Amazon EC2 Reserved Instances (RI) ให้ส่วนลดจำนวนมาก (สูงสุด 75%) เมื่อเทียบกับการกำหนดราคาแบบตามสั่งและให้การสำรองความจุเมื่อใช้ใน Availability Zone เฉพาะ

หากต้องการเรียนรู้วิธีการซื้อ RI ให้ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน Amazon EC2 Reserved Instance

ประหยัดสูงสุด 75% ด้วย Amazon EC2 Reserved Instances

เข้าสู่ระบบและซื้อ

AWS Free Tier ประกอบด้วยอินสแตนซ์ t2.micro ของ Linux และ Windows จำนวน 750 ชั่วโมงต่อเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี หากต้องการใช้งาน Free Tier ต่อไป ให้ใช้เฉพาะ EC2 Instance Micro เท่านั้น

ดูรายละเอียดบริการ AWS Free Tier »


แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon EC2 RI

RI Video Thumb

RI ให้ส่วนลดจำนวนมาก (ถึง 75%) เมื่อเทียบกับการกำหนดราคาอินสแตนซ์แบบตามต้องการ คุณมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงตระกูล ประเภท OS และการเช่าช่วงในขณะที่ได้รับประโยชน์จากการกำหนดราคา RI เมื่อคุณใช้ RI ที่แปลงได้

RI สามารถให้การสำรองข้อมูล ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าคุณจะสามารถเปิดใช้งานจำนวนอินสแตนซ์ที่คุณสำรองไว้เมื่อต้องการได้


EC2 RI ให้อัตราค่าบริการรายชั่วโมงแบบลดราคาและการสำรองความจุทางเลือกสำหรับอินสแตนซ์ EC2 การเรียกเก็บเงิน AWS จะปรับใช้อัตราส่วนลดของ RI โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลักษณะของการใช้งานอินสแตนซ์ EC2 ตรงกับของ RI ที่ใช้งานอยู่

ถ้ามีการระบุ Availability Zone EC2 จะสงวนความจุที่ตรงกับคุณลักษณะของ RI การสำรองความจุของ RI จะถูกใช้โดยอัตโนมัติโดยการเรียกใช้อินสแตนซ์ที่ตรงกับคุณลักษณะเหล่านี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะยกเลิกการจองความจุและซื้อ RI ที่กำหนดขอบเขตไปยังภูมิภาคได้อีกด้วย RI ที่กำหนดขอบเขตไปยังภูมิภาคจะนำส่วนลด RI ไปใช้กับการใช้งานอินสแตนซ์ เช่น AZS และขนาดอินสแตนซ์ในภูมิภาค ทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนลดของ RI ได้ง่ายขึ้น

ด้วย RI คุณสามารถเลือกประเภทที่เหมาะกับความต้องการของแอปพิเคชันของคุณมากที่สุดได้

 • RI มาตรฐาน: ให้ส่วนลดที่มากที่สุด (ลดสูงสุด 75% ตามสั่ง) และเหมาะสำหรับการใช้งานคงที่มากที่สุด
 • RI ที่ปรับเปลี่ยนได้: ให้ส่วนลด (ลดสูงสุด 54% ตามสั่ง) และความสามารถในการเปลี่ยนคุณลักษณะของ RI ตราบเท่าที่ผลการแลกเปลี่ยนในการสร้าง Reserved Instances มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า เช่น RI มาตรฐาน RI ที่เปลี่ยนแปลงได้ เหมาะสำหรับการใช้งานคงที่มากที่สุด
 • RI ตามกำหนดเวลา: มีให้บริการเพื่อเปิดใช้งานภายในกรอบเวลาที่คุณสำรองไว้ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถจับคู่การสำรองความจุของคุณกับกำหนดการที่เกิดซ้ำที่คาดการณ์ได้ซึ่งใช้แค่เพียงเศษเสี้ยวของวัน สัปดาห์ หรือเดือนเท่านั้น

ต่อไปนี้เป็นสรุปคุณสมบัติของ RI ทั้งหมด

ให้ส่วนลดจำนวนมากเมื่อเทียบกับการใช้งานอินสแตนซ์ตามสั่ง

 • สามารถใช้กับการใช้งานใน Availability Zone ทั้งหมดในภูมิภาค AWS หรือสามารถให้การสำรองความจุเมื่อกำหนดให้กับ Availability Zone เฉพาะ
 • มีให้บริการภายใต้ตัวเลือกการชำระเงินล่วงหน้า 3 แบบเพื่อให้คุณมีความยืดหยุ่นในการชำระเงินเมื่อทำการซื้อ
 • สามารถแชร์ระหว่างหลายบัญชีภายในครอบครัวการเรียกเก็บเงินที่รวมกันได้

ตารางต่อไปนี้สรุปความแตกต่างระหว่าง RI มาตรฐานและแบบเปลี่ยนแปลงได้

ลักษณะเฉพาะ

มาตรฐาน

แบบเปลี่ยนแปลงได้

ข้อตกลง (ส่วนลด เฉลี่ยตามสั่ง)

1 ปี (40%) 3 ปี (60%)

1 ปี (31%) 3 ปี (54%)

เปลี่ยน Availability Zone ขนาดอินสแตนซ์ (สำหรับ Linux OS) ประเภทเครือข่าย

ใช่ (การใช้ ModifyReservedInstances API และคอนโซล)

ใช่ (การใช้ ExchangeReservedInstances API และคอนโซล)

เปลี่ยนตระกูลอินสแตนซ์ ระบบปฏิบัติการ การเช่า และตัวเลือกการชำระเงิน

 

ใช้ได้

ได้รับประโยชน์จากการลดราคา
  ใช้ได้

สามารถขายได้บนตลาดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

ใช่ (หลังจากเชื่อมโยงบัญชีกับบัญชีธนาคารของสหรัฐฯ)

เร็วๆ นี้

 • ประเภทข้อเสนอ: RI มีอยู่สองประเภท: แบบเปลี่ยนแปลงได้และแบบมาตรฐาน RI ที่เปลี่ยนแปลงได้สามารถแลกเปลี่ยนเป็น RI ที่เปลี่ยนแปลงได้แบบอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่าได้
 • ระยะเวลา: AWS เสนอ RI มาตรฐานโดยแบ่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือ 3 ปี ผู้ขายตลาดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังมักเสนอ RI พร้อมกับเงื่อนไขที่สั้นกว่า AWS นำเสนอ RI แบบเปลี่ยนแปลงได้โดยแบ่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีหรือ 3 ปี
 • ตัวเลือกการชำระเงิน: คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกการชำระเงินสามแบบ: ล่วงหน้าทั้งหมด ล่วงหน้าบางส่วน และไม่ชำระเงินล่วงหน้า หากคุณเลือกตัวเลือกชำระเงินล่วงหน้าบางส่วนหรือไม่ชำระเงินล่วงหน้า ยอดคงเหลือจะเพิ่มขึ้นเป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา

เมื่อคุณลักษณะของ RI ตรงกับคุณลักษณะของอินสแตนซ์ที่ใช้งาน ส่วนลดของ RI จะถูกปรับใช้และจะมีการใช้การสำรองความจุ คุณลักษณะเหล่านี้คือ:

 • ประเภทอินสแตนซ์: ประเภทอินสแตนซ์ประกอบด้วยชุดรวมต่างๆ ของ CPU หน่วยความจำ การจัดเก็บ และความจุเครือข่ายที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น m4.2xlarge
 • คำอธิบายแพลตฟอร์ม: คุณสามารถซื้อ RI สำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่ใช้แพลตฟอร์ม Linux / UNIX, SUSE Linux, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server และ Microsoft SQL Server ได้
 • การเช่า: ถ้าคุณใช้อินสแตนซ์ที่มีการเช่าเริ่มต้น ให้ซื้อ Reserved Instances การเช่าเริ่มต้น หากคุณใช้อินสแตนซ์เฉพาะ ให้ซื้อ Reserved Instances ที่มีการเช่าเฉพาะ
 • Availability Zone (ไม่บังคับ): เมื่อเลือก Availability Zone RI ที่คุณซื้อจะให้การสำรองความจุและส่วนลดสำหรับการใช้อินสแตนซ์ใน Availability Zone ที่เลือก เมื่อไม่มีการระบุ Availability Zone ส่วนลด RI จะปรับใช้กับอินสแตนซ์ที่กำลังทำงานทุกขนาด (ภายในตระกูลเดียวกัน) ในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมี m4.2xlarge Linux/UNIX RI โดยมีตำแหน่งที่ตั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เป็นค่าเริ่มต้น ในกรณีนี้ อัตราส่วนลดของ RI จะใช้กับอินสแตนซ์ m4.xlarge จำนวน 2 อินสแตนซ์ใน us-east-1a หรืออินสแตนซ์ m4.xlarge จำนวน 4 อินสแตนซ์ใน us-east-1b โดยอัตโนมัติ

เข้าไปที่หน้าการกำหนดราคา Amazon EC2 เพื่อดูการกำหนดราคา RI
หากคุณซื้อ RI จำนวนมากในภูมิภาค AWS คุณจะได้รับส่วนลดค่าใช้บริการล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมรายชั่วโมงสำหรับการซื้อ RI แบบเหมาจ่ายในภูมิภาค AWS ในอนาคต
RI จะขายโดยผู้จัดจำหน่ายรายอื่นในตลาดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย ซึ่งบางครั้งจะเสนอส่วนลดที่มากกว่าในระยะเวลาที่สั้นกว่าอีกด้วย


ตลาดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะทำให้ลูกค้า AWS รายอื่นสามารถลงทะเบียน RI แบบมาตรฐานสำหรับขายได้ RI แบบมาตรฐานจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่นไม่มีความแตกต่างจากอินสแตนซ์แบบเหมาะจ่ายแบบมาตรฐานที่ซื้อโดยตรงจาก AWS เว้นแต่ว่ามักจะถูกลงทะเบียนขายในราคาต่ำกว่าและในระยะเวลาที่สั้นกว่า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแบบมาตรฐานจาก AWS หรือจากผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ให้ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของในตลาดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย ให้ไปที่ตลาดอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2


ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งานอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon EC2 ที่เหมาะสม