ราคาพื้นที่จัดเก็บ (แตกต่างไปตามภูมิภาค)

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะมีการคิดภาษีการใช้งานของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

† พื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-Infrequent Access และ S3 One Zone-Infrequent Access มีขนาดออบเจ็กต์ที่สามารถเรียกเก็บค่าบริการขั้นต่ำที่ 128 KB ออบเจ็กต์ที่เล็กกว่านี้ก็สามารถจัดเก็บได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บ 128 KB พื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-Infrequent Access และ S3 One Zone-Infrequent Access จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน ออบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือเปลี่ยนไปเป็นระดับชั้นพื้นที่จัดเก็บอื่นก่อน 30 วันจะมีค่าบริการการใช้งานตามปกติ พร้อมด้วยค่าบริการคำขอที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ของขั้นต่ำ 30 วัน ออบเจ็กต์ที่จัดเก็บไว้ 30 วันขึ้นไปจะไม่ก่อให้เกิดค่าบริการคำขอขั้นต่ำ 30 วัน เรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับราคาที่ลดลงของพื้นที่จัดเก็บสำรอง โปรดไปที่หน้ารายละเอียด S3 Reduced Redundancy


ราคาคำขอ (แตกต่างไปตามภูมิภาค)

สำหรับคำขออื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

คำขอ DELETE ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย †

ราคาคำขอ Amazon S3 ขึ้นอยู่กับประเภทคำขอ และคิดค่าบริการตามปริมาณของคำขอหรือปริมาณข้อมูลที่เรียกใช้ตามที่แสดงในตารางด้านล่าง

S3 Standard-Infrequent Access

S3 One Zone-Infrequent Access

คำขอ Amazon Glacier

ดูหน้าราคา Glacier สำหรับค่าธรรมเนียมการเรียกใช้อื่นๆ ของ Glacier

† ไม่มีค่าบริการสำหรับคำขอลบของออบเจ็กต์ S3 Standard ออบเจ็กต์ที่ถูกจัดเก็บถาวรที่ Amazon Glacier มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วัน และออบเจ็กต์ที่ถูกลบก่อน 90 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมออบเจ็กต์ที่อยู่ใน S3 Standard-Infrequent Access มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 30 วัน และออบเจ็กต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือเปลี่ยนไปเป็นระดับชั้นพื้นที่จัดเก็บอื่นก่อน 30 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนซึ่งเท่ากับค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ เรียนรู้เพิ่มเติม

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะมีการคิดภาษีการใช้งานของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม


สำหรับราคาที่ลดลงของพื้นที่จัดเก็บสำรอง โปรดไปที่หน้ารายละเอียด S3 Reduced Redundancy

ราคาการจัดการพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3

การจัดการพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3 มีการกำหนดราคาต่อคุณสมบัติ ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง สำหรับราคาของ S3 CloudWatch Metrics โปรดไปที่หน้าราคา CloudWatch สำหรับราคาของ S3 Data Events ใน CloudTrail โปรดไปที่หน้าราคา CloudTrail

†† ไฟล์ที่สร้างโดยการส่งออกของ S3 Inventory & S3 Analytics – Storage Class Analysis ถูกจัดเก็บอยู่ในบักเก็ต S3 ที่คุณกำหนดไว้ และต้องเสียค่าบริการจัดเก็บข้อมูล S3 Standard 

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก Amazon S3 (โดยทางอินเทอร์เน็ตสาธารณะ) ราคา AWS Direct Connect สามารถดูได้ที่นี่ การถ่ายโอนระหว่างบักเก็ต S3 หรือจาก S3 ไปยังบริการใดก็ตามภายในภูมิภาคเดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลที่เกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะมีการคิดภาษีการใช้งานของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ขนาดพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิดท์รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของไฟล์

ระดับอัตราจะพิจารณาการใช้งานโดยรวมของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตในทั่วทุกบริการของ AWS

ราคา Amazon S3 Transfer Acceleration

ราคาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ที่ใช้ในการเร่งการถ่ายโอนของคุณ ราคา Transfer Acceleration เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาการถ่ายโอนข้อมูล

การโอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่ Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น 0.04 ดอลลาร์/GB
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge อื่นๆ ทั้งหมดของ AWS 0.08 ดอลลาร์/GB
   
การโอนถ่ายข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 ดอลลาร์/GB
   
การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon S3 และอีกภูมิภาคของ AWS:  
เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ใดก็ได้ของ AWS 0.04 ดอลลาร์/GB

ในแต่ละครั้งที่คุณใช้การเร่งการโอนข้อมูลเพื่ออัปโหลดออบเจ็กต์ เราจะตรวจสอบว่าการเร่งการโอนข้อมูลน่าจะเร็วกว่าการโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ทั่วไปหรือไม่ หากเราพบว่าการเร่งการโอนข้อมูลไม่เร็วกว่าการโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ในกรณีที่โอนออบเจ็กต์เดียวกันไปยังพื้นที่ AWS ปลายทางเดียวกัน เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานการเร่งการโอนข้อมูลสำหรับการโอนครั้งนั้น และอาจบายพาสระบบการเร่งการโอนข้อมูลสำหรับรายการอัปโหลดนั้น


ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบความเร็วของ Amazon S3 Transfer Acceleration

ราคาการทำซ้ำข้ามภูมิภาค

CRR คือคุณสมบัติหนึ่งของ Amazon S3 ที่ทำซ้ำข้อมูลทั่วภูมิภาคต่างๆ ของ AWS โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ CRR ออบเจ็กต์ทุกรายการที่อัปโหลดไปยังบักเก็ตต้นทางของ S3 จะถูกทำซ้ำโดยอัตโนมัติไปยังบักเก็ตปลายทางในภูมิภาค AWS อื่นที่คุณเลือก คุณจะชำระค่าบริการ Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บ คำขอ และการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาคสำหรับสำเนาข้อมูลที่มีการทำซ้ำ นอกเหนือจากค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสำหรับสำเนาหลัก ราคาสำหรับสำเนาที่มีการทำซ้ำของพื้นที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับภูมิภาคปลายทาง ส่วนราคาสำหรับคำขอและการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคต้นทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการทำซ้ำข้ามภูมิภาค โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ CRR และหน้าเว็บ CRR ในคู่มือ Developer

ภูมิภาค AWS GovCloud

AWS GovCloud คือภูมิภาค AWS ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐบาลและผู้รับเหมาในสหรัฐฯ สามารถย้ายปริมาณงานที่มีความสำคัญมากไปยังระบบคลาวด์ โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎของตน สำหรับการกำหนดราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิภาค AWS GovCloud ใหม่ โปรดไปที่หน้าเว็บ AWS GovCloud

* ระดับการใช้งานฟรีของคุณจะคำนวณทุกเดือนในทุกภูมิภาค ยกเว้น AWS GovCloud และใช้กับการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งการใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่มีการทบไปเดือนถัดไป มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

(Amazon S3 จำหน่ายโดย Amazon Web Services, Inc.)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับชั้นพื้นที่จัดเก็บ Amazon S3

ไปที่หน้าระดับชั้นพื้นที่จัดเก็บ
พร้อมเริ่มสร้างหรือไม่
เริ่มต้นใช้งาน Amazon S3
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา