Amazon EC2 มีอินสแตนซ์หลายประเภทที่เพิ่มประสิทธิภาพให้รองรับกรณีใช้งานต่างๆ ประเภทอินสแตนซ์ประกอบด้วยการรวมส่วนต่างๆ ที่หลากหลายของ CPU, หน่วยความจำ, พื้นที่จัดเก็บ และความสามารถด้านเครือข่าย แล้วให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือกผสมทรัพยากรให้แก่แอปพลิเคชันของคุณตามความเหมาะสม อินสแตนซ์แต่ละประเภทมี 1 ขนาดขึ้นไป ทำให้คุณสามารถปรับขนาดทรัพยากรต่างๆ ให้ตรงกับเงื่อนไขของตามปริมาณงานเป้าหมายได้

เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

 • งานทั่วไป

  อินสแตนซ์ T3 เป็นประเภทอินสแตนซ์รุ่นใหม่สำหรับใช้งานทั่วไปและขยายประสิทธิภาพได้ ช่วยให้ใช้งาน CPU เกินความสามารถพื้นฐานเมื่อใดก็ได้และใช้ได้นานเท่าที่ต้องการ อินสแตนซ์ T3 ทำงานโดยอาศัยความสามารถของตัวประมวลผล Intel® Xeon® ความถี่สูงที่ปรับขนาดได้และอาศัยความสามารถของ AWS Nitro System อินสแตนซ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่มีการใช้งาน CPU ปานกลางหรือมีการใช้งาน CPU มากเพียงชั่วคราว

  อินสแตนซ์ T3 ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่ายเมื่อทำงานทั่วไปหลากหลายประเภท รวมถึงไมโครเซอร์วิส แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีเวลาแฝงสั้นๆ ฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง เดสก์ท็อปเสมือน สภาพแวดล้อมการพัฒนา ที่เก็บโค้ด และแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจ

  อินสแตนซ์ T3 จะสะสมเครดิต CPU เมื่อปริมาณงานอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน เครดิต CPU ที่ได้รับแต่ละเครดิตช่วยให้อินสแตนซ์ T3 ใช้ CPU Core ทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นเวลา 1 นาทีได้เมื่อต้องการ อินสแตนซ์ T3 จะขยายประสิทธิภาพเมื่อใดก็ได้และใช้งานได้นานเท่าที่ต้องการในโหมดไร้ขีดจำกัด

  คุณสมบัติ:

  • CPU Credit ควบคุม Burstable CPU และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
  • ตามค่าเริ่มต้น โหมดไร้ขีดจำกัดช่วยให้มั่นใจได้ว่า CPU จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้งานอย่างหนักและโหมดมาตรฐานช่วยให้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายรายเดือนได้
  • AWS Nitro System และตัวประมวลผล Intel Xeon ความถี่สูงที่ปรับขนาดได้ช่วยให้ CPU ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอินสแตนซ์ T2 สูงถึง 30%
  รุ่น vCPU CPU Credit / ชั่วโมง
  หน่วยความจำ (GiB)  พื้นที่จัดเก็บ
  t3.nano 2
  6
  0.5 EBS-เท่านั้น
  t3.micro 2
  12
  1 EBS-เท่านั้น
  t3.small 2
  24
  2 EBS-เท่านั้น
  t3.medium 2 24
  4 EBS-เท่านั้น
  t3.large 2 36
  8 EBS-เท่านั้น
  t3.xlarge 4 96
  16 EBS-เท่านั้น
  t3.2xlarge 8 192
  32 EBS-เท่านั้น

  อินสแตนซ์ T2 คือ อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ที่ให้ประสิทธิภาพ CPU ขั้นพื้นฐาน พร้อมความสามารถในการรองรับที่เหนือกว่าระดับพื้นฐาน

  อินสแตนซ์ T2 แบบไม่จำกัดช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ CPU ขั้นสูงได้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อตามปริมาณงาน โดยอินสแตนซ์ T แบบไม่จำกัดจะมอบประสิทธิภาพที่มากเพียงพอสำหรับปริมาณงานที่มีงานทั่วไปส่วนใหญ่โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากอินสแตนซ์จำเป็นต้องรันโดยใช้ประโยชน์จาก CPU ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น จะสามารถดำเนินการได้โดยมีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเพิ่มเติม 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง

  CPU Credit คือตัวควบคุมประสิทธิภาพและความสามารถขั้นพื้นฐานในการรองรับ อินสแตนซ์ T2 ได้รับ CPU Credit อย่างต่อเนื่องตามอัตราที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว จะมีการสะสม CPU Credit หากไม่มีการใช้งานและจะใช้เครดิตดังกล่าวเมื่อมีการใช้งานอินสแตนซ์ อินสแตนซ์ T2 ป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตามปริมาณงานหลากหลายสำหรับงานทั่วไป รวมถึงไมโครเซอร์วิส, แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบที่มีการหน่วงเวลาต่ำ, ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, เดสก์ท็อปเสมือน, สภาพแวดล้อมการพัฒนา การสร้าง และแสดง, ที่เก็บโค้ด และต้นแบบผลิตภัณฑ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon ความถี่สูง
  • CPU Credit ควบคุม Burstable CPU และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
  • อินสแตนซ์ประเภทงานทั่วไปซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีสิทธิ์การเข้าถึง Free Tier*
  • มีความสมดุลของทรัพยากรคำนวณ หน่วยความจำ และเครือข่าย

  * t2.micro เท่านั้น ในกรณีที่กำหนดค่าเป็น T2 แบบไม่จำกัดและการใช้ประโยชน์จาก CPU โดยเฉลี่ยเกินขั้นต่ำของอินสแตนซ์ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เอกสารประกอบ

  รุ่น vCPU CPU Credit / ชั่วโมง
  หน่วยความจำ (GiB)  พื้นที่จัดเก็บ
  t2.nano 1 3 0.5 EBS-เท่านั้น
  t2.micro 1 6 1 EBS-เท่านั้น
  t2.small 1 12 2 EBS-เท่านั้น
  t2.medium 2 24 4 EBS-เท่านั้น
  t2.large 2 36 8 EBS-เท่านั้น
  t2.xlarge 4 54 16 EBS-เท่านั้น
  t2.2xlarge 8 81 32 EBS-เท่านั้น

  กรณีการใช้งาน

  เว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชัน, สภาพแวดล้อมการพัฒนา, Build Server, ที่เก็บโค้ด, ไมโครเซอร์วิส, สภาพแวดล้อมสเตจจิ้งและทดสอบ และกลุ่มผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจ

  อินสแตนซ์ M5 คืออินสแตนซ์ประเภทงานทั่วไปรุ่นล่าสุด กลุ่มประเภทอินสแตนซ์นี้มีความสมดุลของทรัพยากรคำนวณ หน่วยความจำ และเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหลาย

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 2.5 GHz Intel Xeon® Platinum 8175 พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension (AXV-512) ใหม่
  • ขนาดอินสแตนซ์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของ m5.24xlarge ให้ 96 vCPU และหน่วยความจำ 384 GiB
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps โดยใช้ Enhanced Networking
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • ให้บริการโดยระบบไนโตรใหม่ที่ไม่เปลืองทรัพยากร ซึ่งประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์เฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ไม่เปลืองทรัพยากร
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ที่ให้ไว้ผ่าน EBS หรือ NVMe SSD จะแนบมาทางกายภาพกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ M5d ใหม่ SSD แบบใช้ NVMe เฉพาะที่จะเชื่อมต่อทางกายภาพกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และให้พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ M5
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) Dedicated EBS Bandwidth (Mbps)
  m5.large 2
  8 EBS-เท่านั้น

  สูงสุด 3,500

  m5.xlarge 4
  16 EBS-เท่านั้น

  สูงสุด 3,500

  m5.2xlarge 8
  32
  EBS-เท่านั้น

  สูงสุด 3,500

  m5.4xlarge 16
  64
  EBS-เท่านั้น

  3,500

  m5.12xlarge
  48
  192 EBS-เท่านั้น

  7,000

  m5.24xlarge

  96

  384

  EBS-เท่านั้น

  14,000

  m5d.large 2 8 1 x 75 NVMe SSD
  สูงสุด 3,500
  m5d.xlarge 4 16 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 3,500
  m5d.2xlarge 8 32 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 3,500
  m5d.4xlarge 16 64 2 x 300 NVMe SSD 3,500
  m5d.12xlarge 48 192 2 x 900 NVMe SSD 7,000
  m5d.24xlarge 96 384 4 x 900 NVMe SSD 14,000

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, งานประมวลผลข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม, กลุ่มแคชและสำหรับการรันเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์สำหรับ SAP, Microsoft SharePoint, การประมวลผลคลัสเตอร์ และแอปพลิเคชันองค์กรอื่นๆ

  อินสแตนซ์ M4 มีความสมดุลของทรัพยากรคำนวณ หน่วยความจำ และเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหลาย

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2686 v4 (Broadwell) หรือตัวประมวลผล 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2676 v3 (Haswell)
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • รองรับ Enhanced Networking
  • มีความสมดุลของทรัพยากรคำนวณ หน่วยความจำ และเครือข่าย
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) Dedicated EBS Bandwidth (Mbps)
  m4.large 2
  8 EBS-เท่านั้น

  450

  m4.xlarge 4
  16 EBS-เท่านั้น

  750

  m4.2xlarge 8
  32
  EBS-เท่านั้น

  1,000

  m4.4xlarge 16
  64
  EBS-เท่านั้น

  2,000

  m4.10xlarge
  40
  160
  EBS-เท่านั้น

  4,000

  m4.16xlarge

  64

  256

  EBS-เท่านั้น

  10,000

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลาง, งานประมวลผลข้อมูลที่ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่ม, กลุ่มแคชและสำหรับการรันเซิร์ฟเวอร์แบ็คเอนด์สำหรับ SAP, Microsoft SharePoint, การประมวลผลคลัสเตอร์ และแอปพลิเคชันองค์กรอื่นๆ

  ประเภทอินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB)  พื้นที่จัดเก็บ (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  ตัวประมวลผลทางกายภาพ ความเร็วนาฬิกา (GHz) Intel AVX Intel AVX2 Intel Turbo EBS OPT  
  Enhanced Networking
  t3.nano 2
  0.5 EBS-เท่านั้น ต่ำ ตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้ 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  t3.micro 2
  1 EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง ตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้ 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  t3.small 2
  2
  EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง
  ตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้ 2.5 ใช้ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้
  t3.medium 2 4 EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง ตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้ 2.5 ใช้ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้
  t3.large 2 8
  EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง ตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้ 2.5 ใช้ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้
  t3.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น ปานกลาง ตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้ 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  t3.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น ปานกลาง ตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้ 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  t2.nano 1 0.5 EBS-เท่านั้น ต่ำ ตระกูล Intel Xeon สูงสุด 3.3 ใช้ได้ - ใช้ได้ - -
  t2.micro 1 1 EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง ตระกูล Intel Xeon สูงสุด 3.3
  ใช้ได้ - ใช้ได้ - -
  t2.small 1
  2
  EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง
  ตระกูล Intel Xeon
  สูงสุด 3.3 ใช้ได้
  -
  ใช้ได้
  -
  -
  t2.medium 2 4 EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง ตระกูล Intel Xeon
  สูงสุด 3.3 ใช้ได้
  -
  ใช้ได้
  -
  -
  t2.large 2 8
  EBS-เท่านั้น ต่ำถึงปานกลาง ตระกูล Intel Xeon
  สูงสุด 3.0
  ใช้ได้
  -
  ใช้ได้
  -
  -
  t2.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น ปานกลาง ตระกูล Intel Xeon สูงสุด 3.0 ใช้ได้ - ใช้ได้ - -
  t2.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น ปานกลาง ตระกูล Intel Xeon สูงสุด 3.0 ใช้ได้ - ใช้ได้ - -
  m5.large 2 8 EBS-เท่านั้น สูง Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น สูง Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น สูง Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น สูง Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5.12xlarge 48 192 EBS-เท่านั้น 10 กิกะบิต

  Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5.24xlarge 96 384 EBS-เท่านั้น 25 กิกะบิต

  Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5d.large 2 8 1 x 75 NVMe SSD
  สูง Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5d.xlarge 4 16 1 x 150 NVMe SSD สูง Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5d.2xlarge 8 32 1 x 300 NVMe SSD สูง Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5d.4xlarge 16 64 2 x 300 NVMe SSD สูง Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5d.12xlarge 48 192 2 x 900 NVMe SSD 10 กิกะบิต Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m5d.24xlarge 96 384 4 x 900 NVMe SSD 25 กิกะบิต Intel Xeon Platinum 2.5 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m4.large 2 8 EBS-เท่านั้น ปานกลาง Intel Xeon E5-2676 v3** 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m4.xlarge 4 16 EBS-เท่านั้น สูง Intel Xeon E5-2676 v3** 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m4.2xlarge 8 32 EBS-เท่านั้น สูง Intel Xeon E5-2676 v3** 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m4.4xlarge 16 64 EBS-เท่านั้น สูง Intel Xeon E5-2676 v3** 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m4.10xlarge 40 160 EBS-เท่านั้น 10 กิกะบิต
  Intel Xeon E5-2676 v3 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  m4.16xlarge 64 256 EBS-เท่านั้น 25 กิกะบิต Intel Xeon E5-2686 v4 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

  แต่ละ vCPU คือ Hyperthread ของแกนประมวลผล Intel Xeon ยกเว้น T2 และ m3.medium

  ** อินสแตนซ์ M4 อาจเปิดใช้บนตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) 

 • การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

  อินสแตนซ์ C5 เหมาะสำหรับตามปริมาณงานที่คำนวณมาก พร้อมส่งมอบประสิทธิภาพขั้นสูงที่ประหยัดคุ้มค่า ในราคาที่ถูกต่ออัตราส่วนคำนวณ

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 3.0 GHz Intel Xeon Platinum พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension 512 (AVX-512) ใหม่
  • รันแต่ละแกนประมวลผลได้สูงสุดถึง 3.5 Ghz โดยใช้ Intel Turbo Boost Technology
  • ขนาดอินสแตนซ์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของ c5.18xlarge ให้ 72 vCPU และหน่วยความจำ 144 GiB
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) บน Enhanced Networking
  • ต้องมี HVM AMI ที่รวมไดรเวอร์สำหรับ ENA และ NVMe
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ที่ให้ไว้ผ่าน EBS หรือ NVMe SSD จะแนบมาทางกายภาพกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์
  • ด้วยอินสแตนซ์ C5d ใหม่ SSD แบบใช้ NVMe เฉพาะที่จะเชื่อมต่อทางกายภาพกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และให้พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ C5
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB)
  Dedicated EBS Bandwidth (Mbps)
  c5.large 2 4 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500
  c5.xlarge 4 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500
  c5.2xlarge 8 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 3,500
  c5.4xlarge 16 32 EBS-เท่านั้น 3,500
  c5.9xlarge 36 72 EBS-เท่านั้น 7,000
  c5.18xlarge 72 144 EBS-เท่านั้น 14,000
  c5d.large 2 4 1 x 50 NVMe SSD สูงสุด 3,500
  c5d.xlarge 4 8

  1 x 100 NVMe SSD

  สูงสุด 3,500
  c5d.2xlarge 8
  16 1 x 200 NVMe SSD สูงสุด 3,500
  c5d.4xlarge 16 32 1 x 400 NVMe SSD 3,500
  c5d.9xlarge 36 72 1 x 900 NVMe SSD 7,000
  c5d.18xlarge 72 144 2 x 900 NVMe SSD 14,000

  กรณีการใช้งาน

  เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บประสิทธิภาพสูง, การสร้างโมเดลทางวิทยาศาสตร์, การประมวลผลเป็นชุด, การวิเคราะห์แบบกระจาย, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC), การอนุมาน Machine/Deep Learning, การให้บริการโฆษณา, การเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร์ที่ปรับขนาดได้สูง และการเข้ารหัสวิดีโอ

  อินสแตนซ์ C4 เหมาะสำหรับตามปริมาณงานที่คำนวณมาก พร้อมส่งมอบประสิทธิภาพขั้นสูงที่ประหยัดคุ้มค่า ในราคาที่ถูกต่ออัตราส่วนคำนวณ

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2666 v3 (Haswell) ความถี่สูงซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับ EC2 โดยเฉพาะ
  • EBS-Optimized ค่าเริ่มต้นสำหรับประสิทธิภาพด้านพื้นที่จัดเก็บที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ประสิทธิภาพเครือข่ายสูงขึ้นด้วย Enhanced Networking ที่รองรับ Intel 82599 VF
  • ต้องมี Amazon VPC, Amazon EBS และ HVM AMI 64 บิต 
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ
  Dedicated EBS Bandwidth (Mbps)
  c4.large 2 3.75 EBS-เท่านั้น 500
  c4.xlarge 4 7.5 EBS-เท่านั้น 750
  c4.2xlarge 8 15 EBS-เท่านั้น 1,000
  c4.4xlarge 16 30 EBS-เท่านั้น 2,000
  c4.8xlarge 36 60 EBS-เท่านั้น 4,000

  กรณีการใช้งาน

  กลุ่มส่วนหน้าประสิทธิภาพสูง, เว็บเซิร์ฟเวอร์, การประมวลผลเป็นชุด, การวิเคราะห์แบบกระจาย, แอปพลิเคชันด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ประสิทธิภาพสูง, การให้บริการโฆษณา, การเล่นเกม MMO และการเข้ารหัสวิดีโอ

  ประเภทอินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  CPU ความเร็วนาฬิกา (GHz) Intel AVX† Intel AVX2 Intel AVX-512 Intel Turbo EBS OPT  
  Enhanced Networking
  c5.large 2
  4
  EBS-เท่านั้น
  สูงสุด 10 Gbps Intel Xeon Platinum
  3.0
  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ได้
  ใช้ได้
  c5.xlarge
  4
  8
  EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 Gbps Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5.2xlarge
  8
  16
  EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 Gbps Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5.4xlarge
  16
  32
  EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 Gpbs
  Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5.9xlarge
  36
  72
  EBS-เท่านั้น 10 กิกะบิต
  Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5.18xlarge
  72 144
  EBS-เท่านั้น 25 กิกะบิต
  Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5d.large 2 4 1 x 50 NVMe SSD สูงสุด 10 Gbps Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5d.xlarge 4 8 1 x 100 NVMe SSD สูงสุด 10 Gbps Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5d.2xlarge 8 16 1 x 200 NVMe SSD สูงสุด 10 Gbps Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5d.4xlarge 16 32 1 x 400 NVMe SSD สูงสุด 10 Gbps Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5d.9xlarge 36 72 1 x 900 NVMe SSD 10 กิกะบิต Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c5d.18xlarge 72 144 2 x 900 NVMe SSD 25 กิกะบิต Intel Xeon Platinum 3.0 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c4.large
  2
  3.75
  EBS-เท่านั้น
  ปานกลาง
  Intel Xeon E5-2666 v3
  2.9
  ใช้ได้
  ใช้ได้
  - ใช้ได้
  ใช้ได้
  ใช้ได้
  c4.xlarge
  4
  7.5
  EBS-เท่านั้น สูง
  Intel Xeon E5-2666 v3 2.9
  ใช้ได้ ใช้ได้
  - ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c4.2xlarge
  8
  15
  EBS-เท่านั้น สูง
  Intel Xeon E5-2666 v3 2.9
  ใช้ได้ ใช้ได้
  - ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c4.4xlarge
  16
  30
  EBS-เท่านั้น สูง
  Intel Xeon E5-2666 v3 2.9
  ใช้ได้ ใช้ได้
  - ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  c4.8xlarge
  36
  60
  EBS-เท่านั้น 10 กิกะบิต
  Intel Xeon E5-2666 v3 2.9
  ใช้ได้ ใช้ได้
  - ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
 • หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

  อินสแตนซ์ R5 ช่วยให้ได้หน่วยความจำต่อ vCPU มากกว่า R4 5% และอินสแตนซ์ R5 ที่ใหญ่ที่สุดช่วยให้ได้หน่วยความจำถึง 768 GiB นอกจากนี้อินสแตนซ์ R5 ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการเพิ่มหน่วยความจำได้มากกว่า R4 10% และเพิ่มประสิทธิภาพของ CPU ได้มากกว่า R4 ประมาณ 20%

  คุณสมบัติ:

  • ได้หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์สูงสุดถึง 768 GiB
  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Platinum ซีรี่ส์ 8000 (Skylake-SP) ซึ่งมีความเร็วนาฬิกา CPU แกนสูงสุด 3.1 Ghz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo ที่มีการรักษาความเร็วอย่างต่อเนื่อง
  • Nitro System ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ R5d ใหม่ SSD แบบใช้ NVMe เฉพาะที่จะเชื่อมต่อทางกายภาพกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และให้พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ R5
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB)

  ประสิทธิภาพเครือข่าย

  พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB)

  r5.large

  2

  16

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r5.xlarge

  4

  32

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r5.2xlarge

  8

  64

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r5.4xlarge

  16

  128

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r5.12xlarge

  48

  384

  10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r5.24xlarge

  96

  768

  25 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r5d.large

  2

  16

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 75 NVMe SSD

  r5d.xlarge

  4

  32

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 150 NVMe SSD

  r5d.2xlarge

  8

  64

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 300 NVMe SSD

  r5d.4xlarge

  16

  128

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  2 x 300 NVMe SSD

  r5d.12xlarge

  48

  384

  10 กิกะบิต

  2 x 900 NVMe SSD

  r5d.24xlarge

  96

  768

  25 กิกะบิต

  4 x 900 NVMe SSD

  กรณีการใช้งาน

  อินสแตนซ์ R5 เหมาะกับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำอย่างหนัก เช่น ฐานข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานสูง แคชแบบแจกแจงในหน่วยความจำระดับเว็บไซต์ ฐานข้อมูลขนาดกลางในหน่วยความจำ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร

  อินสแตนซ์ R4 เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก อีกทั้งยังมีข้อเสนอด้านราคาที่ถูกที่กว่าต่อ GiB ของ RAM เมื่อเทียบกับ R3

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • หน่วยความจำ DDR4
  • รองรับEnhanced Networking
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB)

  ประสิทธิภาพเครือข่าย

  พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB)

  r4.large

  2

  15.25

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r4.xlarge

  4

  30.5

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r4.2xlarge

  8

  61

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r4.4xlarge

  16

  122

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r4.8xlarge

  32

  244

  10 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  r4.16xlarge

  64

  488

  25 กิกะบิต

  EBS-เท่านั้น

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, Data Mining และการวิเคราะห์, ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ, แคชภายในหน่วยความจำระดับเว็บที่เผยแพร่, แอปพลิเคชันที่ดำเนินการแบบเรียลไทม์ของ Big Data ที่ยังไม่ได้รับการจัดระบบ, คลัสเตอร์ Hadoop/Spark และแอปพลิเคชันองค์กรอื่นๆ

  อินสแตนซ์ X1e เหมาะสำหรับฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ และแอปพลิเคชันขององค์กรที่ใช้หน่วยความจำมากอื่นๆ อินสแตนซ์ X1e มีข้อเสนอด้านราคาที่ถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM ในหมู่ประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 ทั้งหมด

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • ราคาถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM
  • สูงสุดถึง 3,904 GiB ของ DRAM บนหน่วยความจำอินสแตนซ์
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระดับบล็อกแบบชั่วคราวและ EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สามารถควบคุมการกำหนดค่าตัวประมวลผล C-state และ P-state บนอินสแตนซ์ x1e.32xlarge, x1e.16xlarge และ x1e.8xlarge
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) Dedicated EBS Bandwidth (Mbps)
  x1e.xlarge 4 122 1 x 120 500
  x1e.2xlarge 8 244 1 x 240
  1,000

  x1e.4xlarge

  16

  488

  1 x 480

  1,750

  x1e.8xlarge 32
  976 1 x 960 3,500
  x1e.16xlarge 64
  1,952 1 x 1,920 7,000
  x1e.32xlarge 128
  3,904 2 x 1,920 14,000

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ (เช่น SAP HANA) และแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก อินสแตนซ์ x1e.32xlarge ได้รับการรับรองจาก SAP ในการรัน Business Suite S/4HANA รุ่นต่อไป, Business Suite on HANA (SoH), Business Warehouse on HANA (BW) และ Data Mart Solutions on HANA บน AWS Cloud

  อินสแตนซ์ X1 เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันภายในหน่วยความจำสำหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีข้อเสนอด้านราคาที่ถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM เมื่อเทียบกับประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 ทั้งหมด

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • ราคาถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM
  • สูงสุดถึง 1,952 GiB ของ DRAM บนหน่วยความจำอินสแตนซ์
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ SSD สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระดับบล็อกแบบชั่วคราวและ EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • สามารถควบคุมการกำหนดค่าตัวประมวลผล C-state และ P-state
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) Dedicated EBS Bandwidth (Mbps)
  x1.16xlarge 64 976 1 x 1,920
  7,000

  x1.32xlarge

  128

  1,952

  2 x 1,920

  14,000

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ (เช่น SAP HANA), กลไกประมวลผล Big Data (เช่น Apache Spark หรือ Presto), High Performance Computing (HPC) ได้รับการรับรองจาก SAP ในการรัน Business Warehouse on HANA (BW), Data Mart Solutions on HANA, Business Suite on HANA (SoH), Business Suite S/4HANA

  อินสแตนซ์ EC2 High Memory เหล่านี้สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลในหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งรวดถึงการปรับใช้งานผลิต SAP HANA ในระบบคลาวด์

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel® Xeon® Platinum 8176M (Skylake) รุ่นล่าสุด
  • อินสแตนซ์หน่วยความจำ 6, 9 และ 12 TiB ซึ่งใหญ่ที่สุดในหมู่อินสแตนซ์ EC2
  • ประสิทธิภาพการทำงานแบบ Bare Metal ด้วยการเข้าถึงฮาร์ดแวร์โฮสต์โดยตรง
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • พร้อมใช้งานใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
  รุ่น ตัวประมวลผลเชิงตรรกะ* หน่วยความจำ (TiB) ประสิทธิภาพของเครือข่าย (Gbps) Dedicated EBS Bandwidth (Gbps)
  u-6tb1.metal 448 6 25 14

  u-9tb1.metal

  448 9 25 14

  u-12tb1.metal

  448

  12

  25

  14

  ตัวประมวลผลเชิงตรรกะแต่ละตัว คือ Hyperthread บนแกนประมวลผล 224 แกน

  กรณีการใช้งาน

  เหมาะสำหรับการเรียกใช้ฐานข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งงานผลิตของฐานข้อมูล SAP HANA ในหน่วยความจำในระบบคลาวด์ ได้รับการรับรองโดย SAP สำหรับการเรียกใช้ Business Suite on HANA, Business Suite S/4HANA รุ่นใหม่, Data Mart Solutions on HANA, Business Warehouse on HANA และ SAP BW/4HANA ในสภาพแวดล้อมการผลิต

  อินสแตนซ์ Amazon EC2 z1d ช่วยให้ประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากได้ อีกทั้งช่วยให้มีหน่วยความจำเพิ่มขึ้นมาก อินสแตนซ์ z1d ความถี่สูงมีความถี่ของแกนแบบรักษาความถี่สูงสุด 4.0 Ghz อินสแตนซ์นี้จึงเป็นอินสแตนซ์ที่เร็วที่สุดที่ทำงานบนระบบคลาวด์

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel® Xeon® แบบกำหนดเองและปรับขนาดได้ซึ่งมีความถี่ของแกนแบบรักษาความถี่สูงสุด 4.0 GHz
  • พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์สูงถึง 1.8 TB
  • หน่วยความจำ RAM สูงถึง 384 GiB
  • Nitro System ซึ่งลดค่าใช้จ่ายในการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ z1d ใหม่ SSD แบบใช้ NVMe เฉพาะที่จะเชื่อมต่อทางกายภาพกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และให้พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกที่ต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ z1d
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB)

  ประสิทธิภาพเครือข่าย

  พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB)

  z1d.large

  2

  16

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 75 NVMe SSD

  z1d.xlarge

  4

  32

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 150 NVMe SSD

  z1d.2xlarge

  8

  64

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 300 NVMe SSD

  z1d.3xlarge

  12

  96

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 450 NVMe SSD

  z1d.6xlarge

  24

  192

  10 กิกะบิต

  1 x 900 NVMe SSD

  z1d.12xlarge

  48

  384

  25 กิกะบิต

  2 x 900 NVMe SSD

  กรณีการใช้งาน

  เหมาะกับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (EDA) และปริมาณงานฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการให้สิทธิ์ต่อแกน

  ประเภทอินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB)  พื้นที่จัดเก็บ (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  ตัวประมวลผลทางกายภาพ ความเร็วนาฬิกา (GHz) Intel AVX† Intel AVX2 Intel Turbo EBS OPT  
  Enhanced Networking

  r5.large

  2

  16

  -

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5.xlarge

  4

  32

  -

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5.2xlarge

  8

  64

  -

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5.4xlarge

  16

  128

  -

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5.12xlarge

  48

  384

  -

  10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5.24xlarge

  96

  768

  -

  25 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5d.large

  2

  16

  1 x 75 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5d.xlarge

  4

  32

  1 x 150 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5d.2xlarge

  8

  64

  1 x 300 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5d.4xlarge

  16

  128

  2 x 300 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5d.12xlarge

  48

  384

  2 x 900 NVMe SSD

  10 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r5d.24xlarge

  96

  768

  4 x 900 NVMe SSD

  25 กิกะบิต

  Intel® Xeon® Platinum 8000

  สูงสุด 3.1

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r4.large

  2

  15.25

  -

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r4.xlarge

  4

  30.5

  -

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r4.2xlarge

  8

  61

  -

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r4.4xlarge

  16

  122

  -

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r4.8xlarge

  32

  244

  -

  10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  r4.16xlarge

  64

  488

  -

  25 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  x1e.xlarge 4 122 1 x 120 SSD สูงสุด 10 กิกะบิต Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  x1e.2xlarge 8 244 1 x 240 SSD สูงสุด 10 กิกะบิต Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไม่ได้
  ใช้ได้ ใช้ได้
  x1e.4xlarge 16 488 1 x 480 SSD สูงสุด 10 กิกะบิต Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  x1e.8xlarge 32 976 1 x 960 SSD สูงสุด 10 กิกะบิต Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  x1e.16xlarge 64 1,952 1 x 1,920 SSD 10 กิกะบิต Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  x1e.32xlarge 128 3,904 2 x 1,920 SSD 25 กิกะบิต Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  x1.16xlarge 64 976 1 x 1,920 SSD 10 กิกะบิต Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  x1.32xlarge 128 1,952 2 x 1,920 SSD 25 กิกะบิต Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

  u-6tb1.metal

  448 6,144 - 25 กิกะบิต ตัวประมวลผล Intel® Xeon® Platinum 8176M (Skylake) 2.1 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

  u-9tb1.metal

  448 9,216 - 25 กิกะบิต ตัวประมวลผล Intel® Xeon® Platinum 8176M (Skylake) 2.1 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

  u-12tb1.metal

  448 12,288 - 25 กิกะบิต ตัวประมวลผล Intel® Xeon® Platinum 8176M (Skylake) 2.1 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

  z1d.large

  2

  16

  1 x 75 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  ตัวประมวลผลที่ปรับขนาดได้ Intel® Xeon®

  สูงสุด 4.0

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  z1d.xlarge

  4

  32

  1 x 150 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  ตัวประมวลผลที่ปรับขนาดได้ Intel® Xeon®

  สูงสุด 4.0

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  z1d.2xlarge

  8

  64

  1 x 300 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  ตัวประมวลผลที่ปรับขนาดได้ Intel® Xeon®

  สูงสุด 4.0

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  z1d.3xlarge

  12

  96

  1 x 450 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  ตัวประมวลผลที่ปรับขนาดได้ Intel® Xeon®

  สูงสุด 4.0

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  z1d.6xlarge

  24

  192

  1 x 900 NVMe SSD

  10 กิกะบิต

  ตัวประมวลผลที่ปรับขนาดได้ Intel® Xeon®

  สูงสุด 4.0

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  z1d.12xlarge

  48

  384

  2 x 900 NVMe SSD

  25 กิกะบิต

  ตัวประมวลผลที่ปรับขนาดได้ Intel® Xeon®

  สูงสุด 4.0

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  หมายเหตุ: u-6tb1.metal, u-9tb1.metal และ u-12tb1.metal ให้ตัวประมวลผลเชิงตรรกะ 448 ตัวบนแกนประมวลผล 224 แกน

 • การประมวลผลแบบอัตราเร่ง

  อินสแตนซ์ P3 คืออินสแตนซ์ GPU ประเภทงานทั่วไปรุ่นล่าสุด

  คุณสมบัติ:

  • สูงสุดถึง 8 NVIDIA Tesla V100 GPU โดยจับคู่กับ CUDA Core 5,120 หน่วย และ Tensor Core 640 หน่วย
  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • รองรับ NVLink สำหรับการสื่อสารระหว่าง GPU เพียร์ทูเพียร์
  • จัดเตรียม Enhanced Networking ให้โดยใช้ Elastic Network Adapter พร้อมแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps ภายใน Placement Group

  รุ่น

  GPU

  vCPU

  หน่วยความจำ (GiB)

  หน่วยความจำ GPU (GiB)

  GPU P2P

  p3.2xlarge

  1

  8

  61

  16

  -

  p3.8xlarge

  4

  32

  244

  64

  NVLink

  p3.16xlarge

  8

  64

  488

  128

  NVLink

  กรณีการใช้งาน

  Machine/Deep Learning, การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, การเงินเชิงคำนวณ, การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหว, การรู้จำเสียงพูด, รถยนต์ไร้คนขับ, การค้นคว้ายาใหม่


  อินสแตนซ์ P2 มีไว้สำหรับแอปพลิเคชันการประมวลผล GPU ที่มีจุดประสงค์โดยทั่วไป 

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • NVIDIA K80 GPU ประสิทธิภาพสูง โดยมีแกนประมวลผลแบบขนาน 2,496 หน่วยและ GPU 12 GiB
  • รองรับ GPUDirect™ สำหรับการสื่อสารระหว่าง GPU เพียร์ทูเพียร์
  • จัดเตรียม Enhanced Networking ให้โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) พร้อมแบนด์วิดท์เครือข่ายอัตราเร่งสูงสุดถึง 25 Gbps ภายใน Placement Group
  • EBS-Optimized ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  รุ่น

  GPU

  vCPU

  หน่วยความจำ (GiB)

  หน่วยความจำ GPU (GiB)

  p2.xlarge

  1

  4

  61

  12

  p2.8xlarge

  8

  32

  488

  96

  p2.16xlarge

  16

  64

  732

  192

  กรณีการใช้งาน

  Machine Learning, ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ, การเงินเชิงคำนวณ, การวิเคราะห์แผ่นดินไหว, การสร้างแบบจำลองโมเลกุล, จีโนมิกส์, การแสดงผล และปริมาณงานประมวลผล GPU ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

  อินสแตนซ์ G3 เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้กราฟิกมาก

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • NVIDIA Tesla M60 GPU โดยมีแกนประมวลผลแบบขนาน 2,048 หน่วยและหน่วยความจำวิดีโอ 8 GiB
  • ทำให้ใช้คุณสมบัติ NVIDIA GRID Virtual Workstation ได้ รวมถึงรองรับหน้าจอ 4 หน้าจอพร้อมความละเอียดสูงถึง 4,096x2,160  ทุก GPU ที่รวมอยู่ในอินสแตนซ์ของคุณจะมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับ “ผู้ใช้ที่ต่อเชื่อมกันพร้อมกัน” หนึ่งราย
  • ทำให้ใช้ความสามารถ NVIDIA GRID Virtual Application สำหรับซอฟต์แวร์การจำลองแอปพลิเคชันอย่าง Citrix XenApp Essentials และ VMware Horizon ได้ โดยรองรับ Concurrent User ได้สูงสุด 25 รายต่อ GPU
  • แต่ละ GPU จะเน้นตัวเข้ารหัสวิดีโอฮาร์ดแวร์แบบออนบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อรองรับได้มากถึง 10 H.265 (HEVC) 1080p30 สตรีม และมากถึง 18 H.264 1080p30 สตรีม จึงทำให้การจับภาพและการเข้ารหัสมีการหน่วงเวลาต่ำ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการสตรีมเชิงโต้ตอบคุณภาพสูง
  • Enhanced Networking ที่ใช้ Elastic Network Adapter (ENA) พร้อมแบนด์วิดท์เครือข่ายอัตราเร่งสูงสุดถึง 25 Gbps ภายใน Placement Group
  รุ่น GPU vCPU หน่วยความจำ (GiB) หน่วยความจำ GPU (GiB)
  g3.4xlarge 1 16 122 8
  g3.8xlarge 2 32 244 16
  g3.16xlarge 4 64 488 32

  กรณีการใช้งาน

  การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล 3 มิติ, เวิร์กสเตชันทางไกลที่ใช้กราฟิกมาก, การแสดงผล 3 มิติ, การสตรีมแอปพลิเคชัน, การเข้ารหัสวิดีโอ และตามปริมาณงานกราฟิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

  อินสแตนซ์ F1 มอบการเร่งฮาร์ดแวร์แบบกำหนดเองได้ด้วย Field Programmable Gate Array (FPGA)

  คุณสมบัติอินสแตนซ์:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • พื้นที่จัดเก็บ SSD NVMe
  • รองรับ Enhanced Networking

  คุณสมบัติ FPGA:

  • Xilinx Virtex UltraScale+ VU9P FPGA
  • ECC 64 GiB คือหน่วยความจำที่ได้รับการป้องกันบน DDR4 แบบ 4x
  • อินเทอร์เฟซ PCI-Express x16 เฉพาะ
  • มีลอจิกอีลิเมนต์ประมาณ 2.5 ล้านอีลิเมนต์
  • มีเครื่องมือ Digital Signal Processing (DSP) ประมาณ 6,800 อย่าง
  • FPGA Developer AMI
    
  รุ่น FPGA vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  f1.2xlarge 1 8 122 470 สูงสุด 10 กิกะบิต
  f1.4xlarge 2 16 244 940 สูงสุด 10 กิกะบิต
  f1.16xlarge 8 64 976 4 x 940 25 กิกะบิต

  สำหรับอินสแตนซ์ f1.16xlarge โครงสร้าง PCI-e เฉพาะจะให้ FPGA ได้ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันและสื่อสารระหว่างกันแบบข้ามโครงสร้าง โดยการสื่อสารแต่ละทางจะใช้ได้สูงสุดถึง 12 Gbps FPGA ใน f1.16xlarge จะแบ่งปันการเข้าถึงวงแหวนแบบสองทิศทางขนาด 400 Gbps สำหรับการสื่อสารแบนด์วิดท์สูงซึ่งมีการหน่วงเวลาต่ำ

  กรณีการใช้งาน

  การวิจัยจีโนมิกส์, การวิเคราะห์ทางการเงิน, การประมวลผลวิดีโอแบบเรียลไทม์, การค้นหาและการวิเคราะห์ Big Data และการรักษาความปลอดภัย

  ประเภทอินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB)  พื้นที่จัดเก็บ (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  ตัวประมวลผลทางกายภาพ ความเร็วนาฬิกา (GHz) Intel AVX† Intel AVX2 Intel Turbo EBS OPT  
  Enhanced Networking
  p3.2xlarge 8 61 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  p3.8xlarge 32 244 EBS เท่านั้น 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  p3.16xlarge 64 488 EBS เท่านั้น 25 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  p2.xlarge

  4

  61

  EBS เท่านั้น

  สูง

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  p2.8xlarge

  32

  488

  EBS เท่านั้น

  10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  p2.16xlarge

  64

  732

  EBS เท่านั้น

  25 กิกะบิต

  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  g3.4xlarge 16 122 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 กิกะบิต Intel Xeon E5-2686 v4 

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  g3.8xlarge 32 244 EBS เท่านั้น 10 กิกะบิต Intel Xeon E5-2686 v4 

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  g3.16xlarge 64 488 EBS เท่านั้น 25 กิกะบิต Intel Xeon E5-2686 v4 

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  f1.2xlarge 8 122 470 SSD สูงสุด 10 กิกะบิต
  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  f1.4xlarge 16 244 940 SSD สูงสุด 10 กิกะบิต Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  f1.16xlarge 64 976 4 x 940 SSD 25 กิกะบิต
  Intel Xeon E5-2686 v4

  2.3 (พื้นฐาน)

  2.7 (เทอร์โบ)

  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
 • พื้นที่จัดเก็บโดยเฉพาะ

  อินสแตนซ์ H1 มีพื้นที่จัดเก็บภายใน HDD สูงสุดถึง 16 TB โดยให้ทรูพุตแบบดิสก์สูง ขณะที่มอบความสมดุลระหว่างการประมวลผลและหน่วยความจำด้วย

  คุณสมบัติ:

  • ให้บริการโดยตัวประมวลผล 2.3 GHz Intel® Xeon® E5 2686 v4 (ชื่อรหัส Broadwell)
  • พื้นที่จัดเก็บ HDD สูงสุดถึง 16 TB
  • ทรูพุตแบบดิสก์สูง
  • ENA ช่วยให้ Enhanced Networking ได้สูงถึง 25 Gbps

  รุ่น

  vCPU

  หน่วยความจำ (GiB)

  ประสิทธิภาพเครือข่าย

  พื้นที่จัดเก็บ (GB)

  h1.2xlarge

  8

  32

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 2,000 HDD

  h1.4xlarge

  16

  64

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  2 x 2,000 HDD

  h1.8xlarge

  32

  128

  10 กิกะบิต

  4 x 2,000 HDD

  h1.16xlarge

  64

  256

  25 กิกะบิต

  8 x 2,000 HDD

  กรณีการใช้งาน

  ตามปริมาณงานตาม MapReduce, ระบบไฟล์ที่เผยแพร่ เช่น HDFS และ MapR-FS, ระบบไฟล์เครือข่าย, แอปพลิเคชันประมวลผลบันทึกหรือข้อมูล เช่น Apache Kafka และคลัสเตอร์ตามปริมาณงาน Big Data

  กลุ่มประเภทอินสแตนซ์นี้ให้พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์สำรอง SSD แบบ Non-Volatile Memory Express (NVMe) ที่เหมาะสำหรับการหน่วงเวลาต่ำ ประสิทธิภาพ I/O สุ่มที่สูงมาก ทรูพุตการอ่านเรียงลำดับสูง แถมยังมอบ IOPS สูงในราคาที่ถูกอีกด้วย  I3 ยังให้อินสแตนส์ Bare Metal (i3.metal) ที่ขับเคลื่อนโดยระบบ Nitro ปริมาณงานที่ไม่เสมือน ปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการเจ้าถึงทรัพยากรทางการยภาพหรือปริมาณงานที่อาจมีการจำกัดสิทธิ์การใช้งาน

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง พร้อมความถี่พื้นฐาน 2.3 GHz
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps โดยใช้ Elastic Network Adapter (ENA) บน Enhanced Networking
  • ประสิทธิภาพ I/O สุ่มที่สูงและทรูพุตการอ่านเรียงลำดับสูง
  • รองรับขนาดอินสแตนส์ Bare Metal สำหรับปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตัวประมวลผลและหน่วยความจำทางกายภาพโดยตรง

  รุ่น

  vCPU

  หน่วยความจำ (GiB)

  ประสิทธิภาพเครือข่าย

  พื้นที่จัดเก็บ (TB)

  i3.large

  2

  15.25

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 0.475 NVMe SSD

  i3.xlarge

  4

  30.5

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 0.95 NVMe SSD

  i3.2xlarge

  8

  61

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  1 x 1.9 NVMe SSD

  i3.4xlarge

  16

  122

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  2 x 1.9 NVMe SSD

  i3.8xlarge

  32

  244

  10 กิกะบิต

  4 x 1.9 NVMe SSD

  i3.16xlarge

  64

  488

  25 กิกะบิต

  8 x 1.9 NVMe SSD

  i3.metal 72* 512 25 กิกะบิต 8 x 1.9 NVMe SSD

  กรณีการใช้งาน

  ฐานข้อมูล NoSQL (เช่น Cassandra, MongoDB, Redis), ฐานข้อมูลภายในหน่วยความจำ (เช่น Aerospike), ฐานข้อมูลธุรกรรมการขยายระบบแบบแนวราบ, Data Warehousing, Elasticsearch, ตามปริมาณงานเชิงวิเคราะห์

  อินสแตนซ์ D2 มีพื้นที่จัดเก็บภายใน HDD สูงสุดถึง 48 TB โดยให้ทรูพุตแบบดิสก์สูง ขณะที่มอบข้อเสนอเป็นราคาต่อประสิทธิภาพทรูพุตดิสก์ที่ถูกที่สุดใน Amazon EC2

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2676 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • พื้นที่จัดเก็บ HDD
  • ประสิทธิภาพสูงอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน
  • ทรูพุตแบบดิสก์สูง
  • รองรับ Enhanced Networking
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ (GB)
  d2.xlarge 4 30.5 3 x 2000 HDD
  d2.2xlarge 8 61 6 x 2000 HDD
  d2.4xlarge 16 122 12 x 2000 HDD
  d2.8xlarge 36 244 24 x 2000 HDD

  กรณีการใช้งาน

  Massively Parallel Processing (MPP) Data Warehousing, การประมวลผลที่เผยแพร่ MapReduce และ Hadoop, ระบบไฟล์ที่เผยแพร่, ระบบไฟล์เครือข่าย, แอปพลิเคชันประมวลผลบันทึกหรือข้อมูล

  ประเภทอินสแตนซ์ vCPU* หน่วยความจำ (GiB)  พื้นที่จัดเก็บ (GB) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  CPU ทางกายภาพ ความเร็วนาฬิกา (GHz) Intel AVX† Intel AVX2 Intel Turbo EBS OPT  
  Enhanced Networking
  h1.2xlarge 8 32 1 x 2,000 HDD สูงสุด 10 กิกะบิต Intel Xeon E5 2686 v4 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  h1.4xlarge 16 64 2 x 2,000 HDD สูงสุด 10 กิกะบิต Intel Xeon E5 2686 v4 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  h1.8xlarge 32 128 4 x 2,000 HDD 10 กิกะบิต Intel Xeon E5 2686 v4 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  h1.16xlarge 64 256 8 x 2,000 HDD 25 กิกะบิต

  Intel Xeon E5 2686 v4 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

  i3.large

  2

  15.25

  1 x 475 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5 2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  i3.xlarge

  4

  30.5

  1 x 950 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5 2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  i3.2xlarge

  8

  61

  1 x 1,900 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5 2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  i3.4xlarge

  16

  122

  2 x 1,900 NVMe SSD

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5 2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  i3.8xlarge

  32

  244

  4 x 1,900 NVMe SSD

  10 กิกะบิต

  Intel Xeon E5 2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  i3.16xlarge

  64

  488

  8 x 1,900 NVMe SSD

  25 กิกะบิต

  Intel Xeon E5 2686 v4

  2.3

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  ใช้ได้

  i3.metal 72** 512 8 x 1,900 NVMe SSD 25 กิกะบิต Intel Xeon E5 2686 v4 2.3 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  d2.xlarge 4 30.5 3 x 2000 ปานกลาง Intel Xeon E5-2676 v3 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  d2.2xlarge 8 61 6 x 2000 สูง Intel Xeon E5-2676 v3 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  d2.4xlarge 16 122 12 x 2000 สูง Intel Xeon E5-2676 v3 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  d2.8xlarge 36 244 24 x 2000 10 กิกะบิต Intel Xeon E5-2676 v3 2.4 ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

  ** i3.metal มีตัวประมวลผลเชิงตรรกะ 72 ตัวบนแกนประมวลผลทางกายภาพ 36 แกน

  กำลังมองหาอินสแตนซ์รุ่นก่อนที่ไม่อยู่ในนี้ใช่ไหม   โปรดดูหน้าอินสแตนซ์รุ่นก่อน

   


† AVX, AVX2 และ Enhanced Networking ใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น

* ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นและจำนวนสูงสุดของ vCPU ที่พร้อมใช้งานสำหรับประเภทอินสแตนซ์นี้ คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานประเภทอินสแตนซ์นี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวน vCPU ที่ใช้ได้และวิธีเริ่มต้นใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่  อินสแตนซ์ Amazon EC2 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายที่ช่วยให้คุณปรับใช้ จัดการ และปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณได้

Amazon EC2 ให้คุณสามารถเลือกได้ระหว่างอินสแตนซ์ประสิทธิภาพคงที่ (เช่น M5, C5 และ R5) และอินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ (เช่น T3) อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้ให้ประสิทธิภาพ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายที่เหนือกว่าระดับพื้นฐาน

อินสแตนซ์ T แบบไม่จำกัดช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพ CPU ขั้นสูงได้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อตามปริมาณงาน โดยอินสแตนซ์ T แบบไม่จำกัดจะมอบประสิทธิภาพที่มากเพียงพอสำหรับปริมาณงานที่มีงานทั่วไปส่วนใหญ่โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ราคารายชั่วโมงของอินสแตนซ์ T ครอบคลุมการใช้ที่เก็บชั่วคราวทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์จาก CPU ของอินสแตนซ์ T ต่ำกว่าหรือเท่ากับการใช้งานขั้นพื้นฐานในช่วง 24 ชั่วโมง หากอินสแตนซ์จำเป็นต้องรันโดยใช้ CPU สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น ก็สามารถดำเนินการได้โดยมีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายเพิ่มเติม 0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง

ประสิทธิภาพพื้นฐานและความสามารถในการขยายของอินสแตนซ์ T จะถูกควบคุมโดยเครดิต CPU แต่ละอินสแตนซ์ T จะได้รับ CPU Credit อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราที่รับจะขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว อินสแตนซ์ T จะสะสมจำนวน CPU Credit เมื่อไม่มีการใช้งานและจะใช้เครดิต CPU ดังกล่าวเมื่อใช้งาน CPU Credit 1 หน่วยจะทำให้แกนประมวลผล CPU ทำงานอย่างเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที

ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ t2.small ได้รับเครดิตอย่างต่อเนื่อง 12 CPU Credit ต่อชั่วโมง ขีดความสามารถนี้ให้ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานเทียบเท่า 20% ของแกนประมวลผล CPU (20% x 60 นาที = 12 นาที) หากอินสแตนซ์ไม่ใช้เครดิตที่ได้รับมา เครดิตดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในยอดคงเหลือ CPU Credit ได้สูงสุดถึง 288 CPU Credit เมื่ออินสแตนซ์ t2.small จำเป็นต้องรองรับการใช้แกนประมวลผล CPU ที่มากกว่า 20% อินสแตนซ์นี้จะดึงยอดคงเหลือ CPU Credit มาจัดการการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้โดยอัตโนมัติ

เมื่อเปิดใช้ T2 แบบไม่จำกัดแล้วอินสแตนซ์ t2.small จะสามารถรองรับการใช้งานที่สูงกว่าขั้นพื้นฐานได้ แม้จะเป็นหลังจากที่ยอดคงเหลือ CPU Credit ลดลงจนไม่เหลือแล้วก็ตาม ในกรณีที่ตามปริมาณงานประเภทงานทั่วไปส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยการใช้ประโยชน์จาก CPU ต่ำกว่าหรือเท่ากับประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน ค่าบริการพื้นฐานรายชั่วโมงสำหรับ t2.small จะครอบคลุมการรองรับการใช้งาน CPU ทั้งหมด หากอินสแตนซ์ต้องรันโดยใช้ CPU เฉลี่ยที่ 25% (เกินขั้นพื้นฐานมา 5%) นานเกิน 24 ชั่วโมงนับจากที่ยอดเครดิต CPU ลดลงจนเหลือศูนย์ ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม 0.06 USD ต่อ (0.05 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง x 1 vCPU x 5% x 24 ชั่วโมง)

แอปพลิเคชันจำนวนมาก เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ สภาพแวดล้อม Developer และฐานข้อมูลขนาดเล็กไม่มีความจำเป็นต้องใช้ CPU ระดับสูงตลอดเวลา แต่การมีสิทธิ์ในการเข้าถึง CPU ที่เร็วมากๆ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ก็เป็นประโยชน์ให้แก่แอปกลุ่มนี้อย่างมาก เราสร้างอินสแตนซ์ T ขึ้นมาเพื่อกรณีใช้งานเหล่านี้โดยเฉพาะ หากคุณต้องการประสิทธิภาพ CPU สูงอย่างสม่ำเสมอสำหรับแอปพลิเคชัน เช่น การเข้ารหัสวิดีโอ เว็บไซต์ที่มีปริมาณมาก หรือแอปพลิเคชัน HPC เราขอแนะนำให้คุณใช้อินสแตนซ์ประสิทธิภาพคงที่ อินสแตนซ์ T ออกแบบมาให้ทำงานได้เหมือนมีแกนประมวลผล Intel ความเร็วสูงเฉพาะในเวลาที่แอปพลิเคชันของคุณต้องการประสิทธิภาพจาก CPU อย่างมาก ขณะเดียวกันก็ปกป้องคุณจากประสิทธิภาพที่ไม่แน่นอนหรือผลข้างเคียงทั่วไปอื่นๆ ซึ่งคุณอาจเห็นได้จากการสมัครใช้งานมากเกินไปในสภาพแวดล้อมอื่นได้เป็นประจำ

Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บที่หลากหลายได้ตามต้องการ Amazon EBS คือปริมาณพื้นที่ที่จัดเก็บข้อมูลในระดับบล็อกที่คงทน ซึ่งคุณสามารถแนบไปกับอินสแตนซ์ Amazon EC2 เดี่ยวที่กำลังรันได้ คุณใช้ Amazon EBS เป็นอุปกรณ์จัดเก็บหลักสำหรับข้อมูลที่ต้องอัปเดตบ่อยและแยกย่อย ตัวอย่างเช่น Amazon EBS จะเป็นตัวเลือกด้านพื้นที่จัดเก็บที่แนะนำหากคุณรันฐานข้อมูลบน Amazon EC2 ยังคงมีไดร์ฟข้อมูลของ Amazon EBS ที่คงอยู่แบบแยกจากการรันอินสแตนซ์ Amazon EC2 เมื่อแนบไดรฟ์ข้อมูลหนึ่งไปกับอินสแตนซ์หนึ่ง คุณจะสามารถใช้งานได้เหมือนมีฮาร์ดไดรฟ์จริงๆ Amazon EBS มีไดรฟ์ข้อมูลให้เลือก 3 ประเภทตามความต้องการของปริมาณงาน ได้แก่ งานทั่วไป (SSD), IOPS ที่จัดเตรียม (SSD) และ Magnetic งานทั่วไป (SSD) เป็นประเภทปริมาณ EBS ใหม่สำหรับงานทั่วไปที่สำรองข้อมูลใน SSD นี่เป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่เราแนะนำให้แก่ลูกค้า ปริมาณงานทั่วไป (SSD) เหมาะกับตามปริมาณงานแบบกว้างๆ รวมถึงฐานข้อมูลขนาดเล็กถึงกลาง สภาพแวดล้อมการพัฒนาและทดสอบ และปริมาณที่บู๊ต ปริมาณ IOPS ที่จัดเตรียม (SSD) ให้พื้นที่การจัดเก็บพร้อมประสิทธิภาพที่มีการหน่วงเวลาต่ำสม่ำเสมอ และออกแบบมาเพื่อแอปพลิเคชันที่ใช้งาน I/O มาก เช่น ฐานข้อมูล NoSQL หรือเชิงสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ไดรฟ์ข้อมูลแบบแม่เหล็กมีค่าใช้จ่ายต่อกิกะไบต์ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทไดรฟ์ข้อมูล EBS ทั้งหมด ปริมาณ Magnetic เหมาะกับตามปริมาณงานที่มีการเข้าถึงข้อมูลไม่บ่อย และเหมาะกับแอปพลิเคชันที่ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ถูกที่สุดเป็นเรื่องสำคัญ

อินสแตนซ์ Amazon EC2 มากมายสามารถรวมพื้นที่จัดเก็บจากดิสก์ที่แนบอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเจ้าของจริงๆ ได้ พื้นที่จัดเก็บดิสก์นี้หมายถึงที่จัดเก็บอินสแตนซ์ ที่จัดเก็บอินสแตนซ์ให้พื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกให้แก่อินสแตนซ์ Amazon EC2 เป็นการชั่วคราว ข้อมูลในปริมาณที่จัดเก็บอินสแตนซ์จะยังคงมีอยู่ต่อไปตราบใดที่ยังมีอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกผ่านทาง Amazon EBS หรือที่จัดเก็บอินสแตนซ์ คุณยังสามารถใช้ Amazon S3 เป็นที่จัดเก็บออบเจ็กต์ที่พร้อมใช้งานและความคงทนสูง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บ Amazon EC2 จากเอกสารประกอบ Amazon EC2

ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่เลือกเป็นอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBSเพื่อคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมรายชั่วโมงในราคาถูก สำหรับอินสแตนซ์ C5, C4, M5, M4, P3, P2, G3 และ D2 จะเป็นใช้งานคุณสมบัตินี้ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ทำให้อินสแตนซ์ EC2 สามารถใช้ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานได้อย่างเต็มที่บนไดรฟ์ข้อมูล EBS อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ส่งมอบทรูพุตเฉพาะระหว่าง Amazon EC2 และ Amazon EBS พร้อมตัวเลือก 500-4,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลเฉพาะจะช่วยลดอัตราช่วงชิงกันส่งข้อมูลระหว่าง Amazon EBS I/O กับปริมาณการใช้งานอื่นจากอินสแตนส์ EC2 ลงให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ของคุณ อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ออกแบบมาเพื่อใช้กับทั้งปริมาณ IOPS Amazon EBS มาตรฐานและที่จัดเตรียม เมื่อแนบไปกับอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ไดรฟ์ข้อมูล IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานจะสามารถมีการหน่วงเป็นมิลลิวินาทีได้ถึงหนึ่งหลักและออกแบบมาให้ส่งมอบภายใน 10% ของประสิทธิภาพ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน 99.9% ของเวลา เราขอแนะนำให้ใช้ปริมาณ IOPS ที่จัดเตรียมด้วย อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS หรืออินสแตนซ์ที่รองรับเครือข่ายคลัสเตอร์ สำหรับแอปพลิเคชันที่มีข้อกำหนด I/O พื้นที่จัดเก็บสูง

เลือกเครือข่ายคลัสเตอร์ที่รองรับอินสแตนซ์ EC2 เมื่อเริ่มใช้ใน Placement Group ของคลัสเตอร์ทั่วไป คลัสเตอร์ Placement Group ให้เครือข่ายที่มีการหน่วงเวลาต่ำระหว่างอินสแตนซ์ทั้งหมดในคลัสเตอร์ แบนด์วิดท์อินสแตนซ์ EC2 นำมาใช้ประโยชน์ได้ขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์และข้อมูลเฉพาะด้านประสิทธิภาพเครือข่าย ปริมาณการใช้งานระหว่างอินสแตนซ์ภายในภูมิภาคเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดถึง 5 Gbps สำหรับการสื่อสารทางเดียวและใช้ได้สูงสุด 25 Gbps สำหรับการสื่อสารหลายทาง (สื่อสารสองทาง) การสร้างปริมาณการใช้งานไปและกลับจากบักเก็ต S3 ในภูมิภาคเดียวกันสามารถใช้ประโยชน์อินสแตนซ์ที่พร้อมใช้ทั้งหมดรวมกับแบนด์วิดท์ได้ เมื่อเรียกใช้งาน Placement Group อินสแตนซ์สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 10 Gbps สำหรับการสื่อสารทางเดียว และใช้ได้สูงสุด 25 Gbps สำหรับการสื่อสารหลายทาง ปริมาณการใช้เครือข่ายจนถึงอินเทอร์เน็ตจำกัดอยู่ที่ 5 Gbps (สื่อสารสองทาง) เครือข่ายคลัสเตอร์เหมาะสำหรับระบบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นสูงและแอปพลิเคชันทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้มาตรฐานไลบรารี MPI สำหรับการเขียนโปรแกรมคู่ขนาน

อินสแตนซ์ Amazon EC2 ให้สิทธิ์การเข้าถึงคุณสมบัติตัวประมวลผล Intel ดังนี้

 • Intel AES New Instructions (AES-NI): ชุดคำสั่งการเข้ารหัส Intel AES-NI พัฒนาขึ้นหลังจากที่มีอัลกอริทึม Advanced Encryption Standard (AES) เพื่อให้การป้องกันข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นและการรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมขึ้น อินสแตนซ์ EC2 รุ่นปัจจุบันทั้งหมดรองรับคุณสมบัติตัวประมวลผลนี้
 • Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX, Intel AVX2 และ Intel AVX-512): ส่วนเสริมชุดคำสั่ง Intel AVX และ Intel AVX2 เป็นแบบ 256 บิต ขณะที่ Intel AVX-512 เป็นแบบ 512 บิต ซึ่งออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่จุดลอยตัว (FP) สูง คำสั่ง Intel AVX ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันอย่างการประมวลผลเสียง/วิดีโอและอิมเมจ, การจำลองทางวิทยาศาสตร์, การวิเคราะห์ทางการเงิน และการสร้างโมเดลและวิเคราะห์ 3 มิติ คุณสมบัตินี้ใช้ได้บนอินสแตนซ์ที่เปิดใช้ด้วย HVM AMI เท่านั้น
 • Intel Turbo Boost Technology: Intel Turbo Boost Technology ให้ประสิทธิภาพที่มากกกว่าที่คุณต้องการ ตัวประมวลผลสามารถรันแกนประมวลผลได้เร็วกว่าการดำเนินการพื้นฐานประจำ เพื่อช่วยคุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น

คุณสมบัติตัวประมวลผลใช้ได้กับอินสแตนซ์บางประเภท โปรดดูเมทริกซ์ประเภทอินสแตนซ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าคุณสมบัติใดใช้ได้กับประเภทอินสแตนซ์ใด

intelinside_150

Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถเตรียมใช้งานอินสแตนซ์หลากหลายประเภทได้ ซึ่งประกอบไปด้วย CPU หน่วยความจำ ดิสก์ และเครือข่ายที่ต่างกัน การเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ใหม่และรันการทดสอบไปด้วยนั้นง่าย และเราขอแนะนำให้ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อระบุประเภทอินสแตนซ์ที่เหมาะสมและสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันที่ถูกต้อง อีกทั้งขอแนะนำให้ทดสอบโหลด/ปรับขนาดอย่างเข้มงวด เพื่อทำให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณสามารถปรับขนาดได้ตามต้องการ

Amazon EC2 มอบตัวเลือกมากมายทั้งอินสแตนซ์ 10 ประเภทที่เลือกได้ว่าต้องการขนาดเดียวหรือมากกว่านั้น อีกทั้งยังจัดเป็นกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ได้อีก 6 กลุ่มตามประเภทแอปพลิเคชัน เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปดูเงื่อนไขของแอปพลิเคชันและเลือกกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ที่เหมาสมเพื่อเริ่มการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน คุณควรเริ่มจากการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันโดย (ก) ระบุวิธีที่แอปพลิเคชันจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ต่างๆ (เช่น แอปพลิเคชันดังกล่าวเน้นการประมวลผลหรือหน่วยความจำ) และ (ข) วัดตามปริมาณงานเพื่อระบุขนาดอินสแตนซ์ที่เหมาะสม โปรดอย่าทดแทนสิ่งใดในการตรวจสอบประสิทธิภาพของทั้งแอปพลิเคชัน เพราะประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอาจได้รับผลกระทบจากโครงสร้างพื้นฐานแฝงหรือจากข้อจำกัดด้านซอฟต์แวร์หรือสถาปัตยกรรม เราจึงขอแนะนำการทดสอบระดับแอปพลิเคชัน รวมถึงการใช้การรวบรวมสถานะแอปพลิเคชัน และเครื่องมือและบริการทดสอบโหลด