เมื่อใช้ Amazon Athena คุณจะจ่ายเฉพาะการสืบค้นที่คุณเรียกใช้เท่านั้น จะมีการเรียกเก็บค่าใบริการตามจำนวนข้อมูลที่สแกนต่อการสืบค้น คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากมายและใช้งานอย่างเปี่ยมประสิทธิภาพโดยการบีบอัด การแบ่งพาร์ติชั่น หรือการแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบคอลัมน์ เนื่องจากปฏิบัติการแต่ละรายการเหล่านั้นช่วยลดจำนวนข้อมูลที่ Athena ต้องสแกนเพื่อดำเนินการสืบค้น

จ่ายตามที่สืบค้น

ประหยัดยิ่งขึ้นเมื่อคุณใช้รูปแบบข้อมูลแบบคอลัมน์ แบ่งพาร์ติชั่น และบีบอัดข้อมูล

คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 30% ถึง 90% ในค่าใช้จ่ายต่อการสืบค้นของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบีบอัด แบ่งพาร์ติชั่น และแปลงข้อมูลของคุณให้เป็นแบบคอลัมน์

รายละเอียดราคา

โดยจะเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนไบต์ที่สแกนด้วย Amazon Athena และปัดเศษขึ้นในระดับเมกาไบต์ ซึ่งมีขนาดขั้นต่ำ 10 MB ต่อการสืบค้น ไม่มีค่าบริการสำหรับ Data Definition Language (DDL) เช่น CREATE/ALTER/DROP TABLE สำหรับจัดการพาร์ติชันและการสืบค้นที่ล้มเหลว การสืบค้นที่ถูกยกเลิกจะคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนข้อมูลที่สแกน

การบีบอัดข้อมูลของคุณช่วยให้ Athena สแกนข้อมูลน้อยลง การแปลงข้อมูลของคุณเป็นรูปแบบคอลัมน์ช่วยให้ Athena เลือกอ่านเฉพาะคอลัมน์ที่จำเป็นในการประมวลผลข้อมูล Athena สนับสนุน Apache ORC และ Apache Parquet การแบ่งพาร์ติชันของข้อมูลของคุณยังช่วยให้ Athena จำกัดจำนวนข้อมูลที่สแกนอีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถรู้จำนวนข้อมูลที่สแกนต่อการสืบค้นบนคอนโซล Athena สำหรับรายละเอียด ดูตัวอย่างราคาด้านล่าง

ราคาคิวรีภายนอก

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนไบต์ที่สแกนด้วย Amazon Athena ซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด และปัดเศษขึ้นในระดับเมกะไบต์ ซึ่งมีขนาดขั้นต่ำ 10 MB ต่อการสืบค้น

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Amazon Athena สืบค้นข้อมูลโดยตรงจาก Amazon S3 ไม่มีค่าบริการพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมสำหรับการสืบค้นข้อมูลของคุณด้วย Athena คุณจะเสียค่าบริการ S3 ในอัตรามาตรฐานสำหรับพื้นที่จัดเก็บ คำขอ และการโอนถ่ายข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ผลการสืบค้นจัดเก็บอยู่ในบัคเก็ต S3 ที่คุณเลือกและยังมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรา Amazon S3 มาตรฐาน

หากคุณใช้ AWS Glue Data Catalog กับ Athena จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรา AWS Glue Data Catalog มาตรฐาน ดูรายละเอียดได้ที่หน้าราคา AWS Glue

นอกจากนี้ มีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรามาตรฐานสำหรับบริการของ AWS ที่คุณใช้กับ Athena เช่น Amazon S3, AWS Lambda, AWS Glue และ Amazon SageMaker ตัวอย่างเช่น คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรา S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บ คำขอ และการถ่ายโอนข้อมูลภายในรีเจี้ยน ตามค่าเริ่มต้น ผลการสืบค้นจัดเก็บอยู่ในบัคเก็ต S3 ที่คุณเลือกและยังมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรา Amazon S3 มาตรฐาน หากคุณใช้ AWS Lambda จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนคำขอสำหรับฟังก์ชันและระยะเวลาที่โค้ดของคุณทำงาน

คิวรีภายนอกเรียกใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda ในบัญชีของคุณ และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้ Lambda ในอัตรามาตรฐาน ฟังก์ชัน Lambda ที่เรียกใช้โดยคิวรีภายนอกจะเป็นไปตาม Free Tier ของ Lambda โปรดดูรายละเอียดในหน้าราคา AWS Lambda

ตัวอย่างราคา

พิจารณาตารางที่มีคอลัมน์ขนาดเท่ากัน 3 คอลัมน์ที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 เป็นไฟล์ข้อความแบบไม่บีบอัดโดยมีขนาดรวม 3 TB การเปิดใช้การสืบค้นข้อมูลเพื่อรับข้อมูลจากคอลัมน์หนึ่งของตารางต้องใช้ Amazon Athena ในการสแกนทั้งไฟล์ เนื่องจากไม่สามารถแยกข้อความได้

  • การสืบค้นนี้มีค่าใช้จ่าย: 15 USD (ราคาสำหรับการสแกนข้อมูล 3 TB คือ 3 * 5 USD/TB = 15 USD)

หากคุณบีบอัดไฟล์โดยใช้ GZIP คุณอาจได้รับอัตราการบีบอัดที่ 3:1 ในกรณีนี้ คุณจะมีไฟล์บีบอัดขนาด 1 TB การสืบค้นเดียวกันบนไฟล์นี้จะมีค่าบริการ 5 USD Athena ต้องสแกนทั้งไฟล์อีกครั้ง แต่เนื่องจากมีขนาดเล็กลง 3 เท่า คุณจึงจ่ายแค่หนึ่งในสามของการสืบค้นก่อนหน้า

หากคุณบีบอัดไฟล์และแปลงไฟล์เป็นรูปแบบคอลัมน์ด้วย เช่น Apache Parquet โดยมีอัตราการบีบอัด 3:1 คุณจะยังได้รับข้อมูลขนาด 1 TB บน Amazon S3 แต่ในกรณีนี้ เนื่องจาก Parquet เป็นข้อมูลรูปแบบคอลัมน์ Amazon Athena สามารถอ่านได้เฉพาะคอลัมน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการสืบค้นที่เรียกใช้ เนื่องจากการสืบค้นดังกล่าวอ้างอิงเฉพาะคอลัมน์เดียว Athena อ่านเฉพาะคอลัมน์นั้นและอาจจะหลีกเลี่ยงการอ่านข้อมูลสองในสามของทั้งไฟล์ เนื่องจาก Athena อ่านเฉพาะข้อมูลหนึ่งในสามของไฟล์ จึงสแกนแค่ 0.33 เทราไบต์ของข้อมูลจาก S3

  • การสืบค้นนี้จะมีค่าบริการ: 1.67 USD ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้น 3 เท่าด้วยการบีบอัดและประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้น 3 เท่าสำหรับการอ่านข้อมูลเพียงคอลัมน์เดียว
    (ขนาดไฟล์ = 3 TB/3 = 1 TB ข้อมูลที่สแกนเมื่ออ่านเพียงคอลัมน์เดียว = 1 TB/3 = 0.33 TB ราคาสำหรับ 0.33 TB = 0.33 * 5 USD/TB = 1.67 USD)

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon Athena

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Athena
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา