AWS Command Line Interface (AWS CLI) เป็นเครื่องมือเบ็ดเสร็จสำหรับจัดการบริการ AWS ของคุณ ด้วยการดาวน์โหลดและกำหนดค่าโดยใช้เครื่องมือเพียงชิ้นเดียว คุณจึงสามารถควบคุมสารพัดบริการ AWS ได้จากบรรทัดคำสั่งและกำหนดให้บริการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่ง

AWS CLI v2 มีคุณสมบัติใหม่มากมาย ได้แก่ ตัวติดตั้งที่ได้รับการปรับปรุง ตัวเลือกการกำหนดค่าใหม่ๆ เช่น AWS IAM Identity Center (รุ่นใหม่ที่มารับช่วงต่อจาก AWS SSO) และคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย 

 

Windows
ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานตัวติดตั้ง Windows รุ่น 64 บิต

MacOS
ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานตัวติดตั้ง MacOS PKG

Linux
ดาวน์โหลด แตกไฟล์ และเปิดใช้งานตัวติดตั้ง Linux

Amazon Linux
AWS CLI จะติดตั้งไว้แล้วสำหรับ Amazon Linux AMI

บันทึกย่อประจำรุ่น
โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันล่าสุดที่บันทึกย่อประจำรุ่น


aws-shell เป็นโปรแกรมเชลล์ระบบแบบบรรทัดคำสั่งซึ่งมีคุณสมบัติที่สะดวกและมีความสามารถในการผลิตเพื่อช่วยทั้งผู้ใช้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญในการใช้งาน AWS Command Line Interface คุณสมบัติหลักมีดังต่อไปนี้

 • การเติมฟัสซีแบบอัตโนมัติสำหรับ
  • คำสั่ง (เช่น ec2, describe-instances, sqs, create-queue)
  • ตัวเลือก (เช่น --instance-ids, --queue-url)
  • ตัวระบุตัวตนของทรัพยากร (เช่น ไอดีใน Amazon EC2 instance, คิว URL ใน Amazon SQS, ชื่อหัวเรื่องใน Amazon SNS)
 • เอกสารแทรกประกอบแบบไดนามิก
  • เอกสารประกอบสำหรับคำสั่งและตัวเลือกจะปรากฏขึ้นขณะที่พิมพ์
 • การออกคำสั่งเชลล์ระบบ OS
  • ใช้คำสั่ง OS แบบทั่วไป เช่น cat, ls และ cp รวมถึงสายท่อขาเข้าและขาออกโดยไม่ต้องออกจากเชลล์ระบบ
 • ส่งคำสั่งที่สั่งการแล้วไปยังโปรแกรมแก้ไขข้อความ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดตรวจสอบโพสต์บล็อกที่เกี่ยวข้องที่บล็อกของอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง AWS


คู่มือผู้ใช้สำหรับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง AWS จะช่วยแนะนำขั้นตอนการติดตั้งและการกำหนดค่าเครื่องมือ หลังจากนั้น คุณจะสามารถเริ่มติดต่อบริการ AWS ของคุณได้จากบรรทัดคำสั่ง

$ aws ec2 describe-instances


$ aws ec2 start-instances --instance-ids i-1348636c


$ aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:546419318123:OperationsError --message "Script Failure"


$ aws sqs receive-message --queue-url https://queue.amazonaws.com/546419318123/Test

คุณสามารถรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งเพื่อดูบริการที่รองรับด้วย

$ aws help

ปฏิบัติการสำหรับบริการด้วย

$ aws autoscaling help

และพารามิเตอร์สำหรับการดำเนินงานของบริการด้วย

$ aws autoscaling create-auto-scaling-group help


คำสั่งไฟล์แบบใหม่ทำให้การจัดการออบเจกต์ Amazon S3 เป็นเรื่องง่ายดาย การใช้วากยสัมพันธ์ (Syntax) ที่คุ้นเคยทำให้คุณสามารถดูเนื้อหาของบักเก็ต S3 ในรายการแบบสารบบได้

$ aws s3 ls s3://mybucket

                LastWriteTime            Length Name

                ------------             ------ ----

                                PRE myfolder/

2013-09-03 10:00:00           1234 myfile.txt

คุณสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์หลายไฟล์แบบเรียกซ้ำโดยใช้คำสั่งระดับโฟลเดอร์เพียงคำสั่งเดียว AWS CLI จะเริ่มการโอนย้ายเหล่านี้ไปพร้อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

$ aws s3 cp myfolder s3://mybucket/myfolder --recursive

upload: myfolder/file1.txt to s3://mybucket/myfolder/file1.txt

upload: myfolder/subfolder/file1.txt to s3://mybucket/myfolder/subfolder/file1.txt

คำสั่งแบบซิงค์สามารถทำให้การประสานเนื้อหาของโฟลเดอร์บนเครื่องพร้อมทำสำเนาไว้ในบักเก็ต S3 เป็นเรื่องง่ายดาย

$ aws s3 sync myfolder s3://mybucket/myfolder --exclude *.tmp

upload: myfolder/newfile.txt to s3://mybucket/myfolder/newfile.txt


โปรดดูรายการบริการที่รองรับทั้งหมดที่ข้อมูลอ้างอิงคำสั่ง AWS CLI


ติดต่อกับผู้พัฒนาคนอื่นได้ที่ฟอรัมชุมชน AWS CLI »

โปรดดูตัวอย่างและอื่นๆ ที่คู่มือผู้ใช้ »

เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ AWS CLI ล่าสุดที่บันทึกย่อประจำรุ่น »

ค้นหาซอร์สโค้ดที่คลัง GitHub »