ราคาพื้นที่จัดเก็บ (แตกต่างไปตามภูมิภาค)

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

† พื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-Infrequent Access และ S3 One Zone-Infrequent Access มีขนาดอ็อบเจ็กต์ที่สามารถเรียกเก็บค่าบริการขั้นต่ำที่ขนาด 128 KB อ็อบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ก็สามารถจัดเก็บได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บขนาด 128 KB พื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-Infrequent Access และ S3 One Zone-Infrequent Access จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน อ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อน 30 วันจะมีค่าบริการการใช้งานตามปกติ บวกกับค่าบริการคำขอที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ของขั้นต่ำ 30 วัน อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ 30 วันขึ้นไปจะไม่มีค่าบริการคำขอขั้นต่ำ 30 วัน เรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับราคา Reduced Redundancy Storage โปรดไปที่หน้ารายละเอียด S3 Reduced Redundancy


ราคาคำขอ (แตกต่างไปตามภูมิภาค)

สำหรับคำขออื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

คำขอลบไม่เสียค่าใช้จ่าย †

ราคาคำขอ Amazon S3 จะขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ และคิดค่าบริการตามปริมาณคำขอหรือปริมาณข้อมูลที่เรียกใช้ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง

S3 Standard-Infrequent Access

S3 One Zone-Infrequent Access

คำขอ Amazon Glacier

ดูหน้าราคา Glacier สำหรับค่าธรรมเนียมการเรียกดูข้อมูลอื่นของ Glacier

† ไม่มีค่าบริการสำหรับคำขอลบของอ็อบเจ็กต์ S3 มาตรฐาน อ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บถาวรไว้ที่ Amazon Glacier มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วัน และอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 90 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ เรียนรู้เพิ่มเติม  อ็อบเจ็กต์ที่อยู่ใน S3 Standard-Infrequent Access มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 30 วัน และอ็อบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อน 30 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ เรียนรู้เพิ่มเติม

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับราคา Reduced Redundancy Storage โปรดไปที่หน้ารายละเอียด S3 Reduced Redundancy

ราคาการจัดการพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3

การจัดการพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 มีการกำหนดราคาตามคุณสมบัติ ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง สำหรับราคาตัววัด S3 CloudWatch โปรดไปที่หน้าราคา CloudWatch สำหรับราคา S3 Data Events ใน CloudTrail โปรดไปที่หน้าราคา CloudTrail

†† ไฟล์ที่สร้างโดยการส่งออกของ S3 Inventory & S3 Analytics - Storage Class Analysis ถูกจัดเก็บอยู่ในบัคเก็ต S3 ที่คุณกำหนด และต้องเสียค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล S3 มาตรฐาน

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" จาก Amazon S3 (ผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)††† สามารถดูราคา AWS Direct Connect ได้ที่นี่ การถ่ายโอนระหว่างบัคเก็ต S3 หรือจาก S3 ไปยังบริการใดก็ตามภายในภูมิภาคเดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ขนาดพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิธรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของไฟล์

ระดับอัตราจะพิจารณาการใช้งานโดยรวมของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตในทั่วทุกบริการของ AWS

††† การถ่ายโอนข้อมูลออกอาจแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รับโดยแอปพลิเคชันของคุณในกรณีที่คุณตัดการเชื่อมต่อก่อนกำหนด ตัวอย่างเช่น คุณขออ็อบเจ็กต์ขนาด 10 GB และตัดการเชื่อมต่อหลังจากได้รับข้อมูล 2 GB แรก S3 พยายามหยุดการสตรีมข้อมูลแต่ไม่สามารถหยุดได้ในทันที ดังนั้นในตัวอย่างนี้ การถ่ายโอนข้อมูลออกอาจมีขนาด 3 GB (มี 1 GB เกินมาจาก 2 GB ที่คุณได้รับ) ด้วยเหตุนี้ ในกรณีดังกล่าวจึงมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออก 3 GB

 

ราคา Amazon S3 Transfer Acceleration

ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ที่ใช้เร่งการถ่ายโอนของคุณ ราคา Transfer Acceleration เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาการถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น 0.04 ดอลลาร์/GB
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge อื่นๆ ทั้งหมดของ AWS 0.08 USD/GB
   
การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 ดอลลาร์/GB
   
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon S3 และอีกภูมิภาคของ AWS:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 ดอลลาร์/GB

ในแต่ละครั้งที่คุณใช้ Transfer Acceleration อัปโหลดอ็อบเจ็กต์ เราจะตรวจสอบว่า Transfer Acceleration น่าจะเร็วกว่าการโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ปกติหรือไม่ หากเราพบว่า Transfer Acceleration ไม่เร็วกว่าการโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ในกรณีที่โอนอ็อบเจ็กต์เดียวกันไปยังภูมิภาค AWS ปลายทางเดียวกัน เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน Transfer Acceleration สำหรับการถ่ายโอนครั้งนั้น และอาจบายพาสระบบ Transfer Acceleration สำหรับรายการอัปโหลดดังกล่าว


ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือเทียบความเร็วของ Amazon S3 Transfer Acceleration

ราคาการทำซ้ำข้ามภูมิภาค

CRR คือคุณสมบัติหนึ่งของ Amazon S3 ที่ทำซ้ำข้อมูลทั่วภูมิภาคต่างๆ ของ AWS โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ CRR อ็อบเจ็กต์ทุกรายการที่อัปโหลดไปยังบัคเก็ตต้นทางของ S3 จะถูกทำซ้ำโดยอัตโนมัติไปยังบัคเก็ตปลายทางในภูมิภาค AWS อื่นที่คุณเลือก คุณจะชำระค่าบริการ Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บ คำขอ และการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาคสำหรับสำเนาข้อมูลที่มีการทำซ้ำ นอกเหนือจากค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสำหรับสำเนาหลัก ราคาสำหรับสำเนาที่มีการทำซ้ำของพื้นที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับภูมิภาคปลายทาง ส่วนราคาสำหรับคำขอและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคต้นทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการทำซ้ำข้ามภูมิภาค โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CRR และหน้าเว็บ CRR ในคู่มือ Developer

ภูมิภาค AWS GovCloud

AWS GovCloud คือภูมิภาค AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐอเมริกาสามารถย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาค AWS GovCloud ใหม่ โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud

* ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกภูมิภาค ยกเว้นภูมิภาค AWS GovCloud และใช้กับการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไป มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

(Amazon S3 จำหน่ายโดย Amazon Web Services, Inc.)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3

ไปที่หน้าระดับพื้นที่จัดเก็บ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon S3
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา