ราคา Spot Instance ของ Amazon EC2

เมื่อใช้อินสแตนซ์สปอต คุณจะจ่ายเงินตามราคา Spot ที่มีผลในช่วงเวลาที่อินสแตนซ์ของคุณกำลังทำงานอยู่ ราคา Spot Instance จะกำหนดโดย Amazon EC2 และค่อยๆ ปรับตามแนวโน้มระยะยาวของอุปสงค์และอุปทานของความจุ Spot Instance หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ให้ไปที่หน้าประวัติ Spot Instance ตารางต่อไปนี้แสดงราคา Spot สำหรับแต่ละเขตและประเภทอินสแตนซ์ (อัปเดตทุก 5 นาที)

Spot Instance มีให้บริการที่ส่วนลดสูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับราคาตามความต้องการ หากต้องการเปรียบเทียบราคา Spot กับอัตราค่าบริการแบบตามความต้องการแบบมาตรฐาน โปรดไปที่ที่ปรึกษา Spot Instance

โปรดทราบว่าตอนนี้คุณสามารถเรียกใช้ RHEL และ SUSE AMI ใน Linux บน Spot Instance ได้แล้ว เรียนรู้เพิ่มเติม

เปิดใช้งาน Amazon EC2 Instance ฟรี


AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น


ราคา Spot Instance

  • Spot Instance
  • หมายเหตุ: อินสแตนซ์ T4g และ T3 จะเริ่มใช้งานโดยไม่จำกัดตามค่าเริ่มต้น หากคุณเริ่มใช้งานอินสแตนซ์สปอต T4g หรือ T3 แบบไม่จำกัดและวางแผนที่จะใช้งานอินสแตนซ์เหล่านั้นทันทีในช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่มีเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อสะสม CPU Credit คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับเครดิตส่วนเกิน หากการใช้งาน CPU โดยเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงเกินกว่าค่าพื้นฐาน คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับเครดิตส่วนเกิน เราขอแนะนำให้คุณเริ่มใช้งาน T4g หรือ T3 Spot Instance ในโหมดมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าบริการที่เกิดจากเครดิตส่วนเกินและขีดจำกัดของ Spot Instance

    ราคาที่แสดงด้านล่างเป็นราคาต่ำที่สุดตามประเภทอินสแตนซ์ในภูมิภาค หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ Spot Instance และดูราคาปัจจุบันของอินสแตนซ์แต่ละประเภทและ Availability Zone โปรดดูประวัติราคาของ Spot Instance ในคู่มือผู้ใช้ EC2

    ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม