Savings Plans

โมเดลราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับบริการของ AWS

Savings Plans เป็นโมเดลราคาที่ยืดหยุ่นซึ่งให้ราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับราคาแบบตามความต้องการ โดยแลกกับภาระผูกพันการใช้งานเฉพาะ (วัดเป็น USD/ชั่วโมง) เป็นระยะเวลาหนึ่งหรือสามปี AWS ให้บริการ Savings Plans สามประเภท ได้แก่ Compute Savings Plans, EC2 Instance Savings Plans และ Amazon SageMaker Savings Plans Compute Savings Plans ใช้กับการใช้งานระหว่าง Amazon EC2, AWS Lambda และ AWS Fargate EC2 Instance Savings Plans ใช้กับการใช้งาน EC2 และ Amazon SageMaker Savings Plans ใช้กับการใช้งาน Amazon SageMaker คุณสามารถสมัครใช้งาน Savings Plans ระยะเวลา 1 หรือ 3 ปีได้ใน AWS Cost Explorer และจัดการแผนของคุณโดยใช้ประโยชน์จากคำแนะนำ การรายงานประสิทธิภาพการทำงาน และการแจ้งเตือนงบประมาณ

ประโยชน์

แผนที่ยืดหยุ่น

Savings Plans ให้ความยืดหยุ่นในการพัฒนาการใช้งานและประหยัดเงินของคุณอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น หากคุณมี Compute Savings Plan ราคาที่ต่ำกว่าจะมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ประโยชน์จากประเภทอินสแตนซ์ใหม่หรือปรับให้แอปพลิเคชันของคุณมีความทันสมัยโดยใช้ Fargate หรือ AWS Lambda นอกจากนี้ คุณยังมีตัวเลือกในการเลือกประเภทของแผน (Compute, EC2 Instance หรือ Amazon SageMaker) ระยะเวลา และตัวเลือกการชำระเงินต่างๆ ได้ตามความต้องการของคุณ

ประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Savings Plans ช่วยให้คุณประหยัดได้อย่างมากโดยแลกเปลี่ยนกับภาระผูกพันในการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปี ตัวอย่างเช่น EC2 Instance Savings Plans จะช่วยให้คุณประหยัดได้สูงสุด 72% เมื่อเทียบกับราคาตามความต้องการในการใช้งาน Amazon EC2 Instances Amazon SageMaker Savings Plans ช่วยให้คุณประหยัดได้สูงสุด 64% ในการใช้บริการ Amazon SageMaker

ใช้งานง่าย

Savings Plans เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการประหยัดการใช้งาน AWS คุณสามารถลงชื่อสมัครใช้งาน Savings Plans ได้ในสองขั้นตอนง่ายๆ โดยใช้ AWS Cost Explorer ด้วยการปรับแต่งคำแนะนำ Savings Plans ตามความต้องการของคุณ แล้วจึงเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าเพื่อซื้อแผนที่ต้องการ ภาระผูกพันรายชั่วโมงที่แนะนำจะคำนวณตามประวัติการใช้งานตามความต้องการและตัวเลือกประเภทแผน ระยะเวลา รวมถึงตัวเลือกการชำระเงิน

ลักษณะการทำงาน

Savings Plans - วิธีการทำงาน

เรื่องราวของลูกค้า

Savings Plans - วิธีการทำงาน
“Capital One ใช้ Savings Plans ในปริมาณงานและบัญชีทั้งหมดของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของเราอีกต่อไปเมื่อเราต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน Savings Plans จะทำการจัดสรรใหม่โดยอัตโนมัติทุกชั่วโมงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น 20% เราเฝ้ารอที่จะได้เริ่มใช้งาน Savings Plans ต่อไป เมื่ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่เหลือของเราจะหมดอายุ”

Don Reid, Sr. ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยี Capital One

โพสต์บล็อกและบทความ

ขอแนะนำ Savings Plans
Jeff Barr - 6 พ.ย. 2019