โปรเซสเซอร์ AWS Graviton

ช่วยให้การทำงานใน Amazon EC2 มีประสิทธิภาพด้านราคาดีที่สุด

โปรเซสเซอร์ AWS Graviton เป็นโปรเซสเซอร์ที่สร้างขึ้นโดย Amazon Web Services ด้วยการใช้แกน Arm Neoverse 64 บิต เพื่อช่วยให้การทำงานของปริมาณงานบนระบบคลาวด์ใน Amazon EC2 มีประสิทธิภาพด้านราคาดีที่สุด Amazon EC2 มอบพอร์ตโฟลิโอของอินสแตนซ์การประมวลผลที่หลากหลายและครบครันที่สุด รวมไปถึงอินสแตนซ์หลายตัวที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ของ Intel และ AMD รุ่นล่าสุดด้วยเช่นกัน โปรเซสเซอร์ AWS Graviton มีตัวเลือกมากมายที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับประสิทธิภาพและค่าบริการให้เหมาะสมกับปริมาณงานของตนได้

โปรเซสเซอร์ AWS Graviton รุ่นแรก เป็นตัวขับเคลื่อนอินสแตนซ์ Amazon EC2 A1 ซึ่งถือเป็นอินสแตนซ์แบบ Arm บน AWS ตัวแรก อินสแตนซ์เหล่านี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการใช้อินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปซึ่งใช้กับการประใช้งานแบบขยายออก เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์, ไมโครเซอร์วิสที่มีคอนเทนเนอร์, การประมวลผลข้อมูล/บันทึก และปริมาณงานแบบอื่นๆ ที่สามารถทำงานบนแกนขนาดเล็กกว่าและเหมาะสมกับขนาดหน่วยความจำที่ใช้งานได้อย่างเห็นได้ชัด

โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 นำเสนอประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถที่เหนือกว่าโปรเซสเซอร์ AWS Graviton รุ่นแรกอย่างก้าวกระโดด โปรเซสเซอร์นี้ให้บริการ Amazon EC2 M6g, C6g และ R6g Instance และตัวแปรในส่วนของพื้นที่จัดเก็บบน SSD แบบ NVMe ที่ให้ประสิทธิภาพด้านราคาดีกว่าอินสแตนซ์ที่ทำงานบน x86 รุ่นปัจจุบัน1 ถึง 40% สำหรับปริมาณงานแบบต่างๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน ไมโครเซอร์วิส การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเล่นเกม ฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส และการแคชในหน่วยความจำ โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 ยังทำให้ปริมาณงานประเภทการเข้ารหัสวิดีโอ และการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์เพื่อบีบอัดข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งแบบ CPU อีกด้วย โดยมีประสิทธิภาพมากกว่าถึง 7 เท่า มีจำนวนแกนประมวลผลมากกว่าเดิม 4 เท่า มีหน่วยความจำที่เร็วกว่าถึง 5 เท่า และมีแคชที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เท่า

James Hamilton ประกาศเปิดตัวอินสแตนซ์ Amazon EC2, M6g, C6g และ R6g แบบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 (8:34)

ประโยชน์

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานหลากหลายรูปแบบ

EC2 Instance สำหรับงานทั่วไป (M6g) แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (C6g) และแบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ (R6g) ซึ่งให้บริการโดย AWS Graviton2 และตัวแปรในส่วนของพื้นที่จัดเก็บบน SSD แบบ NVMe ให้ประสิทธิภาพด้านราคาดีกว่าอินสแตนซ์ที่ทำงานบน x86 ในรุ่นปัจจุบัน 1 ถึง 40% สำหรับปริมาณที่หลากหลาย เช่น เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน ไมโครเซอร์วิส การเข้ารหัสวิดีโอ การประมวลผลประสิทธิภาพสูง ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ การบีบอัดข้อมูล การเล่นเกม ฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส การแคชในหน่วยความจำ และการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งแบบ CPU

การสนับสนุนระบบนิเวศแบบครอบคลุม

โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Arm 64 บิต ได้รับการรองรับโดยระบบปฏิบัติการ Linux ยอดนิยมหลายรายการ เช่น Amazon Linux 2, Red Hat, SUSE และ Ubuntu แอปพลิเคชันและบริการยอดนิยมหลายอย่างของ AWS และผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ เช่น Amazon ECS, Amazon EKS, Amazon ECR, Amazon CodeBuild, Amazon CodeCommit, Amazon CodePipeline, Amazon CodeDeploy, Amazon CloudWatch, Crowdstrike, Datadog, Docker, Drone, GitLab, Jenkins, NGINX, Qualys, Rancher, Rapid7, Tenable และ TravisCI ก็รองรับการใช้อินสแตนซ์แบบ AWS Graviton2 เช่นกัน นักพัฒนา Arm ยังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศนี้ในการสร้างแอปพลิเคชันโดยตรงในระบบคลาวด์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องจำลองและรวบรวมข้ามระบบซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและใช้เวลานาน

ความปลอดภัยที่เหนือชั้นเพื่อแอปพลิเคชันสำหรับระบบคลาวด์

นักพัฒนาที่สร้างแอปพลิเคชันสำหรับระบบคลาวด์สามารถพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และครอบคลุมทรัพยากรมากที่สุด โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 มีความสามารถเด่นที่ช่วยให้นักพัฒนาเรียกใช้แอปพลิเคชันสำหรับระบบคลาวด์แบบเนทีฟได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงในระดับอื่นๆ เช่น การเข้ารหัส DRAM 256 บิตที่เปิดใช้งานตลอดเวลา และยังมีประสิทธิภาพการทำงานต่อการเข้ารหัสด้วยแกนที่เร็วกว่าถึง 50% เมื่อเปรียบเทียบกับ AWS Graviton รุ่นแรก อินสแตนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย Graviton2 ถูกสร้างบนระบบ Nitro System ที่มีจุดเด่นเป็นชิพระบบความปลอดภัย Nitro พร้อมด้วยฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อฟังก์ชันความปลอดภัยโดยเฉพาะ รวมถึงรองรับการใช้ไดรฟ์ข้อมูลพื้นที่จัดเก็บ EBS แบบเข้ารหัสตามค่าเริ่มต้น

EC2 instance ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2

งานทั่วไป

Site-Merch_Amazon-EC2-M6g-Instances_Editorial

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานทั่วไปที่มีการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่ายที่สมดุล

เหมาะสำหรับ: ปริมาณงานทั่วไป เช่น เซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชัน พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดกลาง ไมโครเซอร์วิส และการประมวลผลคลัสเตอร์

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล

Site-Merch_Amazon-EC2-C6g-Instances_Editorial

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานแบบเน้นการประมวลผล

เหมาะสำหรับ: การประยุกต์ใช้ที่เน้นการประมวลผล เช่น การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง การเข้ารหัสวิดีโอ การเล่นเกม และการเร่งความเร็วการอนุมานของแมชชีนเลิร์นนิ่งแบบ CPU

เรียนรู้เพิ่มเติม »

เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

Site-Merch_Amazon-EC2-R6g-Instances_Editorial

ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดสำหรับปริมาณงานที่ประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในหน่วยความจำ

เหมาะสำหรับ: ปริมาณงานที่เน้นการใช้งานหน่วยความจำ เช่น ฐานข้อมูลโอเพนซอร์ส (MySQL, MariaDB และ PostgreSQL) หรือการแคชในหน่วยความจำ (Redis, KeyDB และ Memcached)

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล SSD บน NVMe ภายในยังพร้อมให้บริการแล้วในอินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไป (M6gd) แบบเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล (C6gd) และแบบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ (R6gd) 

EC2 instance ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton รุ่นแรก

SiteMerch-EC2-A1-Instances_390x150

อินสแตนซ์ Amazon EC2 A1 ที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton รุ่นแรก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าการใช้อินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปซึ่งใช้กับแอปพลิเคชันแบบขยายออก เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์, ไมโครเซอร์วิสที่มีคอนเทนเนอร์, การประมวลผลข้อมูล/บันทึก และปริมาณงานแบบอื่นๆ ที่สามารถทำงานบนแกนขนาดเล็กกว่าและเหมาะสมกับขนาดหน่วยความจำที่ใช้งานได้อย่างเห็นได้ชัด อินสแตนซ์เหล่านี้ยังดึงดูดความสนใจของนักพัฒนา ผู้ที่ชื่นชอบ และนักการศึกษาทั่วทั้งชุมชน Arm

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คำนิยมของลูกค้าและคู่ค้า

600x400_Crowdstrike_Logo

CrowdStrike คือผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการป้องกันตำแหน่งข้อมูลที่มีให้ในระบบคลาวด์ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่ CrowdStrike Falcon มอบการป้องกันรันไทม์อย่างเต็มรูปแบบและให้การมองเห็นสำหรับคอนเทนเนอร์ที่โฮสต์และโฮสต์อยู่โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟและเซ็นเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อยเดี่ยวโดยไม่ต้องมีการติดตั้งใช้จริงหรือผสานการทำงานเพิ่มเติม อินสแตนซ์ AWS Graviton2 ที่ขับเคลื่อนโดย Arm64 นำเสนอประสิทธิภาพที่น่าสนใจและประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการปรับใช้งานในปริมาณงานที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ภายใต้โมเดลหน้าที่รับผิดชอบที่แชร์กัน ลูกค้าของ AWS ต้องการการป้องกันที่สอดคล้องและไร้ช่องโหว่ในฟลีตการประมวลผล Amazon EC2 ของตนไม่ว่าสถาปัตยกรรมโปรเซสเซอร์ขั้นพื้นฐานเดิมจะเป็นอย่างไร นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม CrowdStrike จึงมีความยินดีที่จะขยายขอบเขตการป้องกันและการมองเห็นของ CrowdStrike Falcon สำหรับ EC2 instance ที่ขับเคลื่อนโดย Graviton ทั้งหมด

600x400_Datadog_Logo

Datadog คือแพลตฟอร์มการตรวจสอบติดตามและวิเคราะห์สำหรับนักพัฒนา ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ในเชิงธุรกิจในยุคของระบบคลาวด์ "เรามีความตื่นเต้นที่อินสแตนซ์ Graviton2 พร้อมให้ใช้งานได้ทั่วไปแล้ว เราพบว่าประสิทธิผลของนักพัฒนาของเราเพิ่มขึ้นเมื่ออินสแตนซ์เหล่านี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับไปป์ไลน์การบูรณาการณ์อย่างต่อเนื่องหลักถึง 50%" Jimmy Caputo ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ที่ Datadog กล่าว "ด้วย Datadog Agent for Graviton / Arm ลูกค้าของ AWS ทั้งหมดสามารถใช้ Datadog เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอินสแตนซ์ Graviton2 ไปพร้อมกับส่วนอื่นๆ ของโครงสร้างพื้นฐานได้“

Honeycomb_io

Honeycomb.io ให้เครื่องมือเพิ่มความสามารถในการดูแลสำหรับการพิจารณาทบทวนและสอบสวนระบบการผลิต โดยได้รับการออกแบบและพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของแพลตฟอร์ม ไมโครเซอร์วิส แอปแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และระบบที่มีความซับซ้อน Honeycomb.io รันอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g สำหรับฟลีตทดสอบผู้นำเข้า กระบวนการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมงโดยวิศวกรด้านระบบ/วิศวกรด้านความน่าเชื่อถือของไซต์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายด้านและมากด้วยประสบการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ C5 ที่มีอยู่เดิมนั้น Honeycomb.io พบว่าอินสแตนซ์ M6g มีความเหนือชั้นกว่าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า มี RAM มากกว่า แสดงให้เห็นถึงค่ามัธยฐานที่ต่ำกว่าและเวลาแฝงที่น้อยกว่ามาก รวมถึงทำงานได้ดีกว่าในปริมาณงานที่มีสัดส่วนเท่ากันต่อโฮสต์ การแปลงฟลีตทดสอบผู้นำเข้าให้เป็นอินสแตนซ์ M6g ทำให้ Honeycomb.io ทำงานด้วยอินสแตนซ์ที่น้อยกว่าถึง 30% และแต่ละอินสแตนซ์มีค่าใช้จ่ายลดลง 10%

Hotelbeds_Logo_pos

Hotelbeds คือผู้นำด้านธุรกิจการจองที่พักระดับโลก ซึ่งเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่พัก บริการรถรับส่ง กิจกรรม และบริการเช่ารถยนต์ด้วยเครือข่ายของผู้จัดหาที่พักจากทั่วโลก Hotelbeds มองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของตนได้ Hotelbeds มีความตื่นเต้นที่จะได้ทดสอบโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 แบบใหม่สำหรับปริมาณงานที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ Java11 และ SpringBoot2 การทดสอบในเบื้องต้นของ Hotelbeds แสดงให้เห็นว่าอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 ให้ประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีกว่าถึง 43% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ M5 รุ่นปัจจุบัน จากผลลัพธ์ที่ได้เหล่านี้ ทำให้ Hotelbeds ตั้งตารอที่จะใช้อินสแตนซ์ M6g เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐาน Amazon EC2 ของตน

INTS_CreativeDataTechnology_Logo_CMYK

InterSystems มุ่งมั่นที่จะให้อิสระกับลูกค้าในด้านแพลตฟอร์มข้อมูลด้วยทั้งเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม เกณฑ์มาตรฐานของ InterSystems แสดงให้เห็นว่าอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าถึง 28% ด้วยค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ลดลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ M5 ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลลัพธ์ที่น่าสนใจเหล่านี้ทำให้ InterSystems ต้องการเพิ่มการสนับสนุนสถาปัตยกรรม Arm และอินสแตนซ์ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 ในเวอร์ชันล่าสุดของแพลตฟอร์มข้อมูล InterSystems IRIS

KeyDB-Logo_600x400

KeyDB คือฐานข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับ Redis™ API และมุ่งเน้นไปที่การทำงานหลายเธรด ประสิทธิภาพของหน่วยความจำ และปริมาณการประมวลผลที่สูง KeyDB ตื่นเต้นที่จะให้การสนับสนุนสำหรับอินสแตนซ์ AWS Graviton2 และกระตุ้นให้ผู้ใช้เห็นถึงสิ่งที่การติดตั้ง KeyDB + Graviton2 สามารถให้ได้ การทดสอบของ KeyDB แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ได้รับซึ่งสูงขึ้นถึง 65% โดยใช้อินสแตนซ์ Amazon M6g ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 เมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ M5 ที่ทำงานบน x86 รุ่นล่าสุด KeyDB มีความภูมิใจที่จะให้การสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและมอบโซลูชันที่ทรงพลังที่สุดที่มีให้กับผู้ใช้

Valnet

LexisNexis Risk Solutions คือบริษัทด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับโลกที่ให้บริการด้านข้อมูลและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกแบบคาดการณ์ และการป้องกันการฉ้อโกงในหลากหลายอุตสาหกรรม

"เราได้ทดสอบแอปพลิเคชัน Java ที่ทำงานบน OpenJDK8 กับอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g แอปพลิเคชันนี้จะจัดการกระบวนการเข้ารหัสจำนวนมาก และใช้สำหรับการเข้ารหัสระดับข้อความเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยของลูกค้า อินสแตนซ์ M6g สามารถจัดการปริมาณการใช้งานได้มากกว่า 30% เมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ C5 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นมาก"

Tim Miller วิศวกรซอฟต์แวร์ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพของ LexisNexis Risk Solutions

mobiuspace-logo

Mobiuspace คือสตาร์ทอัพซึ่งมอบแพลตฟอร์มการค้นหาเนื้อหาที่ขับเคลื่อนโดย AI และแพลตฟอร์มความบันเทิงขั้นสูง เมื่อไม่นานมานี้ Mobiuspace ได้ทดสอบบริการแบ็คเอนด์ในคอนเทนเนอร์ที่ใช้ Java บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g แบบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 และพบว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นถึง 40% เมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ M5 เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลง 20% ทำให้ Mobiuspace ตั้งตารอที่จะนำอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g มาใช้งาน

Netflix_logo

Netflix คือผู้ให้บริการความบันเทิงบนอินเทอร์เน็ตระดับชั้นนำของโลกที่มีสมาชิกถึง 158 ล้านรายในกว่า 190 ประเทศ ซึ่งให้ผู้ใช้บริการได้เพลิดเพลินกับทีวีซีรีส์ สารคดี และภาพยนตร์เรื่องเด่นในหลากหลายแนวและภาษา “เราใช้อินสแตนซ์ Amazon EC2 ประเภท M สำหรับปริมาณงานจำนวนมากที่ครอบคลุมแอปพลิเคชันการสตรีม การเข้ารหัส การประมวลผลข้อมูล และการตรวจสอบติดตาม” Ed Hunter ผู้อำนวยการฝ่ายประสิทธิภาพและระบบปฏิบัติการของ Netflix กล่าว “เราได้ทดสอบอินสแตนซ์ M6g แบบใหม่โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน LMbench ของอุตสาหกรรมและเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างของ Java และพบว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ M5 เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำ Amazon EC2 instance ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Graviton2 มาใช้”

Nielsen_Logo

Nielsen คือบริษัทที่ให้บริการวัดผลและวิเคราะห์ข้อมูลระดับสากล ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของผู้บริโภคและตลาดทั่วโลกที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อถือได้มากที่สุด “แอปพลิเคชัน OpenJDK ที่ขับเคลื่อนโดย Java ของเราถูกนำมาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลดิจิทัล ประมวลผลคำขอเว็บที่ส่งเข้ามา และเปลี่ยนเส้นทางคำขอตามความต้องการทางธุรกิจ โดยข้อกำหนดที่สำคัญก็คือ จะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่มี I/O สูง และปรับขนาดด้วยวิธีการที่ประหยัดคุ้มค่า” Chris Nicotra รองประธานอาวุโสฝ่ายดิจิทัลที่ Nielsen กล่าว “เราดำเนินการถ่ายโอนแอปพลิเคชัน Java นี้ไปยังอินสแตนซ์ Amazon EC2 A1 ที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton ได้อย่างราบรื่น เราได้ทำการทดสอบอินสแตนซ์ M6g แบบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย Graviton2 มาสักพัก และพบว่าอินสแตนซ์ M6g สามารถจัดการปริมาณงานได้เป็นสองเท่าของ A1 เราตั้งตารอที่จะทำงานในปริมาณงานที่มากขึ้นกับอินสแตนซ์แบบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย Graviton2”

Plurk

Plurk พัฒนาและดำเนินการไซต์โซเชียลมีเดียที่ให้ผู้ใช้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบสั้นๆ สนุกและเข้าใจง่าย Plurk ใช้ฟลีต Memcached เป็นส่วนหนึ่งของสแตกเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยม โดย Plurk เปิดตัวในระบบคลาวด์และรัน Memcached บน Amazon EC2 Instances ตั้งแต่ต้น เมื่อ Plurk ได้ยินเกี่ยวกับ AWS Graviton2 จึงตื่นเต้นที่ได้เห็นวิธีการดำเนินการสำหรับฟลีตปริมาณงาน Memcached การเปลี่ยนมาใช้ EC2 Instance ที่ใช้ AWS Graviton2 เป็นไปอย่างราบรื่นและ Plurk ได้ลดโหลดโปรเซสเซอร์ลง 15% และมีค่าใช้จ่ายลดลง 20% จากประสบการณ์ที่ดีนี้ Plurk กำลังประเมินการเปลี่ยนปริมาณงานอื่่นๆ ไปยัง AWS Graviton2 เพื่อรับประโยชน์เพิ่มเติมด้านราคา/ประสิทธิภาพการทำงาน

Raygun_logo

Raygun ช่วยทำให้เห็นภาพและเข้าใจว่าผู้ใช้งานมีประสบการณ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร และด้วยความเข้าใจนี้เองที่ทำให้ลูกค้าสามารถตรวจพบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากขึ้น สำหรับปริมาณงานที่ทำงานบน .NET Core ที่มีการประมวลผลจากส่วนกลางของ Raygun ซึ่งได้รับการทดสอบบนอินสแตนซ์ M6g แบบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดย Graviton2 นั้น Raygun รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นถึง 30% จากอินสแตนซ์รุ่นที่ 5 ที่มีอยู่เดิม ซึ่งใช้ในงานการผลิตในปัจจุบัน ในสภาพที่มีความท้าทายเช่นนี้ เป้าหมายของ Raygun คือมองหาสิ่งที่คุ้มค่าการลงทุน ดังนั้น Raygun จึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ใช้อินสแตนซ์เหล่านี้ในการผลิต ซึ่งพร้อมใช้งานได้แล้ววันนี้

Redbox_logo

Redbox คือผู้บริการให้เช่าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ในราคาย่อมเยาชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ที่สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก Redbox มีร้านขนาดเล็กแบบคีออสที่ให้เช่าภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์แบบบริการตนเองตามจุดต่างๆ ที่เข้าถึงได้โดยสะดวกกว่า 41,500 แห่ง และดำเนินการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้าเป็นประจำทุกคืน เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับภาพยนตร์ที่ต้องการชมในเวลาที่ต้องการ ในปัจจุบัน อัลกอริทึมการพยากรณ์โดยส่วนใหญ่เชื่อมโยงและทำงานบนอินสแตนซ์ C5 เมื่อทาง Redbox เห็นการประกาศเกี่ยวกับ AWS Graviton2 พวกเขาสนใจที่จะทดสอบอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g แบบใหม่นี้ เพื่อดูว่าอินสแตนซ์แบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพการทำงานเป็นอย่างไรในกรณีการใช้งานเช่นนี้ หลังจากที่ได้เปรียบเทียบ m5.2xlarge กับ m6g.2xlarge แล้ว Redbox พบว่าอินสแตนซ์ทั้งสองมีประสิทธิภาพการทำงานที่แทบจะเหมือนกัน เพียงแต่ M6g มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าถึง 20% Redbox รู้สึกประทับใจกับการที่ Graviton2 มีความทัดเทียมกับ x86 ในแง่ของพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์

Arm TD logo

แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า (CDP) ของ Arm Treasure Data ช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และลดความจำเป็นในการล้างและการจัดเตรียมข้อมูล ปริมาณงาน Big Data จำนวนมากนี้ทำงานบน AWS ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยมิดเดิลแวร์โอเพนซอร์สอย่าง Presto จากการทดสอบภายใน อินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g ที่ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 แบบ Arm ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าถึง 30% และคุ้มค่าใช้จ่ายมากกว่าถึง 20% เมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ M5

Valnet

Valnet Inc. คือบริษัทสื่อดิจิทัลที่เชี่ยวชาญในการเผยแพร่เนื้อหา

"ด้วยพอร์ตโฟลิโอของไซต์ที่มีไดรฟ์ข้อมูลปริมาณสูงอย่าง Screen Rant, TheGamer และ CBR โครงสร้างพื้นฐาน EC2 ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา หลังจากการเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของปริมาณงานที่พบบ่อยมากที่สุด (NGINX, PHP, Redis) เราพบว่าอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g แบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AWS Graviton2 มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 30%เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ M5 เราได้ดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่ M6g อย่างสมบูรณ์ โดยมีอินสแตนซ์น้อยลง 20% ลดค่าใช้จ่ายลงได้ 20% ในขณะที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค้าโดยรวมเพิ่มขึ้น 40%"

Stefan Sjogelid ผู้ดูแลระบบของ Valnet Inc.

ซอฟต์แวร์และบริการ

ระบบปฏิบัติการ

Toolkit-Icon_Linux2
Amazon Linux 2
Toolkit-Icon_RedHat
Red Hat Enterprise Linux
Toolkit-Icon_Ubuntu
Ubuntu
Toolkit-Icon_SUSE
SUSE Linux Enterprise Server
Toolkit-Icon_Fedora
Fedora
Free-BSD_Logo
FreeBSD
Debian_Logo
Debian

Container Services

Toolkit-Icon_Docker
Docker
Toolkit-Icon_Amazon-EKS
Amazon Elastic Kubernetes Service
Toolkit-Icon_Amazon ECS.e8cc95a422d1f7c5ed31ca14082ff183c7959034
Amazon Elastic Container Service
Fircracker_Logo
Firecracker
ECR_Logo
Amazon Elastic Container Registry
Rancher_Logo
Rancher

เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนา

Jenkins_Logo
Jenkins
GitLab_Logo
GitLab
Toolkit-Icon_AWS CodeCommit.adef7bf3c09f39b8a2a7c119653623a0f5f14646
AWS CodeCommit
Toolkit-Icon_AWS CodeBuild.87069d3ea748977c88d516873e16b92a2ff1bb75
Amazon CodeBuild
Toolkit-Icon_AWS CodePipeline.2039671c2249b73c00063e9a20ce64e6c98f85c9
AWS CodePipeline
Code-Deploy_Logo
AWS CodeDeploy
Cloud-9_Logo
AWS Cloud9
Corretto_Logo
Amazon Corretto
NGinx_Logo
NGINX
Chef_Logo_developer_tools_software
Chef
Drone_Logo_developer_tools_software
Drone
Github_Logo_developer_tools_software
Github
GitHub-Actions_Logo_developer_tools_software
Github Actions
Honeycomb_Logo_developer_tools_software
HoneyComb
Travis_Logo_developer_tools_software
TravisCI
KernelCare_Logo
KernelCare

เอเจนต์

Crowdstrike_Logo
CrowdStrike
DataDog_Logo
Datadog
Cloudwatch_Logo
Amazon CloudWatch
Amazon-Inspector_Logo
Amazon Inspector
Aws-System-Manger_Logo
AWS Systems Manager
Qualys_Logo_agents
Qualys
Rapid7_Logo_agents
Rapid7
Tenable_Logo_agents
Tenable

และอื่นๆ อีกมากมาย

บล็อกของคู่ค้า

Arthur Petitpierre และ Jimmy Caputo
20 ก.ค. 2020
 
Jim Jackson
12 มิ.ย. 2020
 
Brent Cook
8 มิ.ย. 2020
 
Chris Carlson
26 พฤษภาคม 2020
 
Businesswire
21 พฤษภาคม 2020
 
 
 
Kai Sasaki (Treasure Data)
27 มี.ค. 2020

การสังเกต Arm64 และอินสแตนซ์ Amazon EC2 M6g ของ AWS
Liz Fong-Jones (Honeycomb.io)
18 มี.ค. 2020

การเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐาน AWS Graviton2 ด้วย KeyDB – M6g ให้ความเร็วมากกว่าสูงสุด 65%
Ben Schermel (EQAlpha)
2 มี.ค. 2020

Intersystems IRIS บนโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 ที่ขับเคลื่อนโดย Arm
Steve LeBlanc (InterSystems)
19 ก.พ. 2020

การสร้างอิมเมจ Docker หลายสถาปัตยกรรมบนโปรเซสเซอร์ AWS Graviton แบบ Arm 64 บิต
Scott Rossillo
14 ม.ค. 2020

บทความและประกาศ

Neelay Thaker
14 ก.ค. 2020
 
Spot
22 มิ.ย. 2020
 
Business Wire 
11 มิ.ย. 2020
 
Emma White
11 มิ.ย. 2020
 
 
 
 
Jesse Butler
1 พฤษภาคม 2020
 
 
AWS Graviton2
James Hamilton
14 ม.ค. 2020
 
 

ทรัพยากร

1 อินสแตนซ์ M6g, C6g และ R6g ช่วยลดค่าใช้จ่ายลง 20% และเพิ่มประสิทธิภาพได้สูงสุด 40% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ M5, C5 แล R5 ตามลำดับ โดยอ้างอิงจากการทดสอบกับปริมาณงานภายในซึ่งมีคุณลักษณะของการประมวลผลและข้อกำหนดของหน่วยความจำที่แตกต่างกัน