AWS CloudTrail ช่วยในการตรวจสอบ การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย การแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินการโดยการติดตามกิจกรรมของผู้ใช้และการเรียกใช้ API ของคุณ

AWS Free Tier

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติเหตุการณ์, CloudTrail Lake และ Trails ดูที่คุณสมบัติ CloudTrail

ประวัติเหตุการณ์

AWS CloudTrail บันทึกเหตุการณ์ด้านการจัดการในบริการของ AWS ตามค่าเริ่มต้นให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถดู ค้นหา และดาวน์โหลดประวัติการดำเนินการส่วนการควบคุมของบัญชีได้ในระยะเวลา 90 วันล่าสุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยใช้ CloudTrail ในคอนโซล CloudTrail หรือโดยการใช้ API เหตุการณ์ที่ค้นหาใน CloudTrail

Lake

ลูกค้าใหม่สามารถทดลองใช้ CloudTrail Lake เป็นเวลา 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณจะสามารถเข้าถึงชุดคุณสมบัติทั้งหมดได้ระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีนี้ ระหว่างช่วงเวลาลองใช้ฟรี 30 วัน คุณจะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

 • รับข้อมูลสูงสุด 5 GB
 • สแกนข้อมูลสูงสุด 5 GB
 • จัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การทดลองใช้ฟรีของคุณจะหมดอายุหลังผ่านไป 30 วันหรือเมื่อคุณใช้งานถึงขีดจำกัดการใช้งานฟรี แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะมาถึงก่อน เมื่อการทดลองใช้ฟรีของคุณหมดอายุ คุณสามารถใช้ AWS CloudTrail Lake ต่อได้โดยไม่มีการหยุดชะงักที่อัตราค่าบริการมาตรฐานแบบจ่ายตามการใช้งานจริง ซึ่งมีอธิบายอยู่ในหัวข้อ Paid Tier

Trails คุณสามารถนำส่งสำเนาของเหตุการณ์ด้านการจัดการที่กำลังดำเนินอยู่หนึ่งชุดไปยังบัคเก็ต Amazon S3 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการสร้าง Trails อาจมีข้อจำกัด
 • Lake
 • Trails
 • ข้อมูลเชิงลึก
 • Lake
 • สำหรับ AWS CloudTrail Lake คุณจะชำระเงินสำหรับการรับและการจัดเก็บข้อมูลไปพร้อมกัน คุณสามารถเก็บข้อมูลของคุณได้สูงสุดเจ็ดปี เลือกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลไหน แล้วชำระเงินตามที่ใช้จริง

  คุณสมบัติ

  ราคารายเดือน

  รับและจัดเก็บข้อมูล

  (ราคานี้รวมพื้นที่จัดเก็บเป็นเวลาเจ็ดปี)

  5 TB แรก: 2.5 USD ต่อ GB

  20 TB ต่อไป: 1 USD ต่อ GB

  25 TB ขึ้นไป: 0.5 USD ต่อ GB

  วิเคราะห์

  0.005 USD ต่อ GB ของข้อมูลที่สแกน

 • Trails
 • ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ คุณสามารถนำส่งสำเนาของเหตุการณ์เพิ่มเติม รวมถึงเหตุการณ์ด้านข้อมูลโดยใช้ Trails จะคิดค่าบริการ Amazon S3 และไม่รวมอยู่ในราคาที่ระบุ

  หมายเหตุ: หากบัญชีการจัดการมีเส้นทางในองค์กรซึ่งนำส่งเหตุการณ์ด้านการจัดการ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการของเหตุการณ์เดียวกันที่นำส่งด้วย Trails ที่สร้างขึ้นในบัญชีของสมาชิกเป็นสำเนาเพิ่มเติม

  คุณสมบัติ

  การกำหนดราคา

  เหตุการณ์ด้านการจัดการที่นำส่งไปยัง S3 2.00 USD ต่อเหตุการณ์ด้านการจัดการ 100,000 รายการที่นำส่ง (หลังจากสำเนาฟรีสำเนาแรก ดูรายละเอียดที่ AWS Free Tier)
  เหตุการณ์ด้านข้อมูลที่นำส่งไปยัง Amazon S3

  0.10 USD ต่อเหตุการณ์ด้านข้อมูลที่นำส่งจำนวน 100,000 รายการ

  CloudTrail Insights 0.35 USD ต่อ 100,000 เหตุการณ์ที่วิเคราะห์
 • ข้อมูลเชิงลึก
 • สำหรับ CloudTrail Insights ให้เลือกเหตุการณ์ที่จะวิเคราะห์แล้วจ่ายเงินตามที่ใช้จริง คุณสามารถเปิดใช้งานเหตุการณ์ CloudTrail Insights ใน Trails ของคุณ

  คุณสมบัติ

  การกำหนดราคา

  CloudTrail Insights 0.35 USD ต่อ 100,000 เหตุการณ์ที่วิเคราะห์

ตัวอย่างราคา

หมายเหตุ: การใช้ AWS CloudTrail จะคำนวณเป็นหน่วยกิกะไบต์ (GB) ซึ่ง 1 GB จะเท่ากับ 230 ไบต์ หน่วยจำนวนนับนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ กิบิไบต์ (GiB) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) โดย 1 TB จะเท่ากับ 240 ไบต์ หรือ 1024 GB

ตัวอย่างที่ 1: การบันทึกและการวิเคราะห์เหตุการณ์โดยใช้ CloudTrail Lake

สมมติว่าคุณมีการรับเหตุการณ์ 10 GB ไปยัง CloudTrail Lake ในเดือนหนึ่ง ๆ ในบัญชีของคุณ และสมมติว่าคุณออกแบบการสืบค้นข้อมูลเพื่อสแกนข้อมูลนี้สองครั้งในเดือนนั้น

ค่าบริการนำเข้าและจัดเก็บต่อเดือน: 10 GB * 2.5 USD ต่อ GB = 25 USD
ข้อมูลที่สแกนต่อเดือน: 10 GB ที่สแกนสองครั้ง * 0.005 ต่อ GB = 0.1 USD
               การสแกนครั้งแรก: 10 GB * 0.005 = $0.05
               การสแกนครั้งที่สอง: 10 GB * 0.005 = $0.05
               การสแกนทั้งหมด: $0.05 + $0.050 = $0.10

ค่าบริการ CloudTrail Lake ต่อเดือน: 25 USD + 0.1 USD = 25.1 USD

ตัวอย่างที่ 2: การบันทึกและการวิเคราะห์เหตุการณ์โดยใช้ CloudTrail Lake

สมมติว่าคุณมีการรับเหตุการณ์ 50 TB ไปยัง CloudTrail Lake ในเดือนหนึ่ง ๆ ในบัญชีของคุณ และสมมติว่าคุณออกแบบการสืบค้นข้อมูลเพื่อสแกนข้อมูลนี้สองครั้งในเดือนนั้น

ค่าบริการนำเข้าและจัดเก็บต่อเดือน = 46,080 USD

5 TB แรกที่ 2.5 USD ต่อ GB = 12,800 USD
20 TB ถัดไปที่ 1 USD ต่อ GB = 20,480 USD
25 TB ถัดไปที่ 0.5 USD ต่อ GB = 12,800 USD

ข้อมูลที่สแกนต่อเดือน
50 TB ที่สแกนสองครั้งที่ 0.005 USD ต่อ GB = 512 USD

ค่าบริการ CloudTrail Lake ต่อเดือน: = 46,080 USD + 512 USD = 46,592 USD

ตัวอย่างที่ 3: การนำส่งเหตุการณ์ด้านการจัดการผ่าน Trails

สมมติว่าคุณมีเหตุการณ์ด้านการจัดการที่นำส่งไปยัง Amazon S3 จำนวน 3 พันล้านรายการในเดือนที่กำหนด

สำเนาแรกของเหตุการณ์ด้านการจัดการที่นำส่งที่ 0 USD: 3,000,000,000 * 0 USD = 0 USD
ค่าบริการ CloudTrail ต่อเดือน = 0 USD

การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ของ Amazon S3 ไม่รวมอยู่ในราคานี้

ตัวอย่างที่ 4: การนำส่งเหตุการณ์ด้านการจัดการและด้านข้อมูลพร้อมสำเนาเพิ่มเติมผ่าน Trails

สมมติว่าคุณมีการใช้งานต่อไปนี้ในดือนหนึ่ง ๆ:

เหตุการณ์ด้านการจัดการที่นำส่งจำนวน 5 พันล้านรายการ
เหตุการณ์ด้านข้อมูลที่นำส่งจำนวน 1 หมื่นล้านรายการ
เหตุการณ์ด้านการจัดการจำนวน 2,500 ล้านรายการเป็นสำเนาในองค์กรและ Trails ระดับบัญชี
เหตุการณ์ด้านข้อมูลจำนวน 5 พันล้านรายการเป็นสำเนาในองค์กรและเส้นทางระดับบัญชี

สำเนาแรกของเหตุการณ์ด้านการจัดการที่นำส่งที่ 0 USD: 3,000,000,000 * 0 USD = 0 USD
เหตุการณ์ด้านข้อมูลที่ 0.10 USD ต่อ 100,000 รายการ = (10,000,000,000 + 5,000,000,000 สำเนาเพิ่มเติมของเหตุการณ์ด้านข้อมูลที่นำส่ง) / 100,000 * 0.10 USD = 15,000 USD
สำเนาของเหตุการณ์ด้านการจัดการที่นำส่งที่ 2.00 USD ต่อ 100,000 เหตุการณ์ = 2,500,000,000 / 100,000 * 2.00 USD = 50,000 USD
ค่าบริการสำหรับ CloudTrail ต่อเดือน =15,000 USD + 50,000 USD = 65,000 USD

การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ของ Amazon S3 ไม่รวมอยู่ในราคานี้

ตัวอย่างที่ 5: การระบุกิจกรรมที่ผิดปกติด้วย CloudTrail Insights

สมมติว่าคุณมีการใช้งานต่อไปนี้ในดือนหนึ่ง ๆ:

เหตุการณ์ด้านการจัดการที่นำส่งไปยัง Amazon S3 จำนวน 300,000,000 รายการ
เหตุการณ์ด้านการจัดการของการเขียนที่วิเคราะห์โดย CloudTrail Insights จำนวน 20,000,000 รายการ

ต้นทุนด้าน Trails ของ CloudTrail:
สำเนาแรกของเหตุการณ์ด้านการจัดการที่นำส่งที่ 0 USD: 300,000,000 * 0 USD = 0 USD
ค่าบริการสำหรับ Trails ของ CloudTrail ต่อเดือน = 0 USD

ต้นทุน CloudTrail Insights:
เหตุการณ์ CloudTrail Insights ที่วิเคราะห์ที่ 0.35 USD ต่อ 100,000 เหตุการณ์ = 20,000,000 / 100,000 * 0.35 USD = 70 USD
ค่าบริการสำหรับ CloudTrail Insights รายเดือน = 70 USD
ค่าบริการ CloudTrail รายเดือนทั้งหมด = 70 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มใช้งาน AWS CloudTrail

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS CloudTrail
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา