AWS CloudTrail

ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้และการใช้ API

ส่งสำเนาของเหตุการณ์ด้านการจัดการหนึ่งรายการแล้ว

ด้วย AWS Free Tier 

ป้องกันไม่ให้องค์กรของคุณถูกลงโทษด้วยบันทึกของ CloudTrail เพื่อพิสูจน์ว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ เช่น SOC, PCI และ HIPAA

ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วยการบันทึกกิจกรรมและเหตุการณ์ของผู้ใช้ รวมทั้งตั้งค่ากฎของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วย Amazon EventBridge

บันทึกและรวบรวมกิจกรรมของผู้ใช้และการใช้ API ในทุกรีเจี้ยนของ AWS และบัญชีบนแพลตฟอร์มเดียวที่ควบคุมจากส่วนกลาง

วิธีทำงาน

AWS CloudTrail จะติดตามและบันทึกกิจกรรมของบัญชีทั่วทั้งโครงสร้างพื้นฐานของ AWS โดยให้คุณควบคุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จัดเก็บ การวิเคราะห์ และการแก้ไข

กรณีใช้งาน

กิจกรรมการตรวจสอบ


ตรวจสอบ จัดเก็บ และตรวจสอบความถูกต้องของเหตุการณ์กิจกรรมเพื่อความถูกต้อง สร้างรายงานการตรวจสอบที่กำหนดโดยนโยบายภายในและข้อบังคับภายนอกได้อย่างง่ายดาย

ระบุเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย


ตรวจจับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับใคร อะไร เมื่อใดในเหตุการณ์ CloudTrail ตอบสนองต่อการแจ้งเตือนและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามกฎของ EventBridge

แก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงาน

ตรวจสอบประวัติการใช้ API อย่างต่อเนื่องด้วยโมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติในบัญชี AWS ของคุณ และกำหนดสาเหตุของปัญหา

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สำรวจคุณสมบัติของ AWS CloudTrail

ดูวิธีบันทึก ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และรักษากิจกรรมบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่างๆ ในโครงสร้างพื้นฐาน AWS

ไปที่หน้าคุณสมบัติ »

ลองใช้ AWS Free Tier

รับสำเนาของเหตุการณ์ด้านการจัดการหนึ่งรายการและประวัติเหตุการณ์ล่าสุดภายใน 90 วันฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สร้างบัญชีฟรี »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ

ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ CloudTrail ของคุณ


สำรวจตัวเลือกการสนับสนุน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม