Amazon EC2 Reserved Instances (RI) ซึ่งเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย ให้ส่วนลดจำนวนมาก (สูงสุด 72%) เมื่อเทียบกับราคาแบบตามความต้องการและให้การสำรองความจุเมื่อใช้ใน Availability Zone แห่งใดแห่งหนึ่ง

หากต้องการเรียนรู้วิธีซื้อ RI โปรดไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 Reserved Instance

ประหยัดสูงสุด 72% ด้วย Amazon EC2 Reserved Instance

เข้าสู่ระบบและซื้อ

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะอินสแตนซ์ EC2 Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »


RI ให้ส่วนลดจำนวนมาก (ถึง 72%) เมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์แบบตามความต้องการ คุณจะมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงตระกูล, ประเภท OS, และการเช่า พร้อมทั้งรับประโยชน์จากราคา RI เมื่อคุณใช้ RI ที่แปลงได้

RI สามารถให้การสำรองข้อมูล ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะสามารถเปิดใช้งานจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณสำรองไว้เมื่อต้องการได้


EC2 RI ให้อัตราค่าบริการรายชั่วโมงแบบลดราคาและการสำรองความจุทางเลือกสำหรับอินสแตนซ์ EC2 การเรียกเก็บเงิน AWS จะใช้อัตราส่วนลดของ RI โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลักษณะของการใช้งานอินสแตนซ์ EC2 ตรงกับคุณลักษณะของ RI ที่ใช้งานอยู่

ถ้ามีการระบุ Availability Zone แล้ว EC2 จะสำรองความจุที่ตรงกับคุณลักษณะของ RI จะมีการใช้การสำรองความจุของ RI โดยอัตโนมัติโดยการเรียกใช้อินสแตนซ์ที่ตรงกับคุณลักษณะเหล่านี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะยกเลิกการสำรองความจุและซื้อ RI ที่กำหนดขอบเขตเป็นเขตใดเขตหนึ่งได้อีกด้วย RI ที่กำหนดขอบเขตเป็นเขตจะนำส่วนลด RI ไปใช้กับการใช้งานอินสแตนซ์ใน AZ และขนาดอินสแตนซ์ในภูมิภาค ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนลดของ RI ได้ง่ายขึ้น

เมื่อใช้ RI คุณสามารถเลือกประเภทที่เหมาะกับความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณที่สุดได้

 • RI มาตรฐาน: ให้ส่วนลดที่มากที่สุด (แบบตามความต้องการลดสูงสุด 72%) และเหมาะสมกับการใช้งานที่มีสถานะคงที่
 • RI แบบเปลี่ยนแปลงได้: มอบส่วนลด (แบบตามความต้องการลดสูงสุด 54%) และความสามารถในการเปลี่ยนคุณลักษณะของ RI ตราบเท่าที่ผลการแลกเปลี่ยนในการสร้างอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายมีค่าเท่ากันหรือมากกว่า RI แบบเปลี่ยนแปลงได้ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสถานะคงที่เช่นเดียวกับ RI มาตรฐาน
 • RI ตามกำหนดเวลา: มีให้บริการเพื่อเปิดใช้งานภายในกรอบเวลาที่คุณสำรองไว้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณจับคู่การสำรองความจุของคุณให้เข้ากับกำหนดการที่เกิดซ้ำซึ่งคาดการณ์ได้ และใช้แค่เพียงเศษเสี้ยวของวัน สัปดาห์ หรือเดือนเท่านั้น

คุณสมบัติของ RI ทั้งหมดสรุปได้ดังนี้

ให้ส่วนลดจำนวนมากเมื่อเทียบกับการเรียกใช้อินสแตนซ์ตามความต้องการ

 • ใช้กับการใช้งานใน Availability Zone ทั้งหมดในเขต AWS ได้ หรือให้การสำรองความจุเมื่อกำหนดให้กับ Availability Zone แห่งใดแห่งหนึ่ง
 • ให้บริการภายใต้ตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้า 3 แบบเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการชำระเงินเมื่อซื้อ
 • สามารถแชร์ระหว่างหลายบัญชีภายในกลุ่ม Consolidated Billing

ตารางต่อไปนี้คือสรุปข้อแตกต่างระหว่าง RI มาตรฐานและแบบเปลี่ยนแปลงได้

ลักษณะเฉพาะ

มาตรฐาน

เปลี่ยนแปลงได้

ระยะเวลา (ส่วนลดโดยเฉลี่ยแบบตามความต้องการ)

1 ปี (40%) 3 ปี (60%)

1 ปี (31%) 3 ปี (54%)

เปลี่ยน Availability Zone ขนาดอินสแตนซ์ (สำหรับ Linux OS) ประเภทเครือข่าย

ได้ (โดยใช้ ModifyReservedInstances API และ Console)

ได้ (โดยใช้ ExchangeReservedInstances API และ Console)

เปลี่ยนกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ ระบบปฏิบัติการ การเช่า และตัวเลือกการชำระเงิน

 

ใช้ได้

ได้รับประโยชน์จากการลดราคา
  ใช้ได้
 • ประเภทข้อเสนอ: RI มีอยู่สองประเภท: แบบเปลี่ยนแปลงได้และแบบมาตรฐาน RI ที่เปลี่ยนแปลงได้สามารถแลกเปลี่ยนเป็น RI ที่เปลี่ยนแปลงได้แบบอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า
 • ระยะเวลา: AWS มี RI มาตรฐานโดยแบ่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือ 3 ปี ผู้ขายใน Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังเสนอขาย RI ซึ่งมักมาพร้อมระยะเวลาที่สั้นกว่าอีกด้วย AWS มี RI แบบเปลี่ยนแปลงได้โดยแบ่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือ 3 ปี
 • ตัวเลือกการชำระเงิน: คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกการชำระเงินสามแบบ: ล่วงหน้าทั้งหมด ล่วงหน้าบางส่วน และไม่ชำระเงินล่วงหน้า หากคุณเลือกตัวเลือกชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนหรือไม่ชำระเงินล่วงหน้า ยอดคงเหลือจะเพิ่มขึ้นเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา

เมื่อคุณลักษณะของ RI ตรงกับคุณลักษณะของอินสแตนซ์ที่ใช้งาน จะมีการใช้ส่วนลดของ RI และใช้การสำรองความจุ คุณลักษณะเหล่านี้คือ:

 • ประเภทอินสแตนซ์: ประเภทอินสแตนซ์ประกอบด้วยชุดรวมต่างๆ ของ CPU หน่วยความจำ การจัดเก็บ และความจุเครือข่ายที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น m4.2xlarge
 • คำอธิบายแพลตฟอร์ม: คุณสามารถซื้อ RI สำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่ใช้แพลตฟอร์ม Linux / UNIX, SUSE Linux, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server และ Microsoft SQL Server ได้
 • การเช่า: ถ้าคุณใช้อินสแตนซ์ที่มีการเช่าเริ่มต้น ให้ซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่มีการเช่าเริ่มต้น หากคุณใช้อินสแตนซ์เฉพาะ ให้ซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่มีการเช่าโดยเฉพาะ
 • Availability Zone (ไม่บังคับ): เมื่อเลือก Availability Zone แล้ว RI ที่คุณซื้อจะให้บริการการสำรองความจุและส่วนลดสำหรับการใช้อินสแตนซ์ใน Availability Zone ที่เลือก เมื่อไม่มีการระบุ Availability Zone จะมีการใช้ส่วนลด RI กับอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานทุกขนาด (ภายในกลุ่มประเภทเดียวกัน) ในเขตนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมี m4.2xlarge Linux/UNIX RI โดยมีการเช่าเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เป็นค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้ อัตราส่วนลดของ RI จะใช้กับอินสแตนซ์ m4.xlarge จำนวน 2 อินสแตนซ์ใน us-east-1a หรืออินสแตนซ์ m4.xlarge จำนวน 4 อินสแตนซ์ใน us-east-1b โดยอัตโนมัติ

ไปที่หน้าราคา Amazon EC2 เพื่อดูราคา RI
หากคุณซื้อ RI จำนวนมากในภูมิภาค AWS คุณจะได้รับส่วนลดค่าใช้บริการล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับการซื้อ RI แบบเหมาจ่ายในเขต AWS ดังกล่าวในอนาคต
RI จะขายโดยผู้จัดจำหน่ายรายอื่นใน Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย ซึ่งบางครั้งจะเสนอส่วนลดที่มากกว่าในระยะเวลาที่สั้นกว่าอีกด้วย


Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะทำให้ลูกค้า AWS รายอื่นสามารถลงทะเบียน RI แบบมาตรฐานสำหรับขายได้ RI แบบมาตรฐานจากบริษัทภายนอกไม่มีความแตกต่างจากอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานที่ซื้อโดยตรงจาก AWS เว้นแต่ว่ามักจะถูกลงทะเบียนขายในราคาต่ำกว่าและในระยะเวลาที่สั้นกว่า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานจาก AWS หรือจากบริษัทภายนอก โปรดไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคุณในMarketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย โปรดไปที่ Marketplace ของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2


ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2 ที่เหมาะสม