ประโยชน์ของ FSx สำหรับ Windows File Server

มอบพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความพร้อมใช้งานสูงสำหรับแอปพลิเคชัน Windows ของคุณพร้อมการสนับสนุน SMB อย่างเต็มรูปแบบ

ค้นพบเพิ่มเติม

ลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ด้วยการกำจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและการบีบอัดข้อมูล

ดูวิธีการ

เสริมสร้างการปกป้องข้อมูลด้วยการเข้ารหัส การตรวจสอบการเข้าถึงไฟล์ และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

ดูวิธีการ

เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันด้วยเวลาแฝงต่ำกว่ามิลลิวินาทีและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่สูง

เรียนรู้วิธีการ

ทำงานอย่างไร

Amazon FSx สำหรับ Windows File Server มอบพื้นที่จัดเก็บแบบใช้ร่วมกันที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งพัฒนาขึ้นจาก Windows Server และมอบการเข้าถึงข้อมูล การจัดการข้อมูล และความสามารถด้านการดูแลระบบที่หลากหลาย

แผนภาพแสดงวิธีตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันกับ Amazon FSx สำหรับ Windows File Server อธิบายไว้ที่ลิงก์ "ขยายและอ่านคำอธิบายภาพ"

กรณีใช้งาน

ย้ายเซิร์ฟเวอร์ไฟล์บน Windows ไปยัง AWS โดยคงความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน

รวมพื้นที่เก็บข้อมูลในองค์กรไว้บนระบบคลาวด์ โดยสามารถเข้าถึงการแชร์ไฟล์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบได้โดยมีเวลาแฝงต่ำผ่านAmazon FSx File Gateway

เรียกใช้เวิร์กโหลดฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ที่มีความพร้อมใช้งานสูงโดยไม่จำเป็นต้องมีการให้สิทธิ์การใช้งาน SQL ระดับองค์กร 

จัดเก็บข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้บนพื้นที่เก็บข้อมูลแบบถาวรที่ใช้ร่วมกันซึ่งเข้าถึงได้จาก Amazon WorkSpaces และ Amazon AppStream 2.0


สำรวจ AWS เพิ่มเติม