AWS Command Line Interface (CLI) เป็นเครื่องมือเบ็ดเสร็จสำหรับจัดการบริการ AWS ของคุณ ด้วยการดาวน์โหลดและกำหนดค่าโดยใช้เครื่องมือเพียงชิ้นเดียว คุณจึงสามารถควบคุมสารพัดบริการ AWS ได้จากบรรทัดคำสั่งและกำหนดให้บริการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยชุดคำสั่ง

AWS CLI v2 มีคุณสมบัติใหม่มากมาย ได้แก่ ตัวติดตั้งที่ได้รับการปรับปรุง, ตัวเลือกการกำหนดค่าใหม่ๆ เช่น AWS Single Sign-On (SSO) และคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย 

 

Windows
ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานตัวติดตั้ง Windows รุ่น 64 บิต

MacOS
ดาวน์โหลดและเปิดใช้งานตัวติดตั้ง MacOS PKG

Linux
ดาวน์โหลด แตกไฟล์ และเปิดใช้งานตัวติดตั้ง Linux

Amazon Linux
AWS CLI จะติดตั้งไว้แล้วสำหรับ Amazon Linux AMI

บันทึกย่อประจำรุ่น
โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันล่าสุดที่บันทึกย่อประจำรุ่น


aws-shell เป็นโปรแกรมเชลล์ระบบแบบบรรทัดคำสั่งซึ่งมีคุณสมบัติที่สะดวกและมีความสามารถในการผลิตเพื่อช่วยทั้งผู้ใช้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญในการใช้งาน AWS Command Line Interface คุณสมบัติหลักมีดังต่อไปนี้

 • การเติมฟัสซีแบบอัตโนมัติสำหรับ
  • คำสั่ง (เช่น ec2, describe-instances, sqs, create-queue)
  • ตัวเลือก (เช่น --instance-ids, --queue-url)
  • ตัวระบุตัวตนของทรัพยากร (เช่น ไอดีใน Amazon EC2 instance, คิว URL ใน Amazon SQS, ชื่อหัวเรื่องใน Amazon SNS)
 • เอกสารแทรกประกอบแบบไดนามิก
  • เอกสารประกอบสำหรับคำสั่งและตัวเลือกจะปรากฏขึ้นขณะที่พิมพ์
 • การออกคำสั่งเชลล์ระบบ OS
  • ใช้คำสั่ง OS แบบทั่วไป เช่น cat, ls และ cp รวมถึงสายท่อขาเข้าและขาออกโดยไม่ต้องออกจากเชลล์ระบบ
 • ส่งคำสั่งที่สั่งการแล้วไปยังโปรแกรมแก้ไขข้อความ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดตรวจสอบโพสต์บล็อกที่เกี่ยวข้องที่บล็อกของอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง AWS


คู่มือผู้ใช้สำหรับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง AWS จะช่วยแนะนำขั้นตอนการติดตั้งและการกำหนดค่าเครื่องมือ หลังจากนั้น คุณจะสามารถเริ่มติดต่อบริการ AWS ของคุณได้จากบรรทัดคำสั่ง

$ aws ec2 describe-instances


$ aws ec2 start-instances --instance-ids i-1348636c


$ aws sns publish --topic-arn arn:aws:sns:us-east-1:546419318123:OperationsError --message "Script Failure"


$ aws sqs receive-message --queue-url https://queue.amazonaws.com/546419318123/Test

คุณสามารถรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับบรรทัดคำสั่งเพื่อดูบริการที่รองรับด้วย

$ aws help

ปฏิบัติการสำหรับบริการด้วย

$ aws autoscaling help

และพารามิเตอร์สำหรับการดำเนินงานของบริการด้วย

$ aws autoscaling create-auto-scaling-group help


คำสั่งไฟล์แบบใหม่ทำให้การจัดการออบเจกต์ Amazon S3 เป็นเรื่องง่ายดาย การใช้วากยสัมพันธ์ (Syntax) ที่คุ้นเคยทำให้คุณสามารถดูเนื้อหาของบักเก็ต S3 ในรายการแบบสารบบได้

$ aws s3 ls s3://mybucket

                LastWriteTime            Length Name

                ------------             ------ ----

                                PRE myfolder/

2013-09-03 10:00:00           1234 myfile.txt

คุณสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์หลายไฟล์แบบเรียกซ้ำโดยใช้คำสั่งระดับโฟลเดอร์เพียงคำสั่งเดียว AWS CLI จะเริ่มการโอนย้ายเหล่านี้ไปพร้อมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

$ aws s3 cp myfolder s3://mybucket/myfolder --recursive

upload: myfolder/file1.txt to s3://mybucket/myfolder/file1.txt

upload: myfolder/subfolder/file1.txt to s3://mybucket/myfolder/subfolder/file1.txt

คำสั่งแบบซิงค์สามารถทำให้การประสานเนื้อหาของโฟลเดอร์บนเครื่องพร้อมทำสำเนาไว้ในบักเก็ต S3 เป็นเรื่องง่ายดาย

$ aws s3 sync myfolder s3://mybucket/myfolder --exclude *.tmp

upload: myfolder/newfile.txt to s3://mybucket/myfolder/newfile.txt


โปรดดูรายการบริการที่รองรับทั้งหมดที่ข้อมูลอ้างอิงคำสั่ง AWS CLI


ติดต่อกับผู้พัฒนาคนอื่นได้ที่บอร์ดชุมชน AWS CLI »

โปรดดูตัวอย่างและอื่นๆ ที่คู่มือผู้ใช้ »

เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือ CLI ล่าสุดที่บันทึกย่อประจำรุ่น »

ค้นหาซอร์สโค้ดที่คลัง GitHub »