ด้วย Amazon EFS คุณจะจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง

Amazon EFS มีคลาสพื้นที่จัดเก็บสองประเภท ได้แก่ คลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Standard และคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Infrequent Access (EFS IA) EFS IA มอบราคา/ประสิทธิภาพที่สมเหตุสมผลสำหรับไฟล์ที่ไม่ได้เข้าถึงทุกวัน หากต้องการโหลดข้อมูลเข้าไปใน EFS IA เพียงเปิดใช้งานการจัดการรอบการใช้งานสำหรับระบบไฟล์และประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้สูงสุด 92%

การวิจัยในอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ลูกค้าแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว มีการใช้งานไฟล์เพียง 20% และ 80% ที่เหลือไม่มีการเข้าถึงบ่อย จากข้อมูลการประมาณการดังกล่าว คุณสามารถจัดเก็บไฟล์ใน Amazon EFS ได้ในราคาเพียง 0.08 USD/GB ต่อเดือน*  ดูตัวอย่างการเสนอราคาแบบละเอียดด้านล่าง

*ราคาสำหรับภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS Standard (ค่าเริ่มต้น)

คลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Standard ออกแบบมาเพื่อปริมาณงานระบบไฟล์ที่ใช้งานอยู่ และคุณจะชำระค่าบริการตามจำนวนพื้นที่จัดเก็บระบบไฟล์ที่คุณใช้ต่อเดือนเท่านั้น

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS Infrequent Access

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Infrequent Access ได้รับการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสำหรับไฟล์ที่เข้าถึงไม่บ่อย ข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Infrequent Access จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบมาตรฐานและจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่คุณอ่านหรือเขียนลงในไฟล์

ปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดของ Amazon EFS (ค่าเริ่มต้น)

ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้นจะไม่มีค่าบริการสำหรับแบนด์วิดท์หรือคำขอ และคุณจะได้อัตราพื้นฐานของปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาทีต่อ GB ซึ่งรวมอยู่ในราคาของพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard

ปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานของ Amazon EFS

คุณสามารถเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน และเตรียมปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์แยกต่างหากจากปริมาณข้อมูลที่คุณจัดเก็บ และชำระค่าพื้นที่จัดเก็บและปริมาณการประมวลผลแบบแยกกัน เช่นเดียวกับโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุด โหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานยังรวมถึงปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาทีต่อ GB (หรือ 1 MB/วินาทีต่อ 20 GB) ในราคาของพื้นจัดเก็บ EFS Standard จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณเฉพาะปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานด้านบนที่คุณได้รับตามข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้


ตารางราคา

คุณสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ได้ฟรีสูงสุด 5 GB/เดือนภายใน 12 เดือนแรกบน AWS


ตัวอย่างราคา

ปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่เรียกเก็บเงินในหนึ่งเดือนจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยที่ใช้ตลอดทั้งเดือน เราวัดการใช้พื้นที่จัดเก็บของคุณเป็น “GB ต่อเดือน” ซึ่งจะรวบรวมไว้ตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน ตัวอย่างราคาเหล่านี้เป็นการประมาณค่าข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard 20% และการจัดเก็บข้อมูลในคลาส EFS IA 80% ตามค่าประมาณที่อุตสาหกรรมยอมรับ

ปริมาณการประมวลผลที่เรียกเก็บเงินในเดือนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานโดยเฉลี่ยซึ่งเกินปริมาณที่พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard อนุญาตในเดือนดังกล่าว เราวัดปริมาณการประมวลผลของคุณเป็น “MB/วินาทีต่อเดือน” ซึ่งจะรวบรวมไว้ตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน

ตัวอย่างที่ 1:

สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณตั้งอยู่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ใช้พื้นที่จัดเก็บ 100 GB ในคลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard และ 400 GB ในพื้นที่จัดเก็บ EFS Infrequent Access ของเดือนที่มี 31 วัน ในปลายเดือน คุณจะมียอดการใช้ GB ต่อชั่วโมงดังนี้

การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด (GB ต่อชั่วโมง) = 100 GB x 31 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 74,400 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS IA ทั้งหมด (GB ต่อชั่วโมง) = 400 GB x 31 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 297,600 GB ต่อชั่วโมง

เรารวบรวมจำนวน GB ต่อชั่วโมงและแปลงเป็น GB ต่อเดือน เพื่อคำนวณค่าบริการรายเดือนดังนี้:

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด: 74,400 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.30 USD/GB ต่อเดือน = 30.00 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS IA ทั้งหมด: 297,600 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.025 USD/GB ต่อเดือน = 10.00 USD

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด: 30.00 USD+ 10.00 USD= 40.00 USDหรือ 0.08 USD/GB ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 2:
ตัวอย่างนี้เปรียบเทียบสองกรณีที่ลูกค้าจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB ใน EFS Standard และ 400 GB ใน EFS IA ที่ภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ในกรณีแรก ลูกค้าเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น และในกรณีที่สอง ลูกค้ากำหนดค่าปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานไว้ที่ 10 MB/วินาที

โปรดทราบว่าลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับปริมาณการส่งผ่านข้อมูลพื้นฐานที่ 5 MB/วินาทีในทั้งสองกรณีเนื่องจากลูกค้าจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB ใน Amazon EFS

โหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น: ข้อมูลขนาด 100 GB ใน EFS Standard และ 400 GB ใน EFS IA ซึ่งใช้โหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุด

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด (ตามข้อมูลด้านบน): 40.00 USD

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน: ข้อมูล 100 GB ใน EFS Standard และ 400 GB ใน EFS IA ที่มีปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน 10 MB/วินาที

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด (ดูการคำนวณที่ด้านบน): 40.00 USD
ปริมาณการประมวลผลตามค่าเริ่มต้น (MB/วินาทีต่อชั่วโมง) = (74,400 GB ต่อชั่วโมง / 20 GB ต่อชั่วโมง) * 1 MB/วินาทีต่อชั่วโมง = 3,720 MB/วินาทีต่อชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานทั้งหมด (MB/วินาที-ชั่วโมง) = 10 MB/วินาที x 31 x 24 ชั่วโมง/วัน = 7,440 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ทั้งหมด (MB/วินาที-ชั่วโมง) = 7,440 MB/วินาที-ชั่วโมง – 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ทั้งหมด (MB/วินาที-เดือน) = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง / (31 วัน/เดือน x 24 ชั่วโมง/วัน) = 5 MB/วินาที-เดือน

ค่าบริการของปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานรายเดือนทั้งหมด = 5 MB/วินาที-เดือน x 6.00 = 30.00 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด + ค่าบริการของปริมาณการประมวลผลทั้งหมดรายเดือน = 40.00 USD + 30.00 USD = 70.00 USD

ตัวอย่างที่ 3:

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกรณีที่รูปแบบการเข้าถึงไฟล์ของคุณเปลี่ยนไปตามระยะเวลา และรวมถึงมิติราคาของ EFS IA แต่ละรายการ

สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณอยู่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในช่วงต้นของเดือนที่มี 31 วัน ระบบไฟล์จะจัดเก็บไฟล์ 1 TB ใน EFS Standard ในวันที่ 15 ของเดือน การจัดการรอบการใช้งานของ EFS จะย้ายไฟล์ 80% ไปยัง คลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Infrequent Access หลังจากไม่มีการเข้าถึง 14 วัน เมื่อไฟล์ที่ไม่มีการเข้าถึงบ่อยได้ย้ายไปยัง EFS IA แล้ว คุณจะอ่านค่าได้เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเดือนละครั้ง

ก่อนอื่น เราจะคำนวณราคาหลังการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ:

การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard 1 TB เป็นเวลา 14 วัน (GB ต่อชั่วโมง) = 1,000 GB x 14 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 336,000 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard 200 GB เป็นเวลา 17 วัน (GB ต่อชั่วโมง) = 200 GB x 17 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 81,600 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard (GB ต่อชั่วโมง): 336,000 GB ต่อชั่วโมง + 81,600 GB ต่อชั่วโมง = 417,600 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS IA 800 GB เป็นเวลา 17 วัน (GB ต่อชั่วโมง) = 800 GB x 17 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 326,400 GB ต่อชั่วโมง

จากนั้น เราจะแปลงการใช้งานพื้นที่จัดเก็บเป็น GB ต่อเดือน และคำนวณค่าบริการพื้นที่จัดเก็บดังนี้

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด: 417,600 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.30 USD/GB ต่อเดือน = 168.39 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS IA ทั้งหมด: 326,400 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.025 USD/GB ต่อเดือน = 10.97 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด: 168.39 USD + 10.97 USD = 179.36 USD

จากนั้น เราจะคำนวณค่าบริการเข้าถึงไฟล์ใน Amazon EFS Infrequent Access ดังนี้

การเปลี่ยนสถานะการจัดการรอบการใช้งานจาก EFS Standard เป็น EFS IA (เขียน): 800 GB * 0.01 USD/GB = 8 USD
การอ่านไฟล์ใน EFS IA: 800 GB * 0.01 USD/GB = 8 USD
ค่าบริการเข้าถึงไฟล์ใน EFS IA ทั้งหมด: 8 USD + 8 USD = 16 USD

ท้ายที่สุด เราคำนวณค่าบริการ EFS ทั้งหมดของเดือนดังนี้

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด + การเรียกเก็บเงินค่าบริการเข้าถึงทั้งหมด = 179.36 USD + 16 USD = 195.36 USD 


การถ่ายโอนข้อมูล

การย้ายข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS DataSync

DataSync

เพื่อลดความซับซ้อนและเร่งการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกจาก Amazon EFS คุณสามารถใช้ AWS DataSync ซึ่งเป็นบริการถ่ายโอนข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับการจัดการ ราคาตามการใช้งานของ DataSync นั้นเรียบง่ายและสามารถคาดการณ์ได้ คุณชำระเฉพาะข้อมูลที่ถ่ายโอนด้วยอัตราต่อกิกะไบต์แบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ สัญญา ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษา วงจรการพัฒนา หรือฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติม>>


การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS Backup

AWS Backup

ในการสำรองข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณ คุณสามารถใช้ AWS Backup ซึ่งเป็นบริการสำรองข้อมูลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ทำให้รวมศูนย์และสำรองข้อมูลอัตโนมัติทั่วทั้งบริการของ AWS ได้ง่าย AWS Backup ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมการสำรองข้อมูล รวมถึงค้นหาและกู้คืนการสำรองข้อมูลเมื่อจำเป็นได้ในที่เดียว ด้วย AWS Backup คุณจะจ่ายแค่เฉพาะปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่คุณใช้และจำนวนข้อมูลสำรองที่คุณกู้คืนในเดือนนั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม>>


ต้นทุนการเป็นเจ้าของ

Amazon EFS มีข้อได้เปรียบด้านราคาเหนือทางเลือกอื่นบนระบบคลาวด์แบบจัดการด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนที่สามารถบันทึกได้ ให้ดูตัวอย่างของต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO)ของ Amazon EFS ที่นี่

หากคุณจะตรวจสอบข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายของการย้ายไปยัง AWS Cloud คุณสามารถป้อนการกำหนดค่าในองค์กรลงในเครื่องคำนวณ TCO ที่นี่


ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ Amazon EFS

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EFS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา