เมื่อใช้อินสแตนซ์ Spot คุณจะจ่ายเงินตามราคา Spot ที่มีผลในช่วงเวลาที่อินสแตนซ์ของคุณกำลังทำงานอยู่ ราคาอินสแตนซ์ Spot จะกำหนดโดย Amazon EC2 และค่อยๆ ปรับตามแนวโน้มระยะยาวของอุปสงค์และอุปทานของความจุอินสแตนซ์ Spot หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา ให้ไปที่หน้าประวัติอินสแตนซ์ Spot ตารางต่อไปนี้แสดงราคา Spot สำหรับแต่ละเขตและประเภทอินสแตนซ์ (อัพเดตทุก 5 นาที)

อินสแตนซ์ Spot มีให้บริการที่ส่วนลดสูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับราคาตามความต้องการ หากต้องการเปรียบเทียบราคา Spot กับอัตราค่าบริการแบบตามความต้องการแบบมาตรฐาน โปรดไปที่ที่ปรึกษาอินสแตนซ์สปอต

โปรดทราบว่าตอนนี้คุณสามารถเรียกใช้ RHEL และ SUSE AMI ใน Linux บนอินสแตนซ์สปอตได้แล้ว เรียนรู้เพิ่มเติม

เปิดใช้งาน Amazon EC2 Instance ฟรี

ลองใช้ Amazon EC2 ได้ฟรี

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียดของ AWS Free Tier »


  • อินสแตนซ์สปอต

    หมายเหตุ: อินสแตนซ์ T4g และ T3 จะเริ่มใช้งานโดยไม่จำกัดตามค่าเริ่มต้น หากคุณเริ่มใช้งานอินสแตนซ์สปอต T4g หรือ T3 แบบไม่จำกัดและวางแผนที่จะใช้งานอินสแตนซ์เหล่านั้นทันทีในช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่มีเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อสะสม CPU Credit คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับเครดิตส่วนเกิน หากการใช้งาน CPU โดยเฉลี่ยในช่วง 24 ชั่วโมงเกินกว่าค่าพื้นฐาน คุณจะต้องเสียค่าบริการสำหรับเครดิตส่วนเกิน เราขอแนะนำให้คุณเริ่มใช้งานอินสแตนซ์สปอต T4g หรือ T3 ในโหมดมาตรฐานเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูค่าบริการที่เกิดจากเครดิตส่วนเกินและค่าจำกัดอินสแตนซ์สปอต


    ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึง VAT และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุระบุไว้  สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะมีการคิดภาษีการใช้งานของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม