Amazon EC2 Reserved Instance (RI) ให้ส่วนลดจำนวนมาก (สูงสุด 72%) เมื่อเทียบกับราคาแบบ On-Demand และให้การสำรองปริมาณการประมวลผลเมื่อใช้ใน Availability Zone แห่งใดแห่งหนึ่ง หากต้องการเรียนรู้วิธีซื้อ RI โปรดไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 Reserved Instance

การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon EC2 Reserved Instance (3:12)

ประโยชน์

ประหยัดค่าใช้จ่ายและคงความยืดหยุ่นเอาไว้

RI ให้ส่วนลดจำนวนมาก (สูงสุด 72%) เมื่อเทียบกับราคา On-Demand Instance คุณจะมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ประเภท OS และสิทธิ์การใช้งาน พร้อมทั้งรับประโยชน์จากราคา RI เมื่อคุณใช้ RI ที่แปลงได้

สำรองปริมาณการประมวลผล

RI สามารถให้การสำรองปริมาณการประมวลผล ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะสามารถเปิดใช้งานจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณสำรองไว้เมื่อต้องการได้

วิธีทำงาน

EC2 RI มีอัตราค่าบริการรายชั่วโมงแบบลดราคาและการสำรองปริมาณการประมวลผลทางเลือกสำหรับอินสแตนซ์ EC2 การเรียกเก็บเงิน AWS จะใช้อัตราส่วนลดของ RI โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลักษณะของการใช้งานอินสแตนซ์ EC2 ตรงกับคุณลักษณะของ RI ที่ใช้งานอยู่

ถ้ามีการระบุ Availability Zone แล้ว EC2 จะสำรองความจุที่ตรงกับคุณลักษณะของ RI จะมีการใช้การสำรองความจุของ RI โดยอัตโนมัติโดยการเรียกใช้อินสแตนซ์ที่ตรงกับคุณลักษณะเหล่านี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะยกเลิกการสำรองความจุและซื้อ RI ที่กำหนดขอบเขตเป็นเขตใดเขตหนึ่งได้อีกด้วย RI ที่กำหนดขอบเขตเป็นภูมิภาคจะนำส่วนลด RI ไปใช้กับการใช้งานอินสแตนซ์ใน AZ และขนาดอินสแตนซ์ในภูมิภาคทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนลดของ RI ได้ง่ายขึ้น

ประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 RI

เมื่อใช้ RI คุณสามารถเลือกประเภทที่เหมาะกับความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณที่สุดได้

 • RI มาตรฐาน: ให้ส่วนลดที่มากที่สุด (แบบตามความต้องการลดสูงสุด 72%) และเหมาะสมกับการใช้งานที่มีสถานะคงที่
 • RI ที่แปลงได้: มอบส่วนลด (แบบตามความต้องการลดสูงสุด 54%) และความสามารถในการเปลี่ยนคุณลักษณะของ RI ตราบเท่าที่ผลการแลกเปลี่ยนในการสร้างอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายมีค่าเท่ากันหรือมากกว่า RI ที่แปลงได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสถานะคงที่เช่นเดียวกับ RI มาตรฐาน
 • RI ตามกำหนดเวลา: มีให้บริการเพื่อเปิดใช้งานภายในกรอบเวลาที่คุณสำรองไว้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณจับคู่การสำรองปริมาณการประมวลผลของคุณให้เข้ากับกำหนดการที่เกิดซ้ำซึ่งคาดการณ์ได้ และใช้แค่เพียงเศษเสี้ยวของวัน สัปดาห์ หรือเดือนเท่านั้น

คุณสมบัติ RI

คุณสมบัติของ RI ทั้งหมดสรุปได้ดังนี้
 
 • ให้ส่วนลดจำนวนมากเมื่อเทียบกับการเรียกใช้อินสแตนซ์ On-Demand
 • ใช้กับการใช้งานใน Availability Zone ทั้งหมดในเขต AWS ได้ หรือให้การสำรองความจุเมื่อกำหนดให้กับ Availability Zone แห่งใดแห่งหนึ่ง
 • ให้บริการภายใต้ตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้า 3 แบบเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการชำระเงินเมื่อซื้อ
 • สามารถแชร์ระหว่างหลายบัญชีภายในครอบครัวการเรียกเก็บเงินที่รวมกันได้

คุณสมบัติ RI แบบมาตรฐานและแปลงได้

ตารางต่อไปนี้คือสรุปข้อแตกต่างระหว่าง RI มาตรฐานและแปลงได้

ลักษณะเฉพาะ

มาตรฐาน

ที่แปลงได้

ระยะเวลา (ส่วนลดโดยเฉลี่ยแบบตามความต้องการ)

1 ปี (40%) 3 ปี (60%)

1 ปี (31%) 3 ปี (54%)

เปลี่ยน Availability Zone ขนาดอินสแตนซ์ (สำหรับ Linux OS) ประเภทเครือข่าย

ได้ (โดยใช้ ModifyReservedInstances API และ Console)

ได้ (โดยใช้ ExchangeReservedInstances API และ Console)

เปลี่ยนกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ ระบบปฏิบัติการ การเช่า และตัวเลือกการชำระเงิน

 

ใช้ได้

ได้รับประโยชน์จากการลดราคา
  ใช่

คุณลักษณะ RI

เมื่อคุณลักษณะของ RI ตรงกับคุณลักษณะของอินสแตนซ์ที่ใช้งาน จะมีการใช้ส่วนลดของ RI และใช้การสำรองปริมาณการประมวลผล คุณลักษณะเหล่านี้คือ:

 • ประเภทอินสแตนซ์: ประเภทอินสแตนซ์ประกอบด้วยชุดรวมต่างๆ ที่หลากหลายของ CPU หน่วยความจำ พื้นที่จัดเก็บ และความจุเครือข่าย ตัวอย่างเช่น m4.2xlarge
 • คำอธิบายแพลตฟอร์ม: คุณสามารถซื้อ RI สำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่ใช้แพลตฟอร์ม Linux/UNIX SUSE Linux Red Hat Enterprise Linux Microsoft Windows Server และ Microsoft SQL Server ได้
 • สิทธิ์การใช้งาน: หากคุณใช้อินสแตนซ์ที่มีการเช่าเริ่มต้น ให้ซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่มีการเช่าเริ่มต้น หากคุณใช้ Dedicated Instance ให้ซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่มีสิทธิ์การใช้งานโดยเฉพาะ
 • Availability Zone (ไม่บังคับ): เมื่อเลือก Availability Zone แล้ว RI ที่คุณซื้อจะให้บริการการสำรองปริมาณการประมวลผลและส่วนลดสำหรับการใช้อินสแตนซ์ใน Availability Zone ที่เลือก เมื่อไม่มีการระบุ Availability Zone จะมีการใช้ส่วนลด RI กับอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานทุกขนาด (ภายในกลุ่มประเภทเดียวกัน) ในเขตนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมี m4.2xlarge Linux/UNIX RI โดยมีการเช่าเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เป็นค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้ อัตราส่วนลดของ RI จะใช้กับอินสแตนซ์ m4.xlarge จำนวน 2 อินสแตนซ์ใน us-east-1a หรืออินสแตนซ์ m4.large จำนวน 4 อินสแตนซ์ใน us-east-1b โดยอัตโนมัติ

คุณลักษณะ RI แบบมาตรฐานและแปลงได้

 • ประเภทข้อเสนอ: RI มีอยู่ 2 ประเภท: แบบเปลี่ยนแปลงได้และแบบมาตรฐาน RI แบบเปลี่ยนแปลงได้สามารถแลกเปลี่ยนเป็น RI แบบเปลี่ยนแปลงได้แบบอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า
 • ระยะเวลา: AWS มี RI มาตรฐานโดยแบ่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือ 3 ปี ผู้ขายใน Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังเสนอขาย RI ซึ่งมักมาพร้อมระยะเวลาที่สั้นกว่าอีกด้วย AWS มี RI แบบเปลี่ยนแปลงได้โดยแบ่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือ 3 ปี
 • ตัวเลือกการชำระเงิน: คุณสามารถเลือกได้จากตัวเลือกการชำระเงินสามแบบ: ล่วงหน้าทั้งหมด ล่วงหน้าบางส่วน และไม่ชำระเงินล่วงหน้า หากคุณเลือกตัวเลือกชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนหรือไม่ชำระเงินล่วงหน้า ยอดคงเหลือจะเพิ่มขึ้นเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา

ราคา

ไปที่หน้าราคา Amazon EC2 เพื่อดูราคา RI หากคุณซื้อ RI จำนวนมากใน AWS Region คุณจะได้รับส่วนลดค่าใช้บริการล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับการซื้อ RI ใน AWS Region ดังกล่าวในอนาคต RI จะขายโดยผู้จัดจำหน่ายรายอื่นใน Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย ซึ่งบางครั้งจะเสนอส่วนลดที่มากกว่าในระยะเวลาที่สั้นกว่าอีกด้วย

วิธีการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 Reserved Instance เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2 ที่เหมาะสม

Marketplace

Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะทำให้ลูกค้า AWS รายอื่นสามารถลงทะเบียน RI แบบมาตรฐานสำหรับขายได้ RI แบบมาตรฐานจากบริษัทภายนอกไม่มีความแตกต่างจากอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานที่ซื้อโดยตรงจาก AWS เว้นแต่ว่ามักจะถูกลงทะเบียนขายในราคาต่ำกว่าและในระยะเวลาที่สั้นกว่า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อ Standard Reserved Instance จาก AWS หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น โปรดไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 Reserved Instance หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขาย Reserved Instance ของคุณบน Reserved Instance Marketplace โปรดไปที่ Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

มีหลายวิธีที่จะเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 ได้ฟรี

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EC2 ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้