ด้วย Amazon EFS คุณจะจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง Amazon EFS มีคลาสพื้นที่จัดเก็บในระดับ Standard และ Infrequent Access เพื่อช่วยให้คุณใช้จ่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับไฟล์ที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นเวลา 30 วัน

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS Standard (เริ่มต้น)

คลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Standard ออกแบบมาเพื่อปริมาณงานระบบไฟล์ที่ใช้งานอยู่ และคุณจะชำระค่าบริการตามจำนวนพื้นที่จัดเก็บระบบไฟล์ที่คุณใช้ต่อเดือนเท่านั้น

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Amazon EFS Infrequent Access

คลาสพื้นที่จัดเก็บ Infrequent Access ได้รับการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสำหรับไฟล์ที่เข้าถึงไม่บ่อย ข้อมูลที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบ Infrequent Access จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแบบ Standard และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่คุณอ่านหรือเขียนลงในไฟล์

ปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดของ Amazon EFS (เริ่มต้น)

โหมดค่าเริ่มต้นของปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดจะไม่คิดค่าบริการสำหรับแบนด์วิธหรือคำขอ และคุณจะได้อัตราพื้นฐานของปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาที ต่อ GB (หรือ 1 MB/วินาที ต่อ 20 GB) ซึ่งรวมอยู่ในราคาของพื้นที่จัดเก็บแบบ Standard

ปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานของ Amazon EFS

คุณสามารถเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน และเตรียมปริมาณการประมวลผลของระบบไฟล์แยกต่างหากจากปริมาณข้อมูลที่คุณจัดเก็บ และชำระค่าพื้นที่จัดเก็บและปริมาณการประมวลผลแบบแยกกัน เช่นเดียวกับโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุด โหมดปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานยังรวมถึงปริมาณการประมวลผลที่ 50 KB/วินาที ต่อ GB (หรือ 1 MB/วินาที ต่อ 20 GB) ในราคาของพื้นจัดเก็บ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคุณเฉพาะปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งานด้านบนที่คุณได้รับตามข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้


ตารางราคา

ภูมิภาค พื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐาน
(GB ต่อเดือน)

พื้นที่จัดเก็บ Infrequent Access (GB ต่อเดือน)

คำขอ Infrequent Access (ต่อ GB ที่ถ่ายโอน) - เร็วๆ นี้

ปริมาณการประมวลผลที่มีการเตรียมใช้งาน 
(MB/วินาที-เดือน)

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) 0.30 USD 0.045 USD 0.010 USD 6.00 USD
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) 0.30 USD 0.045 USD

0.010 USD

6.00 USD
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ) 0.33 USD 0.0495 USD

0.011 USD

6.60 USD
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) 0.30 USD 0.045 USD

0.010 USD

6.00 USD
เอเชียแปซิฟิก (โซล) 0.33 USD 0.0495 USD

0.011 USD

6.60 USD
เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์) 0.36 USD 0.054 USD

0.012 USD

7.20 USD
เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์) 0.36 USD 0.054 USD

0.012 USD

7.20 USD
เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) 0.36 USD 0.054 USD

0.012 USD

7.20 USD
สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต) 0.36 USD 0.054 USD

0.012 USD

7.20 USD
สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) 0.33 USD 0.0495 USD

0.011 USD

6.60 USD
สหภาพยุโรป (ลอนดอน) 0.33 USD 0.0495 USD 0.011 USD 6.60 USD
GovCloud (US-West) 0.36 USD 0.054 USD 0.012 USD 7.20 USD

คุณสามารถใช้ได้ฟรีสูงสุด 5 GB/เดือนภายใน 12 เดือนแรกบน AWS


ตัวอย่างราคา

ปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่เรียกเก็บเงินในหนึ่งเดือนจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยเฉลี่ยที่ใช้ตลอดทั้งเดือน เราวัดการใช้พื้นที่จัดเก็บของคุณเป็น “GB-เดือน” ซึ่งจะรวบรวมไว้ตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน

จำนวนของปริมาณการประมวลผลที่เรียกเก็บเงินในหนึ่งเดือนจะขึ้นอยู่กับปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานโดยเฉลี่ยที่ใช้ตลอดทั้งเดือน เราวัดปริมาณการประมวลผลของคุณเป็น “MB/วินาที-เดือน” ซึ่งจะรวบรวมไว้ตอนสิ้นเดือนเพื่อคำนวณเป็นค่าบริการรายเดือน

ตัวอย่างที่ 1:
สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณจัดเก็บอยู่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ใช้พื้นที่จัดเก็บขนาด 100 GB เป็นเวลา 15 วันในเดือนมีนาคม และพื้นที่จัดเก็บขนาด 250 GB เป็นเวลา 16 วันให้หลังในเดือนมีนาคม ในปลายเดือนมีนาคม คุณจะมียอดการใช้ GB-ชั่วโมงดังนี้:

การใช้ทั้งหมด (GB-ชั่วโมง) = [100 GB x 15 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน)] + [250 GB x 16 วัน x (24 ชั่วโมง / วัน)] = 132,000 GB-ชั่วโมง

เรารวบรวมจำนวน GB-ชั่วโมงและแปลงเป็น GB-เดือน เพื่อคำนวณค่าบริการรายเดือนดังนี้:

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด = 177 GB-เดือน x 0.30 USD = 53.10 USD

ตัวอย่างที่ 2:
ตัวอย่างนี้เปรียบเทียบสองกรณีที่ลูกค้าจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ในกรณีแรก ลูกค้าเลือกโหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น และในกรณีที่สอง ลูกค้ากำหนดค่าปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานและจัดเตรียมปริมาณการประมวลผลที่ 10 MB/วินาที โปรดทราบว่าลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับปริมาณการส่งผ่านข้อมูลพื้นฐานที่ 5 MB/วินาทีในทั้งสองกรณีเนื่องจากลูกค้าจัดเก็บข้อมูลขนาด 100 GB ใน Amazon EFS

โหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุดตามค่าเริ่มต้น: ข้อมูลขนาด 100 GB ซึ่งใช้โหมดปริมาณการประมวลผลที่ความเร็วสูงสุด

การใช้พื้นที่จัดเก็บทั้งหมด (GB-ชั่วโมง) = 100 GB x 31 วัน x 24 ชั่วโมง / วัน = 74,400 GB-ชั่วโมง
การใช้พื้นที่จัดเก็บทั้งหมด (GB-เดือน) = 74,400 GB-ชั่วโมง / (31 วัน / เดือน x 24 ชั่วโมง / วัน) = 100 GB-เดือน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด = 100 GB-เดือน x 0.30 USD = 30.00 USD

ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน: ข้อมูลขนาด 100 GB และปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งาน 10 MB/วินาที

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด (ดูการคำนวณที่ด้านบน) = 100 GB-เดือน x 0.30 USD = 30.00 USD
ปริมาณการประมวลผลตามค่าเริ่มต้น (MB/วินาที-ชั่วโมง) = (74,400 GB-ชั่วโมง / 20 GB-ชั่วโมง) * 1 MB/วินาที-ชั่วโมง = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานทั้งหมด (MB/วินาที-ชั่วโมง) = 10 MB/วินาที x 31 x 24 ชั่วโมง/วัน = 7,440 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ทั้งหมด (MB/วินาที-ชั่วโมง) = 7,440 MB/วินาที-ชั่วโมง – 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง
ปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานซึ่งสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ทั้งหมด (MB/วินาที-เดือน) = 3,720 MB/วินาที-ชั่วโมง / (31 วัน/เดือน x 24 ชั่วโมง/วัน) = 5 MB/วินาที-เดือน

ค่าบริการของปริมาณการประมวลผลที่เตรียมใช้งานรายเดือนทั้งหมด = 5 MB/วินาที-เดือน x 6.00 = 30.00 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือนทั้งหมด + ค่าบริการของปริมาณการประมวลผลทั้งหมดรายเดือน = 30.00 USD + 30.00 USD = 60.00 USD

ตัวอย่างที่ 3:
สมมติว่าระบบไฟล์ของคุณตั้งอยู่ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ใช้พื้นที่จัดเก็บ 200 GB ในคลาสพื้นที่จัดเก็บแบบมาตรฐานและ 800 GB ในคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงไม่บ่อย โดยจะมีการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เข้าถึงไม่บ่อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์

พื้นที่จัดเก็บทั้งหมด (GB-ชั่วโมง) = [200 GB x 0.30 USD/GB-เดือน] + [800 GB x 0.045 USD/GB-เดือน] = 96 USD
ค่าบริการเข้าถึงทั้งหมด = [800 GB * 0.01 USD/GB ต่อวัน * 4 วัน] = 32 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด = 96 USD + 32 USD = 128 USD


การถ่ายโอนข้อมูล

การย้ายข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS DataSync

DataSync

เพื่อลดความซับซ้อนและเร่งการถ่ายโอนข้อมูลเข้าและออกจาก Amazon EFS คุณสามารถใช้ AWS DataSync ซึ่งเป็นบริการถ่ายโอนข้อมูลออนไลน์ที่ได้รับการจัดการ ราคาตามการใช้งานของ DataSync นั้นเรียบง่ายและสามารถคาดการณ์ได้ คุณชำระเฉพาะข้อมูลที่ถ่ายโอนด้วยอัตราต่อกิกะไบต์แบบเหมาจ่าย โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตซอฟต์แวร์ สัญญา ค่าธรรมเนียมบำรุงรักษา วงจรการพัฒนา หรือฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

เรียนรู้เพิ่มเติม>>


การสำรองข้อมูล

การสำรองข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณสามารถจัดการได้ง่ายด้วย AWS Backup

AWS Backup

ในการสำรองข้อมูลไฟล์ Amazon EFS ของคุณ คุณสามารถใช้ AWS Backup ซึ่งเป็นบริการสำรองข้อมูลที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ทำให้รวมศูนย์และสำรองข้อมูลอัตโนมัติทั่วทั้งบริการของ AWS ได้ง่าย AWS Backup ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมการสำรองข้อมูล รวมถึงค้นหาและกู้คืนการสำรองข้อมูลเมื่อจำเป็นได้ในที่เดียว ด้วย AWS Backup คุณจะจ่ายแค่เฉพาะปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่คุณใช้และจำนวนข้อมูลสำรองที่คุณกู้คืนในเดือนนั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม>>


ต้นทุนการเป็นเจ้าของ

Amazon EFS มีข้อได้เปรียบด้านราคาเหนือทางเลือกอื่นบนระบบคลาวด์แบบจัดการด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนที่สามารถบันทึกได้ ให้ดูตัวอย่างของต้นทุนการเป็นเจ้าของ (TCO)ของ Amazon EFS ที่นี่

หากคุณจะตรวจสอบข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายของการย้ายไปยัง AWS Cloud คุณสามารถป้อนการกำหนดค่าในองค์กรลงในเครื่องคำนวณ TCO ที่นี่


ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรของ Amazon EFS

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EFS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา