เริ่มต้นใช้งาน AWS ฟรี

สร้างบัญชีฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »


ถาม: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) คืออะไร

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) เป็นบริการเว็บที่มีความสามารถในการประมวลผลที่ปรับขนาดได้ในระบบคลาวด์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Developer ประมวลผลตามขนาดเว็บได้ง่ายขึ้น

ถาม: ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อใช้ Amazon EC2

เช่นเดียวกันกับ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ที่เปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บในระบบคลาวด์สำหรับ Amazon EC2 ก็เปิดใช้ “การประมวลผล” ในระบบคลาวด์เช่นกัน อินเทอร์เฟซบริการเว็บของ Amazon EC2 ที่ใช้งานง่ายนี้ให้คุณสามารถรับและกำหนดค่าความจุได้โดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยจะให้คุณควบคุมทรัพยากรการประมวลผลได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งให้คุณเรียกใช้ด้วยการเชื่อมต่อสภาพแวดล้อมการประมวลผลที่ผ่านการรับรองของ Amazon Amazon EC2 ลดเวลาที่ใช้ในการรับและเริ่มต้นอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์ใหม่ให้เหลือภายในไม่กี่นาที ทำให้คุณสามารถปรับขนาดความสามารถให้มากขึ้นหรือน้อยลงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของการประมวลผลที่เปลี่ยนแปลงได้ Amazon EC2 เปลี่ยนมุมมองด้านความคุ้มค่าของการประมวลผลโดยให้คุณจ่ายค่าบริการตามความสามารถที่ใช้จริงเท่านั้น

ถาม: ฉันจะเริ่มใช้ Amazon EC2 ได้อย่างไร

หากต้องการลงชื่อสมัครใช้ Amazon EC2 ให้คลิกปุ่ม “ลงชื่อสมัครใช้ Web Service นี้” ในหน้ารายละเอียดของ Amazon EC2 คุณต้องมีบัญชี Amazon Web Services เพื่อเข้าถึงบริการนี้ หากคุณยังไม่มีบัญชี ระบบจะแจ้งให้คุณสร้างบัญชีเมื่อคุณเริ่มขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้ Amazon EC2 หลังจากลงชื่อสมัครใช้ โปรดดูเอกสารประกอบ Amazon EC2 ซึ่งรวมถึงคู่มือเริ่มใช้งานของเรา

ถาม: เพราะเหตุใดจึงมีการขอให้ฉันยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของฉัน เมื่อลงชื่อสมัครใช้ Amazon EC2

การลงทะเบียน Amazon EC2 กำหนดให้คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ถูกต้องบนไฟล์กับ AWS ในกรณีที่เราต้องการติดต่อคุณ การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และรวมถึงการรับโทรศัพท์ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนและการใส่รหัส PIN โดยใช้แป้นพิมพ์บนโทรศัพท์ด้วย

ถาม: สิ่งใดที่ Developer ไม่สามารถทำได้มาก่อน แต่สามารถทำได้ในตอนนี้

จนถึงขณะนี้ Developer รายเล็กไม่มีเงินทุนในการหาทรัพยากรการประมวลผลขนาดใหญ่ เพื่อทำให้มั่นใจว่ามีความสามารถที่ต้องการเพื่อจัดการกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นสูงมากโดยไม่ได้คาดคิด Amazon EC2 ช่วยให้ Developer สามารถใช้ประโยชน์จาก Amazon ที่มีขนาดใหญ่ของตนได้โดยไม่ต้องมีการลงทุนล่วงหน้าหรือลดประสิทธิภาพการทำงาน ตอนนี้ Developer สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างอิสระโดยไม่ว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นการลงทุนที่ง่ายและไม่แพง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถในการประมวลผลตามความต้องการทางธุรกิจ

ลักษณะของบริการแบบ “Elastic” ช่วยให้ Developer สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานหรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นสูงมากได้ทันที เมื่อความต้องการในการประมวลผลเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิด (ขึ้นหรือลง) Amazon EC2 สามารถตอบสนองได้ทันที ซึ่งทำให้ Developer สามารถควบคุมจำนวนทรัพยากรที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ในทางกลับกัน บริการโฮสต์แบบเดิมมักจะให้จำนวนทรัพยากรที่มีการกำหนดค่าล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน ซึ่งเป็นการจำกัดความสามารถของผู้ใช้ในการตอบสนองการใช้งานของตนได้โดยง่ายเมื่อการใช้งานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ไม่ได้ หรือเมื่อมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเวลาต่างๆ กัน

ถาม: ฉันจะเรียกใช้ระบบในสภาพแวดล้อม Amazon EC2 อย่างไร

เมื่อคุณได้ตั้งค่าบัญชีของคุณและเลือกหรือสร้าง AMI ของคุณแล้ว คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นอินสแตนซ์ของคุณ คุณสามารถเริ่ม AMI ของคุณที่อินสแตนซ์แบบตามต้องการจำนวนเท่าใดก็ได้ โดยใช้การเรียก RunInstances API คุณเพียงแต่ต้องระบุจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณต้องการเปิดใช้เท่านั้น หากคุณต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์แบบตามต้องการมากกว่า 20 อินสแตนซ์ ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอ Amazon EC2 Instance

หาก Amazon EC2 สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณ RunInstances จะตอบรับและเราจะเริ่มเปิดใช้อินสแตนซ์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบสถานะอินสแตนซ์ของคุณได้ โดยใช้การเรียก DescribeInstances API คุณสามารถตั้งโปรแกรมให้หยุดจำนวนอินสแตนซ์ของคุณกี่รายการก็ได้ โดยใช้การเรียก TerminateInstances API

หากคุณเรียกใช้อินสแตนซ์โดยใช้พาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบของ Amazon EBS คุณยังสามารถใช้การเรียก StopInstances API เพื่อปล่อยทรัพยากรการประมวลผลแต่คงรักษาข้อมูลไว้บนพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบได้ คุณสามารถใช้ StartInstances API เมื่อคุณพร้อมที่จะรีสตาร์ทอินสแตนซ์ที่เชื่อมโยงกับพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบของ Amazon EBS ได้

นอกจากนี้ คุณมีตัวเลือกที่จะใช้อินสแตนซ์ Spot เพื่อลดค่าใช้จ่ายการประมวลผลของคุณเมื่อคุณมีความยืดหยุ่นที่คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันเมื่อใดก็ได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ Spot สำหรับการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของอินสแตนซ์ Spot

หากต้องการ คุณสามารถดำเนินการเหล่านี้ทั้งหมดจาก AWS Management Console หรือผ่านบรรทัดคำสั่งโดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง ซึ่งนำมาใช้กับ API บริการเว็บนี้

ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายในและ Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) สำหรับอุปกรณ์ราก

เมื่อเปิดใช้ Amazon EC2 Instance คุณจะสามารถจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์รากบน Amazon EBS หรือที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายในได้ ในการใช้ Amazon EBS ข้อมูลบนอุปกรณ์รากจะยังคงอยู่อย่างอิสระต่อไปหลังจากอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ ซึ่งทำให้คุณสามารถหยุดและรีสตาร์ทอินสแตนซ์ได้ในเวลาต่อมา ซึ่งคล้ายกับการปิดการทำงานของแล็ปท็อป และรีสตาร์ทเมื่อคุณต้องการใช้งานอีกครั้ง

หรือที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายในจะยังคงอยู่เฉพาะช่วงอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่แพงในการเปิดใช้อินสแตนซ์ซึ่งไม่ได้จัดเก็บข้อมูลไปยังอุปกรณ์ราก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าบางรายใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเรียกใช้เว็บไซต์ขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละอินสแตนซ์เป็นการลอกแบบ เพื่อจัดการกับปริมาณการใช้งานบนเว็บ

ถาม: ระบบจะเรียกใช้ได้เร็วเพียงใด

โดยทั่วไปจะใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาทีจากการออกการเรียก RunInstance จนถึงเวลาที่อินสแตนซ์ที่ขอทั้งหมดเริ่มลำดับการเริ่มต้นระบบ ระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปรต่างๆ ซึ่งได้แก่ ขนาด AMI ของคุณ จำนวนอินสแตนซ์ที่คุณเปิดใช้ และคุณเปิดใช้ AMI มานานแค่ไหน อิมเมจที่เปิดใช้ครั้งแรกอาจใช้เวลาการเริ่มต้นระบบนานขึ้นเล็กน้อย

ถาม: ฉันจะโหลดและจัดเก็บระบบของฉันโดยใช้ Amazon EC2 ได้อย่างไร

Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและกำหนดค่าทุกอย่างเกี่ยวกับอินสแตนซ์ได้ ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการไปจนถึงแอปพลิเคชันของคุณ Amazon Machine Image (AMI) เป็นการใช้งานแบบเป็นแพ็กเกจที่รวมสิ่งเล็กน้อยที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตั้งค่าและเริ่มต้นอินสแตนซ์ของคุณ AMI เป็นหน่วยการปรับใช้งานของคุณ คุณอาจมีเพียง AMI เดียว หรือคุณอาจสร้างระบบของคุณจากการสร้าง AMI หลายบล็อก (เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ แอปเซิร์ฟเวอร์ และฐานข้อมูล) Amazon EC2 ให้เครื่องมือมากมายเพื่อสร้าง AMI ได้อย่างง่ายดาย เมื่อสร้าง AMI แบบกำหนดเอง คุณจะต้องรวมเป็นกลุ่ม หากคุณรวมอิมเมจเป็นกลุ่มด้วยอุปกรณ์รากที่มีการรองรับโดย Amazon EBS คุณจะสามารถใช้คำสั่งแบบกลุ่มได้โดยง่ายใน AWS Management Console หากคุณรวมกลุ่มอิมเมจด้วยพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบบนที่จัดเก็บอินสแตนซ์ คุณจะต้องใช้เครื่องมือ AMI ในการอัปโหลดอิมเมจไปยัง Amazon S3 Amazon EC2 ใช้ Amazon EBS และ Amazon S3 เพื่อเตรียมพื้นที่จัดเก็บ AMI ที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้ของคุณเพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นระบบได้เมื่อคุณขอ

หรือ หากคุณต้องการ คุณไม่ต้องตั้งค่า AMI ของคุณเองตั้งแต่ต้น คุณสามารถเลือกจาก AMI ต่างๆ ที่พร้อมใช้ทั้งระบบซึ่งมีอินสแตนซ์ที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น หากต้องการเพียงเซิร์ฟเวอร์ Linux พื้นฐาน คุณสามารถเลือก Linux Distribution AMI มาตรฐาน

ถาม: ฉันจะเข้าระบบของฉันอย่างไร

การเรียก RunInstance ที่เริ่มการดำเนินงานกองแอปพลิชันของคุณจะส่งกลับชื่อ DNS หนึ่งชุดสำหรับแต่ละระบบที่กำลังมีการเริ่มต้น โดยสามารถใช้ชื่อนี้เพื่อเข้าระบบได้ตามที่คุณต้องการ เหมือนเป็นศูนย์ข้อมูลของคุณเอง คุณเป็นเจ้าของเครื่องขณะที่กองระบบปฏิบัติการของคุณกำลังทำงานบนเครื่อง

ถาม: มีการใช้ Amazon EC2 ร่วมกับ Amazon S3 ใช่หรือไม่

ใช่ มีการใช้ Amazon EC2 ร่วมกับ Amazon S3 สำหรับอินสแตนซ์ที่มีอุปกรณ์รากซึ่งสำรองโดยพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายใน การใช้ Amazon S3 ช่วยให้ Developer สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปรับขนาดได้สูง เชื่อถือได้ รวดเร็ว ราคาไม่แพง เช่นเดียวกับที่ Amazon ใช้ในการเรียกใช้เครือข่ายเว็บไซต์ทั่วโลกของตนเอง เพื่อดำเนินการระบบในสภาพแวดล้อม Amazon EC2 ทาง Developer จะใช้เครื่องมือที่จัดเตรียมให้ในการโหลด AMI ของตนลงใน Amazon S3 และย้ายระหว่าง Amazon S3 กับ Amazon EC2 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMI ที่ฉันจะโหลดและจัดเก็บระบบโดยใช้ Amazon EC2 ได้อย่างไร

เราคาดหวังให้ Developer เห็นว่าการรวม Amazon EC2 เข้ากับ Amazon S3 มีประโยชน์มาก Amazon EC2 ให้การประมวลผลในราคาถูกและปรับขนาดได้ในระบบคลาวด์ ในขณะที่ Amazon S3 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลของตนได้อย่างน่าเชื่อถือ

ถาม: สามารถเรียกใช้อินสแตนซ์ใน Amazon EC2 ได้กี่รายการ

คุณถูกจำกัดให้เรียกใช้อินสแตนซ์แบบตามต้องการได้สูงสุดรวม 20 รายการทั้งกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ ซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย 20 รายการ และขออินสแตนซ์ Spot ต่อการจำกัด Spot แบบไดนามิกต่อภูมิภาคของคุณได้ บัญชี AWS ใหม่อาจเริ่มโดยมีขีดจำกัดที่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่อธิบายไว้ในที่นี้ โดยจะมีการจำกัดอินสแตนซ์บางประเภทต่อภูมิภาคดังต่อไปนี้

ประเภทอินสแตนซ์ ขีดจำกัดตามต้องการ
ขีดจำกัดแบบเหมาจ่าย ขีดจำกัด Spot
m5.large 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
m5.xlarge 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
m5.2xlarge 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
m5.4xlarge 10 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
m5.12xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
m5.24xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

m4.4xlarge

10

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

m4.10xlarge

5

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

m4.16xlarge

5

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

c5.large 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
c5.xlarge 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
c5.2xlarge 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
c5.4xlarge 10 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
c5.9xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
c5.18xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
c4.4xlarge 10 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
c4.8xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
hs1.8xlarge 2 20 ไม่มีการนำเสนอ
cr1.8xlarge 2 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
p3.2xlarge

1

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

p3.8xlarge

1

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

p3.16xlarge

1

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

p2.xlarge

1

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

p2.8xlarge

1

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

p2.16xlarge

1

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

g3.4xlarge 1 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
g3.8xlarge 1 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
g3.16xlarge 1 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
r5.large 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
r5.xlarge 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
r5.2xlarge 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
r5.4xlarge 10 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
r5.12xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
r5.24xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

r4.large

20

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

r4.xlarge

20

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

r4.2xlarge

20

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

r4.4xlarge

10

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

r4.8xlarge

5

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

r4.16xlarge

1

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

r3.4xlarge 10 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
r3.8xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
h1.8xlarge
10 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
h1.16xlarge
5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

i3.large

2

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

i3.xlarge

2

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

i3.2xlarge

2

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

i3.4xlarge

2

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

i3.8xlarge

2

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

i3.8xlarge

2

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

i3.16xlarge

2

20

ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

i2.2xlarge 8 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
i2.4xlarge 4 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
i2.8xlarge 2 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
d2.4xlarge 10 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
d2.8xlarge 5 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
t2.nano 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
t2.micro
20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
t2.small
 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
t2.medium
 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
t2.large
 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
t2.xlarge  20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
t2.2xlarge 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก
ประเภทอินสแตนซ์อื่นๆ ทั้งหมด 20 20 ขีดจำกัด Spot แบบไดนามิก

โปรดทราบว่าไม่ได้มีอินสแตนซ์ cc2.8xlarge, hs1.8xlarge, cr1.8xlarge, G2, D2 และ I2 ในทุกภูมิภาค

หากคุณต้องการอินสแตนซ์เพิ่มเติม ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอ Amazon EC2 Instance พร้อมระบุกรณีใช้งานของคุณ และเราจะพิจารณาเพิ่มอินสแตนซ์ให้คุณ การเพิ่มขีดจำกัดจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณขอใช้งาน

ถาม: มีข้อจำกัดในการส่งอีเมลจาก Amazon EC2 Instance ใช่หรือไม่

ได้ เพื่อรักษาคุณภาพของที่อยู่ Amazon EC2 สำหรับการส่งอีเมล เราบังคับใช้ขีดจำกัดที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับจำนวนอีเมลที่สามารถส่งจากบัญชี EC2 ได้ หากคุณต้องการส่งอีเมลจำนวนมากขึ้นจาก EC2 คุณสามารถสมัครเพื่อยกเลิกขีดจำกัดนี้จากบัญชีของคุณได้โดย การกรอกแบบฟอร์มนี้

ถาม: ฉันสามารถปรับขนาดความสามารถให้มากขึ้นและน้อยลงได้เร็วเพียงใด

Amazon EC2 ให้สภาพแวดล้อมการประมวลผลที่ยืดหยุ่น Amazon EC2 ให้คุณเพิ่มหรือลดความจุได้ในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน คุณสามารถจัดการอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์รายการเดียว หลายร้อย หรือนับพันรายการได้พร้อมกัน เมื่อคุณต้องการอินสแตนซ์มากขึ้น คุณเพียงเรียก RunInstances และโดยทั่วไป Amazon EC2 จะตั้งค่าอินสแตนซ์ใหม่ของคุณในเวลาเพียงไม่กี่นาที เพราะการดำเนินการนี้ควบคุมด้วย API บริการเว็บทั้งหมด แอปพลิเคชันของคุณสามารถปรับขนาดขึ้นและลงเองได้โดยอัตโนมัติแล้วแต่ความต้องการ

ถาม: การใช้งานดังกล่าวรองรับสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการใด

ขณะนี้ Amazon EC2 รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ได้แก่ Amazon Linux, Ubuntu, Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Fedora, Debian, CentOS, Gentoo Linux, Oracle Linux และ FreeBSD เรากำลังหาวิธีการขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ

ถาม: Amazon EC2 ใช้หน่วยความจำ ECC ใช่หรือไม่

ตามประสบการณ์ของเรา หน่วยความจำ ECC จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ และฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่เป็นพื้นฐานของ Amazon EC2 ใช้หน่วยความจำ ECC

ถาม: บริการนี้ต่างจากบริการโฮสต์ทั่วไปอย่างไร

โดยทั่วไป บริการโฮสต์แบบเดิมจะให้ทรัพยากรที่มีการกำหนดค่าล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน และมีค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยหลักแล้ว Amazon EC2 จะแตกต่างในเรื่องการนำเสนอความยืดหยุ่น การควบคุม และการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมากให้ Developer ซึ่งทำให้ Developer ใช้ Amazon EC2 เป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลส่วนตัวที่ได้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานของ Amazon.com

เมื่อความต้องการในการประมวลผลเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิด (ขึ้นหรือลง) Amazon EC2 สามารถตอบสนองได้ทันที ซึ่งทำให้ Developer สามารถควบคุมจำนวนทรัพยากรที่ใช้งานได้ตลอดเวลา ในทางกลับกัน บริการโฮสต์แบบเดิมมักจะให้จำนวนทรัพยากรที่มีการกำหนดค่าล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน ซึ่งเป็นการจำกัดความสามารถของผู้ใช้ในการตอบสนองการใช้งานของตนได้โดยง่ายเมื่อการใช้งานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คาดการณ์ไม่ได้ หรือเมื่อมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเวลาต่างๆ กัน

ประการที่สอง บริการโฮสต์หลายแห่งไม่ให้การควบคุมทรัพยากรการประมวลผลที่จัดเตรียมให้อย่างเต็มที่ เมื่อใช้ Amazon EC2 Developer ไม่เพียงแต่สามารถเลือกที่จะเริ่มหรือปิดอินสแตนซ์เมื่อใดก็ได้ แต่ยังสามารถกำหนดการตั้งค่าอินสแตนซ์ได้ทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับความต้องการ และเปลี่ยนได้ตลอดเวลา บริการโฮสต์ส่วนใหญ่ให้บริการกลุ่มผู้ใช้ที่มีความต้องการคล้ายคลึงกัน จึงนำเสนอความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างมีข้อจำกัด

ประการสุดท้าย เมื่อใช้ Amazon EC2 Developer จะได้ประโยชน์จากการชำระค่าบริการเฉพาะทรัพยากรที่ใช้จริงเท่านั้น และมีราคาที่ต่ำมาก บริการโฮสต์ส่วนใหญ่กำหนดให้ผู้ใช้ชำระค่าธรรมเนียมแบบคงที่ล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงกำลังในการประมวลผลที่ใช้จริง ผู้ใช้จึงมีความเสี่ยงในการซื้อทรัพยากรมากเกินเพื่อชดเชยการขาดความสามารถในการปรับขนาดทรัพยากรภายในระยะเวลาสั้น


ถาม: จะมีการคิดค่าใช้จ่ายและเก็บค่าบริการสำหรับการใช้ Amazon EC2 อย่างไร

คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น การกำหนดราคาที่แสดงเป็นอัตราต่อชั่วโมง แล้วแต่อินสแตนซ์ที่คุณเลือก คุณชำระค่าบริการเป็นชั่วโมงหรือนาที (ต่ำสุด 60 วินาที) สำหรับอินสแตนซ์แต่ละประเภท โดยจะมีการเก็บค่าบริการการใช้อินสแตนช์ต่อชั่วโมงเป็นบางส่วนตามการใช้อินสแตนซ์ การโอนข้อมูลระหว่างบริการ AWS ในพื้นที่ต่างๆ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับทั้งสองฝั่งการโอน การใช้งาน Amazon Web Services อื่นๆ จะมีการเก็บค่าบริการแยกต่างหากจาก Amazon EC2

สำหรับข้อมูลการกำหนดราคา EC2 โปรดไปที่ส่วนการกำหนดราคาที่หน้ารายละเอียดเกี่ยวกับ EC2

ถาม: การเก็บค่าบริการระบบ Amazon EC2 ของฉันเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด

การเก็บค่าบริการเริ่มต้นเมื่อ Amazon EC2 เริ่มต้นลำดับอินสแตนซ์ AMI การเก็บค่าบริการสิ้นสุดเมื่ออินสแตนซ์สิ้นสุด ซึ่งอาจเกิดจากคำสั่งบริการเว็บ โดยการเรียกใช้ "shutdown -h” หรือจากความล้มเหลวของอินสแตนซ์ เมื่อคุณหยุดอินสแตนซ์ เราจะปิดการทำงานแต่จะไม่คิดค่าใช้จ่ายการใช้งานเป็นชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ที่หยุดใช้ หรือค่าธรรมเนียมการโอนข้อมูล แต่เราจะคิดค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่เอกสารประกอบ AWS

ถาม: อะไรเป็นตัวกำหนดการใช้งานอินสแตนซ์ EC2 ที่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้

จะมีการเก็บค่าบริการการใช้งานอินสแตนซ์สำหรับระยะเวลาใดๆ ที่อินสแตนซ์ของคุณอยู่ในสถานะ "กำลังเรียกใช้" หากคุณไม่ต้องการให้มีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับอินสแตนซ์ของคุณ คุณต้อง "หยุด" หรือ "สิ้นสุด" อินสแตนซ์เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดค่าบริการการใช้งานอินสแตนซ์เพิ่มเติม การเก็บค่าบริการจะเริ่มเมื่อมีการเปลี่ยนอินสแตนซ์เป็นสถานะกำลังเรียกใช้

ถาม: หากฉันมีอินสแตนซ์สองรายการใน Availability Zone จะมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนข้อมูลตามพื้นที่อย่างไร

จะมีการคิดค่าใช้จ่ายอินสแตนซ์แต่ละรายการสำหรับข้อมูลเข้าและออกที่อัตราการโอนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน ดังนั้น หากมีการโอนข้อมูลระหว่างอินสแตนซ์สองรายการนี้ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายที่ "การโอนข้อมูลออกจาก EC2 ไปยังภูมิภาค AWS อื่น" สำหรับอินสแตนซ์แรก และคิดค่าใช้จ่ายที่ "การโอนข้อมูลเข้าจากภูมิภาค AWS อื่น" สำหรับอินสแตนซ์ที่สอง โปรดดูหน้านี้สำหรับรายละเอียดการโอนข้อมูล

ถาม: ถาม: หากฉันมีอินสแตนซ์สองรายการในภูมิภาคต่างๆ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนข้อมูลอย่างไร

จะมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลเข้าและออกที่อัตราการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น หากมีการโอนข้อมูลระหว่างอินสแตนซ์สองรายการนี้ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายที่การโอนข้อมูลออกทางอินเทอร์เน็ตสำหรับอินสแตนซ์แรก และคิดค่าใช้จ่ายที่การโอนข้อมูลเข้าทางอินเทอร์เน็ตสำหรับอินสแตนซ์ที่สอง

ถาม: ใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนของฉันจะแสดงการใช้งานต่อวินาทีเทียบกับต่อชั่วโมงอย่างไร

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการประมวลผลค่าใช้จ่าย EC2 ในใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณเป็นวินาที แต่เพื่อความสอดคล้องกัน ใบเรียกเก็บค่าบริการ EC2 รายเดือนจะแสดงการใช้งานสะสมสำหรับอินสแตนซ์แต่ละรายการที่เรียกใช้ในเดือนดังกล่าวเป็นหน่วยชั่วโมงโดยใช้จุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ที่มีการเรียกใช้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที และ 4 วินาที จะแสดงเป็น 1.1677 อ่านบล็อกนี้สำหรับตัวอย่างของรายการการเรียกเก็บเงินอย่างละเอียด

ถาม: ราคารวมภาษีหรือไม่

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินประเทศในญี่ปุ่น การใช้บริการของ AWS จะต้องเสียภาษีการบริโภคของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้เพิ่มเติม


ถาม: กองแอปพลิเคชันของฉันจะทำงานบนฮาร์ดแวร์ชนิดใด

ไปที่ประเภทอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 เพื่อดูรายการ EC2 instance ที่มีอยู่ตามภูมิภาค

ถาม: ฉันจะเลือกประเภทอินสแตนซ์อย่างไร

อินสแตนซ์ของ Amazon EC2 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ อินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไป เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ และเร่งการประมวลผล อินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปมีหน่วยความจำเป็นอัตราส่วน CPU ที่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันทั่วไปโดยส่วนใหญ่และมีประสิทธิภาพการทำงานแบบคงที่ (M5, M4) หรือประสิทธิภาพที่ขยายได้ (T2); อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (C5, C4) มีสัดส่วนทรัพยากร CPU มากกว่าหน่วยความจำ (RAM) และเหมาะเป็นอย่างดีสำหรับแอปพลิเคชันที่เน้นการประมวลผลแบบปรับขนาดและปริมาณงานในการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC); อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ (X1e, X1, R5, R4) ให้หน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้หน่วยความจำมาก รวมถึงแอปพลิเคชันการแคชฐานข้อมูลและหน่วยความจำ; อินสแตนซ์การประมวลผลแบบเร่ง (P3, P2, G3, F1) ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการประมวลผลแบบขนานของ NVIDIA Tesla GPU สำหรับการประมวลผลและเครื่อง/การเรียนรู้เชิงลึกแบบสมรรถนะสูง; อินสแตนซ์แบบกราฟิก GPU (G3) ให้ความสามารถด้านกราฟิกแบบ 3D สมรรถนะสูงสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ OpenGL และ DirectX; อินสแตนซ์ F1 ให้การประมวลผลแบบกำหนดค่าใหม่ได้ที่ใช้ Xilinx FPGA; อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บ (H1, I3, D2) ที่ให้ความจุ I/O สูงโดยมีเวลาแฝงต่ำโดยใช้พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายในแบบ SSD สำหรับแอปพลิเคชันที่เน้น I/O โดยมี D2 หรือ H1 อินสแตนซ์พื้นที่จัดเก็บหนาแน่นและพื้นที่จัดเก็บแบบ HDD ให้ความหนาแน่นของพื้นที่จัดเก็บภายในและ I/O ตามลำดับที่มีสมรรถนะสูงสำหรับการเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล Hadoop และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่เน้นข้อมูล เมื่อเลือกประเภทอินสแตนซ์ คุณควรพิจารณาลักษณะเฉพาะของแอปพลิเคชันในแง่ของการใช้ทรัพยากร (เช่น CPU หน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บ) รวมทั้งเลือกกลุ่มและขนาดอินสแตนซ์ที่เหมาะสมที่สุด

ถาม: “หน่วยประมวลผล EC2” คืออะไรและเพราะเหตุใดคุณจึงแนะนำ

โดยพื้นฐานแล้ว การเปลี่ยนเป็นโมเดลการประมวลผลอรรถประโยชน์จะเปลี่ยนวิธีการฝึกอบรม Developer ให้คิดเกี่ยวกับทรัพยากร CPU แทนที่จะซื้อหรือเช่าซื้อตัวประมวลผลเฉพาะเพื่อใช้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี คุณกำลังเช่าความจุเป็นรายชั่วโมง เนื่องจาก Amazon EC2 สร้างขึ้นบนฮาร์ดแวร์ทั่วไป ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีฮาร์ดแวร์หลายประเภทต่างกันที่เป็นพื้นฐานของ EC2 Instance เป้าหมายของเราคือการให้จำนวนความจุของ CPU ที่มีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าฮาร์ดแวร์พื้นฐานที่ใช้จริงจะเป็นแบบใด

Amazon EC2 ใช้มาตรการที่หลากหลายในการจัดเตรียมอินสแตนซ์แต่ละรายการที่มีจำนวนความจุของ CPU สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ เพื่อให้ Developer สามารถเปรียบเทียบความจุของ CPU ระหว่างประเภทอินสแตนซ์ต่างๆ ได้ง่าย เราจึงได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับหน่วยประมวลผลของ Amazon EC2 จำนวน CPU ที่จัดสรรให้อินสแตนซ์ใดๆ จะเรียกว่าเป็นหน่วยประมวลผล EC2 เราใช้เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบต่างๆ เพื่อจัดการเกี่ยวกับความสม่ำเสมอและความสามารถในการคาดการณ์ของประสิทธิภาพการทำงานจากหน่วยประมวลผล EC2 หน่วยประมวลผล EC2 (ECU) มีมาตรการที่เกี่ยวข้องสำหรับความสามารถในการประมวลผลจำนวนเต็มของ Amazon EC2 Instance เมื่อเวลาผ่านไป เราอาจเพิ่มหรือแทนที่มาตรการในการกำหนดหน่วยประมวลผล EC2 หากเราพบเมตริกซ์ที่จะทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความจุในการประมวลผล

ถาม: ความพร้อมใช้งานในภูมิภาคของประเภท Amazon EC2 Instance คืออะไร
สำหรับรายการอินสแตนซ์ทั้งหมดและความพร้อมใช้งานในภูมิภาค โปรดไปที่ราคาของ Amazon EC2


ถาม: ฉันจะป้องกันไม่ให้คนอื่นดูระบบของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถควบคุมการมองเห็นระบบของคุณได้อย่างเต็มที่ ระบบการรักษาความปลอดภัยของ Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถวางอินสแตนซ์ที่กำลังเรียกใช้อยู่ของคุณในกลุ่มที่คุณเลือกกำหนดเอง เมื่อใช้อินเทอร์เฟซบริการเว็บ คุณสามารถระบุให้กลุ่มใดสื่อสารกับกลุ่มอื่นกลุ่มใดได้ และให้เครือข่ายย่อย IP ใดบนอินเทอร์เน็ตสื่อสารกับกลุ่มใดได้ ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงอินสแตนซ์ของคุณในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงได้ และแน่นอน คุณควรมีการรักษาความปลอดภัยอินสแตนซ์ของคุณตามที่คุณสามารถทำได้กับเซิร์ฟเวอร์อื่นใด

ถาม: ฉันสามารถขอรับประวัติการเรียก EC2 API ทั้งหมดบนบัญชีของฉันเพื่อการวิเคราะห์ความปลอดภัยและการแก้ปัญหาการดำเนินการได้หรือไม่

ได้ คุณเพียงเปิด CloudTrail ใน AWS Management Console เพื่อรับประวัติการเรียก EC2 API ทั้งหมด (รวมถึง VPC และ EBS) บนบัญชีของคุณ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าหลักของ CloudTrail 

ถาม: ฉันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบน AWS ได้จากที่ใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบน AWS โปรดดูเอกสารไวท์เปเปอร์ Amazon Web Services: ภาพรวมเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและคู่มือการรักษาความปลอดภัยของ Amazon EC2 ที่เรียกใช้บน Windows


ถาม: เพราะเหตุใดจึงมีการจำกัดที่อยู่ Elastic IP 5 ที่อยู่ต่อภูมิภาค

ที่อยู่อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (IPV4) เป็นทรัพยากรที่มีน้อย โดยมีจำนวน IP สาธารณะที่ว่างอยู่ในจำนวนจำกัดเท่านั้น และ Amazon EC2 มุ่งมั่นที่จะช่วยให้มีการใช้งานพื้นที่ว่างเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามค่าเริ่มต้น บัญชีทั้งหมดมีการจำกัดที่อยู่ Elastic IP 5 ที่อยู่ต่อภูมิภาค หากคุณต้องการที่อยู่ Elastic IP มากกว่า 5 ที่อยู่ เราขอให้คุณสมัครขอเพิ่มขีดจำกัดของคุณ เราจะขอให้คุณคิดเกี่ยวกับกรณีใช้งานของคุณ และช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มที่อยู่ของคุณ คุณสามารถสมัครขอเพิ่มที่อยู่ Elastic IP ได้ที่นี่ การเพิ่มที่อยู่ใดๆ จะเฉพาะเจาะจงสำหรับภูมิภาคมีการขอเท่านั้น

 

ถาม: เพราะเหตุใดจึงมีการคิดค่าใช้จ่ายเมื่อที่อยู่ Elastic IP ของฉันไม่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ที่กำลังเรียกใช้อยู่

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราใช้ที่อยู่ Elastic IP อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะคิดค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเป็นรายชั่วโมงสำหรับแต่ละที่อยู่เมื่อที่อยู่นั้นไม่เชื่อมโยงกับอินสแตนซ์ที่กำลังเรียกใช้อยู่

 

ถาม: ฉันต้องมีที่อยู่ Elastic IP หนึ่งที่อยู่สำหรับทุกอินสแตนซ์กำลังเรียกใช้อยู่หรือไม่

ไม่ คุณไม่ต้องมีที่อยู่ Elastic IP สำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ทุกอินสแตนซ์จะมีที่อยู่ IP ส่วนตัวและที่อยู่ IP สาธารณะที่สามารถระบุเส้นทางในอินเทอร์เน็ตได้ ที่อยู่ IP ส่วนตัวจะยังคงเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซของเครือข่ายเมื่ออินสแตนซ์ถูกหยุดหรือรีสตาร์ท และจะปลดออกเมื่อยกเลิกอินสแตนซ์แล้ว ที่อยู่สาธารณะจะเชื่อมโยงเป็นการเฉพาะกับอินสแตนซ์จนกว่าจะมีการหยุด สิ้นสุด หรือแทนที่ด้วยที่อยู่ Elastic IP ที่อยู่ IP เหล่านี้ควรจะเพียงพอสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณไม่ต้องการปลายทางที่สามารถระบุเส้นทางได้ในอินเทอร์เน็ตแบบระยะยาว คลัสเตอร์การประมวลผล การรวบรวมข้อมูลเว็บ และบริการแบ็คเอนด์ เป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันทั้งหมดที่โดยทั่วไปจะไม่ต้องการที่อยู่ Elastic IP

 

ถาม: การรีแมปที่อยู่ Elastic IP ใช้เวลานานเท่าใด

ขณะนี้ ขั้นตอนการรีแมปใช้เวลาหลายนาทีจากตอนที่คุณสั่งให้เรารีแมป Elastic IP จนกว่าจะมีการเผยแพร่ผ่านระบบของเรา

 

ถาม: ฉันสามารถกำหนดค่าบันทึก DNS แบบย้อนหลังสำหรับที่อยู่ Elastic IP ของฉันได้ใช่หรือไม่

ใช่ คุณสามารถกำหนดค่าบันทึก DNS แบบย้อนหลังสำหรับที่อยู่ Elastic IP ของคุณได้โดยการกรอกแบบฟอร์มนี้ โปรดทราบว่าต้องมีบันทึก DNS แบบไปด้านหน้าที่สัมพันธ์กันซึ่งชี้ไปยังที่อยู่ Elastic IP นั้นก่อน เราจึงจะสามารถสร้างบันทึก DNS แบบย้อนหลังได้


ถาม: Availability Zone แต่ละเขตพื้นที่แยกออกจากกันอย่างไร

แต่ละ Availability Zone จะเรียกใช้บนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเฉพาะของตนอย่างเป็นอิสระ และได้รับการออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือสูง โดยจะไม่มีการใช้จุดที่เกิดข้อผิดพลาดทั่วไป อย่างเช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบายความร้อน ร่วมกันระหว่าง Availability Zone นอกจากนี้ ยังมีการแยกพื้นที่ออกจากกันทางกายภาพ เพื่อให้ความเสียหายร้ายแรงที่ไม่ปกติ อย่างเช่น อัคคีภัย พายุทอร์นาโด หรืออุทกภัย เกิดผลกระทบต่อ Availability Zone เพียงเขตพื้นที่เดียว

ถาม: Amazon EC2 เรียกใช้ในภูมิภาคมากกว่าหนึ่งภูมิภาคใช่หรือไม่

ได้  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และบริการในแต่ละภูมิภาคที่ผลิตภัณฑ์และบริการระดับภูมิภาค

ถาม: ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าฉันอยู่ใน Availability Zone เดียวกันกับ Developer อีกราย

ขณะนี้ เรายังไม่รองรับความสามารถในการประสานการเปิดใช้ใน Availability Zone เดียวกันข้ามบัญชี Developer AWS ชื่อ Availability Zone เดียว (ตัวอย่างเช่น us-east-1a) ในบัญชีลูกค้า AWS สองบัญชีอาจสัมพันธ์กับ Availability Zone ที่ต่างกันทางกายภาพ

ถาม: หากฉันโอนข้อมูลระหว่าง Availability Zone โดยใช้ที่อยู่ IP สาธารณะ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการโอนข้อมูลในภูมิภาค (ครั้งแรกสำหรับการข้ามเขตพื้นที่ และครั้งที่สองสำหรับการใช้ที่อยู่ IP สาธารณะ) หรือไม่

อัตราการโอนข้อมูลในภูมิภาคจะมีผลบังคับใช้ หากมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ แต่จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียวสำหรับอินสแตนซ์หนึ่งรายการ แม้ว่าจะมีการดำเนินการทั้งสองอย่างก็ตาม

 • อินสแตนซ์อีกรายการหนึ่งอยู่ใน Availability Zone อื่น ไม่ว่าจะใช้ที่อยู่ประเภทใดก็ตาม
 • มีการใช้ที่อยู่ IP สาธารณะหรือที่อยู่ Elastic IP ไม่ว่าอินสแตนซ์อีกรายการหนึ่งจะอยู่ใน Availability Zone ใดก็ตาม

ถาม: ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์คืออะไร

การเปิดใช้อินสแตนซ์ C5 มีการแนะนำไฮเปอร์ไวเซอร์ใหม่สำหรับ Amazon EC2 นั่นคือไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ เนื่องจากเป็นส่วนประกอบของระบบไนโตร โดยหลักแล้ว ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์จะจัดเตรียมการแยก CPU และหน่วยความจำสำหรับอินสแตนซ์ EC2 ทรัพยากรเครือข่าย VPC และที่เก็บข้อมูล EBS ติดตั้งโดยใช้ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะ นั่นคือ ไนโตรการ์ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลอินสแตนซ์ EC2 รุ่นปัจจุบันทั้งหมด ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์สร้างขึ้นบนเทคโนโลยี Linux Kernel-based Virtual Machine (KVM) หลัก แต่ไม่รวมส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการเพื่อการใช้งานทั่วไป

ถาม: ลูกค้าได้ประโยชน์อะไรจากไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์

ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์มีประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอและมีทรัพยากรการประมวลผลและหน่วยความจำมากขึ้นสำหรับอินสแตนซ์เสมือน EC2 โดยการนำส่วนประกอบซอฟต์แวร์ของระบบโฮสต์ออกไป ซึ่งทำให้ AWS สามารถจัดเตรียมขนาดอินสแตนซ์ที่ใหญ่ขึ้น (เช่น c5.18xlarge) โดยให้ทรัพยากรทั้งหมดแก่ลูกค้าได้จากเซิร์ฟเวอร์ ก่อนหน้านี้ อินสแตนซ์ C3 และ C4 จะกำจัดส่วนประกอบซอฟต์แวร์แต่ละรายการโดยการย้ายฟังก์ชันการทำงานของ VPC และ EBS ไปยังฮาร์ดแวร์ที่ออกแบบและสร้างโดย AWS ฮาร์ดแวร์นี้ทำให้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์มีขนาดเล็กมากและไม่เกี่ยวข้องกับงานประมวลผลข้อมูลสำหรับการสร้างเครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บ

ถาม: EC2 Instance ทั้งหมดจะใช้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์หรือไม่

ในท้ายที่สุดแล้ว อินสแตนซ์ประเภทใหม่ทั้งหมดจะใช้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ แต่ในระยะเวลาอันใกล้ อินสแตนซ์บางประเภทจะใช้ Xen แล้วแต่ข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม

ถาม: AWS จะยังคงลงทุนในไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen ของตนต่อไปใช่หรือไม่

ได้ เนื่องจาก AWS ขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ทั่วโลกของตน การใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen ของ EC2 จะยังคงเติบโตต่อไป Xen จะยังคงเป็นส่วนประกอบหลักของ EC2 Instance สำหรับอนาคตที่คาดการณ์ได้ AWS เป็นสมาชิกก่อตั้งโครงการ Xen ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในฐานะที่เป็นโครงการความร่วมมือการก่อตั้ง Linux และยังคงเป็นผู้เข้าร่วมที่มีบทบาทในคณะที่ปรึกษาของโครงการด้วย เนื่องจาก AWS ขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ทั่วโลกของตน ไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen ของ EC2 จะยังคงเติบโตต่อไป ดังนั้น การลงทุนของ EC2 ใน Xen จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดชะงัก

ถาม: สามารถแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS และ Elastic Network Interface (ENI) ไปกับอินสแตนซ์ที่กำลังเรียกใช้บนไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ ได้มากเพียงใด

อินสแตนซ์ที่กำลังเรียกใช้บนไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์รองรับอุปกรณ์ PCI เพิ่มเติมได้สูงสุด 27 อุปกรณ์สำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS และ VPC ENI แต่ละไดรฟ์ข้อมูล EBS หรือ VPC ENI จะใช้อุปกรณ์ PCI หนึ่งอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณแนบอินเทอร์เฟซเครือข่ายเพิ่มเติม 3 รายการไปกับอินสแตนซ์ที่ใช้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ คุณจะสามารถแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS ได้ถึง 24 ไดรฟ์ไปกับอินสแตนซ์นั้น

ถาม: ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์จะเปลี่ยน API ที่ใช้เพื่อโต้ตอบกับ EC2 Instance หรือไม่

ไม่ API สาธารณะทั้งหมดที่โต้ตอบกับ EC2 Instance ซึ่งเรียกใช้โดยใช้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์จะยังคงเดิม ตัวอย่างเช่น เขตข้อมูล “ไฮเปอร์ไวเซอร์” ของการตอบกลับ DescribeInstance ซึ่งจะยังคงรายงาน “xen” สำหรับ EC2 Instance ทั้งหมด แม้ว่าการเรียกใช้เหล่านั้นจะเป็นการเรียกใช้ภายใต้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ก็ตาม โดยอาจจะมีการลบเขตข้อมูลดังกล่าวออกในการแก้ไข EC2 API ในอนาคต

ถาม: AMI ใดที่มีการรองรับบนอินสแตนซ์ที่ใช้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์

HVM AMI ที่สนับสนุนโดย EBS ที่มีการรองรับการสร้างเครือข่ายและการเริ่มต้นระบบ ENA จากพื้นที่จัดเก็บ NVMe สามารถใช้ได้กับอินสแตนซ์ที่มีการเรียกใช้ภายใต้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ โดยมีการรองรับ Amazon Linux AMI และ Windows AMI ล่าสุดที่จัดเตรียมโดย Amazon เช่นเดียวกันกับ AMI ล่าสุดของ Ubuntu, Debian, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux, CentOS และ FreeBSD

ถาม: ฉันจะเห็นความแตกต่างระหว่างอินสแตนซ์ที่ใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen กับอินสแตนซ์ที่ใช้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ใช่หรือไม่

ได้ ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ที่เรียกใช้ภายใต้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์จะเริ่มต้นระบบจากไดรฟ์ข้อมูล EBS โดยใช้อินเทอร์เฟซ NVMe อินสแตนซ์ที่เรียกใช้ภายใต้ Xen จะเริ่มต้นระบบจากฮาร์ดไดรฟ์ IDE เลียนแบบ และเปลี่ยนเป็นไดรเวอร์อุปกรณ์บล็อก Xen เสมือนแบบเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบปฏิบัติการสามารถระบุได้เมื่อมีการเรียกใช้ภายใต้ไฮเปอร์ไวเซอร์ ซอฟต์แวร์บางอย่างจะถือว่าอินสแตนซ์ EC2 เรียกใช้ภายใต้ไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen และเชื่อการตรวจจับดังกล่าว ระบบปฏิบัติการจะตรวจพบว่ามีการเรียกใช้ภายใต้ KVM เมื่ออินสแตนซ์ใช้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ ดังนั้นจึงควรใช้ขั้นตอนการระบุ EC2 Instance เพื่อระบุ EC2 Instance ที่เรียกใช้ภายใต้ทั้งสองไฮเปอร์ไวเซอร์

คุณสมบัติทั้งหมดของ EC2 อย่างเช่น บริการข้อมูลเมตาของอินสแตนซ์จะทำงานแบบเดียวกันกับอินสแตนซ์ที่เรียกใช้ภายใต้ทั้งไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen และไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะทำงานแบบเดียวกันภายใต้ทั้งไฮเปอร์ไวเซอร์ Xen และไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ ตราบใดที่ระบบปฏิบัติการมีการรองรับที่จำเป็นสำหรับการสร้างเครือข่าย ENA และพื้นที่จัดเก็บ NVMe

ถาม: ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์มีการดำเนินการตามคำขอ EC2 API ในการเริ่มต้นและสิ้นสุดการใช้อินสแตนซ์อย่างไร

ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์จะให้สัญญาณระบบปฏิบัติการที่เรียกใช้ในอินสแตนซ์ว่าควรปิดการทำงานอย่างสมบูรณ์ด้วยวิธี ACPI ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับอินสแตนซ์ Linux ต้องมีการติดตั้ง ACPID และต้องทำงานอย่างถูกต้อง หาก ACPID ไม่ทำงานในอินสแตนซ์ การสิ้นสุดการใช้งานจะล่าช้าหลายนาที และจะดำเนินการรีเซ็ตทั้งระบบหรือปิดเครื่อง

ถาม: ไดรฟ์ข้อมูล EBS จะมีลักษณะอย่างไรเมื่อมีการเข้าถึงจากอินเทอร์เฟซ NVMe

ไดรเวอร์ NVMe ของระบบปฏิบัติการจะมีลักษณะสำคัญบางอย่างที่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับไดรเวอร์บล็อก Xen เสมือนแบบเพิ่มประสิทธิภาพ (PV)

ประการแรก ชื่ออุปกรณ์ NVMe ที่ใช้โดยระบบปฏิบัติการ Linux จะแตกต่างจากพารามิเตอร์สำหรับคำขอแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS และรายการแมปอุปกรณ์บล็อก อย่างเช่น /dev/xvda และ /dev/xvdf โดยระบบปฏิบัติการจะแจกแจงอุปกรณ์ NVMe เป็น /dev/nvme0n1, /dev/nvme1n1 ไปเรื่อยๆ ชื่ออุปกรณ์ NVMe จะไม่มีการแมปแบบถาวรกับไดรฟ์ข้อมูล ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการอื่น เช่น UUID หรือป้ายระบบไฟล์ เมื่อมีการกำหนดค่าการติดตั้งระบบไฟล์อัตโนมัติหรือเมื่อดำเนินการเริ่มต้นระบบอื่นๆ เมื่อมีการเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล EBS ผ่านอินเทอร์เฟซ NVMe จะได้ ID ของไดรฟ์ข้อมูล EBS ผ่านเลขซีเรียลตัวควบคุม และผู้ขาย NVMe จะให้ชื่ออุปกรณ์ที่ระบุในคำขอ EC2 API เพิ่มเติมจากคำสั่งระบุตัวควบคุม ซึ่งทำให้สคริปต์อรรถประโยชน์สามารถสร้างลิงก์สัญลักษณ์แบบย้อนหลังที่เข้ากันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบ EC2 เกี่ยวกับการตั้งชื่ออุปกรณ์และไดรฟ์ข้อมูล EBS ของ NVMe

ประการที่สอง ตามค่าเริ่มต้นไดรเวอร์ NVMe ที่อยู่ในระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะใช้การหมดเวลา I/O หาก I/O ไม่เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการนำไปใช้ ซึ่งโดยปกติคือหลักสิบวินาที ไดรฟ์เวอร์จะพยายามยกเลิก IO ลองใหม่อีกครั้ง หรือส่งคืนข้อผิดพลาดไปยังส่วนประกอบที่ส่ง I/O ออกมา อินเทอร์เฟซอุปกรณ์บล็อก Xen PV จะไม่ปรับ I/O เป็นหมดเวลา ซึ่งสามาถส่งผลในกระบวนการซึ่งไม่สามารถยกเลิกได้หากกระบวนการนั้นกำลังรอ I/O อยู่ สามารถดัดแปลงการทำงานของไดรฟ์เวอร์ Linux NVMe ได้ด้วยการกำหนดค่าที่สูงกว่าให้พารามิเตอร์โมดูลแบบเคอร์เนล nvme.io timeout

ประการที่สาม อินเทอร์เฟซ NVMe สามารถโอนข้อมูลจำนวนมากกว่าเป็นอย่างมากต่อ I/O และในบางกรณีอาจสามารถรองรับคำขอ I/O ที่ค้างอยู่ได้ เมื่อเทียบกับอินเทอร์เฟซบล็อก Xen PV ซึ่งทำให้เกิดการหน่วงเวลาคำขอ I/O มากกว่า หากออก I/O ขนาดใหญ่มากหรือคำขอ I/O จำนวนมากไปยังไดรฟ์ข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณงานตามอัตราความเร็ว เช่น ไดรฟ์ข้อมูล HDD แบบเพิ่มอัตราความเร็ว (st1) และไดรฟ์ข้อมูล Cold HDD (sc1) ของ EBS การหน่วงเวลา I/O นี้เป็นเรื่องปกติสำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบเพิ่มอัตราความเร็วในสถานการณ์เหล่านี้ แต่อาจทำให้เกิดการหมดเวลา I/O ในไดรเวอร์ NVMe ได้ ทั้งนี้ สามารถปรับการหมดเวลา I/O ได้ในไดรเวอร์ Linux โดยการระบุค่าที่มากกว่าสำหรับพารามิเตอร์โมดูลแบบเคอร์เนล nvme_core.io_timeoutถาม: คุณสมบัตินี้รวมความสามารถในการสร้างเครือข่ายแบบใด

ขณะนี้ เรารองรับความสามารถในการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ SR-IOV (การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล I/O แบบ Single Root) SR-IOV เป็นวิธีการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลอุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภาพ I/O สูงขึ้นและใช้ CPU ต่ำ เมื่อเทียบกับการใช้งานแบบเดิม สำหรับ Amazon EC2 Instance ที่มีการรองรับ คุณสมบัตินี้จะมีแพ็กเกจต่อวินาที (PPS) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า การหน่วงเวลาต่ำกว่า และการผันแปรของเครือข่ายต่ำมาก

ถาม: เพราะเหตุใดฉันจึงควรใช้ Enhanced Networking

หากแอปพลิเคชันของคุณได้ประโยชน์จากแพ็กเกจต่อวินาทีที่มีประสิทธิภาพสูง และ/หรือการสร้างเครือข่ายที่มีการหน่วงเวลาต่ำ โดย Enhanced Networking จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน มีความสม่ำเสมอ และสามารถปรับขนาดได้

ถาม: ฉันสามารถเปิดใช้งาน Enhanced Networking บนอินสแตนซ์ที่มีการรองรับได้อย่างไร

เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้ HVM AMI กับไดรเวอร์ที่เหมาะสม อินสแตนซ์ C5, C5d, F1, G3, H1, I3, m4.16xlarge, M5, M5a, M5d, P2, P3, R4, R5, R5a, R5d, T3, X1, X1e และ z1d ใช้ Elastic Network Adapter (ซึ่งใช้ไดรเวอร์ “ena” สำหรับ Linux) สำหรับ Enhanced Networking อินสแตนซ์ C3, C4, D2, I2, M4 (ยกเว้น m4.16xlarge) และ R3 ใช้อินเทอร์เฟซฟังก์ชันเสมือนของ Intel® 82599g (ซึ่งใช้ไดรเวอร์ “ixgbevf” สำหรับ Linux) Amazon Linux AMI รวมทั้งสองไดรเวอร์นี้ไว้ตามค่าเริ่มต้น สำหรับ AMI ที่ไม่มีไดรเวอร์เหล่านี้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมตามประเภทอินสแตนซ์ที่คุณวางแผนจะใช้งาน คุณสามารถใช้คำแนะนำของ Linux หรือ Windows เพื่อเปิดใช้ Enhanced Networking ใน AMI ที่ไม่รวมไดรเวอร์ SR-IOV ไว้ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะใน Amazon VPC เท่านั้นที่มีการรองรับ Enhanced Networking

ถาม: ฉันต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อใช้ Enhanced Networking หรือไม่

ไม่ ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับ Enhanced Networking เพื่อรับประโยชน์จาก Enhanced Networking คุณต้องเปิดใช้ AMI ที่เหมาะสมบนประเภทอินสแตนซ์ที่มีการรองรับใน VPC

ถาม: เพราะเหตุใดจึงมีการรองรับ Enhanced Networking เฉพาะใน Amazon VPC

Amazon VPC ช่วยให้เราสามารถมอบคุณสมบัติการสร้างเครือข่ายขั้นสูงแก่คุณ ซึ่งไม่สามารถทำได้ใน EC2-Classic Enhanced Networking คือตัวอย่างหนึ่งของความสามารถที่เปิดใช้งานได้โดย Amazon VPC

ถาม: อินสแตนซ์ประเภทใดที่รองรับ Enhanced Networking

คุณสามารถเปิดใช้งาน Enhanced Networking โดยใช้กลไกใดกลไกหนึ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์

อินเทอร์เฟซฟังก์ชันเสมือน (VF) Intel 82599 – อินเทอร์เฟซฟังก์ชันเสมือน Intel 82599 รองรับความเร็วเครือข่ายสูงสุด 10 Gbps สำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับ อินสแตนซ์ C3, C4, D2, I2, M4 (ยกเว้น m4.16xlarge) และ R3 จะใช้อินเทอร์เฟซ Intel 82599 VF for Enhanced Networking

Elastic Network Adapter (ENA) – Elastic Network Adapter (ENA) รองรับความเร็วเครือข่ายสูงสุด 25 Gbps สำหรับประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับ อินสแตนซ์ C5, C5d, F1, G3, H1, I3, m4.16xlarge, M5, M5a, M5d, P2, P3, R4, R5, R5a, R5d, T3, X1, X1e และ z1d ใช้ Elastic Network Adapter สำหรับ Enhanced Networking

ถาม: อินสแตนซ์ประเภทใดที่ให้พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe

อินสแตนซ์แบบ I/O สูงใช้พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายในของ NVMe เพื่อให้ความสามารถ I/O สูง การหน่วงเวลาต่ำ สำหรับแอปพลิเคชัน และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการ IOPS หลายล้านหน่วย เช่นเดียวกับอินสแตนซ์แบบคลัสเตอร์ อินสแตนซ์แบบ I/O สูง สามารถจัดกลุ่มผ่านกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์สำหรับเครือข่ายแบนด์วิดท์สูง


ถาม: เมื่อระบบสิ้นสุด จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉัน

ข้อมูลที่จัดเก็บบนที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายในจะยังคงอยู่ ตราบใดที่อินสแตนซ์ยังเปิดใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่จัดเก็บในไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS จะยังคงอยู่โดยไม่ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายในสำหรับข้อมูลชั่วคราว และสำหรับข้อมูลที่ต้องการความยั่งยืนในระดับสูง เราขอแนะนำให้ใช้ไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS หรือสำรองข้อมูลไปยัง Amazon S3 หากคุณกำลังใช้ไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS เป็นพาร์ติชันราก คุณต้องกำหนดตัวบ่งชี้ Delete On Terminate (ลบเมื่อสิ้นสุด) เป็น "N" หากคุณต้องการให้ไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS ของคุณคงอยู่หลังจากอายุการใช้งานของอินสแตนซ์

ถาม: ไดรฟ์ข้อมูลของ Amazon EBS มีประสิทธิภาพในระดับใด

ในขณะนี้ Amazon EBS มีรุ่นไดรฟ์ข้อมูลสี่ประเภท และแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่หลัก ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บแบบ SSD สำหรับปริมาณงานตามการทำรายการ และพื้นที่จัดเก็บแบบ HDD สำหรับปริมาณงานแบบเน้นอัตราความเร็ว ประเภทไดรฟ์ข้อมูลนี้มีลักษณะต่างกันด้านประสิทธิภาพและราคา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับประสิทธิภาพการทำงานและค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บได้ตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ EBS และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน โปรดดูส่วนประสิทธิภาพการทำงานของ EBS ในคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2

ถาม: ไดรฟ์ข้อมูลประเภท HDD แบบเพิ่มอัตราความเร็ว (st1) และ Cold HDD (sc1) เป็นอย่างไร

ไดรฟ์ข้อมูล ST1 มีการสำรองข้อมูลด้วยไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ (HDD) และเหมาะสำหรับการเข้าระบบบ่อยครั้ง มีปริมาณงานแบบเน้นอัตราความเร็วที่มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ และมี I/O ขนาดใหญ่ อย่างเช่น MapReduce, Kafka การประมวลผลรายการบันทึก คลังจัดเก็บข้อมูล และปริมาณงาน ETL ไดรฟ์ข้อมูลเหล่านี้ให้ประสิทธิภาพการทำงานในแง่ของปริมาณการส่งผ่านข้อมูลที่วัดได้เป็น MB/วินาที และสามารถขยายได้ถึง 250 MB/วินาทีต่อ TB โดยมีปริมาณการส่งผ่านข้อมูลพื้นฐานที่ 40 MB/วินาทีต่อ TB และมีปริมาณการส่งผ่านข้อมูลสูงสุด 500 MB/วินาทีต่อไดรฟ์ข้อมูล ST1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพด้านปริมาณการส่งผ่านข้อมูลตามที่คาดไว้ที่ 99% ของเวลา และมีเครดิต I/O เพียงพอที่จะรองรับการสแกนไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดที่อัตราการขยาย

ไดรฟ์ข้อมูล SC1 มีการสำรองข้อมูลด้วยไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ (HDD) และมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดต่อ GB ในบรรดาไดรฟ์ข้อมูล EBS ทุกประเภท ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณงานที่มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยมีการใช้งานซึ่งมีการเข้าถึงไม่บ่อยครั้ง sc1 คล้ายกันกับ st1 โดยที่ sc1 มีโมเดลขยาย กล่าวคือ ไดรฟ์ข้อมูลเหล่านี้สามารถขยายได้จนถึง 80 MB/วินาทีต่อ TB โดยมีปริมาณการส่งผ่านข้อมูลพื้นฐานที่ 12 MB/วินาทีต่อ TB และมีปริมาณการส่งผ่านข้อมูลสูงสุด 250 MB/วินาทีต่อไดรฟ์ข้อมูล สำหรับข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อยครั้ง sc1 จะมีพื้นที่จัดเก็บในราคาที่ย่อมเยามาก SC1 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพด้านปริมาณการส่งผ่านข้อมูลตามที่คาดไว้ที่ 99% ของเวลา และมีเครดิต I/O เพียงพอที่จะรองรับการสแกนไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดที่อัตราขยาย

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของ st1 และ sc1 เราขอแนะนำให้ใช้ EC2 Instance แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS

ถาม: ฉันควรเลือกไดรฟ์ข้อมูลประเภทใด

Amazon EBS มีพื้นที่จัดเก็บสองประเภทหลัก ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บแบบ SSD สำหรับปริมาณงานตามการทำรายการ (ประสิทธิภาพการทำงานจะขึ้นอยู่กับ IOPS เป็นหลัก) และพื้นที่จัดเก็บแบบ HDD สำหรับปริมาณงานตามอัตราความเร็ว (ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วเป็นหลัก ซึ่งวัดค่าเป็น MB/วินาที) ไดรฟ์ข้อมูลแบบ SSD ได้รับการออกแบบมาสำหรับปริมาณงานตามการทำรายการที่มีฐานข้อมูลแบบเน้น IOPS ไดรฟ์ข้อมูลการเริ่มต้นระบบ และปริมาณงานที่ต้องการ IOPS สูง ไดรฟ์ข้อมูลแบบ SSD ได้แก่ IOPS SSD ที่จัดเตรียม (io1) และ SSD สำหรับงานทั่วไป (gp2) ไดรฟ์ข้อมูลแบบ HDD ได้รับการออกแบบมาสำหรับปริมาณงานที่เน้นอัตราความเร็วและมีข้อมูลขนาดใหญ่ I/O ขนาดใหญ่ และรูปแบบ I/O แบบตามลำดับ ไดรฟ์ข้อมูลแบบ HDD ได้แก่ HDD แบบเพิ่มอัตราความเร็ว (st1) และ Cold HDD (sc1) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon EBS โปรดดูหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ EBS

ถาม: มีการรองรับอินสแตนซ์แบบหลายรายการที่มีการเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลเดียวหรือไม่

คุณสามารถแนบไดรฟ์ข้อมูลหลายรายการไปกับอินสแตนซ์เดียวได้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการรองรับการแนบอินสแตนซ์หลายรายการไปกับไดรฟ์ข้อมูลเดียว

ถาม: ฉันจะสามารถเข้าถึงสแน็ปช็อต EBS ของฉันโดยใช้ Amazon S3 API ทั่วไปได้หรือไม่

ไม่ สแน็ปช็อต EBS มีเฉพาะใน Amazon EC2 API เท่านั้น

ถาม: ต้องถอนการติดตั้งไดรฟ์ข้อมูลเพื่อทำสแน็ปช็อตหรือไม่ ต้องทำสแน็ปช็อตให้เสร็จก่อน จึงจะสามารถใช้ไดรฟ์ข้อมูลได้อีกครั้งหรือไม่ 

ไม่ สามารถทำสแน็ปช็อตได้ตามเวลาจริงขณะที่มีการแนบและใช้งานไดรฟ์ข้อมูลอยู่ อย่างไรก็ตาม สแน็ปช็อตจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่มีการเขียนลงไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS ของคุณเท่านั้น ซึ่งอาจไม่รวมข้อมูลใดๆ ที่มีการแคชภายในโดยใช้แอปพลิเคชันหรือ OS ของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าได้สแน็ปช็อตที่สม่ำเสมอบนไดรฟ์ข้อมูลซึ่งแนบไปกับอินสแตนซ์ เราขอแนะนำให้ถอนการติดตั้งไดรฟ์ข้อมูลโดยสมบูรณ์ ออกคำสั่งสแน็ปช็อต จากนั้น แนบไดรฟ์ข้อมูลอีกครั้ง สำหรับไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ราก เราขอแนะนำให้ปิดเครื่องเพื่อทำสแน็ปช็อตที่สมบูรณ์

ถาม: สแน็ปช็อตมีเวอร์ชันหรือไม่ ฉันสามารถอ่านสแน็ปช็อตเก่าเพื่อกู้คืนในเวลานี้ได้หรือไม่

แต่ละสแน็ปช็อตมีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน และลูกค้าสามารถสร้างไดรฟ์ข้อมูลตามสแน็ปช็อตใดๆ ที่มีอยู่ของตนได้

ถาม: มีการคิดค่าใช้จ่ายอย่างไรเมื่อใช้สแน็ปช็อตแบบใช้ร่วมกันของ Amazon EBS

หากคุณใช้สแน็ปช็อตร่วมกัน จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ใช้รายอื่นคัดลอกสแน็ปช็อตของคุณ หากคุณคัดลอกไดรฟ์ข้อมูลร่วมของผู้ใช้รายอื่น จะมีการคิดค่าใช้จ่ายจากคุณตามอัตราปกติของ EBS

ถาม: ผู้ใช้สแน็ปช็อตแบบใช้ร่วมกันใน Amazon EBS ของฉัน สามารถเปลี่ยนข้อมูลของฉันได้หรือไม่

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์สร้างไดรฟ์ข้อมูลจากสแน็ปช็อตแบบใช้ร่วมกันของคุณจะคัดลอกสแน็ปช็อตเข้าในบัญชีของตนเองก่อน ผู้ใช้สามารถแก้ไขสำเนาข้อมูลของตน แต่ข้อมูลบนสแน็ปช็อตเดิมของคุณหรือไดรฟ์ข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้รายอื่นสร้างจากสแน็ปช็อตเดิมของคุณจะไม่มีการแก้ไข

ถาม: ฉันสามารถหาสแน็ปช็อตใน Amazon EBS ที่ใช้ร่วมกับฉันได้อย่างไร

คุณสามารถหาสแน็ปช็อตที่มีการใช้ร่วมกับคุณได้โดยการเลือก “สแน็ปช็อตส่วนตัว” จากเมนูดรอปดาวน์ในส่วนสแน็ปช็อตของ AWS Management Console ส่วนนี้จะแจกแจงรายการทั้งสแน็ปช็อตของคุณเองและสแน็ปช็อตที่มีการใช้ร่วมกับคุณ

ถาม: ฉันสามารถหาสแน็ปช็อตใน Amazon EBS ที่มีการใช้ร่วมกับทั้งระบบได้อย่างไร

คุณสามารถหาสแน็ปช็อตที่มีการใช้ร่วมกับทั้งระบบได้โดยการเลือก “สแน็ปช็อตสาธารณะ” จากเมนูดรอปดาวน์ในส่วนสแน็ปช็อตของ AWS Management Console

ถาม: มีการเข้ารหัสไดรฟ์ข้อมูลและสแน็ปช็อตใน Amazon EBS ใช่หรือไม่

ได้ EBS นำเสนอการเข้ารหัสไดรฟ์ข้อมูลและสแน็ปช็อตอย่างราบรื่น การเข้ารหัสของ EBS ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัยและการเข้ารหัสได้ดีกว่า

ถาม: ฉันสามารถหารายการชุดข้อมูลสาธารณะของ Amazon ได้อย่างไร

ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับชุดข้อมูลสาธารณะมีอยู่ในศูนย์ทรัพยากรชุดข้อมูลสาธารณะ คุณสามารถรับรายการชุดข้อมูลสาธารณะใน AWS Management Console ได้โดยการเลือก “Amazon Snapshots” จากเมนูดรอปดาวน์ในส่วนสแน็ปช็อต

ถาม: ฉันสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBS ได้จากที่ใด

คุณสามารถไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EBS ได้


ถาม: ฉันสามารถเข้าถึงระบบไฟล์จาก Amazon EC2 Instance ได้อย่างไร

เพื่อเข้าถึงระบบไฟล์ ให้คุณติดตั้งระบบไฟล์บนอินสแตนซ์ Linux ของ Amazon EC2 โดยใช้คำสั่งติดตั้ง Linux มาตรฐาน และชื่อ DNS ของระบบไฟล์ เมื่อติดตั้งแล้ว คุณจะสามารถทำงานกับไฟล์และไดเรกทอรีต่างๆ ในระบบไฟล์ของคุณได้เหมือนกับที่ทำงานกับระบบไฟล์ภายใน

Amazon EFS ใช้โปรโตคอล NFSv4.1 สำหรับตัวอย่างวิธีการเข้าถึงระบบไฟล์จากอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 แบบทีละขั้นตอน โปรดดูคู่มือเริ่มใช้งานของ Amazon EFS

ถาม: ประเภทอินสแตนซ์และ AMI ใดของ Amazon EC2 ที่ใช้ได้กับ Amazon EFS

Amazon EFS เข้ากันได้กับอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 ทุกประเภทและสามารถเข้าถึงได้จาก AMI ที่ใช้ Linux คุณสามารถผสมและจับคู่ประเภทอินสแตนซ์ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟล์ระบบเดียวได้ สำหรับตัวอย่างวิธีการเข้าถึงระบบไฟล์จากอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 แบบทีละขั้นตอน โปรดดูคู่มือเริ่มใช้งานของ Amazon EFS

ถาม: ฉันจะโหลดข้อมูลลงในระบบไฟล์อย่างไร

คุณสามารถโหลดข้อมูลลงระบบไฟล์ Amazon EFS ได้จาก Amazon EC2 Instance ของคุณ หรือจากเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลในองค์กรของคุณได้

ระบบไฟล์ Amazon EFS สามารถติดตั้งบนอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 ได้ เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้บน Amazon EC2 Instance และเขียนลงบน Amazon EFS ได้ เพื่อโหลดข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บอยู่ใน Amazon Cloud ในขณะนี้ คุณสามารถใช้วิธีการเดียวกันกับที่คุณใช้ในการโอนไฟล์ไปยัง Amazon EC2 ในปัจจุบัน อย่างเช่น Secure Copy (SCP)

ระบบไฟล์ Amazon EFS สามารถติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรได้ เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้บนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร และเขียนลงบน Amazon EFS โดยใช้เครื่องมือ Linux มาตรฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร โปรดดูส่วนการเข้าระบบในองค์กรของคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EFS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลไปยัง Amazon Cloud โปรดดูหน้าการย้ายข้อมูลระบบคลาวด์

ถาม: ถาม: ฉันสามารถเข้าถึงระบบไฟล์จากนอก VPC ของฉันได้อย่างไร

Amazon EC2 Instance ใน VPC ของคุณสามารถเข้าถึงระบบไฟล์ของคุณได้โดยตรง และ Amazon EC2 Classic Instance นอก VPC ของคุณสามารถติดตั้งระบบไฟล์ผ่าน ClassicLink ได้ เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรสามารถติดตั้งระบบไฟล์ของคุณได้ผ่านการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect กับ VPC ของคุณ

ถาม: สามารถเชื่อมต่อ Amazon EC2 Instance กับระบบไฟล์ได้กี่รายการ

Amazon EFS รองรับการเชื่อมต่อ Amazon EC2 Instance กับระบบไฟล์ตั้งแต่หนึ่งถึงหลายพันรายการพร้อมกัน

ถาม: ฉันสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EFS ได้จากที่ใด

คุณสามารถไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EFS ได้


ถาม: Amazon CloudWatch ใช้เวลาในการได้รับและรวบรวมรายละเอียดข้อมูลต่ำสุดเท่าใด

เมตริกซ์ที่ได้รับและมีการรวบรวมใช้เวลา 1 นาที

ถาม: Amazon CloudWatch รองรับระบบปฏิบัติการใด

Amazon CloudWatch รับและจัดเตรียมเมตริกซ์สำหรับ Amazon EC2 Instance ทั้งหมด และควรใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการที่บริการ Amazon EC2 รองรับ

ถาม: ฉันจะสูญเสียข้อมูลเมตริกซ์หรือไม่ หากฉันปิดใช้งานการเฝ้าติดตาม Amazon EC2 Instance

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลเมตริกซ์สำหรับ Amazon EC2 Instance ใดๆ ได้ 2 สัปดาห์จากวันที่คุณเริ่มเฝ้าติดตาม หลังจาก 2 สัปดาห์ จะไม่มีข้อมูลเมตริกซ์สำหรับ Amazon EC2 Instance หากมีการปิดใช้งานการเฝ้าติดตามสำหรับ Amazon EC2 Instance นั้น หากต้องการจัดเก็บเมตริกซ์ถาวรเป็นเวลามากกว่า 2 สัปดาห์ คุณสามารถทำได้โดยการเรียก mon-get-stats จากบรรทัดคำสั่งและจัดเก็บผลลัพธ์ไว้ใน Amazon S3 หรือ Amazon SimpleDB

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลเมตริกซ์สำหรับ Amazon EC2 Instance ที่ยกเลิกไปแล้วหรือ Elastic Load Balancer ที่ลบไปแล้วได้หรือไม่

ได้ Amazon CloudWatch จะจัดเก็บเมตริกซ์สำหรับ Amazon EC2 Instance ที่ยกเลิกไปแล้วหรือ Elastic Load Balancer ที่ลบไปแล้วไว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ถาม: ค่าบริการในการเฝ้าติดตามของ Amazon CloudWatch จะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของ Amazon EC2 Instance ที่ฉันเฝ้าติดตามใช่หรือไม่

ไม่ ค่าบริการในการเฝ้าติดตาม Amazon CloudWatch จะไม่ผันแปรไปตามประเภทของ Amazon EC2 Instance

ถาม: เพราะเหตุใดกราฟของช่วงระยะเวลาเดียวกันจึงดูแตกต่างกันเมื่อดูช่วงระยะเวลาแบบ 5 นาทีและ 1 นาที

หากคุณเรียกดูช่วงระยะเวลาเดียวกันเป็นระยะเวลาแบบ 5 นาทีเมื่อเทียบกับแบบ 1 นาที คุณอาจจะเห็นว่าจุดข้อมูลแสดงอยู่ในคนละตำแหน่งกันบนกราฟ Amazon CloudWatch จะค้นหาทุกจุดข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่คุณระบุในกราฟ แล้วคำนวณจุดผลรวมเพียงจุดเดียวเพื่อนำเสนอระยะเวลาโดยรวม ในกรณีที่เป็นระยะเวลาแบบ 5 นาที ระบบจะวางจุดข้อมูลแบบเดี่ยวไว้ที่จุดเริ่มต้นของช่วงระยะเวลาแบบ 5 นาที ในกรณีที่เป็นระยะเวลาแบบ 1 นาที ระบบจะวางจุดข้อมูลแบบเดี่ยวไว้ที่จุดเวลา 1 นาที เราขอแนะนำให้ใช้ระยะเวลาแบบ 1 นาทีสำหรับการแก้ไขปัญหาและกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยกราฟช่วงเวลาที่แม่นยำมากที่สุด


ถาม: ฉันสามารถปรับขนาดกลุ่ม Amazon EC2 โดยอัตโนมัติใช่หรือไม่

ได้ Amazon EC2 Auto Scaling เป็นบริการที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเปิดใช้หรือยกเลิก Amazon EC2 Instance โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีจำนวน Amazon EC2 Instance ที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับโหลดในแอปพลิเคชันของคุณ EC2 Auto Scaling ช่วยให้คุณรักษาความพร้อมของแอปพลิเคชันได้โดยอาศัยการจัดการกลุ่มสำหรับ EC2 Instance ซึ่งจะตรวจจับและแทนที่อินสแตนซ์ที่ไม่สมบูรณ์ และใช้วิธีขยายหรือลดพื้นที่ของ Amazon EC2 โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด คุณสามารถใช้ EC2 Auto Scaling เพื่อเพิ่มจำนวน Amazon EC2 Instance ได้โดยอัตโนมัติในช่วงที่มีความต้องการใช้งานสูงเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้และลดพื้นที่ในการทำงานลงในช่วงที่มีความต้องการใช้งานน้อยเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EC2 Auto Scaling


ถาม: Elastic Load Balancing มีบริการตัวเลือกโหลดบาลานซิ่งใดบ้าง

Elastic Load Balancing ให้บริการโหลดบาลานเซอร์ 2 ประเภทซึ่งมีคุณสมบัติทั้งมีความพร้อมใช้งานสูง ปรับขนาดได้อัตโนมัติ และมีการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้แก่ Classic Load Balancer ซึ่งจัดเส้นทางปริมาณการใช้งานตามแอปพลิเคชันหรือข้อมูลระดับเครือข่าย และ Application Load Balancer ซึ่งจัดเส้นทางปริมาณการใช้งานตามระดับข้อมูลแอปพลิเคชันขั้นสูงซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาในคำขอ

ถาม: เมื่อใดจึงควรใช้ Classic Load Balancer และเมื่อใดจึงควรใช้ Application Load Balancer

Classic Load Balancer เหมาะสำหรับการบาลานซ์โหลดปริมาณการใช้งานแบบง่ายๆ ในหลายอินสแตนซ์ EC2 ในขณะที่ Application Load Balancer เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องอาศัยความสามารถในการจัดเส้นทางขั้นสูง รวมถึงไมโครเซอร์วิส และสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีคอนเทนเนอร์ โปรดไปที่ Elastic Load Balancing สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


ถาม: อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายคืออะไร

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย (RI) คือข้อเสนออย่างหนึ่งของ EC2 ซึ่งจะมอบส่วนลดจำนวนมากในการใช้ EC2 ให้กับคุณหากทำสัญญาผูกพันเป็นเวลา 1 ปีหรือ 3 ปี

ถาม: Standard RI และ Convertible RI แตกต่างกันอย่างไร

Standard RI จะมอบส่วนลดเป็นจำนวนมากในการใช้งานอินสแตนซ์ EC2 หากคุณทำสัญญาผูกผันใช้งานกลุ่มประเภทอินสแตนซ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ Convertible RI จะมีตัวเลือกให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าอินสแตนซ์ได้ในระหว่างระยะเวลาสัญญา และยังคงได้รับส่วนลดในการใช้งาน EC2 อยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Convertible RI โปรดคลิกที่นี่

ถาม: สามารถใช้ RI ในการจองพื้นที่ได้ใช่หรือไม่

ใช่ เมื่อจำกัดขอบเขต Standard หรือ Convertible RI ไปที่ Availability Zone (AZ) ที่เฉพาะเจาะจง ระบบจะจองความสามารถของอินสแตนซ์ที่ตรงกับการกำหนดค่าอินสแตนซ์นั้นไว้สำหรับการใช้งานของคุณ (โดยเรียกว่า "Zonal RI”) Zonal RI ช่วยให้คุณมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นว่าจะสามารถเปิดใช้อินสแตนซ์ได้ในเวลาที่ต้องการใช้งาน

นอกจากนั้น คุณยังสามารถทำการจองพื้นที่และซื้อ Standard หรือ Convertible RI ซึ่งจำกัดขอบเขตไปยังภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งได้ด้วย (โดยเรียกว่า Regional RI”) Regional RI จะให้ส่วนลดโดยอัตโนมัติสำหรับการใช้งานภายใน Availability Zone และตามขนาดของอินสแตนซ์ในภูมิภาคนั้น ซึ่งช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนลดของ RI ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ถาม: ฉันควรซื้อ Zonal RI เมื่อใด

หากต้องการใช้ประโยชน์จากการจองพื้นที่ คุณก็ควรซื้อ RI ใน Availability Zone ที่เฉพาะเจาะจง

ถาม: ฉันควรซื้อ Regional RI เมื่อใด

หากไม่จำเป็นต้องจองพื้นที่ คุณก็ควรซื้อ Regional RI Regional RI มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน Availability Zone และขนาดของอินสแตนซ์ ซึ่งจะมีอัตราส่วนลดของ RI ที่ครอบคลุมในวงกว้างยิ่งขึ้น

ถาม: ความยืดหยุ่นในการใช้งาน Availability Zone และขนาดของอินสแตนซ์คืออะไร

ความยืดหยุ่นในการใช้งาน Availability Zone และขนาดของอินสแตนซ์ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนลดของ RI ในภูมิภาคของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น ความยืดหยุ่นในการใช้งาน Availability Zone จะให้อัตราส่วนลดของ RI สำหรับการใช้งาน Availability Zone ใดก็ตามภายในภูมิภาคนั้นๆ ในขณะที่ความยืดหยุ่นในการใช้งานขนาดของอินสแตนซ์จะให้อัตราส่วนลดของ RI กับการใช้งานอินสแตนซ์ใดๆ ก็ตามภายในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์นั้นๆ สมมติว่าคุณมี Regional RI m5.2xlarge Linux/Unix โดยมีตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เป็นค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้ อัตราส่วนลดของ RI จะใช้กับอินสแตนซ์ m5.xlarge จำนวน 2 อินสแตนซ์ใน us-east-1a หรืออินสแตนซ์ m5.xlarge จำนวน 4 อินสแตนซ์ใน us-east-1b โดยอัตโนมัติ

ถาม: RI ให้ความยืดหยุ่นในการใช้ขนาดของอินสแตนซ์ประเภทใดบ้าง

Linux/Unix Regional RI ที่กำหนดตำแหน่งที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นจะมีความยืดหยุ่นในการใช้ขนาดของอินสแตนซ์ได้ ความยืดหยุ่นในการใช้ขนาดของอินสแตนซ์จะใช้ไม่ได้กับ RI ของแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Windows, Windows with SQL Standard, Windows with SQL Server Enterprise, Windows with SQL Server Web, RHEL และ SLES

ถาม: ฉันต้องดำเนินการใดหรือไม่เพื่อจะได้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการใช้งาน Availability Zone และขนาดของอินสแตนซ์

สำหรับ Regional RI ไม่ต้องดำเนินการใดเพื่อใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นในการใช้งาน Availability Zone และขนาดของอินสแตนซ์

ถาม: ฉันมี Zonal RI อยู่ แล้วจะมอบหมาย Zonal RI ไปยังภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งได้อย่างไร

คุณสามารถมอบหมาย Standard Zonal RI ไปยังภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งได้โดยแก้ไขขอบเขตของ RI จาก Availability Zone ที่เฉพาะเจาะจงไปยังภูมิภาคที่ต้องการจากใน EC2 Management Console หรือโดยใช้ ModifyReservedInstances API 

ถาม: ฉันจะซื้อ RI ได้อย่างไร

ในการเริ่มต้น คุณสามารถซื้อ RI ได้จาก EC2 Management Console หรือโดยใช้ AWS CLI เพียงแค่ระบุประเภทของอินสแตนซ์ แพลตฟอร์ม ตำแหน่งที่ตั้ง ระยะเวลา ตัวเลือกในการชำระเงิน และภูมิภาคหรือ Availability Zone

ถาม: ฉันจะซื้อ RI สำหรับอินสแตนซ์ที่เรียกใช้อยู่ได้ใช่หรือไม่

ใช่ AWS จะให้อัตราส่วนลด RI โดยอัตโนมัติกับการใช้อินสแตนซ์ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่เวลาที่ซื้อ ไปที่หน้าเริ่มใช้งานเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม

ถาม: ฉันสามารถเลือกอินสเแตนซ์ที่จะให้เรียกเก็บเงินในอัตราส่วนลดได้หรือไม่

ไม่ได้ AWS จะคำนวณโดยอัตโนมัติว่าจะเรียกเก็บเงินจากอินสแตนซ์ใดในราคาส่วนลดเพื่อให้คุณมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและวิธีการเรียกเก็บเงิน RI โปรดดูประโยชน์ของการเรียกเก็บเงินและตัวเลือกในการชำระเงิน

ถาม: ความยืดหยุ่นในการใช้ขนาดของอินสแตนซ์มีวิธีทำงานอย่างไร

EC2 ใช้สเกลด้านล่างนี้ในการเปรียบเทียบขนาดที่แตกต่างกันภายในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ ในกรณีที่ใช้ความยืดหยุ่นในการใช้ขนาดของอินสแตนซ์กับ RI สเกลนี้จะใช้เพื่อให้อัตราส่วนลดของ RI กับการใช้งานตามปกติในอินสแตนซ์หมวดหมู่นั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี m5.2xlarge RI ที่จำกัดขอบเขตไปยังภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง คุณก็จะได้รับอัตราส่วนลดสำหรับการใช้งานอินสแตนซ์ m5.2xlarge จำนวน 1 อินสแตนซ์หรือ m5.xlarge จำนวน 2 อินสแตนซ์

คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการใช้ขนาดของอินสแตนซ์ของ RI ใช้กับการใช้งาน EC2 อย่างไร และคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนำเสนอความยืดหยุ่นในการใช้ขนาดของอินสแตนซ์ของ RI ในรายงานค่าใช้จ่ายและการใช้งาน

ขนาดของอินสแตนซ์

ปัจจัยมาตรฐาน

nano

 0.25

micro 0.5
small 1
medium 2
large 4
xlarge 8
2xlarge 16
4xlarge 32
8xlarge 64
9xlarge 72
10xlarge 80
12xlarge 96
16xlarge 128
18xlarge 144
24xlarge 192
32xlarge 256

ถาม: ฉันจะเปลี่ยน RI ในระหว่างระยะสัญญาได้ใช่หรือไม่

ใช่ คุณสามารถปรับเปลี่ยน Availability Zone ของ RI เปลี่ยนขอบเขตของ RI จาก Availability Zone ไปยังภูมิภาคที่ต้องการได้ (และในทางกลับกัน) เปลี่ยนแพลตฟอร์มเครือข่ายจาก EC2-VPC เป็น EC2-Classic ได้ (และในทางกลับกัน) หรือปรับเปลี่ยนขนาดของอินสแตนซ์ภายในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันได้ (บนแพลตฟอร์ม Linux/Unix)

ถาม: ฉันจะเปลี่ยนประเภทอินสแตนซ์ของ RI ในระหว่างระยะสัญญาได้ใช่หรือไม่

ใช่ Convertible RI มีตัวเลือกให้คุณสามารถเปลี่ยนประเภทของอินสแตนซ์ ระบบปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตัวเลือกในการชำระเงินสำหรับ RI ของคุณได้ในระหว่างระยะสัญญา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Convertible RI

ถาม: มีตัวเลือกในการชำระเงินค่า RI ตัวเลือกใดบ้าง

คุณสามารถเลือกการชำระเงินได้ 3 วิธีเมื่อซื้อ RI สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน คุณจะต้องชำระค่า RI ตามระยะสัญญาทั้งหมดล่วงหน้าในครั้งเดียว สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าบางส่วน คุณจะต้องชำระล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย และจากนั้นคุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินค่าอินสแตนซ์ในอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะสัญญาของ RI สำหรับตัวเลือกไม่ต้องชำระล่วงหน้า คุณจะไม่ต้องชำระล่วงหน้าแต่อย่างใด และจะได้รับอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะสัญญา

ถาม: เมื่อใดจึงจะเปิดใช้งาน RI

ส่วนลดในการเรียกเก็บเงินและการจองความสามารถ (ถ้ามี) จะเปิดใช้งานเมื่อการชำระเงินของคุณได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดูสถานะ RI ของคุณ (อยู่ระหว่างดำเนินการ | กำลังใช้งาน| หมดอายุแล้ว) ได้ในหน้า "อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย” ของ Amazon EC2 Console

ถาม: RI ที่ใช้กับอินสแตนซ์ Spot หรืออินสแตนซ์ที่ทำงานอยู่บนโฮสต์เฉพาะหรือไม่

ไม่ RI ไม่ได้ใช้กับอินสแตนซ์ Spot หรืออินสแตนซ์ที่เรียกใช้อยู่บน Dedicated Host หากต้องการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Dedicated Host คุณควรซื้อ Dedicated Host Reservation

RI ทำงานร่วมกับการเรียกเก็บเงินแบบรวบยอดอย่างไร

ระบบของเราจะคำนวณโดยอัตโนมัติว่าจะเรียกเก็บเงินจากอินสแตนซ์ใดในราคาส่วนลดเพื่อให้บัญชีรวบยอดมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด หากคุณมี RI ที่ใช้กับ Availability Zone เฉพาะบัญชีที่มี RI เท่านั้นที่จะได้รับการจองพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนลดจะใช้กับการใช้งานบัญชีใดๆ ก็ตามในหมวดหมู่การเรียกเก็บเงินแบบรวบยอดทั้งหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ

ถาม: ฉันจะได้รับส่วนลดในการซื้อ RI ใช่หรือไม่

ใช่ EC2 จะให้ส่วนลดตามลำดับขั้นในการซื้อ RI ส่วนลดเหล่านี้จะคำนวณจากมูลค่ารายการโดยรวม (ราคาที่ไม่มีส่วนลด) สำหรับ RI ที่คุณใช้งานอยู่ในแต่ละภูมิภาค มูลค่ารายการโดยรวมคือยอดรวมของการชำระเงินค่า RI ตามที่คาดการณ์ทั้งหมดภายในระยะสัญญา รวมถึงการชำระเงินรายชั่วโมงล่วงหน้าและการชำระเงินรายชั่วโมงที่เกิดซ้ำด้วย ลำดับขั้นและส่วนลดตามลำดับมีดังนี้

ลำดับขั้นของมูลค่ารายการ

ส่วนลดสำหรับการชำระล่วงหน้า

ส่วนลดสำหรับรายชั่วโมง

ต่ำกว่า 500,000 USD

0%

0%

500,000 USD – 4 ล้าน USD

5%

5%

4 – 10 ล้าน USD 10% 10%
สูงกว่า 10 ล้าน USD โทรหาเรา  

ถาม: ช่วยอธิบายให้ฉันเข้าใจได้หรือไม่ว่าส่วนลดตามปริมาณใช้กับการซื้อ RI อย่างไร

ได้เลย สมมติว่าในขณะนี้คุณมี RI ที่ใช้งานอยู่มูลค่า 400,000 USD ในภูมิภาค Us-east-1 หากคุณซื้อ RI มูลค่า 150,000 USD ในภูมิภาคเดียวกัน 100,000 USD แรกของการซื้อครั้งนี้จะไม่ได้รับส่วนลด อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เหลือ 50,000 USD จากการซื้อครั้งนี้จะได้รับส่วนลดจำนวน 5% ดังนั้น คุณจึงจะได้รับการเรียกเก็บเงินสำหรับส่วนนี้เพียง 47,500 USD ในช่วงระยะสัญญาตามตัวเลือกในการชำระเงินที่คุณเลือก

หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ส่วนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นราคาส่วนลดสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2

ถาม: ฉันจะคำนวณมูลค่ารายการ RI อย่างไร

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการประมวลผลมูลค่ารายการสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเป็นเวลา 3 ปีโดยชำระล่วงหน้าบางส่วน

มูลค่าส่วนลดตามปริมาณโดยชำระล่วงหน้าบางส่วน 3 ปีในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก

 

ค่าบริการล่วงหน้า

รายชั่วโมงที่เกิดซ้ำ USD

มูลค่ารายชั่วโมงที่เกิดซ้ำ

มูลค่ารายการ

m3.xlarge

 1,345 USD

 0.060 USD

 1,577 USD

 2,922 USD

c3.xlarge

 1,016 USD

 0.045 USD

 1,183 USD

 2,199 USD

ถาม: หากฉันใช้การเรียกเก็บแบบรวบยอด แล้วจะมีวิธีการคำนวณส่วนลดตามปริมาณอย่างไร

หากคุณใช้การเรียกเก็บเงินแบบรวบยอด AWS จะใช้ราคารายการแบบรวมทั้งหมดของ RI ที่ใช้งานในบัญชีรวบยอดของคุณทุกบัญชีเพื่อคำนวณว่าจะใช้ส่วนลดตามปริมาณในลำดับขั้นใด ลำดับขั้นส่วนลดตามปริมาณจะคำนวณ ณ เวลาที่ซื้อ ดังนั้น คุณจึงควรเปิดใช้งานการเรียกเก็บเงินแบบรวบยอดก่อนที่จะซื้อ RI เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากส่วนลดตามปริมาณที่มากที่สุดเท่าที่บัญชีรวบยอดของคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับ

ถาม: Convertible RI มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามปริมาณหรือไม่

ไม่ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของแต่ละ Convertible RI ที่คุณซื้อจะไปสมทบกับลำดับขั้นส่วนลดตามปริมาณ

ถาม: ฉันจะคำนวณได้อย่างไรว่าฉันจะได้รับส่วนลดตามปริมาณใด

หากต้องการคำนวณลำดับขั้นส่วนลดตามปริมาณในปัจจุบัน โปรดอ่านข้อมูลในหัวข้อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นราคาส่วนลดสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2

ถาม: หากปริมาณการใช้งานของฉันในอนาคตทำให้ฉันมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดอื่นๆ ตามลำดับขั้น แล้วค่าใช้จ่ายสำหรับ RI ของฉันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ไม่ ส่วนลดตามปริมาณจะคำนวณ ณ เวลาที่ซื้อ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายสำหรับ RI ของคุณจึงจะยังคงเท่าเดิมแม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดอื่นๆ ตามลำดับขั้นก็ตาม หากคุณทำการซื้อใหม่ คุณได้รับส่วนลดตามลำดับขั้นส่วนลดตามปริมาณตามที่มีสิทธิ์ ณ เวลาที่ซื้อ

ถาม: ฉันต้องดำเนินการใด ณ เวลาที่ซื้อเพื่อรับส่วนลดตามปริมาณหรือไม่

ไม่ต้อง คุณจะได้รับส่วนลดตามปริมาณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ PurchaseReservedInstance API ที่มีอยู่เดิมหรือใช้อินเทอร์เฟซ EC2 Management Console ในการซื้อ RI หากคุณซื้อ RI มูลค่าเกิน 10 ล้าน USD โปรดติดต่อเราเพื่อรับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากที่ได้รับโดยอัตโนมัติ


Convertible RI คืออะไร
Convertible RI เป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายประเภทหนึ่งที่มีแอตทริบิวต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างระยะสัญญา

ถาม: ฉันควรซื้อ Convertible RI แทนที่ Standard RI เมื่อใด
Convertible RI จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่สามารถผูกพันสัญญาใช้ EC2 Instance เป็นระยะเวลา 3 ปีได้โดยจะได้รับส่วนลดจำนวนมากในการใช้ EC2 เป็นการตอบแทน หรือสำหรับลูกค้าที่ไม่มั่นใจเกี่ยวกับความต้องการใช้อินสแตนซ์ในอนาคต หรือลูกค้าที่ต้องการสิทธิประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคา

ถาม: Convertible RI มีตัวเลือกในเรื่องระยะเวลาสัญญาเท่าใดบ้าง
คุณสามารถซื้อ Convertible RI ในระยะสัญญา 1 ปีหรือ 3 ปีได้เช่นเดียวกับ Standard RI  

ถาม: ฉันจะสามารถเปลี่ยน Convertible RI เพื่อให้ได้ประโยชน์จาก Convertible RI ที่เหมาะสมกับอินสแตนซ์ประเภทต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือตัวเลือกในการชำระเงินได้ใช่หรือไม่
ใช่ คุณสามารถเลือกอินสแตนซ์ประเภทใหม่ ระบบปฏิบัติการใหม่ ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ หรือตัวเลือกในการชำระเงินใหม่ได้เมื่อคุณเปลี่ยน Convertible RI นอกจากนั้น คุณยังสามารถเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของ Convertible RI หรือรวมมูลค่าของหลายๆ Convertible RI เข้าด้วยกันในการเปลี่ยนหนึ่งครั้งได้อีกด้วย คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน Convertible RI

ถาม: ฉันจะสามารถโอน Convertible หรือ Standard RI จากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งได้หรือไม่
ไม่ได้ RI จะมีความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งจะกำหนดไว้ตามระยะสัญญาการจอง

ถาม: ฉันจะเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Convertible RI ได้อย่างไร
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Convertible RI ได้โดยใช้ EC2 Management Console หรือ GetReservedInstancesExchangeQuote API นอกจากนั้น คุณยังสามารถเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่งของ Convertible RI หรือรวมมูลค่าของหลายๆ Convertible RI เข้าด้วยกันในการเปลี่ยนหนึ่งครั้งได้อีกด้วย คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยน Convertible RI

ถาม: ฉันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน Convertible RI หรือไม่
ไม่ คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการเปลี่ยน RI อย่างไรก็ดี คุณอาจจะต้องชำระค่าเรียกเก็บซึ่งเป็นส่วนต่างราคาระหว่าง Convertible RI ที่คุณมีอยู่เดิมกับ Convertible RI ที่คุณต้องการตามความเป็นจริงเพียงครั้งเดียว

ถาม: การเปลี่ยน Convertible RI มีวิธีการอย่างไร
เมื่อคุณเปลี่ยน Convertible RI หนึ่งไปเป็นอีก Convertible RI หนึ่ง EC2 จะตรวจสอบว่ามูลค่ารวมของ Convertible RI จะยังคงเท่าเดิมในระหว่างการแปลง ดังนั้น หากคุณกำลังแปลง RI ที่มีมูลค่ารวม 1000 USD ไปเป็นอีก RI หนึ่ง คุณจะได้รับ Convertible RI ในปริมาณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่า 1000 USD แต่คุณไม่สามารถแปลง Convertible RI ไปเป็น Convertible RI ที่มีมูลค่ารวมน้อยกว่าได้

ถาม: คุณจะกำหนดมูลค่ารวมได้หรือไม่
มูลค่ารวมคือยอดรวมของการชำระเงินทั้งหมดตามที่คาดการณ์ที่คุณชำระในระหว่างระยะสัญญาของ RI

ถาม: คุณช่วยอธิบายวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายตามจริงในการแปลงระหว่าง Convertible RI ที่ชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน 2 Convertible RI ได้หรือไม่
ได้เลย สมมติว่าคุณซื้อ Convertible RI ที่ชำระล่วงหน้าเต็มจำนวนมูลค่า 1000 USD และหลังจากผ่านระยะสัญญาไปครึ่งหนึ่ง คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของ RI เนื่องจากว่าคุณผ่านระยะสัญญาของ RI ไปครึ่งหนึ่งแล้ว คุณจึงมีมูลค่า RI คงเหลือ 500 USD ตามอัตราส่วน Convertible RI ที่ชำระล่วงหน้าเต็มจำนวนที่คุณต้องการจะแปลงไปใช้ในวันนี้ มีราคาที่ต้องชำระล่วงหน้า 1,200 USD เนื่องจากว่า Convertible RI เดิมของคุณมีระยะสัญญาเหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง ดังนั้น Convertible RI ใหม่ที่คุณต้องการจึงมีมูลค่าเหลือ 600 USD ค่าเรียกเก็บตามจริงที่คุณต้องชำระจะเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าที่ต้องชำระล่วงหน้าระหว่าง Convertible RI เดิมกับของใหม่ที่ต้องการ หรือเท่ากับ 100 USD (600 USD – 500 USD)

ถาม: คุณช่วยอธิบายเกี่ยวกับการแปลงระหว่าง Convertible RI ที่ไม่ต้องชำระล่วงหน้าได้หรือไม่
การแปลงระหว่าง Convertible RI ที่ไม่ต้องชำระล่วงหน้าจะแตกต่างจากการแปลงระหว่าง Convertible RI ที่ต้องชำระล่วงหน้า เนื่องจากว่าเป็นการแปลงระหว่าง RI ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จึงไม่มีค่าเรียกเก็บตามจริง อย่างไรก็ดี จำนวนที่คุณจ่ายเป็นรายชั่วโมงก่อนที่จะทำการเปลี่ยน จะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่คุณจ่ายเป็นรายชั่วโมงโดยรวมหลังจากการเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณซื้อ Convertible RI ที่ไม่ต้องชำระล่วงหน้าจำนวนหนึ่ง (A) ในอัตราราคา 0.10 USD/ชั่วโมง แล้วตัดสินใจเปลี่ยน Convertible RI (A) ไปเป็น RI (B) ซึ่งมีราคา 0.06 USD/ชั่วโมง เมื่อคุณทำการแปลง คุณจะได้รับ RI (B) 2 รายการ เนื่องจากจำนวนที่คุณจ่ายเป็นรายชั่วโมงต้องสูงกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่คุณจ่ายอยู่เป็นรายชั่วโมงสำหรับ RI (A)

ถาม: ฉันจะสามารถปรับแต่งจำนวนอินสแตนซ์ที่ฉันได้รับซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยน Convertible RI ได้หรือไม่
ไม่ได้ EC2 จะใช้มูลค่าของ Convertible RI ที่คุณกำลังแลกเปลี่ยนอยู่ในการคำนวณจำนวน Convertible RI ขั้นต่ำที่คุณจะได้รับ ในขณะเดียวก็เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับ Convertible RI ในมูลค่าที่เท่าเดิมหรือสูงขึ้นในการเปลี่ยนดังกล่าว

ถาม: การเปลี่ยน Convertible RI มีขีดจำกัดหรือไม่
ไม่มี การเปลี่ยน Convertible RI ไม่มีขีดจำกัด

ถาม: ฉันมีอิสระที่จะเลือกประเภทของอินสแตนซ์ในขณะที่เปลี่ยน Convertible RI หรือไม่
ไม่ได้ คุณจะเปลี่ยนเป็น Convertible RI ได้เฉพาะประเภทที่ AWS ให้บริการในขณะนั้นเท่านั้น

ถาม: ฉันจะอัปเกรดตัวเลือกในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ Convertible RI ของฉันได้ใช่หรือไม่
ใช่ คุณสามารถอัปเกรดตัวเลือกในการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ RI ของคุณเองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนจาก RI ที่ไม่ต้องชำระล่วงหน้าไปเป็น RI ที่ต้องชำระล่วงหน้าเต็มจำนวนหรือบางส่วนได้เพื่อประโยชน์ในด้านราคา คุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลือกในการชำระเงินจากชำระล่วงหน้าเต็มจำนวนไปเป็นไม่ต้องชำระล่วงหน้าได้ และไม่สามารถเปลี่ยนจากที่ต้องชำระล่วงหน้าบางส่วนไปเป็นไม่ต้องชำระล่วงหน้าได้

ถาม: ในกรณีที่ Convertible RI มีราคาลดลง ฉันจะได้สิทธิประโยชน์จากราคาที่ลดลงนั้นใช่หรือไม่
ใช่ คุณสามารถเปลี่ยน RI เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์จากราคาที่ลดลงได้ ตัวอย่างเช่น หากราคา Convertible RI ใหม่ลดลง 10% คุณจะสามารถเปลี่ยน Convertible RI เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์จากราคาที่ลดลง 10% นั้นได้  


ถาม: Reserved Instance Marketplace คืออะไร

Reserved Instance Marketplace เป็นตลาดออนไลน์ที่ช่วยให้ลูกค้า AWS มีความยืดหยุ่นในการขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ที่ตนเองมีอยู่ให้กับธุรกิจหรือองค์กรอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเรียกดู Reserved Instance Marketplace เพื่อค้นหาตัวเลือกอื่นเพิ่มเติมสำหรับระยะเวลาสัญญาและราคาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ขายโดยลูกค้า AWS รายอื่นๆ

ถาม: ฉันจะลงรายการอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายใน Reserved Instance Marketplace ได้เมื่อใด

คุณจะลงรายการอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้ขายใน Reserved Instance Marketplace แล้ว
 • เมื่อคุณจ่ายค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของตนเองแล้ว
 • เมื่อคุณเป็นเจ้าของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเป็นเวลานานกว่า 30 วัน

ถาม: ฉันจะลงทะเบียนเป็นผู้ขายใน Reserved Instance Marketplace ได้อย่างไร

หากต้องการลงทะเบียน Reserved Instance Marketplace คุณสามารถเข้าสู่ลำดับงานการลงทะเบียนได้โดยลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจากใน EC2 Management Console หรือโดยตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณเองในหน้า “การตั้งค่าบัญชี” ในพอร์ทัล AWS ไม่ว่าจะเลือกใช้วิธีการใด คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่มจากตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียนในภาพรวมก่อน
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AWS ของคุณ
 3. ป้อนบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในการเบิกจ่ายเงิน เมื่อเลือก "ดำเนินการต่อ” เราจะตั้งค่าให้บัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นตัวเลือกเริ่มต้นในการเบิกจ่ายเงิน
 4. ในหน้าจอยืนยัน ให้เลือก "ดำเนินการต่อไปยังคอนโซลเพื่อเริ่มลงขาย"

หากคุณมียอดขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสูงกว่า 20,000 USD หรือวางแผนที่จะขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจำนวนมากกว่า 50 รายการขึ้นไป คุณจะต้องแจ้งข้อมูลภาษีก่อนจึงจะลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ เลือก "ดำเนินการต่อในด้านภาษี" ในระหว่างกระบวนการด้านภาษี ระบบจะขอให้คุณกรอกชื่อบริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีโดยใช้ลำดับงาน TIMS 

นอกจากนี้ หากคุณวางแผนที่จะขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายมูลค่าสูงกว่า 50,000 USD ต่อปี คุณจะต้องยื่นเรื่องเพื่อเพิ่มขีดจำกัดด้วย

ถาม: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าจะเริ่มขายใน Reserved Instance Marketplace ได้เมื่อใด

คุณสามารถเริ่มขายใน Reserved Instance Marketplace ได้หลังจากที่เพิ่มบัญชีธนาคารผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนแล้ว เมื่อการเปิดใช้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน อย่างไรก็ตาม ข้อสำคัญที่ควรทราบคือ คุณจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้จนกว่าเราจะได้รับการยืนยันจากธนาคารของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลานานถึง 2 สัปดาห์โดยขึ้นอยู่กับธนาคารที่คุณใช้บริการ

ถาม: ฉันจะลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้อย่างไร

วิธีการลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณก็เพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ใน Amazon EC2 Console

 1. เลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ต้องการขาย แล้วเลือก "ขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย" หากคุณยังลงทะเบียนไม่เรียบร้อย ระบบจะขอให้คุณลงทะเบียนตามขั้นตอนการลงทะเบียนก่อน
 2. ให้กำหนดจำนวนอินสแตนซ์ที่ต้องการขายสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแต่ละประเภท และตั้งราคาเหมาจ่ายตามที่ต้องการ โปรดทราบว่าคุณสามารถตั้งราคาเหมาจ่ายให้กับปริมาณที่แตกต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับเวลาที่เหลือ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องคอยปรับราคาเหมาจ่ายในกรณีที่คุณขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ช้า ตามค่าเริ่มต้น คุณเพียงตั้งค่าราคาปัจจุบัน แล้วเราจะลดราคาเหมาจ่ายลงเป็นจำนวนเท่าๆ กันในแต่ละเดือนโดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อตั้งค่าการลงขายแล้ว หน้าจอยืนยันขั้นตอนสุดท้ายจะปรากฏขึ้นมา เลือก "ขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย"

ถาม: ฉันจะสามารถลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายใดได้บ้าง

คุณสามารถลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายใดก็ได้ที่ใช้งานมาอย่างน้อย 30 วันและเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่เราได้รับการชำระเงินแล้ว กล่าวง่ายๆ คือ คุณจะสามารถลงขายอินสแตนซ์ที่คุณจองไว้ได้เมื่ออินสแตนซ์นั้นอยู่ในสถานะกำลังใช้งาน ข้อสำคัญที่ควรทราบคือ หากคุณเป็นลูกค้าที่ได้รับใบแจ้งหนี้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคุณอาจอยู่ในสถานะกำลังใช้งานก่อนที่ AWS จะได้รับการชำระเงินก็เป็นได้ ในกรณีเช่นนี้ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคุณจะลงขายไม่ได้จนกว่าเราจะได้รับการชำระเงินจากคุณ

ถาม: อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ลงขายนั้น จะแสดงให้ผู้ซื้อได้รับชมอย่างไร

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย (ที่ลงขายโดยทั้งบุคคลที่สามและโดย AWS) ใน Reserved Instance Marketplace จะสามารถเข้าดูได้ในหัวข้อ "อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย” ใน Amazon EC2 Console นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้วิธีการเรียก DescribeReservedInstancesListings API ได้อีกด้วย

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ลงขายจะได้รับการจัดกลุ่มตามประเภท ระยะสัญญาที่เหลือ ราคาที่ต้องชำระล่วงหน้า และราคารายชั่วโมง วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อค้นหาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ต้องการซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น

ถาม: ถาม: ฉันจะสามารถลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่มีระยะสัญญานานเท่าใด

คุณสามารถขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ตามระยะสัญญาที่เหลือโดยปัดเศษจำนวนวันทิ้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่มีระยะสัญญาเหลือ 9 เดือน 13 วัน คุณจะสามารถลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายนั้นได้ว่ามีระยะสัญญา 9 เดือน

ถาม: ฉันจะสามารถลบอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายออกหลังจากที่ลงขายได้ใช่หรือไม่

ใช่ คุณสามารถลบอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ลงขายได้ทุกเวลาจนกว่าสถานะการขายจะอยู่ระหว่างดำเนินการ (ซึ่งหมายความว่ามีคนซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคุณแล้ว และอยู่ระหว่างยืนยันการชำระเงิน)

ถาม: ฉันจะตั้งประเภทราคาสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ต้องการลงขายเป็นแบบใดได้บ้าง

เมื่อใช้ Reserved Instance Marketplace คุณสามารถตั้งราคาที่ต้องชำระล่วงหน้าได้ตามที่ต้องการ แต่คุณจะไม่สามารถตั้งราคารายชั่วโมงได้ (ซึ่งจะเป็นราคาเท่าเดิมตามที่ตั้งไว้ในอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตั้งแต่แรก) และคุณจะไม่ได้รับเงินที่เรียกเก็บซึ่งเกี่ยวข้องกับราคารายชั่วโมงดังกล่าวแต่อย่างใด

ถาม: ฉันจะใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่จองไว้ในขณะที่ลงขายใน Reserved Instance Marketplace ได้ใช่หรือไม่

ใช่ คุณจะยังคงได้ประโยชน์จากพื้นที่และการเรียกเก็บเงินจากการจองของคุณจนกว่าจะขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายนั้นได้ เมื่อขายได้แล้ว อินสแตนซ์ใดก็ตามที่กำลังเรียกใช้อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการเรียกเก็บเงินในอัตราลดราคา จะได้รับการเรียกเก็บเงินในอัตราตามต้องการจนกว่าหรือนอกเสียจากว่าคุณจะซื้อการจองใหม่หรือยกเลิกอินสแตนซ์นั้น

ถาม: ฉันจะขายต่ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ซื้อมาจากใน Reserved Instance Marketplaceได้ใช่หรือไม่

ใช่ คุณสามารถขายต่ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ซื้อมาจากใน Reserved Instance Marketplace ได้เช่นเดียวกับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายอื่นๆ

ถาม: มีข้อจำกัดในการขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายใช่หรือไม่

ใช่ คุณต้องมีบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา จึงจะขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายใน Reserved Instance Marketplace ได้ เราจะเปิดให้บริการสำหรับบัญชีนอกสหรัฐอเมริกาในเร็วๆ นี้ นอกจากนั้น คุณไม่สามารถขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในภูมิภาค US GovCloud ได้

ถาม: ฉันสามารถขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ซื้อจากลำดับขั้นราคาตามปริมาณสาธารณะได้หรือไม่

ไม่ได้ เรายังไม่รองรับในส่วนนี้

ถาม: มีค่าบริการในการขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายใน Reserved Instance Marketplace ใช่หรือไม่

ใช่ AWS จะเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 12% ของยอดรวมที่ต้องชำระล่วงหน้าของแต่ละอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่คุณขายใน Reserved Instance Marketplace

ถาม: AWS สามารถแบ่งขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ฉันลงขายได้ใช่หรือไม่

ใช่ AWS อาจแบ่งขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจากจำนวนทั้งหมดที่คุณลงขายได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย 100 รายการ เราอาจมีผู้ซื้อที่สนใจจะซื้อแค่ 50 รายการ เราจะขายอินสแตนซ์ 50 รายการนั้นและขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคุณที่เหลืออีก 50 รายการต่อไปจนกว่าหรือนอกเสียจากว่าคุณจะตัดสินใจว่าไม่ต้องการขายอีกต่อไปแล้ว

ถาม: ผู้ซื้อจะชำระค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ตนเองซื้อได้อย่างไร

ผู้ซื้อจะชำระค่าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ตกลงขายเรียบร้อยแล้วผ่านการโอนเงิน ACH ไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา

ถาม: เมื่อใดฉันถึงจะได้รับเงิน

เมื่อ AWS ได้รับเงินจากลูกค้าที่ซื้อการจองของคุณแล้ว เราจะเบิกจ่ายเงินผ่านทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่คุณระบุไว้เมื่อลงทะเบียน Reserved Instance Marketplace

จากนั้น เราจะส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้โอนเงินให้คุณแล้ว โดยปกติแล้ว เงินจะเข้าบัญชีของคุณภายใน 3-5 วันนับตั้งแต่วันที่ขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้

ถาม: หากขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายใน Reserved Instance Marketplace แล้วฉันจะได้รับเงินค่า Premium Support ที่ฉันจ่ายไปด้วยหรือไม่

ไม่ คุณจะไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียม AWS Premium Support Fee ที่ชำระล่วงหน้าตามอัตราส่วนคืนแต่อย่างใด

ถาม: ฉันจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ใน Reserved Instance Marketplace ใช่หรือไม่

ใช่ คุณจะได้รับอีเมลวันละ 1 ฉบับซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของคุณใน Reserved Instance Marketplace เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างหรือยกเลิกการลงขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเมื่อมีผู้ซื้อซื้ออินสแตนซ์ที่คุณลงขาย หรือเมื่อ AWS เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของคุณ

ถาม: จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใดบ้างระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อช่วยในการคำนวณภาษีในการทำธุรกรรม

ผู้ซื้อจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์+4 และประเทศของผู้ซื้อในรายงานการเบิกจ่ายเงิน ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ขายสามารถคำนวณภาษีในการทำธุรกรรมที่จำเป็นต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลได้ (เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ) นอกจากนี้ ยังมีชื่อนิติบุคคลของผู้ขายระบุไว้ในใบกำกับภาษีซื้ออีกด้วย

ถาม: มีข้อจำกัดใดกับลูกค้าในการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจากบุคคลที่สามใช่หรือไม่

ใช่ คุณไม่สามารถซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่คุณลงขายเองได้ รวมถึงอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในบัญชีใดๆ ของคุณที่มีการเชื่อมโยงด้วย (ผ่านทางการเรียกเก็บเงินแบบรวบยอด)

ถาม: ฉันต้องจ่ายค่า Premium Support เมื่อซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจาก Reserved Instance Marketplace ใช่หรือไม่

ใช่ หากคุณเป็นลูกค้า Premium Support คุณจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการ Premium Support เมื่อซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายผ่านทาง Reserved Instance Marketplace


 

ถาม: การเหมาจ่ายความจุตามต้องการคืออะไร

การเหมาจ่ายความจุตามต้องการคือข้อเสนอของ EC2 ที่ให้คุณสร้างและจัดการความจุแบบเหมาจ่ายบน Amazon EC2 คุณสามารถสร้างการเหมาจ่ายความจุด้วยการเลือก Availability Zone และปริมาณ (จำนวนอินสแตนซ์) อย่างง่ายๆ รวมถึงข้อมูลเฉพาะอื่นๆ ของอินสแตนซ์ เช่น ประเภทอินสแตนซ์และการเช่า เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ว ระบบจะเก็บความจุ EC2 ไว้ให้คุณโดยไม่สนว่าคุณจะเรียกใช้อินสแตนซ์หรือไม่ คุณจะชำระมูลค่าเต็มของการเหมาจ่ายอย่างมีประสิทธิผลตราบเท่าที่ยังใช้งานการเหมาจ่ายความจุอยู่

ถาม: การเหมาจ่ายความจุตามต้องการและ Zonal RI ต่างกันอย่างไร (RI คือ Availability Zone ที่เฉพาะเจาะจง) ซึ่งมอบการเหมาจ่ายความจุเช่นกัน

Zone RI ให้ประโยชน์ด้านการเหมาจ่ายความจุและส่วนสดสำหรับภาระผูกพันหนึ่งถึงสามปี การเหมาจ่ายความจุตามต้องการช่วยให้คุณเหมาจ่ายความจุสำหรับช่วงระยะเวลาใดๆ ก็ตามโดยไม่มีภาระผูกพัน คุณสามารถเพิ่มหรือลดความจุออกได้ตามต้องการ ดูการใช้งานแบบเรียลไทม์ และตั้งเป้าการเหมาจ่ายสำหรับปริมาณงานที่เฉพาะเจาะจงด้วยการเหมาจ่ายความจุ

ถาม: ฉันควรใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการและ RI เมื่อใด

ใช้การเหมาจ่ายความจุตามต้องการเมื่อต้องการจัดการความจุแยกจาก RI ของคุณ (ส่วนลด) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ทีมดำเนินการมุ่งเน้นการจัดการความจุแบบรายวันผ่านการเหมาจ่ายความจุด และมีกระบวนการตรวจสอบที่แยกออกมาเพื่อซื้อ RI แบบภาระผูกพันระยะยาว

ใช้ Zonal RI (RI พร้อมระบุ Availability Zone) เมื่อต้องการใช้ประโยชน์ของการเหมาจ่ายความจุและส่วนลดสำหรับภาระผูกพันหนึ่งถึงสามปี ในกรณีนี้การเหมาจ่ายความจุจะมาพร้อมกับส่วนลด

ใช้ Regional RI เพื่อนำส่วนลด RI ไปใช้กับการใช้งานอินสแตนซ์โดยอัตโนมัติให้ทั่วทั้ง AZ และขนาดอินสแตนซ์ในภูมิภาค ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนลดของ RI ได้ง่ายขึ้น Regional RI ไม่ให้การเหมาจ่ายความจุแต่ส่วนลดใช้กับการเหมาจ่ายความจุตามต้องการที่ไม่ได้ใช้ในภูมิภาคที่คุณลักษณะอินสแตนซ์ตรงกันได้

ถาม: การเหมาจ่ายความจุมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

เมื่อใช้งานการเหมาจ่ายความจุ คุณจะจ่ายค่าบริการอินสแตนซ์ที่เทียบเท่ากันไม่ว่าคุณจะเรียกใช้อินสแตนซ์หรือไม่ หากคุณไม่ใช้การเหมาจ่ายดังกล่าว ข้อมูลนี้จะแสดงเป็นการเหมาจ่ายที่ไม่ใช้ในใบเรียกเก็บค่าบริการ EC2 ของคุณ เมื่อเรียกใช้อินสแตนซ์ที่ตรงกับคุณลักษณะของการเหมาจ่าย คุณจะชำระเพียงแค่อินสแตนซ์ดังกล่าวและไม่ต้องชำระค่าบริการใดๆ สำหรับการเหมาจ่าย ไม่มีค่าบริการล่วงหน้าหรือค่าบริการเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างการเหมาจ่ายความจุสำหรับอินสแตนซ์ c5.2xlarge 20 รายการและเรียกใช้อินสแตนซ์ c5.2xlarge 15 รายการ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเป็นอินสแตนซ์ 15 รายการและ Spot ที่ไม่ได้ใช้ 5 รายการในการเหมาจ่ายดังกล่าว (เรียกเก็บค่าบริการอย่างมีประสิทธิผลสำหรับอินสแตนซ์ 20 รายการ)

ถาม: ใช้ส่วนลด Regional RI กับการเหมาจ่ายความจุตามต้องการได้หรือไม่

ได้ สามารถใช้ส่วนลด Regional RI กับการเหมาจ่ายความจุที่ไม่ได้ใช้ได้ การเรียกเก็บเงินของ AWS จะใช้ส่วนลด RI ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณลักษณะของการเหมาจ่ายความจุตรงกับคุณลักษณะของ Regional RI ที่ใช้งาน เมื่ออินสแตนซ์ใช้การเหมาจ่ายความจุ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการคุณเฉพาะการใช้อินสแตนซ์ (พร้อมใช้ส่วนลดที่มี) และไม่เรียกเก็บค่าบริการเหมาจ่าย มีการใช้ส่วนลด Regional RI เป็นพิเศษเพื่อเรียกใช้อินสแตนซ์ก่อนครอบคลุมการเหมาจ่ายความจุที่ไม่ได้ใช้

ตัวอย่างเช่น หากคุณมี Regional RI สำหรับอินสแตนซ์ c5.2xlarge 50 รายการและการเหมาจ่ายความจุอินสแตนซ์ c5.2xlarge 50 รายการในภูมิภาคเดียวกัน จะมีการใช้ส่วนลด RI กับสัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ของการเหมาจ่าย โปรดทราบว่าในขั้นแรกจะมีการใช้ส่วนลดกับการใช้อินสแตนซ์ c5 ใดๆ (ตลอดทั้งขนาดอินสแตนซ์และ Availability Zone) ภายในภูมิภาคดังกล่าวก่อนใช้กับการเหมาจ่ายที่ไม่ได้ใช้

ถาม: ใช้ส่วนลด Zonal RI กับการเหมาจ่ายความจุได้หรือไม่

ไม่ได้ ไม่สามารถใช้ส่วนลด Zonal RI กับการเหมาจ่ายความจุเนื่องจาก Zonal RI ได้ให้ประโยชน์ด้านความจุแล้ว

ถาม: ฉันต้องแปลง Zonal RI ที่มีอยู่เป็นการเหมาจ่ายความจุหรือไม่

ไม่ต้อง คุณสามารถใช้ Zonal RI ต่อได้หากคุณไม่ต้องการความยืดหยุ่นของการเหมาจ่ายความจุ การเหมาจ่ายความจุสามารถจับคู่กับ Regional RI เพื่อให้บรรลุส่วนลดเดียวกันกับ Zonal RI แต่จะเพิ่มประโยชน์ที่มาพร้อมการเหมาจ่ายความจุ เช่น ความสามารถในการเพิ่มหรือลดความจุออกได้ทุกเมื่อ ดูการใช้งานแบบเรียลไทม์ และความสามารถในการตั้งเป้าการเหมาจ่ายสำหรับปริมาณงานที่เฉพาะเจาะจง

ถาม: อนุญาตให้ฉันเหมาจ่ายอินสแตนซ์ได้เท่าไหร่

จำนวนอินสแตนซ์ที่อนุญาตให้คุณเหมาจ่ายจะขึ้นอยู่กับค่าจำกัดอินสแตนซ์ตามต้องการของบัญชีคุณ คุณสามารถเหมาจ่ายอินสแตนซ์ได้มากเท่าที่ค่าจำกัดอินสแตนซ์จะอนุญาต โดยลบออกจากจำนวนอินสแตนซ์ที่กำลังเรียกใช้งานอยู่

หากคุณต้องการเพิ่มค่าจำกัดอินสแตนซ์ โปรดติดต่อตัวแทนขาย AWS ของคุณหรือกรอกแบบฟอร์มคำขอ Amazon EC2 Instance พร้อมระบุกรณีใช้งานของคุณ และเราจะพิจารณาเพิ่มอินสแตนซ์ให้คุณ การเพิ่มค่าจำกัดอินสแตนซ์จะขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่ขอใช้งาน

ถาม: ฉันสามารถแก้ไขการเหมาจ่ายความจุหลังจากที่เริ่มใช้บริการไปแล้วได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถลดจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณเหมาจ่ายไปแล้วได้ทุกเมื่อ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มจำนวนอินสแตนซ์ได้ (ขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งาน) รวมถึงสามารถแก้ไขเวลาสิ้นสุดของการเหมาจ่ายได้ด้วย แต่คุณไม่สามารถแก้ไขการเหมาจ่ายความจุที่สิ้นสุดหรือลบไปแล้วได้

ถาม: ฉันจะสิ้นสุดการเหมาจ่ายความจุหลังจากที่เริ่มใช้บริการไปแล้วได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถสิ้นสุดการเหมาจ่ายความจุได้ด้วยการยกเลิกโดยการใช้ Console หรือ API/SDK หรือโดยการแก้ไขการเหมาจ่ายของคุณเพื่อระบุเวลาสิ้นสุดที่จะทำให้การเหมาจ่ายหมดอายุไปเองโดยอัตโนมัติ การเรียกใช้อินสแตนซ์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนการเหมาจ่ายความจุ รวมถึงการลบหรือการหมดอายุของการเหมาจ่ายด้วย

ถาม: ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเหมาจ่ายความจุได้จากที่ไหน

โปรดดูเอกสารประกอบทางเทคนิคสำหรับ Linux หรือ Windows เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและการใช้การเหมาจ่ายความจุ


 

ถาม: Amazon EC2 Fleet คืออะไร

ด้วยการเรียก API ครั้งเดียว EC2 Fleet ให้คุณจัดเตรียมความสามารถประมวลผลผ่านประเภทอินสแตนซ์ที่แตกต่างกัน Availability Zone และผ่านโมเดลการซื้ออินสแตนซ์แบบตามต้องการ แบบเหมาจ่าย (RI) และอินสแตนซ์ Spot เพื่อช่วยปรับขนาด ประสิทธิภาพการทำงานและต้นทุนให้เหมาะสม

ถาม: ถ้าฉันใช้ Amazon EC2 Spot Fleet อยู่ในขณะนี้ ควรย้ายไปยัง Amazon EC2 Fleet หรือไม่

ถ้าคุณกำลังใช้ประโยชน์จาก Amazon EC2 Spot Instance ที่มี Spot Fleet คุณสามารถใช้ต่อไปได้ Spot Fleet และ EC2 Fleet มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกัน ไม่มีความจำเป็นต้องย้าย

ถาม: ฉันสามารถใช้ส่วนลดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย (RI) กับ Amazon EC2 Fleet ได้หรือไม่

ได้ เช่นเดียวกับ EC2 API อื่นๆ หรือบริการ AWS อื่นๆ ที่เรียกใช้งาน EC2 Instance ถ้าอินสแตนซ์แบบตามต้องการที่เรียกใช้งานโดย EC2 Fleet ตรงกันกับ RI ที่มีอยู่แล้วซึ่งอินสแตนซ์จะรับส่วนลด RI ตัวอย่างเช่น ถ้า Regional RI สำหรับอินสแตนซ์ M4 ของคุณเองและคุณได้ระบุเฉพาะอินสแตนซ์ M4 ใน EC2 Fleet ของคุณ ส่วนลด RI จะใช้กับการใช้งาน M4 นี้โดยอัตโนมัติ

ถาม: Amazon EC2 Fleet จะย้ายโหนดไปเป็นแบบตามต้องการหรือไม่ถ้าความสามารถของ EC2 Spot ยังไม่เต็มที่

ไม่ EC2 Fleet จะพยายามให้เป็นไปตามความสามารถของ Spot ที่คุณต้องการต่อไปตามจำนวนอินสแตนซ์ Spot ที่คุณขอในข้อกำหนดเฉพาะเรียกใช้งาน Fleet

ถาม: การกำหนดราคาสำหรับ Amazon EC2 Fleet คืออะไร

EC2 Fleet ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณจ่ายเฉพาะทรัพยากรพื้นฐานที่ EC2 Fleet เรียกใช้งานเท่านั้น

ถาม: อยากให้ช่วยยกตัวอย่างในโลกความเป็นจริงว่าฉันสามารถใช้ Amazon EC2 Fleet ได้อย่างไร

มีวิธีใช้ประโยชน์จาก Amazon EC2 Fleet ได้หลายวิธี เช่น ในปริมาณงานข้อมูลขนาดใหญ่ แอปพลิเคชันผ่านคอนเทนเนอร์ ปริมาณงานประมวลผลกริด ฯลฯ ในตัวอย่างของปริมาณงานลำดับพันธุกรรมนี้ คุณสามารถเรียกใช้งานกริดของโหนดพนักงานได้ด้วยการเรียก API ครั้งเดียว: เลือกอินสแตนซ์ที่คุณชอบ กำหนดค่าน้ำหนักสำหรับอินสแตนซ์เหล่านี้ ระบุความสามารถเป้าหมายสำหรับอินสแตนซ์แบบตามต้องการและ Spot และสร้างกลุ่มภายในไม่กี่วินาทีเพื่อย่อยข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างรวดเร็ว

ถาม: ฉันจะจัดสรรทรัพยากร Amazon EC2 Fleet ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น EC2 Fleet จะเรียกใช้ตัวเลือกแบบตามต้องการซึ่งมีราคาถูกที่สุด สำหรับอินสแตนซ์ Spot นั้น EC2 Fleet จะมีกลยุทธ์ในการจัดสรรสองแบบ: ราคาถูกที่สุดกับมีความหลากหลาย กลยุทธ์ราคาถูกที่สุดจะช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมอินสแตนซ์ Spot ในกลุ่มอินสแตนซ์ที่มีราคาต่อหน่วยความสามารถถูกที่สุด ณ เวลาที่ขอ กลยุทธ์ความหลากหลายจะช่วยให้คุณจัดเตรียมอินสแตนซ์ Spot ในกลุ่ม Spot หลายกลุ่มและสามารถรักษาความสามารถเป้าหมายของกลุ่มคุณเพื่อเพิ่มแอปพลิเคชันได้

ถาม: ฉันจะสามารถส่งคำขอ Amazon EC2 Fleet ในหลากหลายภูมิภาคได้ใช่ไหม

ไม่ได้ เราไม่รองรับการขอ EC2 Fleet ในหลากหลายภูมิภาค

ถาม: ฉันจะสามารถแท็กคำขอ Amazon EC2 Fleet ได้ใช่ไหม

ได้ คุณสามารถแท็กคำขอ Amazon EC2 Fleet เพื่อสร้างการจัดกลุ่มแท็กที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อจัดระบบทรัพยากรตามประเภทเทคนิค ธุรกิจและความปลอดภัย

ถาม: ฉันสามารถแก้ไข Amazon EC2 Fleet ได้ใช่ไหม

ใช่ คุณสามารถแก้ไขความสามารถเป้าหมายรวมของ EC2 Fleet ได้เมื่ออยู่ในโหมดรักษา คุณอาจต้องยกเลิกคำขอและส่งคำขอใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวแปรในการกำหนดค่าคำขออื่นๆ

ถาม: ฉันจะสามารถระบุ AMI ที่แตกต่างกันสำหรับอินสแตนซ์แต่ละประเภทที่ต้องการใช้งานได้ใช่หรือไม่

ใช่ เพียงแค่ระบุ AMI ที่ต้องการเปิดใช้ในข้อกำหนดในการเปิดใช้ที่คุณแจ้งไว้ใน EC2 Fleet


ถาม: อินสแตนซ์ Spot คืออะไร

อินสแตนซ์ Spot คือพื้นที่สำรองของ EC2 ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดได้ถึง 90% จากราคาแบบตามต้องการ โดย AWS สามารถแทรกแซงได้โดยใช้การแจ้งเตือนภายใน 2 นาที Spot ใช้อินสแตนซ์ EC2 เช่นเดียวกับอินสแตนซ์แบบตามต้องการและอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณงานที่ยืดหยุ่นและทนทานต่อความผิดพลาด อินสแตนซ์ Spot จะเป็นตัวเลือกเสริมในการเพิ่มพื้นที่ในการประมวลผลและสามารถใช้ควบคู่กับอินสแตนซ์แบบตามต้องการและอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้

ถาม: อินสแตนซ์ Spot แตกต่างจากอินสแตนซ์แบบตามต้องการหรืออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายอย่างไร

ในระหว่างที่เรียกใช้อินสแตนซ์ Spot จะทำงานเหมือนกับอินสแตนซ์แบบตามต้องการและอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทุกประการ ข้อแตกต่างหลักคือ โดยปกติแล้ว อินสแตนซ์ Spot จะให้ส่วนลดจำนวนมากจากราคาแบบตามต้องการ โดย Amazon EC2 สามารถแทรกแซงอินสแตนซ์ของคุณตามข้อกำหนดด้านความสามารถด้วยการแจ้งเตือนภายใน 2 นาที และราคาของอินสแตนซ์ Spot จะค่อยๆ ปรับไปตามความต้องการซื้อและความต้องการขายความสามารถสำรองของ EC2 ในระยะยาว

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ Spot ได้ที่นี่

ถาม: ฉันจะซื้อและเริ่มใช้อินสแตนซ์ Spot ได้อย่างไร

คุณสามารถเปิดใช้อินสแตนซ์ Spot โดยใช้เครื่องมือเดียวกับที่เปิดใช้อินสแตนซ์ตามปกติ ได้แก่ AWS Management Console, Auto-Scaling Groups, Run Instance และ Spot Fleet นอกจากนี้ มีบริการของ AWS มากมายที่รองรับการเปิดใช้อินสแตนซ์ Spot เช่น EMR, ECS, Datapipeline, Cloudformation และ Batch

หากต้องการเริ่มใช้งานอินสแตนซ์ Spot คุณก็เพียงแค่เลือกเทมเพลตเริ่มใช้งาน แล้วเลือกจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณต้องการขอ

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขออินสแตนซ์ Spot ได้ที่นี่

ถาม: ฉันจะขออินสแตนซ์ Spot ได้มากเท่าใด

คุณสามารถขออินสแตนซ์ Spot ได้มากเท่ากับขีดจำกัดในการขออินสแตนซ์ Spot ของคุณในแต่ละภูมิภาค โปรดทราบว่าลูกค้าใหม่ของ AWS อาจมีขีดจำกัดที่ค่อนข้างต่ำในช่วงเริ่มต้น หากต้องการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดในการขออินสแตนซ์ Spot โปรดดูคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2

หากคุณต้องการเพิ่มขีดจำกัด ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอ Amazon EC2 Instance พร้อมระบุกรณีใช้งานของคุณ และเราจะพิจารณาเพิ่มอินสแตนซ์ให้คุณ การเพิ่มขีดจำกัดจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณขอใช้งาน

ถาม: ฉันต้องจ่ายค่าอินสแตนซ์ Spot ในราคาเท่าใด

คุณจะจ่ายค่าอินสแตนซ์ Spot ที่คุณเรียกใช้อยู่ตามราคาที่มีผลบังคับใช้ในช่วงเริ่มของแต่ละอินสแตนซ์-ชั่วโมง หากราคาอินสแตนซ์ Spot มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณเปิดใช้อินสแตนซ์แล้ว เราจะคิดราคาใหม่ดังกล่าวกับการใช้งานอินสแตนซ์ในชั่วโมงต่อๆ ไป

ถาม: Spot Capacity Pool คืออะไร

Spot Capacity Pool เป็นชุดอินสแตนซ์ EC2 ที่ไม่ได้ใช้งานโดยมีอินสแตนซ์ประเภทเดียวกัน มีระบบปฏิบัติการเดียวกัน มี Availability Zone เดียวกัน และมีแพลตฟอร์มเครือข่ายเดียวกัน (EC2-Classic หรือ EC2-VPC) แต่ละ Spot Capacity Pool อาจมีราคาแตกต่างกันได้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อและความต้องการขาย

ถาม: การใช้งานอินสแตนซ์ Spot มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างไร

เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้ Spot Capacity Pool ที่หลากหลายเพื่อที่จะได้เพิ่มปริมาณพื้นที่ของอินสแตนซ์ Spot ที่คุณใช้งาน EC2 มีระบบอัตโนมัติในตัวสำหรับค้นหาพื้นที่ที่ราคาย่อมเยามากที่สุดจากใน Spot Capacity Pool ต่างๆ โดยใช้ Spot Fleet สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีที่ดีที่สุดสำหรับ Spot

ถาม: ฉันจะทราบสถานะของคำขอ Spot ได้อย่างไร

คุณจะทราบสถานะของคำขอ Spot ได้ผ่านทางโค้ดและข้อความสถานะคำขอ Spot คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะคำขอ Spot ได้ในหน้าอินสแตนซ์ Spot ในคอนโซล EC2 ของ AWS Management Console, API และ CLI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่คู่มือสำหรับ Developer ของ Amazon EC2

ถาม: อินสแตนซ์ Spot มีให้บริการในทุกหมวดหมู่ ทุกขนาด และทุกภูมิภาคใช่หรือไม่

อินสแตนซ์ Spot มีให้บริการในทุกภูมิภาคสาธารณะของ AWS Spot มีให้เลือกในเกือบทุกขนาดและกลุ่มประเภท EC2 Instance รวมถึงอินสแตนซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล กราฟิกที่เร่งความเร็ว และประเภทอินสแตนซ์ FPGA ใหม่ล่าสุด คุณสามารถดูรายการทั้งหมดของประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับในแต่ละภูมิภาคได้ที่นี่

ถาม: มีระบบปฏิบัติการใดรองรับอินสแตนซ์ Spot บ้าง

มีระบบปฏิบัติการ Linux/UNIX และ Windows Server ในขณะนี้ยังไม่รองรับ Windows Server with SQL Server

ถาม: ฉันสามารถใช้อินสแตนซ์ Spot ที่มี AMI ที่ชำระเงินกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (เช่น แพ็กเกจซอฟต์แวร์ของ IBM) ได้หรือไม่

ยังใช้ไม่ได้ในขณะนี้

ถาม: อินสแตนซ์ Spot ของฉันจะถูกเข้าแทรกแซงเมื่อใด

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 92% ของการแทรกแซงอินสแตนซ์ Spot มาจากการที่ลูกค้าทำการยกเลิกอินสแตนซ์ด้วยตนเอง เนื่องจากแอปพลิเคชันทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ EC2 จำเป็นต้องเรียกคืนอินสแตนซ์ Spot จากคุณนั้น อาจมี 2 เหตุผล โดยเหตุผลหลักก็คือข้อกำหนดด้านความสามารถของ Amazon EC2 (เช่น การใช้งานอินสแตนซ์แบบตามต้องการหรือแบบเหมาจ่าย) ข้อที่สอง หากคุณเลือกตั้ง "ราคาอินสแตนซ์ Spot สูงสุด” ไว้ แล้วราคาของอินสแตนซ์ Spot เพิ่มขึ้นสูงกว่าที่กำหนดดังกล่าว อินสแตนซ์ของคุณจะถูกเรียกคืนด้วยการแจ้งเตือนภายใน 2 นาที ตัวแปรนี้จะเป็นตัวกำหนดราคาสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายเป็นค่าอินสแตนซ์ Spot รายชั่วโมง และตัวแปรนี้จะได้รับการตั้งให้เป็นราคาแบบตามต้องการโดยค่าเริ่มต้น คุณจะยังคงจ่ายค่าอินสแตนซ์ Spot ตามราคาตลาดต่อไปเหมือนเช่นเดิมในขณะที่อินสแตนซ์ของคุณกำลังเรียกใช้อยู่ โดยจะเรียกเก็บเงินตามวินาที ไม่ใช่เรียกเก็บตามราคาสูงสุดที่คุณตั้งไว้

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับอินสแตนซ์ Spot ของฉันเมื่อถูกแทรกแซง

เมื่อมีการแทรกแซง คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิก หยุด หรือระงับอินสแตนซ์ Spot ได้ ตัวเลือกหยุดหรือระงับจะใช้ได้สำหรับคำขอ Spot แบบถาวรและ Spot Fleet ที่เปิดใช้งานตัวเลือก "รักษา” ตามค่าเริ่มต้น อินสแตนซ์ของคุณจะถูกยกเลิก

โปรดดูการระงับ Spot เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการแทรกแซง

ถาม: การหยุดและการระงับในกรณีที่มีการแทรกแซงแตกต่างกันอย่างไร

ในกรณีที่ระงับ อินสแตนซ์ของคุณจะถูกระงับ และข้อมูล RAM จะยังคงอยู่ ในกรณีที่หยุด อินสแตนซ์ของคุณจะถูกปิด และ RAM จะถูกล้างไป

ในทั้งสองกรณี ข้อมูลจากไดรฟ์ข้อมูลราก EBS ของคุณและไดรฟ์ข้อมูล EBS ใดๆ ที่แนบไปด้วยจะยังคงอยู่ ที่อยู่ IP ส่วนตัวของคุณจะคงอยู่เช่นเดิมเช่นเดียวกับที่อยู่ Elastic IP (ถ้ามี) ลักษณะชั้นเครือข่ายจะคล้ายกับลักษณะลำดับงานหยุด-เริ่ม EC2 ตัวเลือกหยุดและระงับจะใช้ได้กับอินสแตนซ์แบบ Amazon EBS เท่านั้น พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ในพื้นที่จะไม่คงอยู่

ถาม: จะเป็นเช่นไรหากไดรฟ์ข้อมูลราก EBS ของฉันมีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะจัดเก็บหน่วยความจำ (RAM) เพื่อทำการระงับได้

คุณควรมีพื้นที่ในไดรฟ์ข้อมูลราก EBS มากพอที่จะเขียนข้อมูลจากหน่วยความจำได้ หากไดรฟ์ข้อมูลราก EBS มีพื้นที่ไม่มากพอ การระงับจะใช้ไม่ได้ผลและอินสแตนซ์จะถูกปิดแทน ให้แน่ใจว่าไดรฟ์ข้อมูล EBS มีขนาดใหญ่พอที่จัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำให้คงอยู่ก่อนที่จะเลือกตัวเลือกระงับ

ถาม: หาก Spot ระงับอินสแตนซ์ของฉันเมื่อถูกแทรกแซง แล้วจะมีประโยชน์อย่างไร

เมื่อระงับ อินสแตนซ์ Spot จะหยุดทำงานชั่วคราวและกลับไปทำงานต่อในจุดที่แทรกแซง ทำให้ปริมาณงานสามารถเริ่มทำงานต่อในจุดที่ค้างไว้ คุณสามารถใช้การระงับได้เมื่อจำเป็นต้องรักษาสถานะของอินสแตนซ์ไว้ในวงจรปิด-เริ่มใช้งาน กล่าวคือ เมื่อแอปพลิเคชันของคุณที่กำลังเรียกใช้อยู่บนอินสแตนซ์ Spot ต้องอาศัยข้อมูลเชิงบริบท ข้อมูลเชิงธุรกิจ หรือข้อมูลเซสชันที่จัดเก็บอยู่ใน RAM

ถาม: ฉันจะทำการระงับอินสแตนซ์ Spot ได้อย่างไร

โปรดเรียนรู้เกี่ยวกับการระงับอินสแตนซ์ Spot ได้ที่การระงับอินสแตนซ์ Spot

ถาม: การระงับอินสแตนซ์ Spot มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการระงับอินสแตนซ์ Spot นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บ EBS และทรัพยากรอื่นๆ ของ EC2 ที่คุณอาจใช้งานอยู่ เมื่อระงับอินสแตนซ์แล้ว เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้อินสแตนซ์จากคุณ

ถาม: ฉันจะสามารถรีสตาร์ทอินสแตนซ์ที่หยุดไปหรือกลับไปใช้งานอินสแตนซ์ที่ระงับไปได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณจะไม่สามารถรีสตาร์ทอินสแตนซ์ที่หยุดไปหรือกลับไปใช้งานอินสแตนซ์ที่ระงับไปโดยตรงได้ Amazon EC2 จะควบคุมวงจรหยุด-เริ่มและวงจรระงับ-ใช้งานต่อ หากอินสแตนซ์ใดที่ถูก Spot หยุดหรือระงับไป อินสแตนซ์นั้นจะกลับมารีสตาร์ทหรือใช้งานต่อได้ด้วยคำสั่งของ Amazon EC2 เมื่อมีพื้นที่ว่าง

ถาม: มีอินสแตนซ์และระบบปฏิบัติการใดที่รองรับการระงับบ้าง

ระบบปฏิบัติการที่รองรับการระงับอินสแตนซ์ Spot ในขณะนี้ได้แก่ Amazon Linux AMI, Ubuntu และ Microsoft Windows ที่ทำงานบนอินสแตนซ์ประเภทใดก็ตามในกลุ่มอินสแตนซ์ C3, C4, C5, M4, M5, R3, R4, R5 ที่มีหน่วยความจำ (RAM) ขนาดไม่เกิน 100 GiB

หากต้องการตรวจสอบรายชื่อเวอร์ชัน OS ที่รองรับ โปรดดูการระงับอินสแตนซ์ Spot

ถาม: หากอินสแตนซ์ Spot ของฉันถูกแทรกแซง ฉันจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไร

หากอินสแตนซ์ Spot ของคุณถูก Amazon EC2 ยกเลิกหรือระงับในชั่วโมงแรกที่ใช้งานอินสแตนซ์ เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับการใช้งานดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากคุณยกเลิกอินสแตนซ์ด้วยตัวเอง เราจะเรียกเก็บเงินตามวินาทีก่อนที่จะทำการยกเลิก หากอินสแตนซ์ Spot ของคุณถูก Amazon EC2 ยกเลิกหรือระงับในชั่วโมงต่อมา เราจะเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งานตามวินาทีก่อนที่จะถูกยกเลิกหรือระงับ หากคุณกำลังเรียกใช้บน Windows และทำการยกเลิกอินสแตนซ์ด้วยตัวเอง เราจะเรียกเก็บเงินจากคุณเต็มชั่วโมง

ถาม: หากราคาของ Spot มีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ฉันกำลังเรียกใช้อินสแตนซ์อยู่ ฉันจะได้รับการเรียกเก็บเงินอย่างไร

เราจะเรียกเก็บเงินตามราคาอินสแตนซ์-ชั่วโมงที่ตั้งไว้ในช่วงเริ่มของแต่ละอินสแตนซ์-ชั่วโมงเป็นระยะเวลาเต็มชั่วโมง โดยจะเรียกเก็บตามวินาทีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

ถาม: ฉันจะดูประวัติการใช้งานอินสแตนซ์ Spot และดูว่าฉันจะได้รับการเรียกเก็บเงินเท่าใดได้จากที่ใด

AWS Management Console จัดทำรายงานการเรียกเก็บเงินโดยละเอียดซึ่งแสดงเวลาที่เริ่มใช้และยกเลิก/หยุดการใช้งานทุกอินสแตนซ์ไว้ด้วย ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติราคา Spot ได้จากรายงานการเรียกเก็บเงินผ่านทาง API เพื่อยืนยันว่าราคา Spot ที่เรียกเก็บเงินนั้นถูกต้อง

ถาม: การบล็อก Spot (อินสแตนซ์ Spot ที่มีการกำหนดเวลาแน่นอน) จะถูกแทรกแซงหรือไม่

การบล็อก Spot ได้รับการออกแบบมาไม่ให้ถูกแทรกแซงและจะเรียกใช้อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่คุณเลือกไว้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดของ Spot การบล็อก Spot อาจถูกแทรกแซงได้ในกรณีที่ AWS ต้องการพื้นที่ แต่เป็นสถานการณ์ที่พบได้น้อยมาก ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งเตือนภายใน 2 นาทีก่อนที่เราจะยกเลิกอินสแตนซ์ของคุณ การแจ้งเตือนการยกเลิกและเราจะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับอินสแตนซ์ที่ได้รับผลกระทบ

ถาม: Spot Fleet คืออะไร

Spot Fleet ช่วยให้คุณสามารถร้องขอและจัดการอินสแตนซ์ Spot หลายอินสแตนซ์ได้โดยอัตโนมัติ โดยมีราคาต่อหน่วยความสามารถสำหรับคลัสเตอร์หรือแอปพลิเคชันของคุณถูกที่สุด เช่น งานประมวลผลเป็นชุด ลำดับงาน Hadoop หรืองานประมวลผลกริด HPC คุณสามารถรวมประเภทของอินสแตนซ์ที่แอปพลิเคชันของคุณใช้งานได้ด้วย คุณสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายได้ตามความต้องการของแอปพลิเคชัน (ในหน่วยต่างๆ รวมถึงอินสแตนซ์, vCPU, หน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บ หรือความสามารถในการรับส่งข้อมูลของเครือข่าย) และทำการอัปเดตพื้นที่เป้าหมายหลังจากที่เปิดใช้กลุ่มแล้ว Spot Fleet ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้และรักษาพื้นที่เป้าหมายได้ และขอทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อแทนที่ส่วนที่ถูกแทรกแซงหรือที่คุณยกเลิกด้วยตัวเอง  เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Spot Fleet

ถาม: มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการขอ Spot Fleet หรือไม่

ไม่มี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการขอ Spot Fleet แต่อย่างใด

ถาม: ขีดจำกัดเท่าใดที่ใช้กับคำขอ Spot Fleet

ไปที่ส่วนขีดจำกัดของ Spot Fleet ของคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขีดจำกัดที่ใช้กับคำขอ Spot Fleet

ถาม: จะเป็นเช่นไรหากคำขอ Spot Fleet ของฉันพยายามเปิดใช้อินสแตนซ์ Spot แต่ว่าเกินขีดจำกัดในการขอ Spot ในภูมิภาคของฉัน

หากคำขอ Spot Fleet เกินกว่าขีดจำกัดในการขออินสแตนซ์ Spot ในภูมิภาคของคุณ แต่ละคำขออินสแตนซ์ Spot จะตกไป พร้อมทั้งจะแสดงสถานะว่าคำขอ Spot เกินขีดจำกัด ประวัติคำขอ Spot Fleet ของคุณจะแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับขีดจำกัดในการขอ Spot ที่ได้รับคำขอ Fleet ไปที่ส่วนการเฝ้าติดตาม Spot Fleet ของคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2 เพื่อเรียนรู้วิธีการอธิบายประวัติคำขอ Spot Fleet

ถาม: เมื่อขอ Spot Fleet ไปแล้ว จะรับประกันได้หรือไม่ว่าจะได้ตามที่ขอ

ไม่ได้ การขอ Spot Fleet ช่วยให้คุณสามารถใส่คำขออินสแตนซ์ Spot หลายๆ คำขอพร้อมกันได้ และจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและราคาเช่นเดียวกับการขออินสแตนซ์ Spot แบบเดี่ยวๆ ตัวอย่างเช่น หากเราไม่มีทรัพยากรสำหรับอินสแตนซ์ในประเภทตามที่คุณลงรายการไว้ในคำขอ Spot Fleet เราอาจจะไม่สามารถตอบสนองตามคำขอของคุณได้ในบางส่วนหรือทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณรวมอินสแตนซ์ทุกประเภทและ Availability Zone ทุกโซนที่เหมาะสำหรับปริมาณงานของคุณไว้ใน Spot Fleet

ถาม: ฉันจะสามารถส่งคำขอ Spot Fleet ใน Availability Zone หลากหลายโซนได้ใช่หรือไม่

ใช่ ไปที่ส่วนตัวอย่าง Spot Fleet ของคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2 เพื่อเรียนรู้วิธีการส่งคำขอ Spot Fleet ในหลาย Availability Zone

ถาม: ฉันจะสามารถส่งคำขอ Spot Fleet ในหลากหลายภูมิภาคได้ใช่หรือไม่

ไม่ได้ เราไม่รองรับการขอ Fleet ในหลากหลายภูมิภาค

ถาม: Spot Fleet มีวิธีในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างกลุ่มอินสแตนซ์ Spot ต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการเปิดใช้อย่างไร

RequestSpotFleet API มีกลยุทธ์ในการจัดสรร 2 วิธี ได้แก่ ราคาถูกที่สุดและความหลากหลาย กลยุทธ์ราคาถูกที่สุดจะช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมทรัพยากร Spot Fleet ในกลุ่มอินสแตนซ์ที่มีราคาต่อหน่วยความสามารถถูกที่สุด ณ เวลาที่ขอ กลยุทธ์ความหลากหลายจะช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียมทรัพยากร Spot Fleet ในกลุ่มอินสแตนซ์ Spot หลายกลุ่มได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษาพื้นที่เป้าหมายในกลุ่มของคุณได้และช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานให้กับแอปพลิเคชันของคุณในขณะที่พื้นที่ Spot มีความผันผวน

การเรียกใช้ทรัพยากรต่างๆ ในแอปพลิเคชันของคุณในกลุ่มอินสแตนซ์ Spot ที่มีความหลากหลายยังช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานกลุ่มของคุณได้ในระยะยาวอีกด้วย ไปที่คู่มือผู้ใช้ Amazon EC2 เพื่อเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม

ถาม: ฉันจะสามารถแท็กคำขอ Spot Fleet ได้ใช่หรือไม่

คุณสามารถขอเปิดใช้อินสแตนซ์ Spot ด้วยแท็กผ่านทาง Spot Fleet ได้ แต่ตัวกลุ่มเองไม่สามารถแท็กได้

ถาม: ฉันจะดูได้อย่างไรว่า Spot Fleet ใดเป็นเจ้าของอินสแตนซ์ Spot ของฉัน

คุณสามารถระบุอินสแตนซ์ Spot ที่เกี่ยวข้องกับ Spot Fleet ของคุณได้โดยอธิบายไว้ในคำขอกลุ่ม คุณสามารถขอกลุ่มได้ภายในเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากที่ยกเลิกอินสแตนซ์ Spot ทั้งหมดไปแล้ว ดูคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2 เพื่อเรียนรู้วิธีการอธิบายคำขอ Spot Fleet

ถาม: ฉันจะสามารถแก้ไขคำขอ Spot Fleet ได้ใช่หรือไม่

ใช่ คุณสามารถแก้ไขพื้นที่เป้าหมายในคำขอ Spot Fleet ได้ คุณอาจต้องยกเลิกคำขอและส่งคำขอใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวแปรในการกำหนดค่าคำขออื่นๆ

ถาม: ฉันจะสามารถระบุ AMI ที่แตกต่างกันสำหรับอินสแตนซ์แต่ละประเภทที่ต้องการใช้งานได้ใช่หรือไม่

ใช่ เพียงแค่ระบุ AMI ที่ต้องการเปิดใช้ในข้อกำหนดในการเปิดใช้ที่คุณแจ้งไว้ในคำขอ Spot Fleet

ถาม: ฉันสามารถใช้ Spot Fleet ที่มี Elastic Load Balancing, Auto Scaling หรือ Elastic MapReduce ได้หรือไม่

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Auto Scaling กับ Spot Fleet ได้ เช่น การติดตามเป้าหมาย การตรวจสอบความสมบูรณ์ เมตริกซ์ Cloudwatch ฯลฯ และสามารถแนบอินสแตนซ์ไปกับ Elastic Load Balancer ได้ (ทั้งโหลดบาลานเซอร์แบบคลาสสิกและแบบแอปพลิเคชัน) Elastic MapReduce มีคุณสมบัติหนึ่งที่ชื่อว่า “อินสแตนซ์กลุ่ม” ที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับ Spot Fleet

ถาม: คำขอ Spot Fleet จะยกเลิกอินสแตนซ์ Spot หรือไม่ในกรณีที่ไม่ได้เรียกใช้ในกลุ่ม Spot ที่ราคาถูกที่สุดอีกต่อไปแล้วและเปิดใช้ใหม่ในกลุ่มที่ราคาถูกที่สุด

ไม่ คำขอ Spot Fleet จะไม่ยกเลิกอินสแตนซ์โดยอัตโนมัติ และจะไม่เปิดใช้อินสแตนซ์ใหม่ในขณะที่อินสแตนซ์นั้นกำลังเรียกใช้ อย่างไรก็ตาม หากคุณยกเลิกอินสแตนซ์ Spot แล้ว Spot Fleet จะชดเชยอินสแตนซ์นั้นด้วยอินสแตนซ์ Spot ใหม่ในกลุ่มใหม่ที่ราคาถูกที่สุด

ถาม: ฉันจะสั่งให้หยุดหรือระงับการแทรกแซง Spot Fleet ของฉันได้ใช่หรือไม่

ใช่ วงจรหยุด-เริ่มและวงจรระงับ-ใช้งานต่อจะสามารถใช้งานได้กับ Spot Fleet ที่เปิดตัวเลือก "รักษา” ไว้ 

ถาม: อินสแตนซ์ Micro มีพลังในการประมวลผลเท่าใด

อินสแตนซ์ Micro จะให้ทรัพยากร CPU อย่างสม่ำเสมอในปริมาณเล็กน้อยและช่วยให้คุณสามารถขยายพื้นที่ CPU ได้สูงสุดถึง 2 ECU เมื่อมีรอบวงจรเพิ่มเติม โดยเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลต่ำๆ และเว็บไซต์ที่ในบางครั้งใช้รอบวงจรในการประมวลผลจำนวนมาก แต่ในบางครั้งใช้ CPU น้อยมากในการประมวลผลเบื้องหลัง หรือ Daemons ฯลฯ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้อินสแตนซ์ประเภทนี้

ถาม: เมื่อเปรียบเทียบพลังในการประมวลผลระหว่างอินสแตนซ์ Micro กับอินสแตนซ์ Standard Small แล้วจะได้ผลเช่นไร

ในสภาวะคงที่อินสแตนซ์ Micro จะได้รับทรัพยากรในการประมวลผลเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของอินสแตนซ์ Small ดังนั้น หากแอปพลิเคชันของคุณจำเป็นต้องใช้พลังในการประมวลผลสูงหรือต้องมีสภาวะคงที่ เราขอแนะนำให้ใช้อินสแตนซ์ Small (หรืออินสแตนซ์ที่ใหญ่กว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ) อย่างไรก็ตาม ในบางคราวอินสแตนซ์ Micro อาจขยายได้ถึง 2 ECU (ในช่วงเวลาสั้นๆ) ซึ่งนับว่าเป็น ECU จำนวน 2 เท่าเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ Standard Small ดังนั้น หากคุณมีแอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลค่อนข้างต่ำหรือมีเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องใช้รอบวงจรในการประมวลผลจำนวนมากเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ใช้อินสแตนซ์ Micro

ถาม: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร CPU มากกว่าที่อินสแตนซ์ Micro ให้ได้

เมตริกซ์ CloudWatch ที่เฝ้าติดตามการใช้งาน CPU จะรายงานให้ทราบว่ามีการใช้งานเต็ม 100% หากอินสแตนซ์มีการขยายมากจนกระทั่งเกินทรัพยากรของ CPU ที่มีอยู่ในช่วงนาทีที่ CloudWatch กำลังเฝ้าติดตามอยู่ เมื่อ CloudWatch รายงานว่ามีการใช้งาน CPU เต็ม 100% นั่นคือสัญญาณว่าคุณควรพิจารณาปรับขนาดด้วยตนเองหรือปรับขนาดผ่านทาง Auto Scaling ไปเป็นอินสแตนซ์ประเภทที่ใหญ่ขึ้นหรือปรับขยายออกไปยังอินสแตนซ์ Micro หลายๆ อินสแตนซ์

ถาม: อินสแตนซ์ Micro มีคุณสมบัติครบทุกอย่างของ Amazon EC2 หรือไม่

ในขณะนี้ Amazon DevPay ยังไม่เปิดให้บริการสำหรับอินสแตนซ์ Micro


ถาม: เมื่อใดที่ฉันควรใช้อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลออกแบบมาสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้พลังในการประมวลผลสูง แอปพลิเคชันเหล่านี้ ได้แก่ แอปพลิเคชันที่ใช้พลังในการประมวลผลสูง เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูง ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) การสร้างโมเดลทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์แบบกระจาย และส่วนอนุมานของ Machine Learning

ถาม: ฉันจะสามารถเปิดใช้อินสแตนซ์ C4 ให้เป็นอินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ได้หรือไม่

อินสแตนซ์ C4 แต่ละประเภทเป็นแบบเพื่มประสิทธิภาพ EBS อยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น อินสแตนซ์ C4 มีความเร็ว 500 Mbps ถึง 4,000 Mbps ไปยัง EBS สูงกว่าและเกินกว่าอัตราความเร็วของเครือข่ายสำหรับงานทั่วไปที่จัดหาให้กับอินสแตนซ์นั้นๆ เนื่องจากคุณสมบัตินี้เปิดใช้ในอินสแตนซ์ C4 อยู่แล้ว ดังนั้น การเปิดใช้อินสแตนซ์ C4 ให้เป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS จึงไม่กระทบต่อการทำงานของอินสแตนซ์แต่อย่างใด

ถาม: ฉันสามารถใช้คุณสมบัติในการควบคุมสถานะของตัวประมวลผลที่มีอยู่ในอินสแตนซ์ c4.8xlarge ได้อย่างไร

อินสแตนซ์ประเภท c4.8xlarge ช่วยให้ระบบปฏิบัติการสามารถควบคุมสถานะ C และสถานะ P ของตัวประมวลผลได้ ในขณะนี้ คุณสมบัตินี้มีให้บริการเฉพาะในอินสแตนซ์ Linux เท่านั้น คุณอาจต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสถานะ C หรือสถานะ P เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอของตัวประมวลผล ลดเวลาแฝง หรือปรับอินสแตนซ์ของคุณให้เข้ากับปริมาณงานที่เฉพาะเจาะจง จากค่าเริ่มต้น Amazon Linux จะกำหนดค่าประสิทธิภาพในการทำงานไว้ในระดับสูงสุดซึ่งเหมาะสำหรับปริมาณงานของลูกค้าส่วนใหญ่ หากแอปพลิเคชันของคุณจะได้ประโยชน์จากเวลาแฝงที่ต่ำกว่าในราคาความถี่แบบคอร์เดี่ยวหรือคอร์คู่ที่สูงกว่า หรือได้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนานในความถี่ที่ต่ำกว่ามากกว่าที่จะใช้ความถี่ Turbo Boost ที่มีอัตราการไหลของข้อมูลอย่างรวดเร็ว หากเป็นเช่นนั้นแล้ว คุณก็ควรทดลองใช้ตัวเลือกในการกำหนดค่าสถานะ C หรือสถานะ P ที่มีอยู่ในอินสแตนซ์เหล่านี้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ได้ในการควบคุมสถานะของตัวประมวลผลในคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2

ถาม: มีอินสแตนซ์ใดบ้างที่อยู่ในหมวดหมู่อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

อินสแตนซ์ C5: อินสแตนซ์ C5 เป็นอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลรุ่นล่าสุดของ EC2 อินสแตนซ์ C5 ทำงานบนตัวประมวลผล Intel Xeon Platinum ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Intel Xeon Scalable Processor (ชื่อรหัส Skylake-SP) และมีให้เลือก 6 ขนาด สูงสุด 72 vCPU และหน่วยความจำ 144 GiB อินสแตนซ์ C5 มีราคา/ประสิทธิภาพการทำงานดีกว่า 25% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ C4

อินสแตนซ์ C4: อินสแตนซ์ C4 ทำงานบนตัวประมวลผล Xeon E5-2666 v3 (ชื่อรหัส Haswell) อินสแตนซ์ C4 มีให้เลือก 5 ขนาด สูงสุด 36 vCPU และหน่วยความจำ 60 GiB

ถาม: ฉันควรจะย้ายปริมาณงานจากอินสแตนซ์ C3 หรือ C4 ไปเป็นอินสแตนซ์ C5 หรือไม่

เนื่องจากอินสแตนซ์ C5 ได้รับการพัฒนาตามรุ่นโดยมีประสิทธิภาพการทำงานของ CPU สูงขึ้นและมีราคาถูกลง โดยมีราคา/ประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าอินสแตนซ์ C4 ถึง 25% จึงเป็นประโยชน์ต่อปริมาณงานในวงกว้างที่กำลังเรียกใช้บนอินสแตนซ์ C3 หรือ C4 สำหรับแอปพลิเคชันที่เน้นในเรื่องจุดลอยตัว Intel AVX-512 จะช่วยให้ TFLOPS ที่ส่งมอบมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก โดยดึงการขนานในระดับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้าที่ต้องการประสิทธิภาพการแสดงผลกราฟิกและปริมาณงาน HPC ขั้นสูงซึ่งสามารถเร่งความเร็วได้ด้วย GPU หรือ FPGA ควรจะพิจารณากลุ่มประเภทอินสแตนซ์อื่นๆ ภายในพอร์ตโฟลิโอของ Amazon EC2 ด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพยากรที่ช่วยค้นหาอินสแตนซ์ที่เหมาะกับปริมาณงานมากที่สุด

ถาม: อินสแตนซ์ C5 รองรับระบบปฏิบัติการ/AMI ใดบ้าง

HVM AMI แบบ EBS ที่รองรับระบบเครือข่ายและการเริ่มต้นระบบ ENA จากพื้นที่จัดเก็บ NVMe สามารถใช้กับอินสแตนซ์ C5 ได้ C5 รองรับ AMI ดังต่อไปนี้

 • Amazon Linux 2014.03 หรือใหม่กว่า
 • Ubuntu 14.04 หรือใหม่กว่า
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 หรือใหม่กว่า
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4 หรือใหม่กว่า
 • CentOS 7 หรือใหม่กว่า
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • FreeBSD 11.1-RELEASE

ขอแนะนำให้ใช้ Linux เคอร์เนลเวอร์ชัน 4.9 ขึ้นไปเพื่อให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล SSD บน NVMe เฉพาะที่สามารถทำงานบน C5d ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม: มีพื้นที่จัดเก็บขนาดเท่าใดบ้างให้ลูกค้าอินสแตนซ์ C5 เลือกใช้

อินสแตนซ์ C5 ใช้ไดรฟ์ข้อมูล EBS สำหรับพื้นที่จัดเก็บและเป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้น และมีอัตราความเร็วสูงถึง 9 Gbps ไปยังไดรฟ์ข้อมูล EBS ทั้งแบบเข้ารหัสและไม่ได้เข้ารหัส อินสแตนซ์ C5 จะเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล EBS ผ่านทางอินเทอร์เฟซ NVM Express (NVMe) ที่มีการแนบ PCI NVMe เป็นอินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้ ซึ่งมักใช้สำหรับ SSD แบบแฟลช เช่น ที่จัดเก็บข้อมูล NVMe ในตัวเครื่องพร้อมกับอินสแตนซ์ I3 แม้ว่าอินเทอร์เฟซ NVMe อาจมีเวลาแฝงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์บล็อกข้อมูลแบบ Paravirtualized ของ Xen แต่เมื่อใช้เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลแบบ EBS ประเภทไดรฟ์ ขนาด และ IOPS ที่จัดเตรียม (ถ้ามี) จะกำหนดเวลาแฝงและลักษณะการรับส่งข้อมูลโดยรวมของไดรฟ์ข้อมูล เมื่อนำ NVMe มาใช้เพื่อให้บริการไดรฟ์ข้อมูล EBS จะมีการแนบและถอดไดรฟ์ข้อมูลโดย PCI Hotplug

อินสแตนซ์ C5d ให้บริการสูงสุด 3.6 TB ของพื้นที่จัดเก็บบน NVMe ภายในที่ใช้ SSD ลูกค้าที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงานให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้พื้นที่จัดเก็บภายในเป็นแคชความเร็วสูงจะสามารถใช้ประโยชน์จาก C5d ได้

ถาม: อินสแตนซ์ C5 รองรับอินเทอร์เฟซเครือข่ายใดบ้าง

อินสแตนซ์ C5 ใช้ Elastic Network Adapter (ENA) สำหรับระบบเครือข่ายและเปิดใช้งาน Enhanced Networking ตามค่าเริ่มต้น เมื่อใช้อินสแตนซ์ ENA C5 จะสามารถใช้แบนด์วิดท์เครือข่ายได้สูงสุด 25 Gbps

ถาม: อินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลใดที่รองรับอินสแตนซ์ C5

อินสแตนซ์ C5 จะสนับสนุนเฉพาะรุ่นอุปกรณ์ NVMe EBS เท่านั้น ไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่แนบกับอินสแตนซ์ C5 จะปรากฏเป็นอุปกรณ์ NVMe NVMe เป็นอินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่ช่วยลดเวลาแฝง และส่งผลให้มีการเพิ่ม I/O และการรับส่งข้อมูลของดิสก์

ถาม: สามารถแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS กับอินสแตนซ์ C5 ได้จำนวนเท่าใด

อินสแตนซ์ C5 สนับสนุนไดรฟ์ข้อมูล EBS สูงสุด 27 ตัวสำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมด ขีดจำกัดจะใช้ร่วมกันกับส่วนแนบ ENI ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่ http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html ตัวอย่างเช่น เนื่องจากทุกอินสแตนซ์มี ENI อย่างน้อย 1 รายการ ถ้าคุณมีส่วนแนบ ENI เพิ่มเติม 3 รายการใน c4.2xlarge คุณสามารถแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS กับอินสแตนซ์นั้นได้ 24 ตัว

ถาม: ไฮเปอร์ไวเซอร์พื้นฐานบนอินสแตนซ์ C5 คืออะไร

อินสแตนซ์ C5 ใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์ EC2 ใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยี KVM หลัก

ถาม: เหตุใดหน่วยความจำทั้งหมดที่รายงานโดย Linux จึงไม่ตรงกับหน่วยความจำที่โฆษณาไว้ในประเภทอินสแตนซ์ C5

ใน C5 บางส่วนของหน่วยความจำทั้งหมดสำหรับอินสแตนซ์จะได้รับการสงวนไว้ไม่ให้มีการใช้งานโดยระบบปฏิบัติการ รวมถึงพื้นที่ที่ BIOS เสมือนใช้สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ตาราง ACPI และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แรมวิดีโอเสมือน


ถาม: อินสแตนซ์เร่งการประมวลผลคืออะไร

กลุ่มประเภทอินสแตนซ์เร่งการประมวลผลคือกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ตัวเร่งฮาร์ดแวร์หรือตัวประมวลผลร่วมเพื่อดำเนินการบางฟังก์ชัน เช่น การคำนวณจำนวนจุดลอยตัว และการประมวลผลกราฟิก ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกใช้บน CPU Amazon EC2 มีอินสแตนซ์เร่งการประมวลผลสามประเภทคือ อินสแตนซ์การประมวลผล GPU สำหรับการประมวลผลทั่วไป อินสแตนซ์กราฟิก GPU สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้กราฟิกมาก และอินสแตนซ์การประมวลผลฮาร์ดแวร์แบบโปรแกรมได้ FPGA สำหรับปริมาณงานทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

ถาม: ฉันควรใช้อินสแตนซ์กราฟิกและประมวลผล GPU เมื่อใด

อินสแตนซ์ GPU ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันที่มีการทำงานคู่ขนานปริมาณมาก เช่น ปริมาณงานที่ใช้หลายพันเธรด การประมวลผลกราฟิกเป็นตัวอย่างที่มีข้อกำหนดด้านการประมวลผลปริมาณมาก ซึ่งแต่ละงานมีขนาดค่อนข้างเล็ก ชุดการทำงานที่ทำจะสร้างขั้นตอน และอัตราความเร็วของขั้นตอนนี้มีความสำคัญมากกว่าเวลาแฝงในการทำงานแต่ละอย่าง เพื่อให้สามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์ได้ในระดับการทำงานคู่ขนานนี้ เราต้องการความรู้เฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์ GPU โดยทำความเข้าใจวิธีการเขียนโปรแกรมกับกราฟิก API ต่างๆ (DirectX, OpenGL) หรือ GPU โมเดลการเขียนโปรแกรมประมวลผล (CUDA, OpenCL)

ถาม: อินสแตนซ์ P3 แตกต่างจากอินสแตนซ์ G3 อย่างไร

อินสแตนซ์ P3 เป็นอินสแตนซ์ประมวลผล GPU EC2 สำหรับงานทั่วไปรุ่นถัดไปที่ขับเคลื่อนด้วย NVIDIA Tesla V100 GPU รุ่นล่าสุดสูงสุด 8 ตัว อินสแตนซ์ใหม่เหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างมากและเพิ่มคุณสมบัติใหม่มากมาย รวมทั้งสถาปัตยกรรม Streaming Multiprocessor (SM) สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ Machine Learning (ML)/Deep Learning (DL) การเชื่อมต่อ GPU ความเร็วสูงของ NVIDIA NVLink รุ่นที่สอง และหน่วยความจำ HBM2 ที่มีการปรับแต่งสูงเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

อินสแตนซ์ G3 ใช้ GPU NVIDIA Tesla M60 และมอบแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูงสำหรับแอปพลิเคชันกราฟิกโดยใช้ DirectX หรือ OpenGL NVIDIA Tesla M60 GPUs สนับสนุนคุณลักษณะ NVIDIA GRID Virtual Workstation และการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ H.265 (HEVC) GPU M60 แต่ละตัวในอินสแตนซ์ G3 รองรับจอภาพ 4 จอซึ่งมีความละเอียดสูงถึง 4096x2160 และได้รับอนุญาตให้ใช้ NVIDIA GRID Virtual Workstation สำหรับผู้ใช้ที่ต่อเชื่อมกันพร้อมกันหนึ่งราย แอปพลิเคชันตัวอย่างของอินสแตนซ์ G3 ประกอบด้วยการจัดรูปแบบการแสดงผล 3 มิติ เวิร์กสเตชันระยะไกลที่ใช้กราฟิกมาก การแสดงผลแบบ 3 มิติ การสตรีมมิ่งแอปพลิเคชัน การเข้ารหัสวิดีโอ และตามปริมาณงานด้านกราฟิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

ถาม: GPU NVIDIA Volta GV100 มีประโยชน์อะไรบ้าง

ตัวเร่งความเร็วใหม่ NVIDIA Tesla V100 มีการรวม Volta GV100 GPU ใหม่ที่มีประสิทธิภาพไว้ด้วย GV100 ไม่เพียงแต่จะสร้างขึ้นบนการพัฒนาจาก Pascal GP100 GPU รุ่นก่อนเท่านั้น แต่ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างมาก รวมทั้งเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงความสามารถในการเขียนโปรแกรม ความก้าวหน้าเหล่านี้จะช่วยอัดฉีดประสิทธิภาพของ HPC, ศูนย์ข้อมูล, ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ และระบบ Deep Learning และแอปพลิเคชันต่างๆ

ถาม: ใครจะได้ประโยชน์จากอินสแตนซ์ P3

อินสแตนซ์ P3 ที่มีประสิทธิภาพด้านการประมวลผลสูงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) และ High Performance Computing (HPC) ผู้ใช้รวมถึง Data Scientist, สถาปนิกข้อมูล, นักวิเคราะห์ข้อมูล, นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์, วิศวกร ML, ผู้จัดการด้านไอที และ Developer ซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ การขนส่ง พลังงาน/น้ำมันและก๊าซ บริการทางการเงิน (ธนาคาร ประกันภัย) การดูแลสุขภาพ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไอที ค้าปลีก การผลิต เทคโนโลยีขั้นสูง การขนส่ง ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย

ถาม: อินสแตนซ์ P3 มีกรณีใช้งานที่สำคัญอะไรบ้าง

อินสแตนซ์ P3 ใช้ GPU เพื่อเร่งความเร็วระบบ Deep Learning และแอปพลิเคชันที่หลากหลาย รวมทั้งแพลตฟอร์มรถยนต์อัตโนมัติ คำพูด อิมเมจ และระบบจดจำข้อความ การวิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะ การจำลองแบบโมเลกุล การค้นพบยา การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์อากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างโมเดลทางการเงิน หุ่นยนต์ โรงงานอัตโนมัติ การแปลภาษาแบบเรียลไทม์ การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาออนไลน์ และการแนะนำผู้ใช้ที่มีการปรับแต่งส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย

ถาม: เพราะเหตุใดลูกค้าจึงควรใช้อินสแตนซ์ Amazon P3 ที่ทำงานบน GPU สำหรับ AI/ML และ HPC

อินสแตนซ์การประมวลผลที่ใช้ GPU จะช่วยเพิ่มอัตราความเร็วและประสิทธิภาพเนื่องจากได้รับการออกแบบสำหรับการประมวลผลแบบขนานปริมาณมากโดยใช้แกนประมวลผลพิเศษหลายพันแกนต่อ GPU เทียบกับ CPU ที่มีการประมวลผลตามลำดับโดยใช้ไม่กี่แกน นอกจากนี้ Developer ยังได้สร้างแอปพลิเคชัน HPC ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปรับ GPU ให้เหมาะสมหลายร้อยรายการ เช่น เคมีควอนตัม พลศาสตร์โมเลกุล อุตุนิยมวิทยา และอื่นๆ อีกมากมาย การวิจัยชี้ให้เห็นว่ากว่า 70% ของแอปพลิเคชัน HPC ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดมีการสนับสนุน GPU ในตัว

ถาม: อินสแตนซ์ P3 สนับสนุนระบบเครือข่าย EC2 Classic และ Amazon VPC หรือไม่

อินสแตนซ์ P3 จะสนับสนุน VPC เท่านั้น

ถาม: อินสแตนซ์ G3 แตกต่างจากอินสแตนซ์ P2 อย่างไร

อินสแตนซ์ G3 ใช้ GPU NVIDIA Tesla M60 และมอบแพลตฟอร์มประสิทธิภาพสูงสำหรับแอปพลิเคชันกราฟิกโดยใช้ DirectX หรือ OpenGL NVIDIA Tesla M60 GPUs สนับสนุนคุณลักษณะ NVIDIA GRID Virtual Workstation และการเข้ารหัสฮาร์ดแวร์ H.265 (HEVC) GPU M60 แต่ละตัวในอินสแตนซ์ G3 รองรับจอภาพ 4 จอซึ่งมีความละเอียดสูงถึง 4096x2160 และได้รับอนุญาตให้ใช้ NVIDIA GRID Virtual Workstation สำหรับผู้ใช้ที่ต่อเชื่อมกันพร้อมกันหนึ่งราย แอปพลิเคชันตัวอย่างของอินสแตนซ์ G3 ประกอบด้วยการจัดรูปแบบการแสดงผล 3 มิติ เวิร์กสเตชันระยะไกลที่ใช้กราฟิกมาก การแสดงผลแบบ 3 มิติ การสตรีมมิ่งแอปพลิเคชัน การเข้ารหัสวิดีโอ และตามปริมาณงานด้านกราฟิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

อินสแตนซ์ P2 ใช้ NVIDIA Tesla K80 GPU และได้รับการออกแบบมาสำหรับการประมวลผล GPU ทั่วไปโดยใช้โมเดลการเขียนโปรแกรม CUDA หรือ OpenCL อินสแตนซ์ P2 ให้บริการลูกค้าด้วยระบบเครือข่ายแบนด์วิดท์สูง 25 Gbps พร้อมความสามารถด้านจุดลอยตัวแบบความเที่ยงหนึ่งเท่าและสองเท่า และหน่วยความจำโค้ดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC) ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับ Deep Learning ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ การเงินเชิงคำนวณ การวิเคราะห์แผ่นดินไหว การสร้างแบบจำลองโมเลกุล จีโนม การแสดงผล และปริมาณงานประมวลผล GPU ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ

ถาม: อินสแตนซ์ P3 แตกต่างจากอินสแตนซ์ G2 อย่างไร

อินสแตนซ์ P3 เป็นอินสแตนซ์ประมวลผล GPU อเนกประสงค์ EC2 รุ่นถัดไป ที่ขับเคลื่อนด้วย NVIDIA Volta GV100 รุ่นล่าสุด สูงสุด 8 ตัว อินสแตนซ์ใหม่เหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างมากและเพิ่มคุณสมบัติใหม่มากมาย รวมทั้งสถาปัตยกรรม Streaming Multiprocessor (SM) เพิ่มประสิทธิภาพมาสำหรับ Machine Learning (ML)/Deep Learning (DL) การเชื่อมต่อ GPU ความเร็วสูงของ NVIDIA NVLink รุ่นที่สอง และหน่วยความจำ HBM2 ที่มีการปรับแต่งสูงเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

อินสแตนซ์ P2 ใช้ NVIDIA Tesla K80 GPU และได้รับการออกแบบมาสำหรับการประมวลผล GPU ทั่วไปโดยใช้โมเดลการเขียนโปรแกรม CUDA หรือ OpenCL อินสแตนซ์ P2 ให้บริการลูกค้าด้วยระบบเครือข่ายแบนด์วิดท์สูง 25 Gbps พร้อมความสามารถด้านจุดลอยตัวแบบความเที่ยงหนึ่งเท่าและสองเท่า และหน่วยความจำโค้ดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC)

ถาม: อินสแตนซ์ GPU ด้านกราฟิกและประมวลผลรองรับ API และโมเดลการเขียนโปรแกรมใดบ้าง

อินสแตนซ์ P3 รองรับ CUDA 9 และ OpenCL, อินสแตนซ์ P2 รองรับ CUDA 8 และ OpenCL 1.2 และอินสแตนซ์ G3 รองรับ DirectX 12, OpenGL 4.5, CUDA 8 และ OpenCL 1.2

ถาม: ฉันจะหาไดรเวอร์ NVIDIA สำหรับอินสแตนซ์ P3 และอินสแตนซ์ G3 ได้จากที่ใด

มีสองวิธีที่สามารถหาไดรเวอร์ของ NVIDIA ได้ มีรายการอยู่ใน AWS Marketplace ซึ่งมี Amazon Linux AMI และ Windows Server AMI พร้อมกับไดรเวอร์ NVIDIA ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้ 64-bit, HVM AMI และติดตั้งไดรเวอร์ด้วยตัวคุณเองได้ คุณต้องไปที่เว็บไซต์ไดรเวอร์ของ NVIDIA และค้นหา NVIDIA Tesla V100 สำหรับอินสแตนซ์ P3, NVIDIA Tesla K80 สำหรับอินสแตนซ์ P2 และ NVIDIA Tesla M60 สำหรับอินสแตนซ์ G3

ถาม: ฉันจะสามารถใช้อินสแตนซ์ AMI กับ P3, P2 และ G3 ได้อย่างไร

ขณะนี้คุณสามารถใช้ Windows Server, SUSE Enterprise Linux, Ubuntu และ Amazon Linux AMI ในอินสแตนซ์ P2 และอินสแตนซ์ G3 ได้ อินสแตนซ์ P3 จะสนับสนุน HVM AMI เท่านั้น หากคุณต้องการเปิดใช้ AMI กับระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า AWS พร้อมคำขอของคุณ หรือติดต่อผ่านฟอรัม EC2

ถาม: อินสแตนซ์ G2 และอินสแตนซ์ G3 จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานของบุคคลที่สามหรือไม่

นอกเหนือจากไดรเวอร์ NVIDIA และ GRID SDK แล้ว การใช้อินสแตนซ์ G2 และอินสแตนซ์ G3 ไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานใดๆ ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าเนื้อหาหรือเทคโนโลยีของคุณที่ใช้ในอินสแตนซ์ G2 และอินสแตนซ์ G3 ต้องการการออกสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสตรีมเนื้อหาคุณอาจต้องการสิทธิ์การใช้งานสำหรับเนื้อหานั้นบางส่วนหรือทั้งหมด หากคุณใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สาม เช่น ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมเข้ารหัสเสียงและ/หรือวิดีโอ และตัวถอดรหัสจาก Microsoft, Thomson, Fraunhofer IIS, Sisvel S.p.A., MPEG-LA และ Coding Technologies โปรดปรึกษาผู้ให้บริการเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้โปรแกรมเข้ารหัสวิดีโอ h.264 บน NVIDIA GRID GPU คุณควรติดต่อกับ MPEG-LA เพื่อขอคำแนะนำ และหากคุณใช้เทคโนโลยี mp3 คุณควรติดต่อ Thomson เพื่อขอคำแนะนำ

ถาม: เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับคุณลักษณะ NVIDIA GRID ในอินสแตนซ์ G3 ซึ่งใช้ไดรเวอร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ NVIDIA

The NVIDIA Tesla M60 GPU ที่ใช้ในอินสแตนซ์ G3 จำเป็นต้องมีไดรเวอร์ NVIDIA GRID แบบพิเศษเพื่อให้สามารถใช้คุณลักษณะกราฟิกขั้นสูงทั้งหมด และการรองรับจอภาพ 4 ตัวที่ความละเอียดสูงสุด 4096x2160 คุณต้องใช้ AMI ที่ติดตั้งไดรเวอร์ NVIDIA GRID ไว้ หรือดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ NVIDIA GRID ตามเอกสารประกอบของ AWS

ถาม: เหตุใดฉันจึงไม่เห็น GPU เมื่อใช้ Microsoft Remote Desktop

เมื่อใช้ Remote Desktop GPU ที่ใช้ไดรเวอร์ WDDM จะถูกแทนที่ด้วยไดรเวอร์แสดงผล Remote Desktop ที่ไม่มีการเร่งความเร็ว เพื่อเข้าถึงฮาร์ดแวร์ GPU ของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการเข้าถึงระยะไกลอื่นๆ เช่น VNC

ถาม: Amazon EC2 F1 คืออะไร

Amazon EC2 F1 เป็นอินสแตนซ์การประมวลผลที่มีฮาร์ดแวร์แบบโปรแกรมได้ที่คุณสามารถใช้สำหรับการเร่งความเร็วแอปพลิเคชัน ประเภทอินสแตนซ์ใหม่ F1 ให้ประสิทธิภาพและง่ายต่อการเข้าถึง FPGA สำหรับการพัฒนาและใช้งานการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์แบบกำหนดเอง

ถาม: FPGA คืออะไร และเหตุใดฉันจึงต้องใช้

FPGA เป็นวงจรรวมแบบโปรแกรมได้ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ เมื่อใช้ FPGA คุณสามารถเร่งความเร็วแอปพลิเคชันได้ถึง 30 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ CPU เพียงอย่างเดียว และ FPGA สามารถโปรแกรมได้เพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ของคุณโดยไม่ต้องออกแบบฮาร์ดแวร์ใหม่

ถาม: โซลูชัน F1 เปรียบเทียบกับ FPGA แบบดั้งเดิมแล้วเป็นอย่างไร

F1 เป็นอินสแตนซ์ AWS ที่มีฮาร์ดแวร์แบบโปรแกรมได้สำหรับการเร่งความเร็วแอปพลิเคชัน เมื่อใช้ F1 คุณจะสามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ FPGA ได้โดยคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา FPGA แบบเต็มรูปแบบ และลดเวลาการปรับใช้การปรับขนาดงานจากระยะเวลาหลักเดือนหรือปี เป็นระยะเวลาหลักวัน แม้ว่าเทคโนโลยี FPGA จะมีมาหลายทศวรรษแล้ว แต่การนำการเร่งความเร็วแอปพลิเคชันมาใช้งานก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จทั้งในด้านการพัฒนาตัวเร่งความเร็วและรูปแบบธุรกิจในการขายฮาร์ดแวร์ที่กำหนดเองสำหรับองค์กรแบบดั้งเดิม เนื่องจากเวลาและต้นทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบฮาร์ดแวร์ และการปรับใช้งานตามขนาด ด้วยข้อเสนอนี้ ลูกค้าสามารถหลีกเลี่ยงการแบกรับภาระหนักที่ไม่มีความแตกต่าง ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนา FPGA ในศูนย์ข้อมูลในองค์กร

ถาม: Amazon FPGA Image (AFI) คืออะไร

การออกแบบที่คุณสร้างขึ้นเพื่อโปรแกรม FPGA ของคุณเรียกว่า Amazon FPGA Image (AFI) AWS ให้บริการเพื่อลงทะเบียน จัดการ คัดลอก สืบค้น และลบ AFI หลังจากสร้าง AFI แล้ว จะสามารถโหลดได้ในอินสแตนซ์ F1 ที่เรียกใช้อยู่ คุณสามารถโหลด AFI จำนวนมากไปยังอินสแตนซ์ F1 เดียวกัน และสามารถสลับระหว่าง AFI ในเรียกใช้ไทม์ได้โดยไม่ต้องรีบูต ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทดสอบและเรียกใช้การเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ได้อย่างรวดเร็วในลำดับที่รวดเร็ว นอกจากนี้คุณยังสามารถเสนอให้ลูกค้ารายอื่นๆ ใน AWS Marketplace ได้มีการรวมการเร่งความเร็ว FPGA และ AMI กับซอฟต์แวร์ที่กำหนดเองหรือไดรเวอร์ AFI

ถาม: ฉันจะลงรายการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์ของฉันใน AWS Marketplace ได้อย่างไร

คุณจะต้องพัฒนา AFI และไดรเวอร์/เครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อใช้ AFI นี้ จากนั้นคุณจะต้องบรรจุไดรเวอร์/เครื่องมือซอฟต์แวร์เหล่านี้ลงใน Amazon Machine Image (AMI) ในรูปแบบที่เข้ารหัส AWS จะจัดการ AFI ทั้งหมดในรูปแบบที่เข้ารหัสที่คุณระบุ เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับรหัสของคุณ หากต้องการขายผลิตภัณฑ์ใน AWS Marketplace คุณหรือบริษัทของคุณต้องลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อเป็นผู้ค้าปลีกของ AWS Marketplace จากนั้นคุณจะต้องส่ง AMI ID และ AFI ID ที่จัดทำขึ้นเพื่อบรรจุในผลิตภัณฑ์เดียว AWS Marketplace จะดูแลการโคลน AMI และ AFI เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงรหัสผลิตภัณฑ์กับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ เช่น ว่าผู้ใช้ปลายทางรายใดที่สมัครรับรหัสผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถเข้าถึง AMI และ AFI ได้

ถาม: มีอะไรที่สามารถใช้ได้กับอินสแตนซ์ F1

สำหรับ Developer AWS จะมีชุด Hardware Development Kit (HDK) เพื่อช่วยเร่งความเร็วในวงจรการพัฒนา, FPGA Developer AMI สำหรับการพัฒนาในระบบคลาวด์, SDK สำหรับ AMI ที่เรียกใช้อินสแตนซ์ F1 และชุด API เพื่อลงทะเบียน จัดการ คัดลอก สืบค้น และลบ AFI ทั้ง Developer และลูกค้าสามารถเข้าถึง AWS Marketplace ซึ่งสามารถระบุและซื้อ AFI เพื่อใช้ในการเร่งความเร็วแอปพลิเคชันได้

ถาม: ฉันจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ FPGA เพื่อใช้อินสแตนซ์ F1 หรือไม่

ลูกค้า AWS ที่สมัครใช้ AMI ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับ F1 จาก AWS Marketplace ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใดๆ เกี่ยวกับ FPGA เพื่อใช้ประโยชน์จากการเร่งความเร็วที่มาจากอินสแตนซ์ F1 และ AWS Marketplace เพียงสมัครใช้ AMI ที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับ F1 จาก AWS Marketplace ด้วยการเร่งความเร็วที่ตรงกับตามปริมาณงาน AMI มีซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการใช้การเร่งความเร็ว FPGA ลูกค้าเพียงแค่เขียนซอฟต์แวร์ไปยัง API เฉพาะสำหรับตัวเร่งความเร็วนั้น และเริ่มใช้ตัวเร่งความเร็ว

ถาม: ฉันเป็น FPGA Developer ฉันจะเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ F1 ได้อย่างไร

Developer สามารถเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ F1 ได้ด้วยการสร้างบัญชี AWS และดาวน์โหลด AWS Hardware Development Kit (HDK) HDK ประกอบด้วยเอกสารประกอบ F1, อินเทอร์เฟซ FPGA ภายใน และสคริปต์คอมไพเลอร์สำหรับสร้าง AFI Developer สามารถเริ่มเขียนโค้ด FPGA ไปยังอินเทอร์เฟซที่มีการจัดทำเป็นเอกสารไว้ใน HDK เพื่อสร้างฟังก์ชันการเร่งความเร็วได้ Developer สามารถเปิดใช้อินสแตนซ์ AWS กับ FPGA Developer AMI AMI นี้มีเครื่องมือในการพัฒนาที่จำเป็นในการคอมไพล์และจำลองโค้ด FPGA Developer AMI ทำงานได้ดีที่สุดบนอินสแตนซ์ C5, M5 หรือ R5 ล่าสุด Developer ควรมีประสบการณ์ในภาษาเขียนโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างโค้ด FPGA (เช่น Verilog หรือ VHDL) และเข้าใจถึงการดำเนินการที่ตนต้องการเร่งความเร็ว

ถาม: ฉันไม่ได้เป็น Developer FPGA ฉันจะเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ F1 ได้อย่างไร

ลูกค้าสามารถเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์ F1 โดยเลือกตัวเร่งความเร็วจาก AWS Marketplace ซึ่งจัดทำโดยผู้ขาย AWS Marketplace และเปิดใช้อินสแตนซ์ F1 กับ AMI นั้น AMI มีซอฟต์แวร์และ API สำหรับตัวเร่งความเร็วดังกล่าวทั้งหมด AWS จะจัดการการเขียนโปรแกรม FPGA ด้วย AFI สำหรับตัวเร่งความเร็วนั้น ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับ FPGA เพื่อใช้ตัวเร่งความเร็วเหล่านี้ พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ที่ระดับ API ของซอฟต์แวร์สำหรับตัวเร่งความเร็วนั้น

ถาม: AWS มีชุดเครื่องมือสำหรับ Developer หรือไม่

ได้ Hardware Development Kit (HDK) ประกอบด้วยเครื่องมือจำลองและโมเดลจำลองสำหรับ Developer เพื่อจำลอง แก้จุดบกพร่อง สร้าง และลงทะเบียนโค้ดเร่งความเร็ว HDK ประกอบด้วยตัวอย่างโค้ด คอมไพล์สคริปต์ อินเทอร์เฟซแก้จุดบกพร่อง และเครื่องมืออื่นๆ อีกมากมายที่คุณต้องใช้พัฒนาโค้ด FPGA สำหรับอินสแตนซ์ F1 คุณสามารถใช้ HDK ได้ใน AWI ที่ให้มากับ AWS หรือในสภาพแวดล้อมการพัฒนาในองค์กรของคุณ โมเดลและสคริปต์เหล่านี้มีให้ใช้แบบสาธารณะพร้อมกับบัญชี AWS

ถาม: ฉันสามารถใช้ HDK ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาในองค์กรของฉันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้ Hardware Development Kit HDK ได้ใน AWI ที่ให้มากับ AWS หรือในสภาพแวดล้อมการพัฒนาในองค์กรของคุณ

ถาม: ฉันสามารถเพิ่ม FPGA ในประเภท EC2 Instanceได้หรือไม่

ไม่ได้ อินสแตนซ์ F1 นั้นมีขนาดอินสแตนซ์สามขนาดด้วยกัน คือ f1.2xlarge, f1.4xlarge และ f1.16 xlarge 


ถาม: อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์คืออะไร

อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์รวมทรัพยากรที่มีการประมวลผลสูงกับระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับแอปพลิเคชัน High Performance Compute (HPC) และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องใช้เครือข่ายมาก อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์มีฟังก์ชันคล้ายกับ Amazon EC2 Instance อื่นๆ แต่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง

ฟังก์ชันกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์ของ Amazon EC2 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์เป็นคลัสเตอร์ได้ เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานเครือข่ายที่มีเวลาแฝงต่ำซึ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารแบบโหนดต่อโหนดแบบแน่นหนาซึ่งเป็นแบบแผนของแอปพลิเคชัน HPC จำนวนมาก นอกจากนี้อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์ยังมีปริมาณการรับส่งข้อมูลเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในสภาพแวดล้อม Amazon EC2 และบนอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ อินสแตนซ์เหล่านี้จึงเหมาะสมกับแอปพลิเคชันของลูกค้าที่ต้องการใช้งานเครือข่ายมาก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์ประเภทนี้สำหรับแอปพลิเคชัน HPC

ถาม: ฉันจะคาดหวังประสิทธิภาพเครือข่ายได้ในระดับใดเมื่อเปิดใช้อินสแตนซ์ในกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์

แบนด์วิดท์อินสแตนซ์ EC2 สามารถใช้ประโยชน์ในกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์ โดยขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์และข้อกำหนดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครือข่าย ปริมาณการใช้งานระหว่างอินสแตนซ์ภายในภูมิภาคเดียวกันสามารถใช้ 5 Gbps สำหรับลำดับเดียว และสูงถึง 25 Gbps สำหรับปริมาณการใช้งานหลายลำดับ เมื่อเปิดใช้ในกลุ่มการจัดวาง EC2 Instance บางอย่างจะสามารถใช้ได้สูงถึง 10 Gbps สำหรับปริมาณการใช้งานลำดับเดียว

ถาม: อินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์คืออะไร

อินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์มีหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) สำหรับงานทั่วไปที่มี CPU สูงตามสัดส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสำหรับแอปพลิเคชัน โดยได้รับประโยชน์จากการประมวลผลแบบขนานสูงซึ่งสามารถเร่งความเร็วด้วย GPU โดยใช้รูปแบบการเขียนโปรแกรม CUDA และ OpenCL แอปพลิเคชันทั่วไป ได้แก่ การสร้างโมเดลและการจำลอง การแสดงผล และการประมวลผลสื่อ

อินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์ช่วยให้ลูกค้าที่มีปริมาณงาน HPC ได้มีตัวเลือกนอกเหนือจากอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์เพื่อกำหนดคลัสเตอร์ประสิทธิภาพสูงในระบบคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชันเอง ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากพลังการประมวลผลแบบขนานของ GPU

อินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์ใช้ฟังก์ชันกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์เดียวกันกับอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์เพื่อจัดกลุ่มอินสแตนซ์ให้เป็นคลัสเตอร์ ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันได้มีประสิทธิภาพเครือข่ายแบนด์วิดท์สูงที่มีเวลาแฝงต่ำ ซึ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารแบบโหนดต่อโหนดแบบแน่นหนาซึ่งเป็นแบบแผนของแอปพลิเคชัน HPC จำนวนมาก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HPC บน AWS

ถาม: อินสแตนซ์แบบคลัสเตอร์หน่วยความจำสูงคืออะไร

นอกจากความสามารถในเครือข่ายที่สูงแล้ว อินสแตนซ์แบบคลัสเตอร์หน่วยความจำสูงยังช่วยให้ลูกค้าได้มีหน่วยความจำจำนวนมากและความสามารถของ CPU ต่ออินสแตนซ์ อินสแตนซ์ประเภทเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตามปริมาณงานที่ต้องใช้หน่วยความจำมาก รวมทั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยความจำ การวิเคราะห์กราฟ และแอปพลิเคชันทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

อินสแตนซ์แบบคลัสเตอร์หน่วยความจำสูงใช้ฟังก์ชันกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์เดียวกันกับอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์เพื่อจัดกลุ่มอินสแตนซ์ให้เป็นคลัสเตอร์ ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันได้มีประสิทธิภาพเครือข่ายแบนด์วิดท์สูงที่มีเวลาแฝงต่ำ ซึ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารแบบโหนดต่อโหนดแบบแน่นหนาซึ่งเป็นแบบแผนของแอปพลิเคชัน HPC และแอปพลิเคชันที่ใช้เครือข่ายสูงจำนวนมาก

ถาม: การใช้อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์แตกต่างจาก Amazon EC2 Instance ประเภทอื่นหรือไม่

อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์แตกต่างจาก Amazon EC2 Instance ประเภทอื่นในสองประการ

ประการแรก อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์ใช้การจำลองเสมือนแบบ Hardware Virtual Machine (HVM) และเรียกใช้เฉพาะ Amazon Machine Image (AMI) ตามการจำลองเสมือนแบบ HVM AMI ที่ใช้ Paravirtual Machine (PVM) ซึ่งใช้กับประเภท Amazon EC2 Instance อื่นๆ จะไม่สามารถใช้กับอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์ได้

ประการที่สอง เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากเวลาแฝงต่ำที่มีอยู่ แบนด์วิดท์เซกชันคู่เต็มรูปแบบระหว่างอินสแตนซ์ อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์ จะต้องเปิดใช้เป็นกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์ผ่าน Amazon EC2 API หรือ AWS Management Console

ถาม: กลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์คืออะไร

กลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์เป็นเอนทิตีเชิงตรรกะที่ช่วยให้สามารถสร้างคลัสเตอร์ของอินสแตนซ์โดยการเรียกใช้อินสแตนซ์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม คลัสเตอร์ของอินสแตนซ์จึงมีการเชื่อมต่อที่มีเวลาแฝงต่ำระหว่างอินสแตนซ์ในกลุ่ม กลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์จะสร้างผ่าน Amazon EC2 API หรือ AWS Management Console

ถาม: คุณสมบัติทั้งหมดของ Amazon EC2 ใช้ได้กับอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์หรือไม่

ในปัจจุบัน Amazon DevPay ไม่สามารถใช้งานได้กับอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์

ถาม: มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์ที่ฉันสามารถใช้ได้ และ/หรือขนาดของคลัสเตอร์ที่ฉันสามารถสร้างได้โดยการเปิดใช้อินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์หรือ Cluster GPU ในกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์หรือไม่

ไม่มีข้อจำกัดเฉพาะสำหรับอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์ สำหรับอินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์ คุณสามารถเปิดใช้ 2 อินสแตนซ์ด้วยตัวคุณเองได้ ถ้าคุณต้องการความจุเพิ่มเติม โปรดกรอกแบบฟอร์มคำขอ Amazon EC2 Instance (เลือกประเภทของอินสแตนซ์หลักที่เหมาะสม)

ถาม: มีวิธีการใดที่ช่วยเพิ่มโอกาสได้รับอินสแตนซ์ทั้งหมดที่ฉันขอให้กับคลัสเตอร์ผ่านทางกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์

เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้อินสแตนซ์ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเข้าร่วมในคลัสเตอร์ในการเปิดใช้ครั้งเดียว สำหรับคลัสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก คุณควรเปิดใช้กลุ่มการจัดวางหลายกลุ่ม เช่น สองกลุ่มการจัดวาง 128 อินสแตนซ์ และรวมกันเพื่อสร้างอินสแตนซ์ขนาดใหญ่ 256 คลัสเตอร์

ถาม: อินสแตนซ์ GPU แบบคลัสเตอร์และอินสแตนซ์การประมวลผลแบบคลัสเตอร์ สามารถเปิดใช้ในกลุ่มการจัดวางแบบคลัสเตอร์เดียวได้หรือไม่

แม้ว่าอาจเป็นไปได้ที่จะเปิดใช้ประเภทอินสแตนซ์แบบคลัสเตอร์ที่แตกต่างกันในกลุ่มการจัดวางเดียวก็ตาม แต่ในขณะนี้เราสนับสนุนเฉพาะกลุ่มการจัดวางที่เหมือนกันเท่านั้น

ถาม: ถ้าอินสแตนซ์ในกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์หยุดทำงานแล้วเริ่มต้นอีกครั้ง จะมีการรักษาสถานะในกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์หรือไม่

ได้ อินสแตนซ์ที่หยุดไปจะเริ่มทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์ที่เคยอยู่ในช่วงที่หยุดทำงาน ถ้าความจุไม่พร้อมใช้งานสำหรับการเริ่มต้นภายในกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์ การเริ่มต้นจะล้มเหลวถาม: อะไรคือกรณีใช้งานที่สำคัญสำหรับAmazon EC2 M5 Instance

อินสแตนซ์ M5 เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเรียกใช้การพัฒนาและสภาพแวดล้อมการทดสอบ เว็บ แอปพลิเคชันบนมือถือและเกม แอปพลิเคชันการวิเคราะห์ และแอปพลิเคชันที่สำคัญทางธุรกิจ รวมถึงแอป ERP, HR, CRM และการทำงานร่วมกัน ลูกค้าที่สนใจการเรียกใช้ตามปริมาณงานที่ต้องใช้ข้อมูลมาก (เช่น คลัสเตอร์ HPC หรือ SOLR) ในอินสแตนซ์ที่มีขนาดหน่วยความจำสูงจะพบว่า M5 มีความเหมาะสมด้วยเช่นกัน ตามปริมาณงานที่ใช้การทำงานของจุดลอยตัวแบบความเที่ยงหนึ่งเท่าและสองเท่าและการประมวลผลแบบเวกเตอร์ เช่น ตามปริมาณงานในการประมวลผลวิดีโอและต้องการหน่วยความจำที่สูงขึ้น จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากคำสั่ง AVX-512 ที่ M5 รองรับ

ถาม: เพราะเหตุใดลูกค้าจึงควรเลือกอินสแตนซ์ EC2 M5 มากกว่าอินสแตนซ์ EC2 M4

เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ EC2 M4 จะพบว่าอินสแตนซ์ EC2 M5 ใหม่ช่วยให้ลูกค้าสามารถคำนวณและจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้น อินสแตนซ์มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง มีความสอดคล้องและความปลอดภัย ประโยชน์สูงสุดของอินสแตนซ์ EC2 M5 มาจากการใช้ตัวประมวลผล Intel Xeon รุ่นล่าสุดที่สามารถปรับขนาดได้ (หรือ Skylake) ซึ่งมีราคา/ประสิทธิภาพการทำงานดีกว่าถึง 20% เมื่อเทียบกับ M4 ด้วยการรองรับ AVX-512 ใน M5 เทียบกับ AVX2 รุ่นเก่าใน M4 ลูกค้าจะได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น 2 เท่าสำหรับปริมาณงานที่ต้องใช้การประมวลผลจุดลอยตัว อินสแตนซ์ M5 มีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุด 25 Gbps และแบนด์วิดท์สูงสุด 10 Gbps สำหรับ Amazon EBS โดยเฉพาะ อินสแตนซ์ M5 ยังมีเครือข่ายและประสิทธิภาพของ Amazon EBS ที่สูงขึ้นมากในอินสแตนซ์ขนาดเล็กลงที่มีความสามารถในการขยาย EBS

ถาม: การรองรับ Intel AVX-512 มีประโยชน์กับลูกค้าอินสแตนซ์ EC2 M5 และ M5d อย่างไร

Intel Advanced Vector Extension 512 (AVX-512) คือชุดของคำสั่ง CPU ใหม่ที่มีอยู่ในกลุ่มตัวประมวลผล Intel Xeon รุ่นล่าสุดที่สามารถปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถเร่งประสิทธิภาพตามปริมาณงานและการใช้งานได้ เช่น การจำลองทางวิทยาศาสตร์, การวิเคราะห์ทางการเงิน, ปัญญาประดิษฐ์, Machine Learning/Deep Learning, การสร้างโมเดลและการวิเคราะห์สามมิติ, การประมวลผลภาพและวิดีโอ, การเข้ารหัสและการบีบอัดข้อมูล เป็นต้น Intel AVX-512 มีการประมวลผลอัลกอริธึมเข้ารหัสที่พิเศษไม่เหมือนใครซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการเข้ารหัสลงได้ นั่นหมายความว่าลูกค้า EC2 M5 และ M5d สามารถปรับใช้ข้อมูลและบริการที่มีความปลอดภัยมากขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมแบบกระจายโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

ถาม: มีตัวประมวลผลแบบใดบ้างให้ลูกค้า M5 เลือกใช้

ประเภทอินสแตนซ์ M5 และ M5d ใช้ตัวประมวลผล 3.1 GHz Intel Xeon Platinum ซีรีส์ 8000 ประเภทอินสแตนซ์ M5a ใช้ตัวประมวลผล 2.5 GHz AMD EPYC ซีรีส์ 7000

ถาม: มีพื้นที่จัดเก็บขนาดเท่าใดบ้างให้ลูกค้า M5 เลือกใช้

ประเภทอินสแตนซ์ M5 และ M5a ใช้ประโยชน์จากไดรฟ์ข้อมูล EBS เป็นพื้นที่จัดเก็บ  ประเภทอินสแตนซ์ M5d รองรับพื้นที่จัดเก็บบน NVMe ภายในสูงสุด 3.6 TB (4x900 GB)

ถาม: ฉันควรใช้อินสแตนซ์ M5 ประเภทอื่นๆ เมื่อใด

ลูกค้าควรพิจารณาการใช้ประเภทอินสแตนซ์ M5a หากต้องการราคาที่ประหยัด สำหรับปริมาณงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวประมวลผลประสิทธิภาพสูงสุดหรือจุดลอยตัวประสิทธิภาพสูง รวมถึงการประมวลผลแบบเวกเตอร์ที่มี AVX-512 เราขอแนะนำให้คุณใช้ประเภทอินสแตนซ์ M5 หรือ M5d

ถาม: อินเทอร์เฟซเครือข่ายใดที่รองรับอินสแตนซ์ M5

อินสแตนซ์ M5, M5a และ M5d รองรับเฉพาะ Enhanced Networking ที่ใช้ ENA เท่านั้นและไม่รองรับ Netback เมื่อใช้ ENA อินสแตนซ์ M5 และ M5d จะสามารถส่งมอบแบนด์วิธเครือข่ายระหว่างอินสแตนซ์ได้สูงสุด 25 Gbps และประเภทอินสแตนซ์ M5a สามารถรองรับแบนด์วิธเครือข่ายระหว่างอินสแตนซ์ได้สูงสุด 20 Gbps

ถาม: ระบบปฏิบัติการ/AMI ใดที่อินสแตนซ์ M5 รองรับ

EBS ที่สนับสนุน HVM AMI โดยมีการรองรับระบบเครือข่ายและการเริ่มต้นระบบ ENA จากพื้นที่จัดเก็บแบบ NVMe จะสามารถนำไปใช้กับอินสแตนซ์ M5 ได้ M5, M5a และ M5d รองรับ AMI ดังต่อไปนี้:

 • Amazon Linux 2014.03 หรือใหม่กว่า
 • Ubuntu 14.04 หรือใหม่กว่า
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 หรือใหม่กว่า
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4 หรือใหม่กว่า
 • CentOS 7 หรือใหม่กว่า
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • FreeBSD 11.1-RELEASE

ขอแนะนำให้ใช้ Linux เคอร์เนลเวอร์ชัน 4.9 ขึ้นไปเพื่อให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล SSD บน NVMe เฉพาะที่สามารถทำงานบน M5d ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม: อินเทอร์เฟซใดที่เชื่อมต่อพื้นที่จัดเก็บ EBS กับอินสแตนซ์ M5 ของฉัน

อินสแตนซ์ M5, M5a และ M5d ใช้ไดรฟ์ข้อมูล EBS เป็นพื้นที่จัดเก็บ เป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้น และมีการประมวลผลไปยังไดรฟ์ข้อมูล EBS ทั้งแบบเข้ารหัสและไม่ได้เข้ารหัสได้สูงสุด 10 Gbps อินสแตนซ์ M5 เข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล EBS ผ่านอินเทอร์เฟซ PCI ที่แนบ NVM Express (NVMe) NVMe เป็นอินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปรับขนาดได้ ซึ่งมักใช้สำหรับ SSD แบบแฟลช เช่น ที่จัดเก็บข้อมูล NVMe ในตัวเครื่องพร้อมกับอินสแตนซ์ I3 แม้ว่าอินเทอร์เฟซ NVMe อาจมีเวลาแฝงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์บล็อกข้อมูลแบบ Paravirtualized ของ Xen แต่เมื่อใช้เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลแบบ EBS ประเภทไดรฟ์ ขนาด และ IOPS ที่จัดเตรียม (ถ้ามี) จะกำหนดเวลาแฝงและลักษณะการรับส่งข้อมูลโดยรวมของไดรฟ์ข้อมูล เมื่อใช้ NVMe เพื่อให้ไดรฟ์ข้อมูล EBS จะมีการแนบและถอดไดรฟ์ข้อมูลโดย PCI Hotplug

ถาม: สามารถแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS กับอินสแตนซ์ M5 ได้จำนวนเท่าใด

อินสแตนซ์ M5 และ M5a รองรับไดรฟ์ข้อมูล EBS สำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดได้สูงสุด 27 ตัว สามารถดูขีดจำกัดที่ใช้ร่วมกันกับการแนบ ENI ได้ที่นี่ http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html ตัวอย่างเช่น เนื่องจากทุกอินสแตนซ์มี ENI อย่างน้อย 1 รายการ หากคุณมีการแนบ ENI เพิ่มเติม 3 รายการใน m5.2xlarge คุณจะสามารถแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS กับอินสแตนซ์นั้นได้ 24 ตัว

ถาม: ไฮเปอร์ไวเซอร์พื้นฐานในอินสแตนซ์ M5 คืออะไร

อินสแตนซ์ M5, M5a และ M5d ใช้ไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ใหม่ที่ใช้พื้นที่น้อย ซึ่งใช้เทคโนโลยี KVM หลัก

ถาม: เหตุใดหน่วยความจำทั้งหมดที่รายงานโดย Linux จึงไม่ตรงกับหน่วยความจำที่โฆษณาไว้เกี่ยวกับประเภทอินสแตนซ์ M5

ใน M5, M5a และ M5d จะมีการสงวนหน่วยความจำทั้งหมดของอินสแตนซ์ไว้บางส่วน รวมถึงสงวนพื้นที่ที่ BIOS เสมือนได้ใช้สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ตาราง ACPI และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น RAM ของวิดีโอเสมือนไว้ไม่ให้มีการใช้งานโดยระบบปฏิบัติการ

ถาม: อินสแตนซ์แบบทำงานฉับพลันได้มีความแตกต่างอย่างไร

Amazon EC2 ช่วยให้คุณสามารถเลือกระหว่างอินสแตนซ์ประสิทธิภาพคงที่ (เช่น กลุ่มประเภทอินสแตนซ์ C, M และ R) และอินสแตนซ์แบบทำงานฉับพลันได้ (เช่น T2) อินสแตนซ์ขยายประสิทธิภาพได้ให้ประสิทธิภาพ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายที่เหนือกว่าระดับพื้นฐาน

ประสิทธิภาพพื้นฐานและความสามารถในการขยายของอินสแตนซ์ T2 จะถูกควบคุมโดยเครดิต CPU แต่ละอินสแตนซ์ T2 จะได้รับ CPU Credit อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราที่รับจะขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว อินสแตนซ์ T2 จะสะสม CPU Credit เมื่อไม่ได้ทำงาน และจะใช้ CPU Credit เมื่อทำงาน CPU Credit 1 หน่วยจะทำให้แกนประมวลผล CPU ทำงานอย่างเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที

รุ่น

vCPU

CPU Credit/ชั่วโมง

ยอด CPU Credit สูงสุด

ประสิทธิภาพ CPU พื้นฐาน

t2.nano 1 3 72 5% ของแกน

t2.micro

1

6

144

10% ของแกน

t2.small

1

12

288

20% ของแกน

t2.medium

2

24

576

40% ของแกน*

t2.large 2 36 864 60% ของแกน**

t2.xlarge

4

54

1,296

90% ของแกน***

t2.2xlarge

8

81

1,944

135% ของแกน****

* สำหรับ t2.medium การใช้งานแบบเธรดเดี่ยวจะสามารถใช้งาน 40% ของ 1 แกน หรือหากจำเป็น การใช้งานแบบมัลติเธรดจะสามารถใช้งาน 20% ของแต่ละแกนจาก 2 แกน

** สำหรับ t2.large การใช้งานแบบเธรดเดี่ยวจะสามารถใช้งาน 60% ของ 1 แกน หรือหากจำเป็น การใช้งานแบบมัลติเธรดจะสามารถใช้งาน 30% ของแต่ละแกนจาก 2 แกน

*** สำหรับ t2.xlarge การใช้งานแบบเธรดเดี่ยวจะสามารถใช้งาน 90% ของ 1 แกน หรือหากจำเป็น การใช้งานแบบมัลติเธรดจะสามารถใช้งาน 45% ของแต่ละแกนจาก 2 แกน หรือ 22.5% ของทั้ง 4 แกน

**** สำหรับ t2.large การใช้งานแบบเธรดเดี่ยวจะสามารถใช้งาน 1 แกนได้ทั้งหมด หรือหากจำเป็น การใช้งานแบบมัลติเธรดจะสามารถใช้งาน 67.5% ของแต่ละแกนจาก 2 แกน หรือ 16.875% ของทั้ง 8 แกน

ถาม: ฉันจะเลือก Amazon Machine Image (AMI) สำหรับอินสแตนซ์ T2 ที่เหมาะสมได้อย่างไร

คุณจะต้องตรวจสอบว่าหน่วยความจำขั้นต่ำที่ต้องการของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันไม่เกินหน่วยความจำที่จัดสรรให้กับอินสแตนซ์ T2 แต่ละขนาด (เช่น 512 MiB สำหรับ t2.nano) ระบบปฏิบัติการที่มี Graphical User Interface (GUI) ที่ใช้งานหน่วยความจำและ CPU อย่างจริงจัง เช่น Microsoft Windows อาจต้องการอินสแตนซ์ t2.micro หรือขนาดใหญ่กว่าสำหรับกรณีใช้งานหลายๆ กรณี คุณสามารถค้นหา AMI ที่เหมาะสำหรับประเภทอินสแตนซ์ t2.nano ได้บน AWS Marketplace ลูกค้า Windows ที่ไม่ต้องการ GUI สามารถใช้ Microsoft Windows Server 2012 R2 Core AMI ได้

ถาม: ฉันควรเลือกใช้อินสแตนซ์แบบทำงานฉับพลันได้ เช่น T2 เมื่อใด

อินสแตนซ์ T2 เป็นแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าสำหรับปริมาณงานในงานทั่วไปหลากหลายประเภท อินสแตนซ์ T2 แบบไม่จำกัดสามารถรักษาระดับประสิทธิภาพของ CPU ได้นานเท่าที่จำเป็น ถ้าตามปริมาณงานของคุณต้องการการใช้งาน CPU สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมากอย่างต่อเนื่อง ให้พิจารณากลุ่มประเภทอินสแตนซ์ CPU ที่เจาะจงเช่น M หรือ C

ถาม: ฉันจะดูยอด CPU Credit สำหรับอินสแตนซ์ T2 แต่ละตัวได้อย่างไร

คุณสามารถดูยอด CPU Credit สำหรับอินสแตนซ์ T2 แต่ละตัวได้ในเมตริกซ์ต่ออินสแตนซ์ของ EC2 ใน Amazon CloudWatch อินสแตนซ์ T2 มีเมตริกซ์ 4 ตัว ได้แก่ CPUCreditUsage, CPUCreditBalance, CPUSurplusCreditBalance และ CPUSurplusCreditsCharged CPUCreditUsage ระบุ CPU Credit ที่ใช้ไป CPUCreditBalance ระบุยอด CPU Credit CPUSurplusCreditBalance ระบุเครดิตที่ใช้สำหรับการทำงานฉับพลันในกรณีที่ไม่มีเครดิตที่ได้รับ CPUSurplusCreditsCharged ระบุเครดิตที่จะเรียกเก็บเมื่อใช้งานเฉลี่ยเกินกว่าเกณฑ์พื้นฐาน

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นกับประสิทธิภาพของ CPU ถ้าอินสแตนซ์ T2 ของฉันเหลือเครดิตน้อย (ยอด CPU Credit ใกล้เป็นศูนย์)

ถ้าอินสแตนซ์ T2 ของคุณมียอด CPU Credit เป็นศูนย์ ประสิทธิภาพจะยังคงอยู่ที่ประสิทธิภาพของ CPU ระดับพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น t2.micro ให้ประสิทธิภาพระดับพื้นฐานของ CPU ที่ 10% ของแกน CPU จริง ถ้ายอด CPU Credit ของคุณเกือบเป็นศูนย์ ประสิทธิภาพของ CPU จะลดลงเป็นประสิทธิภาพระดับพื้นฐานในช่วงเวลา 15 นาที

ถาม: ยอดเครดิตอินสแตนซ์ T2 ของฉันจะยังคงมีอยู่ขณะหยุด/เริ่มการทำงานหรือไม่

ไม่ อินสแตนซ์ที่หยุดทำงานจะไม่รักษายอดเครดิตคงเหลือที่ได้รับก่อนหน้านี้

ถาม: สามารถซื้ออินสแตนซ์ T2 เป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหรืออินสแตนซ์ Spot ได้หรือไม่

สามารถซื้ออินสแตนซ์ T2 เป็นแบบตามต้องการ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย หรืออินสแตนซ์ Spot


ถาม: อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นคืออะไร

อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นได้รับการออกแบบมาสำหรับตามปริมาณงานที่ต้องการการเข้าถึงชุดข้อมูลปริมาณมากซึ่งมีการอ่านและเขียนแบบลำดับปริมาณมาก เช่น การใช้งานด้านการประมวลผลแบบกระจาย Hadoop ข้อมูลการประมวลผลแบบขนานปริมาณมาก และการประมวลผลบันทึกข้อมูล อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นให้อัตราส่วนราคา/พื้นที่เก็บข้อมูล-GB และอัตราส่วนราคา/ดิสก์-อัตราความเร็ว ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ EC2 อื่นๆ

ถาม: อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นและอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บแบบ HDD เทียบกับอินสแตนซ์แบบ I/O สูงแล้วเป็นอย่างไร 

อินสแตนซ์แบบ I/O สูง (I2) มีการกำหนดเป้าหมายที่ตามปริมาณงานที่ต้องการเวลาแฝงต่ำและมี I/O แบบสุ่มสูง นอกเหนือจากความหนาแน่นในการจัดเก็บในระดับปานกลาง และให้อัตราส่วนราคา/IOPS ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ EC2 ประเภทอื่น อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่น (D2) และอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บแบบ HDD (H1) เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการเข้าถึงเพื่ออ่าน/เขียนข้อมูลแบบลำดับปริมาณมากและมีต้นทุนการจัดเก็บต่ำสำหรับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก และให้อัตราส่วนราคา/พื้นที่เก็บข้อมูล-GB และอัตราส่วนราคา/ดิสก์-อัตราความเร็ว ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ EC2 อื่นๆ

ถาม: อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นและอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บแบบ HDD สามารถให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลของดิสก์เท่าใด

d2.8xlarge ซึ่งเป็นอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นรุ่นปัจจุบันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสามารถรับส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 3.5 GBps สำหรับการอ่านและ 3.1 GBps สำหรับการเขียน โดยมีขนาดบล็อก 2 MiB h1.16xlarge ซึ่งเป็นขนาดของอินสแตนซ์ H1 ที่ใหญ่ที่สุด สามารถส่งและเขียนได้สูงสุดถึง 1.15 GBps เพื่อให้แน่ใจว่าได้ประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลของดิสก์ดีที่สุดจากอินสแตนซ์ D2 บน Linux เราขอแนะนำให้คุณใช้ Amazon Linux AMI รุ่นล่าสุด หรือ Linux AMI อื่นที่มีเคอร์เนลเวอร์ชัน 3.8 ขึ้นไปที่สนับสนุนการให้อนุญาตถาวร ซึ่งเป็นส่วนขยายของโปรโตคอลบล็อกริง Xen ที่ช่วยเพิ่มการรับส่งข้อมูลและความสามารถในการปรับขนาดของดิสก์

ถาม: อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นและอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บแบบ HDD มีกลไกแบบการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือแบบซ้ำซ้อนหรือไม่

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลักสำหรับอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นคือพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์แบบ HDD ไดรฟ์เก็บข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่ตลอดช่วงอายุการใช้งานเท่านั้น เช่นเดียวกับพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ทั้งหมด ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณสร้างระดับความซ้ำซ้อน (เช่น RAID 1/5/6) หรือใช้ระบบไฟล์ (เช่น HDFS และ MapR-FS) ที่สนับสนุนความซ้ำซ้อนและการเผื่อความผิดพลาด นอกจากนี้คุณยังสามารถสำรองข้อมูลเป็นระยะๆ ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แข็งแกร่ง เช่น Amazon Simple Storage Service (S3) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของข้อมูล โปรดู Amazon S3 สำหรับข้อมูลอ้างอิง

ถาม: อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นและอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บแบบ HDD ต่างจาก Amazon EBS อย่างไร

Amazon EBS นำเสนอการจัดเก็บระดับบล็อกที่เรียบง่าย ยืดหยุ่น และเชื่อถือได้ (มีการจำลอง) และมีความคงทนสำหรับ Amazon EC2 ในขณะเดียวกันก็นำเสนอรายละเอียดสื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ใช้งานอยู่ การจัดเก็บข้อมูล Amazon EC2 Instance ช่วยให้สามารถจัดเก็บบล็อกการสร้างการจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงแบบแนบโดยตรงแบบไม่ถาวร ซึ่งสามารถใช้งานแอปพลิเคชันการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้หลากหลาย อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการการเข้าถึงเพื่ออ่าน/เขียนข้อมูลแบบลำดับปริมาณมากสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง เช่น สำหรับการประมวลผลแบบกระจาย Hadoop และคลังข้อมูลการประมวลผลแบบขนานปริมาณมาก

ถาม: ฉันสามารถเปิดใช้อินสแตนซ์ H1 เป็นอินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับ Amazon EBS ได้หรือไม่

อินสแตนซ์ H1 แต่ละประเภทจะเป็นแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับ EBS โดยค่าเริ่มต้น อินสแตนซ์ H1 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไปยัง EBS ที่ 1,750 Mbps ถึง 14,000 Mbps ซึ่งสูงและเกินกว่าการรับส่งข้อมูลเครือข่ายแบบใช้งานทั่วไปที่มีให้กับอินสแตนซ์ เนื่องจากฟีเจอร์นี้จะเปิดใช้ในอินสแตนซ์ H1 เสมอ การเปิดใช้อินสแตนซ์ H1 อย่างชัดแจ้งเป็นแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับ EBS จึงไม่ส่งผลต่อลักษณะการทำงานของอินสแตนซ์

ถาม: ฉันสามารถเปิดใช้อินสแตนซ์ D2 เป็นอินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับ Amazon EBS ได้หรือไม่

อินสแตนซ์ D2 แต่ละประเภทจะเป็นแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับ EBS โดยค่าเริ่มต้น อินสแตนซ์ D2 มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไปยัง EBS ที่ 500 Mbps ถึง 4,000 ซึ่งสูงและเกินกว่าการรับส่งข้อมูลเครือข่ายแบบใช้งานทั่วไปที่มีให้กับอินสแตนซ์ เนื่องจากฟีเจอร์นี้จะเปิดใช้ในอินสแตนซ์ D2 เสมอ การเปิดใช้อินสแตนซ์ D2 อย่างชัดแจ้งเป็นแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับ EBS จึงไม่ส่งผลต่อลักษณะการทำงานของอินสแตนซ์

ถาม: มีอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บ HDD ให้ใช้งานใน EC2 Classic หรือไม่

รุ่นปัจจุบันของอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บ HDD (อินสแตนซ์ H1) สามารถเปิดใช้ได้เฉพาะใน Amazon VPC เท่านั้น เมื่อใช้ Amazon VPC คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีให้เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Amazon VPC ได้ เช่น การเปิดใช้ระบบเครือข่ายขั้นสูง การกำหนดที่อยู่ IP ส่วนตัวหลายรายการให้กับอินสแตนซ์ หรือการเปลี่ยนกลุ่มความปลอดภัยของอินสแตนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ VPC โปรดดู Amazon EC2 และ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

ถาม: มีอินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นให้ใช้งานใน EC2 Classic หรือไม่

อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่น (อินสแตนซ์ D2) รุ่นปัจจุบันสามารถเปิดใช้ได้ใน EC2-Classic และ Amazon VPC แต่เมื่อเปิดใช้อินสแตนซ์แบบพื้นที่จัดเก็บหนาแน่นใน VPC คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีให้เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Amazon VPC ได้ เช่น การเปิดใช้ระบบเครือข่ายขั้นสูง การกำหนดที่อยู่ IP ส่วนตัวหลายรายการให้กับอินสแตนซ์ หรือการเปลี่ยนกลุ่มความปลอดภัยของอินสแตนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ VPC โปรดดู Amazon EC2 และ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) คุณสามารถทำตามขั้นตอนเพื่อโยกย้ายทรัพยากรของคุณจาก EC2-Classic ไปยัง Amazon VPC ได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่การโยกย้ายทรัพยากรของคุณจาก EC2-Classic ไปยัง VPC

ถาม: อินสแตนซ์แบบ I/O สูงคืออะไร

อินสแตนซ์แบบ I/O สูงใช้พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ภายในของ NVMe เพื่อให้ความสามารถ I/O สูง การหน่วงเวลาต่ำ สำหรับแอปพลิเคชัน และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการ IOPS หลายล้านหน่วย อินสแตนซ์แบบ I/O สูงจะสามารถรวมคลัสเตอร์ผ่านกลุ่มการจัดวางคลัสเตอร์สำหรับระบบเครือข่ายที่มีเวลาแฝงต่ำได้ เช่นเดียวกับอินสแตนซ์แบบคลัสเตอร์

ถาม: ฟีเจอร์ทั้งหมดของ Amazon EC2 สามารถใช้ได้สำหรับอินสแตนซ์แบบ I/O สูงหรือไม่

อินสแตนซ์แบบ I/O สูงรองรับฟีเจอร์ทั้งหมดของ Amazon EC2 อินสแตนซ์ I3 มีพื้นที่จัดเก็บ NVMe เท่านั้น ในขณะที่อินสแตนซ์ I2 รุ่นก่อนอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ blkfront แบบเดิม ขณะนี้คุณสามารถซื้ออินสแตนซ์แบบ I/O สูงได้ในแบบตามต้องการ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย หรืออินสแตนซ์ Spot เท่านั้น

ถาม: มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนอินสแตนซ์แบบ I/O สูงที่ฉันสามารถใช้ได้หรือไม่

ขณะนี้คุณสามารถเปิดใช้อินสแตนซ์ i3.16xlarge ได้ 2 รายการโดยค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์แบบตามต้องการมากกว่า 2 อินสแตนซ์ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำขอ Amazon EC2 Instance

ถาม: อินสแตนซ์ i3.16.xlarge สามารถให้ IOPS ได้จำนวนเท่าใด

เมื่อใช้ HVM AMI อินสแตนซ์ I3 แบบ I/O สูงใช้ได้ถึง 3.3 ล้าน IOPS วัดที่การสุ่มอ่าน 100% โดยใช้ขนาดบล็อก 4 KB และใช้แบบสุ่มเขียน 100% ได้ถึง 300,000 IOPS วัดที่ขนาดบล็อก 4 KB ต่อแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ NVMe 1.9 TB จำนวน 8 ตัว 

ถาม: ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลแบบลำดับของอินสแตนซ์ i3 คืออะไร

ปริมาณการส่งผ่านข้อมูลแบบลำดับสูงสุดที่วัดที่ขนาดบล็อก 128K คืออัตราการอ่านข้อมูล 16 GB/s และอัตราการเขียนข้อมูล 6.4 GB/s

ถาม: AWS มีข้อเสนอฐานข้อมูลอื่นและบริการ Big Data เมื่อใดหรือเพราะเหตุใดฉันจึงควรใช้อินสแตนซ์แบบ I/O สูง

อินสแตนซ์แบบ I/O สูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการเข้าถึง IOPS ที่มีเวลาแฝงต่ำปริมาณนับล้าน และสามารถใช้ประโยชน์จากที่เก็บข้อมูลและสถาปัตยกรรมที่สามารถจัดการข้อมูลซ้ำซ้อนและความพร้อมใช้งานได้ แอปพลิเคชันตัวอย่างมีดังนี้

 • ฐานข้อมูล NoSQL เช่น Cassandra และ MongoDB
 • ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ เช่น Aerospike
 • ตามปริมาณงานด้านการวิจัยและการวิเคราะห์ Elastic
 • ระบบ OLTP

ถาม: อินสแตนซ์แบบ I/O สูงให้กลไกแบบการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือแบบซ้ำซ้อน

พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ i3.16xlarge จะยังคงมีอยู่ในช่วงการใช้งานของอินสแตนซ์เช่นเดียวกับ Amazon EC2 Instance ประเภทอื่น ลูกค้าควรจะสร้างความยืดหยุ่นในแอปพลิเคชันของพวกเขา เราขอแนะนำให้ใช้ฐานข้อมูลและระบบไฟล์ที่สนับสนุนความซ้ำซ้อนและการเผื่อความผิดพลาด ลูกค้าควรสำรองข้อมูล Amazon S3 เป็นระยะๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความคงทนมากขึ้น

ถาม: อินสแตนซ์แบบ I/O สูงรองรับ TRIM หรือไม่

คำสั่ง TRIM ช่วยให้ระบบปฏิบัติสามารถแจ้ง SSD ว่าบล็อกข้อมูลถือว่าไม่มีการใช้งานแล้ว และสามารถลบออกภายในได้ ในกรณีที่ไม่มี TRIM การดำเนินการเขียนในอนาคตในบล็อกที่เกี่ยวข้องอาจมีความเร็วลดลงอย่างมาก อินสแตนซ์ I3 รองรับ TRIM


ถาม: ฉันควรใช้อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำเมื่อใด

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำมีหน่วยความจำขนาดใหญ่สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้หน่วยความจำมาก รวมถึงแอปพลิเคชันในหน่วยความจำ ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยความจำ การประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้หน่วยความจำมาก AWS มีอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำอยู่สามแบบได้แก่: R5 มีหน่วยความจำ 8 GB ต่อ vCPU, X1 มีหน่วยความจำ 16 GB ต่อ vCPU และ X1e มีหน่วยความจำ 32 GB ต่อ vCPU

ถาม: ฉันควรใช้อินสแตนซ์ R5 เมื่อใด

อินสแตนซ์ R5 และ R5d มีหน่วยความจำสูงสุด 768 GB และเหมาะสมสำหรับการเป็นฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง (ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และฐานข้อมูล noSQL) แคชในหน่วยความจำระดับเว็บไซต์ที่เผยแพร่ (เช่น memCached, Redis) ฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดกลาง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ (เช่น คลัสเตอร์ Hadoop และคลัสเตอร์ Spark) และแอปพลิเคชันอื่นๆ สำหรับองค์กร แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างมากจากขนาดหน่วยความจำที่สูงขึ้นและโดเมนหน่วยความจำที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกัน (ฐานข้อมูลในหน่วยความจำขนาดใหญ่ การประมวลผลกราฟจำนวนมาก และลำดับชั้นการแคชขนาดใหญ่) เหมาะที่จะทำงานบน X1 มากกว่า

ถาม: เพราะเหตุใดลูกค้าจึงควรเลือกอินสแตนซ์ EC2 R5 มากกว่าที่จะเลือกอินสแตนซ์ EC2 R4

เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ R5 แล้ว อินสแตนซ์ R5 มีขนาดของอินสแตนซ์ใหม่ที่ใหญ่กว่า (R5.24xlarge) พร้อมทั้งมี 96 vCPU และหน่วยความจำ 768 GiB ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถรวบรวมปริมาณงานและขยายขนาดแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินสแตนซ์ R5 ทำงานบนไนโตรไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย ซึ่งจะส่งมอบทรัพยากรการประมวลผลและหน่วยความจำทั้งหมดของฮาร์ดแวร์โฮสต์ไปยังอินสแตนซ์ของคุณในลักษณะใช้งานได้จริง โดยมีหน่วยความจำที่สามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้นถึง 5% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ R4 ที่มีขนาดคล้ายกัน นอกจากนี้อินสแตนซ์ R5 ยังใช้สถาปัตยกรรมไมโครของตัวประมวลผล Intel Skylake รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงขึ้นถึง 20% และมีแบนด์วิธหน่วยความจำ/vCPU สูงขึ้น 40% มากกว่าอินสแตนซ์ R4 ที่เทียบเท่ากันซึ่งใช้ตัวประมวลผล Intel Broadwell

ถาม: อินเทอร์เฟซเครือข่ายใดที่รองรับอินสแตนซ์ R5

อินสแตนซ์ M5 รองรับเฉพาะ Enhanced Networking ที่ใช้ ENA เท่านั้น อินสแตนซ์ R5 ไม่รองรับ Netback เมื่อใช้ ENA อินสแตนซ์ R5 จะสามารถส่งมอบแบนด์วิธเครือข่ายระหว่างอินสแตนซ์ได้สูงสุด 25 Gbps เมื่อเปิดใช้ภายในกลุ่มการจัดวาง

ถาม: อินสแตนซ์ R5 รองรับระบบปฏิบัติการ/AMI ใดบ้าง

EBS ที่สนับสนุน HVM AMI โดยมีการรองรับระบบเครือข่ายและการเริ่มต้นระบบ ENA จากพื้นที่จัดเก็บแบบ NVMe จะสามารถนำไปใช้กับอินสแตนซ์ R5 ได้ R5 รองรับ AMI ดังต่อไปนี้:

 • Amazon Linux 2014.03 หรือใหม่กว่า
 • Ubuntu 14.04 หรือใหม่กว่า
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 หรือใหม่กว่า
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4 หรือใหม่กว่า
 • CentOS 7 หรือใหม่กว่า
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • FreeBSD 11.1-RELEASE

ขอแนะนำให้ใช้ Linux เคอร์เนลเวอร์ชัน 4.9 ขึ้นไปเพื่อให้พื้นที่จัดเก็บ SSD บน NVMe ภายในสามารถทำงานบน M5d ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม: มีพื้นที่จัดเก็บขนาดเท่าใดบ้างให้ลูกค้า R5 เลือกใช้

อินสแตนซ์ R5 ใช้ไดรฟ์ข้อมูล EBS เป็นพื้นที่จัดเก็บ เป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้น และมีการประมวลผลไปยังไดรฟ์ข้อมูล EBS ทั้งแบบเข้ารหัสและไม่ได้เข้ารหัสได้สูงสุด 10 Gbps อินสแตนซ์ R5 เข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล EBS ผ่านอินเทอร์เฟซ PCI ที่แนบ NVM Express (NVMe) แม้ว่าอินเทอร์เฟซ NVMe อาจมีเวลาแฝงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์บล็อกข้อมูลแบบ Paravirtualized ของ Xen แต่เมื่อใช้เพื่อเข้าถึงไดรฟ์ข้อมูลแบบ EBS ประเภทไดรฟ์ ขนาด และ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน (หากมีมี) จะกำหนดเวลาแฝงและลักษณะการประมวลผลโดยรวมของไดรฟ์ข้อมูล เมื่อนำ NVMe มาใช้เพื่อให้บริการไดรฟ์ข้อมูล EBS จะมีการแนบและถอดไดรฟ์ข้อมูลโดย PCI Hotplug

อินสแตนซ์ R5d ให้บริการได้สูงสุด 3.6 TB ของพื้นที่จัดเก็บบน NVMe ภายในที่ใช้ SSD ลูกค้าที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงานให้ดียิ่งขึ้น เช่น ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถใช้ประโยชน์จาก R5d ได้

ถาม: สามารถแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS กับอินสแตนซ์ R5 ได้จำนวนเท่าใด

อินสแตนซ์ R5 รองรับไดรฟ์ข้อมูล EBS สำหรับระบบปฏิบัติการทั้งหมดได้สูงสุด 27 ตัว สามารถดูขีดจำกัดที่ใช้ร่วมกันกับการแนบ ENI ได้ที่นี่: http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html ตัวอย่างเช่น เนื่องจากทุกอินสแตนซ์มี ENI อย่างน้อย 1 รายการ หากคุณมีการแนบ ENI เพิ่มเติม 3 รายการใน r4.2xlarge คุณจะสามารถแนบไดรฟ์ข้อมูล EBS กับอินสแตนซ์นั้นได้ 24 ตัว  

ถาม: ฉันควรใช้อินสแตนซ์ X1 เมื่อใด

อินสแตนซ์ X1 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียกใช้ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ เช่น SAP HANA เอนจินประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เช่น Apache Spark หรือ Presto และแอปพลิเคชันการประมวลผลสมรรถนะสูง (HPC) อินสแตนซ์ X1 ได้รับการรับรองโดย SAP เพื่อเรียกใช้สภาพการทำงานในการผลิตของ Business Suite S/4HANA, Business Suite on HANA (SoH), Business Warehouse on HANA (BW) และ Data Mart Solutions on HANA บน AWS cloud

ถาม: ฉันควรใช้อินสแตนซ์ X1e เมื่อใด

อินสแตนซ์ X1e เหมาะมากสำหรับการเรียกใช้ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ เช่น SAP HANA, ฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูง และแอปพลิเคชันอื่นๆ ระดับองค์กรที่ปรับให้เหมาะสมกับหน่วยความจำ อินสแตนซ์ X1e มีหน่วยความจำสองเท่าต่อ vCPU เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ X1 อินสแตนซ์ x1e.32xlarge ได้รับการรับรองโดย SAP เพื่อเรียกใช้สภาพการทำงานในการผลิตของ Business Suite S/4HANA, Business Suite on HANA (SoH), Business Warehouse on HANA (BW) และ Data Mart Solutions on HANA บน AWS cloud

ถาม: อินสแตนซ์ X1 และอินสแตนซ์ X1e ต่างกันอย่างไร

อินสแตนซ์ X1e มีหน่วยความจำ 32 GB ต่อ vCPU ขณะที่อินสแตนซ์ X1 มีหน่วยความจำ 16 GB ต่อ vCPU ขนาดของอินสแตนซ์ X1e ช่วยให้สามารถมีการกำหนดค่าอินสแตนซ์ได้ถึง 6 รายการ เริ่มตั้งแต่ 4 vCPU และหน่วยความจำ 122 GiB ไปจนถึง 128 vCPU และหน่วยความจำ 3,904 GiB อินสแตนซ์ X1 ช่วยให้สามารถมีการกำหนดค่าอินสแตนซ์ได้ 2 รายการ คือ 64 vCPU ด้วยหน่วยความจำ 976 GiB และ 128 vCPU ด้วยหน่วยความจำ 1,952 GiB

ถาม: ตัวประมวลผล Intel E7 (ชื่อรหัส Haswell) ที่ใช้กับ X1 และ X1e มีข้อมูลจำเพาะที่สำคัญอะไรบ้าง

ตัวประมวลผล E7 มีจำนวนแกนมากเพื่อรองรับปริมาณงานที่ปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแกนจำนวนมาก โปรเซสเซอร์ Intel E7 ยังมีแบนด์วิดท์หน่วยความจำสูงและแคช L3 ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในหน่วยความจำ นอกจากนั้น โปรเซสเซอร์ E7 ยังมีคุณสมบัติดังนี้

 • ช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเข้ารหัสโดยใช้ฟีเจอร์ล่าสุดของ Intel AES-NI
 • รองรับ Transactional Synchronization Extensions (TSX) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลธุรกรรมในหน่วยความจำ
 • รองรับคำสั่งโปรเซสเซอร์ Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2) เพื่อขยายคำสั่งจำนวนเต็มสูงสุดเป็น 256 บิต

ถาม: อินสแตนซ์ X1 และอินสแตนซ์ X1e ช่วยให้สามารถควบคุมสถานะการจัดการพลังงานของ CPU ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถกำหนดค่าสถานะ C และสถานะ P ในอินสแตนซ์ต่างๆ คือ x1e.32xlarge, x1e.16xlarge, x1e.8xlarge, x1.32xlarge และ x1.16xlarge ได้ คุณสามารถใช้ C-states เพื่อให้มีความถี่เทอร์โบสูงขึ้น (สูงสุดถึง 3.1 GHz ด้วยเทอร์โบหนึ่งหรือสองแกน) นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ P-states เพื่อลดความแปรปรวนของประสิทธิภาพได้ โดยการตรึงแกนทั้งหมดที่ P1 หรือสูงกว่าสถานะ P ซึ่งคล้ายกับการปิดใช้งานเทอร์โบ และเรียกใช้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วของนาฬิกาพื้นฐานของ CPU

Q: ระบบปฏิบัติการใดที่ได้รับการสนับสนุนในอินสแตนซ์ X1 และอินสแตนซ์ X1e

อินสแตนซ์ X1 และอินสแตนซ์ X1e มี vCPU จำนวนมากซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการเปิดใช้ในระบบปฏิบัติการ Linux บางระบบที่มีขีดจำกัด vCPU ต่ำ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้ AMI ล่าสุดเมื่อคุณเปิดใช้อินสแตนซ์เหล่านี้ 

การรองรับ AMI สำหรับตามปริมาณงาน SAP HANA ได้แก่ SUSE Linux 12, SUSE Linux 12 SP1, SLES for SAP 12 SP1, SLES for SAP 12 SP2 และ RHEL 7.2 for SAP HANA 

x1e.32xlarge ยังรองรับ Windows Server 2012 R2 และ 2012 RTM เช่นกัน x1e.xlarge, x1e.2xlarge, x1e.4xlarge, x1e.8xlarge, x1e.16xlarge และ x1.32xlarge ยังรองรับ Windows Server 2012 R2, 2012 RTM และ 2008 R2 64 บิต (ไม่รองรับ Windows Server 2008 SP2 และเวอร์ชันเก่ากว่า) และ x1.16xlarge จะรองรับ Windows Server 2012 R2, 2012 RTM, 2008 R2 64bit, 2008 SP2 64 บิต และ 2003 R2 64 บิต (ไม่รองรับ Windows Server เวอร์ชัน 32 บิต)

ถาม: ตัวเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลใดที่ใช้ได้สำหรับลูกค้า X1

อินสแตนซ์ X1 มีที่จัดเก็บอินสแตนซ์แบบ SSD ซึ่งเหมาะมากสำหรับการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว เช่น บันทึก บัฟเฟอร์ แคช ตารางชั่วคราว ข้อมูลการประมวลผลชั่วคราว และเนื้อหาชั่วคราวอื่นๆ ที่จัดเก็บอินสแตนซ์ X1 ให้ประสิทธิภาพ I/O ที่ดีที่สุดเมื่อคุณใช้เคอร์เนล Linux ที่รองรับการให้อนุญาตถาวร ส่วนขยายสำหรับโปรโตคอลบล็อกริง Xen

อินสแตนซ์ X1 มีการปรับให้เหมาะสมกับ EBS โดยค่าเริ่มต้นและมีแบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับไดรฟ์ข้อมูล EBS สูงสุด 14 Gbps EBS มีไดรฟ์ข้อมูลหลายประเภทเพื่อรองรับตามปริมาณงานที่หลากหลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ EC2

ถาม: ตัวเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลใดที่ใช้ได้สำหรับลูกค้า X1e

อินสแตนซ์ X1e มีที่จัดเก็บอินสแตนซ์แบบ SSD ซึ่งเหมาะมากสำหรับการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว เช่น บันทึก บัฟเฟอร์ แคช ตารางชั่วคราว ข้อมูลการประมวลผลชั่วคราว และเนื้อหาชั่วคราวอื่นๆ ที่จัดเก็บอินสแตนซ์ X1e ให้ประสิทธิภาพ I/O ที่ดีที่สุดเมื่อคุณใช้เคอร์เนล Linux ที่รองรับการให้อนุญาตถาวร ส่วนขยายสำหรับโปรโตคอลบล็อกริง Xen

อินสแตนซ์ X1e ช่วยให้มีการรับส่งข้อมูลเฉพาะสำหรับ Amazon Elastic Block Storage (EBS) โดยเริ่มจาก 500 Mbps (x1e.xlarge) สูงสุด 14 Gbps (x1e.32xlarge) มีการปรับให้เหมาะสมกับ EBS โดยค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ EC2

ถาม: ฉันจะสร้างโซลูชันการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่คุ้มค่าบนอินสแตนซ์ X1 และอินสแตนซ์ X1e ได้อย่างไร

คุณสามารถออกแบบการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่คุ้มค่าและเรียบง่ายบนอินสแตนซ์ X1 โดยใช้ การกู้คืนอัตโนมัติ ของ Amazon EC2 ซึ่งเป็นฟีเจอร์ของ Amazon EC2 ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้นเมื่อมีความบกพร่องของอินสแตนซ์ คุณสามารถเปิดใช้การกู้คืนอัตโนมัติสำหรับอินสแตนซ์ X1 โดยการสร้างการเตือน AWS CloudWatch เลือกเมตริกซ์ “การตรวจสอบสถานะ EC2 ล้มเหลว (ระบบ)” และเลือกการดำเนินการ “กู้คืนอินสแตนซ์นี้” การกู้คืนอินสแตนซ์จะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดพื้นฐาน รวมถึงข้อจำกัดที่แสดงในเอกสารประกอบการแก้ไขปัญหาการกู้คืนอินสแตนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูเอกสารประกอบการกู้คืนอัตโนมัติและการสร้างการเตือน Amazon CloudWatch ตามลำดับ

ถาม: มีเฟรมเวิร์กการปรับใช้งานอ้างอิงของ SAP HANA มาตรฐานสำหรับอินสแตนซ์ X1 และ AWS Cloud หรือไม่

คุณสามารถใช้การปรับใช้งาน HANA อ้างอิงสำหรับการใช้งาน AWS อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับใช้บล็อกการสร้าง HANA ที่จำเป็นทั้งหมดบนอินสแตนซ์ X1 ได้อย่างรวดเร็วตามคำแนะนำของ SAP เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง การใช้งาน AWS อย่างรวดเร็วเป็นแบบแยกส่วนและปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดเลเยอร์ฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้าไปได้ หรือแก้ไขการใช้งานของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ HANA บน AWS โปรดดู SAP HANA บน AWS Cloud: คู่มือการปรับใช้อ้างอิงสำหรับการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว

ถาม: มีเฟรมเวิร์กการปรับใช้งานอ้างอิงของ SAP HANA มาตรฐานสำหรับอินสแตนซ์ X1e และ AWS Cloud หรือไม่

คุณสามารถใช้การปรับใช้งาน HANA อ้างอิงสำหรับการใช้งาน AWS อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับใช้บล็อกการสร้าง HANA ที่จำเป็นทั้งหมดบนอินสแตนซ์ x1e.32xlarge ได้อย่างรวดเร็วตามคำแนะนำของ SAP เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง การใช้งาน AWS อย่างรวดเร็วเป็นแบบแยกส่วนและปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดเลเยอร์ฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้าไปได้ หรือแก้ไขการใช้งานของคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ HANA บน AWS โปรดดู SAP HANA บน AWS Cloud: คู่มือการปรับใช้อ้างอิงสำหรับการเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว


ถาม: อินสแตนซ์ EC2 High Memory คืออะไร

Amazon EC2 High Memory Instance พร้อมมอบอินสแตนซ์เดี่ยวขนาด 6 TB, 9 TB หรือ 12 TB อินสแตนซ์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลในหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ เช่น การติดตั้งงานผลิต SAP HANA ในระบบคลาวด์ อินสแตนซ์ EC2 High Memory เป็น Amazon EC2 Instance แบบแรกที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มขนาด 8-socket ที่มาพร้อมกับหน่วยประมวลผล Intel® Xeon® Platinum 8176M (Skylake) รุ่นล่าสุด ซึ่งได้รับการปรับแต่งมาเพื่อใช้กับปริมาณงานในระดับองค์กรที่มีความสำคัญสูง อินสแตนซ์ EC2 High Memory จะส่งมอบปริมาณงานการทำเครือข่ายระดับสูงแต่มีเวลาแฝงต่ำเพียง 25 Gbps ของแบนด์วิดท์เครือข่ายโดยรวมที่ใช้ Enhanced Networking แบบ Amazon Elastic Network Adapter (ENA) อินสแตนซ์ EC2 High Memory ได้รับการปรับแต่งมาให้เข้ากับ EBS ตามค่าเริ่มต้น และรองรับไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่เข้ารหัสและไม่เข้ารหัส

ถาม: อินสแตนซ์ High Memory ได้รับการรับรองจาก SAP ให้เรียกใช้ปริมาณงาน SAP HANA หรือไม่

อินสแตนซ์ High Memory ได้รับการรับรองโดย SAP เพื่อใช้งาน Business Suite on HANA, Business Suite S/4HANA รุ่นใหม่, Data Mart Solutions on HANA, Business Warehouse on HANA และ SAP BW/4HANA ในสภาพแวดล้อมการผลิต

ถาม: มีอินสแตนซ์ใดบ้างที่อยู่ในหมวดหมู่อินสแตนซ์ High Memory

มีอินสแตนซ์ High Memory สามแบบด้วยกัน คือ u-6tb1.metal พร้อมหน่วยความจำ 6 TB, u-9tb1.metal พร้อมหน่วยความจำ 9 TB และ u-12tb1.metal พร้อมหน่วยความจำ 12 TB อินสแตนซ์ High Memory แต่ละแบบพร้อมหน่วยประมวลผลเชิงตรรกะ 448 หน่วย ซึ่งหน่วยประมวลผลเชิงตรรกะแต่ละหน่วยเป็น Hyperthread บนแพลตฟอร์ม 8-socket ซึ่งมี CPU ทั้งหมด 224 คอร์

ถาม: อินสแตนซ์ High Memory มีตัวเลือกสำหรับพื้นที่จัดเก็บแบบใดบ้าง

อินสแตนซ์ High Memory รองรองการใช้ไดรฟ์ข้อมูล Amazon EBS เป็นพื้นที่จัดเก็บ อินสแตนซ์ High Memory เป็นแบบเพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้น และมีแบนด์วิดท์พื้นที่จัดเก็บสูงสุด 14 Gbps สำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบเข้ารหัสและไม่ได้เข้ารหัส

ถาม: อินสแตนซ์ High Memory รองรับอินเทอร์เฟซพื้นที่จัดเก็บแบบใด

อินสแตนซ์ High Memory เข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล EBS ผ่านอินเทอร์เฟซ PCI ที่แนบ NVM Express (NVMe) ไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่แนบมากับอินสแตนซ์ High Memory จะปรากฏเป็นอุปกรณ์ NVMe NVMe เป็นอินเทอร์เฟซพื้นที่จัดเก็บที่มีประสิทธิภาพและวัดปริมาณได้ ซึ่งมักนำมาใช้สำหรับ SSD แบบแฟลชและการลดเวลาแฝง จึงส่งผลให้มี I/O ของดิสก์และปริมาณงานที่มากขึ้น ไดรฟ์ข้อมูล EBS จะแนบและถอดโดยใช้ PCI Hotplug

ถาม: อินสแตนซ์ High Memory รองรับประสิทธิภาพเครือข่ายแบบใด

อินสแตนซ์ High Memory ใช้ Elastic Network Adapter (ENA) สำหรับระบบเครือข่ายและเปิดใช้งาน Enhanced Networking ตามค่าเริ่มต้น เมื่อใช้ ENA อินสแตนซ์ High Memory จะสามารถใช้แบนด์วิดท์เครือข่ายได้สูงสุด 25 Gbps

ถาม: ฉันใช้อินสแตนซ์ High Memory ใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ที่มีได้หรือไม่

คุณใช้อินสแตนซ์ High Memory ใน Amazon VPC ที่มีอยู่แล้วหรือที่สร้างใหม่ได้

ถาม: ไฮเปอร์ไวเซอร์พื้นฐานบนอินสแตนซ์ High Memory คืออะไร

อินสแตนซ์ High Memory เป็นอินสแตนซ์ EC2 แบบ Bare Metal และใช้งานบนไฮเปอร์ไวเซอร์ไม่ได้ อินสแตนซ์เหล่านี้อนุญาตให้ระบบปฏิบัติการทำงานบนฮาร์ดแวร์พื้นฐานได้โดยตรง ในขณะที่ยังคงมอบการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ได้

ถาม: อินสแตนซ์ High Memory ช่วยให้สามารถควบคุมสถานะการจัดการพลังงานของ CPU ได้หรือไม่

ได้ คุณกำหนดค่า C-state และ P-state บนอินสแตนซ์ High Memory ได้ คุณใช้ C-states เพื่อให้มีความถี่เทอร์โบสูงขึ้น (สูงสุดถึง 3.8 GHz) นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ P-states เพื่อลดความแปรปรวนของประสิทธิภาพได้ โดยการตรึงแกนทั้งหมดที่ P1 หรือสูงกว่าสถานะ P ซึ่งคล้ายกับการปิดใช้งานเทอร์โบ และเรียกใช้อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วของนาฬิกาพื้นฐานของ CPU

ถาม: อินสแตนซ์ High Memory มีตัวเลือกซื้อใดบ้าง

อินสแตนซ์ High Memory มีให้เลือกบน EC2 Dedicated Host เป็นระยะสัญญา 3 ปี หลังครับสัญญา 3 ปี คุณเลือกที่จะต่ออายุการใช้โฮสต์ได้ตามอัตรารายชั่วโมงหรือหยุดได้ทุกเมื่อ

ถาม: รอบการใช้งานของ Dedicated Host คืออะไร

เมื่อ Dedicated Host ถูกแบ่งไว้ภายในบัญชีของคุณ โฮสต์จะพร้อมให้คุณใช้งาน จากนั้นคุณสามารถเริ่มใช้อินสแตนซ์ด้วยเวลาแฝงของ “โฮสต์” โดยใช้ RunInstances API ได้ และยังสามารถหยุด/เริ่ม/ยกเลิกอินสแตนซ์ผ่าน API เดียวกันได้อีกด้วย คุณใช้ AWS Management Console เพื่อจัดการ Dedicated Host และอินสแตนซ์ได้ Dedicated Host จะถูกแบ่งไปยังบัญชีของคุณตามระยะสัญญา 3 ปี หลังครับสัญญา 3 ปี คุณเลือกที่จะต่ออายุการใช้โฮสต์หรือหยุดได้ทุกเมื่อ

ถาม: ฉันเริ่มใช้ หยุด/เริ่ม และยกเลิกอินสแตนซ์ High Memory โดยใช้ AWS CLI/SDK ได้หรือไม่

คุณเริ่มใช้ หยุด/เริ่ม และยกเลิกอินสแตนซ์บน EC2 Dedicated Host โดยใช้ AWS CLI/SDK ได้

ถาม: อินแสตนซ์ High Memory รองรับ AMI ใด

EBS-backed HVM AMI ที่มีการรับรองสำหรับการทำเครือข่าย ENA สามารถนำมาใช้กับอินสแตนซ์ High Memory ได้ มีการรับรอง Amazon Linux, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux Server และ Windows Server AMI รุ่นล่าสุด ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับปริมาณงาน SAP HANA บนอินสแตนซ์ High Memory ได้แก่ SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 for SAP, Red Hat Enterprise Linux 7.4 for SAP และ Red Hat Enterprise Linux 7.5 for SAP

ถาม: มีเฟรมเวิร์กการปรับใช้งานอ้างอิงของ SAP HANA มาตรฐานสำหรับอินสแตนซ์ High Memory และ AWS Cloud หรือไม่

คุณสามารถใช้การปรับใช้งาน HANA อ้างอิงสำหรับการใช้งาน AWS อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับใช้บล็อกการสร้าง HANA ที่จำเป็นทั้งหมดบนอินสแตนซ์ High Memory ได้อย่างรวดเร็วตามคำแนะนำของ SAP เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูง การใช้งาน AWS อย่างรวดเร็วเป็นแบบแยกส่วนและปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดเลเยอร์ฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้าไปได้ หรือแก้ไขการใช้งานของคุณเอง


ถาม: เหตุใดฉันจึงไม่เห็น M1, C1, CC2 และ HS1 ในหน้าการกำหนดราคาแล้ว

รายการเหล่านี้ถูกย้ายไปที่หน้าอินสแตนซ์รุ่นก่อน

ถาม: อินสแตนซ์รุ่นก่อนจะยังคงได้รับการสนับสนุนอยู่หรือไม่

ได้ อินสแตนซ์รุ่นก่อนจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ

ถาม: ฉันยังคงสามารถใช้/เพิ่มอินสแตนซ์รุ่นก่อนได้อีกหรือไม่

ได้ อินสแตนซ์รุ่นก่อนจะยังคงใช้ได้ในแบบตามต้องการ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย หรืออินสแตนซ์ Spot จากอินเทอร์เฟซคอนโซลการจัดการ API, CLI และ EC2 ของเรา

ถาม: อินสแตนซ์รุ่นก่อนของฉันจะถูกลบหรือไม่

อินสแตนซ์ C1, C3, CC2, CR1, G2, HS1, M1, M2, M3, R3 และ T1 ของคุณจะยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์และจะไม่ถูกลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้

ถาม: อินสแตนซ์รุ่นก่อนกำลังจะถูกเลิกใช้งานในเร็วๆ นี้หรือไม่

ขณะนี้ยังไม่มีแผนจะสิ้นสุดการใช้งานอินสแตนซ์รุ่นก่อน อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว รุ่นล่าสุดจะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับราคา และเราสนับสนุนให้ลูกค้าของเราสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ถาม: อินสแตนซ์รุ่นก่อนที่ฉันซื้อเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะได้รับผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ไม่ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอินสแตนซ์รุ่นก่อนจะไม่หายไป


ถาม: อินสแตนซ์ประเภทใดที่ให้พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe

ขณะนี้อินสแตนซ์ I3, C5d, M5d, R5d, z1d และ F1 มีพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe

ถาม: ข้อมูลที่จัดเก็บไว้บนพื้นที่จัดเก็บ Amazon EC2 NVMe Instance เข้ารหัสไว้ใช่ไหม

ใช่ ข้อมูลทั้งหมดเข้ารหัสไว้ในโมดูลฮาร์ดแวร์ AWS Nitro ก่อนเขียนลงบน SSD ที่มีการแนบมาเฉพาะที่ซึ่งให้ผ่านพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe

ถาม: ใช้อัลกอริทึมเข้ารหัสใดในการเข้ารหัสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EC2 NVMe Instance

พื้นที่จัดเก็บ Amazon EC2 NVMe Instance เข้ารหัสไว้โดยใช้รหัสบล็อก XTS-AES-256

ถาม: คีย์เข้ารหัสมีลักษณะเฉพาะสำหรับอินสแตนซ์หรืออุปกรณ์เฉพาะสำหรับพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe ใช่ไหม

คีย์เข้ารหัสสร้างขึ้นมาอย่างปลอดภัยภายในโมดูลฮาร์ดแวร์ Nitro และมีลักษณะเฉพาะสำหรับแต่ละอุปกรณ์พื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe ซึ่งจัดให้มี EC2 Instance

ถาม: อายุการใช้งานของคีย์การเข้ารหัสบนพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe มีอายุเท่าใด

คีย์ทั้งหมดจะถูกทำลายแบบยกเลิกไม่ได้บนการเลิกจัดสรรพ้นที่จัดเก็บใดๆ รวมถึงการดำเนินการหยุดอินสแตนซ์หรือยุติอินสแตนซ์

ถาม: ฉันสามารถปิดใช้การเข้ารหัสพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe ได้ใช่ไหม

ไม่ได้ การเข้ารหัสพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe ต้องเปิดใช้อยู่เสมอและไม่สามารถปิดใช้งานได้้

ถาม: ตัวเลขแสดงประสิทธิภาพการทำงาน IOPS ที่เผยแพร่บน I3 รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลด้วยใช่ไหม

ใช่ ตัวเลข IOPS ที่แสดงเป็นเอกสารไว้สำหรับพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ I3 NVMe รวมถึงการเข้ารหัสด้วย

Q: พื้นที่จัดเก็บ Amazon EC2 NVMe Instance รองรับ AWS Key Management Service (KMS) หรือไม่ 

ไม่ การเข้ารหัสดิสก์บนพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe ไม่รองรับการผนวกรวมกับระบบ AWS KMS ลูกค้าไม่สามารถคีย์ของตนเองมาใช้กับพื้นที่จัดเก็บอินสแตนซ์ NVMe ได้


ถาม: Optimize CPU คืออะไร

Optimize CPU ให้คุณควบคุม EC2 Instance บนส่วนหน้าสองส่วนได้ดียิ่งขึ้น ประการแรก คุณสามารถระบุจำนวน vCPU แบบกำหนดเองได้เมื่อเรียกใช้งานอินสแตนซ์ใหม่เพื่อประหยัดค่าสิทธิ์การใช้งานตาม vCPU ประการที่สอง คุณสามารถปิดใช้งาน Intel Hyper-Threading Technology (Intel HT Technology) สำหรับปริมาณที่ทำงานร่วมกันได้ดีกับ CPU แบบเธรดเดี่ยว เช่น บางแอปพลิเคชันการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC)

ถาม: ทำไมจึงควรใช้คุณสมบัติ Optimize CPU

คุณควรใช้ Optimize CPU ถ้า:

 • คุณเรียกใช้ปริมาณงาน EC2 ที่ไม่ได้เน้นการประมวลผลและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นค่าสิทธิ์การใช้งานตาม vCPU โดยการเรียกใช้งานอินสแตนซ์ที่มีจำนวน vCPU แบบกำหนดเอง คุณอาจสามารถปรับการใช้จ่ายเรื่องสิทธิ์การใช้งานให้เหมาะสมได้
 • คุณเรียกใช้ปริมาณงานที่ได้ประโยชน์จากการปิดใช้งานการไฮเปอร์เธรดบน EC2

ถาม: อินสแตนซ์ที่ปรับ CPU ให้เหมาะสมแล้วจะกำหนดราคาอย่างไร

อินสแตนซ์ที่ปรับ CPU ให้เหมาะสมแล้วมีราคาเท่ากับอินสแตนซ์ขนาดเต็มแบบเทียบเท่า

ถาม: ประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันของฉันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเมื่อใช้ Optimize CPU บน EC2

การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้ Optimize CPU โดยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่คุณเรียกใช้บน EC2 เราสนับสนุนให้คุณเทียบประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณกับ Optimize CPU เพื่อให้ได้จำนวน vCPU ที่เหมาะสมและลักษณะการไฮเปอร์เธรดที่เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

ถาม: ฉันสามารถใช้ Optimize CPU บนประเภท EC2 Bare Metal Instance (เช่น i3.metal) ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณสามารถใช้ Optimize CPU กับ EC2 Instance เสมือนเท่านั้น

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน Optimize CPU สำหรับ EC2 Instance ได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นใช้งาน Optimize CPU และประเภทอินสแตนซ์ที่รองรับ โปรดดูที่หน้าเอกสารประกอบ Optimize CPU ที่นี่


ถาม: VM Import/Export คืออะไร

VM Import/Export ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเข้าอิมเมจ Virtual Machine (VM) เพื่อสร้าง Amazon EC2 Instance ลูกค้าสามารถส่งออกอินสแตนซ์ EC2 ที่นำเข้าก่อนหน้านี้เพื่อสร้าง VM ลูกค้าสามารถใช้ VM Import/Export เพื่อใช้ประโยชน์จากการลงทุนก่อนหน้านี้ในการสร้าง VM โดยการย้าย VM ไปยัง Amazon EC2 ได้

ถาม: รองรับระบบปฏิบัติการอะไรบ้าง

ปัจจุบัน VM Import/Export รองรับ VM ของ Windows และ Linux รวมถึง Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R1, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.1-6.5 (โดยใช้ Cloud Access), Centos 5.1-6.5, Ubuntu 12.04, 12.10, 13.04, 13.10 และ Debian 6.0.0-6.0.8, 7.0.0-7.2.0 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VM Import รวมถึงรูปแบบไฟล์ สถาปัตยกรรม และการกำหนดค่าระบบปฏิบัติการที่รองรับ โปรดดูส่วน VM Import/Export ของคู่มือผู้ใช้ Amazon EC2

ถาม: รองรับรูปแบบไฟล์ Virtual Machine ใดบ้าง

คุณสามารถนำเข้าอิมเมจ VMware ESX VMDK, อิมเมจ Citrix Xen VHD, อิมเมจ Microsoft Hyper-V VHD และอิมเมจ RAW เป็น Amazon EC2 Instance คุณสามารถส่งออกอินสแตนซ์ EC2 ไปเป็นอิมเมจ VMware ESX VMDK, VMware ESX OVA, Microsoft Hyper-V VHD หรือ Citrix Xen VHD สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่รองรับ โปรดดูรองรับระบบปฏิบัติการใดบ้าง

ถาม: VMDK คืออะไร

VMDK เป็นรูปแบบไฟล์ที่ระบุว่าฮาร์ดดิสก์ของ Virtual Machine ถูกห่อหุ้มไว้ภายในไฟล์เดียว ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเสมือนจริงเช่นที่จำหน่ายโดย VMware, Inc.

ถาม: ฉันจะเตรียมไฟล์ VMDK เพื่อนำเข้าโดยใช้ไคลเอ็นต์ VMware vSphere ได้อย่างไร

ไฟล์ VMDK สามารถจัดเตรียมได้โดยเรียก File-Export-Export ไปยังเทมเพลต OVF ใน VMware vSphere Client ไฟล์ VMDK ที่ได้จะถูกบีบอัดเพื่อลดขนาดอิมเมจและจะทำงานกับ VM Import/Export ได้ ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมการพิเศษ หากคุณใช้ Amazon EC2 VM Import Connector vApp สำหรับ VMware vCenter

ถาม: VHD คืออะไร

VMD (ฮาร์ดดิสก์เสมือน) เป็นรูปแบบไฟล์ที่ระบุว่าฮาร์ดดิสก์ของ Virtual Machine ถูกห่อหุ้มไว้ภายในไฟล์เดียว รูปแบบอิมเมจ VHD จะถูกใช้โดยแพลตฟอร์มเสมือนจริงเช่น Microsoft Hyper-V และ Citrix Xen

ถาม: ฉันจะเตรียมไฟล์ VHD สำหรับการนำเข้าจาก Citrix Xen ได้อย่างไร

เปิด Citrix XenCenter และเลือก Virtual Machine ที่คุณต้องการส่งออก ภายใต้เมนู เครื่องมือ เลือก "เครื่องมือ Virtual Appliance" และเลือก "ส่งออก Appliance" เพื่อเริ่มงานการส่งออก เมื่อการส่งออกเสร็จสิ้น คุณสามารถค้นหาไฟล์อิมเมจ VHD ได้ในไดเร็กทอรีปลายทางที่คุณระบุไว้ในกล่องโต้ตอบการส่งออก

ถาม: ฉันจะเตรียมไฟล์ VHD สำหรับการนำเข้าจาก Microsoft Hyper-V ได้อย่างไร

เปิด Hyper-V Manager และเลือก Virtual Machine ที่คุณต้องการส่งออก ในบานหน้าต่าง การดำเนินการ สำหรับ Virtual Machine เลือก "ส่งออก" เพื่อเริ่มต้นงานการส่งออก เมื่อการส่งออกเสร็จสิ้น คุณสามารถค้นหาไฟล์อิมเมจ VHD ได้ในไดเร็กทอรีปลายทางที่คุณระบุไว้ในกล่องโต้ตอบการส่งออก

ถาม: มีข้อกำหนดอื่นๆ เมื่อนำเข้า VM ไปยัง Amazon EC2 หรือไม่

Virtual Machine ต้องอยู่ในสถานะหยุดก่อนที่จะสร้างอิมเมจ VMDK หรือ VHD VM ไม่สามารถอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราวหรือถูกระงับ เราขอแนะนำให้คุณส่งออก Virtual Machine ในขณะที่แนบไดรฟ์ข้อมูลสำหรับบูตไว้เท่านั้น คุณสามารถนำเข้าดิสก์เพิ่มเติมโดยใช้คำสั่ง ImportVolume และติดกับ Virtual Machine โดยใช้ AttachVolume นอกจากนี้ยังไม่สนับสนุนดิสก์ที่เข้ารหัส (เช่น Bit Locker) และไฟล์อิมเมจที่เข้ารหัส คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์และมีสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นทั้งหมดในการนำเข้าสู่ AWS และเรียกใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่รวมอยู่ในอิมเมจ VM ของคุณ

ถาม: Virtual Machine ต้องได้รับการกำหนดค่าในลักษณะใดเพื่อให้สามารถนำเข้าไปยัง Amazon EC2 ได้

ตรวจสอบว่าเปิดใช้งาน Remote Desktop (RDP) or Secure Shell (SSH) สำหรับการเข้าถึงระยะไกล และตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ของโฮสต์ (ไฟร์วอลล์ Windows, iptables หรือที่คล้ายกัน) ให้สามารถเข้าถึง RDP หรือ SSH ได้ หากมีการกำหนดค่าไว้ มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ของคุณได้หลังจากการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows VM ได้รับการกำหนดค่าให้ใช้รหัสผ่านที่รัดกุมสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ดูแลระบบและ Linux VM นั้น และมีการกำหนดค่าด้วยคีย์สาธารณะสำหรับการเข้าถึง SSH

ถาม: ฉันจะนำเข้า Virtual Machine ไปยัง Amazon EC2 Instance ได้อย่างไร

คุณสามารถนำเข้าอิมเมจ VM โดยใช้เครื่องมือ Amazon EC2 API ได้ ดังนี้

 • นำเข้าไฟล์ VMDK, VHD หรือ RAW ผ่าน ec2-import-instance API งานอินสแตนซ์การนำเข้าจะรวบรวมพารามิเตอร์ที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติของ Amazon EC2 Instance อย่างถูกต้อง (ขนาดอินสแตนซ์, Availability Zone และกลุ่มความปลอดภัย) และอัปโหลดอิมเมจดิสก์ลงใน Amazon S3
 • หาก ec2-import-instance ถูกขัดจังหวะหรือสิ้นสุดการทำงานลงโดยไม่ผ่านการอัปโหลด ให้ใช้ ec2-resume-import เพื่อดำเนินการอัปโหลดต่อ งานนำเข้าจะดำเนินการต่อในตำแหน่งที่ออกไป
 • ใช้คำสั่ง ec2-describe-conversion-tasks เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการนำเข้า และรับรหัส Amazon EC2 Instance ที่ได้
 • เมื่องานนำเข้าเสร็จสิ้น คุณสามารถบูต Amazon EC2 Instance ได้โดยระบุ ID อินสแตนซ์ของตนไปที่ ec2-run-instances API
 • ขั้นสุดท้าย ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง ec2-delete-disk-image เพื่อลบอิมเมจดิสก์จาก Amazon S3 เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

อีกทางเลือกหนึ่งคือ ถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูล VMware vSphere คุณจะสามารถนำเข้า Virtual Machine ของคุณไปยัง Amazon EC2 โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกที่มีให้ในพอร์ทัลการจัดการ AWS ผ่าน vCenter โปรดดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานใน AWS Management Portal สำหรับ vCenter พอร์ทัลการจัดการ AWS สำหรับ vCenter มีการสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็จสำหรับ VM Import เมื่อติดตั้งพอร์ทัลภายใน vCenter แล้ว คุณสามารถคลิกขวาที่ VM และเลือก "โยกย้ายไปที่ EC2" เพื่อสร้างอินสแตนซ์ EC2 จาก VM พอร์ทัลจะจัดการการส่งออก VM จาก vCenter แล้วอัปโหลดไปยัง S3 และแปลงให้เป็นอินสแตนซ์ EC2 ให้คุณโดยไม่จำเป็นต้องมีการทำงานเพิ่มเติม นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการโยกย้าย VM ของคุณภายในพอร์ทัลได้ด้วย

ถาม: ฉันจะส่งออก Amazon EC2 Instance กลับไปที่สภาพแวดล้อมเสมือนจริงในองค์กรของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถส่งออก Amazon EC2 Instance ของคุณโดยใช้เครื่องมือ Amazon EC2 CLI ดังนี้

 • ส่งออกอินสแตนซ์โดยใช้คำสั่ง ec2-create-instance-export-task คำสั่งส่งออกจะเก็บพารามิเตอร์ที่จำเป็น (ID ของอินสแตนซ์, บักเก็ต S3 เพื่อเก็บอิมเมจที่ส่งออก ชื่ออิมเมจที่ส่งออก รูปแบบ VMDK, OVA หรือ VHD) เพื่อส่งออกอินสแตนซ์ไปเป็นรูปแบบที่คุณเลือก ไฟล์ที่ส่งออกจะถูกบันทึกลงในบักเก็ต S3 ที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้
 • ใช้ ec2-describe-export-tasks เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการส่งออก
 • ใช้ ec2-cancel-export-task เพื่อยกเลิกงานการส่งออกก่อนที่จะเสร็จสิ้น

ถาม: มีข้อกำหนดอื่นๆ เมื่อส่งออกอินสแตนซ์ EC2 โดยใช้ VM Import/Export หรือไม่

คุณสามารถส่งออกอินสแตนซ์ EC2 ที่กำลังเรียกใช้หรือหยุดเรียกใช้อยู่ ที่คุณนำเข้าก่อนหน้านี้ได้โดยใช้ VM Import/Export หากอินสแตนซ์กำลังเรียกใช้อยู่ อินสแตนซ์จะหยุดชั่วขณะเพื่อเก็บสแน็ปช็อตของไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบ ไม่สามารถส่งออกไดรฟ์ข้อมูล EBS ได้ ไม่สามารถส่งออกอินสแตนซ์ EC2 ที่มีอินเทอร์เฟซเครือข่ายมากกว่าหนึ่งรายการ

ถาม: ฉันสามารถส่งออก Amazon EC2 Instance ที่แนบไดรฟ์ข้อมูล EBS อย่างน้อยหนึ่งชุดได้หรือไม่

ได้ แต่ VM Import/Export จะส่งออกไดรฟ์ข้อมูลสำหรับเริ่มระบบของอินสแตนซ์ EC2 เท่านั้น

ถาม: การนำเข้า Virtual Machine มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานของ Amazon S3 สำหรับการอัปโหลดและจัดเก็บไฟล์อิมเมจ VM ของคุณ เมื่อ VM ของคุณถูกนำเข้า จะมีการคิดเวลามาตรฐาน Amazon EC2 Instance และค่าบริการ EBS ถ้าคุณไม่ต้องการจัดเก็บไฟล์อิมเมจ VM ของคุณใน S3 อีกแล้วหลังจากขั้นตอนการนำเข้าเสร็จสิ้น ให้ใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง ec2-delete-disk-image เพื่อลบอิมเมจดิสก์จาก Amazon S3

ถาม: การส่งออก Virtual Machine มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจัดเก็บ Amazon S3 มาตรฐานสำหรับจัดเก็บไฟล์อิมเมจ VM ที่ส่งออก นอกจากนี้คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐาน S3 เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ VM ที่ส่งออกไปยังสภาพแวดล้อมการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลในองค์กรของคุณ ประการสุดท้าย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการ EBS มาตรฐานสำหรับจัดเก็บอิมเมจชั่วคราวของอินสแตนซ์ EC2 ของคุณ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ให้ลบไฟล์อิมเมจ VM ใน S3 หลังจากดาวน์โหลดลงในสภาพแวดล้อมการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลของคุณ

ถาม: เมื่อฉันนำเข้า VM ของ Windows Server 2003 หรือ 2008 ใครต้องรับผิดชอบการจัดหาสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการ

เมื่อคุณเปิดใช้ VM ที่นำเข้าโดยใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ 2008 คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราชั่วโมงอินแสตนซ์มาตรฐานสำหรับ Amazon EC2 ที่เรียกใช้เวอร์ชัน Windows Server ที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการใช้ระบบปฏิบัติการดังกล่าวภายใน Amazon EC2 ด้วย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ติดตั้งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง

แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคีย์สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Windows เมื่อฉันนำเข้า VM ของ Windows Server 2003 หรือ 2008 เนื่องจากไม่มีการใช้คีย์สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Windows ที่เชื่อมโยงกับ VM นั้นเมื่อเรียกใช้ VM ที่นำเข้าของคุณเป็นอินสแตนซ์ EC2 คุณจึงสามารถนำมาใช้ใหม่ได้สำหรับ VM อื่น ภายในสภาพแวดล้อมในองค์กรของคุณ

ถาม: ฉันสามารถใช้คีย์สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Windows ที่ได้จาก AWS ต่อไปได้หรือไม่ หลังจากส่งออกอินสแตนซ์ EC2 กลับไปที่สภาพแวดล้อมการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลในองค์กรของฉันแล้ว

หลังจากมีการส่งออกอินสแตนซ์ EC2 แล้วคีย์สิทธิ์การใช้งานที่ใช้ในอินสแตนซ์ EC2 จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป คุณจะต้องเปิดใช้งานอีกครั้งและระบุคีย์สิทธิ์การใช้งานใหม่สำหรับ VM ที่ส่งออก หลังจากที่มีการเปิดใช้ในแพลตฟอร์มการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลในองค์กรของคุณ

ถาม: เมื่อฉันนำเข้า VM ด้วย Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ใครต้องรับผิดชอบการจัดหาสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการ

เมื่อคุณนำเข้าอิมเมจ VM ของ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) คุณสามารถใช้การพกพาสิทธิ์การใช้งานสำหรับอินสแตนซ์ RHEL ของคุณได้ เมื่อใช้การพกพาสิทธิ์การใช้งาน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาสิทธิ์การใช้งาน RHEL สำหรับอินสแตนซ์ที่นำเข้าซึ่งคุณสามารถทำได้โดยใช้การสมัครสมาชิก Cloud Access สำหรับ Red Hat Enterprise Linux โปรดติดต่อ Red Hat เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloud Access และเพื่อยืนยันสิทธิ์ของคุณ

ถาม: ต้องใช้เวลานานเท่าไรในการนำเข้า Virtual Machine

ระยะเวลาที่จะนำเข้า Virtual Machine จะขึ้นอยู่กับขนาดของอิมเมจดิสก์และความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น อิมเมจ VMDK ของ Windows Server 2008 SP2 ขนาด 10 GB จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อนำเข้า เมื่อโอนข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาด 10 Mbps หากคุณมีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ช้าลงหรือดิสก์ขนาดใหญ่ที่จะอัปโหลดการนำเข้าของคุณอาจใช้เวลานานกว่าเดิมมาก

ถาม: ฉันสามารถใช้ VM Import/Export ในภูมิภาคของ Amazon EC2 ใดบ้าง

ไปที่ตารางภูมิภาคเพื่อดูการให้บริการผลิตภัณฑ์ตามภูมิภาค

ถาม: ฉันสามารถนำเข้าหรือส่งออกงานพร้อมกันได้กี่งาน

แต่ละบัญชีสามารถมีงานนำเข้าที่ใช้งานได้สูงสุดห้ารายการและงานส่งออกห้างานต่อหนึ่งภูมิภาค

ถาม: ฉันสามารถเรียกใช้ Virtual Machine ที่นำเข้าใน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเปิดใช้ Virtual Machine ที่นำเข้าภายใน Amazon VPC ได้

ถาม: ฉันสามารถใช้ค AWS Management Console กับ VM Import/Export ได้หรือไม่

คำสั่ง VM Import/Export จะสามารถใช้ได้ผ่าน EC2 CLI และ API คุณยังสามารถใช้ AWS Management Portal สำหรับ vCenter เพื่อนำเข้า VM ไปใน Amazon EC2 ได้อีกด้วย เมื่อนำเข้าแล้ว อินสแตนซ์ที่เกิดขึ้นจะใช้งานผ่าน AWS Management Console ได้


ถาม: ฉันสามารถใช้สิทธิ์การใช้งาน Windows Server ที่มีอยู่ของฉันกับ EC2 ได้หรือไม่

ได้ หลังจากที่คุณนำเข้าอิมเมจเครื่อง Windows Server ของคุณเองโดยใช้เครื่องมือ ImportImage คุณสามารถเปิดใช้อินสแตนซ์จากอิมเมจเครื่องเหล่านี้บนโฮสต์เฉพาะของ EC2 และสามารถจัดการอินสแตนซ์และรายงานการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft กำหนดให้คุณติดตามการใช้สิทธิ์การใช้งานของคุณกับทรัพยากรทางกายภาพ เช่น ซ็อกเก็ตและแกน ซึ่งโฮสต์เฉพาะจะช่วยคุณในการดำเนินการนี้ ไปที่หน้ารายละเอียดของโฮสต์เฉพาะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์การใช้งาน Windows Server ของคุณเองบนโฮสต์เฉพาะของ Amazon EC2

ถาม: ฉันสามารถนำสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ใดบ้างไปใช้กับระบบ Windows

ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์แต่ละอย่างจะแตกต่างกันไปในผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณ เพื่อพิจารณาว่าสิทธิ์การใช้งานที่คุณมี มีสิทธิ์การใช้งานใน Amazon EC2 หรือไม่


ถาม: ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ Amazon EC2 ที่เรียกใช้บน IBM ของฉันอย่างไร

คุณจะจ่ายเงินซื้อเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เราคิดราคาต่อชั่วโมงอินสแตนซ์ที่แต่ละอินสแตนซ์ใช้ไป เวลาที่ใช้งานบางส่วนจะถูกเรียกเก็บเงินเต็มชั่วโมง การถ่ายโอนข้อมูลสำหรับ Amazon EC2 ที่เรียกใช้บน IBM จะมีการเรียกเก็บเงินแยกต่างหากจาก Amazon EC2 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูลระหว่าง Amazon Web Services สองแห่งในภูมิภาคเดียวกัน (เช่น Amazon EC2 ในสหรัฐฯ ตะวันตก และบริการ AWS อื่นในสหรัฐฯ ตะวันตก) การโอนข้อมูลระหว่างบริการ AWS ในพื้นที่ต่างๆ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นการโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับทั้งสองฝั่งการโอน

สำหรับข้อมูลการกำหนดราคา Amazon EC2 ที่เรียกใช้บน IBM โปรดไปที่หัวข้อการกำหนดราคาในหน้ารายละเอียด Amazon EC2 ที่เรียกใช้บน IBM

ถาม: ฉันสามารถใช้ Amazon DevPay กับ Amazon EC2 ที่เรียกใช้บน IBM ได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถใช้ DevPay เพื่อรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์นอกเหนือจาก Amazon EC2 ที่เรียกใช้บน IBM ได้ในขณะนี้


ถาม: ฉันจะใช้บริการนี้ได้อย่างไร

บริการนี้มีจุดเชื่อมต่อ NTP ที่อยู่ IP แบบเชื่อมโยงภายใน (169.254.169.123) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากทุกอินสแตนซ์ที่เรียกใช้ใน VPC มีคำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าไคลเอ็นต์ NTP สำหรับLinux และ Windows

ถาม: ประโยชน์ที่สำคัญของการใช้บริการนี้คืออะไร

แหล่งเวลาอ้างอิงที่ถูกต้องและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแอปพลิเคชันและบริการจำนวนมาก Amazon Time Sync Service มีการอ้างอิงเวลาที่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยจากอินสแตนซ์ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตการกำหนดค่า VPC ซึ่งสร้างขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Amazon และใช้แหล่งเวลาอ้างอิงแบบซ้ำซ้อนเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและมีความพร้อมใช้งานสูง

ถาม: บริการนี้รองรับอินสแตนซ์ประเภทใด

ทุกอินสแตนซ์ที่เรียกใช้ใน VPC จะสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้


ถาม: ข้อตกลงระดับบริการ Amazon EC2 ของคุณรับรองอะไรบ้าง

SLA ของเรารับประกันเวลาพร้อมใช้งานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 99.99% สำหรับ Amazon EC2 และ Amazon EBS ภายในภูมิภาค

ถาม: ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันมีสิทธิ์ได้รับเครดิตบริการ SLA

คุณจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิต SLA สำหรับ Amazon EC2 หรือ Amazon EBS (ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่สามารถใช้งานได้ทั้งสองอย่าง) หากภูมิภาคที่คุณใช้งานมีเปอร์เซ็นต์ความพร้อมใช้งานต่อเดือนต่ำกว่า 99.99% ในรอบการเก็บค่าบริการรายเดือน สำหรับรายละเอียดที่ครบถ้วนเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ SLA ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลม โปรดดูที่ http://aws.amazon.com/ec2/sla/


ถาม: มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 ทรัพยากร EC2 ที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดจะได้รับ ID ที่มีรูปแบบยาวขึ้น รูปแบบใหม่จะใช้กับทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่เท่านั้น ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ อินสแตนซ์และไดรฟ์ข้อมูลใช้รูปแบบ ID นี้อยู่แล้ว จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2018 ลูกค้าจะสามารถเลือกใช้ ID แบบยาวได้ ในระหว่างนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะกำหนดรูปแบบทรัพยากร ID แบบใด และอัปเดตเครื่องมือจัดการและสคริปต์เพื่อเพิ่มการรองรับรูปแบบที่ยาวขึ้น โปรดไปที่เอกสารประกอบนี้สำหรับคำแนะนำต่างๆ

ถาม: เพราะเหตุใดเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ

เมื่อพิจารณาว่า AWS ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็วมาก เราจะเริ่มมี ID น้อยลงสำหรับทรัพยากรบางอย่างในปี 2018 เพื่อให้สามารถสร้างทรัพยากรใหม่ได้ในระยะยาวโดยไม่มีการติดขัด เราต้องเริ่มใช้รูปแบบ ID แบบยาว ID ของทรัพยากร Amazon EC2 ทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ยาวขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2018

ถาม: ฉันเลือกใช้ ID แบบยาวตั้งแต่ปีที่แล้ว เพราะเหตุใดฉันจึงต้องเลือกใช้อีกครั้ง

ในปี 2016 เราเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ ID แบบยาวสำหรับอินสแตนซ์ การจอง ไดรฟ์ข้อมูล และสแน็ปช็อตของ Amazon EC2 เท่านั้น การเลือกใช้นี้จะเปลี่ยนรูปแบบ ID สำหรับประเภททรัพยากร EC2 ที่เหลือทั้งหมด

ถาม: รูปแบบตัวระบุใหม่มีลักษณะเป็นอย่างไร

รูปแบบตัวระบุจะใช้ตามรูปแบบของตัวระบุปัจจุบัน แต่จะยาวขึ้น รูปแบบใหม่จะมี <17 อักขระ> เช่น “vpc-1234567890abcdef0” สำหรับ VPC หรือ “subnet-1234567890abcdef0” สำหรับเครือข่ายย่อย

ถาม: ID ใดที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง

 • bundle
 • conversion-task
 • customer-gateway
 • dhcp-options
 • elastic-ip-allocation
 • elastic-ip-association
 • export-task
 • flow-log
 • image
 • import-task
 • internet-gateway
 • network-acl
 • network-acl-association
 • network-interface
 • network-interface-attachment
 • prefix-list
 • route-table
 • route-table-association
 • security-group
 • subnet
 • subnet-cidr-block-association
 • VPC
 • vpc-cidr-block-assocation
 • vpc-endpoint
 • vpc-peering-connection
 • vpn-connection
 • vpn-gateway

ถาม: เรื่องนี้มีผลกระทบต่อฉันอย่างไร

คุณมีโอกาสที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อจัดการกับรูปแบบใหม่ หากคุณใช้ Console ในการจัดการทรัพยากร AWS คุณอาจไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เลย แต่คุณยังคงควรอัปเดตการตั้งค่าของคุณเพื่อใช้รูปแบบ ID แบบยาวโดยเร็วที่สุด หากคุณโต้ตอบกับทรัพยากร AWS ผ่าน API, SDK หรือ AWS CLI คุณอาจได้รับผลกระทบ แล้วแต่ว่าซอฟต์แวร์ของคุณสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับรูปแบบ ID เมื่อมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือยืนยัน ID ของทรัพยากรหรือไม่ หากเป็นตามกรณีดังกล่าว คุณอาจต้องอัปเดตระบบของคุณเพื่อจัดการกับรูปแบบใหม่

อาจมีบางกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ได้แก่

 • หากระบบของคุณใช้นิพจน์ทั่วไปในการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ ID คุณอาจพบข้อผิดพลาดหากมีรูปแบบที่ยาวขึ้น
 • หากมีการคาดการณ์เกี่ยวกับความยาวของ ID ในแบบแผนฐานข้อมูลของคุณ คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บ ID แบบยาวได้

ถาม: กรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีอยู่เดิมหรือไม่

เฉพาะทรัพยากรที่สร้างขึ้นหลังจากที่คุณเลือกใช้รูปแบบที่ยาวขึ้นเท่านั้น จึงจะได้รับผลกระทบ เมื่อมีการกำหนด ID (ยาวหรือสั้น) ให้ทรัพยากร ID นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลย แต่ละ ID จะไม่ซ้ำกันและจะไม่มีการนำมาใช้ซ้ำ ทรัพยากรใดๆ ที่สร้างโดยใช้รูปแบบ ID เดิมจะเก็บ ID ที่สั้นกว่าไว้เสมอ ทรัพยากรใดๆ ที่สร้างโดยใช้รูปแบบใหม่ จะยังคงมี ID แบบยาว ถึงแม้ว่าคุณจะกลับไปเลือกไม่ใช้ก็ตาม

ถาม: กรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใด

จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2018 จะมี ID แบบยาวให้เลือกใช้ผ่าน API และ EC2 Console ทุกบัญชีสามารถเลือกใช้หรือเลือกไม่ใช้ ID แบบยาวได้ตามความต้องการสำหรับการทดสอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 จะไม่มีตัวเลือกในการเปลี่ยนรูปแบบ และทรัพยากร EC2 ที่สร้างขึ้นมาใหม่จะได้รับ ID แบบยาว ทุกภูมิภาคที่เปิดใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป จะรองรับเฉพาะ ID แบบยาว

ถาม: เพราะเหตุใดจึงมีระยะเวลาการเลือกใช้

เราต้องการให้คุณมีเวลาในการทดสอบระบบที่มีรูปแบบใหม่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ช่วงการเปลี่ยนนี้ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดเพื่อทดสอบและอัปเดตระบบของคุณเพิ่มขึ้น และจะช่วยลดการขัดจังหวะเมื่อคุณเพิ่มการรองรับรูปแบบใหม่ หากจำเป็น

ถาม: ฉันจะเลือกรับและเลือกไม่รับ ID แบบยาวได้อย่างไร

ตลอดช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน (ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2018) คุณสามารถเลือกรับ ID แบบสั้นหรือยาวได้โดยใช้ API หรือ EC2 Console โดยมีคำแนะนำอยู่ในเอกสารประกอบนี้

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีการดำเนินการใดๆ

หากคุณไม่เลือกใช้รูปแบบใหม่ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน คุณจะเริ่มได้รับ ID แบบยาวโดยอัตโนมัติหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 ซึ่งเราไม่แนะนำวิธีการนี้ คุณควรเพิ่มการรองรับสำหรับรูปแบบใหม่ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณมีการทดสอบที่ควบคุมได้

ถาม: หากฉันต้องการรับรูปแบบ ID แบบสั้นต่อไปหลังจากสิ้นเดือนมิถุนายน 2018 จะเกิดอะไรขึ้น

คุณไม่สามารถทำได้ไม่ว่าคุณจะระบุการตั้งค่าผู้ใช้แบบใดก็ตาม

ถาม: การเปลี่ยนเป็น ID แบบยาวจะสิ้นสุดเมื่อใด

ในเดือนกรกฎาคม 2018 ทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่ของคุณจะเริ่มรับ ID แบบยาว คุณสามารถตรวจสอบวันที่เปลี่ยนที่กำหนดสำหรับแต่ละภูมิภาคของคุณโดยใช้ AWS CLI describe-id-format

ถาม: หากฉันเลือกใช้ ID แบบยาว และจากนั้นกลับไปเลือกไม่ใช้ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน จะเกิดอะไรขึ้นกับทรัพยากรที่สร้างโดยใช้ ID แบบยาว

เมื่อมีการกำหนด ID ให้ทรัพยากรแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทรัพยากรที่สร้างโดยใช้ ID แบบยาวจะคงมี ID แบบยาวไม่ว่าจะมีการดำเนินการแบบใดในภายหลังก็ตาม หากคุณเลือกใช้รูปแบบยาว สร้างทรัพยากร และจากนั้นเลือกไม่ใช้ คุณจะเห็น ID ทรัพยากรแบบผสมระหว่างแบบยาวกับแบบสั้น ถึงแม้จะเป็นช่วงหลังจากที่คุณเลือกไม่ใช้แล้วก็ตาม วิธีเดียวที่จะกำจัด ID แบบยาวคือการลบหรือสิ้นสุดทรัพยากรดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการสร้างทรัพยากรสำคัญโดยใช้รูปแบบใหม่ จนกว่าคุณจะได้ทดสอบเครื่องมือและระบบอัตโนมัติของคุณก่อน

ถาม: ฉันควรทำอย่างไร หากระบบของฉันไม่ทำงานตามที่คาดการณ์ไว้ก่อนจะสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน

หากระบบของคุณไม่ทำงานตามที่คาดการณ์ไว้ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน คุณสามารถเลือกไม่ใช้ ID แบบยาวเป็นการชั่วคราว และแก้ไขระบบของคุณ อย่างไรก็ตาม บัญชีของคุณจะเปลี่ยนกลับไปใช้ ID แบบยาวโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2018 ไม่ว่าการตั้งค่าบัญชีของคุณจะเป็นอย่างไร ทรัพยากรใหม่ทั้งหมดจะรับ ID แบบยาว ดังนั้น สิ่งสำคัญคือคุณต้องทดสอบระบบของคุณที่ใช้ ID รูปแบบยาวก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน การทดสอบและการเลือกใช้แต่เนิ่นๆ จะทำให้คุณมีเวลาที่มีค่าเพื่อแก้ไขทรัพยากรของคุณที่ใช้ ID แบบสั้น และคุณจะลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบต่อระบบของคุณได้

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเปิดใช้ทรัพยากรในภูมิภาคต่างๆ ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน

ความยาว ID ของทรัพยากรของคุณจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณเปิดใช้ทรัพยากรของคุณ หากภูมิภาคดังกล่าวเปลี่ยนไปใช้ ID แบบยาวแล้ว ทรัพยากรที่เปิดใช้ในภูมิภาคนั้นจะมี ID แบบยาว หากไม่ใช่ จะมี ID ทรัพยากรแบบสั้น ดังนั้น ในระหว่างช่วงระยะเวลาการเปลี่ยน คุณอาจเห็น ID แบบผสมทั้งแบบสั้นและแบบยาว

ถาม: หาก AWS เพิ่มภูมิภาคใหม่ในระหว่างระยะเวลาการเปลี่ยนภูมิภาคใหม่จะรองรับ ID แบบยาวใช่หรือไม่

ได้ ภูมิภาคใหม่ทั้งหมดที่เปิดใช้หลังจากเดือนกรกฎาคม 2018 จะออก ID รูปแบบยาวเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับทั้งบัญชีใหม่และบัญชีที่มีอยู่เดิม

ถาม: ประเภท ID ตามค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีใหม่คืออะไร

บัญชีที่สร้างขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2018 หรือหลังจากนั้นจะมีการกำหนดค่าให้รับรูปแบบ ID แบบยาวเป็นค่าเริ่มต้นในทุกภูมิภาคของ AWS ยกเว้น AWS GovCloud (สหรัฐฯ) หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ การเปลี่ยนเป็น ID แบบยาวจะทำได้ง่ายมาก หากคุณต้องการให้บัญชีใหม่ของคุณกำหนดรูปแบบ ID แบบสั้นให้กับทรัพยากรของคุณ คุณเพียงแต่กำหนดค่าบัญชีของคุณใหม่ให้เป็น ID แบบสั้นตามที่อธิบายข้างต้น ลำดับงานนี้จำเป็นจนกว่าคุณจะพร้อมให้บัญชีของคุณรับ ID แบบยาว

ถาม: ฉันต้องอัปเกรดเป็น AWS SDK หรือ CLI เวอร์ชันใหม่หรือไม่

AWS CLI และ SDK ต่อไปนี้ เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับ ID แบบยาว: PHP v2.8.27+, PHP v3.15.0+, AWS CLI v1.10.2+, Boto3v1.2.1+, Botocorev1.3.24+, PHP v1, Boto v1, Boto v2, Ruby v1, Ruby v2, JavaScript, Java, .NET, AWS Tools for Windows PowerShell และ Go

ถาม: ฉันจะทดลองระบบของฉันที่มี ID แบบยาวได้อย่างไร

Amazon Machine Image (AMI) ที่มี ID แบบยาวมีการเผยแพร่เพื่อการทดสอบแล้ว โดยมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึง AMI ที่นี่