ข้อมูลทั่วไป

ถาม: Amazon CloudWatch คืออะไร

Amazon CloudWatch เป็นบริการเฝ้าติดตามของ AWS สำหรับติดตามทรัพยากรระบบคลาวด์และแอปพลิเคชันที่ใช้งานบน AWS คุณสามารถใช้ Amazon CloudWatch เก็บรวบรวมและติดตามตัววัด เก็บรวบรวมและเฝ้าติดตามข้อมูลบันทึก และตั้งค่าสัญญาณเตือนได้ Amazon CloudWatch สามารถเฝ้าติดตามทรัพยากร AWS เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2, ตารางใน Amazon DynamoDB และอินสแตนซ์ Amazon RDS DB นอกเหนือจากตัววัดแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยแอปพลิเคชันและบริการของคุณ และข้อมูลบันทึกใดๆ ก็ตามที่แอปพลิเคชันของคุณสร้างขึ้นโฮสต์ไว้ในองค์กร แบบไฮบริด หรือบนระบบคลาวด์อื่น คุณสามารถใช้ Amazon CloudWatch เพื่อดูการใช้งานทรัพยากร การทำงานของแอปพลิเคชัน และความสมบูรณ์ของปฏิบัติการได้ทั่วทั้งระบบ คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อตอบสนองและให้แอปพลิเคชันทำงานอย่างราบรื่น

เพื่อเริ่มต้นใช้งานการเฝ้าติดตาม คุณสามารถใช้แดชบอร์ดอัตโนมัติกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS ในตัว สำรวจตัววัดและการแจ้งเตือนในมุมมองด้านบัญชีและมุมมองด้านทรัพยากร และเจาะลึกข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจต้นเหตุของปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย

ถาม: ฉันสามารถใช้อะไรเพื่อเข้าถึง CloudWatch ได้บ้าง

Amazon CloudWatch เข้าถึงได้ผ่าน API, อินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่ง, AWS SDK และ AWS Management Console

ถาม: Amazon CloudWatch รองรับระบบปฏิบัติการใด

Amazon CloudWatch รับและจัดเตรียมตัววัดสำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ทั้งหมด และควรใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการที่บริการ Amazon EC2 รองรับในขณะนี้

ถาม: ฉันสามารถใช้นโยบายการจัดการการเข้าถึงใดสำหรับ CloudWatch ได้บ้าง

Amazon CloudWatch ผสานรวมกับ AWS Identity and Access Management (IAM) เพื่อให้คุณระบุว่าผู้ใช้ในบัญชี AWS ของคุณสามารถดำเนินการทำงานของ CloudWatch ใดได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างนโยบาย IAM ที่ให้สิทธิ์ผู้ใช้งานในองค์กรของคุณเพียงบางส่วนใช้ GetMetricStatistics ได้ จากนั้นผู้ใช้จะสามารถใช้การดำเนินการนั้นเพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรระบบคลาวด์ของคุณได้

คุณไม่สามารถใช้ IAM เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล CloudWatch สำหรับทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล CloudWatch เฉพาะสำหรับชุดอินสแตนซ์ที่เฉพาะเจาะจงหรือ LoadBalancer ที่เฉพาะเจาะจงได้ สิทธิ์ที่ได้รับโดยใช้ IAM ครอบคลุมทรัพยากรระบบคลาวด์ทั้งหมดที่คุณใช้กับ CloudWatch นอกจากนี้ คุณไม่สามารถใช้บทบาท IAM กับเครื่องมือบรรทัดคำสั่งของ Amazon CloudWatch ได้

ถาม: Amazon CloudWatch Logs คืออะไร

Amazon CloudWatch Logs ช่วยให้คุณเฝ้าติดตามและแก้ไขปัญหาระบบและแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้ระบบ แอปพลิเคชัน และไฟล์บันทึกแบบกำหนดเองของคุณที่มีอยู่

คุณสามารถเฝ้าติดตามบันทึกของคุณในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาจริง สำหรับวลี ค่า หรือรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงได้โดยใช้ CloudWatch Logs ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการเตือนเกี่ยวกับจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบันทึกระบบของคุณ หรือดูกราฟเวลาแฝงในคำขอบนเว็บจากบันทึกแอปพลิเคชันของคุณ จากนั้นคุณสามารถดูข้อมูลบันทึกดั้งเดิมเพื่อดูแหล่งต้นตอปัญหาได้ ระบบจะสามารถจัดเก็บข้อมูลบันทึกและเข้าถึงไม่จำกัดในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลต้นทุนต่ำและมีความคงทนสูง เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์จนเต็ม

ถาม: ฉันสามารถทำอะไรกับ CloudWatch Logs ได้บ้าง

CloudWatch Logs สามารถเฝ้าติดตามและจัดเก็บบันทึกของคุณเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งานระบบและแอปพลิเคชันของคุณได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ CloudWatch Logs ได้หลายวิธี

การเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและระบบแบบเรียลไทม์: คุณสามารถใช้ CloudWatch Logs เพื่อเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและระบบโดยใช้ข้อมูลบันทึกได้ ยกตัวอย่างเช่น CloudWatch Logs สามารถติดตามจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบันทึกแอปพลิเคชันของคุณและส่งการแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่อัตราข้อผิดพลาดเกินเกณฑ์ที่คุณระบุไว้ CloudWatch Logs ใช้ข้อมูลบันทึกของคุณเพื่อการเฝ้าติดตาม คุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดอีก

การเก็บรักษาบันทึกในระยะยาว: คุณสามารถใช้ CloudWatch Logs เพื่อจัดเก็บข้อมูลบันทึกของคุณได้ไม่จำกัดในพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าและมีความคงทนสูง โดยไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์จะเต็ม CloudWatch Logs Agent ช่วยให้เคลื่อนย้ายไฟล์บันทึกได้ง่ายขึ้นทั้งแบบหมุนเวียนได้และหมุนเวียนไม่ได้ออกจากโฮสต์และเข้าสู่บริการบันทึกได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมบันทึกข้อมูลดิบเมื่อคุณต้องการได้

ถาม: CloudWatch Logs Agent รองรับแพลตฟอร์มใดบ้าง

CloudWatch Logs Agent รองรับ Amazon Linux, Ubuntu, CentOS, Red Hat Enterprise Linux และ Windows ตัวแทนนี้จะรองรับความสามารถในการเฝ้าติดตามไฟล์บันทึกของแต่ละบุคคลบนโฮสต์

ถาม: CloudWatch Logs Agent รองรับบทบาท IAM หรือไม่

ได้ CloudWatch Logs Agent ผสานรวมกับ Identity and Access Management (IAM) และรองรับทั้งคีย์การเข้าถึงและบทบาท IAM

ถาม: Amazon CloudWatch Logs Insights คืออะไร

Amazon CloudWatch Logs Insights เป็นแบบโต้ตอบ จ่ายตามใช้งานจริง และผนวกรวมความสามารถในการวิเคราะห์บันทึกสำหรับ CloudWatch Logs ช่วยให้นักพัฒนา ผู้ปฏิบัติการ และวิศวกรระบบเข้าใจ ปรับปรุง และแก้ไขจุดบกพร่องของแอปพลิเคชันของตนโดยอนุญาตให้ทำการค้นหา และแสดงบันทึกของตนได้ Logs Insights ผนวกรวมกับ CloudWatch อย่างครอบคลุมจะช่วยให้คุณสามารถจัดการ สำรวจ และวิเคราะห์บันทึกของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จาก CloudWatch Metrics, Alarms และ Dashboards ที่มีการบันทึกเพื่อให้สามารถมองเห็นการทำงานทั้งหมดภายในแอปพลิเคชันของคุณ วิธีการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแอปพลิเคชันของคุณ ทำการปรับปรุง ตลอดจนค้นหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วต่อไป คุณสามารถเขียนการสืบค้นด้วยการรวบรวม ตัวกรอง และนิพจน์ทั่วไปเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จากบันทึกของคุณ คุณยังสามารถแสดงข้อมูลอนุกรมเวลา เจาะลึกลงไปถึงบันทึกเหตุการณ์แต่ละรายการ และส่งผลการสืบค้นไปยัง CloudWatch Dashboards

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Logs Insights ได้อย่างไร

คุณสามารถเริ่มใช้ Logs Insights เพื่อเรียกใช้การสืบค้นบนบันทึกทั้งหมดที่กำลังส่งไปยัง CloudWatch Logs ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าและไม่มีโครงสร้างพื้นฐานให้จัดการ คุณสามารถเข้าถึง Logs Insights จาก AWS Management Console หรือทำการเขียนโปรแกรมผ่านแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้ AWS SDK

ถาม: Anomaly Detection ของ Amazon CloudWatch คืออะไร

Anomaly Detection ของ Amazon CloudWatch นำอัลกอริทึมของแมชชีนเลิร์นนิงมาใช้เพื่อวิเคราะห์ชุดระบบและแอปพลิเคชันในครั้งเดียวอย่างต่อเนื่อง กำหนดเกณฑ์พื้นฐานทั่วไป และแจ้งให้ทราบถึงความผิดปกติโดยแทรกแซงผู้ใช้ให้น้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างการแจ้งเตือนที่ปรับเกณฑ์อัตโนมัติตามรูปแบบตัววัดตามปกติได้ เช่น เวลาของวัน วันในสัปดาห์ ฤดูกาล หรือเทรนด์ที่เปลี่ยนไป คุณยังแสดงตัววัดเป็นภาพด้วยแถบการตรวจหาสิ่งผิดปกติบนแดชบอร์ดได้ เพื่อเฝ้าติดตาม แยก และแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดในตัววัดของคุณอีกด้วย

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้ Anomaly Detection ของ Amazon CloudWatch ได้อย่างไร

เริ่มต้นใช้งาน Anomaly Detection ได้ง่ายๆ ใน Console ของ CloudWatch ให้ไปที่การแจ้งเตือนในบานหน้าต่างการนำทางเพื่อสร้างการแจ้งเตือน หรือเริ่มต้นใช้ตัววัดเพื่อซ้อนทับค่าตัววัดที่คาดไว้บนกราฟให้เป็นแถบ คุณยังเปิดใช้ Anomaly Detection ได้โดยใช้เทมเพลต AWS CLI, AWS SDK หรือ AWS CloudFormation โปรดไปที่เอกสารประกอบของ Anomaly Detection ของ CloudWatch และหน้าราคาเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม: Amazon CloudWatch Contributor Insights คืออะไร

ขณะนี้ Amazon CloudWatch มีข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อมอบมุมมองของผู้มสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของระบบ เมื่อตั้งค่าแล้ว ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนจะทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องการการแทรกแซงจากผู้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาและผู้ให้บริการแยก วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Contributor Insights ได้อย่างไร

ใน Console ของ CloudWatch ให้ไปที่ Contributor Insights ในบานหน้าต่างการนำทางเพื่อสร้างกฎ Contributor Insights คุณยังเปิดใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนได้โดยใช้เทมเพลต AWS CLI, AWS SDK หรือ AWS CloudFormation ข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุนพร้อมให้บริการในทุกเขตการค้าของ AWS โปรดไปที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของผู้สนับสนุน CloudWatch เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม: Amazon CloudWatch ServiceLens คืออะไร

Amazon CloudWatch ServiceLens เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณแสดงภาพและวิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชันของคุณได้ในที่เดียว CloudWatch ServiceLens เชื่อมโยงตัวชี้วัด Cloudwatch เข้าด้วยกันและบันทึกข้อมูลเป็นรายการติดตามจาก AWS X-Ray เพื่อให้คุณได้รับมุมมองที่สมบูรณ์ของแอปพลิเคชันและการขึ้นต่อกัน ซึ่งช่วยให้คุณระบุคอขวดด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว แยกสาเหตุหลักของปัญหาแอปพลิเคชัน และกำหนดผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ CloudWatch ServiceLens ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแอปพลิเคชันของคุณในสามส่วนหลัก ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน (โดยใช้ตัววัดและบันทึกเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่สนับสนุนแอปพลิเคชัน), การตรวจสอบธุรกรรม (ใช้รายการติดตามเพื่อทำความเข้าใจการขึ้นต่อกันระหว่างทรัพยากร) และการตรวจสอบผู้ใช้ปลายทาง (ใช้คานารีเพื่อติดตามตำแหน่งข้อมูลและแจ้งเตือนคุณเมื่อประสบการณ์ของผู้ใช้ลดลง)

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch ServiceLens ได้อย่างไร

หากใช้ AWS X-Ray อยู่แล้ว คุณสามารถเข้าถึง CloudWatch ServiceLens ใน Console ของ CloudWatch ได้โดยค่าเริ่มต้น หากยังไม่ได้ใช้ AWS X-Ray คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ด้วยการเปิดใช้ AWS X-Ray ในแอปพลิเคชันที่ใช้ X-Ray SDK Amazon CloudWatch ServiceLens พร้อมให้บริการในเขต AWS สาธารณะทั้งหมดที่มี AWS-X-Ray ให้บริการ โปรดไปที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Amazon CloudWatch ServiceLens เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม: Amazon CloudWatch Synthetics คืออะไร

Amazon CloudWatch Synthetics ช่วยให้คุณตรวจสอบตำแหน่งข้อมูลของแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น โดยทำการทดสอบตำแหน่งข้อมูลทุกนาทีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และแจ้งเตือนคุณทันทีที่ตำแหน่งข้อมูลแอปพลิเคชันไม่ทำหน้าที่ตามที่คาด การทดสอบเหล่านี้สามารถปรับแต่งเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน เวลาแฝง การทำธุรกรรม การเชื่อมโยงที่ไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป การทำงานให้เสร็จแบบทีละขั้นตอน ข้อผิดพลาดในการโหลดหน้าเว็บ เวลาแฝงในการโหลดเนื้อหา UI โฟลว์ของขั้นตอนวิซาร์ดที่ยุ่งยาก หรือดูโฟลว์ในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ CloudWatch Synthetics เพื่อแยกตำแหน่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่นมีการแจ้งเตือน และแมปกลับไปยังปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไข

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Synthetics ได้อย่างไร

การเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Synthetics เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเขียนคานารีสำหรับส่งชิ้นแรกได้ในไม่กี่นาที โปรดไปที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Amazon CloudWatch Synthetics เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ราคา

ถาม: Amazon CloudWatch มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

โปรดดูที่หน้าราคาของเราสำหรับข้อมูลล่าสุด

ถาม: ค่าบริการในการเฝ้าติดตามของ Amazon CloudWatch จะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่ฉันเฝ้าติดตามหรือไม่

ประเภทอินสแตนซ์ Amazon EC2 ทั้งหมดจะส่งตัววัดสภาพการทำงานและประสิทธิภาพที่สำคัญไปยัง CloudWatch โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หากคุณเปิดใช้การตรวจสอบอย่างละเอียดของ EC2 คุณจะถูกเรียกเก็บค่าตัววัดที่กำหนดเองตามจำนวนตัววัดที่ส่งไปยัง CloudWatch ให้อินสแตนซ์ จำนวนตัววัดที่ส่งให้อินสแตนซ์จะขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ - โปรดดูตัววัดของ CloudWatch ที่พร้อมใช้งานสำหรับอินสแตนซ์ของคุณสำหรับรายละเอียด

ถาม: ราคารวมภาษีหรือไม่

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่ใช้บังคับซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่ใช้บังคับด้วย เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม: เหตุใดใบเรียกเก็บเงิน AWS รายเดือนของฉันสำหรับ CloudWatch จึงต่างกันระหว่างเดือนกรกฎาคม 2017 กับเดือนก่อนหน้า

ก่อนเดือนกรกฎาคม 2017 ค่าบริการ CloudWatch ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนในการเรียกเก็บเงิน AWS และรายงานต้นทุนและการใช้งานของคุณ ด้วยเหตุผลด้านประวัติ ค่าบริการสำหรับการใช้งาน CloudWatch Alarms, CloudWatch Metrics และ CloudWatch API จะรายงานในส่วนของรายละเอียด "Elastic Compute Cloud" (EC2) ในใบเรียกเก็บเงินของคุณ ในขณะที่ค่าบริการสำหรับ CloudWatch Logs และ CloudWatch Dashboards จะรายงานในส่วนของรายละเอียด "CloudWatch" เพื่อที่จะรวมและทำให้การใช้งานและการเรียกเก็บเงินของ AWS CloudWatch รายเดือนง่ายขึ้น เราได้ย้ายค่าบริการสำหรับการใช้งาน CloudWatch Metrics, Alarms และ API จากส่วน "EC2" ในใบเรียกเก็บเงินของคุณไปยังส่วน "CloudWatch" ซึ่งจะช่วยรวมค่าใช้จ่ายการเฝ้าติดตาม CloudWatch ทั้งหมดของคุณในส่วน “CloudWatch” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดทราบว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บสำหรับ AWS โดยรวมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ ใบเรียกเก็บเงินและรายงานต้นทุนและการใช้งานของคุณจะแสดงผลเฉพาะค่าบริการสำหรับ CloudWatch ในส่วนเดียว

นอกจากนี้ ยังมีตัววัดการเรียกเก็บเงินใน CloudWatch ที่มีชื่อว่า “ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ” ซึ่งสามารถดูได้แบบค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณหรือแบ่งตามบริการ ตัววัด "ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ" จะไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ตัววัด “EstimatedCharges” ที่แบ่งตามบริการจะเปลี่ยนเป็นขนาด ServiceName ที่เทียบเท่ากับ "AmazonEC2" และขนาด ServiceName ที่เทียบเท่ากับ "AmazonCloudWatch" เนื่องจากการรวมบัญชีการเรียกเก็บเงิน คุณอาจเห็นว่าตัววัดการเรียกเก็บเงินของ AmazonEC2 เริ่มลดลงและตัววัดการเรียกเก็บเงินของ AmazonCloudWatch เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากค่าบริการการใช้งานและการเรียกเก็บเงินถูกย้ายออกจาก EC2 และไปยัง CloudWatch เพื่อรวมการเรียกเก็บเงินทั้งหมด

ถาม: CloudWatch Logs Insights มีการกำหนดราคาไว้อย่างไร

Logs Insights จะกำหนดราคาต่อการสืบค้นและเรียกเก็บเงินตามจำนวนข้อมูลบันทึกที่นำเข้าซึ่งสแกนโดยการสืบค้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา โปรดดูราคาของ CloudWatch

ถาม: หากมีการสืบค้นที่ถูกยกเลิก CloudWatch Logs Insights จะเรียกเก็บเงินฉันใช่หรือไม่

ใช่ หากคุณยกเลิกการสืบค้นด้วยตนเอง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนข้อมูลบันทึกที่ป้อนเข้าที่ทำการสแกนจนถึงจุดที่คุณยกเลิกการสืบค้น

ถาม: หากมีการสืบค้นที่ล้มเหลว CloudWatch Logs Insights จะเรียกเก็บเงินฉันหรือไม่

ไม่ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสืบค้นที่ล้มเหลว

ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี

ถาม: ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีใน CloudWatch คืออะไร

ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีใน CloudWatch ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมในหลายบัญชีภายในหนึ่งภูมิภาคได้ เมื่อใช้ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี คุณจะสามารถค้นหา แสดงภาพ และวิเคราะห์ตัววัด ข้อมูลบันทึก และการติดตามได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขอบเขตของบัญชี คุณสามารถเริ่มต้นจากมุมมองข้ามบัญชีแบบรวมของแอปพลิเคชันของคุณเพื่อระบุทรัพยากรที่แสดงถึงข้อผิดพลาดและเจาะลึกลงไปในการติดตาม ตัววัดและข้อมูลบันทึกที่สัมพันธ์กันเพื่อหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวได้ การเข้าถึงข้อมูลข้ามบัญชีและการนำทางที่เปิดใช้งานโดยการตรวจสอบข้ามบัญชีจะช่วยให้คุณไม่ต้องเปลืองแรงในการพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีเป็นส่วนเสริมของความสามารถในการสังเกตการณ์แบบครบวงจรของ CloudWatch

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งานความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีได้อย่างไร

ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีจะมอบแนวคิดบัญชีใหม่สองประเภท "บัญชีการตรวจสอบ" คือบัญชี AWS ส่วนกลางที่สามารถดูและโต้ตอบกับข้อมูลความสามารถในการสังเกตการณ์ที่สร้างขึ้นในบัญชีอื่น ๆ ได้ "บัญชีต้นทาง" คือบัญชี AWS แต่ละบัญชีที่สร้างข้อมูลความสามารถในการสังเกตการณ์สำหรับทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่ภายในบัญชีนั้น เมื่อคุณระบุบัญชีการตรวจสอบและบัญชีต้นทางแล้ว คุณก็จะสามารถเสร็จสิ้นการกำหนดค่าการตรวจสอบข้ามบัญชีได้โดยเลือกว่าข้อมูลการตรวจวัดระยะไกลใดที่จะแบ่งปันกับบัญชีการตรวจสอบของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบัญชีการตรวจสอบส่วนกลางได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที ซึ่งคุณจะมีมุมมองที่สมบูรณ์ของความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณที่ปรับใช้ในบัญชีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากหรือทั้งองค์กร AWS ด้วยความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีใน CloudWatch คุณจะสามารถมองเห็นการพึ่งพาแบบข้ามแอปพลิเคชันของคุณได้จากมุมสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานของบริการ และคุณจะสามารถระบุปัญหาเชิงรุกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้โดยใช้เวลาเฉลี่ยในการแก้ปัญหาที่ลดลง

ถาม: ฟีเจอร์การตรวจสอบ CloudWatch ใดที่ฉันสามารถใช้กับบัญชี AWS หลายบัญชีได้

เมื่อใช้ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี คุณจะสามารถค้นหากลุ่มข้อมูลบันทึกที่จัดเก็บไว้ในหลายบัญชีได้จากมุมมองส่วนกลาง สามารถเรียกใช้การค้นหาข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลบันทึกข้ามบัญชี การวิเคราะห์ Live Tail และสามารถสร้างกฎของ Contributor Insights ในบัญชีต่างๆ เพื่อระบุผู้สนับสนุนระดับ Top-N ที่สร้างรายการข้อมูลบันทึก คุณสามารถใช้การค้นหาตัววัดเพื่อแสดงภาพตัววัดจากหลายบัญชีในมุมมองแบบรวม สร้างการเตือนที่ประเมินตัววัดจากบัญชีอื่นๆ เพื่อรับแจ้งความผิดปกติและปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย และแสดงภาพให้เห็นบนแดชบอร์ดส่วนกลาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ความสามารถนี้เพื่อตั้งค่าตัววัดแบบสตรีมข้ามบัญชีเดียวเพื่อรวมตัววัดที่ครอบคลุมบัญชี AWS หลายบัญชีใน AWS Region ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี คุณยังจะสามารถดูแผนที่เชิงโต้ตอบของแอปพลิเคชันข้ามบัญชีของคุณโดยใช้ ServiceLens พร้อมการเจาะลึกข้อมูลภายในขั้นตอนเดียวไปยังตัววัด ข้อมูลบันทึก และการติดตามที่เกี่ยวข้อง

ถาม: ฉันจะยังคงใช้ฟีเจอร์ข้ามบัญชีและข้ามภูมิภาคของ CloudWatch บนคอนโซลของฉันได้อยู่หรือไม่

ทั้งการตรวจสอบข้ามบัญชีใน CloudWatch และฟีเจอร์ข้ามบัญชีข้ามภูมิภาคจะมีให้บริการอยู่บนคอนโซล CloudWatch เมนูข้ามบัญชีและข้ามภูมิภาคแบบเลื่อนลงจะถูกนำออกจากคอนโซลเมื่อคุณตั้งค่าความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีเอาไว้ใน CloudWatch โปรดทราบว่าประสบการณ์ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีใน CloudWatch นั้นพร้อมให้บริการภายในทีละหนึ่งภูมิภาคเท่านั้น ฟีเจอร์ข้ามบัญชีและข้ามภูมิภาคช่วยให้เข้าถึงการตรวจวัดระยะไกลได้ทั่วทั้งองค์กรผ่านบทบาทใน IAM ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชีใน CloudWatch ใช้ API ตัวจัดการการเข้าถึงความสามารถในการสังเกตการณ์เพื่อกำหนดนโยบายการเข้าถึง เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกอบของเรา

ทรัพยากร AWS และการเฝ้าติดตามตัววัดแบบกำหนดเอง

ถาม: ฉันสามารถใช้ Amazon CloudWatch Metrics วัดอะไรได้บ้าง

Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณเฝ้าติดตามทรัพยากร AWS Cloud และแอปพลิเคชันที่ใช้งานบน AWS จะมีตัววัดให้โดยอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ AWS มากมายซึ่งรวมถึง อินสแตนซ์ Amazon EC2, ปริมาณ EBS, Elastic Load Balancer, Auto Scaling group, โฟลว์งาน EMR, อินสแตนซ์ RDS DB, ตาราง DynamoDB, คลัสเตอร์ ElastiCache, คลัสเตอร์ RedShift, ชุด OpsWorks, การตรวจสอบสภาพ Route 53, หัวข้อ SNS, คิว SQS, เวิร์กโฟลว์ SWF และ Storage Gateway คุณยังสามารถเฝ้าติดตามตัววัดแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นจากแอปพลิเคชันและบริการของคุณเองได้อีกด้วย

ถาม: ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลตัววัดทั้งหมดคือเท่าใด

คุณสามารถเผยแพร่และจัดเก็บตัววัดแบบกำหนดเองได้ถึงความละเอียดต่ำ 1 วินาที การเก็บรักษาข้อมูลเพิ่มเติมของตัววัดนั้นเปิดตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 และเปิดใช้พื้นที่จัดเก็บตัววัดทั้งหมดสำหรับลูกค้าตั้งแต่ 14 วันจนถึง 15 เดือนก่อนหน้านี้ CloudWatch เก็บข้อมูลตัววัดดังนี้:

  • จุดข้อมูลที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 60 วินาทีจะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จุดข้อมูลเหล่านี้เป็นตัววัดแบบกำหนดเองที่มีความละเอียดสูง
  • จุดข้อมูลที่มีระยะเวลา 60 วินาที (1 นาที) จะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 15 วัน
  • จุดข้อมูลที่มีระยะเวลา 300 วินาที (5 นาที) จะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 63 วัน 
  • จุดข้อมูลที่มีระยะเวลา 3600 วินาที (1 ชั่วโมง) จะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 455 วัน (15 เดือน)

จุดข้อมูลที่มีการเผยแพร่ครั้งแรกในช่วงเวลาที่สั้นกว่าจะจัดรวมกันเพื่อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเก็บสะสมข้อมูลโดยใช้ระยะเวลา 1 นาที ข้อมูลที่เหลืออยู่จะพร้อมใช้งานเป็นเวลา 15 วันด้วยความละเอียด 1 นาที ข้อมูลนี้จะยังพร้อมใช้งานได้หลังผ่านไป 15 วัน แต่จะถูกรวบรวมและสามารถเรียกคืนได้ด้วยเพียงความละเอียด 5 นาทีเท่านั้น หลังผ่านไป 63 วัน ข้อมูลจะยิ่งถูกรวบรวมเพิ่มมากขึ้นและจะพร้อมใช้งานด้วยความละเอียด 1 ชั่วโมง หากคุณต้องการใช้งานตัววัดที่ยาวนานกว่าช่วงเวลาเหล่านี้ คุณสามารถใช้ GetMetricStatistics API เพื่อเรียกจุดข้อมูลสำหรับพื้นที่จัดเก็บแบบออฟไลน์หรือที่แตกต่างออกไป

คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานแล้วในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ), สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์), สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต), อเมริกาใต้ (เซาเปาลู), เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว), เอเชียแปซิฟิก (โซล), เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ), เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์), สหภาพยุโรป (ลอนดอน), แคนาดา (ภาคกลาง), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ) และจีน (ปักกิ่ง)

ถาม: Amazon CloudWatch รับและรวบรวมความละเอียดของข้อมูลต่ำสุดเท่าใด

ความละเอียดต่ำสุดที่ CloudWatch รองรับคือจุดข้อมูล 1 วินาที ซึ่งเป็นตัววัดที่มีความละเอียดสูง หรือคุณสามารถจัดเก็บตัววัดได้ที่ความละเอียด 1 นาที บางครั้ง CloudWatch จะได้รับตัววัดในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ช่วงเวลา 3 นาทีหรือ 5 นาที หากคุณไม่ระบุว่าตัววัดเป็นแบบความละเอียดสูงโดยตั้งค่าฟิลด์ StorageResolution ในคำขอ PutMetricData API โดยค่าเริ่มต้น CloudWatch จะรวบรวมและจัดเก็บตัววัดด้วยความละเอียด 1 นาที

ตัววัดจะพร้อมใช้งานในระดับความละเอียดที่กำหนดในตารางเวลาการเก็บรักษาด้านบน โดยจะขึ้นอยู่กับอายุของข้อมูลที่ขอ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณขอข้อมูลความละเอียด 1 นาทีเป็นเวลา 1 วันจากเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา คุณจะได้รับจุดข้อมูลเป็นจำนวน 1,440 รายการ อย่างไรก็ตาม หากคุณขอข้อมูลความละเอียด 1 นาทีจากเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา UI จะเปลี่ยนความละเอียดเป็น 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติและ GetMetricStatistics API จะไม่ส่งคืนผลลัพธ์ใดๆ

ถาม: ฉันสามารถลบตัววัดได้หรือไม่

CloudWatch ไม่รองรับการลบตัววัด ตัววัดจะหมดอายุตามตารางเวลาการเก็บรักษาที่อธิบายไว้ด้านบน

ถาม: ฉันจะสูญเสียข้อมูลตัววัดหรือไม่หากฉันปิดใช้งานการเฝ้าติดตามอินสแตนซ์ Amazon EC2

ไม่ คุณสามารถเรียกข้อมูลตัววัดสำหรับ Amazon EC2 instance ใดๆ ตามตารางเวลาการเก็บรักษาที่อธิบายไว้ด้านบนได้ อย่างไรก็ตาม Console ของ CloudWatch จะจำกัดการค้นหาตัววัดเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากที่นำเข้าตัววัดครั้งล่าสุดเพื่อให้แน่ใจว่าอินสแตนซ์ล่าสุดจะปรากฏในเนมสเปซของคุณ

ถาม: ฉันสามารถเข้าถึงข้อมูลตัววัดสำหรับ Amazon EC2 instance ที่ยกเลิกไปแล้วหรือ Elastic Load Balancer ที่ลบไปแล้วได้หรือไม่

ได้ Amazon CloudWatch จะจัดเก็บตัววัดสำหรับ Amazon EC2 instance ที่ยกเลิกไปแล้วหรือ Elastic Load Balancer ที่ลบไปแล้วไว้เป็นเวลา 15 เดือน

ถาม: ทำไมกราฟของช่วงระยะเวลาเดียวกันจึงดูแตกต่างกันเมื่อดูตัววัดเป็นช่วงระยะเวลาแบบ 5 นาทีและ 1 นาที

หากคุณเรียกดูช่วงระยะเวลาเดียวกันเป็นระยะเวลาแบบ 5 นาทีเมื่อเทียบกับแบบ 1 นาที คุณอาจจะเห็นว่าจุดข้อมูลแสดงอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันบนกราฟ Amazon CloudWatch จะค้นหาทุกจุดข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่คุณระบุในกราฟ แล้วคำนวณจุดผลรวมเพียงจุดเดียวเพื่อนำเสนอระยะเวลาโดยรวม ในกรณีที่เป็นระยะเวลาแบบ 5 นาที ระบบจะวางจุดข้อมูลแบบเดี่ยวไว้ที่จุดเริ่มต้นของช่วงระยะเวลาแบบ 5 นาที ในกรณีที่เป็นระยะเวลาแบบ 1 นาที ระบบจะวางจุดข้อมูลแบบเดี่ยวไว้ที่จุดเวลา 1 นาที เราขอแนะนำให้ใช้ระยะเวลาแบบ 1 นาทีสำหรับการแก้ไขปัญหาและกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องอาศัยกราฟช่วงเวลาที่แม่นยำมากที่สุด

ถาม: ตัววัดแบบกำหนดเองคืออะไร

คุณสามารถใช้ Amazon CloudWatch เพื่อเฝ้าติดตามข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแอปพลิเคชัน สคริปต์ และบริการของคุณเอง ตัววัดแบบกำหนดเองเป็นตัววัดใดๆ ก็ตามที่คุณจัดหาให้กับ Amazon CloudWatch ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัววัดแบบกำหนดเองเพื่อเฝ้าติดตามเวลาโหลดหน้าเว็บ ร้องขออัตราข้อผิดพลาด จำนวนกระบวนการหรือเธรดบนอินสแตนซ์ของคุณ หรือจำนวนงานที่ดำเนินการโดยแอปพลิเคชันของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานตัววัดแบบกำหนดเองโดยใช้ PutMetricData API, สคริปต์เฝ้าติดตามตัวอย่างของเราสำหรับ Windows และ Linux, ปลั๊กอินที่รวบรวมไว้ของ CloudWatch ตลอดจนแอปพลิเคชันและเครื่องมือมากมายจากคู่ค้าของ AWS

ถาม: ฉันจะได้รับความละเอียดใดบ้างจากตัววัดแบบกำหนดเอง

ตัววัดแบบกำหนดเองสามารถเป็นได้ดังต่อไปนี้:

  • ความละเอียดมาตรฐานโดยมีข้อมูลที่มีความละเอียดหนึ่งนาที
  • ความละเอียดสูงโดยมีข้อมูลที่มีความละเอียด 1 วินาที

ตัววัดจะจัดเก็บที่ระดับความละเอียด 1 นาทีใน CloudWatch โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถกำหนดตัววัดเป็นแบบความละเอียดสูงได้โดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ StorageResolution เป็น 1 ในคำขอ PutMetricData API หากคุณไม่ได้ตั้งค่าพารามิเตอร์ StorageResolution ที่มีให้เลือก CloudWatch จะเลือกจัดเก็บตัววัดที่ความละเอียด 1 นาทีเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อคุณเผยแพร่ตัววัดที่มีความละเอียดสูง CloudWatch จะจัดเก็บไว้ที่ความละเอียด 1 วินาที และคุณสามารถอ่านและเรียกได้เป็นระยะเวลา 1 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 30 วินาที หรือเวลาใดๆ ที่เป็นผลคูณของ 60 วินาที

ตัววัดแบบกำหนดเองจะเป็นไปตามตารางเวลาการเก็บรักษาแบบเดียวกันกับที่ระบุไว้ด้านบน

ถาม: ตัววัดใดบ้างที่พร้อมใช้งานในระดับความละเอียดสูง

ณ เวลานี้ เฉพาะตัววัดแบบกำหนดเองที่คุณเผยแพร่ไปยัง CloudWatch เท่านั้นที่พร้อมใช้งานที่ความละเอียดสูง ตัววัดแบบกำหนดเองที่มีความละเอียดสูงจะจัดเก็บไว้ใน CloudWatch ที่ความละเอียด 1 วินาที พารามิเตอร์ StorageResolution จะกำหนดค่าความละเอียดสูงในคำขอ PutMetricData API ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 1 และเป็นฟิลด์ที่ไม่ต้องระบุ หากคุณไม่ระบุค่าสำหรับฟิลด์ StorageResolution ที่มีให้เลือก CloudWatch จะจัดเก็บตัววัดแบบกำหนดเองที่ความละเอียด 1 นาทีโดยค่าเริ่มต้น

ถาม: ตัววัดแบบกำหนดเองที่มีความละเอียดสูงมีราคาต่างจากตัววัดแบบกำหนดเองตามปกติหรือไม่

ไม่ ตัววัดแบบกำหนดเองที่มีความละเอียดสูงจะมีราคาเท่ากันกับตัววัดแบบกำหนดเอง 1 นาทีแบบมาตรฐาน

ถาม: ฉันควรจะใช้ตัววัดแบบกำหนดเองเพื่อให้โปรแกรมของฉันส่งบันทึกไปยัง CloudWatch Logs เมื่อใด

คุณสามารถเฝ้าติดตามข้อมูลของคุณเองได้โดยใช้ตัววัดแบบกำหนดเองและ CloudWatch Logs หรือทั้งคู่ คุณอาจต้องการใช้ตัววัดแบบกำหนดเองหากข้อมูลของคุณยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบบันทึก ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการของระบบปฏิบัติการหรือการวัดประสิทธิภาพ หรือคุณอาจต้องการเขียนแอปพลิเคชันหรือสคริปต์ของตัวเองหรือที่คู่ค้าของ AWS มีให้ หากคุณต้องการจัดเก็บและบันทึกการวัดแต่ละรายการพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติม คุณอาจต้องการใช้ CloudWatch Logs

ถาม: ฉันสามารถดูและแสดงกราฟสถิติแบบใดได้บ้างใน CloudWatch

คุณสามารถเรียก แสดงกราฟ และตั้งค่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับค่าเชิงสถิติดังต่อไปนี้สำหรับตัววัด Amazon CloudWatch ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ยอดรวม ต่ำสุด สูงสุด และจำนวนตัวอย่าง สถิติสามารถคำนวณได้ทุกช่วงเวลาระหว่าง 60 วินาทีถึง 1 วัน สำหรับตัววัดแบบกำหนดเองที่มีความละเอียดสูง สถิติสามารถคำนวณได้สำหรับช่วงเวลาระหว่าง 1 วินาทีถึง 3 ชั่วโมง

ถาม: CloudWatch Application Insights สำหรับ .NET และ SQL Server คืออะไร

ข้อมูลเชิงลึกแอปพลิเคชัน Amazon CloudWatch สำหรับ .NET และ SQL Server คือความสามารถที่ให้คุณตรวจสอบแอปพลิเคชัน .NET และ SQL Server ของคุณได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งช่วยระบุ และตั้งค่าตัววัดหลักและบันทึกต่างๆ ทั่วทั้งทรัพยากรแอปพลิเคชันของคุณและ Technology Stack เช่น ฐานข้อมูล เว็บ (IIS) และเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน OS โหลดบาลานเซอร์ คิว ฯลฯ ช่วยเฝ้าติดตามข้อมูลทางไกลเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาและเชื่อมโยงความผิดปกติและข้อผิดพลาด เพื่อเตือนให้คุณทราบปัญหาในแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ระบบจะสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติเพื่อแสดงปัญหาที่พบเป็นภาพ ซึ่งประกอบด้วยความผิดปกติของตัววัดที่เกี่ยวข้องและข้อผิดพลาดของบันทึก พร้อมทั้งข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อแสดงต้นเหตุที่เป็นไปได้ให้คุณทราบ

ถาม: การใช้ CloudWatch Application Insights สำหรับ .NET และ SQL Server มีประโยชน์อะไร

  • จดจำตัววัดแอปพลิเคชันและบันทึกได้โดยอัตโนมัติ: ระบบจะสแกนทรัพยากรแอปพลิเคชันของคุณ แสดงรายการตัววัดและบันทึกที่แนะนำในการตรวจสอบ และตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ให้คุณตั้งค่าการตรวจสอบให้กับแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดาย 
  • การตรวจหาปัญหาของระบบ: ระบบจะใช้กฎในตัวและอัลกอริทึมของแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์อาการของปัญหาอย่างเป็นไดนามิกทั่วสแต็กแอปพลิเคชันของคุณและตรวจหาปัญหาของแอปพลิเคชัน นอกจากนั้นยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรับมือตัววัดแต่ละตัวที่พุ่งสูงขึ้น หรือเหตุการณ์ หรือข้อยกเว้นของบันทึก และรับการแจ้งเตือนด้านปัญหาจริงแทน พร้อมทั้งข้อมูลตามบริบทของปัญหาเหล่านี้
  • การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: ระบบจะประเมินปัญหาที่พบเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกกับคุณ เช่น ต้นเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาที่พบ และรายการตัววัดและบันทึกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว คุณสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกที่สร้างขึ้นเพื่อทำให้กลไกการตรวจหาปัญหาเหมาะสมกับกรณีการใช้งานของคุณโดยเฉพาะได้

ถาม: ฉันจะเริ่มเฝ้าติดตามโดยใช้ CloudWatch Application Insights สำหรับ .NET และ SQL Server ได้อย่างไร

แอปพลิเคชันเตรียมความพร้อม: ระบุแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเฝ้าติดตามโดยเลือก AWS Resource Group ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันดังกล่าว

ระบุคอมโพเนนต์แอปพลิเคชัน: ระบบจะวิเคราะห์ทรัพยากรแอปพลิเคชันเพื่อระบุคอมโพเนนต์แอปพลิเคชัน (ทรัพยากรแบบสแตนอโลน หรือกลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น Auto Scaling Groups และกลุ่มโหลดบาลานเซอร์) คุณสามารถกำหนดคอมโพเนนต์เองโดยจัดกลุ่มทรัพยากรเพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกที่ดียิ่งขึ้นและการเตรียมความพร้อมที่ง่ายดาย

เปิดใช้การตรวจสอบ: สำหรับคอมโพเนนต์แอปพลิเคชันของคุณ คุณสามารถกำหนดระดับเทคโนโลยีได้ เช่น ฟรอนต์เอนด์ IIS, ระดับผู้ปฏิบัติงาน .NET ฯลฯ ระบบจะแสดงชุดตัววัดและบันทึกที่แนะนำตามตัวเลือกของคุณ ซึ่งกำหนดได้ตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณบันทึก “การเฝ้าติดตาม” เหล่านี้ Application Insights สำหรับ .NET และ SQL Server จะตั้งค่า CloudWatch ให้รวบรวมการเฝ้าติดตามเหล่านี้ในนามของคุณ

เมื่อเตรียมความพร้อมแล้ว Application Insights สำหรับ .NET และ SQL Server จะใช้การผสมผสานระหว่างกฎที่สร้างไว้ล่วงหน้าและโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อเริ่มระบุปัญหาของแอปพลิเคชัน ระบบจะสร้างแดชบอร์ดอัตโนมัติใน CloudWatch พร้อมรายการปัญหาที่ตรวจพบ และมุมมองแบบละเอียดของปัญหาเหล่านี้พร้อมความผิดปกติและข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

คำถาม: CloudWatch Metric Streams คืออะไร

CloudWatch Metric Streams เป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณสามารถสตรีมตัววัด CloudWatch ไปยังปลายทางที่คุณเลือกด้วยการตั้งค่าและกำหนดค่าเพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสมบัตินี้มาพร้อมกับโซลูชันที่ได้รับการจัดการเต็มรูปแบบ คุณจึงไม่ต้องเขียนโค้ดหรือบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานใดๆ คุณสามารถกำหนดค่าสตรีมตัววัดไปยังปลายทางอย่าง Amazon Simple Storage Service (S3) ได้ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งตัววัดของคุณไปยังผู้ให้บริการภายนอกเพื่อให้แดชบอร์ดของคุณทำงานเป็นปัจจุบันได้เช่นกัน

คำถาม: ทำไมต้องใช้ CloudWatch Metric Streams

Metric Streams เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรับข้อมูลตัววัดจาก CloudWatch โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ API คุณสามารถสร้างการสตรีมตัววัดได้ในไม่กี่คลิก และข้อมูลตัววัดของคุณจะเริ่มส่งผ่านไปยังปลายทางของคุณ คุณสามารถส่งตัววัดไปยังที่จัดเก็บข้อมูลดิบบน AWS เช่น Amazon S3 โดยตรงแล้วเริ่มวิเคราะห์การใช้งานหรือประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออย่าง Amazon Athena ได้อย่างง่ายดาย ตัววัดสตรีมยังช่วยให้การส่งตัววัด CloudWatch ไปยังผู้ให้บริการจากภายนอกซึ่งเป็นที่นิยมเป็นไปได้โดยง่ายด้ายด้วยการใช้ตำแหน่งข้อมูล HTTP ของ Amazon Kinesis Data Firehose คุณสามารถสร้างสตรีมที่ต่อเนื่องและปรับขนาดได้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตัววัด CloudWatch ล่าสุดที่ใช้ในการขับเคลื่อนแดชบอร์ด การแจ้งเตือน และเครื่องมืออื่นๆ ซึ่งอาศัยข้อมูลตัววัดที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

คำถาม: ฉันจะสร้างและจัดการ CloudWatch Metric Streams ได้อย่างไร

คุณสามารถสร้างและจัดการ CloudWatch Metric Streams เพื่อเตรียมและกำหนดค่า Metric Streams ผ่านทางคอนโซล CloudWatch หรือดำเนินการผ่านทางโปรแกรมด้วย CloudWatch API, AWS SDK, AWS CLI หรือ AWS CloudFormation ได้ และคุณยังสามารถใช้เทมเพลต AWS CloudFormation ของผู้ให้บริการภายนอกในการตั้งค่าการส่ง Metric Streams ไปยังปลายทางนอก AWS ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เอกสารประกอบเกี่ยวกับ CloudWatch Metric Streams

คำถาม: ฉันสามารถจัดการตัววัดใน CloudWatch Metric Stream ของฉันได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถเลือกส่งทุกตัววัดตามค่าเริ่มต้นหรือสร้างกฎตัวกรองเพื่อรวมหรือแยกกลุ่มตัววัดตามเนมสเปซ เช่น AWS/EC2 ได้ Metric Streams จะตรวจจับตัววัดใหม่ที่ตรงกับกฎตัวกรองและเพิ่มตัววัดที่อัปเดตในสตรีมโดยอัตโนมัติ เมื่อทรัพยากรถูกยกเลิก Metric Streams จะหยุดส่งการอัปเดตตัววัดที่ไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ

คำถาม: รูปแบบใดบ้างที่ CloudWatch Metric Streams รองรับ

Metric Streams สามารถส่งออกเอาต์พุตเป็น OpenTelemetry หรือ JSON ก็ได้ โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบเอาต์พุตได้เมื่อสร้างหรือจัดการการสตรีมตัววัด

คำถาม: ฉันสามารถตรวจสอบราคาและปริมาณข้อมูลที่ได้จาก CloudWatch Metric Streams ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถไปที่ส่วนการตรวจสอบในหน้าคอนโซล Metric Streams แล้วคุณจะเห็นแดชบอร์ดอัตโนมัติที่แสดงปริมาณการอัปเดตตัววัดที่ผ่านมา โดยคุณสามารถดูตัววัดนี้ที่ด้านล่างของเนมสเปซ AWS/CloudWatch ได้เช่นกัน และยังสามารถใช้ตัววัดดังกล่าวเพื่อสร้างและส่งการแจ้งเตือนในกรณีที่ปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติ

การเฝ้าติดตามบันทึก

ถาม: Amazon CloudWatch ให้บริการเฝ้าติดตามบันทึกแบบใดบ้าง

CloudWatch Logs ช่วยให้คุณเฝ้าติดตามและแก้ไขปัญหาระบบและแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้ระบบ แอปพลิเคชัน และไฟล์บันทึกแบบกำหนดเองของคุณที่มีอยู่

คุณสามารถเฝ้าติดตามบันทึกของคุณในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาจริง สำหรับวลี ค่า หรือรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงได้โดยใช้ CloudWatch Logs ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการเตือนเกี่ยวกับจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบันทึกระบบของคุณ หรือดูกราฟเวลาแฝงในคำขอบนเว็บจากบันทึกแอปพลิเคชันของคุณ จากนั้นคุณสามารถดูข้อมูลบันทึกดั้งเดิมเพื่อดูแหล่งต้นตอปัญหาได้ ระบบจะสามารถจัดเก็บข้อมูลบันทึกและเข้าถึงได้ตราบเท่าที่คุณต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลต้นทุนต่ำและมีความคงทนสูง เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการใส่ข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์จนเต็ม

ถาม: Amazon CloudWatch Vended Logs คืออะไร

Amazon CloudWatch Vended Logs คือบันทึกที่เผยแพร่แบบเนทีฟโดยบริการของ AWS ในนามของลูกค้า บันทึก VPC Flow เป็นประเภทบันทึก Vended แบบแรกที่จะได้รับประโยชน์จากรูปแบบลำดับชั้นนี้ อย่างไรก็ตาม จะมีการเพิ่มประเภทบันทึกบริการของ AWS เพิ่มเติมไปยังประเภทของ Vended Log ในอนาคต

คำถาม: CloudWatch Logs พร้อมใช้งานในทุกภูมิภาคหรือไม่

โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์และบริการระดับภูมิภาคสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ CloudWatch Logs โดยแบ่งตามภูมิภาค

ถาม: CloudWatch Logs มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

โปรดดูที่หน้าราคาของเราสำหรับข้อมูลล่าสุด

ถาม: ฉันสามารถทำอะไรกับบันทึกและ Amazon CloudWatch ของฉันได้บ้าง

CloudWatch Logs สามารถเฝ้าติดตามและจัดเก็บบันทึกของคุณเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและใช้งานระบบและแอปพลิเคชันของคุณได้ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้ CloudWatch Logs กับบันทึกของคุณ ข้อมูลบันทึกที่มีอยู่ของคุณจะใช้เพื่อการเฝ้าติดตาม คุณจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดอีก ด้านล่างนี้คือ 2 ตัวอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Amazon CloudWatch และบันทึกของคุณ

การเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและระบบแบบเรียลไทม์: คุณสามารถใช้ CloudWatch Logs เพื่อเฝ้าติดตามแอปพลิเคชันและระบบโดยใช้ข้อมูลบันทึกแบบใกล้เคียงเรียลไทม์ได้ ยกตัวอย่างเช่น CloudWatch Logs สามารถติดตามจำนวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบันทึกแอปพลิเคชันของคุณและส่งการแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่อัตราข้อผิดพลาดเกินเกณฑ์ที่คุณระบุไว้ Amazon CloudWatch จะใช้ข้อมูลบันทึกของคุณเพื่อการเฝ้าติดตาม ทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโค้ดใดๆ

การเก็บรักษาบันทึกในระยะยาว: คุณสามารถใช้ CloudWatch Logs เพื่อจัดเก็บข้อมูลบันทึกของคุณได้นานเท่าที่ต้องการในพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าและมีความคงทนสูง โดยไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์จะเต็ม CloudWatch Logs Agent ช่วยให้เคลื่อนย้ายไฟล์บันทึกได้ง่ายขึ้นทั้งแบบหมุนเวียนได้และหมุนเวียนไม่ได้ออกจากโฮสต์และเข้าสู่บริการบันทึกได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลกิจกรรมบันทึกข้อมูลดิบเมื่อคุณต้องการได้

ถาม: ข้อมูลแบบใดบ้างที่ฉันสามารถส่งไปยัง Amazon CloudWatch Logs จากอินสแตนซ์ EC2 ของฉันที่ใช้งาน Microsoft SQL Server และ Microsoft Windows Server

คุณสามารถกำหนดค่าบริการ EC2Config เพื่อส่งข้อมูลและไฟล์บันทึกที่หลากหลายไปยัง CloudWatch ได้ซึ่งรวมถึงบันทึกข้อความแบบกำหนดเอง บันทึกเหตุการณ์ (แอปพลิเคชัน แบบกำหนดเอง ความปลอดภัย ระบบ) บันทึกการติดตามกิจกรรม (ETW) และข้อมูลเครื่องนับประสิทธิภาพ (PCW) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ EC2Config ได้ที่นี่

ถาม: CloudWatch Logs Agent ส่งข้อมูลบ่อยแค่ไหน

CloudWatch Logs Agent จะส่งข้อมูลบันทึกทุกๆ 5 วินาทีเป็นค่าตั้งต้นและผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเองได้

ถาม: CloudWatch Logs รองรับการบันทึกรูปแบบใดบ้าง

CloudWatch Logs สามารถป้อน รวบรวม และเฝ้าติดตามข้อมูลบันทึกทั่วไปที่เป็นข้อความหรือบันทึกในรูปแบบ JSON

ถาม: จะทำอย่างไรหากฉันกำหนดค่า CloudWatch Logs Agent เพื่อส่งข้อมูลบันทึกที่ไม่ใช่ข้อความ

CloudWatch Logs Agent จะบันทึกข้อผิดพลาดในกิจกรรมที่มีการกำหนดค่าให้รายงานข้อมูลบันทึกที่ไม่ใช่ข้อความ ข้อผิดพลาดนี้จะบันทึกไว้ใน /var/logs/awslogs.log

ถาม: ฉันจะเริ่มเฝ้าติดตามบันทึกของฉันด้วย CloudWatch Logs ได้อย่างไร

คุณสามารถเฝ้าติดตามกิจกรรมบันทึกได้ทันทีที่ข้อมูลส่งไปยัง CloudWatch Logs โดยการสร้างตัวกรองตัววัด ตัวกรองตัววัดจะเปลี่ยนข้อมูลบันทึกเป็นตัววัด Amazon CloudWatch เพื่อแสดงกราฟหรือแจ้งเตือน โดยสามารถสร้างตัวกรองตัววัดได้ใน Console หรือ CLI ตัวกรองตัววัดจะค้นหาและจับคู่คำ วลี หรือค่าในกิจกรรมบันทึกของคุณ เมื่อตัวกรองตัววัดพบคำ วลี หรือค่าในกิจกรรมบันทึกของคุณ ก็จะเริ่มนับในตัววัด Amazon CloudWatch ที่คุณเลือก ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตัวกรองตัววัดเพื่อค้นหาและนับคำว่า “ข้อผิดพลาด” ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมบันทึกของคุณได้ ตัวกรองตัววัดยังสามารถดึงค่าจากกิจกรรมบันทึกที่คั่นด้วยช่องว่าง เช่น เวลาแฝงของคำขอเว็บได้อีกด้วย คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการแบบมีเงื่อนไขและสัญลักษณ์ตัวแทนเพื่อสร้างการจับคู่ที่ตรงกันได้ Amazon CloudWatch Console สามารถช่วยให้คุณทดสอบรูปแบบได้ก่อนที่จะสร้างตัวกรองตัววัด

ถาม: โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวกรองตัววัดเป็นอย่างไร

รูปแบบตัวกรองตัววัดสามารถมีคำค้นหาหรือข้อกำหนดของบันทึกทั่วไปหรือรูปแบบเหตุการณ์ JSON ได้

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการค้นหาคำว่า ข้อผิดพลาด รูปแบบของตัวกรองตัววัดก็จะเป็นเพียงแค่คำว่า ข้อผิดพลาด คุณสามารถรวมคำค้นหาหลายคำเพื่อค้นหาคำหลายคำได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการนับกิจกรรมที่มีคำว่า ข้อผิดพลาด และ ข้อยกเว้น คุณอาจต้องใช้รูปแบบเป็น ข้อผิดพลาด ข้อยกเว้น หากคุณต้องการค้นหาคำว่า "ข้อผิดพลาด ข้อยกเว้น" ให้ตรงกันพอดี คุณอาจต้องใส่เครื่องหมายคำพูดคู่คร่อมคำค้นหาเป็น "ข้อผิดพลาด ข้อยกเว้น" คุณสามารถระบุคำค้นหาได้มากตามที่ต้องการ

CloudWatch Logs ยังสามารถใช้เพื่อดึงค่าจากกิจกรรมบันทึกในบันทึกทั่วไปหรือรูปแบบ JSON ได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตามไบต์ที่ถ่ายโอนมาจากบันทึกการเข้าถึง Apache ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้ตัวดำเนินการแบบมีเงื่อนไขและสัญลักษณ์ตัวแทนเพื่อจับคู่และเรียกข้อมูลที่คุณสนใจได้ เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติการดึงข้อมูลของตัวกรองตัววัด กิจกรรมบันทึกจะต้องมีช่องว่างคั่นและใช้เครื่องหมายคำพูดคู่เริ่มต้นและสิ้นสุดดังนี้ """ หรือใช้วงเล็บเหลี่ยมเปิด "[" และวงเล็บเหลี่ยมปิด "]" เพื่อล้อมรอบฟิลด์ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง สามารถเป็นกิจกรรมบันทึกในรูปแบบ JSON ได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโครงสร้างความสัมพันธ์และตัวอย่าง โปรดดูที่คู่มือ Developer สำหรับตัวกรองตัววัด

ถาม: ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ารูปแบบตัวกรองตัววัดที่ฉันระบุจะตรงกับกิจกรรมบันทึกของฉัน

CloudWatch Logs ช่วยให้คุณทดสอบรูปแบบตัวกรองตัววัดที่คุณต้องการก่อนที่จะสร้างตัวกรองตัววัดได้ คุณสามารถทดสอบรูปแบบของคุณกับข้อมูลบันทึกของคุณเองที่มีอยู่ใน CloudWatch Logs หรือคุณสามารถจัดหากิจกรรมบันทึกของคุณเองเพื่อทดสอบได้ การทดสอบรูปแบบของคุณจะแสดงให้ทราบว่ากิจกรรมบันทึกใดที่ตรงกับรูปแบบตัวกรองตัววัดและหากมีการดึงค่า ค่าที่ได้จากการดึงข้อมูลในข้อมูลทดสอบเป็นอย่างไร การทดสอบตัวกรองตัววัดพร้อมใช้งานใน Console และ CLI

ถาม: ฉันสามารถใช้นิพจน์ทั่วไปกับข้อมูลบันทึกของฉันได้หรือไม่

ตัวกรองตัววัดของ Amazon CloudWatch ไม่รองรับนิพจน์ทั่วไป หากต้องการประมวลผลข้อมูลบันทึกของคุณด้วยนิพจน์ทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้ Amazon Kinesis และเชื่อมต่อสตรีมกับกลไกการประมวลผลของนิพจน์ทั่วไป

การจัดการบันทึก

ถาม: ฉันจะเรียกข้อมูลบันทึกได้อย่างไร

คุณสามารถเรียกข้อมูลบันทึกได้โดยใช้ CloudWatch Logs Console หรือผ่าน CloudWatch Logs CLI กิจกรรมบันทึกจะถูกเรียกตามกลุ่มบันทึก สตรีมบันทึก และเวลาที่เกี่ยวข้อง CloudWatch Logs API สำหรับการเรียกกิจกรรมบันทึกคือ GetLogEvents

ถาม: ฉันจะค้นหาบันทึกของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ CLI เพื่อเรียกกิจกรรมบันทึกของคุณและค้นหาผ่านข้อมูลนี้โดยใช้บรรทัดคำสั่ง grep หรือฟังก์ชันการค้นหาที่คล้ายกัน

ถาม: CloudWatch Logs จะจัดเก็บข้อมูลบันทึกของฉันไว้นานเท่าไร

คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลบันทึกใน CloudWatch Logs ได้นานเท่าที่คุณต้องการ CloudWatch Logs จะจัดเก็บข้อมูลบันทึกของคุณโดยไม่มีกำหนดเป็นค่าตั้งต้น คุณสามารถเปลี่ยนการเก็บรักษาของแต่ละกลุ่มบันทึกได้ตลอดเวลา

การวิเคราะห์บันทึก

ถาม: ฉันต้องมีสิทธิ์อะไรบ้างในการเข้าถึง Logs Insights

ในการเข้าถึง Logs Insights นโยบาย IAM ของคุณต้องมีสิทธิ์ด้าน logs:DescribeLogGroups และ logs:FilterLogEvents

ถาม: บันทึกที่ฉันสามารถทำการสืบค้นด้วย CloudWatch Logs Insights มีอะไรบ้าง

คุณสามารถใช้ Logs Insights เพื่อทำการสืบค้นบันทึกทั้งหมดที่กำลังส่งไปยัง CloudWatch Logs Insights จะค้นพบฟิลด์บันทึกจากบันทึกของบริการ AWS เช่น Lambda, CloudTrail, Route53 และบันทึกจาก VPC Flow และบันทึกแอปพลิเคชันที่สร้างเหตุการณ์บันทึกในรูปแบบ JSON โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้สำหรับบันทึกทุกประเภท บันทึกจะสร้างฟิลด์ระบบ 3 ฟิลด์ ได้แก่ @message, @logStream และ @timestamp สำหรับบันทึกทั้งหมดที่ส่งไปยัง CloudWatch โดย @message มีเหตุการณ์บันทึกที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์แบบ Raw สำหรับ @logStream มีชื่อของแหล่งที่สร้างเหตุการณ์บันทึก และ @timestamp มีเวลาที่เหตุการณ์บันทึกถูกเพิ่มลงใน CloudWatch

ถาม: ภาษาการสืบค้นที่ CloudWatch Logs Insights รองรับมีอะไรบ้าง

Logs Insights นำเสนอภาษาการสืบค้นที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์แบบใหม่สำหรับการประมวลผลบันทึก ภาษาการสืบค้นรองรับคำสั่งการสืบค้นที่เรียบง่ายเพียงไม่กี่คำสั่งแต่มีประสิทธิภาพ คุณสามารถเขียนคำสั่งเพื่อเรียกข้อมูลฟิลด์บันทึกอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ ค้นหาเหตุการณ์บันทึกที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ รวมข้อมูลบันทึกของคุณ และดึงฟิลด์ชั่วคราวจากบันทึกที่เป็นข้อความ เรียนรู้ภาษาการสืบค้นได้ง่าย อีกทั้ง Logs Insights ยังให้ความช่วยเหลือในผลิตภัณฑ์เองในรูปแบบการสืบค้นตัวอย่าง คำอธิบายคำสั่ง และสร้างคำสั่งการสืบค้นให้เสร็จโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาการสืบค้นได้ที่นี่

ถาม: Service Limits ของ CloudWatch Logs Insights มีอะไรบ้าง

Service Limits ระบุไว้ที่นี่

ถาม: ภูมิภาคใดบ้างที่ CloudWatch Logs Insights พร้อมใช้งาน

Logs Insights พร้อมใช้งานแล้วในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ), เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ), เอเชียแปซิฟิก (โซล), เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์), เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว), แคนาดา (ภาคกลาง), สหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต), สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์), สหภาพยุโรป (ลอนดอน), สหภาพยุโรป (ปารีส), อเมริกาใต้ (เซาเปาลู)

ถาม: ประเภทการสืบค้นที่ CloudWatch Logs Insights รองรับมีอะไรบ้าง

คุณสามารถเขียนการสืบค้นที่มีการรวบรวม ตัวกรอง นิพจน์ทั่วไป และการค้นหาข้อความ นอกจากนี้คุณยังสามารถดึงข้อมูลออกจากเหตุการณ์บันทึกเพื่อสร้างฟิลด์ชั่วคราวซึ่งสามารถใช้ภาษาการสืบค้นประมวลผลต่อไปได้เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ ภาษาการสืบค้นรองรับสตริง ตัวเลข และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ เช่น concat, strlen, trim, log และ sqrt เป็นต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิพจน์บูลีนและลอจิคัล รวมถึงฟังก์ชันรวม เช่น min, max, sum, average และ percentile เป็นต้น คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาการสืบค้นและฟังก์ชันที่รองรับได้ที่นี่

ถาม: คำสั่งการสืบค้นและฟังก์ชันที่ฉันใช้กับ CloudWatch Logs Insights ได้มีอะไรบ้าง

คุณสามารถดูรายการคำสั่งการสืบค้นได้ที่นี่ คุณสามารถดูรายการฟังก์ชันที่รองรับได้ที่นี่

ถาม: การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลที่ฉันใช้กับ CloudWatch Logs Insights ได้มีอะไรบ้าง

คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบการแสดงเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบที่เกิดขึ้นกับบันทึกของคุณเมื่อเวลาผ่านไป Logs Insights รองรับการแสดงผลข้อมูลโดยใช้แผนภูมิเส้นและแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน ซึ่งจะสร้างภาพข้อมูลสำหรับการสืบค้นทั้งหมดที่มีฟังก์ชันรวมอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันซึ่งข้อมูลจะจัดกลุ่มตามช่วงเวลาที่ระบุโดยใช้ฟังก์ชัน bin() คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลอนุกรมเวลาได้ที่นี่

ถาม: ฉันใช้นิพจน์ทั่วไปกับ CloudWatch Logs Insights ได้หรือไม่

คุณสามารถใช้นิพจน์ทั่วไปแบบ Java กับ Logs Insights ได้ ในคำสั่งกรองสามารถใช้นิพจน์ทั่วไปได้ คุณสามารถค้นหาตัวอย่างการสืบค้นที่มีนิพจน์ทั่วไปโดยใช้ความช่วยเหลือในผลิตภัณฑ์หรือที่นี่

ถาม: ฉันจะหลีกอักขระพิเศษในการสืบค้น CloudWatch Logs Insights ได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ backticks เพื่อหลีกอักขระพิเศษ ชื่อฟิลด์บันทึกที่มีอักขระอื่นนอกเหนือจากอักขระตัวเลข, ตัวอักษร, @ และ . ต้องใช้การหลีกด้วย backticks

ถาม: เหตุใดฟิลด์บันทึกบางฟิลด์จึงมีเครื่องหมาย "@" และบางฟิลด์ไม่มี

ฟิลด์ระบบที่ Logs Insights สร้างขึ้นจะเริ่มต้นด้วย @ ปัจจุบัน Logs Insights จะสร้างฟิลด์ระบบ 3 ฟิลด์ ได้แก่ @message ซึ่งมีเหตุการณ์บันทึกที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์แบบ Raw ขณะที่ส่งไปยัง CloudWatch @logStream ซึ่งมีชื่อของแหล่งที่สร้างเหตุการณ์บันทึก และ @timestamp ซึ่งมีเวลาที่เหตุการณ์บันทึกถูกเพิ่มลงใน CloudWatch

ถาม: ฉันสามารถทำการสืบค้นบันทึกในอดีตด้วย CloudWatch Logs Insights ได้หรือไม่

Logs Insights ช่วยให้คุณสามารถทำการสืบค้นข้อมูลบันทึกที่เพิ่มลงใน CloudWatch Logs ตั้งแต่หรือหลังวันที่ 5 พฤศจิกายน 2018

ถาม: ฉันสามารถค้นหาเหตุการณ์บันทึกจากสตรีมบันทึกที่ระบุได้หรือไม่

คุณสามารถค้นหาเหตุการณ์บันทึกจากสตรีมบันทึกที่ระบุโดยเพิ่มคำสั่งการสืบค้น
กรอง @logStream = "log_stream_name" กับการสืบค้นบันทึกของคุณ

ถาม: วันนี้ฉันใช้โซลูชัน ISV ของคู่ค้า AWS เพื่อวิเคราะห์บันทึกจาก CloudWatch หากใช้ CloudWatch Logs Insights จะมีอะไรแตกต่างไปบ้าง

CloudWatch Logs รองรับตัวเลือกการผนวกรวมกับบริการ AWS อื่นๆ เช่น Amazon Kinesis, Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Elasticsearch และโซลูชัน ISV ของคู่ค้า AWS เช่น Splunk, Sumo Logic และ DataDog เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณมีทางเลือกและความยืดหยุ่นในทุกสภาพแวดล้อม สำหรับความต้องการในการประมวลผลบันทึกที่กำหนดเอง การเพิ่มคุณค่า การวิเคราะห์ และการจัดรูปแบบการแสดง นอกจากนี้ความสามารถในการสืบค้นของ CloudWatch Logs Insights ยังสามารถเข้าถึงโดยใช้การเขียนโปรแกรมผ่าน AWS SDK เพื่อส่งเสริมคู่ค้า ISV ของ AWS ในการสร้างการผนวกรวมที่มากขึ้น การวิเคราะห์ขั้นสูง และมูลค่าเพิ่มให้กับข้อมูลเชิงลึก CloudWatch Logs

ถาม: ฉันจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงความสามารถในการสืบค้นของ CloudWatch Logs Insights ผ่านโซลูชันคู่ค้า ISV ของ AWS อย่างไร

การผนวกรวมคู่ค้า ISV กับ CloudWatch Logs Insights ช่วยให้คุณสามารถนำข้อมูลบันทึกมาไว้ในที่เดียวได้ และยังสามารถวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือและกรอบที่คุณเลือกเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโดยไม่ต้องย้ายข้อมูลจำนวนมาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลบันทึกของคุณได้เร็วขึ้นด้วยการกำจัดเวลาแฝงในการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และขจัดความซับซ้อนในการดำเนินการด้านการกำหนดค่าและการดูแลการถ่ายโอนข้อมูลที่กำหนด

Logs Live Tail

ถาม: Amazon CloudWatch Logs คืออะไร

Amazon CloudWatch Logs Live Tail คือความสามารถในการวิเคราะห์เชิงโต้ตอบแบบใหม่ที่ให้คุณสามารถดูข้อมูลบันทึกขาเข้าได้แบบเรียลไทม์ เมื่อใช้ Live Tail คุณจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว: นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองการสตรีมของข้อมูลบันทึกเพื่อดีบักโค้ด และวิศวกร IT สามารถตรวจสอบสถานะการนำไปใช้จริงได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ Live Tail นำเสนอมุมมองเชิงโต้ตอบแบบเรียลไทม์ของข้อมูลบันทึกในบริบทของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดเวลาเฉลี่ยในการตรวจจับและเวลาเฉลี่ยในการแก้ปัญหา

ถาม: เหตุใดฉันจึงควรใช้ Cloudwatch Logs Live Tail

คุณควรใช้ความสามารถแบบอินเทอร์แอกทีฟของ CloudWatch Live Tail เพื่อตรวจหาแอปพลิเคชันหรือปัญหาในการนำไปใช้จริงแบบสำเร็จรูปภายในเครื่องมือ AWS Observability ดั้งเดิมของคุณ Live Tail ช่วยให้ทีม DevOps มองเห็นถึงข้อมูลเชิงลึกในข้อมูลบันทึกของแอปพลิเคชันที่สำคัญของคุณได้ และดีบักโค้ดจากภายในสภาพแวดล้อมการพัฒนาโดยไม่ต้องสลับไปมาเพื่อใช้เครื่องมือต่างๆ การใช้ Live Tail เพื่อตรวจสอบสถานะและความสมบูรณ์ของการนำไปใช้จริง วิศวกร IT ฝ่ายสนับสนุนการดำเนินงาน และทีมรักษาความปลอดภัยส่วนกลางจะสามารถตรวจสอบบริการและแอปพลิเคชันของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเร่งความเร็วการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงและลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ปัญหาลง

ถาม: Live tail ผสานรวมหรือทำงานร่วมกับบริการของ AWS หรือบุคคลที่สามอื่นๆ อย่างไร

นอกจากจะมีความสามารถของ Live Tail ให้ใช้ในข้อมูลบันทึกของแอปพลิเคชันที่กำหนดเองแล้ว Live Tail ยังช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลบันทึกจากบริการต่างๆ ของ AWS ได้รวมถึง Amazon Virtual Private Cloud, Amazon Route53, AWS Lambda, Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon Elastic Container Service และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อใช้วิดเจ็ต Live Tail บริการ AWS จะสามารถฝังการทำงานของ Live Tailing แบบโต้ตอบเดียวกันลงในคอนโซลของคุณได้ นอกจากนี้ การผสานรวมโดยตรงยังสามารถนำไปใช้กับบริการอื่นๆ (เช่น Amazon Managed Grafana, AWS Thinkbox) ได้อีกด้วย เพื่อมอบความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเดียวกันให้กับคุณจากภายในคอนโซลของคุณเองรวมถึงข้อมูลบันทึกของแอปพลิเคชันที่สร้างเหตุการณ์ในข้อมูลบันทึก

ถาม: ฉันต้องมีสิทธิ์อะไรบ้างในการเข้าถึง Live Tail

เพื่อให้ใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ตามที่ต้องการ ผู้ใช้ควรอนุญาตการดำเนินการต่อไปนี้ เมื่อเริ่มเซสชัน Live Tail หากคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทผู้ดูแลระบบหรือมีนโยบายที่รวมถึงข้อมูลบันทึก:* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เพิ่มการดำเนินการด้านล่างในคำชี้แจงนโยบายของคุณแล้ว: logs:StartLiveTail และ logs:StopLiveTail

ถาม: ขีดจำกัดของบริการสำหรับ Live Tail คืออะไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดของบริการ Live Tail

ถาม: AWS Region ใดบ้างที่มี Live Tail ให้บริการ

Live Tail พร้อมให้บริการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (โอไฮโอ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ), สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน), เอเชียแปซิฟิก (มุมไบ), เอเชียแปซิฟิก (โซล), เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์), เอเชียแปซิฟิก (ซิดนีย์), เอเชียแปซิฟิก (โตเกียว), แคนาดา (ภาคกลาง), สหภาพยุโรป (แฟรงค์เฟิร์ต), สหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์), สหภาพยุโรป (ลอนดอน), สหภาพยุโรป (ปารีส) และอเมริกาใต้ (เซาเปาลู)

ถาม: CloudWatch Logs Live Tail รองรับการกรองประเภทใด

คุณสามารถกรองตามกลุ่มข้อมูลบันทึก สตรีมข้อมูลบันทึก และกรองตามคีย์เวิร์ดได้ การเลือกกลุ่มข้อมูลบันทึกจะรองรับการเลือกหลายรายการในหลายบัญชีเมื่ออยู่ในบัญชีการตรวจสอบ (ความสามารถในการสังเกตการณ์ข้ามบัญชี) การเลือกสตรีมข้อมูลบันทึกจะรองรับการเลือกหลายรายการตามชื่อหรือคำนำหน้า การกรองตามคีย์เวิร์ดจะพิจารณาถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ สามารถป้อนคีย์เวิร์ดได้อย่างน้อยหนึ่งคำ (เช่น ข้อผิดพลาด ข้อยกเว้น หรือข้อผิดพลาด) เพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลง คุณสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ด หรือคัดลอกและวางจากตัวอย่างที่มีให้ในแผงข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบตัวกรอง

ถาม: ฉันสามารถดูข้อมูลบันทึกประวัติด้วย Live Tail ได้หรือไม่

ไม่ได้ Live Tail มีมุมมองข้อมูลบันทึกแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมโดย CloudWatch สำหรับบันทึกประวัติ โปรดดูฟีเจอร์ Logs Insights และกลุ่มข้อมูลบันทึก

การปกป้องข้อมูลบันทึก

ถาม: การปกป้องข้อมูลใน Amazon CloudWatch Logs คืออะไร

การปกป้องข้อมูลเป็นฟีเจอร์หนึ่งใน CloudWatch Logs ที่อนุญาตให้คุณสามารถกำหนดกฎและนโยบายของคุณเองเพื่อตรวจหาและปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติภายในข้อมูลบันทึกที่รวบรวมมาจากระบบและแอปพลิเคชันของคุณ ซึ่งดำเนินการโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิง (ML) และการจับคู่รูปแบบ สามารถดูข้อมูลได้อย่างเปิดเผยด้วยสิทธิ์ระดับสูง Identity and Access Management (IAM)

ถาม: เหตุใดฉันจึงควรใช้การปกป้องข้อมูลใน CloudWatch Logs

เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลที่ละเอียดอ่อน บางครั้งลูกค้าก็พึ่งพาการตรวจสอบด้วยตนเองหรือมีการกำหนดค่านโยบายการเก็บรักษาข้อมูลบันทึกแบบสั้นเพื่อลบข้อมูลบันทึกต่าง ๆ ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลบันทึกการปฏิบัติงานที่มีค่าได้ การปกป้องข้อมูล CloudWatch Logs จะระบุและปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในข้อมูลบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ โดยใช้การจับคู่รูปแบบและ ML โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการเข้าถึงจากผู้ใด ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ลูกค้าที่สร้างบริการชำระเงินหรือการตรวจสอบสิทธิ์ที่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจำนวนมากสามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้เพื่อลดความเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นจะถูกจัดเก็บไว้ในข้อมูลบันทึกของพวกเขา

ถาม: ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนประเภทใดบ้างที่ฉันสามารถปกป้องใน CloudWatch Logs

เมื่อคุณสร้างนโยบายการปกป้องข้อมูลใน CloudWatch Logs คุณจะสามารถระบุข้อมูลที่คุณต้องการปกป้องได้ มีตัวระบุข้อมูลมากมายให้คุณเลือก เช่น ที่อยู่อีเมล ใบขับขี่จากหลากหลายประเทศ หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ และอื่น ๆ อีกมากมาย ตัวระบุข้อมูลเป้าหมายที่หลากหลายเหล่านี้ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการเลือกว่าแอปพลิเคชันของคุณจะใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดบ้าง และปิดบังข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึงได้ง่าย สิ่งสำคัญคือคุณต้องตัดสินใจว่าข้อมูลใดบ้างที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ และดำเนินการเลือกตัวระบุที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีการใช้งานของคุณ

การแจ้งเตือน

ถาม: สามารถสร้าง CloudWatch Alarms ประเภทใดได้บ้าง

คุณสามารถสร้างการเตือนเพื่อเฝ้าติดตามตัววัด Amazon CloudWatch ในบัญชีของคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างการเตือนเกี่ยวกับการใช้งาน CPU ของอินสแตนซ์ Amazon EC2, เวลาแฝงที่ร้องขอของ Amazon ELB, ปริมาณตาราง Amazon DynamoDB, ความยาวคิวของ Amazon SQS หรือแม้กระทั่งค่าบริการในการเรียกเก็บเงิน AWS ของคุณได้

คุณยังสามารถสร้างการเตือนเกี่ยวกับตัววัดแบบกำหนดเองที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแอปพลิเคชันหรือโครงสร้างพื้นฐานแบบกำหนดเองของคุณได้อีกด้วย หากตัววัดแบบกำหนดเองเป็นตัววัดความละเอียดสูง คุณมีทางเลือกที่จะสร้างการเตือนความละเอียดสูงที่จะแจ้งเตือนโดยเร็วที่สุดภายในช่วงเวลา 10 วินาทีหรือ 30 วินาที

การแจ้งเตือนแบบรวมทำให้คุณสามารถรวมการแจ้งเตือนหลายๆ รายการให้เป็นลำดับขั้นการแจ้งเตือนได้ คุณสมบัตินี้ช่วยลดเสียงการแจ้งเตือนโดยสั่งการเพียงครั้งเดียวเมื่อการแจ้งเตือนหลายรายการดังขึ้นพร้อมกัน คุณสามารถระบุสถานะโดยรวมสำหรับการจัดกลุ่มทรัพยากรอย่างแอปพลิเคชัน รีเจี้ยนของ AWS หรือ Availability Zone

โปรดอ้างอิงจากหน้าราคา CloudWatch เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม: ฉันใช้ CloudWatch Alarms ทำอะไรได้บ้าง

เมื่อคุณสร้างการเตือน คุณสามารถกำหนดค่าให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอัตโนมัติเมื่อตัววัดที่คุณเลือกเฝ้าติดตามเกินกว่าเกณฑ์ที่คุณกำหนด ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการเตือนที่จะส่งอีเมลถึงคุณ เผยแพร่ไปยังคิว SQS หยุดหรือยกเลิกอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือใช้นโยบาย Auto Scaling ได้ คุณยังสามารถใช้ประเภทการแจ้งเตือนใดๆ ที่ SNS รองรับได้เนื่องจากการเตือนของ Amazon CloudWatch ได้ผสานรวมกับ Amazon Simple Notification Service แล้ว คุณสามารถใช้การดำเนินการของ AWS Systems Manager OpsCenter เพื่อสร้าง OpsItem โดยอัตโนมัติเมื่อการแจ้งเตือนเข้าสู่สถานะ ALARM วิธีการนี้ช่วยให้คุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร AWS จากคอนโซลเดียวได้อย่างรวดเร็ว

ถาม: ฉันสามารถตั้งค่าเกณฑ์อะไรได้บ้างเพื่อเรียกใช้ CloudWatch Alarm

เมื่อคุณสร้างการเตือน คุณสามารถเลือกตัววัดของ Amazon CloudWatch ที่คุณต้องการเฝ้าติดตามได้เป็นอันดับแรก จากนั้น คุณสามารถเลือกช่วงเวลาการประเมิน (เช่น ห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมง) และค่าทางสถิติเพื่อวัดผล (เช่น เฉลี่ยหรือสูงสุด) เมื่อต้องการตั้งค่าเกณฑ์ ให้ตั้งค่าเป้าหมายและเลือกว่าการเตือนจะเกิดขึ้นเมื่อค่ามากกว่า (>) มากกว่าหรือเท่ากับ (>=) น้อยกว่า (<) หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) ค่านั้นๆ

ถาม: CloudWatch Alarm ของฉันอยู่ในสถานะการเตือนตลอดเวลา ฉันทำอะไรผิดพลาดหรือไม่

การเตือนจะยังคงประเมินตัววัดกับเกณฑ์ที่คุณเลือกแม้กระทั่งหลังจากที่การเตือนทำงานแล้วก็ตาม ซึ่งจะช่วยให้คุณดูสถานะปัจจุบันที่อัปเดตแล้วได้ตลอดเวลา คุณอาจสังเกตว่าหนึ่งในการเตือนของคุณจะอยู่ในสถานะการเตือนเป็นเวลานาน หากค่าตัววัดของคุณยังคงเกินเกณฑ์ การเตือนจะยังคงอยู่ในสถานะการเตือนจนกว่าจะไม่เกินเกณฑ์อีกต่อไป ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ หากคุณต้องการให้การเตือนปรับระดับใหม่นี้เป็นใช้ได้ คุณสามารถปรับเกณฑ์การเตือนได้ตามความเหมาะสม

ถาม: ฉันสามารถดูประวัติการเตือนได้นานเท่าไร

ประวัติการเตือนพร้อมใช้งานเป็นเวลา 14 วัน เมื่อต้องการดูประวัติการเตือน ให้เข้าสู่ระบบ CloudWatch ใน AWS Management Console เลือกการเตือนจากเมนูทางด้านซ้าย เลือกการเตือนของคุณ และคลิกที่แท็บประวัติในแถบด้านล่าง คุณจะพบกับประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานะใดๆ ของการเตือนเช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนใดๆ ในการกำหนดค่าการเตือน

แดชบอร์ด

ถาม: CloudWatch Dashboards คืออะไร

Amazon CloudWatch Dashboards ช่วยให้คุณสร้าง ปรับแต่ง มีปฏิสัมพันธ์ และบันทึกกราฟทรัพยากรของ AWS และตัววัดแบบกำหนดเองได้

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Dashboards ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเริ่มใช้งาน ให้ไปที่ Amazon CloudWatch Console และเลือก “แดชบอร์ด” คลิกปุ่ม “สร้างแดชบอร์ด” นอกจากนี้คุณยังสามารถคัดลอกมุมมองที่ต้องการจากแดชบอร์ดอัตโนมัติโดยคลิกที่ ตัวเลือก -> "เพิ่มลงในแดชบอร์ด"

ถาม: ข้อดีของแดชบอร์ดอัตโนมัติมีอะไรบ้าง

แดชบอร์ดอัตโนมัติสร้างขึ้นล่วงหน้าจากแนวทางปฏิบัติที่แนะนำสำหรับบริการของ AWS การรับรู้ทรัพยากรที่เหลือ และทำการอัปเดตแบบไดนามิกเพื่อให้แสดงตัววัดประสิทธิภาพที่สำคัญในสถานะล่าสุด ขณะนี้คุณสามารถกรองและแก้ไขปัญหากับมุมมองที่ระบุได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมเพื่อแสดงทรัพยากรของ AWS ในสถานะล่าสุด เมื่อคุณระบุสาเหตุของปัญหาด้านประสิทธิภาพได้แล้ว คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยไปที่ทรัพยากรของ AWS โดยตรง

ถาม: แดชบอร์ดรองรับการรีเฟรชแบบอัตโนมัติหรือไม่

ใช่ แดชบอร์ดจะรีเฟรชแบบอัตโนมัติขณะที่คุณเปิดใช้

ถาม: ฉันสามารถแชร์แดชบอร์ดของฉันได้หรือไม่

ได้ แดชบอร์ดพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนที่มีสิทธิ์ถูกต้องสำหรับบัญชีที่มีแดชบอร์ด

กิจกรรม

ถาม: CloudWatch Events คืออะไร

Amazon CloudWatch Events (CWE) เป็นสตรีมกิจกรรมของระบบซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงในทรัพยากร AWS ของคุณ สตรีมกิจกรรมช่วยเพิ่มสตรีม CloudWatch Metrics และ Logs ที่มีอยู่เพื่อแสดงภาพความสมบูรณ์และสถานะแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น คุณเขียนกฎที่เปิดเผยเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่น่าสนใจกับการดำเนินการโดยอัตโนมัติที่จะต้องดำเนินการ

ถาม: กิจกรรมใดบ้างที่แพร่กระจาย CloudWatch Events

ในปัจจุบันระบบรองรับ Amazon EC2, Auto Scaling และ AWS CloudTrail การเปลี่ยนรูปการเรียกใช้ API (เช่น การเรียกใช้ทั้งหมด ยกเว้น Describe*, List* และ Get*) ในบริการทั้งหมดจะปรากฏใน CloudWatch Events ผ่านทาง AWS CloudTrail

ถาม: ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อได้รับเหตุการณ์แล้ว

เมื่อเหตุการณ์ตรงกับกฎที่คุณสร้างขึ้นในระบบ คุณสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda ได้โดยอัตโนมัติ, ถ่ายทอดเหตุการณ์ไปยังสตรีมของ Amazon Kinesis, แจ้งหัวข้อ Amazon SNS หรือเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ที่ติดตั้งมาในตัวได้

ถาม: ฉันสามารถสร้างกิจกรรมของตัวเองได้หรือไม่

ได้ แอปพลิเคชันของคุณสามารถแพร่กระจายกิจกรรมแบบกำหนดเองได้โดยใช้ PutEvents API ด้วยน้ำหนักเฉพาะที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ถาม: ฉันสามารถทำสิ่งต่างๆ ตามตารางเวลาที่กำหนดได้หรือไม่

CloudWatch Events สามารถสร้างกิจกรรมตามตารางเวลาที่คุณตั้งค่าไว้โดยใช้โครงสร้างความสัมพันธ์ Unix cron ซึ่งเป็นที่นิยม คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันที่กำหนดเวลาไว้ได้ด้วยการเฝ้าติดตามกิจกรรมเหล่านี้

ถาม: CloudWatch Events และ AWS CloudTrail แตกต่างกันอย่างไร

CloudWatch Events คือการสตรีมเหตุการณ์ของระบบที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร AWS ของคุณในแบบใกล้เคียงเวลาจริง คุณสามารถกำหนดกฎเพื่อเฝ้าติดตามเหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและดำเนินการโดยอัตโนมัติได้โดยใช้ CloudWatch Events AWS CloudTrail เป็นบริการที่บันทึกการเรียกใช้ API สำหรับบัญชี AWS ของคุณและส่งไฟล์บันทึกที่มีการเรียกใช้ API ไปยังบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณหรือกลุ่มบันทึก CloudWatch Logs คุณสามารถค้นหาประวัติกิจกรรม API ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การลบ และการปรับเปลี่ยนทรัพยากร AWS และแก้ปัญหาด้านการปฏิบัติงานหรือความปลอดภัยได้ด้วย AWS CloudTrail

ถาม: CloudWatch Events และ AWS Config แตกต่างกันอย่างไร

AWS Config เป็นการบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่ให้คุณมีคลังทรัพยากร AWS ประวัติการกำหนดค่า และการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้ กฎ Config ช่วยให้คุณทราบได้ว่าการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ CloudWatch Events ใช้สำหรับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะทรัพยากรแบบใกล้เคียงเวลาจริง โดยไม่ได้ให้คำตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ และไม่ได้ให้ประวัติโดยละเอียดเหมือนอย่างเช่น Config/Config Rules ซึ่งเป็นสตรีมกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป

การตรวจสอบคอนเทนเนอร์

ถาม: CloudWatch Container Insights คืออะไร

CloudWatch Container Insights คือคุณสมบัติสำหรับการตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและไมโครเซอร์วิสที่มีคอนเทนเนอร์ของคุณ Container Insights ช่วยลดความยุ่งยากในการแยกและวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์ของคุณ วิศวกร DevOps และวิศวกรระบบมีการเข้าถึงแดชบอร์ดอัตโนมัติใน Console ของ CloudWatch ทำให้พวกเขามองเห็นการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของตัววัด บันทึก และร่องรอยการกระจายที่สรุปประสิทธิภาพและสถานภาพของ Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (EKS), Amazon Elastic Container Service (ECS), AWS Fargate และคลัสเตอร์ Kubernetes ตามพ็อด/งาน คอนเทนเนอร์ และบริการ

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Container Insights ได้อย่างไร

คุณสามารถเริ่มต้นรวบรวมตัววัดประสิทธิภาพ บันทึก และข้อมูลเมตาโดยละเอียดจากคอนเทนเนอร์และคลัสเตอร์ของคุณด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในเอกสารประกอบ CloudWatch Container Insights

ถาม: กำหนดราคา CloudWatch Container Insights ไว้อย่างไร

CloudWatch Container Insights จะรวบรวมตัววัดที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติจากเหตุการณ์ด้านประสิทธิภาพที่เก็บไว้ในฐานะของ CloudWatch Logs จากสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาได้ในหน้าราคา CloudWatch

ถาม: Prometheus คืออะไรและทำไมจึงต้องรวบรวมตัววัด Prometheus ใน CloudWatch

Prometheus คือโปรเจกต์การเฝ้าติดตามแบบโอเพนซอร์สยอดนิยม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Cloud Native Compute Foundation (CNCF) ชุมชนโอเพนซอร์สได้สร้างปลั๊กอินกว่า 150 รายการและกำหนดเฟรมเวิร์กที่ทีม DevOps สามารถใช้เพื่อแสดงตัววัดแบบกำหนดเองที่ต้องการรวบรวมโดยใช้วิธีการดึงจากแอปพลิเคชัน คุณสมบัติใหม่นี้ช่วยให้ทีม DevOps สามารถค้นพบบริการต่างๆ สำหรับปริมาณงานที่มีคอนเทนเนอร์ได้โดยอัตโนมัติ เช่น AWS App Mesh, NGINX และ Java/JMX จากนั้นจึงสามารถแสดงตัววัดแบบกำหนดเองบนบริการเหล่านั้น และนำเข้าตัววัดใน CloudWatch เมื่อเรียบเรียงคอลเลกชันและการรวบรวมตัววัด Prometheus แล้ว ผู้ใช้ CloudWatch จะสามารถตรวจสอบ แก้ปัญหาและแจ้งเตือนประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงหรือล้มเหลวของแอปพลิเคชันได้เร็วขึ้น และยังช่วยลดจำนวนเครื่องการตรวจสอบที่จำเป็น

ถาม: เมื่อนำเข้าตัววัด Prometheus จากสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์ จะมีการกำหนดราคาอย่างไร

ระบบจะเรียกเก็บเงินตามรายการที่คุณใช้ดังต่อไปนี้: (1) CloudWatch Logs ที่นำเข้าตามกิกะไบต์ (GB), (2) CloudWatch Logs ที่จัดเก็บ และ (3) ตัววัดแบบกำหนดเองของ CloudWatch โปรดดูที่หน้าราคา CloudWatch เพื่อดูรายละเอียดราคาใน AWS Region ของคุณ

ถาม: สามารถกำหนดค่าการเก็บรักษาพื้นที่จัดเก็บสำหรับเหตุการณ์ที่มีคาร์ดินาลลิตี้ในระดับสูงที่นำเข้าเป็น CloudWatch Logs ได้หรือไม่

ได้ คลัสเตอร์ Kubernetes (k8s) แต่ละรายการมีกลุ่มบันทึกสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เอง (เช่น /aws/containerinsights/<cluster-name>/prometheus) พร้อมกับระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดค่าได้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับการเก็บรักษากลุ่มบันทึก

ถาม: การเก็บรักษาพื้นที่จัดเก็บตัววัด Prometheus เป็นอย่างไร

ระบบจะนำเข้าตัววัด Prometheus เป็นตัววัดแบบกำหนดเองของ CloudWatch โดยอัตโนมัติ ระยะเวลาการเก็บรักษาคือ 15 เดือนต่อจุดข้อมูลตัววัดที่มีการรวบรวมโดยอัตโนมัติ (พร้อมใช้งาน <60 วินาทีสำหรับ 3 ชั่วโมง, 1 นาทีสำหรับ 15 วัน, 5 นาทีสำหรับ 63 วัน, 1 ชั่วโมงสำหรับ 15 เดือน) โปรดดูที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับการเก็บรักษาตัววัดของ CloudWatch เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม: ตัววัด Prometheus ทุกประเภทรองรับเบต้าสาธารณะหรือไม่

ไม่ ประเภทตัววัดที่รองรับในปัจจุบันคือ เกจและตัวนับ กำลังมีแผนที่จะเปิดตัวตัววัดฮิสโทแกรมและสรุปในไม่ช้า

ถาม: คุณรองรับ PromQL เป็นภาษาการสืบค้นหรือไม่

ไม่ ตัววัดทั้งหมดถูกนำเข้าเป็นเหตุการณ์ CloudWatch Logs และสามารถสืบค้นได้โดยใช้การสืบค้น CloudWatch Logs Insights หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาการค้นหาของ CloudWatch Logs Insights

การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ต

ถาม: การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตของ Amazon CloudWatch คืออะไร

การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตของ Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณตรวจสามารถสอบความพร้อมใช้งานของอินเทอร์เน็ตและตัววัดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องระหว่างแอปพลิเคชันที่โฮสต์โดย AWS และผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชัน ด้วยการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ต คุณจะสามารถเห็นภาพผลกระทบของปัญหา ระบุตำแหน่งและผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว และจากนั้นก็สามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์เครือข่ายของผู้ใช้ปลายทางของคุณ คุณสามารถดูมุมมองโดยรวมของรูปแบบการรับส่งข้อมูลและเหตุการณ์ด้านความสมบูรณ์ และเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ได้ หากปัญหาเกิดจากเครือข่าย AWS คุณจะได้รับการแจ้งเตือน AWS Health Dashboard ซึ่งจะแจ้งคุณเกี่ยวกับขั้นตอนที่ AWS ดำเนินการเพื่อลดปัญหา นอกจากนี้ การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้โดยใช้บริการ AWS อื่นๆ ได้อีกด้วย

ถาม: ฉันจะสามารถเริ่มต้นใช้งานการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร

หากต้องการใช้การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องสร้างมอนิเตอร์และเชื่อมโยงทรัพยากรของแอปพลิเคชันของคุณกับ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) การกระจาย CloudFront หรือไดเรกทอรี WorkSpaces เพื่อให้การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตรับรู้ว่าการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของแอปพลิเคชันของคุณอยู่ที่ใด จากนั้นการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตจะทำการวัดทางอินเทอร์เน็ตจาก AWS ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตำแหน่งและเครือข่ายที่สื่อสารกับแอปพลิเคชันของคุณ

จากนั้นคุณจะสามารถใช้แดชบอร์ดของ CloudWatch เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความสมบูรณ์ ดูประสิทธิภาพและคะแนนความพร้อมใช้งาน สำรวจข้อมูลประวัติของแอปพลิเคชันของคุณที่ความละเอียดทางภูมิศาสตร์ต่างๆ และสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าแอปพลิเคชันของคุณเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ของคุณ

การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตจะเผยแพร่การวัดทางอินเทอร์เน็ตไปยัง CloudWatch Logs และ CloudWatch Metrics ดังนั้นคุณจึงจะสามารถใช้เครื่องมือ CloudWatch เพื่อทำความเข้าใจสถานภาพของแอปพลิเคชันได้ดีขึ้นในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์รวมถึงเครือข่ายเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้ นอกจากนี้ การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตยังส่งเหตุการณ์สถานะไปยัง Amazon EventBridge เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้อีกด้วย

ถาม: ส่วนประกอบของการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้าง

การทำความรู้จักกับการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจะช่วยให้คุณมีความคุ้นเคยกับส่วนประกอบรวมถึงแนวคิดที่คุณจะพบในบริการดังกล่าวได้อีกด้วย การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตใช้หรือครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้: มอนิเตอร์, CloudWatch Logs, CloudWatch Metrics, เครือข่ายในเมือง, เหตุการณ์ความสมบูรณ์, Autonomous System Number (ASN), ทรัพยากรที่ได้รับการติดตามตรวจสอบ, การวัดทางอินเทอร์เน็ต, ไบต์ที่ถ่ายโอน รวมถึงคะแนนประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งาน

อ่านคำอธิบายสั้นๆ ของส่วนประกอบเหล่านี้ได้ในเอกสารประกอบ

ถาม: การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ราคาของการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้: ค่าธรรมเนียมต่อทรัพยากรที่ถูกตรวจติดตาม ค่าธรรมเนียมต่อเครือข่ายเมือง และค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลบันทึกการวินิจฉัยที่เผยแพร่ไปยัง CloudWatch Logs สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าราคาของการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตของ Amazon CloudWatch

ถาม: AWS Region ใดบ้างที่สามารถใช้งานการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตได้

สำหรับการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ต การรองรับในแต่ละรีเจี้ยนจะขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพยากรที่คุณเพิ่มไปยังการตรวจสอบของคุณ สำหรับการแจกจ่ายของ Amazon CloudFront และไดเร็กทอรี Amazon WorkSpaces นั้น การตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตจะพร้อมใช้งานในทุกรีเจี้ยนที่รองรับ สำหรับ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) คุณสามารถเพิ่ม VPC จากรีเจี้ยนที่เลือกเข้าร่วมไปยังการตรวจสอบที่สร้างขึ้นในรีเจี้ยนเดียวกันเท่านั้น สำหรับรายการทั้งหมดของ AWS Region ที่รองรับ โปรดดูตำแหน่งข้อมูลของการตรวจติดตามอินเทอร์เน็ตของ Amazon CloudWatch

การตรวจสอบ Lambda

ถาม: CloudWatch Lambda Insights คืออะไร

CloudWatch Lambda Insights เป็นคุณสมบัติสำหรับการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และการปรับประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายของฟังก์ชัน Lambda ให้มีความเหมาะสม Lambda Insights ช่วยลดความยุ่งยากในการแยกและวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม Lambda ของคุณ วิศวกร DevOps และวิศวกรระบบสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดอัตโนมัติได้ในคอนโซล CloudWatch ทำให้พวกเขามองเห็นการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของตัววัด ข้อมูลบันทึก และการติดตามที่มีการสรุปผลประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของฟังก์ชัน AWS Lambda

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Lambda Insights ได้อย่างไร

คุณสามารถเริ่มต้นรวบรวมตัววัดประสิทธิภาพ ข้อมูลบันทึก และข้อมูลเมตาโดยละเอียดจากฟังก์ชัน Lambda โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในเอกสารประกอบ CloudWatch Lambda Insights

ถาม: CloudWatch Lambda Insights มีการกำหนดราคาไว้อย่างไร

CloudWatch Lambda Insights จะรวบรวมตัววัดที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติจากเหตุการณ์ด้านประสิทธิภาพที่เก็บไว้ในฐานะของ CloudWatch Logs จากสภาพแวดล้อม Lambda ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาได้ในหน้าราคา CloudWatch

Digital Experience Monitoring

Q: Amazon CloudWatch Digital Experience Monitoring (DEM) คืออะไร

Amazon CloudWatch DEM ช่วยให้คุณเฝ้าติดตามได้ว่าผู้ใช้ปลายทางของคุณมีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันของคุณอย่างไร (เช่น ประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการใช้งาน) 

ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว รับการแจ้งเตือนแม้ในกรณีที่ไม่มีการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้ และเฝ้าติดตามตำแหน่งข้อมูลและ UI ของคุณโดยใช้คานารีของ CloudWatch Synthetic เสริมการเฝ้าติดตามแบบสังเคราะห์ด้วย CloudWatch RUM เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของผู้ใช้ปลายทางและเพื่อให้เห็นประสบการณ์ดิจิทัลของคุณได้ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลของผู้ใช้ปลายทางของคุณให้ดีขึ้นด้วย CloudWatch Evidently โดยการทดลองและการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบและคุณสมบัติใหม่ๆ 

ถาม: Amazon CloudWatch RUM คืออะไร

Amazon CloudWatch RUM คือคุณสมบัติการเฝ้าติดตามผู้ใช้จริงที่ช่วยให้คุณเห็นประสิทธิภาพฝั่งไคลเอนต์ของแอปพลิเคชันเพื่อช่วยลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ปัญหา (MTTR) ได้ CloudWatch RUM ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลฝั่งไคลเอนต์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันได้แบบเรียลไทม์เพื่อระบุและแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ได้ โดยจะเสริมข้อมูลของ CloudWatch Synthetics เพื่อให้คุณเห็นประสบการณ์ดิจิทัลของผู้ใช้ปลายทางได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถแสดงความผิดปกติเป็นภาพและใช้ข้อมูลการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาด การติดตามสแต็ก และเซสชันของผู้ใช้) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพได้ (เช่น ข้อผิดพลาดของ JavaScript การหยุดทำงาน และเวลาแฝง) นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าใจช่วงของผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทางได้ เช่น จำนวนเซสชัน ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือเบราว์เซอร์ CloudWatch RUM จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางของผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันของคุณ ซึ่งสามารถช่วยคุณกำหนดคุณสมบัติที่จะเปิดตัวและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อจัดลำดับความสำคัญได้

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch RUM ได้อย่างไร

สร้างการเฝ้าติดตามแอปใน CloudWatch RUM และเพิ่มเว็บไคลเอนต์ที่ใช้พื้นที่น้อยในส่วนหัว HTML ของแอปพลิเคชันของคุณ จากนั้นเริ่มใช้แดชบอร์ดของ CloudWatch RUM เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้จากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ อุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และเบราว์เซอร์ต่างๆ 

ถาม:Amazon CloudWatch Evidently คืออะไร

Amazon CloudWatch Evidently ช่วยให้คุณดำเนินการทดลองและระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจของคุณสมบัติใหม่ก่อนที่จะเปิดตัวเพื่อใช้งานทั่วไปได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ได้ Evidently ช่วยให้คุณตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ในสแต็กของแอปพลิเคชันทั้งหมดก่อนเผยแพร่ได้ ซึ่งทำให้การเผยแพร่มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ คุณสามารถแสดงคุณสมบัติเหล่านี้ต่อฐานผู้ใช้ที่มีขนาดเล็กลง เฝ้าติดตามตัววัดหลัก เช่น เวลาในการโหลดหน้าหรือคอนเวอร์ชัน แล้วเพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูลได้ Evidently ยังช่วยให้นักพัฒนาได้ลองใช้การออกแบบต่างๆ รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ และเผยแพร่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานจริงได้อีกด้วย โดยจะช่วยคุณในการตีความและการดำเนินการตามผลการทดลองโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงสถิติขั้นสูง คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากกลไกเชิงสถิติของ Evidently (เช่น ค่า p ในทุกช่วงเวลาและช่วงความเชื่อมั่น) เพื่อตัดสินใจในขณะที่อยู่ระหว่างการทดลอง

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Evidently ได้อย่างไร

คุณสามารถใช้ส่วนย่อยของโค้ด CloudWatch RUM JavaScript เพื่อรวบรวมเส้นทางของผู้ใช้ฝั่งไคลเอนต์และตัววัดประสิทธิภาพได้ หากต้องการ คุณสามารถเพิ่มตัววัดแบบกำหนดเองอย่างคอนเวอร์ชันโดยใช้ Evidently API ได้ ต่อไป คุณสามารถใช้คุณสมบัติใหม่ที่จะทดสอบได้โดยใช้ CloudWatch Evidently SDK ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมวิธีที่ผู้ใช้ได้รับคุณสมบัติใหม่ๆ ขณะนี้คุณสามารถเรียกใช้การเปิดตัวและการทดลองโดยใช้ AWS Console หรือ CLI ได้ 

ถาม: Amazon CloudWatch Synthetics คืออะไร

Amazon CloudWatch Synthetics ช่วยให้คุณตรวจสอบตำแหน่งข้อมูลของแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น โดยทำการทดสอบตำแหน่งข้อมูลทุกนาทีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และแจ้งเตือนคุณทันทีที่ตำแหน่งข้อมูลแอปพลิเคชันไม่ทำหน้าที่ตามที่คาด การทดสอบเหล่านี้สามารถปรับแต่งเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน เวลาแฝง การทำธุรกรรม การเชื่อมโยงที่ไม่สมบูรณ์หรือขาดหายไป การทำงานให้เสร็จแบบทีละขั้นตอน ข้อผิดพลาดในการโหลดหน้าเว็บ เวลาแฝงในการโหลดเนื้อหา UI โฟลว์ของขั้นตอนวิซาร์ดที่ยุ่งยาก หรือดูโฟลว์ในแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ CloudWatch Synthetics เพื่อแยกตำแหน่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่นมีการแจ้งเตือน และแมปกลับไปยังปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไข

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Synthetics ได้อย่างไร

การเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Synthetics เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเขียนคานารีสำหรับส่งชิ้นแรกได้ในไม่กี่นาที โปรดไปที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ Amazon CloudWatch Synthetics เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ถาม: ฉันควรใช้ Amazon CloudWatch Evidently เมื่อใด และฉันควรใช้ AWS AppConfig เมื่อใด

คุณสามารถใช้งานทั้ง 2 บริการแยกกันได้ แต่จะดียิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกัน

AppConfig คือความสามารถของ AWS Systems Manager ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้าง จัดการ และปรับใช้ค่าสถานะคุณสมบัติและการกำหนดค่าแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้ เมื่อพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ คุณสามารถใช้ AppConfig เพื่อปรับใช้คุณสมบัติใหม่กับการใช้งานจริง แต่จะซ่อนไว้หลังการสลับค่าสถานะ เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดตัว แค่อัปเดตการกำหนดค่าของคุณเพื่อเผยแพร่คุณสมบัติในทันทีหรือจะค่อยๆ เผยแพร่ก็ได้

สำหรับการจัดการและการทดลองคุณสมบัติขั้นสูงเพิ่มเติม คุณสามารถใช้ Evidently ซึ่งเป็นความสามารถใหม่ของ Amazon CloudWatch ได้ Evidently ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทดลองกับคุณสมบัติรูปแบบต่างๆ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์พื้นฐาน หรือเปิดตัวคุณสมบัติรูปแบบต่างๆ ตามตารางเวลาได้ ในขณะเดียวกันยังเฝ้าติดตามตัววัดธุรกิจได้อีกด้วย เช่น ระยะเวลาการเข้าชมและรายได้ นอกจากนี้ Evidently ยังผสานรวมกับ CloudWatch RUM ซึ่งมอบการเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์อีกด้วย ดังนั้นตัววัด RUM จึงสามารถใช้ได้โดยตรงใน Evidently

การวิเคราะห์ตัววัด

ถาม: Amazon CloudWatch Metrics Insights คืออะไร

CloudWatch Metrics Insights คือกลไกการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยคุณแบ่งตัววัดการทำงานของคุณแบบเรียลไทม์ และสร้างการรวบรวมได้ทันทีโดยใช้การสืบค้น SQL มาตรฐาน Metrics Insights ช่วยให้คุณเข้าใจสภาพการทำงานและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณได้โดยมอบความสามารถในการวิเคราะห์ตัววัดในทุกระดับ โดยจะผสานรวมเข้ากับ CloudWatch Dashboards เพื่อให้คุณสามารถบันทึกการสืบค้นของคุณลงในแดชบอร์ดสภาพการทำงานและประสิทธิภาพของคุณเพื่อเฝ้าติดตามแบบเชิงรุกและระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน CloudWatch Metrics Insights ได้อย่างไร

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน เพียงคลิกที่แท็บตัววัดบนคอนโซลของ CloudWatch ของคุณ แล้วคุณจะเห็น Metrics Insights เป็นกลไกการสืบค้นในตัวในแท็บการสืบค้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แม้ว่า Metrics Insights จะมาพร้อมกับภาษา SQL มาตรฐาน แต่คุณยังสามารถเริ่มต้นใช้งาน Metrics Insights ได้โดยใช้ตัวสร้างการสืบค้นด้วยภาพ เพื่อใช้ตัวสร้างการสืบค้น คุณจะต้องเลือกตัววัดที่สนใจ เนมสเปซ และขนาดตามภาพที่ปรากฏ แล้ว Console จะสร้างการสืบค้น SQL ของคุณโดยอัตโนมัติตามการเลือกของคุณ คุณสามารถใช้ตัวแก้ไขการสืบค้นเพื่อพิมพ์การสืบค้น SQL ดิบของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อเจาะลึกและระบุปัญหาต่างๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ Metrics Insights ยังมาพร้อมกับชุดของตัวอย่างการสืบค้นข้อมูลแบบพร้อมใช้งานทันที ซึ่งสามารถช่วยคุณเริ่มต้นการเฝ้าติดตามและการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้ทันที Metrics Insights ยังพร้อมให้บริการทางโปรแกรมผ่าน CloudFormation, AWS SDK และ CLI อีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของ Amazon CloudWatch

ไปที่หน้าราคา
พร้อมที่จะสร้างแล้วใช่ไหม
เริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudWatch
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา