสุดถึง 100 Gbps ส่งผลให้ประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันที่เน้นด้านเครือข่ายเพิ่มขึ้น
  • EFA support บนอินสแตนซ์ c5n.18xlarge
  • ขนาดหน่วยความจำสูงขึ้น 33% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ C5
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps)
  แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  c5n.large 2 5.25 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25
  สูงสุด 4,750
  c5n.xlarge 4 10.5 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  c5n.2xlarge 8 21 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  c5n.4xlarge 16 42 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 4,750
  c5n.9xlarge 36 96
  EBS-เท่านั้น 50 9,500
  c5n.18xlarge 72 192 EBS-เท่านั้น 100 19,000
  c5n.metal 72 192 EBS-เท่านั้น 100 19,000

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บประสิทธิภาพสูง, การสร้างโมเดลทางวิทยาศาสตร์, การประมวลผลเป็นชุด, การวิเคราะห์แบบกระจาย, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC), การอนุมาน Machine/Deep Learning, การให้บริการโฆษณา, การเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร์ที่ปรับขนาดได้สูง และการเข้ารหัสวิดีโอ

 • C4
 • อินสแตนซ์ C4 ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับปริมาณงานที่เน้นการประมวลผลและให้ประสิทธิภาพขั้นสูงที่ประหยัดคุ้มค่ามากในราคาที่ถูกต่ออัตราส่วนการประมวลผล

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2666 v3 (Haswell) ความถี่สูงซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับ EC2 โดยเฉพาะ
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพื้นที่จัดเก็บโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ประสิทธิภาพเครือข่ายสูงขึ้นด้วย Enhanced Networking ที่รองรับ Intel 82599 VF
  • ต้องมี Amazon VPC, Amazon EBS และ HVM AMI 64 บิต
  อินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  c4.large 2 3.75 EBS-เท่านั้น 500 ปานกลาง
  c4.xlarge 4 7.5 EBS-เท่านั้น 750 สูง
  c4.2xlarge 8 15 EBS-เท่านั้น 1,000 สูง
  c4.4xlarge 16 30 EBS-เท่านั้น 2,000 สูง
  c4.8xlarge 36 60 EBS-เท่านั้น 4,000 10 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  กลุ่มส่วนหน้าประสิทธิภาพสูง, เว็บเซิร์ฟเวอร์, การประมวลผลเป็นชุด, การวิเคราะห์แบบกระจาย, แอปพลิเคชันด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประสิทธิภาพสูง, การนำเสนอโฆษณา, การเล่นเกม MMO และการเข้ารหัสวิดีโอ

แต่ละ vCPU คือเธรดของแกนประมวลผล Intel Xeon หรือแกนประมวลผล AMD EPYC ยกเว้นสำหรับ C6g, T2 และ m3.medium

แต่ละ vCPU บนอินสแตนซ์ C6g เป็นแกนประมวลผลของโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 

† AVX, AVX2 และเครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น

* ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทอินสแตนซ์นี้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่

เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วสำหรับปริมาณงานที่ต้องประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในหน่วยความจำ

 • R6g
 • R5
 • R5a
 • R5n
 • R4
 • X1e
 • X1
 • หน่วยความจำสูง
 • z1d
 • R6g
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 R6g ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 แบบ Arm อินสแตนซ์ R6g มอบประสิทธิภาพและความคุ้มค่ามากขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ R5 รุ่นปัจจุบัน สำหรับการประยุกต์ใช้งานที่เน้นหน่วยความจำ

  คุณสมบัติ:

  • AWS Graviton2 Processor ที่มีแกน Arm Neoverse 64 บิต แบบกำหนดเอง
  • รองรับ Enhanced Networking โดยมีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้น
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ R6gd ดิสก์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์
  ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ แบนด์วิธเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิดท์ EBS (Mbps)
  r6g.medium 1 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r6g.large 2 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r6g.xlarge 4 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r6g.2xlarge 8 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r6g.4xlarge 16 128 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 4,750
  r6g.8xlarge 32 256 EBS-เท่านั้น 12 9,000
  r6g.12xlarge 48 384 EBS-เท่านั้น 20 13,500
  r6g.16xlarge 64 512 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  r6g.metal 64 512 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  r6gd.medium 1 8 1 x 59 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r6gd.large 2 16 1 x 118 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r6gd.xlarge 4 32 1 x 237 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r6gd.2xlarge 8 64 1 x 474 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r6gd.4xlarge 16 128 1 x 950 NVMe SSD สูงสุด 10 4,750
  r6gd.8xlarge 32 256 1 x 1900 NVMe SSD 12 9,000
  r6gd.12xlarge 48 384 2 x 1425 NVMe SSD 20 13,500
  r6gd.16xlarge 64 512 2 x 1900 NVMe SSD 25 19,000
  r6gd.metal 64 512 2 x 1900 NVMe SSD 25 19,000

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  การประยุกต์ใช้งานที่เน้นหน่วยความจำ เช่น ฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส การแคชในหน่วยความจำ และการวิเคราะห์ Big Data แบบเรียลไทม์

 • R5
 • อินสแตนซ์ R5 ให้หน่วยความจำเสริมต่อ vCPU มากกว่า R4 ถึง 5% และอินสแตนซ์ R5 ที่ใหญ่ที่สุดให้หน่วยความจำขนาด 768 GiB นอกจากนี้อินสแตนซ์ R5 ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการเพิ่มหน่วยความจำได้ 10% ต่อ GiB และเพิ่มประสิทธิภาพของ CPU ได้มากกว่า R4 ประมาณ 20%

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon® Platinum 8175 สูงสุด 3.1 GHz พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) ใหม่
  • หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์สูงสุด 768 GiB
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ R5d ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ R5
  • ขนาด 8xlarge และ 16xlarge แบบใหม่พร้อมใช้งานแล้ว
  อินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  r5.large 2 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r5.xlarge 4 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r5.2xlarge 8 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r5.4xlarge 16 128 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 4,750
  r5.8xlarge 32 256 EBS-เท่านั้น 10 6,800
  r5.12xlarge 48 384 EBS-เท่านั้น 10 9,500
  r5.16xlarge 64 512 EBS เท่านั้น 20 13,600
  r5.24xlarge 96 768 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  r5.metal 96* 768 EBS-เท่านั้น 25 19,000
  r5d.large 2 16 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r5d.xlarge 4 32 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r5d.2xlarge 8 64 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10 สูงสุด 4,750
  r5d.4xlarge 16 128 2 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10 4,750
  r5d.8xlarge 32 256 2 x 600 NVMe SSD 10 6,800
  r5d.12xlarge 48 384 2 x 900 NVMe SSD 10 9,500
  r5d.16xlarge 64 512 4 x 600 NVMe SSD 20 13,600
  r5d.24xlarge 96 768 4 x 900 NVMe SSD 25 19,000
  r5d.metal 96* 768 4 x 900 NVMe SSD 25 19,000

  *อินสแตนซ์ r5.metal และ r5d.metal มีตัวประมวลผลเชิงตรรกะ 96 ตัวบนแกนกายภาพ 48 ตัว ซึ่งทำงานในเซิร์ฟเวอร์เดี่ยวที่มีซ็อกเก็ต Intel จริง 2 ตัว

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  อินสแตนซ์ R5 เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก เช่น ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง แคชในหน่วยความจำระดับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • R5a
 • อินสแตนซ์ R5a คืออินสแตนซ์หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพรุ่นล่าสุดเหมาะสำหรับปริมาณงานที่ผูกติดกับหน่วยความจำและขับเคลื่อนโดยตัวประมวลผล AMD EPYC ซีรีส์ 7000 อินสแตนซ์ R5a ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 10% ต่อหน่วยความจำ GiB เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ประเภทอื่น

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล AMD EPYC ซีรีส์ 7000 ที่มีความเร็วนาฬิกาของแกนประมวลผลอยู่ที่ 2.5 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo
  • แบนด์วิธเครือข่ายสูงสุด 20 Gbps โดยใช้ Enhanced Networking
  • หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์สูงสุด 768 GiB
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์จะมอบให้ทาง EBS หรือ NVMe SSD ซึ่งแนบมากับเซิร์ฟเวอร์โฮสต์จริง
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ R5ad ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ R5a
  ขนาดของอินสแตนซ์
  vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  r5a.large 2 16
  EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 
  สูงสุด 2,880
  r5a.xlarge 4 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10  สูงสุด 2,880
  r5a.2xlarge 8 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10  สูงสุด 2,880
  r5a.4xlarge 16 128 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10  2,880
  r5a.8xlarge 32 256 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 4,750
  r5a.12xlarge 48 384 EBS-เท่านั้น 10 6,780
  r5a.16xlarge 64 512 EBS-เท่านั้น 12 9,500
  r5a.24xlarge 96 768 EBS-เท่านั้น 20 13,570
  r5ad.large 2 16 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 10
  สูงสุด 2,880
  r5ad.xlarge 4 32 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 10
  สูงสุด 2,880
  r5ad.2xlarge 8 64 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10
  สูงสุด 2,880
  r5ad.4xlarge 16 128 2 x 300 NVMe SSD สูงสุด 10
  2,880
  r5ad.12xlarge 48 384 2 x 900 NVMe SSD 10 6,780
  r5ad.24xlarge 96 768 4 x 900 NVMe SSD 20 13,570

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  อินสแตนซ์ R5a เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก เช่น ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง แคชในหน่วยความจำระดับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • R5n
 • อินสแตนซ์ R5 เหมาะสมที่สุดสำหรับปริมาณงานที่ใช้หน่วยความจำมาก เช่น ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง แคชในหน่วยความจำระดับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร อินสแตนซ์ R5n และ R5dn ที่มีแบนด์วิธสูงกว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ประโยชน์จากอัตราการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายและประสิทธิภาพการส่งแพ็คเก็ตที่ได้รับการปรับปรุง

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) รุ่นที่ 2 มีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่พร้อมความเร็วแบบ Turbo ที่ 3.1 GHz และความถี่ของแกนประมวลผลเดี่ยวพร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดที่ 3.5 GHz
  • การรองรับ Intel Vector Neural Network Instructions (AVX-512 VNNI) รุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วสำหรับการทำงานของ Machine Learning ทั่วไป เช่น เนื้อหาที่มีความซับซ้อน และปรับปรุงประสิทธิภาพในการอนุมานให้กับปริมาณงานของการเรียนรู้เชิงลึกได้อย่างหลากหลายโดยอัตโนมัติ
  • แบนด์วิธสูงสุด 25 Gbps ในขนาดอินสแตนซ์ที่เล็กกว่า
  • แบนด์วิธเครือข่าย 100 Gbps ในขนาดอินสแตนซ์ที่ใหญ่กว่า
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ให้บริการผ่าน EBS หรือ NVMe SSD ซึ่งแนบมากับเซิร์ฟเวอร์โฮสต์จริง
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ R5dn ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่มีอายุการใช้งานเทียบเท่าอินสแตนซ์ R5
  อินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิธ EBS (Mbps)
  r5n.large 2 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  r5n.xlarge 4 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  r5n.2xlarge 8 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  r5n.4xlarge 16 128 EBS-เท่านั้น สูงสุด 25 4,750
  r5n.8xlarge 32 256 EBS-เท่านั้น 25 6,800
  r5n.12xlarge 48 384 EBS-เท่านั้น 50 9,500
  r5n.16xlarge 64 512 EBS เท่านั้น 75 13,600
  r5n.24xlarge 96 768 EBS-เท่านั้น 100 19,000
  r5dn.large 2 16 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  r5dn.xlarge 4 32 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  r5dn.2xlarge 8 64 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 25 สูงสุด 4,750
  r5dn.4xlarge 16 128 2 x 300 NVMe SSD สูงสุด 25 4,750
  r5dn.8xlarge 32 256 2 x 600 NVMe SSD 25 6,800
  r5dn.12xlarge 48 384 2 x 900 NVMe SSD 50 9,500
  r5dn.16xlarge 64 512 4 x 600 NVMe SSD 75 13,600
  r5dn.24xlarge 96 768 4 x 900 NVMe SSD 100 19,000

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง แคชในหน่วยความจำระดับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

 • R4
 • อินสแตนซ์ R4 เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก อีกทั้งยังมีข้อเสนอด้านราคาที่ถูกที่กว่าต่อ GiB ของ RAM เมื่อเทียบกับ R3

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • หน่วยความจำ DDR4
  • รองรับ Enhanced Networking
  อินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  r4.large 2 15.25 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r4.xlarge 4 30.5 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r4.2xlarge 8 61 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r4.4xlarge 16 122 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  r4.8xlarge 32 244 EBS-เท่านั้น 10
  r4.16xlarge 64 488 EBS-เท่านั้น 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, Data Mining และการวิเคราะห์, ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ, แคชภายในหน่วยความจำระดับเว็บที่เผยแพร่, แอปพลิเคชันที่ดำเนินการแบบเรียลไทม์ของ Big Data ที่ยังไม่ได้รับการจัดระบบ, คลัสเตอร์ Hadoop/Spark และแอปพลิเคชันองค์กรอื่นๆ

 • X1e
 • อินสแตนซ์ X1e ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กรที่ใช้หน่วยความจำมาก อินสแตนซ์ X1e มีราคาต่อ GiB ของ RAM ถูกที่สุดในบรรดาประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • ราคาถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM
  • สูงสุด 3,904 GiB ของ DRAM บนหน่วยความจำอินสแตนซ์
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD สำหรับพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกแบบชั่วคราวและเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สามารถควบคุมการกำหนดค่าตัวประมวลผล C-state และ P-state บนอินสแตนซ์ x1e.32xlarge, x1e.16xlarge และ x1e.8xlarge
  อินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  x1e.xlarge 4 122 1 x 120 500 สูงสุด 10 กิกะบิต
  x1e.2xlarge 8 244 1 x 240 1,000 สูงสุด 10 กิกะบิต
  x1e.4xlarge 16 488 1 x 480 1,750 สูงสุด 10 กิกะบิต
  x1e.8xlarge 32 976 1 x 960 3,500 สูงสุด 10 กิกะบิต
  x1e.16xlarge 64 1,952 1 x 1,920 7,000 10 กิกะบิต
  x1e.32xlarge 128 3,904 2 x 1,920 14,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  นอกจากนี้ x1e.16xlarge และ x1e.32xlarge มี

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ (เช่น SAP HANA) และแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก อินสแตนซ์ x1e.32xlarge ได้รับการรับรองจาก SAP ในการรัน Business Suite S/4HANA รุ่นต่อไป, Business Suite on HANA (SoH), Business Warehouse on HANA (BW) และ Data Mart Solutions on HANA บน AWS Cloud

 • X1
 • อินสแตนซ์ X1 ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันในหน่วยความจำระดับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีราคาต่อ GiB ของแรม RAM ถูกที่สุดในบรรดาประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • ราคาถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM
  • สูงสุดถึง 1,952 GiB ของ DRAM บนหน่วยความจำอินสแตนซ์
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD สำหรับพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกแบบชั่วคราวและเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สามารถควบคุมการกำหนดค่าตัวประมวลผล C-state และ P-state
  อินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  x1.16xlarge 64 976 1 x 1,920 7,000 10 กิกะบิต
  x1.32xlarge 128 1,952 2 x 1,920 14,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ (เช่น SAP HANA), กลไกประมวลผล Big Data (เช่น Apache Spark หรือ Presto), High Performance Computing (HPC) ได้รับการรับรองจาก SAP ในการใช้งาน Business Warehouse on HANA (BW), Data Mart Solutions on HANA, Business Suite on HANA (SoH), Business Suite S/4HANA

 • หน่วยความจำสูง
 • อินสแตนซ์หน่วยความจำสูง ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับใช้ในการใช้งานจริงของ SAP HANA ในระบบคลาวด์

  คุณสมบัติ:

  • อินสแตนซ์หน่วยความจำ 6, 9, 12, 18 และ 24 TiB ซึ่งใหญ่ที่สุดในหมู่อินสแตนซ์ EC2
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • ประสิทธิภาพการทำงานแบบ Bare Metal ด้วยการเข้าถึงฮาร์ดแวร์โฮสต์โดยตรง
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • พร้อมใช้งานใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
  ชื่อ ตัวประมวลผลเชิงตรรกะ* RAM (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Gbps)
  u-6tb1.metal** 448 6144 100 38
  u-9tb1.metal** 448 9216 100 38
  u-12tb1.metal** 448 12288 100 38
  u-18tb1.metal 448 18,432 100 38
  u-24tb1.metal 448 24,576 100 38

  **อินสแตนซ์บางรายการที่เปิดใช้งานก่อนวันที่ 12 มีนาคม 2020 อาจมีประสิทธิภาพลดลง โปรดติดต่อทีมบัญชีเพื่ออัปเกรดอินสแตนซ์ของคุณ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

  * ตัวประมวลผลเชิงตรรกะแต่ละตัวคือ Hyperthread บนแกนประมวลผล 224 หน่วย

  • อินสแตนซ์ 6 TB, 9 TB และ 12 TB ขับเคลื่อนโดยตัวประมวลผล Intel® Xeon® Platinum 8176M (Skylake) ความเร็ว 2.1 GHz (พร้อมความเร็ว Turbo Boost ที่ 3.80 GHz)
  • อินสแตนซ์ 18 TB และ 24 TB ขับเคลื่อนโดยตัวประมวลผล Intel® Xeon® Scalable (Cascade Lake) ความเร็ว 2.7 GHz (พร้อมความเร็ว Turbo Boost ที่ 4.0 GHz)

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  เหมาะสำหรับการเรียกใช้ฐานข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งงานผลิตของฐานข้อมูล SAP HANA ในหน่วยความจำในระบบคลาวด์ ได้รับการรับรองโดย SAP สำหรับการเรียกใช้ Business Suite on HANA, Business Suite S/4HANA รุ่นใหม่, Data Mart Solutions on HANA, Business Warehouse on HANA และ SAP BW/4HANA ในสภาพแวดล้อมการผลิต

 • z1d
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 z1d มีความสามารถทั้งด้านการประมวลผลสูงและมีขนาดหน่วยความจำสูง อินสแตนซ์ z1d ความถี่สูงมีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่สูงสุด 4.0 Ghz อินสแตนซ์นี้จึงเป็นอินสแตนซ์ที่เร็วที่สุดที่ทำงานบนระบบคลาวด์

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel® Xeon® แบบกำหนดเองและปรับขนาดได้ซึ่งมีความถี่ของแกนแบบรักษาความถี่สูงสุด 4.0 GHz
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์สูงถึง 1.8 TB
  • หน่วยความจำ RAM สูงสุด 384 GiB
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ z1d ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในจะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่มีอายุการใช้งานเทียบเท่ากับอินสแตนซ์ z1d
  อินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB)
  z1d.large 2 16 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 75 NVMe SSD
  z1d.xlarge 4 32 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 150 NVMe SSD
  z1d.2xlarge 8 64 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 300 NVMe SSD
  z1d.3xlarge 12 96 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 450 NVMe SSD
  z1d.6xlarge 24 192 10 กิกะบิต 1 x 900 NVMe SSD
  z1d.12xlarge 48 384 25 กิกะบิต 2 x 900 NVMe SSD
  z1d.metal 48* 384 25 กิกะบิต 2 x 900 NVMe SSD

  *z1d.metal มีตัวประมวลผลเชิงตรรกะ 48 ตัวบนแกนประมวลผลจริง 24 หน่วย

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  เหมาะกับระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDA) และปริมาณงานจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีต้นทุนสูงในการให้สิทธิ์การใช้ต่อแกน

แต่ละ vCPU บนอินสแตนซ์ R6g เป็นแกนประมวลผลของโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2

เร่งการประมวลผล

อินสแตนซ์เร่งการประมวลผลใช้ตัวเร่งฮาร์ดแวร์หรือตัวประมวลผลร่วมเพื่อดำเนินการฟังก์ชันต่างๆ เช่น การคำนวณจำนวนจุดทศนิยมลอยตัว การประมวลผลกราฟิก หรือการจับคู่รูปแบบข้อมูล ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ซอฟต์แวร์บน CPU

 • P3
 • P2
 • Inf1
 • G4
 • G3
 • F1
 • P3
 • อินสแตนซ์ P3 คืออินสแตนซ์ GPU สำหรับงานทั่วไปรุ่นล่าสุด

  คุณสมบัติ:

  • สูงสุดถึง 8 NVIDIA Tesla V100 GPU โดยจับคู่กับ CUDA Core 5,120 หน่วย และ Tensor Core 640 หน่วย
  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูงสำหรับ p3.2xlarge p3.8xlarge และ p3.16xlarge
  • ตัวประมวลผล Intel Xeon P-8175M 2.5 GHz (พื้นฐาน) ความถี่สูงสำหรับ p3dn.24xlarge
  • รองรับ NVLink สำหรับการสื่อสารระหว่าง GPU แบบเพียร์ทูเพียร์
  • ให้แบนด์วิดท์เครือข่ายรวมสูงสุดถึง 100 Gbps
  • การสนับสนุน EFA บนอินสแตนซ์ p3dn.24xlarge
  อินสแตนซ์ GPU vCPU หน่วยความจำ (GiB) หน่วยความจำ GPU (GiB) GPU P2P พื้นที่จัดเก็บ (GB) แบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับ EBS   ประสิทธิภาพเครือข่าย
  p3.2xlarge 1 8 61 16 - EBS-เท่านั้น 1.5 Gbps สูงสุด 10 กิกะบิต
  p3.8xlarge 4 32 244 64 NVLink EBS-เท่านั้น 7 Gbps 10 กิกะบิต
  p3.16xlarge 8 64 488 128 NVLink EBS-เท่านั้น 14 Gbps 25 กิกะบิต
  p3dn.24xlarge 8 96 768 256 NVLink 2 x 900 NVMe SSD 19 Gbps 100 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

   
  p3.2xlarge p3.8xlarge และ p3.16xlarge มีตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 2.3 GHz (พื้นฐาน) และ 2.7 GHz (Turbo)  
   
  p3dn.24xlarge มีตัวประมวลผล Intel Xeon P-8175M 2.5 GHz (พื้นฐาน) และ 3.1 GHz (ความเร็วแบบ Turbo ที่มีการรักษาความเร็วอย่างต่อเนื่อง) และสนับสนุน Intel AVX-512 นอกจากนี้ อินสแตนซ์ p3dn.24xlarge ยังสนับสนุนการทำงานของ Elastic Fabric Adapter (EFA) ที่ทำให้สามารถใช้ แอปพลิเคชันการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) ที่ใช้งาน Message Passing Interface (MPI) และแอปพลิเคชัน Machine Learning (ML) ที่ใช้งาน NVIDIA Collective Communications Library (NCCL) ในการปรับขนาดให้เหมาะกับ GPU นับพัน

  กรณีการใช้งาน

  Machine/Deep Learning, การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, การเงินเชิงคำนวณ, การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว, การรู้จำเสียงพูด, รถยนต์ไร้คนขับ, การค้นคว้ายาใหม่

 • P2
 • อินสแตนซ์ P2 มีไว้สำหรับแอปพลิเคชันการประมวลผล GPU ที่มีจุดประสงค์โดยทั่วไป

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • NVIDIA K80 GPU ประสิทธิภาพสูง โดยมีแกนประมวลผลแบบขนาน 2,496 หน่วยและ GPU 12 GiB
  • รองรับ GPUDirect™ สำหรับการสื่อสาร GPU แบบเพียร์ทูเพียร์
  • จัดเตรียม Enhanced Networking ให้โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) พร้อมแบนด์วิธเครือข่ายรวมสูงสุด 25 Gbps ภายในกลุ่มการจัดวาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  อินสแตนซ์ GPU vCPU หน่วยความจำ (GiB) หน่วยความจำ GPU (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  p2.xlarge 1 4 61 12 สูง
  p2.8xlarge 8 32 488 96 10 กิกะบิต
  p2.16xlarge 16 64 732 192 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  แมชชีนเลิร์นนิ่ง, ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, การเงินเชิงคำนวณ, การวิเคราะห์แผ่นดินไหว, การสร้างแบบจำลองโมเลกุล, จีโนมิกส์, การแสดงผล และปริมาณงานประมวลผล GPU ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

 • Inf1
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 Inf1 ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อรองรับแอปพลิเคชันการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่ง

  คุณสมบัติ:

  • ชิปสูงสุด 16 AWS Inferentia
  • AWS Neuron SDK
  • โปรเซสเซอร์ความถี่สูงที่ปรับขนาดได้ 2nd Gen Intel® Xeon®
  • ระบบเครือข่ายสูงสุด 100 Gbps
  ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ชิป Inferentia การเชื่อมต่อระหว่างชิป Inferentia แบนด์วิดท์เครือข่าย แบนด์วิดท์ EBS
  inf1.xlarge 4 8 EBS เท่านั้น 1 ไม่มี สูงสุด 25 Gbps สูงสุด 4.75 Gbps
  inf1.2xlarge 8 16 EBS เท่านั้น 1 ไม่มี สูงสุด 25 Gbps สูงสุด 4.75 Gbps
  inf1.6xlarge 24 48 EBS เท่านั้น 4 ใช้ได้ 25 Gbps 4.75 Gbps
  inf1.24xlarge 96 192 EBS เท่านั้น 16 ใช้ได้ 100 Gbps 19 Gbps

  กรณีการใช้งาน

  กลไกที่เสนอแนะ, การคาดการณ์, การวิเคราะห์รูปภาพและวิดีโอ, การวิเคราะห์ข้อความขั้นสูง, การวิเคราะห์เอกสาร, เสียง, เอเจนต์การสนทนา, การแปล, การถอดเสียง และการตรวจจับการฉ้อโกง

 • G4
 • อินสแตนซ์ G4 ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเร่งการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งและปริมาณงานที่เน้นกราฟิกจำนวนมาก

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) รุ่นที่ 2
  • NVIDIA T4 Tensor Core GPU
  • มีอัตราการส่งข้อมูลเครือข่ายสูงสุด 100 Gbps
  • พื้นที่จัดเก็บ NVMe ภายในสูงสุด 1.8 TB
    อินสแตนซ์ GPU vCPU หน่วยความจำ (GiB) หน่วยความจำ GPU (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  VM แบบ GPU เดียว g4dn.xlarge 1 4 16 16 125 สูงสุด 25
  g4dn.2xlarge 1 8
  32 16 225 สูงสุด 25
  g4dn.4xlarge 1 16 64 16 225 สูงสุด 25
  g4dn.8xlarge 1 32 128 16 1x900 50
  g4dn.16xlarge 1 64 256 16 1x900 50
                 
  VM แบบหลาย GPU g4dn.12xlarge 4 48 192 64 1x900 50
  g4dn.metal 8 96 384 128 2x900 100


  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  การอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การเพิ่มข้อมูลเมตาลงในรูปภาพ การตรวจจับวัตถุ ระบบแนะนำ การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ และการแปลภาษา อินสแตนซ์ G4 ยังมีแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าสำหรับการสร้างและการใช้งานแอปพลิเคชันที่เน้นกราฟิกจำนวนมาก เช่น เวิร์กสเตชันกราฟิกระยะไกล การแปลงรหัสวิดีโอ การออกแบบภาพถ่ายแบบสมจริง และการสตรีมเกมในระบบคลาวด์  

 • G3
 • อินสแตนซ์ G3 ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันที่เน้นกราฟิก

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • NVIDIA Tesla M60 GPU โดยมีแกนประมวลผลแบบขนาน 2,048 หน่วยและหน่วยความจำวิดีโอ 8 GiB
  • ทำให้ใช้คุณสมบัติ NVIDIA GRID Virtual Workstation ได้ รวมถึงรองรับหน้าจอ 4 หน้าจอพร้อมความละเอียดสูงถึง 4,096x2,160  ทุก GPU ที่รวมอยู่ในอินสแตนซ์ของคุณจะมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับ “ผู้ใช้ที่ต่อเชื่อมกันพร้อมกัน” หนึ่งราย
  • ทำให้ใช้ความสามารถ NVIDIA GRID Virtual Application สำหรับซอฟต์แวร์การจำลองแอปพลิเคชันอย่าง Citrix XenApp Essentials และ VMware Horizon ได้ โดยรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้สูงสุด 25 รายต่อ GPU
  • แต่ละ GPU จะเน้นตัวเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์แบบออนบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับได้มากถึง 10 H.265 (HEVC) 1080p30 สตรีม และมากถึง 18 H.264 1080p30 สตรีม ซึ่งทำให้การจับภาพและการเข้ารหัสมีเวลาแฝงต่ำ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสตรีมเชิงโต้ตอบคุณภาพสูง
  • Enhanced Networking ที่ใช้ Elastic Network Adapter (ENA) พร้อมแบนด์วิดท์เครือข่ายรวมที่ 25 Gbps ภายในกลุ่มการจัดวาง
  อินสแตนซ์ GPU vCPU หน่วยความจำ (GiB) หน่วยความจำ GPU (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  g3s.xlarge 1 4 30.5 8 สูงสุด 10 กิกะบิต
  g3.4xlarge 1 16 122 8 สูงสุด 10 กิกะบิต
  g3.8xlarge 2 32 244 16 10 กิกะบิต
  g3.16xlarge 4 64 488 32 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล 3 มิติ, เวิร์กสเตชันทางไกลที่ใช้กราฟิกมาก, การแสดงผล 3 มิติ, การสตรีมแอปพลิเคชัน, การเข้ารหัสวิดีโอ และตามปริมาณงานกราฟิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

 • F1
 • อินสแตนซ์ F1 มอบการเร่งฮาร์ดแวร์แบบกำหนดเองได้ด้วย Field Programmable Gate Array (FPGA)

  คุณสมบัติอินสแตนซ์:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • พื้นที่จัดเก็บ SSD NVMe
  • รองรับ Enhanced Networking

  คุณสมบัติ FPGA:

  • Xilinx Virtex UltraScale+ VU9P FPGA
  • ECC 64 GiB คือหน่วยความจำที่ได้รับการป้องกันบน DDR4 แบบ 4x
  • อินเทอร์เฟซ PCI-Express x16 เฉพาะ
  • มีลอจิกอีลิเมนต์ประมาณ 2.5 ล้านอีลิเมนต์
  • มีเครื่องมือ Digital Signal Processing (DSP) ประมาณ 6,800 อย่าง
  • FPGA Developer AMI
  อินสแตนซ์ FPGA vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  f1.2xlarge 1 8 122 470 สูงสุด 10 กิกะบิต
  f1.4xlarge 2 16 244 940 สูงสุด 10 กิกะบิต
  f1.16xlarge 8 64 976 4 x 940 25 กิกะบิต

  สำหรับอินสแตนซ์ f1.16xlarge โครงสร้าง PCI-e เฉพาะจะให้ FPGA ได้ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันและสื่อสารระหว่างกันแบบข้ามโครงสร้าง โดยการสื่อสารแต่ละทางจะใช้ได้สูงสุดถึง 12 Gbps

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  การวิจัยจีโนมิกส์, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การประมวลผลวิดีโอแบบเรียลไทม์, การค้นหาและการวิเคราะห์ Big Data และการรักษาความปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บออกแบบมาสำหรับปริมาณงานที่ต้องใช้การเข้าถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่บนพื้นที่จัดเก็บในเครื่องด้วยการอ่านและเขียนอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพในการส่งมอบประสิทธิภาพ I/O สุ่มต่อวินาที (IOPS) หลายหมื่นรายการให้กับแอปพลิเคชัน

 • I3
 • I3en
 • D2
 • H1
 • I3
 • กลุ่มประเภทอินสแตนซ์นี้ มีการปรับพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์สำรอง SSD แบบ Non-Volatile Memory Express (NVMe) ให้เหมาะสมเพื่อให้มีเวลาแฝงต่ำ ประสิทธิภาพ I/O สุ่มที่สูงมาก ปริมาณการอ่านเรียงลำดับสูง และให้ IOPS สูงในราคาที่ถูกอีกด้วย I3 ยังมีอินสแตนซ์ Bare Metal (i3.metal) ที่ขับเคลื่อนโดยระบบไนโตรสำหรับปริมาณงานที่ไม่เสมือน ปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรจริง หรือปริมาณงานที่อาจมีการจำกัดสิทธิ์การใช้งาน

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง พร้อมความถี่พื้นฐาน 2.3 GHz
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) บน Enhanced Networking
  • ประสิทธิภาพ I/O สุ่มที่สูงและทรูพุตการอ่านเรียงลำดับสูง
  • รองรับขนาดอินสแตนซ์ Bare Metal สำหรับปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตัวประมวลผลและหน่วยความจำทางกายภาพโดยตรง
  อินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บในเครื่อง (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  i3.large 2 15.25 1 x 475 NVMe SSD สูงสุด 10
  i3.xlarge 4 30.5 1 x 950 NVMe SSD สูงสุด 10
  i3.2xlarge 8 61 1 x 1,900 NVMe SSD สูงสุด 10
  i3.4xlarge 16 122 2 x 1,900 NVMe SSD สูงสุด 10
  i3.8xlarge 32 244 4 x 1,900 NVMe SSD 10
  i3.16xlarge 64 488 8 x 1,900 NVMe SSD 25
  i3.metal 72** 512 8 x 1,900 NVMe SSD 25

   

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูล NoSQL (เช่น Cassandra, MongoDB, Redis), ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ (เช่น Aerospike), ฐานข้อมูลการทำรายการแบบขยายขนาดออก, คลังข้อมูล, Elasticsearch, ปริมาณงานเชิงวิเคราะห์

 • I3en
 • กลุ่มประเภทอินสแตนซ์นี้ มีการปรับพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD แบบ Non-Volatile Memory Express (NVMe) ที่หนาแน่นให้เหมาะสมเพื่อให้มีเวลาแฝงต่ำ ประสิทธิภาพ I/O สุ่มที่สูง อัตราการส่งข้อมูลของดิสก์แบบเรียงลำดับสูง และให้ราคาที่ต่ำที่สุดต่อ GB ของพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD บน Amazon EC2 I3en ยังมีอินสแตนซ์ Bare Metal (I3en.metal) ที่ให้บริการโดย Nitro System สำหรับปริมาณงานที่ไม่เสมือน ปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรจริง หรือปริมาณงานที่อาจมีการจำกัดสิทธิ์การใช้งาน

  คุณสมบัติ:

  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD แบบ NVMe สูงสุด 60 TB
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 100 Gbps โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) บน Enhanced Networking
  • ประสิทธิภาพ I/O สุ่มที่สูงและอัตราการส่งข้อมูลการอ่านเรียงของดิสก์แบบเรียงลำดับสูง
  • ตัวประมวลผล Intel® Xeon® Scalable (Skylake) สูงสุด 3.1 GHz พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) ใหม่
  • ให้บริการโดย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • รองรับขนาดอินสแตนซ์ Bare Metal สำหรับปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตัวประมวลผลและหน่วยความจำทางกายภาพโดยตรง
  • รองรับ Elastic Fabric Adapter บน i3en.24xlarge
  อินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บในเครื่อง (GB) แบนด์วิดท์เครือข่าย
  i3en.large 2 16 1 x 1,250 NVMe SSD
  สูงสุด 25 Gbps
  i3en.xlarge 4 32 1 x 2,500 NVMe SSD
  สูงสุด 25 Gbps
  i3en.2xlarge 8 64 2 x 2,500 NVMe SSD
  สูงสุด 25 Gbps
  i3en.3xlarge 12 96 1 x 7,500 NVMe SSD
  สูงสุด 25 Gbps
  i3en.6xlarge 24 192 2 x 7,500 NVMe SSD
  25 Gbps
  i3en.12xlarge 48 384 4 x 7,500 NVMe SSD
  50 Gbps
  i3en.24xlarge
  96 768 8 x 7,500 NVMe SSD
  100 Gbps
  i3en.metal 96 768 8 x 7,500 NVMe SSD 100 Gbps

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® Scalable (Skylake) ที่ความเร็วแกนประมวลผลทั้งหมดอยู่ที่ 3.1 GHz โดยเป็นความเร็วแบบเทอร์โบ
  • Intel AVX†, Intel AVX2†, Intel AVX-512†, Intel Turbo 
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS
  • ระบบเครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูล NoSQL (เช่น Cassandra, MongoDB, Redis), ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ (เช่น SAP HANA, Aerospike), ฐานข้อมูลการทำรายการแบบขยายขนาดออก, ระบบไฟล์แบบกระจาย, คลังข้อมูล, Elasticsearch, ปริมาณงานเชิงวิเคราะห์

 • D2
 • อินสแตนซ์ D2 มีพื้นที่จัดเก็บภายใน HDD สูงสุดถึง 48 TB โดยให้ทรูพุตแบบดิสก์สูง ขณะที่มอบข้อเสนอเป็นราคาต่อประสิทธิภาพทรูพุตดิสก์ที่ถูกที่สุดใน Amazon EC2

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2676 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • พื้นที่จัดเก็บ HDD
  • ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน
  • ทรูพุตแบบดิสก์สูง
  • รองรับ Enhanced Networking
  อินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  d2.xlarge 4 30.5 3 x 2000 HDD ปานกลาง
  d2.2xlarge 8 61 6 x 2000 HDD สูง
  d2.4xlarge 16 122 12 x 2000 HDD สูง
  d2.8xlarge 36 244 24 x 2000 HDD 10 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  การประมวลผลแบบขนานปริมาณมาก (MPP) คลังข้อมูล, การประมวลผลแบบกระจาย MapReduce และ Hadoop, ระบบไฟล์แบบกระจาย, ระบบไฟล์เครือข่าย, แอปพลิเคชันประมวลผลบันทึกหรือข้อมูล

 • H1
 • อินสแตนซ์ H1 มีพื้นที่จัดเก็บบน HDD ภายในสูงสุดถึง 16 TB ให้ปริมาณการอ่านเขียนข้อมูลของดิสก์สูง และมีความสมดุลของการประมวลผลและหน่วยความจำ

  คุณสมบัติ:

  • ให้บริการโดยตัวประมวลผล 2.3 GHz Intel® Xeon® E5 2686 v4 (ชื่อรหัส Broadwell)
  • พื้นที่จัดเก็บ HDD สูงสุดถึง 16 TB
  • ทรูพุตแบบดิสก์สูง
  • Enhanced Networking ที่มีการเปิดใช้งาน ENA สูงสุด 25 Gbps
  อินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ (GB)
  h1.2xlarge 8 32 สูงสุด 10 กิกะบิต 1 x 2,000 HDD
  h1.4xlarge 16 64 สูงสุด 10 กิกะบิต 2 x 2,000 HDD
  h1.8xlarge 32 128 10 กิกะบิต 4 x 2,000 HDD
  h1.16xlarge 64 256 25 กิกะบิต 8 x 2,000 HDD

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  กรณีการใช้งาน

  ปริมาณงานตาม MapReduce, ระบบไฟล์แบบกระจาย เช่น HDFS และ MapR-FS, ระบบไฟล์เครือข่าย, แอปพลิเคชันประมวลผลบันทึกหรือข้อมูล เช่น Apache Kafka และคลัสเตอร์ตามปริมาณงาน Big Data

** i3.metal มีตัวประมวลผลเชิงตรรกะ 72 ตัวบนแกนประมวลผลทางกายภาพ 36 หน่วย

กำลังมองหาอินสแตนซ์รุ่นก่อนที่ไม่อยู่ในนี้ใช่ไหม โปรดดูหน้าอินสแตนซ์รุ่นก่อน

แต่ละ vCPU คือเธรดของแกนประมวลผล Intel Xeon หรือแกนประมวลผล AMD EPYC ยกเว้นสำหรับ T2 และ m3.medium

† AVX, AVX2, AVX-512 และ Enhanced Networking ใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น

* ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทอินสแตนซ์นี้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่

คุณสมบัติอินสแตนซ์

อินสแตนซ์ Amazon EC2 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายที่ช่วยให้คุณปรับใช้ จัดการ และปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณได้

อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้

Amazon EC2 ให้คุณสามารถเลือกได้ระหว่างอินสแตนซ์ประสิทธิภาพคงที่ (เช่น M5, C5 และ R5) และอินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ (เช่น T3) อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ให้ประสิทธิภาพ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายที่เหนือกว่าระดับพื้นฐาน

อินสแตนซ์ T แบบไม่จำกัดช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ CPU ขั้นสูงได้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อตามปริมาณงาน โดยอินสแตนซ์ T แบบไม่จำกัดจะมอบประสิทธิภาพที่มากเพียงพอสำหรับปริมาณงานที่มีงานทั่วไปส่วนใหญ่โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ราคารายชั่วโมงของอินสแตนซ์ T ครอบคลุมการใช้ที่เก็บชั่วคราวทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์จาก CPU ของอินสแตนซ์ T ต่ำกว่าหรือเท่ากับการใช้งานขั้นพื้นฐานในช่วง 24 ชั่วโมง หากอินสแตนซ์จำเป็นต้องรันโดยใช้ CPU สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น ก็สามารถดำเนินการได้โดยมีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเพิ่มเติม 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง

ประสิทธิภาพพื้นฐานและความสามารถในการขยายของอินสแตนซ์ T จะถูกควบคุมโดยเครดิต CPU แต่ละอินสแตนซ์ T จะได้รับ CPU Credit อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราที่รับจะขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว อินสแตนซ์ T จะสะสมจำนวน CPU Credit เมื่อไม่มีการใช้งานและจะใช้เครดิต CPU ดังกล่าวเมื่อใช้งาน CPU Credit 1 หน่วยจะทำให้แกนประมวลผล CPU ทำงานอย่างเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที

ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ t2.small ได้รับเครดิตอย่างต่อเนื่อง 12 CPU Credit ต่อชั่วโมง ขีดความสามารถนี้ให้ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานเทียบเท่า 20% ของแกนประมวลผล CPU (20% x 60 นาที = 12 นาที) หากอินสแตนซ์ไม่ใช้เครดิตที่ได้รับมา เครดิตดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในยอดคงเหลือ CPU Credit ได้สูงสุดถึง 288 CPU Credit เมื่ออินสแตนซ์ t2.small จำเป็นต้องรองรับการใช้แกนประมวลผล CPU ที่มากกว่า 20% อินสแตนซ์นี้จะดึงยอดคงเหลือ CPU Credit มาจัดการการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้โดยอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้ T2 แบบไม่จำกัดแล้วอินสแตนซ์ t2.small จะสามารถรองรับการใช้งานที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานได้ แม้จะเป็นหลังจากที่ยอดคงเหลือ CPU Credit ลดลงจนไม่เหลือแล้วก็ตาม ในกรณีที่ตามปริมาณงานประเภทงานทั่วไปส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์จาก CPU ต่ำกว่าหรือเท่ากับประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน ค่าบริการพื้นฐานรายชั่วโมงสำหรับ t2.small จะครอบคลุมการรองรับการใช้งาน CPU ทั้งหมด หากอินสแตนซ์ต้องรันโดยใช้ CPU เฉลี่ยที่ 25% (เกินขั้นพื้นฐานมา 5%) นานเกิน 24 ชั่วโมงนับจากที่ยอดเครดิต CPU ลดลงจนเหลือศูนย์ ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 0.06 USD ต่อ (0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง x 1 vCPU x 5% x 24 ชั่วโมง)

แอปพลิเคชันจำนวนมาก เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ สภาพแวดล้อม Developer และฐานข้อมูลขนาดเล็กไม่มีความจำเป็นต้องใช้ CPU ระดับสูงตลอดเวลา แต่การมีสิทธิ์ในการเข้าถึง CPU ที่เร็วมากๆ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ก็เป็นประโยชน์ให้แก่แอปกลุ่มนี้อย่างมาก เราสร้างอินสแตนซ์ T ขึ้นมาเพื่อกรณีใช้งานเหล่านี้โดยเฉพาะ หากคุณต้องการประสิทธิภาพ CPU สูงอย่างสม่ำเสมอสำหรับแอปพลิเคชัน เช่น การเข้ารหัสวิดีโอ เว็บไซต์ที่มีปริมาณมาก หรือแอปพลิเคชัน HPC เราขอแนะนำให้คุณใช้อินสแตนซ์ประสิทธิภาพคงที่ อินสแตนซ์ T ออกแบบมาให้ทำงานได้เหมือนมีแกนประมวลผล Intel ความเร็วสูงเฉพาะในเวลาที่แอปพลิเคชันของคุณต้องการประสิทธิภาพจาก CPU อย่างมาก ขณะเดียวกันก็ปกป้องคุณจากประสิทธิภาพที่ไม่แน่นอนหรือผลข้างเคียงทั่วไปอื่นๆ ซึ่งคุณอาจเห็นได้จากการสมัครใช้งานมากเกินไปในสภาพแวดล้อมอื่นได้เป็นประจำ

ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่หลากหลาย

Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่หลากหลายได้ตามต้องการ Amazon EBS คือไดรฟ์พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่มีความคงทนซึ่งคุณสามารถแนบไปกับอินสแตนซ์ Amazon EC2 เดี่ยวที่กำลังใช้งานได้ คุณใช้ Amazon EBS เป็นอุปกรณ์จัดเก็บหลักสำหรับข้อมูลที่ต้องอัปเดตบ่อยและแยกย่อย ตัวอย่างเช่น Amazon EBS จะเป็นตัวเลือกด้านพื้นที่จัดเก็บที่แนะนำหากคุณรันฐานข้อมูลบน Amazon EC2 ยังคงมีไดร์ฟข้อมูลของ Amazon EBS ที่คงอยู่แบบแยกจากการรันอินสแตนซ์ Amazon EC2 เมื่อแนบไดรฟ์ข้อมูลหนึ่งไปกับอินสแตนซ์หนึ่ง คุณจะสามารถใช้งานได้เหมือนมีฮาร์ดไดรฟ์จริงๆ Amazon EBS มีไดรฟ์ข้อมูลให้เลือก 3 ประเภทตามความต้องการของปริมาณงาน ได้แก่ งานทั่วไป (SSD), IOPS ที่จัดเตรียม (SSD) และ Magnetic งานทั่วไป (SSD) เป็นประเภทปริมาณ EBS ใหม่สำหรับงานทั่วไปที่สำรองข้อมูลใน SSD นี่เป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่เราแนะนำให้แก่ลูกค้า ปริมาณงานทั่วไป (SSD) เหมาะกับตามปริมาณงานแบบกว้างๆ รวมถึงฐานข้อมูลขนาดเล็กถึงกลาง สภาพแวดล้อมการพัฒนาและทดสอบ และปริมาณที่บู๊ต ปริมาณ IOPS ที่จัดเตรียม (SSD) ให้พื้นที่การจัดเก็บพร้อมประสิทธิภาพที่มีการหน่วงเวลาต่ำสม่ำเสมอ และออกแบบมาเพื่อแอปพลิเคชันที่ใช้งาน I/O มาก เช่น ฐานข้อมูล NoSQL หรือเชิงสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ไดรฟ์ข้อมูลแบบแม่เหล็กมีค่าใช้จ่ายต่อกิกะไบต์ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทไดรฟ์ข้อมูล EBS ทั้งหมด ปริมาณ Magnetic เหมาะกับตามปริมาณงานที่มีการเข้าถึงข้อมูลไม่บ่อย และเหมาะกับแอปพลิเคชันที่ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ถูกที่สุดเป็นเรื่องสำคัญ

อินสแตนซ์ Amazon EC2 มากมายสามารถรวมพื้นที่จัดเก็บจากดิสก์ที่แนบอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเจ้าของจริงๆ ได้ พื้นที่จัดเก็บดิสก์นี้หมายถึงที่จัดเก็บอินสแตนซ์ ที่จัดเก็บอินสแตนซ์ให้พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกให้แก่อินสแตนซ์ Amazon EC2 เป็นการชั่วคราว ข้อมูลในปริมาณที่จัดเก็บอินสแตนซ์จะยังคงมีอยู่ต่อไปตราบใดที่ยังมีอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกผ่าน Amazon EBS หรือที่จัดเก็บอินสแตนซ์ คุณยังสามารถใช้ Amazon S3 เป็นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ที่พร้อมใช้งานและมีความคงทนสูง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บของ Amazon EC2 จากเอกสารประกอบ Amazon EC2

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS

ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานประเภท Amazon EC2 Instance ที่เลือกเป็นอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมรายชั่วโมงในราคาถูก สำหรับอินสแตนซ์ M6g, M5, M4, C6g, C5, C4, R6g, P3, P2, G3 และ D2 คุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ทำให้ EC2 instance สามารถใช้ IOPS ที่จัดเตรียมให้บนไดรฟ์ข้อมูล EBS ได้อย่างเต็มที่ อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ส่งมอบทรูพุตเฉพาะระหว่าง Amazon EC2 และ Amazon EBS พร้อมตัวเลือก 500-4,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลเฉพาะจะช่วยลดอัตราช่วงชิงกันส่งข้อมูลระหว่าง Amazon EBS I/O กับปริมาณการใช้งานอื่นจากอินสแตนซ์ EC2 ลงให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ของคุณ อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับไดรฟ์ข้อมูล EBS ทั้งหมด เมื่อแนบไปกับอินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ไดรฟ์ข้อมูล IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานจะสามารถมีการหน่วงเป็นมิลลิวินาทีได้ถึงหนึ่งหลักและออกแบบมาให้ส่งมอบภายใน 10% ของประสิทธิภาพ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน 99.9% ของเวลา เราขอแนะนำให้ใช้ปริมาณ IOPS ที่จัดเตรียมด้วย อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS หรืออินสแตนซ์ที่รองรับเครือข่ายคลัสเตอร์ สำหรับแอปพลิเคชันที่มีข้อกำหนด I/O พื้นที่จัดเก็บสูง

เครือข่ายคลัสเตอร์

เลือกเครือข่ายคลัสเตอร์ที่รองรับอินสแตนซ์ EC2 เมื่อเริ่มใช้ใน Placement Group ของคลัสเตอร์ทั่วไป คลัสเตอร์ Placement Group ให้เครือข่ายที่มีการหน่วงเวลาต่ำระหว่างอินสแตนซ์ทั้งหมดในคลัสเตอร์ แบนด์วิดท์ที่อินสแตนซ์ EC2 สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จะขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์และข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพเครือข่าย ปริมาณการใช้งานระหว่างอินสแตนซ์ภายในเขตเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดถึง 5 Gbps สำหรับการสื่อสารทางเดียวและใช้ได้สูงสุด 100 Gbps สำหรับการสื่อสารหลายทางในแต่ละเส้นทาง (สื่อสารสองทาง) การสร้างปริมาณการใช้งานไปและกลับจากบัคเก็ต S3 ในเขตเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์จากแบนด์วิดท์รวมของอินสแตนซ์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งานได้เช่นกัน เมื่อเรียกใช้งานใน Placement Group อินสแตนซ์สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 10 Gbps สำหรับการสื่อสารทางเดียว และใช้ได้สูงสุด 100 Gbps สำหรับการสื่อสารหลายทาง ปริมาณการใช้เครือข่ายจนถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดอยู่ที่ 5 Gbps (สื่อสารสองทาง) เครือข่ายคลัสเตอร์เหมาะสำหรับระบบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูงและแอปพลิเคชันทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้มาตรฐานไลบรารี MPI สำหรับการเขียนโปรแกรมคู่ขนาน

คุณสมบัติตัวประมวลผล Intel
Xeon Platinum Inside - White (2)

อินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่มีตัวประมวลผล Intel สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติตัวประมวลผลดังต่อไปนี้:

 • Intel AES New Instructions (AES-NI): ชุดคำสั่งการเข้ารหัส Intel AES-NI พัฒนาขึ้นหลังจากที่มีอัลกอริธึม Advanced Encryption Standard (AES) เพื่อให้การปกป้องข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นและรักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น อินสแตนซ์ EC2 รุ่นปัจจุบันทั้งหมดรองรับคุณสมบัติตัวประมวลผลนี้
 • Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX, Intel AVX2 และ Intel AVX-512): ส่วนเสริมชุดคำสั่ง Intel AVX และ Intel AVX2 เป็นแบบ 256 บิต ขณะที่ Intel AVX-512 เป็นแบบ 512 บิต ซึ่งออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่มีจุดลอยตัว (FP) สูง คำสั่ง Intel AVX เพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชันอย่างการประมวลผลเสียง/วิดีโอและอิมเมจ การจำลองทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการสร้างโมเดลและวิเคราะห์สามมิติ คุณสมบัติเหล่านี้ใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น
 • Intel Turbo Boost Technology: Intel Turbo Boost Technology มีประสิทธิภาพมากกว่าที่คุณต้องการ ตัวประมวลผลสามารถใช้งานแกนประมวลผลได้เร็วกว่าความถี่ของการดำเนินการพื้นฐานจึงช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น
 • Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost): ชุดของเทคโนโลยีตัวประมวลผลในตัวแบบใหม่ที่ได้รับการออกแบบเพื่อเร่งกรณีใช้งานด้านการเรียนรู้เชิงลึกของ AI ตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 2 ขยาย Intel AVX-512 ด้วยคำแนะนำโครงข่ายประสาทแบบเวกเตอร์ (VNNI/INT8) ที่เพิ่มการอนุมานการเรียนรู้เชิงลึกได้เป็นอย่างมากเหนือกว่าตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable รุ่นก่อน (พร้อม FP32) สำหรับการจดจำ/การแบ่งส่วนภาพ การตรวจจับวัตถุ การรู้จำเสียงพูด การแปลภาษา ระบบการแนะนำ การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง และอื่นๆ VNNI อาจไม่สามารถใช้งานกับ Linux ได้ทุกแบบ โปรดตรวจสอบเอกสารประกอบก่อนใช้งาน 

คุณสมบัติตัวประมวลผลบางส่วนอาจไม่มีในประเภทอินสแตนซ์ทั้งหมด โปรดดูเมทริกซ์ประเภทอินสแตนซ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าคุณสมบัติใดใช้ได้กับประเภทอินสแตนซ์ใด

การตรวจวัดประสิทธิภาพอินสแตนซ์

เหตุใดคุณจึงควรตรวจวัดประสิทธิภาพอินสแตนซ์

Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถเตรียมใช้งานอินสแตนซ์หลากหลายประเภทได้ ซึ่งประกอบไปด้วย CPU หน่วยความจำ ดิสก์ และเครือข่ายที่ต่างกัน การเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ใหม่และรันการทดสอบไปด้วยนั้นง่าย และเราขอแนะนำให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อระบุประเภทอินสแตนซ์ที่เหมาะสมและสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง อีกทั้งขอแนะนำให้ทดสอบโหลด/ปรับขนาดอย่างเข้มงวด เพื่อทำให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ

การพิจารณาการประเมินประสิทธิภาพของ Amazon EC2

Amazon EC2 มอบตัวเลือกมากมายทั้งอินสแตนซ์ 10 ประเภทที่เลือกได้ว่าต้องการขนาดเดียวหรือมากกว่านั้น อีกทั้งยังจัดเป็นกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ได้อีก 6 กลุ่มตามประเภทแอปพลิเคชัน เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปดูเงื่อนไขของแอปพลิเคชันและเลือกกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ที่เหมาสมเพื่อเริ่มการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน คุณควรเริ่มจากการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดย (ก) ระบุวิธีที่แอปพลิเคชันจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ต่างๆ (เช่น แอปพลิเคชันดังกล่าวเน้นการประมวลผลหรือหน่วยความจำ) และ (ข) วัดตามปริมาณงานเพื่อระบุขนาดอินสแตนซ์ที่เหมาะสม โปรดอย่าทดแทนสิ่งใดในการตรวจสอบประสิทธิภาพของทั้งแอปพลิเคชัน เพราะประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานแฝงหรือจากข้อจำกัดด้านซอฟต์แวร์หรือสถาปัตยกรรม เราขอแนะนำการทดสอบระดับแอปพลิเคชัน รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์แอปพลิเคชัน ตลอดจนเครื่องมือและบริการทดสอบโหลด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เปิดกรณีการสนับสนุนและขอรับข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพเครือข่ายเพิ่มเติมสำหรับประเภทอินสแตนซ์เฉพาะที่คุณสนใจ