ราคาสำหรับ Dedicated Host จะแตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ ภูมิภาค และตัวเลือกการชำระเงิน ไม่ว่าคุณจะเลือกอินสแตนซ์ที่จะเปิดใช้บน Dedicated Host ใดๆ ในปริมาณหรือขนาดเท่าใด แต่คุณจะเสียค่าใช้จ่ายรายเป็นชั่วโมงสำหรับ Dedicated Host ที่ใช้งานแต่ละโฮสต์ และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งานอินสแตนซ์

เมื่อคุณจัดสรร Dedicated Host สำหรับใช้งาน คุณต้องเลือกการกำหนดค่าประเภทอินสแตนซ์สำหรับโฮสต์นั้น การเลือกนี้จะกำหนดจำนวนซ็อกเก็ตและแกนกายภาพต่อโฮสต์ ประเภทของอินสแตนซ์ที่คุณสามารถเรียกใช้บนโฮสต์ และจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณสามารถเรียกใช้บนแต่ละโฮสต์

หลังจากที่คุณจัดสรร Dedicated Host แล้ว คุณจะต้องชำระเงินแบบตามความต้องการ เว้นแต่ว่าคุณจะมีการเหมาจ่าย Dedicated Host การเหมาจ่ายโฮสต์โดยเฉพาะจะช่วยให้คุณได้รับส่วนลดสูงสุด 70% เมื่อเทียบกับการกำหนดราคาแบบตามความต้องการ


Dedicated Host จะได้รับการกำหนดค่าเพื่อรองรับอินสแตนซ์หนึ่งประเภทในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจัดสรร Dedicated Host c3.xlarge คุณจะสามารถใช้ Dedicated Host ที่มีสองซ็อกเก็ตและ 20 แกนกายภาพที่กำหนดค่าเพื่อรองรับอินสแตนซ์ c3.xlarge ได้สูงสุด 8 รายการ โปรดดูที่ตารางด้านล่างสำหรับการกำหนดค่าอินสแตนซ์ของ Dedicated Host สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ โปรดไปที่ประเภท EC2 Instance

แอตทริบิวต์ของ Dedicated Host
ตัวอย่างความจุต่อโฮสต์ตามขนาดของอินสแตนซ์
ประเภทอินสแตนซ์ ซ็อกเก็ต แกนกายภาพ medium large xlarge 2xlarge 3xlarge 4xlarge 6xlarge 8xlarge 9xlarge 10xlarge 12xlarge 16xlarge 18xlarge 24xlarge 32xlarge .metal

c3

2

20

-

16

8

4

-

2

-

1

-

-

- - - - - -

c4

2

20

-

16

8

4

-

2

-

1

-

-

- - - - - -
c5 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - -
c5n 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - -
c5d 2 36 - 36 18 8 - 4 - - 2 - - - 1 - - -
p2 2 36 - - 16 - - - - 2 - - - 1 - - - -
p3 2 36 - - - 8 - - - 2 - - - 1 - - - -
g2 2 16 - - - 4 - - - 1 - - - - - - - -

g3

2

36

-

-

-

-

-

4

-

2

-

-

- 1 - - - -

m3

2

20

32

16

8

4

-

-

-

-

-

-

- - - - - -
m4 2 24 - 22 11 5 - 2 - - - 1 - - - - - -
m5 2 48 - 48 24 12 - 6 - - - - 2 - - 1 - -
m5d 2 48 - 48 24 12 - 6 - - - - 2 - - 1 - -
a1 1 16 16 8 4 2 - 1 - - - - - - - - - -

d2

2

24

-

-

8

4

-

2

-

1

-

-

- - - - - -

r3

2

20

-

16

8

4

-

2

-

1

-

-

- - - - - -

r4

2

36

-

32

16

8

-

4

-

2

-

-

-

1

- - -

-

r5 2 48 - 48 24 12 - 6 - - - - 2 - - 1 - -
r5d 2 48 - 48 24 12 - 6 - - - - 2 - - 1 - -
z1d 2 24 - 24 12 6 4 - 2 - - - 1 - - - - -
h1 2 36 - - - 8 - 4 - 2 - - - 1 - - - -

i2

2

20

-

-

8

4

-

2

-

1

-

-

- 1 - - - -

i3

2

36

-

32

16

8

-

4

-

2

-

-

-

1

- - -

1

x1 4 72 - - - - - - - - - - - 2 - - 1 -
x1e 4 72 - - 32 16 - 8 - 4 - - - 2 - - 1 -
u-6tb1.metal 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1
u-9tb1.metal 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1
u-12tb1.metal 8 224 - - - - - - - - - - - - - - - 1

เมื่อคุณชำระเงินแบบตามต้องการสำหรับ Dedicated Host คุณจะจ่ายเงินสำหรับแต่ละชั่วโมงที่มีการใช้งาน Dedicated Host ในบัญชีของคุณ (หรือที่จัดสรรไว้) คุณสามารถยุติการเรียกเก็บเงินสำหรับ Dedicated Host แบบตามต้องการได้โดยการปลดออก การใช้งานแบบตามต้องการช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดในระยะยาว เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรหรือปลด Dedicated Host ได้ที่เริ่มต้นใช้งาน Dedicated Host


การเหมาจ่ายสามารถให้ส่วนลดได้ถึง 70% เมื่อเทียบกับราคาแบบตามต้องการ  คุณสามารถซื้อการเหมาจ่าย Dedicated Host ได้โดยใช้ AWS Management Console หรือ AWS CLI

คุณสามารถเลือกได้ระหว่างตัวเลือกสามแบบในการชำระเงินการเหมาจ่าย Dedicated Host สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าเต็มจำนวน คุณจะต้องชำระค่าการเหมาจ่าย Dedicated Host ทั้งหมดล่วงหน้าในครั้งเดียว ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณได้รับส่วนลดสูงสุดเมื่อเทียบกับราคาแบบตามต้องการ สำหรับตัวเลือกชำระล่วงหน้าบางส่วน คุณจะต้องชำระล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย และจากนั้นคุณจะได้รับการเรียกเก็บเงินค่า Dedicated Host ในอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะเวลาของการเหมาจ่าย สำหรับตัวเลือกไม่ต้องชำระล่วงหน้า คุณจะไม่ต้องชำระล่วงหน้าแต่อย่างใด และจะได้รับอัตรารายชั่วโมงโดยมีส่วนลดตามระยะสัญญา

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการเหมาจ่าย Dedicated Host สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง อัตราการใช้งานรายชั่วโมงเท่ากับเงินที่ชำระเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลา

**ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่การเหมาจ่าย Dedicated Host จะช่วยประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้อการเหมาจ่าย Dedicated Host คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่ตัดจำหน่ายของการเหมาจ่าย Dedicated Host (ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการเหมาจ่าย Dedicated Host ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลานั้น) 

หมายเหตุ: ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พื้นที่โอซาก้า) จะมีเฉพาะอินสแตนซ์ที่มีการเหมาจ่ายและอินสแตนซ์ Spot ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (พื้นที่โอซาก้า) เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และจะใช้เฉพาะเมื่ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหมดอายุและไม่มีการต่ออายุ

หมายเหตุ: Dedicated Host สำหรับ u-6tb1, u-9tb1 และ u-12tb1 มีสำหรับเงื่อนไขสัญญาระยะ 3 ปีเท่านั้น ราคาตามต้องการสำหรับ u-6tb1, u-9tb1 และ u-12tb1 ใช้ได้เมื่อหมดสัญญาระยะ 3 ปีและไม่มีการต่ออายุเท่านั้น

หมายเหตุ: โปรดติดต่อทีมบัญชี AWS ของคุณเพื่อสอบถามราคาอินสแตนซ์ รวมถึงราคาในการใช้ AMI แบบส่วนตัวและแบบสาธารณะบนระบบปฏิบัติการที่ต่างกันใน Dedicated Host สำหรับ u-6tb1, u-9tb1 และ u-12tb1  

ฉันควรจะพิจารณาซื้อการเหมาจ่าย Dedicated Host ว่าเป็นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

AWS ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านบัญชี และเราขอแนะนำให้คุณสอบถามฝ่ายบัญชีของคุณเพื่อตอบคำถามนี้ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำจำกัดความของ EC2 Dedicated Host ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทียบกับค่าใช้จ่ายทุน โปรดดูหน้านี้สำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหัวข้อนี้