ข้อมูลทั่วไป

ถาม: Amazon Elastic File System คืออะไร

Amazon EFS คือบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ตั้งค่า ปรับขนาด และปรับค่าใช้จ่ายของพื้นที่จัดเก็บไฟล์ใน Amazon Cloud ได้อย่างง่ายดาย เพียงคลิกใน AWS Management Console ไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถสร้างระบบไฟล์ที่สามารถเข้าถึงอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 ผ่านอินเทอร์เฟซระบบไฟล์ (โดยใช้ API I/O ไฟล์ระบบปฏิบัติการมาตรฐาน) และรองรับความหมายการเข้าถึงระบบไฟล์เต็มรูปแบบ (เช่น ความสอดคล้องสูงและการล็อกไฟล์)

ระบบไฟล์ Amazon EFS สามารถปรับขนาดข้อมูลจากกิกะไบต์เป็นเพตะไบต์ได้อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บ อินสแตนซ์ Amazon EC2 หลายสิบ หลายร้อย หรือกระทั่งหลายพันรายการสามารถเข้าถึงระบบไฟล์ Amazon EFS ได้พร้อมกัน และ Amazon EFS มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอสำหรับ Amazon EC2 แต่ละอินสแตนซ์ Amazon EFS ได้รับการออกแบบมาให้พร้อมใช้งานและมีความคงทนสูง Amazon EFS ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำหรือค่าติดตั้ง และคุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น

ถาม: Amazon EFS รองรับกรณีใช้งานแบบใดบ้าง

Amazon EFS ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปริมาณงานและแอปพลิเคชันต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึง Big Data และการวิเคราะห์, เวิร์กโฟลว์การประมวลผลสื่อ, การจัดการเนื้อหา, การนำเสนอเว็บ และไดเรกทอรีหลัก

ถาม: ฉันควรใช้อะไรระหว่าง Amazon EFS เทียบกับ Amazon S3 เทียบกับ Amazon Elastic Block Store (EBS)

Amazon Web Services (AWS) มีบริการพื้นที่จัดเก็บบนระบบคลาวด์ที่รองรับปริมาณงานพื้นที่จัดเก็บอย่างกว้างขวาง

Amazon EFS คือบริการพื้นที่จัดเก็บไฟล์สำหรับใช้ร่วมกับ Amazon EC2 Amazon EFS มีอินเทอร์เฟซระบบไฟล์ ความหมายการเข้าถึงระบบไฟล์ (เช่น ความสอดคล้องสูงและการล็อกไฟล์) และพื้นที่จัดเก็บที่อินสแตนซ์ของ Amazon EC2 สูงสุดหลายพันรายการสามารถเข้าถึงได้พร้อมกัน

Amazon EBS คือบริการพื้นที่จัดเก็บระดับบล็อกสำหรับใช้ร่วมกับ Amazon EC2 Amazon EBS ให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับปริมาณงานที่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงข้อมูลจากอินสแตนซ์ EC2 เดี่ยวโดยมีเวลาแฝงต่ำสุด

Amazon S3 คือบริการพื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ Amazon S3 ช่วยให้ข้อมูลใช้งานได้ผ่าน API อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องประเมินเมื่อนึกถึง Amazon EFS

ถาม: Amazon EFS สามารถใช้ได้ในภูมิภาคใดบ้าง

โปรดดูผลิตภัณฑ์และบริการระดับเขต สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการ Amazon EFS โดยแบ่งตามเขต

ถาม: ฉันจะเริ่มใช้ Amazon EFS ได้อย่างไร

คุณต้องมีบัญชี AWS เพื่อใช้งาน Amazon EFS หากคุณยังไม่มีบัญชี AWS คุณสามารถลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS และรับสิทธิ์เข้าถึง AWS Free Tier โดยทันที

หากคุณเคยสร้างบัญชี AWS ไว้แล้ว โปรดอ้างอิงตามคู่มือเริ่มใช้งาน Amazon EFS เพื่อเริ่มใช้ Amazon EFS คุณสามารถสร้างระบบไฟล์ได้ผ่าน AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) และ Amazon EFS API (และ SDK เฉพาะภาษาต่างๆ)

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึงระบบไฟล์จาก Amazon EC2 Instance ได้อย่างไร

เพื่อเข้าถึงระบบไฟล์ ให้คุณติดตั้งระบบไฟล์บนอินสแตนซ์ Linux ของ Amazon EC2 โดยใช้คำสั่งติดตั้ง Linux มาตรฐาน และชื่อ DNS ของระบบไฟล์ เพื่อให้การเข้าถึงระบบไฟล์ EFS เป็นไปได้อย่างง่ายดาย เราแนะนำให้ใช้ยูทิลีตีตัวช่วยติดตั้งของ EFS  เมื่อติดตั้งแล้ว คุณจะสามารถทำงานกับไฟล์และไดเรกทอรีต่างๆ ในระบบไฟล์ของคุณได้เหมือนกับที่ทำงานกับระบบไฟล์ภายใน

Amazon EFS ใช้โปรโตคอล Network File System เวอร์ชัน 4 (NFS v4) สำหรับตัวอย่างวิธีการเข้าถึงระบบไฟล์จาก Amazon EC2 instance แบบทีละขั้นตอน โปรดดูคู่มือที่นี่

ถาม: ประเภทอินสแตนซ์และ AMI ใดของ Amazon EC2 ที่ใช้ได้กับ Amazon EFS

Amazon EFS ใช้งานได้กับ AMI บน Linux สำหรับ Amazon EC2 คุณสามารถผสมและจับคู่ประเภทอินสแตนซ์ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟล์ระบบเดียวได้ สำหรับตัวอย่างวิธีการเข้าถึงระบบไฟล์จาก Amazon EC2 instance แบบทีละขั้นตอน โปรดดูคู่มือประเภทอินสแตนซ์ที่นี่

ถาม: ฉันสามารถจัดการระบบไฟล์ได้อย่างไร

Amazon EFS คือบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ดังนั้นโครงสร้างพื้นที่จัดเก็บไฟล์ทั้งหมดจะได้รับการจัดการ หากคุณใช้ Amazon EFS คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการปรับใช้และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นที่จัดเก็บไฟล์อันซับซ้อนได้ ระบบไฟล์ Amazon EFS จะขยายและลดขนาดได้อัตโนมัติตามการเพิ่มและการลบไฟล์ คุณจึงไม่จำเป็นต้องจัดซื้อหรือจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บ

คุณสามารถจัดการระบบไฟล์ได้ผ่าน AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) และ Amazon EFS API (SDK ในภาษาเฉพาะต่างๆ) Console, API และ SDK มีความสามารถในการสร้างและลบระบบไฟล์ กำหนดวิธีเข้าถึงไฟล์ สร้างและแก้ไขแท็กระบบไฟล์ เปิดใช้งานคุณสมบัติเช่น ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานและการจัดการรอบการใช้งาน รวมถึงแสดงข้อมูลระบบไฟล์โดยละเอียด

ถาม: ฉันจะโหลดข้อมูลลงในระบบไฟล์อย่างไร

AWS DataSync มีวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการซิงค์ระบบไฟล์ที่มีอยู่กับ Amazon EFS อย่างปลอดภัย  DataSync ทำงานบนการเชื่อมต่อเครือข่าย รวมถึงบน AWS Direct Connect หรือ AWS VPN AWS Direct Connect มีการเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะที่มีแบนด์วิดท์สูงและมีเวลาแฝงต่ำ ซึ่งคุณสามารถติดตั้งระบบไฟล์ EFS ได้ คุณสามารถใช้ AWS DataSync เพื่อคัดลอกไฟล์ระหว่างระบบไฟล์ EFS สองระบบ รวมถึงไฟล์ที่อยู่ในภูมิภาค AWS ที่แตกต่างกันและที่อยู่ในบัญชี AWS ที่แตกต่างกัน  นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือคัดลอกมาตรฐานของ Linux ในการย้ายไฟล์ข้อมูลไปยัง Amazon EFS ได้ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบไฟล์จากเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร โปรดดูที่ส่วนการเข้าถึงระบบภายในของคำถามที่พบบ่อยนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์ของ Amazon โปรดดูหน้าการย้ายข้อมูลระบบคลาวด์

คลาสพื้นที่จัดเก็บและการจัดการรอบการใช้งาน

ถาม: พื้นที่จัดเก็บของ Amazon EFS มีคลาสใดบ้าง

Amazon EFS มีคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐานและแบบที่เข้าถึงไม่บ่อย คลาสพื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐาน ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณงานระบบไฟล์ที่ใช้งานเป็นประจำ และคุณจะชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บระบบไฟล์ที่คุณใช้ต่อเดือน EFS Infrequent Access (EFS IA) เป็นคลาสพื้นที่จัดเก็บที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าและมีการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสำหรับไฟล์ที่ไม่ได้เข้าถึงทุกวัน ข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS IA จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบมาตรฐาน 85% และต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่คุณอ่านหรือเขียนลงในไฟล์ ระบบไฟล์ EFS ให้บริการข้อมูลอย่างโปร่งใสจากพื้นที่จัดเก็บทั้งสองคลาส

ถาม: ฉันจะย้ายไฟล์ไปยัง EFS IA ได้อย่างไร

การย้ายไฟล์ไปยัง EFS IA เริ่มต้นด้วยการเปิดใช้งานการจัดการรอบการใช้งานของ EFS และเลือกนโยบายแบบไม่มีอายุ การจัดการรอบการใช้งานจะย้ายข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS IA ตามนโยบายรอบการใช้งานที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายไฟล์ไปยัง EFS IA ได้โดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้เข้าถึงไฟล์เป็นเวลา 14 วัน

ถาม: ฉันควรจะเปิดใช้การจัดการรอบการใช้งานเมื่อใด

เปิดใช้การจัดการรอบการใช้งานเมื่อระบบไฟล์ของคุณมีไฟล์ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกวันเพื่อลดต้นทุนด้านพื้นที่จัดเก็บ EFS IA เหมาะสำหรับลูกค้า EFS ที่ต้องการชุดข้อมูลแบบครบถ้วนเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทันทีและต้องการที่จะประหยัดต้นทุนด้านพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อไฟล์ของตนมีการเข้าถึงน้อยลงกว่าเดิม ตัวอย่างประกอบด้วยการตรวจสอบความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง หรือการสำรองและกู้คืนข้อมูล

ถาม: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันปิดใช้งาน EFS Lifecycle Management

เมื่อคุณปิดใช้การจัดการรอบการใช้งาน ระบบจะไม่ย้ายไฟล์ไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบเข้าถึงไม่บ่อยอีกต่อไป และไฟล์ใดๆ ที่ย้ายไปยัง EFS IA แล้วจะยังคงอยู่ในนั้น

ถาม: ระบบจะรองรับคุณสมบัติใดบ้างของ Amazon EFS เมื่อใช้คลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS IA

คลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS IA นั้นรองรับคุณสมบัติทั้งหมดของ Amazon EFS ไฟล์ที่มีขนาดเล็กกว่า 128 KiB จะไม่สามารถใช้ Lifecycle Management และจะถูกจัดเก็บไว้ใน EFS Standard เสมอ

ถาม: มีความแตกต่างของเวลาแฝงหรือไม่ระหว่างคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐานของ EFS และแบบเข้าถึงไม่บ่อยของ EFS

เมื่ออ่านจากหรือเขียนลงใน EFS IA เวลาแฝงของไบต์แรกจะสูงกว่าใน EFS Standard EFS Standard ออกแบบมาเพื่อมอบเวลาแฝงโดยเฉลี่ยเป็นเลขหลักเดียว และ EFS IA ออกแบบมาเพื่อมอบเวลาแฝงโดยเฉลี่ยเป็นเลขสองหลัก

ถาม: ปริมาณการประมวลผลใดบ้างที่ฉันสามารถผลักดันต่อไฟล์ที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงไม่บ่อยของ EFS

ปริมาณการประมวลผลที่คุณสามารถผลักดันต่อระบบไฟล์ EFS จะปรับมาตราส่วนเป็นเส้นตรงกับจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐานของ EFS ระบบไฟล์ EFS ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ตามสามารถเพิ่มปริมาณการประมวลผลได้สูงสุด 100 MiB/วินาที ระบบไฟล์ที่มีพื้นที่จัดเก็บมาตรฐานมากกว่า 1 TiB สามารถเพิ่มปริมาณการประมวลผลได้สูงสุดถึง 100 MiB/วินาทีต่อ TiB ของข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐานของ EFS หากคุณต้องการปริมาณการประมวลผลไปยัง EFS IA มากกว่าที่ระบบไฟล์อนุญาต ให้ใช้ปริมาณการประมวลผลที่จัดเตรียมไว้ของ EFS

การปกป้องข้อมูลและความพร้อมใช้งานของข้อมูล

ถาม: Amazon EFS ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความคงทนและความพร้อมใช้งานสูงอย่างไร

อ็อบเจ็กต์ระบบไฟล์ทั้งหมด (เช่น ไดเรกทอรี ไฟล์ และลิงก์) จะนำไปจัดเก็บซ้ำใน Availability Zone หลายแห่ง นอกจากนั้นยังสามารถเข้าถึงระบบไฟล์จากทุก Availability Zone ได้พร้อมกันในภูมิภาคที่มีระบบไฟล์อยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถออกแบบแอปพลิเคชันของคุณให้เปลี่ยนจาก AZ ไปยัง AZ อื่นในภูมิภาค เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันมีความพร้อมใช้งานสูงสุด เป้าหมายติดตั้งได้รับการออกแบบเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง

ถาม: Amazon EFS มีข้อตกลงระดับบริการ (Service Level Agreement หรือ SLA) หรือไม่

มี Amazon EFS SLA ให้เครดิตการบริการ หากเปอร์เซ็นต์การทำงานต่อเดือนของลูกค้าต่ำกว่าข้อตกลงระดับบริการในรอบการเก็บค่าบริการใดๆ

ถาม: ฉันสามารถสำรองข้อมูลระบบไฟล์ได้อย่างไร

Amazon EFS ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความคงทนสูง คุณสามารถใช้ AWS Backup เพื่อกำหนดเวลาการสำรองข้อมูลระบบไฟล์ Amazon EFS ที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ภาพรวมคำแนะนำสำหรับ Amazon EFS: โซลูชันการสำรองข้อมูลระบบไฟล์ Amazon EFS

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึงระบบไฟล์จากนอก VPC ของฉันได้อย่างไร

อินสแตนซ์ Amazon EC2 ใน VPC ของคุณสามารถเข้าถึงระบบไฟล์ได้โดยตรง และอินสแตนซ์ Amazon EC2 Classic นอก VPC ของคุณสามารถติดตั้งระบบไฟล์ผ่าน ClassicLink ได้ อินสแตนซ์ Amazon EC2 ใน VPC อื่นๆ สามารถเข้าถึงระบบไฟล์ของคุณได้หากเชื่อมต่อโดยใช้การเชื่อมต่อ VPC ในระดับเดียวกันหรือ VPC Transit Gateway เซิร์ฟเวอร์ในองค์กรสามารถติดตั้งระบบไฟล์ได้ผ่านการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect หรือ AWS VPN กับ VPC ของคุณ

ขนาดและประสิทธิภาพ

ถาม: ฉันสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากเท่าใด

ระบบไฟล์ Amazon EFS สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึงระดับเพตะไบต์ ระบบไฟล์ Amazon EFS มีความยืดหยุ่นและสามารถขยายและลดขนาดได้อัตโนมัติตามการเพิ่มและการลบไฟล์ คุณไม่ต้องจัดเตรียมขนาดระบบไฟล์ล่วงหน้า และจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น

ถาม: สามารถเชื่อมต่อ Amazon EC2 Instance กับระบบไฟล์ได้กี่รายการ

Amazon EFS รองรับการเชื่อมต่อ Amazon EC2 Instance กับระบบไฟล์ตั้งแต่หนึ่งถึงหลายพันรายการพร้อมกัน

ถาม: ฉันสามารถสร้างระบบไฟล์ได้กี่รายการ

คุณสามารถสร้างระบบไฟล์ได้สูงสุด 1,000 รายการต่อภูมิภาค สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของ Amazon EFS โปรดไปที่หน้าขีดจำกัดของ Amazon EFS

ถาม: Amazon EFS มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับโซลูชันพื้นที่จัดเก็บอื่น

ระบบไฟล์ Amazon EFS จะถูกกระจายไปตามเซิร์ฟเวอร์พื้นที่จัดเก็บนับไม่ถ้วน ซึ่งช่วยให้ระบบไฟล์สามารถขยายเป็นระดับเพตะไบต์ได้และสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณจากอินสแตนซ์ Amazon EC2 หลายรายการได้พร้อมกัน การออกแบบ Amazon EFS แบบกระจายช่วยหลีกเลี่ยงสภาวะคอขวดและข้อจำกัดต่างๆ ที่มีในเซิร์ฟเวอร์ไฟล์แบบเดิม

การออกแบบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบกระจายช่วยให้แอปพลิเคชันแบบมัลติเธรดและแอปพลิเคชันที่เข้าถึงข้อมูลจากอินสแตนซ์ Amazon EC2 หลายรายการพร้อมกันสามารถกระตุ้นระดับปริมาณการประมวลผลและ IOP โดยรวมได้อย่างมาก ตัวอย่างแอปพลิเคชัน ได้แก่ ปริมาณงาน Big Data และการวิเคราะห์, เวิร์กโฟลว์การประมวลผลสื่อ, การจัดการเนื้อหา และการนำเสนอเว็บ

ตารางด้านล่างนี้จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพระดับสูงและคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่จัดเก็บสำหรับพื้นที่จัดเก็บบล็อกบนระบบคลาวด์และไฟล์ของ AWS

  Amazon EFS Amazon EBS (io1)

เวลาแฝงต่อการทำงาน

ต่ำ สม่ำเสมอ

ต่ำที่สุด สม่ำเสมอ

ระดับปริมาณการประมวลผล

หลาย GB ต่อวินาที

หนึ่ง GB ต่อวินาที

คุณลักษณะแบบกระจายของ Amazon EFS ช่วยให้มีความพร้อมใช้งานและความคงทนในระดับสูง อีกทั้งยังสามารถปรับขนาดได้อย่างยืดหยุ่น สถาปัตยกรรมแบบกระจายนี้ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเวลาแฝงต่ำสำหรับการทำงานของแต่ละไฟล์ ในระดับเวลาแฝงต่อการทำงานนี้ ปริมาณการประมวลผลโดยรวมมักจะเพิ่มขึ้นตามขนาด I/O โดยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายจะถูกตัดทอนลงตามปริมาณข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น การรองรับปริมาณงานที่ทำงานพร้อมกันได้สูงของ Amazon EFS (เช่น การทำงานที่สม่ำเสมอจากหลายเธรดและ EC2 instance หลายรายการ) ช่วยให้มีระดับปริมาณการประมวลผลและ IOP โดยรวมที่สูง

ถาม: โหมดประสิทธิภาพ “จุดประสงค์ทั่วไป” และ “I/O สูงสุด” แตกต่างกันอย่างไร ฉันควรเลือกโหมดใด

โหมดประสิทธิภาพ “จุดประสงค์ทั่วไป” เหมาะสำหรับระบบไฟล์โดยส่วนมากและเป็นโหมดที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อคุณสร้างระบบไฟล์ขึ้นมา โหมดประสิทธิภาพ “I/O สูงสุด” เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่มีอินสแตนซ์ EC2 หลายสิบ หลายร้อย หรือหลายพันรายการเข้าถึงระบบไฟล์อยู่ ซึ่งจะปรับระดับปริมาณการประมวลผลโดยรวมให้สูงขึ้นและการทำงานต่อวินาทีที่มีเวลาแฝงสำหรับการทำงานของไฟล์สูงขึ้นเล็กน้อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบในส่วนประสิทธิภาพของระบบไฟล์

ถาม: ระบบไฟล์รองรับปริมาณการประมวลผลได้เท่าใด

ปริมาณการประมวลผลที่ใช้ได้กับระบบไฟล์จะปรับเปลี่ยนไปตามการขยายขนาดระบบไฟล์ เนื่องจากปริมาณงานที่อ้างอิงตามไฟล์มักจะมีความไม่แน่นอน ซึ่งต้องใช้ปริมาณการประมวลผลระดับสูงช่วงหนึ่งและใช้ปริมาณการประมวลผลระดับต่ำกว่าในช่วงเวลาที่เหลือ Amazon EFS ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้มีปริมาณการประมวลผลระดับสูงในช่วงเวลาหนึ่ง ทุกระบบไฟล์มีประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานที่สม่ำเสมอที่ 50 MB/วินาที ต่อ TB ของพื้นที่จัดเก็บคลาสมาตรฐาน ทุกระบบไฟล์ (ไม่ว่าขนาดใดก็ตาม) สามารถเพิ่มเป็น 100 MB/วินาที ได้ และทุกระบบไฟล์ที่มากกว่า 1 TB ของพื้นที่จัดเก็บคลาสมาตรฐานสามารถเพิ่มเป็น 100 MB/วินาที ต่อ TB ได้ ปริมาณการประมวลสูงสุดที่ใช้ได้กับระบบไฟล์จะปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่จัดเก็บของคุณในพื้นที่จัดเก็บคลาสมาตรฐานของ Amazon EFS โดยอัตโนมัติและเป็นเชิงเส้น โดยอ้างอิงตามข้อมูลที่คุณเพิ่มลงในระบบไฟล์

ปริมาณการประมวลของระบบไฟล์จะแชร์ข้ามอินสแตนซ์ Amazon EC2 ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบไฟล์ ตัวอย่างเช่น ระบบไฟล์ขนาด 1TB ที่เพิ่มปริมาณการประมวลเป็น 100 MB/วินาที สามารถกระตุ้นเป็น 100 MB/วินาที จากอินสแตนซ์ Amazon EC2 เดี่ยวได้ หรืออินสแตนซ์ Amazon EC2 10 รายการสามารถกระตุ้นเป็น 100 MB/วินาที โดยรวมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบในส่วนประสิทธิภาพของระบบไฟล์

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน

ถาม: ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานคืออะไรและควรใช้เมื่อใด

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานช่วยให้ลูกค้า Amazon EFS สามารถจัดเตรียมปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์ได้โดยไม่ต้องอ้างอิงตามปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์ให้เหมาะสมตามความต้องการของแอปพลิเคชัน

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานของ Amazon EFS ใช้งานได้กับแอปพลิเคชันที่มีปริมาณการประมวลผลสูงตามอัตราส่วนพื้นที่จัดเก็บ (MB/วินาที ต่อ TB) ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ใช้งาน Amazon EFS ในส่วนเครื่องมือพัฒนา การนำเสนอเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันจัดการเนื้อหา ซึ่งมีปริมาณข้อมูลในระบบไฟล์น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของปริมาณการประมวลผล จะได้รับปริมาณการประมวลผลระดับสูงที่แอปพลิเคชันของลูกค้าจำเป็นต้องใช้

คุณสามารถเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์ผ่าน AWS Console, AWS CLI หรือ AWS API สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน

ถาม: ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานของ Amazon EFS ทำงานอย่างไร

หากคุณเลือกปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานสำหรับระบบไฟล์ของคุณ คุณสามารถจัดเตรียมปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์โดยไม่อ้างอิงจากปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้และจ่ายค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บและปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานแยกกันได้ (เช่น 0.30 USD ต่อพื้นที่จัดเก็บมาตรฐานระดับ GB ต่อเดือน และ 6.00 USD สำหรับปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน MB/วินาที ต่อเดือนในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ))

เมื่อคุณเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น ปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์ของคุณจะปรับเปลี่ยนแบบเชิงเส้นไปตามปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในพื้นที่จัดเก็บคลาสมาตรฐานของ Amazon EFS ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้อัตราพื้นฐานของปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาที ต่อ GB ซึ่งรวมอยู่ในราคาของพื้นที่จัดเก็บมาตรฐาน

นอกจากนั้น ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานยังรวมถึงปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาที ต่อ GB (หรือ 1 MB/วินาที ต่อ 20 GB) ในราคาของพื้นจัดเก็บมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดเก็บข้อมูลขนาด 20 GB เป็นเวลาหนึ่งเดือนบน Amazon EFS ระดับมาตรฐานและกำหนดปริมาณการประมวลผลไว้ที่ 5 MB/วินาที เป็นเวลาหนึ่งเดือน คุณต้องจ่ายค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บ 20 GB ต่อเดือนและปริมาณการประมวลผล 4 (5-1) MB/วินาที ต่อเดือน

ถาม: ระบบจะคิดค่าบริการฉันในโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานอย่างไร

ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน ระบบจะคิดค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่คุณใช้และปริมาณการประมวลผลที่คุณจัดเตรียมแยกไว้ต่างหาก ระบบจะคิดค่าบริการคุณรายชั่วโมงตามขนาดต่อไปนี้

  • พื้นที่จัดเก็บ (ต่อ GB ต่อเดือน) – ระบบจะคิดค่าบริการคุณตามปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่คุณใช้ในระดับ GB ต่อเดือน
  • ปริมาณการประมวลผล (ต่อ MB/วินาที ต่อเดือน) – ระบบจะคิดค่าบริการคุณตามปริมาณการประมวลผลที่คุณจัดเตรียมไว้ในระดับ MB/วินาที ต่อเดือน

ถาม: ฉันสามารถเปลี่ยนปริมาณการประมวลที่เตรียมใช้งานของระบบไฟล์ของฉันได้บ่อยแค่ไหน

หากระบบไฟล์อยู่ในโหมดปริมาณการประมวลที่เตรียมใช้งาน คุณสามารถเพิ่มปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานของระบบไฟล์ได้บ่อยตามที่คุณต้องการ คุณสามารถลดปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานหรือเปลี่ยนระหว่างโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานและโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้นได้ ตราบใดที่การลดหรือการโหมดปริมาณการประมวลผลล่าสุดผ่านไปนานกว่า 24 ชั่วโมง

ถาม: ปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์คือเท่าใด หากตั้งค่าโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานไว้น้อยกว่าปริมาณการประมวลผลพื้นฐานที่ฉันใช้งานได้ในโหมดความเร็วสูงสุด

ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น ปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์จะปรับเปลี่ยนไปตามปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บไว้ หากระบบไฟล์ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานมีขนาดเพิ่มขึ้นหลังจากการกำหนดค่าเริ่มแรก อาจเป็นไปได้ที่ระบบไฟล์จะมีอัตราพื้นฐานในโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดสูงกว่าโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน

ในกรณีดังกล่าว ปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์จะเป็นปริมาณการประมวลผลที่ใช้งานได้ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น และคุณจะไม่ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับปริมาณการประมวลผลที่นอกเหนือจากค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่ความเร็วสูงสุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มความเร็วตามรูปแบบการเพิ่มความเร็วของปริมาณการประมวลผลของ Amazon EFS ได้อีกด้วย

ความปลอดภัย

การควบคุมการเข้าถึง

ถาม: ฉันสามารถควบคุมว่า Amazon EC2 instance ใดที่สามารถเข้าถึงระบบไฟล์ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถควบคุมว่า EC2 instance ใดที่สามารถเข้าถึงระบบไฟล์ของคุณได้โดยใช้ กฎกลุ่มการรักษาความปลอดภัย VPC และนโยบาย AWS Identity and Access Management (IAM) ใช้กฎกลุ่มการรักษาความปลอดภัย VPC เพื่อควบคุมปริมาณการใช้งานเครือข่ายไปยังและออกจากระบบไฟล์คุณ แนบนโยบาย IAM ไปยังระบบไฟล์ของคุณเพื่อควบคุมว่าไคลเอ็นต์ใดสามารถติดตั้งระบบไฟล์ของคุณได้ และด้วยสิทธิ์อนุญาตใด และใช้ EFS Access Point ในการจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ควบคุมการเข้าถึงไฟล์และไดเรกทอรีได้โดยใช้สิทธิ์อนุญาตระดับบุคคลและระดับกลุ่มที่อ้างอิงตาม POSIX

ถาม: ฉันจะใช้นโยบาย IAM เพื่อจัดการการเข้าถึงระบบไฟล์ได้อย่างไร

เมื่อใช้ Console ของ EFS คุณสามารถใช้นโยบายทั่วไปกับระบบไฟล์ของคุณ เช่น ปิดใช้การเข้าถึงหลัก บังคับการเข้าถึงแบบอ่านเท่านั้น หรือบังคับให้การเชื่อมต่อไปยังระบบไฟล์ของคุณทั้งหมดมีการเข้ารหัส นอกจากนี้คุณสามารถใช้นโยบายขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น การให้สิทธิ์เข้าถึงบทบาท IAM ต่างๆ รวมทั้งบทบาทในบัญชี AWS อื่นๆ

Access Point

ถาม: EFS Access Point คืออะไร

EFS Access Point ช่วยมอบการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ง่ายดายขึ้นให้กับชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในระบบไฟล์ของ EFS EFS Access Point ทำงานร่วมกับ AWS IAM และบังคับผู้ใช้และกลุ่มระบบปฏิบัติการ รวมถึงไดเรกทอรีสำหรับคำขอระบบไฟล์ที่เกิดขึ้นผ่านจุดเข้าถึง คุณสามารถสร้างจุดเข้าถึงได้หลายรายการต่อระบบไฟล์ และใช้จุดเข้าถึงเหล่านี้เพื่อมอบการเข้าถึงไปยังแอปพลิเคชันบางรายการ

ถาม: ทำไมฉันจึงต้องใช้ EFS Access Point

EFS Access Point เป็นวิธีอันยืดหยุ่นในการจัดการการเข้าถึงแอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อม NFS ซึ่งมีความสามารถในการปรับขนาด การรักษาความปลอดภัย และความง่ายดายในการใช้งานเพิ่มขึ้น กรณีใช้งานที่ได้รับประโยชน์จาก EFS Access Point ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมที่ใช้คอนเทนเนอร์ ซึ่งนักพัฒนาสร้างและปรับใช้คอนเทนเนอร์ของตัวเอง แอปพลิเคชันวิทยาการข้อมูลที่จำเป็นต้องมีการเข้าถึงข้อมูลการผลิต และการแชร์ไดเรกทอรีบางรายการในระบบไฟล์ของคุณกับบัญชี AWS อื่นๆ

ถาม: EFS Access Point ใช้งานอย่างไร

เมื่อสร้าง EFS Access Point คุณจะสามารถกำหนดค่าผู้ใช้และกลุ่มระบบปฏิบัติการ รวมถึงไดเรกทอรีหลักสำหรับการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ใช้ EFS Access Point ดังกล่าว หากคุณระบุเจ้าของไดเรกทอรีหลัก ทาง EFS จะสร้างจุดเข้าถึงขึ้นโดยอัตโนมัติ พร้อมสิทธิ์ที่คุณมอบให้เมื่อไคลเอ็นต์เชื่อมต่อจุดเข้าถึงดังกล่าวเป็นครั้งแรก คุณยังสามารถอัปเดตนโยบาย IAM ของระบบไฟล์ เพื่อนำไปใช้กับจุดเข้าถึงของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้นโยบายที่จำเป็นต้องมีข้อมูลประจำตัวของ IAM โดยเฉพาะ เพื่อเชื่อมต่อไปยังจุดเข้าถึงที่กำหนด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ EFS

การเข้ารหัส

ถาม: การเข้ารหัส Amazon EFS คืออะไร

Amazon EFS มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บอยู่และข้อมูลระหว่างถ่ายโอน

ข้อมูลที่จัดเก็บซึ่งเข้ารหัสไว้จะมีการเข้ารหัสอย่างโปร่งใสขณะเขียนข้อมูล และมีการถอดรหัสอย่างโปร่งใสขณะอ่านข้อมูล คุณจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขแอปพลิเคชันของคุณ AWS Key Management Service (KMS) จะเป็นตัวจัดการคีย์การเข้ารหัส ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างการจัดการคีย์เพื่อความปลอดภัย

การเข้ารหัสข้อมูลระหว่างถ่ายโอนใช้ Transport Layer Security (TLS) 1.2 ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ในการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งระหว่างไคลเอ็นต์ของคุณและระบบไฟล์ EFS

โดยสามารถกำหนดค่าการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บอยู่และข้อมูลระหว่างถ่ายโอนพร้อมกันหรือแยกกันได้ เพื่อให้ตอบสนองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะคุณ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้เกี่ยวกับการเข้ารหัส

ถาม: AWS Key Management Service (KMS) คืออะไร

AWS KMS ช่วยจัดการคีย์การเข้ารหัสสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บซึ่งเข้ารหัสไว้บนระบบไฟล์ EFS AWS KMS เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ง่ายต่อการสร้างและควบคุมคีย์การเข้ารหัสที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ โดยมีการผสานรวม AWS Key Management Service เข้ากับบริการของ AWS ได้แก่ Amazon EFS, Amazon EBS และ Amazon S3 เพื่อให้ง่ายต่อการเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้คีย์การเข้ารหัสที่คุณจัดการ AWS Key Management Service ยังผสานรวมกับ AWS CloudTrail เพื่อให้บันทึกการใช้งานคีย์ทั้งหมดกับคุณเพื่อช่วยให้เป็นไปตามข้อบังคับและข้อกำหนดที่จำเป็น

ถาม: ฉันจะเปิดใช้การเข้ารหัสสำหรับระบบไฟล์ Amazon EFS ได้อย่างไร

คุณสามารถเปิดใช้การเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอนโซล EFS หรือโดยใช้ AWS CLI หรือ SDK ระหว่างสร้างระบบไฟล์ใหม่ในคอนโซล EFS ให้คลิก “สร้างระบบไฟล์” และคลิกที่กล่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดใช้การเข้ารหัส

โดยสามารถเข้ารหัสข้อมูลที่จะถ่ายโอนระหว่างระบบไฟล์ Amazon EFS และไคลเอ็นต์ได้โดยใช้ตัวช่วยติดตั้งของ EFS

โดยสามารถกำหนดค่าการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บอยู่และข้อมูลระหว่างถ่ายโอนพร้อมกันหรือแยกกันได้ เพื่อให้ตอบสนองตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะคุณ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบสำหรับผู้ใช้เกี่ยวกับการเข้ารหัส

ถาม: การเข้ารหัสมีผลต่อประสิทธิภาพของ Amazon EFS หรือไม่

การเข้ารหัสข้อมูลมีผลกระทบต่อเวลาแฝง I/O และปริมาณการประมวลผลเพียงเล็กน้อย

การเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

ถาม: ฉันจะเข้าถึงระบบไฟล์ EFS จากเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรของฉันได้อย่างไร

หากต้องการเข้าถึงระบบไฟล์ EFS จากเซิร์ฟเวอร์ภายใน คุณต้องมีการเชื่อมต่อ AWS Direct Connect หรือ AWS VPN ระหว่างศูนย์ข้อมูลภายในและ Amazon VPC ของคุณ

คุณต้องติดตั้งระบบไฟล์ EFS บนเซิร์ฟเวอร์ Linux ภายในโดยใช้คำสั่งติดตั้ง Linux มาตรฐานสำหรับการติดตั้งระบบไฟล์ผ่านโปรโตคอล NFSv4.1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบไฟล์ EFS จากเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร โปรดดูที่เอกสารประกอบ

ถาม: ฉันทำอะไรได้บ้างจากการเปิดใช้การเข้าถึงระบบไฟล์ EFS จากเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรของฉัน

คุณสามารถติดตั้งระบบไฟล์ Amazon EFS ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ภายในของคุณได้ และสามารถย้ายข้อมูลไฟล์ไปยังและออกจาก Amazon EFS ได้โดยใช้เครื่องมือและสคริปต์ Linux มาตรฐานหรือ AWS DataSync ความสามารถในการย้ายข้อมูลไฟล์ไปยังและออกจากระบบไฟล์ Amazon EFS ช่วยให้มีกรณีใช้งานทั้งสามแบบดังนี้

กรณีแรก คุณสามารถย้ายข้อมูลออกจากศูนย์ข้อมูลภายในไปยังระบบไฟล์ Amazon EFS โดยถาวร

กรณีที่สอง คุณสามารถรองรับปริมาณงานความเร็วสูงบนระบบคลาวด์เพื่อลดภาระในการประมวลผลแอปพลิเคชันของคุณไปยังระบบคลาวด์ คุณสามารถย้ายข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ภายในของคุณไปยังระบบไฟล์ EFS ได้ นำไปวิเคราะห์บนคลัสเตอร์ของอินสแตนซ์ EC2 ใน Amazon VPC ของคุณ และจัดเก็บผลลัพธ์ไว้ในระบบไฟล์ EFS โดยถาวรหรือย้ายผลลัพธ์กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายในของคุณ

กรณีที่สาม คุณสามารถคัดลอกข้อมูลไฟล์ภายในองค์กรของคุณไปยัง EFS เพื่อรองรับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลจากเหตุภัยพิบัติ

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึงระบบไฟล์ Amazon EFS ของฉันพร้อมกันจากเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรของฉันและ Amazon EC2 instance ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเข้าถึงระบบไฟล์ Amazon EFS ของคุณพร้อมกันจากศูนย์ข้อมูลภายในของคุณและอินสแตนซ์ Amazon EC2 ใน Amazon VPC ของคุณได้ Amazon EFS มีความหมายในการเข้าถึงระบบไฟล์แบบเดียวกัน เช่น ความสอดคล้องของข้อมูลสูงและการล็อกไฟล์ จากทุก EC2 instance และเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรที่เข้าถึงระบบไฟล์

ถาม: หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดใดที่แนะนำสำหรับการย้ายข้อมูลไฟล์ไปยังและออกจากเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร

เนื่องจากความล่าช้าในการเผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่เดินทางจากระยะทางไกล เวลาแฝงของการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลภายในของคุณและ Amazon VPC ของคุณจึงอาจใช้เวลาประมาณ 10 มิลลิวินาที หากการทำงานของไฟล์เป็นแบบอันดับต่อเนื่องกัน เวลาแฝงของการเชื่อมต่อเครือข่ายจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณการประมวลผลในการอ่านและการเขียนของคุณ แต่ที่สำคัญคือ ปริมาณข้อมูลที่คุณสามารถอ่านหรือเขียนได้ในช่วงเวลาหนึ่งจะอ้างอิงตามเวลาที่ใช้สำหรับการอ่านและการเขียนให้แล้วเสร็จ หากต้องการเพิ่มปริมาณการประมวลผลสูงสุด ให้ดำเนินการทำงานของไฟล์โดยพร้อมกัน เพื่อให้ EFS สามารถประมวลผลการอ่านและการเขียนหลายรายการพร้อมกันได้ เครื่องมือมาตรฐานอย่าง GNU แบบคู่ขนาน ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการคัดลอกข้อมูลไฟล์โดยพร้อมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบออนไลน์

ถาม: ฉันจะคัดลอกข้อมูลที่มีอยู่จากพื้นที่จัดเก็บไฟล์ภายในองค์กรไปยัง Amazon EFS ได้อย่างไร

มีวิธีการมากมายเพื่อคัดลอกข้อมูลภายในที่มีอยู่ไปยัง Amazon EFS AWS DataSync มีวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายเพื่อซิงค์ระบบไฟล์ที่มีอยู่ไปยัง Amazon EFS อย่างปลอดภัย และทำงานได้บนทุกเครือข่ายซึ่งรวมถึง AWS Direct Connect

AWS Direct Connect มีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีแบนด์วิดท์สูงและมีเวลาแฝงต่ำ ซึ่งคุณสามารถติดตั้งระบบไฟล์ Amazon EFS ได้ เมื่อติดตั้งแล้ว คุณจะสามารถใช้ DataSync เพื่อคัดลอกข้อมูลไปยัง Amazon EFS ได้เร็วกว่าเครื่องมือคัดลอกแบบมาตรฐานของ Linux ถึง 10 เท่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS DataSync โปรดดูที่ส่วน DataSync ของคำถามที่พบบ่อยนี้

AWS DataSync

ถาม: AWS DataSync คืออะไร

AWS DataSync เป็นบริการถ่ายโอนข้อมูลแบบออนไลน์ที่ช่วยให้เคลื่อนย้ายข้อมูลระหว่างพื้นที่จัดเก็บภายในและ Amazon EFS ได้รวดเร็วและง่ายดายกว่า DataSync จะใช้โปรโตคอลที่สร้างขึ้นเพื่อเร่งและรักษาความปลอดภัยของการถ่ายโอนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ AWS Direct Connect ด้วยความเร็วที่สูงกว่าเครื่องมือแบบโอเพนซอร์สถึง 10 เท่า เมื่อใช้ DataSync แล้ว คุณจะสามารถดำเนินการย้ายข้อมูลเพียงครั้งเดียว โอนถ่ายข้อมูลภายในสำหรับการวิเคราะห์ในระบบคลาวด์ได้ทันเวลา และดำเนินการจำลองแบบไปยัง AWS สำหรับการปกป้องและกู้คืนข้อมูล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่หน้า AWS DataSync

ถาม: ฉันจะคัดลอกข้อมูลลงในหรือออกจากระบบไฟล์ EFS ด้วย AWS DataSync ได้อย่างไร

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน AWS DataSync อันดับแรกคุณจะต้องปรับใช้ตัวแทนซอฟต์แวร์ที่พร้อมให้ดาวน์โหลดจาก AWS Management Console เมื่อปรับใช้แล้ว คุณสามารถใช้ Console หรือ AWS Command Line Interface (CLI) เพื่อเชื่อมต่อตัวแทนไปยังระบบไฟล์ภายในองค์กรหรือบนระบบคลาวด์โดยใช้โปรโตคอล Network File System (NFS) จากนั้นให้เลือกระบบไฟล์ Amazon EFS และเริ่มต้นคัดลอกข้อมูล

ถาม: ข้อมูล EFS สามารถคัดลอกระหว่างภูมิภาคด้วย AWS DataSync ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถใช้ AWS DataSync เพื่อถ่ายโอนไฟล์ระหว่างระบบไฟล์ EFS สองระบบ รวมถึงไฟล์ที่อยู่ในภูมิภาค AWS ที่แตกต่างกันหรือที่อยู่ในบัญชี AWS ที่แตกต่างกัน  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบ

ความเข้ากันได้

ถาม: การทำงานร่วมกันและความเข้ากันได้ระหว่างบริการ AWS ที่มีอยู่และ Amazon EFS มีอะไรบ้าง

Amazon EFS สามารถทำงานร่วมกับบริการต่างๆ มากมายของ AWS ได้ ได้แก่ Amazon CloudWatch, AWS CloudFormation, AWS CloudTrail, AWS IAM และ AWS Tagging

Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบไฟล์โดยใช้ตัวชี้วัด AWS CloudFormation ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการระบบไฟล์โดยใช้เทมเพลต

AWS CloudTrail ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการเรียกใช้ API ของ Amazon EFS ในไฟล์บันทึก

AWS Identity and Access Management (IAM) ช่วยให้คุณสามารถควบคุมว่าผู้ใดที่สามารถจัดการระบบไฟล์ของคุณได้ บริการ AWS Tagging ช่วยให้คุณสามารถติดป้ายกำกับระบบไฟล์ด้วยข้อมูลเมตาที่คุณกำหนด

ถาม: Amazon EFS รองรับการล็อกประเภทใด

การล็อกใน Amazon EFS เป็นไปตามโปรโตคอล NFSv4.1 ในส่วนการล็อกที่แนะนำ และช่วยให้แอปพลิเคชันของคุณสามารถใช้งานได้ทั้งการล็อกทั้งไฟล์หรือการล็อกเฉพาะส่วน

ถาม: ระบบไฟล์มีชื่อเหมือนกันได้หรือไม่ (เช่น ชื่อบัคเก็ต Amazon S3)

ทุกระบบไฟล์มีหมายเลข ID ที่สร้างโดยอัตโนมัติที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถแท็กระบบไฟล์ของคุณด้วยชื่อ และชื่อเหล่านี้สามารถซ้ำกันได้

ราคาและการเรียกเก็บค่าบริการ

ถาม: Amazon EFS มีค่าบริการเท่าไร

สำหรับ Amazon EFS คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้ต่อเดือนเท่านั้น

เมื่อใช้โหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน คุณจะชำระค่าบริการของปริมาณการประมวลผลที่คุณจัดเตรียมไว้ต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง

EFS IA จะคำนวณราคาตามปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ไปและปริมาณข้อมูลที่เข้าถึง ระบบจะจัดเก็บไฟล์ไว้ใน EFS Standard และเรียกเก็บเงินตามอัตราแบบมาตรฐานจนกว่าการจัดการรอบการใช้งานจะย้ายไฟล์ของคุณไปยัง EFS IA อย่างครบถ้วน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ Amazon EFS โปรดดูที่หน้าราคา Amazon EFS

ถาม: ราคาของคุณรวมภาษีหรือไม่

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินประเทศในญี่ปุ่น การใช้บริการของ AWS จะต้องเสียภาษีการบริโภคของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้เพิ่มเติม

การเข้าถึงจากบริการอื่นๆ ของ AWS

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึง Amazon EFS จากคอนเทนเนอร์ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเข้าถึง Amazon EFS จากแอปพลิเคชันในคอนเทนเนอร์ที่เปิดใช้งานโดย Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ได้โดยใช้ทั้งประเภทการเปิดใช้งาน Amazon EC2 และ AWS Fargate โดยการอ้างอิงถึงระบบไฟล์ Amazon EFS ในคำจำกัดความของงานของคุณ ดูคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นใช้งานได้ในเอกสารประกอบของ Amazon ECS

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึง Amazon EFS จากพ็อด Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเข้าถึง Amazon EFS จากแอปพลิเคชันในคอนเทนเนอร์ที่เปิดใช้งานโดย Amazon EKS ผ่านประเภทการเปิดใช้งาน Amazon EC2 หรือ AWS Fargate ด้วยไดรเวอร์ CSI ของ Amazon EFS ดูคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นใช้งานได้ในเอกสารประกอบของ Amazon EKS

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึง Amazon EFS จากฟังก์ชัน AWS Lambda ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเข้าถึง Amazon EFS จากฟังก์ชันที่เรียกใช้ใน AWS Lambda ได้โดยการอ้างอิงถึงระบบไฟล์ Amazon EFS ในการตั้งค่าฟังก์ชันของคุณ ดูคำแนะนำสำหรับการเริ่มต้นใช้งานได้ในเอกสารประกอบของ AWS Lambda

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึง Amazon EFS จาก Amazon SageMaker ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลการฝึกฝนใน Amazon EFS จากงานฝึกฝนของ Amazon SageMaker ได้โดยการอ้างอิงถึงระบบไฟล์ Amazon EFS ในคำขอ CreateTrainingJob ของคุณ นอกจากนี้ EFS ยังถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติสำหรับไดเรกทอรีหลักที่สร้างโดย Amazon SageMaker Studio อีกด้วย

เรียนรู้เกี่ยวกับราคา Amazon EFS

ไปที่หน้าราคา
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EFS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา