โปรเซสเซอร์ AWS Graviton

ช่วยให้การทำงานใน Amazon EC2 มีประสิทธิภาพด้านราคาดีที่สุด

โปรเซสเซอร์ AWS Graviton เป็นโปรเซสเซอร์ที่สร้างขึ้นโดย Amazon Web Services ด้วยการใช้แกน Arm Neoverse 64 บิต เพื่อช่วยให้การทำงานของปริมาณงานบนระบบคลาวด์ใน Amazon EC2 มีประสิทธิภาพด้านราคาดีที่สุด Amazon EC2 มอบพอร์ตโฟลิโอของอินสแตนซ์การประมวลผลที่หลากหลายและครบครันที่สุด รวมไปถึงอินสแตนซ์หลายตัวที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ของ Intel และ AMD รุ่นล่าสุดด้วยเช่นกัน โปรเซสเซอร์ AWS Graviton มีตัวเลือกมากมายที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับประสิทธิภาพและค่าบริการให้เหมาะสมกับปริมาณงานของตนได้

โปรเซสเซอร์ AWS Graviton รุ่นแรก เป็นตัวขับเคลื่อนอินสแตนซ์ Amazon EC2 A1 ซึ่งถือเป็นอินสแตนซ์แบบ Arm บน AWS ตัวแรก อินสแตนซ์เหล่านี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการใช้อินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปซึ่งใช้กับการประใช้งานแบบขยายออก เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์, ไมโครเซอร์วิสที่มีคอนเทนเนอร์, การประมวลผลข้อมูล/บันทึก และปริมาณงานแบบอื่นๆ ที่สามารถทำงานบนแกนขนาดเล็กกว่าและเหมาะสมกับขนาดหน่วยความจำที่ใช้งานได้อย่างเห็นได้ชัด

โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 นำเสนอประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถที่เหนือกว่าโปรเซสเซอร์ AWS Graviton รุ่นแรกอย่างก้าวกระโดด ซึ่งให้บริการอินสแตนซ์ Amazon EC2 สำหรับงานทั่วไป (M6g, M6gd, T4g) แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (C6g, C6gd, C6gn) และแบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ (R6g, R6gd, X2gd) โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ที่ทำงานบน x86 รุ่นปัจจุบันที่เทียบเท่าถึง 40% ในการทำงานของปริมาณงานแบบต่างๆ ได้แก่เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน ไมโครเซอร์วิส การประมวลผลประสิทธิภาพสูง การอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งแบบ CPU การเข้ารหัสวิดีโอ ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเล่นเกม ฐานข้อมูลแบบโอเพ่นซอร์ส และแคชภายในหน่วยความจำ โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าถึง 7 เท่า มีจำนวนแกนประมวลผลมากกว่าเดิม 4 เท่า มีหน่วยความจำที่เร็วกว่าถึง 5 เท่า และมีแคชที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เท่า

James Hamilton ประกาศเปิดตัวอินสแตนซ์ Amazon EC2, M6g, C6g และ R6g แบบใหม่ที่ให้บริการโดย AWS Graviton2 (8:34)

ทดลองใช้ฟรี: จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2021 ลูกค้า AWS ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันทุกรายสามารถทดลองใช้ T4g Micro Instance ได้ฟรีสูงสุดถึง 750 ชั่วโมงต่อเดือน ระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรี ลูกค้าที่ใช้งาน T4g Micro Instance จะได้รับชั่วโมงฟรี 750 ชั่วโมงต่อเดือนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะหักจากบิลรายเดือนของลูกค้าจนถึงเดือนมิถุนายน 2021 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คำถามที่พบบ่อย

ประโยชน์

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานหลากหลายรูปแบบ

EC2 Instance ที่ขยายได้สำหรับงานทั่วไป (T4g) แบบใช้งานทั่วไป (M6g) แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (C6g) และแบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ (R6g) ซึ่งให้บริการโดย AWS Graviton2 และตัวแปรในส่วนของพื้นที่จัดเก็บบน SSD แบบ NVMe ให้ประสิทธิภาพด้านราคาดีกว่าอินสแตนซ์ที่ทำงานบน x86 ในรุ่นปัจจุบัน 1 ถึง 40% สำหรับปริมาณที่หลากหลาย เช่น เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน ไมโครเซอร์วิส การเข้ารหัสวิดีโอ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การบีบอัดข้อมูล การเล่นเกม ฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส การแคชในหน่วยความจำ และการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งแบบ CPU

การรองรับระบบนิเวศแบบครอบคลุม

โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Arm 64 บิต ได้รับการรองรับโดยระบบปฏิบัติการ Linux ยอดนิยมหลายรายการ เช่น Amazon Linux 2, Red Hat, SUSE และ Ubuntu แอปพลิเคชันและบริการยอดนิยมหลายอย่างของ AWS และผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ เช่น Amazon ECS, Amazon EKS, Amazon ECR, Amazon CodeBuild, Amazon CodeCommit, Amazon CodePipeline, Amazon CodeDeploy, Amazon CloudWatch, Crowdstrike, Datadog, Docker, Drone, GitLab, Jenkins, NGINX, Qualys, Rancher, Rapid7, Tenable และ TravisCI ก็รองรับการใช้อินสแตนซ์แบบ AWS Graviton2 เช่นกัน นักพัฒนา Arm ยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศนี้ในการสร้างแอปพลิเคชันโดยตรงในระบบคลาวด์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องจำลองและรวบรวมข้ามระบบซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและใช้เวลานาน

ความปลอดภัยที่เหนือชั้นเพื่อแอปพลิเคชันสำหรับระบบคลาวด์

นักพัฒนาที่สร้างแอปพลิเคชันสำหรับระบบคลาวด์สามารถพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และครอบคลุมทรัพยากรมากที่สุด โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 มีความสามารถเด่นที่ช่วยให้นักพัฒนาเรียกใช้แอปพลิเคชันสำหรับระบบคลาวด์แบบเนทีฟได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงในระดับอื่นๆ เช่น การเข้ารหัส DRAM 256 บิตที่เปิดใช้งานตลอดเวลา และยังมีประสิทธิภาพการทำงานต่อการเข้ารหัสด้วยแกนที่เร็วกว่าถึง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับ AWS Graviton รุ่นแรก อินสแตนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย Graviton2 ถูกสร้างบนระบบ Nitro System ที่มีจุดเด่นเป็นชิพระบบความปลอดภัย Nitro พร้อมด้วยฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อฟังก์ชันความปลอดภัยโดยเฉพาะ รวมถึงรองรับการใช้ไดรฟ์ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บ EBS แบบเข้ารหัสตามค่าเริ่มต้น

EC2 instance ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2

งานทั่วไป

Site-Merch_Amazon-EC2-M6g-Instances_Editorial

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานทั่วไปที่มีการประมวลผล หน่วยความจำ และทรัพยากรเครือข่ายที่สมดุล

เหมาะสำหรับ: ปริมาณงานทั่วไป เช่น เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน, พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดกลาง, ไมโครเซอร์วิส, และการประมวลผลคลัสเตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม »

Site-Merch_Amazon-EC2-T4g_Editorial

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานที่ขยายได้สำหรับงานทั่วไป

เหมาะสำหรับ: ปริมาณงานที่ขยายได้สำหรับงานทั่วไปหลากหลายประเภท เช่น ไมโครเซอร์วิสขนาดใหญ่ ฐานข้อมูลขนาดกลางและเล็ก เดสก์ท็อปเสมือน และแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

Site-Merch_Amazon-EC2-C6g-Instances_Editorial

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานแบบเน้นการประมวลผล

เหมาะสำหรับ: การประยุกต์ใช้ที่เน้นการประมวลผล เช่น การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง การเข้ารหัสวิดีโอ การเล่นเกม และการเร่งความเร็วการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งแบบ CPU

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

Site-Merch_Amazon-EC2-R6g-Instances_Editorial

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานที่เน้นการใช้งานหน่วยความจำ

เหมาะสำหรับ: ปริมาณงานที่เน้นการใช้งานหน่วยความจำ เช่น ฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส (MySQL, MariaDB และ PostgreSQL) หรือการแคชในหน่วยความจำ (Redis, KeyDB และ Memcached)

เรียนรู้เพิ่มเติม »

X2gd_logo

ค่าใช้จ่ายต่อ GiB ของหน่วยความจำใน Amazon EC2 ต่ำสุด

สร้างมาเพื่อ: ปริมาณงานที่เน้นการใช้งานหน่วยความจำ เช่น ฐานข้อมูลแบบโอเพ่นซอร์ส (MySQL, MariaDB และ PostgreSQL) การแคชในหน่วยความจำ (Redis, KeyDB, Memcached) ปริมาณงาน Electronic Design Automation (EDA) การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ และเซิร์ฟเวอร์การแคชแบบเรียลไทม์

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล SSD บน NVMe ภายในยังพร้อมให้บริการแล้วในอินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไป (M6gd) แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (C6gd) และแบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ (R6gd) นอกจากนี้ ยังมีอินสแตนซ์ C6gn แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลที่มีระบบเครือข่าย 100 Gbps และการสนับสนุน Elastic Fabric Adapter (EFA) พร้อมให้บริการด้วย

EC2 instance ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton รุ่นแรก

SiteMerch-EC2-A1-Instances_390x150

อินสแตนซ์ Amazon EC2 A1 ที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton รุ่นแรก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการใช้อินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปซึ่งใช้กับแอปพลิเคชันแบบขยายออก เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์, ไมโครเซอร์วิสที่มีคอนเทนเนอร์, การประมวลผลข้อมูล/บันทึก และปริมาณงานแบบอื่นๆ ที่สามารถทำงานบนแกนขนาดเล็กกว่าและเหมาะสมกับขนาดหน่วยความจำที่ใช้งานได้อย่างเห็นได้ชัด อินสแตนซ์เหล่านี้ยังดึงดูดความสนใจของนักพัฒนา ผู้ที่ชื่นชอบ และนักการศึกษาทั่วทั้งชุมชน Arm

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คำนิยมจากลูกค้า

SmugMug

Snap Inc ที่รู้จักกันจากบริการโซเชียลมีเดียยอดนิยม เช่น Snapchat และ Bitmoji ได้ใช้อินสแตนซ์แบบ AWS Graviton2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านราคาใน Amazon EC2 Snap ใช้อินสแตนซ์ Amazon EC2 C6g และ M6g ที่มี Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) เพื่อเรียกใช้ Messaging Core Service ของตัวเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรับส่งข้อความบนแพลตฟอร์ม รวมถึงบริการบริบทแบ็คเอนด์ Snap ยังมองหาการใช้อินสแตนซ์ R6g สำหรับการเรียกใช้ปริมาณงาน ElastiCache อีกด้วย

"การใช้อินสแตนซ์แบบ Graviton2 ทำให้เราสามารถลดขนาดฟลีตการรับส่งข้อความ Snapchat และลดต้นทุนลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ C5 การย้ายไปยังอินสแตนซ์ C6g ลดการใช้ CPU ลงประมาณ 10% เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นใน Graviton2 เรากำลังวางแผนจะย้ายปริมาณงานเพิ่มเติมไปยัง Graviton2 ในอนาคตและพบว่าปริมาณงานขนาดใหญ่อื่นๆ ก็มีประสิทธิภาพดีขึ้นในลักษณะเดียวกันด้วย"

- Aaron Sheldon วิศวกรซอฟต์แวร์ที่ Snap

Honeycomb_io

Honeycomb.io ให้เครื่องมือเพิ่มความสามารถในการดูแลสำหรับการพิจารณาทบทวนและสอบสวนระบบการผลิต โดยได้รับการออกแบบและพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของแพลตฟอร์ม ไมโครเซอร์วิส แอปแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และระบบที่มีความซับซ้อน Honeycomb.io รันอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g สำหรับฟลีตทดสอบผู้นำเข้า กระบวนการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมงโดยวิศวกรด้านระบบ/วิศวกรด้านความน่าเชื่อถือของไซต์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายด้านและมากด้วยประสบการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ C5 ที่มีอยู่เดิมนั้น Honeycomb.io พบว่าอินสแตนซ์ M6g มีความเหนือชั้นกว่าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า มี RAM มากกว่า แสดงให้เห็นถึงค่ามัธยฐานที่ต่ำกว่าและเวลาแฝงที่น้อยกว่ามาก รวมถึงทำงานได้ดีกว่าในปริมาณงานที่มีสัดส่วนเท่ากันต่อโฮสต์ การแปลงฟลีตทดสอบผู้นำเข้าให้เป็นอินสแตนซ์ M6g ทำให้ Honeycomb.io ทำงานด้วยอินสแตนซ์ที่น้อยกว่าถึง 30% และแต่ละอินสแตนซ์มีค่าใช้จ่ายลดลง 10%

Intuit_Logo_innovators
“เรามองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนระบบคลาวด์อยู่เสมอ และได้ลองอินสแตนซ์แบบ Graviton2 เนื่องจากแสดงถึงโอกาสในการปรับปรุงโปรไฟล์ประสิทธิภาพด้านราคาสำหรับปริมาณงานของเราบน Amazon EC2 เราได้วัดเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพในทำนองเดียวกันด้วยอินสแตนซ์แบบ Graviton2 R6g สำหรับบริการ Kafka ของเรา โดยมีต้นทุนลดลง 20% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ R5 ผลลัพธ์เหล่านี้ทำให้เราคาดหวังว่าจะได้ศึกษาประโยชน์ของอินสแตนซ์แบบ Graviton2 ในปริมาณงานเพิ่มเติม”
 
– Brendan Byrne ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบคลาวด์และฝ่ายปฏิบัติการ, Intuit
F1

"Formula One มีชื่อเสียงในด้านการเพิ่มขีดจำกัดของประสิทธิภาพ และด้วยเหตุนี้เราจึงเสาะหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนของระบบคลาวด์ของเราอยู่เสมอ เราได้ลองใช้อินสแตนซ์ที่ใช้ Graviton2 แบบใหม่เนื่องจากอินสแตนซ์เหล่านี้เปิดโอกาสที่สำคัญในการปรับปรุงโปรไฟล์ประสิทธิภาพต่อราคาของปริมาณงาน CFD บางส่วนที่เราใช้งานบน Amazon EC2 ในปัจจุบัน จากการเปรียบเทียบอินสแตนซ์ C6g และ C6gn ที่ใช้ Graviton2 แบบใหม่ เราเห็นถึงความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่คล้ายกันซึ่งทำงานบนอินสแตนซ์ C5n  จากผลลัพธ์เหล่านี้ เราวางแผนที่จะรวมเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ Graviton2 สำหรับการจำลอง CFD หลายอย่างของเราในอนาคต"

- Pat Symonds ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Formula One

NextRoll

NextRoll มอบเทคโนโลยีการตลาดระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมและสแตกข้อมูลที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจทุกประเภทผ่าน AdRoll, RollWorks และ NextRoll Platform Services

"ที่ NextRoll เราเน้นด้านการมอบโซลูชันทันสมัยที่บริษัทต้องการเพื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าความทะเยอทะยานจะพาไปในทิศทางใดก็ตาม เพื่อให้ทำเช่นนั้นได้ เราจึงมองหาวิธีใหม่ๆ ในการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพข้อเสนอบริการของเราอยู่เสมอ เรายินดีที่จะได้ใช้อินสแตนซ์ M6g และ C6g ของ AWS Graviton2 สำหรับเซิร์ฟเวอร์เว็บและปริมาณงานการประมวลผลสตรีมของเราที่สร้างบน Erlang, Go และ Java เราได้พบกับการลดต้นทุนรวมสูงสุด 50% ตลอดช่วงการใช้งาน EC2 instance สำหรับปริมาณงานเหล่านี้ ประหยัดได้มากขึ้นและใช้อินสแตนซ์น้อยลงโดยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แพคเกจซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่จำเป็นต่อการย้ายข้อมูลพร้อมใช้งานได้ง่าย และเราวางแผนจะเปลี่ยนทุกสิ่งเท่าที่ทำได้ไปเป็นอินสแตนซ์ Graviton2"

- Valentino Volonghi, CTO ของ NextRoll

SmugMug

SmugMug ให้บริการแพลตฟอร์มรูปถ่ายออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสองแห่งได้แก่ SmugMug และ Flickr โดยให้สมาชิกกว่า 100 ล้านรายจัดเก็บ ค้นหา แชร์ และขายรูปถ่ายนับพันล้านรูปได้อย่างปลอดภัย

"เราคือผู้นำเอาอินสแตนซ์ Graviton มาปรับใช้เป็นรายแรกๆ เริ่มต้นด้วยอินสแตนซ์ Amazon EC2 A1 วันนี้ เรามีแอปให้บริการรูปถ่ายที่ใช้ PHP ที่ทำงานบนอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g และ C6g แบบ AWS Graviton2 โดยใช้ Spot ไม่บ่อยนักที่จะมีเทคโนโลยีซึ่งทำให้คุณได้ประสิทธิภาพต่อราคาที่ดีขึ้นถึง 40% โดยทำเพียงแค่การคอมไพล์ใหม่ เปลี่ยนแปลงโค้ดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สามารถย้ายไปยังอินสแตนซ์ AWS Graviton2 ได้เลย แค่นั้นเอง! เราตั้งใจที่จะโยกย้ายปริมาณงานส่วนมากของเราไปยัง AWS Graviton2 ภายในเวลาหนึ่งปี และหนึ่งในก้าวต่อไปของเราจะเป็นการย้ายเซิร์ฟเวอร์การแคชไปยัง r6gd”

Shane Meyers วิศวกรปฏิบัติการหลักของ SmugMug

อ่านเรื่องราวของลูกค้าเพิ่มเติม

คำยืนยันของคู่ค้า

aqua_logo

"ลูกค้าของ Aqua เลือกที่จะปรับใช้ปริมาณงานคอนเทนเนอร์ของตนบนคลัสเตอร์ EKS ที่ใช้ AWS Graviton2 เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของปริมาณงานและความประหยัดคุ้มค่า เราร่วมมือกับ AWS เพื่อขยายความคุ้มครองตลอดอายุการใช้งานของปริมาณงานคอนเทนเนอร์ระดับชั้นนำของตลาด โดยจะรวมไปถึงการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน Graviton2 ที่ใช้ Arm64 ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในบริการคอนเทนเนอร์ของ AWS ทั้งหมด"

– Amir Jerbi, CTO และผู้ร่วมก่อตั้งของ Aqua Security

Valnet

ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) ที่ใหญ่ที่สุด CircleCI จึงเป็นศูนย์กลางที่นักพัฒนาสามารถนำแนวคิดไปปฏิบัติได้อย่างราบรื่นในทุกขนาด CircleCI เป็นหนึ่งในบริการเพียงไม่กี่อย่างที่นำเสนอการประมวลผลแบบ Arm บนระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบสำหรับ CI/CD ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างและทดสอบแอปพลิเคชันสำหรับ Arm โดยไม่ต้องจัดการเครื่องของตนเอง

"อินสแตนซ์ AWS Graviton2 ทำให้ CI/CD ที่ใช้ Arm เป็นไปได้เป็นครั้งแรกในทุกขนาด เราต้องการพันธมิตรที่สามารถมอบการประมวลผลแบบ Arm ที่มีขีดความสามารถและความน่าเชื่อถือในระดับที่เราต้องการ ด้วยฟลีตที่สร้างขึ้นจาก Arm ของ CircleCI ที่ทำงานบน Graviton2 ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้าง ทดสอบ และติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ Arm เพื่อใช้จริงในประสบการณ์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องจัดการเครื่องของตนเอง ด้วยการร่วมมือกับ AWS ทำให้เราสามารถนำขนาดดังกล่าวมาสู่ชุมชนนักพัฒนา Arm ในระดับที่ไม่เคยทำได้มาก่อน"

Tom Trahan รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ CircleCI

Crowdstrike

CrowdStrike คือผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการป้องกันตำแหน่งข้อมูลที่มีให้ในระบบคลาวด์ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่ CrowdStrike Falcon มอบการป้องกันรันไทม์อย่างเต็มรูปแบบและให้การมองเห็นสำหรับคอนเทนเนอร์ที่โฮสต์และโฮสต์อยู่โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟและเซ็นเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อยเดี่ยวโดยไม่ต้องมีการติดตั้งใช้จริงหรือผสานการทำงานเพิ่มเติม อินสแตนซ์ AWS Graviton2 ที่ขับเคลื่อนโดย Arm64 นำเสนอประสิทธิภาพที่น่าสนใจและประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการปรับใช้งานในปริมาณงานที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ภายใต้โมเดลหน้าที่รับผิดชอบที่แชร์กัน ลูกค้าของ AWS ต้องการการป้องกันที่สอดคล้องและไร้ช่องโหว่ในฟลีตการประมวลผล Amazon EC2 ของตนไม่ว่าสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ขั้นพื้นฐานเดิมจะเป็นอย่างไร นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม CrowdStrike จึงมีความยินดีที่จะขยายขอบเขตการป้องกันและการมองเห็นของ CrowdStrike Falcon สำหรับ EC2 instance ที่ขับเคลื่อนโดย Graviton ทั้งหมด

Datadog

Datadog คือแพลตฟอร์มการตรวจสอบติดตามและวิเคราะห์สำหรับนักพัฒนา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ในเชิงธุรกิจในยุคของระบบคลาวด์ "เรามีความตื่นเต้นที่อินสแตนซ์ Graviton2 พร้อมให้ใช้งานได้ทั่วไปแล้ว เราพบว่าประสิทธิผลของนักพัฒนาของเราเพิ่มขึ้นเมื่ออินสแตนซ์เหล่านี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับไปป์ไลน์การบูรณาการณ์อย่างต่อเนื่องหลักถึง 50%" Jimmy Caputo ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ที่ Datadog กล่าว "ด้วย Datadog Agent for Graviton / Arm ลูกค้าของ AWS ทั้งหมดสามารถใช้ Datadog เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอินสแตนซ์ Graviton2 ไปพร้อมกับส่วนอื่นๆ ของโครงสร้างพื้นฐานได้"

Dynatrace_Logo_RGB-HTML_Vertical_Gray

Dynatrace มอบความฉลาดของซอฟต์แวร์เพื่อลดความซับซ้อนของระบบคลาวด์และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิจิทัล ด้วยการเป็นผู้นำด้านความสามารถในการสังเกตเห็นแบบ cloud-native และแบบไฮบริด เราได้เห็นการเติบโตขึ้นอย่างมากในด้านความนิยมของ AWS Graviton2 ลูกค้าร่วมของเรามองหาโอกาสในการใช้ประโยชน์ด้านราคา/ประสิทธิภาพของ Graviton2 และมีความตื่นตาตื่นใจที่จะได้รับประสบการเช่นเดียวกันจาก Dynatrace full-stack OneAgent ซึ่งพร้อมให้บริการแล้วบนสถาปัตยกรรม Arm และ AWS Graviton2

HashiCorp
"Genymotion มอบโซลูชัน Android™ In-the-Cloud (AIC) ที่มีการสตรีมในเบราว์เซอร์และการเข้าถึง ADB Genymotion มีการปรับใช้บนอินสแตนซ์ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 Arm64 ขณะที่ลูกค้าของเราได้พบความถี่และคุณภาพการสตรีมที่สูงขึ้นสามถึงห้าเท่าบนเซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย Arm รุ่นนี้โดยมีราคาที่ต่ำลง ซึ่งยังช่วยให้ได้รับประสบการณ์ Android แบบเนทีฟโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องมือแปลเลขฐานสองเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชัน ทีม Genymotion ตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ในที่สุดก็ได้เห็นอินสแตนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเซิร์ฟเวอร์ Arm ในระบบคลาวด์เมื่อเปิดกรณีการใช้งานและโอกาสใหม่" 

Jean-Charles Leneveu, ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์, Genymotion

INTS_CreativeDataTechnology_Logo_CMYK

InterSystems มุ่งมั่นที่จะให้อิสระกับลูกค้าในด้านแพลตฟอร์มข้อมูลด้วยทั้งเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม เกณฑ์มาตรฐานของ InterSystems แสดงให้เห็นว่าอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าถึง 28% ด้วยค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ M5 ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลลัพธ์ที่น่าสนใจเหล่านี้ทำให้ InterSystems ต้องการเพิ่มการสนับสนุนสถาปัตยกรรม Arm และอินสแตนซ์ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 ในเวอร์ชันล่าสุดของแพลตฟอร์มข้อมูล InterSystems IRIS

KeyDB-Logo_600x400

KeyDB คือฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับ Redis™ API และมุ่งเน้นไปที่การทำงานหลายเธรด ประสิทธิภาพของหน่วยความจำ และปริมาณการประมวลผลที่สูง KeyDB ตื่นเต้นที่จะให้การสนับสนุนสำหรับอินสแตนซ์ AWS Graviton2 และกระตุ้นให้ผู้ใช้เห็นถึงสิ่งที่การติดตั้ง KeyDB + Graviton2 สามารถให้ได้ การทดสอบของ KeyDB แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ได้รับซึ่งสูงขึ้นถึง 65% โดยใช้อินสแตนซ์ Amazon M6g ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 เมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ M5 ที่ทำงานบน x86 รุ่นล่าสุด KeyDB มีความภูมิใจที่จะให้การสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและมอบโซลูชันที่ทรงพลังที่สุดที่มีให้กับผู้ใช้

HashiCorp

ลูกค้าของ HashiCorp กำลังปรับใช้ Amazon EC2 instance แบบ AWS Graviton2 เพื่อประโยชน์ด้านประสิทธิภาพและด้านค่าใช้จ่าย Consul เป็นแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายบริการซึ่งช่วยในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันในรันไทม์ต่างๆ หรือประเภทอินสแตนซ์ต่างๆ ของ AWS และออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์ของลูกค้าเพื่อช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จาก EC2 instance รุ่นล่าสุดได้ Consul ช่วยให้ลูกค้าโยกย้ายปริมาณงานไปยังอินสแตนซ์แบบ AWS Graviton2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมเวลาหยุดทำงานที่ลดลง

ซอฟต์แวร์และบริการ

ระบบปฏิบัติการ

Toolkit-Icon_Linux2
Amazon Linux 2
Toolkit-Icon_RedHat
Red Hat Enterprise Linux
Toolkit-Icon_Ubuntu
Ubuntu
Toolkit-Icon_SUSE
SUSE Linux Enterprise Server
Toolkit-Icon_Fedora
Fedora
Free-BSD_Logo
FreeBSD
Debian_Logo
Debian
Custom-Logo_AWS-Graviton_NetBSD
NetBSD
Custom-Logo_AWS-Graviton_CentOS
CentOS

Container Services

Toolkit-Icon_Docker
Docker
Toolkit-Icon_Amazon-EKS
Amazon Elastic Kubernetes Service
Toolkit-Icon_Amazon ECS.e8cc95a422d1f7c5ed31ca14082ff183c7959034
Amazon Elastic Container Service
Fircracker_Logo
Firecracker
ECR_Logo
Amazon Elastic Container Registry
Rancher_Logo
Rancher

เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนา

Jenkins_Logo
Jenkins
GitLab_Logo
GitLab
Toolkit-Icon_AWS CodeCommit.adef7bf3c09f39b8a2a7c119653623a0f5f14646
AWS CodeCommit
Toolkit-Icon_AWS CodeBuild.87069d3ea748977c88d516873e16b92a2ff1bb75
Amazon CodeBuild
Toolkit-Icon_AWS CodePipeline.2039671c2249b73c00063e9a20ce64e6c98f85c9
AWS CodePipeline
Code-Deploy_Logo
AWS CodeDeploy
Cloud-9_Logo
AWS Cloud9
Corretto_Logo
Amazon Corretto
NGinx_Logo
NGINX
Chef_Logo_developer_tools_software
Chef
Drone_Logo_developer_tools_software
Drone
Github_Logo_developer_tools_software
Github
GitHub-Actions_Logo_developer_tools_software
Github Actions
Honeycomb_Logo_developer_tools_software
HoneyComb
Travis_Logo_developer_tools_software
TravisCI
KernelCare_Logo
KernelCare

เอเจนต์

Crowdstrike_Logo
CrowdStrike
DataDog_Logo
Datadog
Cloudwatch_Logo
Amazon CloudWatch
Amazon-Inspector_Logo
Amazon Inspector
Aws-System-Manger_Logo
AWS Systems Manager
Qualys_Logo_agents
Qualys
Rapid7_Logo_agents
Rapid7
Tenable_Logo_agents
Tenable
Custom-Logo_AWS-Graviton_DynaTrace
DynaTrace

และอื่นๆ อีกมากมาย

บล็อกของคู่ค้า

Arthur Petitpierre และ Jimmy Caputo
20 ก.ค. 2020
 
Jim Jackson
12 มิ.ย. 2020
 
Brent Cook
8 มิ.ย. 2020
 
Chris Carlson
26 พฤษภาคม 2020
 
Businesswire
21 พฤษภาคม 2020
 
 
 
Kai Sasaki (Treasure Data)
27 มี.ค. 2020

การสังเกต Arm64 และอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g ของ AWS
Liz Fong-Jones (Honeycomb.io)
18 มี.ค. 2020

การเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐาน AWS Graviton2 ด้วย KeyDB – M6g ให้ความเร็วมากกว่าสูงสุด 65%
Ben Schermel (EQAlpha)
2 มี.ค. 2020

Intersystems IRIS บนโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 ที่ขับเคลื่อนโดย Arm
Steve LeBlanc (InterSystems)
19 ก.พ. 2020

การสร้างอิมเมจ Docker หลายสถาปัตยกรรมบนโปรเซสเซอร์ AWS Graviton แบบ Arm 64 บิต
Scott Rossillo
14 ม.ค. 2020

บทความและประกาศ

 
 
Sébastien Stormacq
27 ก.ค. 2020
 
Neelay Thaker
14 ก.ค. 2020
 
Spot
22 มิ.ย. 2020
 
Business Wire 
11 มิ.ย. 2020
 
Neil Ashton, Karthik Raman และ Oliver Perks
11 มิ.ย. 2020
 
 
 
 
Jesse Butler
1 พฤษภาคม 2020
 
 
AWS Graviton2
James Hamilton
14 ม.ค. 2020
 
 

ทรัพยากร

เจาะลึกเกี่ยวกับ EC2 instance ที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 (31:53)
การประมวลผลที่พิสูจน์ได้สำหรับช่วงเวลาที่ไม่เคยพบมาก่อน (1:03:03)
สุนทรพจน์โครงสร้างพื้นฐานของ Peter DeSantis (1:15:51)
สุนทรพจน์ของ Andy Jassy (2:52:03)

1 อินสแตนซ์ M6g, C6g และ R6g ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง 20% และเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด 40% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ M5, C5 แล R5 ตามลำดับ โดยอ้างอิงจากการทดสอบกับปริมาณงานภายในซึ่งมีคุณลักษณะของการประมวลผลและข้อกำหนดของหน่วยความจำที่แตกต่างกัน