ราคา Spot Instance

  • Spot Instance
  • หมายเหตุ: อินสแตนซ์ T4g และ T3 จะเริ่มใช้งานโดยไม่จำกัดตามค่าเริ่มต้น หากคุณเริ่มใช้งานอินสแตนซ์สปอต T4g หรือ T3 แบบไม่จำกัดและวางแผนที่จะใช้งานอินสแตนซ์เหล่านั้นทันทีในช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่มีเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อสะสม CPU Credit คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับเครดิตส่วนเกิน หากการใช้งาน CPU โดยเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงเกินกว่าค่าพื้นฐาน คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับเครดิตส่วนเกิน เราขอแนะนำให้คุณเริ่มใช้งาน T4g หรือ T3 Spot Instance ในโหมดมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าบริการที่เกิดจากเครดิตส่วนเกินและขีดจำกัดของ Spot Instance

    ราคาที่แสดงด้านล่างเป็นราคาต่ำที่สุดตามประเภทอินสแตนซ์ในภูมิภาค หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ Spot Instance และดูราคาปัจจุบันของอินสแตนซ์แต่ละประเภทและ Availability Zone โปรดดูประวัติราคาของ Spot Instance ในคู่มือผู้ใช้ EC2

    หมายเหตุ: Red Hat กำลังอัปเดตรูปแบบราคาระบบคลาวด์สำหรับ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ค่าบริการสำหรับ EC2 RHEL จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบค่าบริการตาม vCPU ต่อชั่วโมง ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการใหม่ได้ใน RHEL บนหน้าค่าบริการของ AWS

    ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม