แม้ว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการสร้างและใช้งาน Amazon Virtual Private Cloud (VPC) เอง แต่คุณสามารถจ่ายสำหรับความสามารถเสริมด้าน VPC ด้วยค่าบริการตามการใช้งานได้ AWS มีคุณสมบัติและบริการที่มอบความสามารถในการปรับแต่งการควบคุม การเชื่อมต่อ การตรวจสอบ และความปลอดภัยสำหรับ Amazon VPC ของคุณ สำหรับราคาแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับองค์ประกอบเหล่านี้ โปรดดูด้านล่าง

ค่าบริการในการใช้งานโซลูชันอื่นๆ ของ Amazon Web Services เช่น Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) จะยังคงเรียกเก็บตามอัตราค่าบริการที่เผยแพร่สำหรับทรัพยากรเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล หากคุณเชื่อมต่อ VPC กับศูนย์ข้อมูลองค์กรของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ผ่านฮาร์ดแวร์เสริม ราคาจะคิดเป็นต่อชั่วโมงการเชื่อมต่อ VPN (ระยะเวลาที่คุณมีการเชื่อมต่อ VPN อยู่ในสถานะ "พร้อมใช้งาน") เศษชั่วโมงจะถูกเรียกเก็บเต็มชั่วโมง และข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่านการเชื่อมต่อ VPN จะถูกเรียกเก็บตามอัตราค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลของ AWS มาตรฐาน

 • เกตเวย์ NAT
 • IPAM
 • การวิเคราะห์เครือข่าย
 • เกตเวย์ NAT
 • ราคาเกตเวย์ NAT

  หากคุณเลือกที่จะสร้างเกตเวย์ NAT ใน VPC ของคุณ จะมีค่าบริการสำหรับแต่ละ “ชั่วโมงเกตเวย์ NAT” ที่มีการจัดเตรียมเกตเวย์และพร้อมใช้งาน มีค่าบริการประมวลผลข้อมูลสำหรับแต่ละกิกะไบต์ที่ประมวลผลผ่านเกตเวย์ NAT โดยไม่คำนึงถึงต้นทางหรือปลายทางของการรับส่งข้อมูล เศษชั่วโมงเกตเวย์ NAT ที่ใช้ไปจะเรียกเก็บค่าบริการเต็มชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล AWS มาตรฐานสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ถ่ายโอนผ่านเกตเวย์ NAT อีกด้วย หากคุณไม่ต้องการให้ระบบเรียกเก็บค่าบริการเกตเวย์ NAT อีกต่อไป คุณเพียงแค่ลบเกตเวย์ NAT ออกโดยใช้ AWS Management Console, อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง หรือ API


  เกตเวย์ NAT - ตัวอย่างราคา

  สมมติว่าคุณสร้างเกตเวย์ NAT ขึ้นมาและมี EC2 instance ที่กำหนดเส้นทางไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านเกตเวย์ NAT EC2 instance ของคุณหลังเกตเวย์ NAT ส่งไฟล์ขนาด 1 GB ไปยังหนึ่งในบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ของคุณ อินสแตนซ์ EC2, เกตเวย์ NAT และบัคเก็ต S3 นั้นอยู่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) เหมือนกัน และเกตเวย์ NAT และ EC2 instance นั้นอยู่ใน Availability Zone เดียวกัน เราคำนวณค่าใช้จ่ายของคุณดังต่อไปนี้

  • ค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับเกตเวย์ NAT: เกตเวย์ NAT คิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง สำหรับภูมิภาคนี้ อัตราราคาอยู่ที่ 0.045 USD ต่อชั่วโมง
  • ค่าบริการประมวลผลข้อมูลผ่านเกตเวย์ NAT: ข้อมูล 1 GB ที่ประมวลผลผ่านเกตเวย์ NAT การประมวลผลข้อมูลจะมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.045 USD
  • ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล: ค่าบริการมาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล EC2 ถ่ายโอนข้อมูล 1 GB จากอินสแตนซ์ EC2 ไปยัง S3 ผ่านเกตเวย์ NAT ไม่มีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลจาก EC2 instance ไปยัง S3 เนื่องจากเป็นการถ่ายโอนข้อมูลออกไปที่ Amazon EC2 ไปยัง S3 ในรีเจี้ยนเดียวกัน นอกจากนี้ยังไม่มีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเกตเวย์ NAT กับ EC2 instance เนื่องจากการรับส่งข้อมูลเกิดขึ้นภายใน Availability Zone เดียวกันโดยใช้ที่อยู่ IP แบบส่วนตัว โดยจะมีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเกตเวย์ NAT ของคุณกับ EC2 instance หากทั้งสองอยู่ใน Availability Zone ที่แตกต่างกัน
   
  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “การถ่ายโอนข้อมูล” ในหน้า ราคา Amazon EC2
   
  โดยสรุปแล้ว ค่าบริการของคุณจะอยู่ที่ 0.045 USD สำหรับข้อมูล 1 GB ซึ่งประมวลผลโดยเกตเวย์ NAT และจะใช้การคิดค่าบริการ 0.045 USD ต่อชั่วโมงทุกครั้งเมื่อมีการจัดเตรียมเกตเวย์ NAT และพร้อมใช้งาน ไม่มีค่าบริการสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลในตัวอย่างนี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณส่งไฟล์ไปยังตำแหน่งอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ AWS แทน จะมีค่าบริการในการถ่ายโอนข้อมูล เนื่องจากเป็นการถ่ายโอนข้อมูลสู่ภายนอกจาก Amazon EC2 ไปยังอินเทอร์เน็ต
   
  หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการในการประมวลผลข้อมูลผ่านเกตเวย์ NAT ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งข้อมูล VPC ประเภทเกตเวย์และกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลถึง/จาก S3 ผ่านตำแหน่งข้อมูล VPC แทนที่จะผ่านเกตเวย์ NAT ได้ ไม่มีค่าบริการประมวลผลข้อมูลหรือค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับการใช้งานตำแหน่งข้อมูล VPC ประเภทเกตเวย์ สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้งานตำแหน่งข้อมูล VPC โปรดดูที่ เอกสารประกอบเกี่ยวกับตำแหน่งข้อมูล VPC
 • IPAM
 • คุณชำระค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับที่อยู่ IP ที่ใช้งานอยู่แต่ละรายการที่คุณจัดการโดยใช้ตัวจัดการที่อยู่ IP (IPAM) ที่อยู่ IP ที่ใช้งานอยู่ได้รับการกำหนดให้เป็นที่อยู่ IP ที่กำหนดให้กับทรัพยากร เช่น อินสแตนซ์ EC2 หรือ Elastic Network Interface (ENI) คุณเพียงต้องสร้าง IPAM เดียวสำหรับองค์กร เนื่องจาก IPAM จะจัดการที่อยู่ทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรและรีเจี้ยน AWS ของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้ระบบเรียกเก็บค่าบริการ IPAM อีกต่อไป คุณเพียงแค่ลบ IPAM ออกโดยใช้ AWS Management Console, AWS Command Line Interface หรือ API


  IPAM - ตัวอย่างราคา

  สมมติว่าคุณกำหนด /16 CIDR (ที่อยู่ IP 65,536 รายการ) ให้กับ VPC ของคุณ แต่คุณใช้ที่อยู่ IP 5,000 รายการในอินสแตนซ์ EC2 เท่านั้น ที่อยู่ 5,000 รายการเหล่านี้ใช้งานอยู่ 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับที่อยู่ IP ที่ใช้งานอยู่ 5,000 รายการเท่านั้น ราคารายชั่วโมงต่อที่อยู่ IP ที่ใช้งานอยู่คือ 0.00027 USD

  IP ที่ใช้งานอยู่ 5,000 รายการ x 30 วัน x 24 ชั่วโมง x ค่าบริการรายชั่วโมง 0.00027 USD = 972 USD

  ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ 972 USD

 • การวิเคราะห์เครือข่าย
 • ราคาการสะท้อนการรับส่งข้อมูล

  หากคุณเลือกจะเปิดใช้งานการสะท้อนการรับส่งข้อมูลบน Amazon EC2 Instance Elastic Network Interface (ENI) คุณจะชำระค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับแต่ละ ENI ที่เปิดใช้การสะท้อนการรับส่งข้อมูล หากคุณไม่ต้องการให้ระบบเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการสะท้อนการรับส่งข้อมูลอีกต่อไป เพียงแค่ปิดใช้งานการสะท้อนการรับส่งข้อมูลบน ENI ของอินสแตนซ์ EC2 โดยใช้ AWS Management Console, อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง หรือ API


  การสะท้อนการรับส่งข้อมูล - ตัวอย่างราคา

  คุณเปิดใช้งานเซสชันการสะท้อนการรับส่งข้อมูลบน ENI จำนวน 5 ENI ใน Amazon VPC ของคุณในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) เซสชันการสะท้อนการรับส่งข้อมูลทำงานเป็นเวลา 30 วัน วันละ 24 ชั่วโมง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายชั่วโมง สำหรับแต่ละชั่วโมงที่เซสชันการสะท้อนการรับส่งข้อมูลทำงานอยู่บน ENI สำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) โดยมีอัตราค่าบริการรายชั่วโมงอยู่ที่ 0.015 USD

  5 เซสชัน x 30 วัน x 24 ชม./วัน x 0.015 USD ต่อชั่วโมงเซสชัน = 54 USD 

  ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ 54 USD


  ราคา Reachability Analyzer

  คุณชำระค่าบริการในแต่ละครั้งที่คุณวิเคราะห์การเชื่อมต่อระหว่างต้นทางและปลายทางที่กำหนดโดยใช้ Reachability Analyzer

  Reachability Analyzer - ตัวอย่างราคา

  สมมติว่าคุณวิเคราะห์การเชื่อมต่อระหว่างสองอินสแตนซ์ 10 ครั้ง
  คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการวิเคราะห์แต่ละครั้ง โดยราคาต่อการวิเคราะห์ที่ประมวลผลคือ 0.10 USD

  การเชื่อมต่อ 10 รายการ x 0.10 USD ต่อการเชื่อมต่อ = 1 USD

  ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ 1 USD


  ราคา Network Access Analyzer

  คุณชำระเงินตามจำนวน Amazon EC2 Instance Elastic Network Interface (ENI) ที่วิเคราะห์เมื่อคุณเรียกใช้การประเมินเครือข่ายโดยใช้ Network Access Analyzer

  Network Access Analyzer - ตัวอย่างราคา

  สมมติว่าคุณเรียกใช้การประเมินเครือข่าย 5 รายการโดยใช้ Network Access Analyzer และการประเมินเครือข่ายแต่ละรายการวิเคราะห์ ENI 1,000 รายการ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ ENI แต่ละรายการที่วิเคราะห์

  การประเมินเครือข่าย 5 รายการ x ENI 1,000 รายการ X 0.002 USD ต่อการวิเคราะห์ ENI = 10 USD

  ซึ่งจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ 10 USD

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon VPC

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา