ทำไมต้องเป็นอินสแตนซ์รุ่นก่อน

AWS สนับสนุนอินสแตนซ์รุ่นก่อนสำหรับผู้ใช้ที่ปรับแอปพลิเคชันของตนให้เหมาะสมกับอินสแตนซ์เหล่านี้แล้วแต่ยังไม่ได้อัปเกรด ตอนนี้อินสแตนซ์รุ่นก่อนยังสามารถรองรับได้อย่างสมบูรณ์อยู่ และมีคุณสมบัติและฟังก์ชันเหมือนกัน สามารถใช้อินสแตนซ์รุ่นก่อนได้ผ่าน AWS Management Console, AWS CLI และเครื่องมือ EC2 API

เส้นทางการอัปเกรด

เราขอแนะนำให้คุณใช้อินสแตนซ์รุ่นล่าสุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แต่เราจะยังรองรับอินสแตนซ์รุ่นก่อนหลังจากเปิดตัวอินสแตนซ์ใหม่อยู่ หากคุณกำลังใช้อินสแตนซ์รุ่นก่อนและต้องการดูว่าการอัปเกรดใดเหมาะสมที่สุด โปรดดูตารางด้านล่างและเรียนรู้ว่าอินสแตนซ์รุ่นล่าสุดจะมีประโยชน์กับคุณอย่างไร

อินสแตนซ์ กลุ่มประเภท       เส้นทางการอัปเกรด  
 • ใช้ไม่ได้ โปรเซสเซอร์รุ่นใหม่กว่า ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ สร้างขึ้นโดยใช้ AWS Nitro System ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  ต่ำมาก ประสิทธิภาพของเครือข่าย 5 Gbps 5 Gbps 5 Gbps
  ใช้ไม่ได้ ความพร้อมใช้งานของขนาดที่ใหญ่ขึ้น ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
 • ใช้ไม่ได้ โปรเซสเซอร์ล่าสุด
  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ สร้างโดยใช้ AWS Nitro System
  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  สูง ประสิทธิภาพเครือข่าย 50 Gbps 30 Gbps 50 Gbps
  ใช้ไม่ได้ Enhanced Networking ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
 • ใช้ไม่ได้ โปรเซสเซอร์ล่าสุด
  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ สร้างโดยใช้ AWS Nitro System
  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  สูง ประสิทธิภาพเครือข่าย 50 Gbps 30 Gbps 50 Gbps
  ใช้ไม่ได้ Enhanced Networking ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
  ใช้ได้ พื้นที่จัดเก็บ SSD ใช้ไม่ได้ ไม่มี ใช้ไม่ได้
 • เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ I2 แล้ว อินสแตนซ์ I3 จะมีประสิทธิภาพ I/O สูงกว่า 4 เท่า อัตราการโอนถ่ายข้อมูลดิสก์สูงกว่า 2 เท่า และมี SSD ต่อ CPU มากกว่า 18% อินสแตนซ์ I3 นำเสนอ SSD โดยใช้ Non-Volatile Memory Express (NVMe) ทำให้ดิสก์มีเวลาแฝงที่ต่ำกว่า I2 I3 มีราคาที่ต่ำที่สุดต่อ IOPS ที่อ่านได้ในหมู่ EC2 instance ทั้งหมด

  I2   I3
  ใช้ไม่ได้ โปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นใหม่ ใช้ได้
  ดี พื้นที่จัดเก็บต่ออินสแตนซ์ ดีกว่า
  ใช้ไม่ได้ พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe ประสิทธิภาพสูง ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ การรองรับ ENA ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ ขนาดใหญ่ (16.xlarge) พร้อมพื้นที่จัดเก็บสูงสุด 15.2 TB ใช้ได้
  ดี ราคาต่อ GB ของพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ ดีกว่า
  ดี ราคาต่อ IOPS ดีที่สุด
 • กลุ่มประเภทอินสแตนซ์ R4 ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon มี RAM สูงสุด 488 GiB ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ EBS ตามค่าเริ่มต้น และรองรับ Enhanced Networking สูงสุด 25 Gbps โดยมีเวลาแฝงและความไม่เสถียรต่ำ นอกจากนี้ R4 ยังมีราคา RAM ต่อ GiB ที่ต่ำเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์รุ่นก่อน

  M2/CR1 R3   R4
  ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ โปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นใหม่ ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ ใช้ได้ Enhanced Networking ใช้ได้
  CR1 เท่านั้น ใช้ได้ พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ที่รองรับโดย SSD ใช้ไม่ได้ (ปรับ EBS ตามค่าเริ่มต้น)
  ดี ดีกว่า แบนด์วิดท์หน่วยความจำที่รักษาไว้ได้ ดีที่สุด
  ดี ดีกว่า ประสิทธิภาพ I/O ดีที่สุด
  ดี ดีกว่า หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์ ดีที่สุด
  ดี ดีกว่า จุดราคา RAM ต่อ GiB ดีที่สุด
 • อินสแตนซ์ D2 ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Xeon E5-2676 v3 (Haswell) มีประสิทธิภาพการประมวลผลและความถี่นาฬิกาที่สูงขึ้น มีหน่วยความจำมากกว่าสองเท่า มี EC2 Enhanced Networking และตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บมากกว่าเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ HS1 d2.8xlarge ซึ่งเป็นอินสแตนซ์ D2 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดให้ที่จัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์สูงสุด 48 TB สามารถรับส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 3.5 Gbps สำหรับการอ่านและ 3.1 Gbps สำหรับการเขียน โดยมีขนาดบล็อก 2 MiB. D2 มีราคาต่อการรับส่งข้อมูลของดิสก์ของ Amazon EC2 Instance

  HS1   D2
  ใช้ไม่ได้ โปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นล่าสุด ใช้ได้
  ดี หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์ ดีกว่า
  ใช้ไม่ได้ Enhanced Networking ใช้ได้
  ดี ประสิทธิภาพการอ่าน/เขียนดิสก์ ดีกว่า
  ดี ราคาต่อประสิทธิภาพดิสก์
  ดีที่สุด
  ดี ดีกว่า หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์
  ดี ดีกว่า จุดราคา RAM ต่อ GiB
 • G3 มีคุณสมบัติที่ไม่มีใน G2 เช่น การรองรับหลายหน้าจอ การเข้ารหัส H.265 (HEVC) เอ็ฟเฟ็กต์การแสดงกราฟิกขั้นสูง คุณสมบัติ NVIDIA GRID Virtual Workstation และ Enhanced Networking.

  เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ G2 แล้ว อินสแตนซ์ G3 มี GPU ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า โปรเซสเซอร์เร็วกว่า ขนาดหน่วยความจำโฮสต์มากกว่า เครือข่ายเร็วกว่า มีประสิทธิภาพ EBS ที่ดีกว่า และได้รับขนาดอินสแตนซ์เพิ่ม

  G2   G3
  ดี GPU
  ดีกว่า
  ใช้ไม่ได้ รองรับหลายหน้าจอ
  ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ รองรับการเข้ารหัส H.265 (HEVC) ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ คุณสมบัติของ NVIDIA GRID Virtual Workstation ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ โปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นล่าสุด ใช้ได้
  ใช้ไม่ได้ Enhanced Networking ใช้ได้
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 C7g ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ Graviton รุ่นล่าสุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรันเวิร์กโหลดที่ต้องใช้การคำนวณสูง 

  A1   C7g
  ใช้ไม่ได้ รองรับ Amazon Linux 2023
  ใช้ได้
  ใช้ได้ อัตราส่วน 1:2 vCPU ต่อหน่วยความจำ ใช้ได้
  สูงสุด 10 Gbps ประสิทธิภาพเครือข่าย สูงสุด 30 Gbps
  สูงสุด 3,500 Mbps ประสิทธิภาพของ EBS สูงสุด 20,000 Mbps
  ใช้ไม่ได้ สูงสุด 16xlarge ใช้ได้
  ดี ประสิทธิภาพด้านราคา ดีที่สุด
 • A1   C7g
  ใช้ไม่ได้ รองรับ Amazon Linux 2023
  ใช้ได้
  ใช้ได้ อัตราส่วน 1:2 vCPU ต่อหน่วยความจำ ใช้ได้
  สูงสุด 10 Gbps ประสิทธิภาพเครือข่าย สูงสุด 30 Gbps
  สูงสุด 3,500 Mbps ประสิทธิภาพของ EBS สูงสุด 20,000 Mbps
  ใช้ไม่ได้ สูงสุด 16xlarge ใช้ได้
  ดี ประสิทธิภาพด้านราคา ดีที่สุด
  A1   C7g
  ใช้ไม่ได้ รองรับ Amazon Linux 2023
  ใช้ได้
  ใช้ได้ อัตราส่วน 1:2 vCPU ต่อหน่วยความจำ ใช้ได้
  สูงสุด 10 Gbps ประสิทธิภาพเครือข่าย สูงสุด 30 Gbps
  สูงสุด 3,500 Mbps ประสิทธิภาพของ EBS สูงสุด 20,000 Mbps
  ใช้ไม่ได้ สูงสุด 16xlarge ใช้ได้
  ดี ประสิทธิภาพด้านราคา ดีที่สุด

สำหรับอินสแตนซ์ที่รองรับโดย EBS คุณสามารถเปลี่ยนประเภทอินสแตนซ์ได้จากคอนโซลเลย ทำตามคู่มือนี้เพื่อหยุดและเริ่มอินสแตนซ์ของคุณใหม่ เมื่ออินสแตนซ์หยุดแล้วและคุณบันทึกสแนปช็อตข้อมูลแล้ว ให้ใช้ปุ่ม "Action" (ดำเนินการ) ใน Console แล้วเลือก "Change Instance Type" (เปลี่ยนประเภทอินสแตนซ์)

รายละเอียดและราคาอินสแตนซ์รุ่นก่อน

เช่นเดียวกับอินสแตนซ์ปัจจุบันของเรา อินสแตนซ์รุ่นก่อนให้คุณชำระค่าความจุการประมวลผลเป็นชั่วโมงได้โดยไม่มีสัญญาระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผนซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

ราคาด้านล่างเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ AMI แบบส่วนตัวและแบบสาธารณะในระบบปฏิบัติการที่ระบุ (ราคา “การใช้งาน Windows” จะมีผลกับ Windows Server 2003 R2, 2008, 2008 R2 และ 2012) นอกจากนี้ Amazon ยังมีอินสแตนซ์เพิ่มเติมสำหรับ Amazon EC2 ที่รัน Microsoft Windows ที่มี SQL Server, Amazon EC2 ที่รัน SUSE Linux Enterprise Server, Amazon EC2 ที่รัน Red Hat Enterprise Linux และ Amazon EC2 ที่รัน IBM ซึ่งล้วนมีราคาแตกต่างกัน

รายละเอียดอินสแตนซ์รุ่นก่อน

การใช้งานทั่วไป m1.medium 32 บิตหรือ 64 บิต
1 3.75 1 x 410 - ปานกลาง
งานทั่วไป m1.large 64 บิต 2 7.5 2 x 420 ใช้ได้ ปานกลาง
งานทั่วไป m1.xlarge 64 บิต 4 15 4 x 420 ใช้ได้ สูง
งานทั่วไป m3.medium 64 บิต 1 3.75 1 x 4 - ปานกลาง
งานทั่วไป m3.large 64 บิต 2 7.5 1 x 32 - ปานกลาง
งานทั่วไป m3.xlarge 64 บิต 4 15 2 x 40 ใช้ได้ สูง
งานทั่วไป m3.2xlarge 64 บิต 8 30 2 x 80 ใช้ได้ สูง
การใช้งานทั่วไป m4.large 64 บิต 2 8 EBS เท่านั้น ใช้ได้ ปานกลาง
การใช้งานทั่วไป m4.xlarge 64 บิต 4 16 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูง
การใช้งานทั่วไป m4.2xlarge 64 บิต 8 32 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูง
การใช้งานทั่วไป m4.4xlarge 64 บิต 16 64 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูง
การใช้งานทั่วไป m4.10xlarge 64 บิต 40 160 EBS เท่านั้น ใช้ได้ 10 กิกะบิต
การใช้งานทั่วไป m4.16xlarge 64 บิต 64 256 EBS เท่านั้น ใช้ได้ 25 กิกะบิต
เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล c1.medium 32 บิตหรือ 64 บิต
2 1.7 1 x 350 - ปานกลาง
การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ c1.xlarge 64 บิต 8 7 4 x 420 ใช้ได้ สูง
การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ c2.8xlarge 64 บิต 32 60.5 4 x 840 - 10 กิกะบิต
การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ c3.large 32 บิตหรือ 64 บิต 2 3.75 2 x 16 - ปานกลาง
การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ c3.xlarge 64 บิต 4 7.5 2 x 40 ใช้ได้ ปานกลาง
การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ c3.2xlarge 64 บิต 8 15 2 x 80 ใช้ได้ สูง
การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ c3.4xlarge 64 บิต 16 30 2 x 160 ใช้ได้ สูง
การประมวลผลแบบเพิ่มประสิทธิภาพ c3.8xlarge 64 บิต 32 60 2 x 320 - 10 กิกะบิต
เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล c4.large 64 บิต 2 3.75 EBS เท่านั้น ใช้ได้ ปานกลาง
เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล c4.xlarge 64 บิต 4 7.5 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูง
เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล c4.2xlarge 64 บิต 8 15 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูง
เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล c4.4xlarge 64 บิต 16 30 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูง
เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล c4.8xlarge 64 บิต 36 60 EBS เท่านั้น ใช้ได้ 10 กิกะบิต
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ m2.xlarge 64 บิต 2 17.1 1 x 420 - ปานกลาง
หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ m2.2xlarge 64 บิต 4 34.2 1 x 850 ใช้ได้ ปานกลาง
หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ m2.4xlarge 64 บิต 8 68.4 2 x 840 ใช้ได้ สูง
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ r3.large 64 บิต 2 15.25 1 x 32 - ปานกลาง
หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ r3.xlarge 64 บิต 4 30.5 1 x 80 ใช้ได้ ปานกลาง
หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ r3.2xlarge 64 บิต 8 61 2 x 160 ใช้ได้ สูง
หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ r3.4xlarge 64 บิต 16 122 1 x 320 ใช้ได้ สูง
หน่วยความจำแบบเพิ่มประสิทธิภาพ r3.8xlarge 64 บิต 32 244 2 x 320 - 10 กิกะบิต
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ r4.large 64 บิต 2 15.25 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูงสุดถึง 10
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ r4.xlarge 64 บิต 4 30.5 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูงสุดถึง 10
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ r4.2xlarge 64 บิต 8 61 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูงสุดถึง 10
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ r4.4xlarge 64 บิต 16 122 EBS เท่านั้น ใช้ได้ สูงสุดถึง 10
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ r4.8xlarge 64 บิต 32 244 EBS เท่านั้น ใช้ได้ 10
เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ r4.16xlarge 64 บิต 64 488 EBS เท่านั้น ใช้ได้ 25

เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ

i2.xlarge

64 บิต

4

30.5

1 x 800

ใช้ได้

ปานกลาง

พื้นที่จัดเก็บแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

i2.2xlarge

64 บิต

8

61

2 x 800

ใช้ได้

ปานกลาง

พื้นที่จัดเก็บแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

i2.4xlarge

64 บิต

16

122

4 x 800

ใช้ได้

สูง

พื้นที่จัดเก็บแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

i2.8xlarge

64 บิต

32

244

8 x 800

-

10 กิกะบิต

Micro t1.micro 32 บิตหรือ 64 บิต
1 0.613 EBS เท่านั้น
- ต่ำมาก

ราคา On-Demand Instance รุ่นก่อน

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

การใช้งาน EC2 จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที เช่นเดียวกัน พื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้สำหรับปริมาณ EBS จะมีการคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 60 วินาที การคิดค่าบริการต่อวินาทีใช้สำหรับอินสแตนซ์ที่มีการเปิดใช้งานใน:

 • รูปแบบตามต้องการ รูปแบบสำรองล่วงหน้า และรูปแบบ Spot
 • ทุกพื้นที่และเขตพื้นที่พร้อมใช้งาน
 • Amazon Linux และ Ubuntu

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายรุ่นก่อน

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายมีการสำรองข้อมูลเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถเปิดใช้งานจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณสำรองไว้เมื่อต้องการได้ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายมีตัวเลือกการชำระเงินสามแบบ (ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางส่วน และชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั้งหมด) เพื่อให้คุณปรับจำนวนที่ต้องชำระล่วงหน้าตามราคารายชั่วโมงที่คุณใช้งาน

ตารางต่อไปนี้แสดงอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่สามารถใช้ได้จาก AWS โดยตรง นอกจากอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux และ Windows ด้านล่างแล้ว เรายังมีอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับ Amazon EC2 ที่ใช้ SUSE Linux Enterprise Server, Amazon EC2 ที่ใช้ Red Hat Enterprise Linux และ Amazon EC2 ที่ใช้ Microsoft SQL Server และนอกจากนี้ยังสามารถใช้ Dedicated Reserved Instance ได้อีกด้วย

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงหารด้วย 3,600 โดยขึ้นอยู่กับประเภทของอินสแตนซ์ EC2 ที่คุณเรียกใช้ อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance

** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ Reserved Instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance ดังกล่าว

คุณสามารถซื้อ Reserved Instance รุ่นก่อนได้โดยตรงจาก AWS เป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี

เมื่อใช้ Reserved Instance Marketplace คุณจะมีความยืดหยุ่นในการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจากผู้ขายบน AWS Reserved Instance Marketplace ในระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนไปจนถึง 36 เดือน (ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกได้)

ในกรณีใดก็ตาม ค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียวต่ออินสแตนซ์จะไม่สามารถคืนเงินได้ หากจำเป็นต้องเปลี่ยน คุณยังสามารถขอให้ย้ายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไปยัง Availability Zone อีกโซนหนึ่งภายในภูมิภาคเดียวกัน เปลี่ยนแพลตฟอร์มเครือข่าย หรือปรับเปลี่ยนขนาดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไปเป็นขนาดอื่นในประเภทอินสแตนซ์เดียวกันสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Linux/UNIX โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายรุ่นก่อนจะได้รับการเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้อินสแตนซ์ระหว่างระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมด

สำหรับอินสแตนซ์ของ Windows ประโยชน์ของการเรียกเก็บเงินค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะใช้ได้กับชั่วโมงอินสแตนซ์หนึ่งต่อหนึ่งชั่วโมงตามนาฬิกา หนึ่งชั่วโมงอินสแตนซ์จะเริ่มขึ้นเมื่ออินสแตนซ์เริ่มต้นและจะดำเนินการต่อไปอีก 60 นาที หรือจนกว่าอินสแตนซ์จะหยุดหรือสิ้นสุดลง ไม่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน หนึ่งชั่วโมงตามนาฬิกาจะกำหนดตามมาตรฐานนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมงโดยจะเริ่มจากเที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงคืน และแบ่งออกเป็น 24 ชั่วโมง (ตัวอย่างเช่น 1:00:00 ถึง 1:59:59 คือหนึ่งชั่วโมงตามนาฬิกา)

สำหรับอินสแตนซ์ของ Linux ประโยชน์จากการเรียกเก็บเงินค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะสามารถใช้อินสแตนซ์ได้สูงสุด 3600 วินาที (หนึ่งชั่วโมง) ต่อหนึ่งชั่วโมงตามนาฬิกา คุณสามารถเรียกใช้อินสแตนซ์หลายรายการพร้อมกันได้ แต่สามารถรับประโยชน์จากส่วนลดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้เป็นเวลาทั้งหมด 3600 วินาทีต่อชั่วโมงตามนาฬิกาเท่านั้น การใช้อินสแตนซ์ที่เกิน 3600 วินาทีในชั่วโมงตามนาฬิกาจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราตามต้องการ หนึ่งชั่วโมงตามนาฬิกาจะกำหนดตามมาตรฐานนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมงโดยจะเริ่มจากเที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงคืน และแบ่งออกเป็น 24 ชั่วโมง (ตัวอย่างเช่น 1:00:00 ถึง 1:59:59 คือหนึ่งชั่วโมงตามนาฬิกา)

หาก Microsoft หรือ Red Hat เลือกที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งานที่คิดสำหรับ Windows หรือ Red Hat Enterprise Linux เราอาจเพิ่มอัตราการใช้ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ซื้อก่อนหน้านี้ด้วย Windows หรือ Red Hat Enterprise Linux การชำระเงินครั้งเดียวในครั้งแรกสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้

การเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับ Windows จะมีผลระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. – 31 ม.ค. และจะมีการแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับ Red Hat Enterprise Linux จะมีการแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า

หากอัตราการใช้งานต่อหนึ่งชั่วโมงเพิ่มขึ้น คุณสามารถใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ Windows หรือ Red Hat Enterprise Linux ต่อได้ในอัตราการใช้งานต่อชั่วโมงใหม่ แปลงอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ Windows หรือ Red Hat Enterprise Linux เป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ Linux/UNIX หรือขอเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าคืนตามอัตรามือโปรที่คุณชำระสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ Windows หรือ Red Hat Enterprise Linux

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายรุ่นก่อนหน้าสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Linux/UNIX, Windows, Red Hat Enterprise Linux และ SUSE Linux Enterprise คุณยังสามารถเลือกที่จะเหมาจ่ายอินสแตนซ์ได้ใน Amazon VPC ในราคาเดียวกันตามที่แสดงไว้ด้านบน

ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015 เป็นต้นไป อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่มีการใช้งานเล็กน้อยถึงปานกลางจะไม่สามารถซื้อได้จาก AWS อีกต่อไป หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอเหล่านี้ โปรดไปที่หน้านี้

อินสแตนซ์แบบปรับให้เหมาะกับ EBS

อินสแตนซ์แบบปรับให้เหมาะกับ EBS ช่วยให้ EC2 instance สามารถใช้ IOPS ที่จัดเตรียมให้บนไดรฟ์ข้อมูล EBS ได้อย่างเต็มที่ อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ส่งมอบทรูพุตเฉพาะระหว่าง Amazon EC2 และ Amazon EBS พร้อมตัวเลือก 500-4,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลเฉพาะจะช่วยลดอัตราช่วงชิงกันส่งข้อมูลระหว่าง Amazon EBS I/O กับปริมาณการใช้งานอื่นจากอินสแตนส์ EC2 ลงให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ของคุณ อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ออกแบบมาเพื่อใช้กับทั้งปริมาณ IOPS Amazon EBS มาตรฐานและที่จัดเตรียม เมื่อแนบไปกับอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ไดรฟ์ข้อมูล IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานจะสามารถมีการหน่วงเป็นมิลลิวินาทีได้ถึงหนึ่งหลักและออกแบบมาให้ส่งมอบภายใน 10% ของประสิทธิภาพ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน 99.9% ของเวลา ด้านล่างนี้เป็นราคาสำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับ สำหรับประเภทอินสแตนซ์ C4 และ C5 การปรับความเหมาะสมของ EBS จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคารายชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพของ EBS จะเป็นค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงสำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับ

Spot Instance รุ่นก่อนหน้า

อินสแตนซ์สปอตของ Amazon EC2 ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากความสามารถของ EC2 ที่ไม่ได้ใช้ใน AWS Cloud อินสแตนซ์สปอตพร้อมให้บริการด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับราคาแบบตามความต้องการ ราคารายชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์สปอตเรียกว่า ราคา Spot ราคา Spot ของอินสแตนซ์แต่ละประเภทใน Availability Zone ต่างๆ ได้รับการกำหนดโดย Amazon EC2 และจะค่อยๆ ปรับตามอุปทานและอุปสงค์ระยะยาวสำหรับอินสแตนซ์สปอต อินสแตนซ์สปอตของคุณจะทำงานทุกครั้งเมื่อมีความจุและราคาต่อชั่วโมงสูงสุดสำหรับคำขอของคุณเกินราคา Spot ในการเปิดใช้งานอินสแตนซ์สปอต คุณต้องสร้างคำขออินสแตนซ์สปอต หรือให้ Amazon EC2 สร้างคำขออินสแตนซ์สปอตในนามของคุณ อินสแตนซ์สปอตจะเริ่มทำงานเมื่อการสร้างคำขออินสแตนซ์เสร็จสิ้น อินสแตนซ์สปอตของคุณจะทำงานจนกว่าคุณจะหยุดหรือยกเลิกการทำงาน หรือจนกว่า Amazon EC2 จะเข้ามาแทรกแซงการทำงาน (เรียกว่า การแทรกแซงอินสแตนซ์สปอต)

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์สปอต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน โปรดคลิกที่นี่

ตารางต่อไปนี้แสดงราคา Spot ที่ต่ำที่สุดต่อรีเจี้ยนและประเภทอินสแตนซ์ (อัปเดตทุก 5 นาที) นอกจาก Linux/Unix และ Windows แล้ว เรายังมีอินสแตนซ์สปอตสำหรับ Amazon EC2 ที่ใช้ SUSE Linux Enterprise Server อีกด้วย

หากคุณต้องการเข้าดูราคาอินสแตนซ์สปอตล่าสุด ให้ดำเนินการดังนี้:

 1. เข้าสู่ระบบ AWS Management Console
 2. เลือกแท็บ “Amazon EC2”
 3. ในบางหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก “Spot Requests” (คำขอ Spot)
 4. เลือก “Pricing History” เพื่อเปิดมุมมองราคาซึ่งสามารถกรองตามประเภทอินสแตนซ์ได้

การเหมาจ่ายความจุตามต้องการ

การเหมาจ่ายความจุตามต้องการมีการกำหนดราคาเช่นเดียวกับการใช้งานอินสแตนซ์ (ตามต้องการ) ที่เทียบเท่ากัน หากใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการไปทั้งหมด คุณจะจ่ายเฉพาะการใช้งานอินสแตนซ์และจะไม่เกี่ยวข้องกับการเหมาจ่ายความจุตามต้องการ หากใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการไปเพียงบางส่วน คุณจะจ่ายสำหรับการใช้งานอินสแตนซ์และสำหรับส่วนของการเหมาจ่ายความจุตามต้องการที่ยังไม่ได้ใช้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเหมาจ่ายความจุตามต้องการ