การซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่ใช่เรื่องยาก คุณสามารถใช้ AWS Management Console หรือเครื่องมือ API เพื่อทำการซื้อให้สมบูรณ์

การซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

ลงชื่อเข้าใช้คอนโซล
 1. เข้าสู่ระบบไปยัง AWS Management Console 
 2. ในเมนู Amazon Web Services ให้เลือก “EC2”
 3. ในบางหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก “Reserved Instances” (อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย) 
 4. เลือก “Purchase Reserved Instances” (ซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)
 5. เลือกประเภทอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย แพลตฟอร์ม ตัวเลือกการชำระเงิน ประเภทอินสแตนซ์ ประเภทข้อเสนอ และระยะเวลาสัญญา หากต้องการสำรองความจุ คุณสามารถเลือกที่จะทำเครื่องหมายในกล่อง "Only show offerings that reserve capacity" (แสดงเฉพาะข้อเสนอที่สำรองความจุ) เพื่อเลือก Availability Zone ได้
 6. ปรับปริมาณของอินสแตนซ์ที่จะซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพอใจในราคาที่เสนอ
 7. ยืนยันการซื้อของคุณ
 • หากคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขหรือแลกเปลี่ยนอินสแตนซ์ หรือเรียบเรียงรายการอินสแตนซ์มาตรฐานแบบเหมาจ่ายที่จะขายลงใน Reserved Instance Marketplace ได้
 • คุณสามารถซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้สูงสุด 20 รายการต่อ Availability Zone ในแต่ละเดือน หากคุณต้องการอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเพิ่มเติม ให้กรอกแบบฟอร์มซึ่งพบได้ที่นี่
 • การซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะไม่สามารถคืนเงินได้
 • หากคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจากผู้ขายที่เป็นบริษัทอื่น เราจะแชร์ข้อมูลเมือง รัฐ และรหัสไปรษณีย์ของคุณกับผู้ขายดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการทางภาษี หากคุณไม่ต้องการซื้อจากผู้ขายที่เป็นบริษัทอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ระบุว่าผู้ขายคือ “AWS” ในหน้าจอการซื้อคอนโซล
ลูกค้าที่ใช้อินสแตนซ์ทั้งแบบเหมาจ่ายและตามต้องการจะถูกคำนวณค่าใช้จ่ายด้วยอัตราอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่าย คุณจะชำระอัตราการใช้งานรายชั่วโมงที่ไม่แพงสำหรับทุกๆ ชั่วโมงที่อยู่ในระยะสัญญาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายของคุณ (ซึ่งหมายความว่าคุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงแม้ว่าจะมีชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้งานเลยก็ตาม) เมื่อปริมาณอินสแตนซ์ที่ใช้งานทั้งหมดมีชั่วโมงที่เกินจากจำนวนอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่คุณมี คุณจะถูกเรียกเก็บเงินที่อัตราแบบตามต้องการ
 
ตัวอย่างเช่น หากคุณครอบครองอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามรายการซึ่งมีคุณลักษณะอินสแตนซ์และภูมิภาคเดียวกัน (หรือ Availability Zone เดียวกัน ถ้ามี) ระบบการเรียกเก็บเงินจะตรวจสอบแต่ละชั่วโมงเพื่อดูว่ารวมทั้งหมดแล้วมีอินสแตนซ์ที่คุณใช้งานจำนวนเท่าไรที่ตรงกับพารามิเตอร์ดังกล่าว หากมีไม่เกินสามรายการ คุณจะถูกเรียกเก็บที่อัตราอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับอินสแตนซ์ที่ตรงกันแต่ละรายการซึ่งทำงานในชั่วโมงดังกล่าว หากมีการใช้งานมากกว่าสามรายการ คุณจะถูกเรียกเก็บที่อัตราอินสแตนซ์แบบตามต้องการสำหรับอินสแตนซ์ส่วนที่เกินมา