ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ ส่วนประกอบในด้านค่าใช้จ่ายของ Amazon S3 คือราคาพื้นที่จัดเก็บ ราคาคำขอและการดึงข้อมูล ราคาการถ่ายโอนข้อมูลและการเร่งความเร็วการโอนข้อมูล ราคาคุณสมบัติการจัดการข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก ราคาการจำลองแบบ รวมถึงราคาคุณสมิบัติการแปลงและการสืบค้น 

 • การจัดเก็บและคำขอ
 • ราคาพื้นที่จัดเก็บ

  คุณจ่ายค่าบริการสำหรับการจัดเก็บอ็อบเจกต์ในบัคเก็ต S3 ของคุณ อัตราที่คุณถูกเรียกเก็บเงินจะขึ้นอยู่กับขนาดของอ็อบเจกต์ ระยะเวลาที่จัดเก็บอ็อบเจกต์ในระหว่างเดือนนั้น และคลาสพื้นที่จัดเก็บ—S3 Standard, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-Infrequent Access, S3 One Zone-Infrequent Access, S3 Express One Zone, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval (ชื่อเดิมคือ S3 Glacier) และ S3 Glacier Deep Archive คุณจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการตรวจสอบและการดำเนินการอัตโนมัติต่ออ็อบเจกต์ที่จัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering เพื่อตรวจสอบรูปแบบการเข้าถึงและย้ายอ็อบเจกต์ระหว่างแต่ละระดับ S3 Intelligent-Tiering จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียกใช้ และจะไม่มีค่าธรรมเนียมการจัดระดับเพิ่มเติมเมื่อย้ายอ็อบเจกต์ระหว่างแต่ละระดับ

  เมื่อใช้ PUT, COPY หรือกฎรอบการใช้งานเพื่อย้ายข้อมูลลงในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ใดๆ จะมีค่าธรรมเนียมการรับข้อมูลต่อคำขอ โปรดพิจารณาค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูลหรือการส่งผ่านข้อมูลก่อนย้ายอ็อบเจ็กต์ลงในระดับพื้นที่จัดเก็บใดๆ ประเมินค่าใช้จ่ายของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator หากต้องการหาคลาสพื้นที่จัดเก็บบน S3 ที่เหมาะสำหรับเวิร์กโหลดของคุณมากที่สุด โปรดดูเพิ่มเติมที่นี่

  โปรดทราบว่าเราจะแสดงรายการคำขอพื้นที่เก็บข้อมูลและค่าบริการการดึงข้อมูลไว้ที่ด้านล่างของตารางค่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูล 

  * S3 Intelligent-Tiering สามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ขนาดเล็กกว่า 128 KB ได้ แต่ขนาดขั้นต่ำของอ็อบเจกต์ที่เข้าเกณฑ์ในการจัดระดับอัตโนมัติคือ 128 KB อ็อบเจกต์ขนาดเล็กเหล่านี้จะไม่มีการติดตาม และจะถูกเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสำหรับระดับชั้นการเข้าถึงบ่อยครั้งเสมอ โดยจะไม่มีค่าบริการสำหรับการติดตามและระบบอัตโนมัติ สำหรับแต่ละอ็อบเจกต์ที่เก็บถาวรไปยังระดับชั้น Archive Access หรือระดับชั้น Deep Archive Access ใน S3 Intelligent-Tiering นั้น Amazon S3 จะใช้พื้นที่จัดเก็บขนาด 8 KB สำหรับชื่ออ็อบเจกต์และข้อมูลเมตาอื่นๆ (เรียกเก็บเงินในอัตราสำหรับพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard) และใช้พื้นที่จัดเก็บ 32 KB สำหรับดัชนีและข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง (เรียกเก็บเงินในอัตราสำหรับพื้นที่จัดเก็บ S3 Glacier Flexible Retrieval และ S3 Glacier Deep Archive)

  ** ขนาดอ็อบเจกต์ขั้นต่ำที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-IA และ S3 One Zone-IA คือ 128 KB คุณสามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เล็กกว่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บ 128 KB ตามอัตราของคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม  พื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-IA และ One Zone-IA ของ S3 จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน และอ็อบเจกต์ที่ถูกลบก่อนครบ 30 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนเท่ากับราคาพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจกต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือส่งต่อไปยังพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อน 30 วันจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานพื้นที่จัดเก็บตามปกติ บวกกับค่าบริการที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ของขั้นต่ำ 30 วัน ซึ่งรวมถึงอ็อบเจกต์ที่ถูกลบอันเนื่องมาจากการดำเนินการไฟล์โดย File Gateway อ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันขึ้นไปจะไม่ถูกคิดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 30 วัน

  *** สำหรับแต่ละอ็อบเจ็กต์ที่จัดเก็บในคลาสการจัดเก็บ S3 Glacier Flexible Retrieval และ S3 Glacier Deep Archive นั้น AWS จะเรียกเก็บเงิน 40 KB สำหรับดัชนีและข้อมูลเมตา โดย 8 KB จะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตรา S3 Standard และ 32 KB จะถูกเรียกเก็บเงินตามอัตรา S3 Glacier Flexible Retrieval หรือ S3 Deep Archive การดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ได้รายการอ็อบเจกต์ S3 ทั้งหมดของคุณตามเวลาจริงโดยใช้ S3 LIST API หรือรายงาน S3 Inventory S3 Glacier Instant Retrieval มีขนาดอ็อบเจกต์ขั้นต่ำที่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้อยู่ที่ 128 KB คุณสามารถจัดเก็บอ็อบเจกต์ที่เล็กกว่านี้ได้ แต่จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บ 128 KB ตามอัตราของคลาสพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม อ็อบเจกต์ที่เก็บถาวรไปยัง S3 Glacier Instant Retrieval และ S3 Glacier Flexible Retrieval จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วัน ส่วน S3 Glacier Deep Archive มีระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ 180 วัน อ็อบเจกต์ที่ลบออกไปก่อนระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำจะมีการคิดค่าบริการตามสัดส่วนเท่ากับค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจกต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อนระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำจะมีค่าบริการในการใช้งานพื้นที่จัดเก็บตามปกติ บวกกับค่าบริการพื้นที่จัดเก็บที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลือของระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ อ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้นานกว่าระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำจะไม่มีค่าบริการพื้นที่จัดเก็บขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าที่ใช้ API โดยตรงของ S3 Glacier สามารถดูราคาสำหรับการเรียกใช้ API ได้ที่หน้าราคา S3 Glacier API

  คำขอและการเรียกข้อมูล

  คุณจ่ายค่าคำขอที่สร้างขึ้นสำหรับบัคเก็ตและอ็อบเจกต์ S3 ของคุณ ค่าใช้จ่ายสำหรับคำขอ S3 อิงตามประเภทคำขอ และคิดค่าบริการตามจำนวนคำขอตามที่ระบุในตารางด้านล่าง เมื่อคุณใช้ Amazon S3 Console เพื่อเรียกดูพื้นที่จัดเก็บ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ GET, LIST และคำขออื่นๆ ที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกดู ค่าบริการจะเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกับคำขอที่สร้างขึ้นโดยใช้ API/SDK ดูคู่มือนักพัฒนา S3 สำหรับรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับประเภทคำขอต่อไปนี้: PUT, COPY, POST, LIST, GET, SELECT, Lifecycle Transition และ Data Retrieval คำขอ DELETE และ CANCEL ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีการเรียกเก็บค่าบริการคำขอ LIST สำหรับพื้นที่จัดเก็บทุกคลาสในราคาเดียวกับราคาคำขอ PUT, COPY และ POST ของ S3 Standard คุณจ่ายค่าเรียกดูอ็อบเจกต์ที่จัดเก็บอยู่ในพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard – Infrequent Access, S3 One Zone – Infrequent Access, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval และ S3 Glacier Deep Archive ดูคู่มือนักพัฒนา S3 สำหรับรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเรียกข้อมูล

  ราคาคำขอ Lifecycle Transition ของ S3 ด้านล่างแสดงถึงคำขอไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บนั้น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนผ่านข้อมูลจาก S3 Standard ไปยัง S3 Standard-Infrequent Access จะถูกเรียกเก็บเงินจำนวน 0.01 USD ต่อ 1,000 คำขอ

  ไม่มีค่าบริการเรียกดูข้อมูลใน S3 Intelligent-Tiering ถ้ามีการเข้าถึงอ็อบเจกต์ในระดับชั้น Infrequent Access อ็อบเจกต์จะถูกย้ายไปยังระดับชั้น Frequent Access โดยอัตโนมัติ ไม่มีค่าบริการจัดระดับชั้นเพิ่มเติมเมื่อย้ายอ็อบเจกต์ระหว่างแต่ละระดับชั้นในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Intelligent-Tiering

  ตารางสำหรับเดสก์ท็อป (1/1)

  ราคาคำขอของ S3 Lifecycle Transition ด้านบนแสดงถึงคำขอไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บนั้น

  * คำขอเรียกดูและเรียกคืนข้อมูลแบบมาตรฐานและแบบจำนวนมากของ S3 Intelligent-Tiering ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ Tier การเข้าถึงทั้งห้าระดับ ได้แก่ ระดับชั้นการเข้าถึงแบบ Frequent, Infrequent, Archive Instant, Archive และ Deep Archive คำขอกู้คืนข้อมูลที่ตามมาซึ่งเรียกใช้อ็อบเจกต์ที่กู้คืนไว้แล้วจะถูกเรียกเก็บเงินในฐานะคำขอ GET การเรียกดูข้อมูลแบบเร่งด่วนพร้อมใช้งานสำหรับ S3 Intelligent-Tiering Archive Access Tier และเรียกเก็บเงินตามอัตราคำขอแบบเร่งด่วนและเรียกดูข้อมูล

  ** พื้นที่จัดเก็บ S3 Standard-IA และ S3 One Zone-IA จะเรียกเก็บเงินสำหรับระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ 30 วัน อ็อบเจกต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อนระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำจะมีค่าบริการในการใช้งานพื้นที่จัดเก็บตามปกติ บวกกับค่าบริการที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลือของระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ อ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้นานกว่าระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำจะไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ

  *** S3 Express One Zone จะใช้ค่าบริการแบบคงที่ต่อคําขอสําหรับขนาดคําขอไม่เกิน 512 KB มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อ GB สําหรับ PUT และ GET สําหรับส่วนที่ร้องขอมากกว่า 512 KB ค่าบริการคือ 0.008 USD/GB สําหรับ PUT และ 0.0015 USD/GB สําหรับ GET ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) และยุโรป (สตอกโฮล์ม) และ 0.0075 USD/GB สําหรับ PUT และ 0.0014 USD/GB สําหรับ GET ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (โตเกียว)

  **** อ็อบเจกต์ที่เก็บถาวรไปยัง S3 Glacier Instant Retrieval และ S3 Glacier Flexible Retrieval จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วัน ส่วน S3 Glacier Deep Archive มีระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ 180 วัน อ็อบเจกต์ที่ลบออกไปก่อนระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำจะมีการคิดค่าบริการตามสัดส่วนเท่ากับค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ อ็อบเจกต์ที่ถูกลบ เขียนทับ หรือย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บระดับอื่นก่อนระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำจะมีค่าบริการในการใช้งานพื้นที่จัดเก็บตามปกติ บวกกับค่าบริการที่คิดตามสัดส่วนสำหรับส่วนที่เหลือของระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำ อ็อบเจกต์ที่จัดเก็บไว้นานกว่าระยะเวลาในการจัดเก็บขั้นต่ำจะไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ การเรียกดูข้อมูลจำนวนมากและคำขอของ S3 Glacier Flexible Retrieval จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

  ***** หน่วยความจุที่เตรียมใช้งานช่วยให้คุณสามารถเตรียมความจุสำหรับการเรียกดูแบบเร่งด่วนจาก S3 Glacier ในเดือนที่กำหนด หน่วยความจุที่เตรียมใช้งานแต่ละหน่วยสามารถเรียกดูแบบเร่งด่วนอย่างน้อย 3 รายการทุก 5 นาที และมีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสำหรับเรียกดูสูงสุด 150 MB/วินาที

  ตารางสำหรับมือถือ (1/2)
  ตารางสำหรับมือถือ (2/2)
 • การถ่ายโอนข้อมูล
 • คุณจ่ายค่าแบนด์วิดท์ทั้งหมดที่เข้าและออกจาก Amazon S3 ยกเว้นรายการต่อไปนี้

  • ข้อมูลที่ถ่ายโอนออกไปยังอินเทอร์เน็ตจำนวน 100GB แรกต่อเดือน ซึ่งรวบรวมจากบริการและรีเจี้ยนทั้งหมดของ AWS (ยกเว้นจีนและ GovCloud)
  • ข้อมูลที่ถ่ายโอนเข้ามาจากอินเทอร์เน็ต
  • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างบัคเก็ต S3 ในรีเจี้ยน AWS เดียวกัน 
  • ข้อมูลที่ถ่ายโอนจากบัคเก็ต Amazon S3 ไปยังบริการใดๆ ของ AWS ภายในรีเจี้ยน AWS เดียวกันกับบัคเก็ต S3 นั้น (รวมถึงไปยังบัญชีอื่นในรีเจี้ยน AWS เดียวกัน)
  • ข้อมูลที่ส่งออกไปยัง Amazon CloudFront (CloudFront)
  • ลูกค้าในสหภาพยุโรปสามารถขออัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่ลดลงสำหรับกรณีการใช้งานที่มีสิทธิ์ภายใต้ European Data Act (กฎหมายว่าด้วยข้อมูลของสหภาพยุโรป) ได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า AWS เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

  ราคาด้านล่างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" จาก Amazon S3 (ผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ)††† เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AWS Direct Connect

  หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

  ราคา S3 Multi-Region Access Points

  Amazon S3 Multi-Region Access Points เพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 60% ขณะเข้าถึงชุดข้อมูลที่จำลองไปยังทั่วทุก AWS Region เมื่ออิงตาม AWS Global Accelerator แล้ว S3 Multi-Region Access Points จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น ความหนาแน่นบนเครือข่ายและตำแหน่งที่ตั้งของคำขอแอปพลิเคชันเพื่อกำหนดเส้นทางคำขอแบบไดนามิกบนเครือข่าย AWS ไปยังสำเนาเวลาแฝงต่ำสุดของข้อมูลของคุณ การกำหนดเส้นทางอัตโนมัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อได้เปรียบของโครงสร้างพื้นฐานส่วนกลางของ AWS ได้ในระหว่างการดูแลรักษาสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันที่ไม่ซับซ้อน
  ราคาการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points

  หากคุณใช้ S3 Multi-Region Access Point เพื่อกำหนดเส้นทางคำขอภายใน AWS คุณจะต้องจ่ายค่าบริการกำหนดเส้นทางข้อมูลสำหรับแต่ละกิกะไบต์ (GB) ที่ประมวลผล และค่าบริการมาตรฐานสำหรับคำขอ S3, พื้นที่จัดเก็บ, การถ่ายโอนข้อมูล และการจำลองแบบข้อมูล

  การกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points ราคา  
  ค่าบริการกำหนดเส้นทางข้อมูล 0.0033 USD ต่อ GB  
  ราคาการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของ S3 Multi-Region Access Points

  หากแอปพลิเคชันของคุณทำงานภายนอก AWS และเข้าถึง S3 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต S3 Multi-Region Access Points จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการกำหนดเส้นทางคำขอโดยอัตโนมัติผ่านทาง Edge Location ของ AWS จากเครือข่ายทั่วโลกของ AWS เอง โดยให้มุ่งไปยังสำเนาข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งจะพิจารณาจากเวลาแฝงในการเข้าถึง หากเพิ่มความเร็วให้คำขอที่ดำเนินการทางอินเทอร์เน็ต คุณจะจ่ายค่าบริการสำหรับการกำหนดเส้นทางข้อมูลที่สรุปไว้ข้างต้นและการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต

  ราคาสำหรับการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้กับ S3 Multi-Region Access Points จะแตกต่างกันไปตามไคลเอ็นต์ต้นทางว่าอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันกับรีเจี้ยนของ AWS ปลายทางหรือไม่ และเป็นค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาในการถ่ายโอนข้อมูล S3 

  สำหรับความพร้อมใช้งานของ S3 Multi-Region Access Points ในรีเจี้ยนต่างๆ ของ AWS โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้

  ราคาการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตระหว่างตำแหน่งต่าง ๆ
  • การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต "ภายใน" อเมริกาเหนือ
   ราคา
   การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต 0.0025 USD ต่อ GB
   การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต 0.0050 USD ต่อ GB
      
   การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต "ระหว่าง" อเมริกาเหนือ "กับ" ภูมิภาคอื่น  
   การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต 0.0500 USD ต่อ GB
   การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต 0.0500 USD ต่อ GB
  • การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต "ภายใน" ยุโรป
   ราคา
   การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต 0.0025 USD ต่อ GB
   การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต 0.0050 USD ต่อ GB
      
   การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต "ระหว่าง" ยุโรป "กับ" ภูมิภาคอื่น  
   การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต 0.0500 USD ต่อ GB
   การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต 0.0500 USD ต่อ GB
  • การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต "ภายใน" เอเชียแปซิฟิก
   ราคา
   การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต 0.0100 USD ต่อ GB
   การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต 0.0150 USD ต่อ GB
      
   การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต "ระหว่าง" เอเชียแปซิฟิก "กับ" ภูมิภาคอื่น  
   การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต 0.0600 USD ต่อ GB
   การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต 0.0600 USD ต่อ GB
  • การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต "ภายใน" อเมริกาใต้
   ราคา
   การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต 0.0250 USD ต่อ GB
   การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต 0.0400 USD ต่อ GB
      
   การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต "ระหว่าง" อเมริกาใต้ "กับ" ภูมิภาคอื่น  
   การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต 0.0600 USD ต่อ GB
   การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต 0.0600 USD ต่อ GB

  ราคาการควบคุมการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล S3 Multi-Region Access Points

  การควบคุมการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล S3 Multi-Region Access Points ช่วยให้คุณเปลี่ยนการรับส่งคำขอเข้าถึงข้อมูล S3 ที่จัดเส้นทางผ่าน Amazon S3 Multi-Region Access Point ไปยัง AWS Region สำรองได้ภายในไม่กี่นาที เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานสำหรับความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สุด หากต้องการใช้ การควบคุมการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายจาก S3 API เพื่อดูสถานะการควบคุมการกำหนดเส้นทางปัจจุบันของแต่ละ Region และส่งการเปลี่ยนแปลงการควบคุมการกำหนดเส้นทางเพื่อเริ่มต้นการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูล 
  ตัวอย่างราคา S3 Multi-Region Access Points
  ตัวอย่างที่ 1: การใช้ S3 Multi-Region Access Points ภายในรีเจี้ยนของ AWS

  คุณมีแอปพลิเคชันในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และ S3 Multi-Region Access Point ที่ได้รับการกำหนดค่าให้กำหนดเส้นทางคำขอไปยังบัคเก็ต S3 แบบไดนามิกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) หรือสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) แอปพลิเคชันของคุณส่งข้อมูล 10 GB ผ่าน S3 Multi-Region Access Point ในกรณีนี้ บัคเก็ตเวลาแฝงต่ำสุดไปยังแอปพลิเคชันของคุณจะเป็นบัคเก็ตในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ดังนั้นคำขอของคุณจึงยังคงอยู่ภายในรีเจี้ยนนั้น เราคำนวณค่าใช้จ่ายของคุณดังต่อไปนี้

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Point: ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Point คือ 0.0033 USD ต่อ GB ในตัวอย่างนี้ มีการกำหนดเส้นทางข้อมูลขนาด 10 GB โดย S3 Multi-Region Access Point

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลทั้งหมดของ S3 Multi-Region Access Points = 0.0033 USD * 10 GB = 0.033 USD

  ค่าบริการทั้งหมด:

  การกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points = 0.033 USD

  รวม = 0.033 USD

  ตัวอย่างที่ 2: การใช้ S3 Multi-Region Access Points ข้ามรีเจี้ยนของ AWS

  คุณมีแอปพลิเคชันในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) และ S3 Multi-Region Access Point ที่ได้รับการกำหนดค่าให้กำหนดเส้นทางคำขอไปยังบัคเก็ต S3 แบบไดนามิกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) หรือสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) แอปพลิเคชันของคุณส่งข้อมูล 10 GB ผ่าน S3 Multi-Region Access Point ในกรณีนี้ บัคเก็ตเวลาแฝงต่ำสุดไปยังแอปพลิเคชันของคุณจะเป็นบัคเก็ตในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

  เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และบัคเก็ตเวลาแฝงต่ำสุดของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) คำขอของคุณจะตัดผ่านเครือข่ายของ AWS จากรีเจี้ยน AWS หนึ่งไปยังอีกรีเจี้ยน AWS หนึ่ง ซึ่งส่งผลให้คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลข้ามรีเจี้ยน AWS มาตรฐาน นอกเหนือจากค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Point เราคำนวณค่าใช้จ่ายของคุณดังต่อไปนี้

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points คือ 0.0033 USD ต่อ GB ในตัวอย่างนี้ มีการกำหนดเส้นทางข้อมูลขนาด 10 GB โดย S3 Multi-Region Access Point

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลทั้งหมดของ S3 Multi-Region Access Points = 0.0033 USD * 10 GB = 0.033 USD 

  ค่าการถ่ายโอนข้อมูลจาก Amazon EC2 ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไปยัง Amazon S3 ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

  ค่าการถ่ายโอนข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไปยังสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) คือ 0.01 USD ต่อ GB ในตัวอย่างนี้ มีการส่งข้อมูลขนาด 10 GB ผ่าน S3 Multi-Region Access Point และกำหนดเส้นทางผ่านเครือข่ายของ AWS จากแอปพลิเคชันของคุณในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไปยังบัคเก็ต S3 ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

  ค่าถ่ายโอนข้อมูล S3 ทั้งหมด = 0.01 USD * 10 GB = 0.10 USD 

  ค่าบริการทั้งหมด:

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points = 0.033 USD

  ค่าการถ่ายโอนข้อมูล S3 - สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไปยังสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) = 0.10 USD

  รวม = 0.133 USD

  ตัวอย่างที่ 3: การใช้ S3 Multi-Region Access Points ผ่านอินเทอร์เน็ต

  คุณมีแอปพลิเคชันที่รองรับลูกค้าในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ลูกค้ากลุ่มนี้ส่งและรับข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปยังและออกจากบัคเก็ต S3 ทั้งในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และยุโรป (ไอร์แลนด์) คุณได้สร้าง S3 Multi-Region Access Point เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับแอปพลิเคชันของคุณโดยการกำหนดเส้นทางคำขอของลูกค้าไปยังบัคเก็ต S3 ที่ใกล้เคียงที่สุด

  ลูกค้ารายหนึ่งของคุณส่งข้อมูลขนาด 10 GB ทางอินเทอร์เน็ตไปยัง S3 จากไคลเอ็นต์ในอเมริกาเหนือ โดยมีการกำหนดเส้นทางคำขอนี้อัตโนมัติไปยังบัคเก็ตในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ลูกค้าคนที่สองดาวน์โหลดข้อมูลขนาด 10 GB ผ่านอินเทอร์เน็ตจาก S3 ไปยังไคลเอ็นต์ในยุโรป โดยมีการกำหนดเส้นทางคำขอนี้อัตโนมัติไปยังบัคเก็ตในยุโรป (ไอร์แลนด์) ลูกค้าคนที่สามดาวน์โหลดข้อมูลขนาด 10 GB ผ่านอินเทอร์เน็ตจาก S3 ไปยังไคลเอ็นต์ในเอเชีย โดยมีการกำหนดเส้นทางคำขอนี้อัตโนมัติไปยังบัคเก็ตในยุโรป (ไอร์แลนด์) เช่นกัน

  เนื่องจากมีลูกค้าของคุณสองรายที่ส่งข้อมูลออกจาก S3 ผ่านอินเทอร์เน็ต คุณจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมการส่งออกข้อมูลของ AWS มาตรฐาน นอกเหนือจากค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Point เราคำนวณค่าใช้จ่ายของคุณดังต่อไปนี้

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points คือ 0.0033 USD ต่อ GB ในตัวอย่างนี้ มีการกำหนดเส้นทางข้อมูลขนาด 30 GB ไปยังบัคเก็ตโดย S3 Multi-Region Access Point

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลทั้งหมดของ S3 Multi-Region Access Points = 0.0033 USD * 30 GB = 0.099 USD

  ค่าการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของ S3 Multi-Region Access Points:

  ค่าบริการอัปโหลดข้อมูลขนาด 10 GB จากไคลเอ็นต์ในอเมริกาเหนือผ่าน S3 Multi-Region Access Point ไปยังบัคเก็ตในอเมริกาเหนือคือ 0.0025 USD ต่อ GB

  ค่าบริการดาวน์โหลดข้อมูลขนาด 10 GB จากบัคเก็ตในยุโรปผ่าน S3 Multi-Region Access Point ไปยังไคลเอ็นต์ในยุโรปคือ 0.005 USD ต่อ GB

  ค่าบริการดาวน์โหลดข้อมูลขนาด 10 GB จากบัคเก็ตในยุโรปผ่าน S3 Multi-Region Access Point ไปยังไคลเอ็นต์ในเอเชียคือ 0.05 USD ต่อ GB

  ค่าการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของ S3 Multi-Region Access Points = 0.0025 USD * 10 GB + 0.005 USD * 10 GB + 0.05 USD * 10 GB = 0.575 USD

  การถ่ายโอนข้อมูล S3 ออกจาก Amazon S3 ในยุโรป (ไอร์แลนด์) ไปยังอินเทอร์เน็ต

  ค่าถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ในยุโรป (ไอร์แลนด์) ไปยังอินเทอร์เน็ตคือ 0.09 USD ต่อ GB ในตัวอย่างนี้ มีการถ่ายโอนข้อมูลขนาด 20 GB ส่วนหนึ่งไปยังไคลเอ็นต์ในยุโรป อีกส่วนหนึ่งไปยังไคลเอ็นต์ในเอเชีย

  ค่าถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด = 0.09 USD * 20 GB = 1.80 USD 

  ค่าบริการทั้งหมด:

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points = 0.099 USD

  ค่าการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของ S3 Multi-Region Access Points = 0.575 USD

  ค่าถ่ายโอนข้อมูล S3 จากยุโรป (ไอร์แลนด์) ไปยังอินเทอร์เน็ต = 1.80 USD

  ทั้งหมด = 2.474 USD

  ตัวอย่างที่ 4: การใช้ S3 Multi-Region Access Points ที่มีบัคเก็ตข้ามบัญชีข้าม AWS Region

  คุณมีแอปพลิเคชันในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) และ S3 Multi-Region Access Point ในบัญชี AWS 1 ที่ได้รับการกำหนดค่าให้กำหนดเส้นทางคำขอแบบไดนามิก คุณสามารถกำหนดเส้นทางไปยังบัคเก็ต S3 ของบัญชี AWS แยกต่างหาก 2 ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) หรือบัคเก็ต S3 ของบัญชี AWS แยกต่างหาก 3 สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) แอปพลิเคชันของคุณส่งข้อมูล 10 GB ผ่าน S3 Multi-Region Access Point ในกรณีนี้ บัคเก็ตเวลาแฝงต่ำสุดไปยังแอปพลิเคชันของคุณจะเป็นบัคเก็ตในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

  เนื่องจากแอปพลิเคชันของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) และบัคเก็ตเวลาแฝงต่ำสุดของคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) คำขอของคุณจะตัดผ่านเครือข่ายของ AWS จากรีเจี้ยน AWS หนึ่งไปยังอีกรีเจี้ยน AWS หนึ่ง ซึ่งส่งผลให้คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลข้ามรีเจี้ยนมาตรฐานของ AWS นอกเหนือจากค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Point เราคำนวณค่าใช้จ่ายของคุณดังต่อไปนี้

  ในฐานะเจ้าของบัญชีที่เป็นเจ้าของเฉพาะ Multi-Region Access Point แต่ไม่ใช่บัคเก็ตในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) คุณจะต้องเสียค่าบริการต่อไปนี้:

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points:

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points คือ 0.0033 USD ต่อ GB ในตัวอย่างนี้ มีการกำหนดเส้นทางข้อมูลขนาด 10 GB โดย S3 Multi-Region Access Point

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลทั้งหมดของ S3 Multi-Region Access Points = 0.0033 USD * 10 GB = 0.033 USD

  ค่าบริการทั้งหมด:

  ค่าการกำหนดเส้นทางข้อมูลของ S3 Multi-Region Access Points = 0.033 USD

  เจ้าของบัคเก็ตในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) จะต้องเสียค่าบริการดังต่อไปนี้:

  ค่าการถ่ายโอนข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไปยังสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) คือ 0.01 USD ต่อ GB ในตัวอย่างนี้ มีการส่งข้อมูลขนาด 10 GB ผ่าน S3 Multi-Region Access Point และกำหนดเส้นทางผ่านเครือข่ายของ AWS จากแอปพลิเคชันของคุณในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ไปยังบัคเก็ต S3 ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ)

  ค่าถ่ายโอนข้อมูล S3 ทั้งหมด = 0.01 USD * 10 GB = 0.10 USD

  ค่าบริการทั้งหมด:

  ค่าถ่ายโอนข้อมูล S3 ทั้งหมด = 0.10 USD

  เจ้าของบัคเก็ตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ไม่ต้องเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลหรือค่าบริการคำขอใดๆ เนื่องจากคำขอปัจจุบันไม่ได้กำหนดเส้นทางไปยังบัคเก็ตของตน

  หมายเหตุ: 

  ลักษณะการทำงานของแต่ละคำขอไปยัง Multi-Region Access Point จะถูกกำหนดโดยบัคเก็ตที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในตำแหน่งที่ขอ ในฐานะเจ้าของบัคเก็ต หากบัคเก็ตของคุณถูกกำหนดค่าเป็นบัคเก็ต Requester Pays ผู้ขอต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งข้อมูล รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับคำขอและค่าถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทั้งบัคเก็ตและ Multi-Region Access Point โดยทั่วไป คุณต้องกำหนดค่าบัคเก็ตของคุณเป็นบัคเก็ต Requester Pays หากคุณต้องการที่จะแบ่งปันข้อมูล แต่ไม่ต้องการเสียค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ S3 Requester Pays ของเรา


  ค่าบริการ S3 Transfer Acceleration

  S3 Transfer Acceleration เพิ่มความเร็วการโอนทางอินเทอร์เน็ตระหว่างไคลเอนต์และบัคเก็ต S3 แบบเดี่ยว ราคาอิงตาม Edge Location ของ AWS ที่ใช้เร่งการถ่ายโอนของคุณ ราคา S3 Transfer Acceleration เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาการถ่ายโอนข้อมูล 

  ในแต่ละครั้งที่คุณใช้ S3 Transfer Acceleration เพื่ออัปโหลดอ็อบเจกต์ เราจะตรวจสอบว่าบริการน่าจะเร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ทั่วไปหรือไม่ หากเราพบว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะไม่เร็วกว่าการถ่ายโอนข้อมูลด้วย Amazon S3 ปกติ ในกรณีที่ถ่ายโอนอ็อบเจกต์เดียวกันไปยังรีเจี้ยน AWS ปลายทางเดียวกัน เราจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งาน S3 Transfer Acceleration สำหรับการถ่ายโอนครั้งนั้น และอาจบายพาสระบบ S3 Transfer Acceleration สำหรับรายการอัปโหลดดังกล่าว

  ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบความเร็ว Amazon S3 Transfer Acceleration

  การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปยัง Amazon S3 จากอินเทอร์เน็ต:  
  เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge ของ AWS ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น 0.04 USD ต่อ GB
  เร่งโดยสถานที่ตั้ง Edge อื่นๆ ทั้งหมดของ AWS 0.08 USD ต่อ GB
     
  การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก Amazon S3 ไปยังอินเทอร์เน็ต:  
  เร่งโดย Edge Location ใดก็ได้ของ AWS 0.04 USD ต่อ GB
     
  การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Amazon S3 และรีเจี้ยน AWS อื่น:  
  เร่งโดย Edge Location ใดก็ได้ของ AWS 0.04 USD ต่อ GB

  หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

  ขนาดพื้นที่จัดเก็บและแบนวิดท์รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของไฟล์

  ระดับอัตราจะพิจารณาการใช้งานโดยรวมของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตทั่วทุกบริการของ AWS

  ††† ข้อมูลที่ถ่ายโอนออกอาจไม่เหมือนข้อมูลที่แอปพลิเคชันของคุณได้รับในกรณีที่คุณยกเลิกการเชื่อมต่อก่อนกำหนด เช่น หากคุณขออ็อบเจ็กต์ 10 GB แล้วยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อได้รับข้อมูล 2 GB แรก Amazon S3 พยายามหยุดการสตรีมข้อมูลแต่ไม่สามารถหยุดได้ในทันที ในตัวอย่างนี้ การถ่ายโอนข้อมูลออกอาจมีขนาด 3 GB (มี 1 GB เกินมาจาก 2 GB ที่คุณได้รับ) ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกเก็บเงินสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออก 3 GB

 • การควบคุมความปลอดภัยและการเข้าถึง
 • การเข้ารหัส S3
  S3 Access Grants

  Amazon S3 Access Grants แมปข้อมูลประจําตัวในไดเรกทอรี เช่น Active Directory หรือ AWS Identity and Access Management (IAM) Principals กับชุดข้อมูลใน S3 วิธีนี้ช่วยให้คุณจัดการสิทธิ์อนุญาตข้อมูลได้ทุกขนาดโดยให้สิทธิ์การเข้าถึง S3 แก่ผู้ใช้ปลายทางโดยอัตโนมัติตามข้อมูลระบุตัวตนขององค์กรของตน นอกจากนี้ S3 Access Grants ยังบันทึกข้อมูลประจําตัวของผู้ใช้ปลายทาง รวมถึงแอปพลิเคชันที่ใช้เข้าถึงข้อมูล S3 ใน AWS CloudTrail อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้มีประวัติการตรวจสอบแบบละเอียดไปจนถึงข้อมูลประจําตัวของผู้ใช้ปลายทางสําหรับการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในบัคเก็ต S3 ของคุณ

 • การจัดการและข้อมูลเชิงลึก
 • ระบบจะคิดค่าบริการสำหรับคุณสมบัติการจัดการและการวิเคราะห์ (Amazon S3 Inventory, S3 Storage Class Analysis, S3 Storage Lens และ S3 Object Tagging) ที่เปิดใช้งานอยู่บนบัคเก็ตในบัญชีของคุณ การจัดการพื้นที่จัดเก็บ S3 มีการกำหนดราคาตามคุณสมบัติดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง สำหรับราคา Amazon CloudWatch Metrics โปรดไปที่หน้าราคา Amazon CloudWatch โปรดไปที่หน้าราคา AWS CloudTrail เพื่อดูราคา S3 Data Events ใน AWS CloudTrail

  การจัดการพื้นที่จัดเก็บ
  ค่าบริการการทำงานแบบแบตช์ของ S3
  ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Storage
  ราคา S3 Storage Lens
  ราคา S3 Storage Class Analysis

  ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีโภคภัณฑ์ »

  จำนวนการใช้พื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 ถูกคำนวณเป็นหน่วยกิกะไบต์ (GB) ซึ่ง 1 GB จะเท่ากับ 230 ไบต์ หน่วยจำนวนนับนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ กิบิไบต์ (GiB) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) โดย 1 TB จะเท่ากับ 240 ไบต์ หรือ 1024 GB

  สำหรับตัวอย่างราคา S3 โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน S3 หรือใช้ AWS Pricing Calculator

 • การจำลองแบบ
 • กาาจำลองแบบข้ามรีเจี้ยนของ S3 การจำลองแบบในรีเจี้ยนเดียวกัน และการควบคุมเวลาการจำลองแบบ
  การจำลองแบบแบตช์ S3

  ในขณะที่การจำลองแบบสดอย่าง CRR และ SRR จะจำลองแบบอ็อบเจกต์ที่อัปโหลดเข้ามาใหม่โดยอัตโนมัติในระหว่างที่มีการเขียนลงในบัคเก็ตของคุณนั้น การจำลองแบบแบตช์ของ S3 จะช่วยให้คุณจำลองแบบอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ได้ การจำลองแบบแบตช์ S3 สร้างขึ้นโดยใช้การทำงานแบบแบตช์ของ S3 เพื่อจำลองแบบอ็อบเจกต์เป็นงานในการทำงานแบบแบตช์ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งจะคล้ายกับ SRR และ CRR ที่คุณต้องจ่ายค่าบริการ S3 สำหรับการจัดเก็บในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 ปลายทางที่เลือกไว้ สำหรับสำเนาขั้นต้น คำขอ PUT การจำลองแบบ รวมถึงค่าบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียกข้อมูลจากพื้นที่จัดเก็บที่มีการเข้าถึงไม่บ่อยครั้ง เมื่อจำลองแบบข้ามรีเจี้ยนของ AWS คุณต้องชำระเงินสำหรับ OUT การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างรีเจี้ยนจาก S3 ไปยังรีเจี้ยนปลายทางของคุณ หากมีอ็อบเจกต์อยู่แล้วในบัคเก็ตปลายทาง เราจะตรวจสอบว่าอ็อบเจกต์ปลายทางอยู่ในระหว่างการซิงค์กับอ็อบเจกต์ต้นทางหรือไม่ หากข้อมูลเมตาไม่ได้ซิงค์อยู่และจำเป็นต้องได้รับการจำลองแบบ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคำขอ PUT การจำลองแบบ แต่จะไม่ถูกเรียกเก็บค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูลออกระหว่างรีเจี้ยน หากข้อมูลเมตาซิงค์อยู่ การจำลองแบตช์จะไม่ทำงานและไม่มีค่าบริการเกิดขึ้น สำหรับรายละเอียดค่าบริการการจำลองแบบ โปรดอ่านคำถามเกี่ยวกับการคิดค่าบริการที่พบบ่อย

  นอกจากค่าบริการเหล่านี้แล้ว คุณอาจต้องชำระค่าบริการงานจำลองแบบแบตช์ในการใช้งาน S3 Batch Operations ด้วย ดูรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

  ในตอนท้าย คุณต้องระบุอ็อบเจกต์ที่จะจำลองแบบ หากต้องการจำลองแบบอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ ซึ่งสามารถทำได้โดยการมอบรายการอ็อบเจกต์ให้ S3 ด้วยตัวคุณเอง หรือใช้รายการที่สร้างโดย AWS ที่คุณสามารถระบุตัวกรองอย่างวันที่สร้างอ็อบเจกต์และสถานะการจำลองแบบได้ หากคุณใช้รายการ จะมีค่าบริการเกิดขึ้นตามจำนวนอ็อบเจกต์ในบัคเก็นต้นทาง

 • แปลงและสืบค้น
 • ราคา S3 Object Lambda
  ตัวอย่างราคา S3 Object Lambda

  คุณมีอ็อบเจกต์ 1,000,000 รายการที่อยู่ในข้อมูลบันทึกประวัติซึ่งสร้างขึ้นโดยแอปพลิเคชันหลายรายการ โดยมีรายการบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับนับเป็น 50% ของข้อมูล บันทึกข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้ในคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard และขนาดของอ็อบเจกต์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1000 KB คุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันที่วิเคราะห์ข้อมูลนี้แต่ไม่มีการเข้าถึงรายการบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับ

  คุณสามารถใช้ S3 Object Lambda เพื่อคัดกรองรายการบันทึกข้อมูลที่เป็นความลับได้ การคัดกรองข้อมูลนี้จะเกิดขึ้นเมื่อบันทึกข้อมูลของคุณถูกเรียกดูจาก S3 ด้วยคำขอ S3 GET มาตรฐาน ฟังก์ชัน Lambda เพื่อคัดกรองข้อมูลของคุณได้รับการจัดสรรหน่วยความจำ 512 MB มีเวลารันไทม์ 1 วินาที และส่งคืนอ็อบเจกต์ที่ผ่านการคัดกรองขนาด 500 KB (โดยเฉลี่ย) กลับไปยังแอปพลิเคชันของคุณ ตัวอย่างนี้จะสมมติว่ามีการเรียกดูข้อมูลหนึ่งครั้งต่อเดือนสำหรับอ็อบเจกต์แต่ละรายการ ตัวอย่างนี้ใช้สำหรับรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

  ค่าบริการจะคำนวณได้ดังนี้

  ค่าบริการสำหรับคำขอ Amazon S3 GET

  คำขอ S3 GET จากคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard มีราคา 0.0004 USD ต่อคำขอ 1,000 รายการ

  ราคาคำขอ S3 GET: คำขอ 1,000,000 รายการ * 0.0004 USD/1,000 คำขอ = 0.40 USD

  ค่าบริการสำหรับ AWS Lambda

  ค่าใช้จ่ายในการประมวลผล Lambda เท่ากับ 0.0000167 USD ต่อ GB ต่อวินาที GB ต่อวินาทีจะคำนวณตามจำนวนวินาทีที่ฟังก์ชัน Lambda ทำงาน ปรับโดยปริมาณหน่วยความจำที่จัดสรรให้

  ราคาคำขอ Lambda คือ 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ

  ค่าบริการประมวลผล Lambda: คำขอ 1,000,000 รายการ * 1 วินาที * หน่วยความจำที่จัดสรร 0.5 GB (512 MB/1024) * 0.0000167 USD ต่อ GB ต่อวินาที = 8.35 USD

  ค่าบริการคำขอ Lambda = คำขอ 1,000,000 รายการ * 0.20 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ = 0.20 USD

  ค่าใช้จ่ายสำหรับ Lambda ทั้งหมด = 8.35 USD + 0.20 USD = 8.55 USD

  ค่าบริการ S3 Object Lambda
  หลังจากฟังก์ชัน Lambda คัดกรองอ็อบเจกต์ อ็อบเจกต์ขนาด 500 KB จะถูกส่งกลับไปยังแอปพลิเคชันโดยมีค่าใช้จ่ายที่ 0.005 USD/GB ของข้อมูลที่ส่งคืน

  ค่าบริการส่งคืนข้อมูล: 1,000,000 * 500 KB * 0.005 USD/GB = 2.50 USD

  ค่าบริการทั้งหมด: 

  ค่าบริการสำหรับคำขอ Amazon S3 GET = 0.40 USD

  ค่าบริการสำหรับ AWS Lambda = 8.55 USD

  ค่าบริการสำหรับ Amazon S3 Object Lambda = 2.50 USD

  ทั้งหมด = 11.45 USD

  ราคา S3 Select และ S3 Glacier Select

รายละเอียดราคาของ S3

ราคาของเราไม่รวมภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีโภคภัณฑ์

จำนวนการใช้พื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 ถูกคำนวณเป็นหน่วยกิกะไบต์ (GB) ซึ่ง 1GB จะเท่ากับ 230 ไบต์ หน่วยจำนวนนับนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งคือ กิบิไบต์ (GiB) ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC) โดย 1TB จะเท่ากับ 240 ไบต์ หรือ 1024 GB

สำหรับราคา Reduced Redundancy Storage โปรดไปที่หน้ารายละเอียดของ S3 Reduced Redundancy

สำหรับตัวอย่างราคา S3 โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน S3 หรือใช้เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

AWS Free Tier

ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon S3 ได้ฟรี เมื่อลงชื่อสมัครใช้งานแล้ว ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับพื้นที่จัดเก็บของ Amazon S3 ขนาด 5 GB ในระดับพื้นที่จัดเก็บ S3 Standard, คำขอ GET 20,000 รายการ, คำขอ PUT, COPY, POST หรือ LIST 2,000 รายการ และการถ่ายโอนข้อมูลออก 100 GB ต่อเดือน

ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ของคุณทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS ยกเว้นรีเจี้ยน AWS GovCloud และจะนำไปใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

ประเมินค่าใช้จ่ายสำหรับโซลูชันพื้นที่จัดเก็บของคุณ กำหนดค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่เหมาะสมกับธุรกิจพิเศษหรือความต้องการส่วนตัวด้วย Amazon S3 ลองใช้ AWS Pricing Calculator

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon S3
ดูคุณสมบัติของ Amazon S3

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติในการจัดการข้อมูล ความปลอดภัย การจัดการสิทธิ์เข้าถึง การวิเคราะห์ และอื่นๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชี AWS ฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับการเข้าถึง AWS Free Tier โดยทันทีและเริ่มทดลองใช้งาน Amazon S3 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon S3 ใน AWS Console

เริ่มต้นใช้งาน 
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Amazon S3
รับความช่วยเหลือในการเริ่มต้นใช้งาน

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ติดต่อเรา