ด้วย Amazon EFS คุณจะจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง คุณจ่ายเฉพาะพื้นที่จัดเก็บที่คุณใช้สำหรับอ่านและเขียนการเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บ Infrequent Access และปริมาณการประมวลผลใดๆ ที่จัดเตรียมไว้

การวิจัยในอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ลูกค้าแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว มีการใช้งานไฟล์เพียง 20% และ 80% ที่เหลือไม่มีการเข้าถึงบ่อย โดยใช้การประมาณเช่นนี้ คุณสามารถจัดเก็บไฟล์บน Amazon EFS ในราคาที่คุ้มค่าที่ 0.043 USD/GB ต่อเดือน1 เมื่อใช้ EFS One Zone-IA และ 0.08 USD/GB ต่อเดือน1 เมื่อใช้ EFS Standard-IA ดูที่ด้านล่างสำหรับตัวอย่างราคาที่คุ้มค่าในรีเจี้ยนที่เลือกและตัวอย่างราคาโดยละเอียด

1ราคาสำหรับรีเจี้ยนคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS Standard (ค่าเริ่มต้น)

คลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ EFS Standard ออกแบบมาเพื่อปริมาณงานระบบไฟล์ที่ใช้งานอยู่ และคุณจะชำระค่าบริการตามจำนวนพื้นที่จัดเก็บระบบไฟล์ที่คุณใช้ต่อเดือนเท่านั้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามรีเจี้ยนภายใน Availability Zone (AZ) หลายแห่ง

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS Standard-Infrequent Access

คลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard-Infrequent Access (EFS Standard-IA)ได้รับการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสำหรับไฟล์ที่เข้าถึงไม่บ่อย ข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ EFS Standard-IA จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบ EFS Standard และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่คุณอ่านหรือเขียนลงในไฟล์ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บตามรีเจี้ยนภายใน Availability Zone (AZ) หลายแห่ง

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS One Zone

คลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ EFS One Zone ออกแบบมาเพื่อปริมาณงานระบบไฟล์ที่ใช้งานอยู่ และคุณจะชำระค่าบริการตามจำนวนพื้นที่จัดเก็บระบบไฟล์ที่คุณใช้ต่อเดือนเท่านั้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายใน Availability Zone เดียว มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเข้าถึงระบบไฟล์ระหว่าง AZ หรือระหว่างรีเจี้ยน

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS One Zone Infrequent Access

คลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS One Zone-Infrequent Acces (EFS One Zone-IA)ได้รับการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสำหรับไฟล์ที่เข้าถึงไม่บ่อย ข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ EFS One Zone-IA จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบ One Zone และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่คุณอ่านหรือเขียนลงในไฟล์ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บภายใน Availability Zone เดียว มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลมาตรฐานสำหรับการเข้าถึงระบบไฟล์ระหว่าง AZ หรือระหว่างรีเจี้ยน

ปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดของ Amazon EFS (ค่าเริ่มต้น)

ในโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้นจะไม่มีค่าบริการสำหรับแบนด์วิดท์หรือคำขอ และคุณจะได้อัตราพื้นฐานของปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาทีต่อ GB ซึ่งรวมอยู่ในราคาของคลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard การดำเนินการอ่านจะถูกวัดในอัตราส่วน 1:3 ต่ออัตรานี้ คุณจึงสามารถผลักดันปริมาณการประมวลผลการอ่านได้สูงสุด 150 KB/s ต่อ GB หรือปริมาณการประมวลผลการเขียน 50 KB/s ต่อ GB ด้วยอัตราพื้นฐานนี้

ปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานของ Amazon EFS

คุณสามารถเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน และเตรียมปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์แยกต่างหากจากปริมาณข้อมูลที่คุณจัดเก็บ และชำระค่าพื้นที่จัดเก็บและปริมาณการประมวลผลแบบแยกกัน การดำเนินการอ่านจะถูกวัดในอัตราส่วน 1:3 ต่ออัตรานี้ คุณจึงสามารถผลักดันปริมาณการประมวลผลการอ่านได้สูงสุด 3 MB/s หรือปริมาณการประมวลผลการเขียน 1 MB/s ของปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานทุก 1 MB/s เช่นเดียวกับโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุด โหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานยังรวมถึงปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาทีต่อ GB (หรือ 1 MB/วินาทีต่อ 20 GB) ในราคาของคลาสพื้นจัดเก็บ EFS Standard และ EFS One Zone จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณเฉพาะปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานด้านบนที่คุณได้รับตามข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้


ตารางราคา

คุณสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ได้ฟรีสูงสุด 5 GB/เดือนภายใน 12 เดือนแรกบน AWS

*ราคาจะถือเป็น 80% ของพื้นที่จัดเก็บของคุณใน EFS IA


ราคาพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าสำหรับระบบไฟล์ที่ใช้การจัดการรอบการใช้งาน (เลือกรีเจี้ยน)

รีเจี้ยน ราคาพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่า (USD/GB ต่อเดือน) - One Zone* ราคาพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่า (USD/GB ต่อเดือน) - Standard**
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) 0.043 USD 0.08 USD
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) 0.043 USD 0.08 USD
แอฟริกา (เคปทาวน์) 0.054 USD 0.1 USD
เอเชียแปซิฟิก (โซล) 0.047 USD 0.09 USD
แคนาดา (ภาคกลาง) 0.047 USD 0.09 USD
สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) 0.046 USD 0.09 USD
AWS GovCloud (สหรัฐฯ-ตะวันออก) 0.056 USD 0.11 USD


*ถือว่า 80% ของข้อมูลมีการเข้าถึงไม่บ่อยและจัดเก็บไว้ใน One Zone-IA

*ถือว่า 80% ของข้อมูลมีการเข้าถึงไม่บ่อยและจัดเก็บไว้ใน Standard-IA

คุณสามารถคำนวณราคาพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าสำหรับรีเจี้ยนของคุณได้โดยใช้ตัวอย่างด้านล่าง:

วิธีที่เราคำนวณราคาพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่า

ระบบไฟล์ที่ใช้ EFS Infrequent Access เพื่อถ่ายโอนไฟล์ที่มีการเข้าถึงไม่บ่อยไปยังพื้นที่จัดเก็บ IA (Standard-IA หรือ One Zone-IA) มีค่าใช้จ่ายของพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าต่อ GB ต่อเดือนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระบบไฟล์ที่ไม่ใช้ EFS Infrequent Access ประหยัดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลไปได้สูงสุด 92% สำหรับไฟล์ที่เข้าถึงไม่บ่อยโดยการเปิดใช้การจัดการรอบการใช้งานสำหรับระบบไฟล์ของคุณ การวิจัยในอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ลูกค้าแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว มีการใช้งานไฟล์เพียง 20% และ 80% ที่เหลือไม่มีการเข้าถึงบ่อย
คำนวณค่าใช้จ่ายของพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าต่อ GB ต่อเดือนโดยใช้ตัวอย่างด้านล่าง (ตามราคา One Zone ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
อินพุตที่ต้องการ:
  1. พื้นที่จัดเก็บที่ต้องใช้ทั้งหมดรายเดือน (GB) ตัวอย่าง 500GB
  2. เปอร์เซ็นต์ของไฟล์ที่เข้าถึงบ่อย (%) ตัวอย่าง 20%

ต้นทุนของพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่า = (ต้นทุนด้านพื้นที่จัดเก็บสำหรับไฟล์ที่เข้าถึงบ่อย + ต้นทุนด้านพื้นที่จัดเก็บสำหรับไฟล์ที่เข้าถึงไม่บ่อย)/พื้นที่จัดเก็บทั้งหมด

ตัวอย่างต้นทุนของพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่า = (500 * 20%) * (0.16 USD) + (500 * 80%) * (0.0133 USD) / 500 =
= (16 USD + 5.32 USD)/500
= 0.043 USD/GB ต่อเดือน

ตัวอย่างราคา

ปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่เรียกเก็บเงินในหนึ่งเดือนจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยที่ใช้ตลอดทั้งเดือน เราวัดการใช้พื้นที่จัดเก็บของคุณเป็น “GB ต่อเดือน” ซึ่งจะรวบรวมไว้ตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน ตัวอย่างราคาเหล่านี้จะถือว่า 20% ของข้อมูลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงบ่อย (เช่น EFS Standard หรือ EFS One Zone) และ 80% ถูกจัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลที่เข้าถึงไม่บ่อย (เช่น EFS Standard-IA หรือ EFS One Zone-IA) ตามการประมาณที่มีการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม

ปริมาณการประมวลผลที่เรียกเก็บเงินในเดือนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานโดยเฉลี่ยซึ่งเกินปริมาณที่พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard อนุญาตในเดือนดังกล่าว เราวัดปริมาณการประมวลผลของคุณเป็น “MB/วินาทีต่อเดือน” ซึ่งจะรวบรวมไว้ตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน

ตัวอย่างที่ 1:

สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณตั้งอยู่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ใช้พื้นที่จัดเก็บ 100 GB ในคลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS One Zone และ 400 GB ในพื้นที่จัดเก็บ EFS One Zone Infrequent Access ของเดือนที่มี 31 วัน ในปลายเดือน คุณจะมียอดการใช้ GB ต่อชั่วโมงดังนี้

การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS One Zone ทั้งหมด (GB ต่อชั่วโมง) = 100 GB x 31 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 74,400 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS One Zone IA ทั้งหมด (GB ต่อชั่วโมง) = 400 GB x 31 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 297,600 GB ต่อชั่วโมง

เรารวบรวมจำนวน GB ต่อชั่วโมงและแปลงเป็น GB ต่อเดือน เพื่อคำนวณค่าบริการรายเดือนดังนี้:

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS One Zone ทั้งหมด: 74,400 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.16 USD/GB ต่อเดือน = 16 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS One Zone IA ทั้งหมด: 297,600 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.0133 USD/GB ต่อเดือน = 5.32 USD

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด: 16 USD + 5.32 USD = 21.32 USD หรือ 0.043 USD/GB ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 2:
สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณตั้งอยู่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ใช้พื้นที่จัดเก็บ 100 GB ในคลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard และ 400 GB ในพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard-Infrequent Access ของเดือนที่มี 31 วัน ในปลายเดือน คุณจะมียอดการใช้ GB ต่อชั่วโมงดังนี้

การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด (GB ต่อชั่วโมง) = 100 GB x 31 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 74,400 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard-IA ทั้งหมด (GB ต่อชั่วโมง) = 400 GB x 31 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 297,600 GB ต่อชั่วโมง

เรารวบรวมจำนวน GB ต่อชั่วโมงและแปลงเป็น GB ต่อเดือน เพื่อคำนวณค่าบริการรายเดือนดังนี้:

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด: 74,400 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.30 USD/GB ต่อเดือน = 30.00 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด: 297,600 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.025 USD/GB ต่อเดือน = 10.00 USD

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด: 30.00 USD + 10.00 USD = 40.00 USD หรือ 0.08 USD/GB ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 3:

ตัวอย่างนี้เปรียบเทียบสองกรณีที่ลูกค้าจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB ใน EFS Standard และ 400 GB ใน EFS Standard-IA ที่รีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ในกรณีแรก ลูกค้าเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น และในกรณีที่สอง ลูกค้ากำหนดค่าปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานไว้ที่ 10 MB/วินาที

โปรดทราบว่าลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับปริมาณการส่งผ่านข้อมูลพื้นฐานที่ 5 MB/วินาทีในทั้งสองกรณีเนื่องจากลูกค้าจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB ใน Amazon EFS

โหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น: ข้อมูลขนาด 100 GB ใน EFS Standard และ 400 GB ใน EFS Standard-IA ซึ่งใช้โหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุด

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด (ตามข้อมูลด้านบน): 40.00 USD

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน: ข้อมูล 100 GB ใน EFS Standard และ 400 GB ใน EFS Standard-IA ที่มีปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน 10 MB/วินาที

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด (ดูการคำนวณที่ด้านบน): 40.00 USD
ปริมาณการประมวลผลตามค่าเริ่มต้น (MB/วินาทีต่อชั่วโมง) = (74,400 GB ต่อชั่วโมง / 20 GB ต่อชั่วโมง) * 1 MB/วินาทีต่อชั่วโมง = 3,720 MB/วินาทีต่อชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานทั้งหมด (MB/วินาที-ชั่วโมง) = 10 MB/วินาที x 31 x 24 ชั่วโมง/วัน = 7,440 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ทั้งหมด (MB/วินาที-ชั่วโมง) = 7,440 MB/วินาที-ชั่วโมง – 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ทั้งหมด (MB/วินาที-เดือน) = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง / (31 วัน/เดือน x 24 ชั่วโมง/วัน) = 5 MB/วินาที-เดือน

ค่าบริการของปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานรายเดือนทั้งหมด = 5 MB/วินาที-เดือน x 6.00 = $30.00

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด + ค่าบริการของปริมาณการประมวลผลทั้งหมดรายเดือน = 40.00 USD + 30.00 USD = 70.00 USD

ตัวอย่างที่ 4:

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงกรณีที่รูปแบบการเข้าถึงไฟล์ของคุณเปลี่ยนไปตามระยะเวลา และรวมถึงมิติราคาของ EFS Standard-IA แต่ละรายการ

สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณอยู่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในช่วงต้นของเดือนที่มี 31 วัน ระบบไฟล์จะจัดเก็บไฟล์ 1 TB ใน EFS Standard ในวันที่ 15 ของเดือน การจัดการรอบการใช้งานของ EFS จะย้ายไฟล์ 80% ไปยัง คลาสพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard-IA หลังจากไม่มีการเข้าถึง 14 วัน เมื่อไฟล์ที่ไม่มีการเข้าถึงบ่อยได้ย้ายไปยัง EFS Standard-IA แล้ว คุณจะอ่านค่าได้เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเดือนละครั้ง

ก่อนอื่น เราจะคำนวณราคาหลังการใช้งานพื้นที่จัดเก็บ:

การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard 1 TB เป็นเวลา 14 วัน (GB ต่อชั่วโมง) = 1,000 GB x 14 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 336,000 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard 200 GB เป็นเวลา 17 วัน (GB ต่อชั่วโมง) = 200 GB x 17 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 81,600 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard (GB ต่อชั่วโมง): 336,000 GB ต่อชั่วโมง + 81,600 GB ต่อชั่วโมง = 417,600 GB ต่อชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บ EFS Standard-IA 800 GB เป็นเวลา 17 วัน (GB ต่อชั่วโมง) = 800 GB x 17 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน) = 326,400 GB ต่อชั่วโมง

จากนั้น เราจะแปลงการใช้งานพื้นที่จัดเก็บเป็น GB ต่อเดือน และคำนวณค่าบริการพื้นที่จัดเก็บดังนี้

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด: 417,600 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.30 USD/GB ต่อเดือน = 168.39 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard-IA ทั้งหมด: 326,400 GB ต่อชั่วโมง x (1 เดือน / 744 ชั่วโมง) x 0.025 USD/GB ต่อเดือน = 10.97 USD
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บ EFS Standard ทั้งหมด: 168.39 USD + 10.97 USD = 179.36 USD

จากนั้น เราจะคำนวณค่าบริการเข้าถึงไฟล์ใน EFS Standard-IA ดังนี้:

การเปลี่ยนสถานะการจัดการรอบการใช้งานจาก EFS Standard เป็น EFS Standard-IA 

g-upo: 800 GB * 0.01 USD/GB = 8 USD
การอ่านไฟล์ใน EFS Standard-IA: 800 GB * 0.01 USD/GB = 8 USD
ค่าบริการเข้าถึงไฟล์ใน EFS Standard-IA ทั้งหมด: 8 USD + 8 USD = 16 USD

ท้ายที่สุด เราคำนวณค่าบริการ EFS ทั้งหมดของเดือนดังนี้

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บทั้งหมด + การเรียกเก็บเงินค่าบริการเข้าถึงทั้งหมด = 179.36 USD + 16 USD = 195.36 USD 


การถ่ายโอนข้อมูล

การย้ายข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS DataSync

DataSync

เพื่อลดความซับซ้อนและเร่งการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกจาก Amazon EFS คุณสามารถใช้ AWS DataSync ซึ่งเป็นบริการถ่ายโอนข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับการจัดการ ราคาตามการใช้งานของ DataSync นั้นเรียบง่ายและสามารถคาดการณ์ได้ คุณชำระเฉพาะข้อมูลที่ถ่ายโอนด้วยอัตราต่อกิกะไบต์แบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ สัญญา ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษา วงจรการพัฒนา หรือฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติม>>


การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS Backup

AWS Backup

ในการสำรองข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณ คุณสามารถใช้ AWS Backup ซึ่งเป็นบริการสำรองข้อมูลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ทำให้รวมศูนย์และสำรองข้อมูลอัตโนมัติทั่วทั้งบริการของ AWS ได้ง่าย AWS Backup ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมการสำรองข้อมูล รวมถึงค้นหาและกู้คืนการสำรองข้อมูลเมื่อจำเป็นได้ในที่เดียว ด้วย AWS Backup คุณจะจ่ายแค่เฉพาะปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่คุณใช้และจำนวนข้อมูลสำรองที่คุณกู้คืนในเดือนนั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม>>


ต้นทุนการเป็นเจ้าของ

Amazon EFS มีข้อได้เปรียบด้านราคาเหนือทางเลือกอื่นบนระบบคลาวด์แบบจัดการด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนที่สามารถบันทึกได้ โปรดดูตัวอย่างของต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO)ของ Amazon EFS ได้ที่นี่


ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ Amazon EFS

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EFS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา