Amazon Elastic File System (EFS) ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบพื้นที่จัดเก็บไฟล์แบบยืดหยุ่นอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลไฟล์ได้โดยไม่ต้องมีการจัดเตรียมหรือจัดการความจุและประสิทธิภาพของพื้นที่จัดเก็บ ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือค่าบริการสำหรับการติดตั้ง คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลักและสำรองที่คุณใช้ และสำหรับกิจกรรมการอ่าน การเขียน และการจัดระดับระบบไฟล์ EFS ของคุณเท่านั้น คุณจะชำระค่าบริการสำหรับการเข้าถึงแบบอ่านและเขียนโดยใช้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบยืดหยุ่น (แต่คุณสามารถเลือกจัดเตรียมประสิทธิภาพอัตราการโอนถ่ายข้อมูลล่วงหน้าได้โดยใช้อัตราการโอนถ่ายข้อมูลที่มีการเตรียมใช้งาน) และสำหรับการจัดระดับข้อมูลให้กับคลาสพื้นที่จัดเก็บ Infrequent Access และ Archive ของ EFS

EFS เสนอความได้เปรียบด้านราคาที่เห็นได้ใน EFS เมื่อเทียบกับทางเลือกระบบคลาวด์ที่จัดการด้วยตนเองอีกจำนวนมาก โดยมีค่าใช้จ่ายรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ต่ำเพียง 0.0315 USD/GB พร้อมประสิทธิภาพซึ่งจะปรับขนาดอัตโนมัติได้นับสิบ GB/s และ IOPS อีกนับแสน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณสามารถประหยัดได้ โปรดดูตัวอย่างราคาของ EFS และตัวอย่างค่าใช้จ่ายรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ได้ที่นี่

Amazon EFS มีคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดสามคลาส ได้แก่ คลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ซึ่งมอบประสิทธิภาพที่มีเวลาแฝงต่ำกว่าระดับมิลลิวินาทีสำหรับข้อมูลที่ใช้งานเป็นประจำ, EFS Infrequent Access (EFS IA) ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงเพียงไม่กี่ครั้งต่อไตรมาส และ EFS Archive ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลที่มีอายุยาวนานและมีการเข้าถึงไม่เกินปีละสองสามครั้ง 

Amazon EFS ยังเสนอการปกป้องข้อมูลสำหรับไฟล์ของคุณด้วยการสำรองข้อมูล EFS และการจำลองแบบ EFS ด้วย EFS Backup คุณจะจ่ายแค่เฉพาะปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่คุณใช้และจำนวนข้อมูลสำรองที่คุณกู้คืนในเดือนนั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง ไปที่ AWS Backup เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ใช้ EFS Replication เพื่อจำลองระบบไฟล์ของคุณไปยังภูมิภาคหรือ Availability Zone (AZ) ที่คุณเลือก โดยไม่ต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมหรือกระบวนการแบบกำหนดเอง  

ตารางราคา

คุณสามารถใช้ได้ถึง 5 GB/เดือนในคลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard โดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน 12 เดือนแรกของคุณบน AWS

 • ระดับรีเจี้ยน (Multi-AZ) ที่มีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบยืดหยุ่น
 • ระดับรีเจี้ยน (Multi-AZ) ที่มีโหมดอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบดั้งเดิม
 • โซนเดียว (AZ เดียว)
 • การจำลองแบบและการถ่ายโอนข้อมูล
 • คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตราการถ่ายโอนข้อมูล EC2 ทั่วไปสำหรับกิจกรรมข้าม AZ หรือข้าม Region เมื่อคุณเข้าถึงระบบไฟล์ EFS ของคุณ รวมถึงเมื่อใช้การจำลองแบบ EFS ในการจำลองข้อมูลระบบไฟล์ข้าม AZ หรือ Region


  การจำลองแบบและการถ่ายโอนข้อมูลภายใน AWS Region เดียวกัน
  ไม่มีค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลเมื่อเข้าถึงเป้าหมายการติดตั้ง EFS จากภายใน Availability Zone (AZ) เดียวกัน หรือเมื่อจำลองข้อมูลข้ามระบบไฟล์ EFS ภายใน AZ เดียวกัน


  หากคุณเข้าถึงเป้าหมายการติดตั้ง EFS ของคุณจาก AZ อื่น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลข้าม EC2 (0.01 USD/GB) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” จาก AZ หากคุณจำลองข้อมูลระบบไฟล์ EFS โซนเดียวทั่วทั้ง AZ คุณจะชำระค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลข้าม AZ ของ EC2 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล "ออก" จาก AZ ต้นทาง


  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการถ่ายโอนข้อมูลภายใน AWS Region เดียวกันในหน้าราคาแบบตามความต้องการของ Amazon EC2


  การจำลองแบบและการถ่ายโอนข้อมูลข้าม AWS Region
  กิจกรรมการจำลองแบบและการถ่ายโอนข้อมูลข้าม AWS Region จะขึ้นอยู่กับอัตราการถ่ายโอนข้อมูลข้าม Region ของ EC2 หากคุณจำลองข้อมูลข้าม Region คุณจะชำระค่าบริการในอัตราการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Region EC2 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล "ออก" จาก Region ต้นทาง
  .
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการถ่ายโอนข้อมูลในหน้าราคาแบบตามความต้องการของ Amazon EC2

AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน EFS ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี เมื่อลงทะเบียน ลูกค้า AWS ใหม่จะได้รับพื้นที่จัดเก็บมาตรฐาน EFS ที่มีระบบไฟล์ตามรีเจี้ยนฟรี 5 GB เป็นเวลา 12 เดือน AWS Free Tier จะใช้ไม่ได้กับไฟล์ที่จัดเก็บในประเภทระบบไฟล์สำหรับพื้นที่จัดเก็บแบบโซนเดียว  

ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ใน AWS Region ทุกแห่งยกเว้น AWS GovCloud Region และปรับใช้ในการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ สำหรับข้อจำกัดการใช้งาน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลไฟล์ EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS Backup

AWS Backup

การสำรองข้อมูลไฟล์ EFS ขับเคลื่อนโดย AWS Backup ซึ่งเป็นบริการสำรองข้อมูลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ทำให้รวมศูนย์และสำรองข้อมูลอัตโนมัติทั่วทั้งบริการของ AWS ได้ง่าย AWS Backup ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมการสำรองข้อมูล รวมถึงค้นหาและกู้คืนการสำรองข้อมูลเมื่อจำเป็นได้ในที่เดียว ด้วย AWS Backup คุณจะจ่ายแค่เฉพาะปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่คุณใช้และจำนวนข้อมูลสำรองที่คุณกู้คืนในเดือนนั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม »


การถ่ายโอนข้อมูล

การย้ายข้อมูลไฟล์ EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่าย ๆ ด้วย AWS DataSync

AWS DataSync

เพื่อลดความซับซ้อนและเร่งการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกจาก EFS คุณสามารถใช้ AWS DataSync ซึ่งเป็นบริการถ่ายโอนข้อมูลออนไลน์ที่มีการจัดการได้ ราคาตามการใช้งานของ AWS DataSync นั้นเรียบง่ายและสามารถคาดการณ์ได้ คุณชำระเฉพาะข้อมูลที่ถ่ายโอนด้วยอัตราต่อกิกะไบต์แบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ สัญญา ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษา วงจรการพัฒนา หรือฮาร์ดแวร์

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล