AWS CloudTrail

ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้และการใช้ API บน AWS และในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์

ประโยชน์

ด้วย CloudTrail Lake คุณจะสามารถนำเข้าเหตุการณ์กิจกรรมจาก AWS และแหล่งที่มาภายนอก AWS รวมถึงผู้ให้บริการระบบคลาวด์อื่น ๆ แอปพลิเคชันภายในองค์กร และแอปพลิเคชัน SaaS ที่ทำงานในระบบคลาวด์หรือภายในองค์กร
ใน AWS CloudTrail Lake คุณจะสามารถจัดเก็บกิจกรรมที่ควรค่ากับการตรวจสอบได้โดยไม่เปลี่ยนแปลง สร้างรายงานการตรวจสอบที่กำหนดโดยนโยบายภายในและข้อบังคับภายนอกได้อย่างง่ายดาย
ตรวจจับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและวิเคราะห์บันทึกกิจกรรมโดยใช้ Amazon Athena หรือด้วยแบบสอบถามที่ใช้ SQL ตอนนี้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการสร้างแบบสอบถามภาษาธรรมชาติ (ในการแสดงตัวอย่าง) ซึ่งขับเคลื่อนโดยใช้ AI แบบสร้างสรรค์ สำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนแบบสอบถาม SQL หรือ CloudTrail น้อยลง ตอบสนองต่อการแจ้งเตือนและเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามกฎของ EventBridge
AWS CloudTrail: ลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์ความปลอดภัย การติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร และการแก้ไขปัญหา (1:30)
ทําไมต้องใช้ AWS CloudTrail
AWS CloudTrail เป็นบริการที่ช่วยให้การกํากับดูแล ปฏิบัติตามข้อกําหนด ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตรวจสอบบัญชี AWS ของคุณ

กรณีการใช้งาน

ป้องกันไม่ให้องค์กรของคุณถูกลงโทษด้วยบันทึกของ CloudTrail เพื่อพิสูจน์ว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ เช่น SOC, PCI และ HIPAA

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ CloudTrail

ปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของคุณด้วยการบันทึกกิจกรรมและเหตุการณ์ของผู้ใช้ รวมทั้งตั้งค่ากฎของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติด้วย Amazon EventBridge

เรียนรู้เกี่ยวกับการผสานรวม CloudTrail กับ Amazon EventBridge

ตอบคำถามในการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกในการแก้ไขข้อบกพร่อง และตรวจสอบปัญหา เช่น การจำกัดอัตราด้วยการสืบค้นที่ใช้ SQL, การสร้างการสืบค้นด้วยภาษาธรรมชาติ (ในการแสดงตัวอย่าง), Amazon Athena หรือโดยการแสดงภาพแนวโน้มด้วยแดชบอร์ดใน CloudTrail Lake 

เรียนรู้วิธีเรียกใช้การสืบค้น SQL กับข้อมูลเหตุการณ์ของคุณโดยใช้ Amazon Athena


สำรวจ AWS เพิ่มเติม