สําหรับราคาคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Glacier Deep Archive, S3 Glacier Flexible Retrieval และ S3 Glacier Instant Retrieval โปรดดู หน้าราคา Amazon S3

หมายเหตุ: หากคุณเป็นมือใหม่ในการใช้งานพื้นที่จัดเก็บแบบถาวรใน Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เราขอแนะนําให้คุณเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสพื้นที่จัดเก็บ S3 Glacier, S3 Glacier Instant Retrieval, S3 Glacier Flexible Retrieval และ S3 Glacier Deep Archive ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

AWS Free Usage Tier*

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Usage Tier คุณจึงสามารถเรียกข้อมูลได้ฟรีจาก Amazon S3 Glacier สูงสุด 10 GB ต่อเดือน สามารถใช้ Free Tier เมื่อใดก็ได้ในช่วงเดือนนั้นๆ และใช้ได้กับการเรียกดูข้อมูลแบบมาตรฐาน

* ในแต่ละเดือนจะมีการคำนวณการใช้งานแบบ Free Tier ทั่วทุกภูมิภาค ยกเว้นภูมิภาค AWS GovCloud และใช้กับการเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้การใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไป มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

ราคาพื้นที่จัดเก็บ

ราคาการเรียกข้อมูล

ราคาสำหรับคำขอเรียกข้อมูล

*โดยส่วนใหญ่ คำขอตามความต้องการแบบเร่งด่วน เช่น อินสแตนซ์แบบตามต้องการของ EC2 จะมีพร้อมให้บริการ

การเรียกข้อมูลแบบเร่งด่วนที่มีการเตรียมใช้งาน

**คำขอที่มีการเตรียมใช้งานควรนำไปใช้เมื่อคุณต้องการการรับประกันว่าความจุในการเรียกข้อมูลของคุณจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการ คุณสามารถซื้อคำขอที่มีการเตรียมใช้งานได้ในหน่วยความจุที่มีการเตรียมใช้งาน โดยแต่ละคำขอรับรองว่าจะมีการเรียกข้อมูลแบบเร่งด่วนในทุก 5 นาทีอย่างน้อย 3 ครั้ง และมีความเร็วในการเรียกข้อมูลสูงสุด 150 MB/วินาที

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ราคาคำขอ

LISTVAULTS, GETJOBOUTPUT, DELETE† และคำขออื่นๆ ทั้งหมดให้บริการฟรี

† การเก็บถาวรของ S3 Glacier มีระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำ 90 วันและการเก็บถาวรที่ลบออกไปก่อน 90 วันจะมีการคิดค่าบริการตามสัดส่วนเท่ากับค่าบริการพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ เรียนรู้เพิ่มเติม

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม 

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน "เข้า" และ "ออก" ของ Amazon S3 Glacier

หากต้องการถ่ายโอนข้อมูลเกิน 500 TB/เดือน โปรดติดต่อเรา

การถ่ายโอนข้อมูลออกจาก S3 Glacier ไปยัง EC2 ภายในภูมิภาคเดียวกันสามารถดำเนินการได้ฟรี

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ขนาดพื้นที่จัดเก็บและแบนด์วิดท์รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของไฟล์

ระดับอัตราจะพิจารณาการใช้งานโดยรวมของคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตทั่วทั้ง Amazon EC2, Amazon S3, Amazon S3 Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB และ AWS Storage Gateway

ราคา Amazon S3 Glacier Select

Amazon S3 Glacier Select ช่วยให้สามารถดำเนินการสืบค้นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Amazon S3 Glacier ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเรียกข้อมูลที่เก็บถาวรทั้งหมด ราคาสำหรับคุณสมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของข้อมูลที่สแกน จำนวนข้อมูลที่ส่งคืนโดย Amazon S3 Glacier Select และจำนวนคำขอ Amazon S3 Glacier Select ที่ดำเนินการแล้ว

ราคาของตัวชี้วัดแต่ละตัวจะได้รับการกำหนดตามความเร็วที่ขอไว้สำหรับข้อมูลตามตัวเลือกทั้งสาม โดยปกติ การสืบค้น "แบบเร่งด่วน" ที่น้อยกว่า 250 MB จะส่งคืนกลับภายใน 1-5 นาที โดยปกติ การสืบค้น "แบบมาตรฐาน" จะส่งคืนกลับภายใน 3-5 ชั่วโมง โดยปกติ การสืบค้น "แบบจำนวนมาก" จะส่งคืนกลับภายใน 5-12 ชั่วโมง

ราคาคำขอจะระบุไว้ในตารางราคาสำหรับคำขอเรียกข้อมูล

เลือกข้อมูลที่สแกน

เลือกข้อมูลที่ส่งคืน

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon S3 Glacier

ดูบทแนะนำสอนการใช้งาน