Amazon Corretto

บริการเผยแพร่ที่พร้อมใช้งานแบบหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของ OpenJDK

Amazon Corretto คือบริการเผยแพร่ที่พร้อมใช้งานแบบหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายของ Open Java Development Kit (OpenJDK) Corretto มาพร้อมกับการสนับสนุนระยะยาวที่จะรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการแก้ไขด้านความปลอดภัย Amazon เรียกใช้ Corretto ภายในกับบริการด้านการผลิตนับพันรายการ และ Corretto ผ่านการรับรองว่าเข้ากันได้กับมาตรฐาน Java SE เมื่อใช้ Corretto คุณสามารถพัฒนาและเรียกใช้แอปพลิเคชัน Java บนระบบปฏิบัติการยอดนิยมต่างๆ ซึ่งรวมถึง Linux, Windows และ macOS

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบของเรา


ประโยชน์

สนับสนุนโดย Amazon

Amazon Corretto มาพร้อมกับการสนับสนุนระยะยาวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจาก Amazon เพื่อให้คุณอัปเกรดเวอร์ชันเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น Amazon เชื่อมั่นใน Corretto โดยเรียกใช้งานภายในกับบริการด้านการผลิตนับพันรายการ

พร้อมใช้งาน

Amazon Corretto ผ่านการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐาน Java SE และสามารถใช้แทนการเผยแพร่ Java SE จำนวนมากได้ทันที Amazon มอบการอัปเดตรายไตรมาสที่ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและการแก้ไขด้านความปลอดภัย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันระดับองค์กร

การสนับสนุนหลายแพลตฟอร์ม

Amazon Corretto ช่วยให้คุณเรียกใช้สภาพแวดล้อมแบบเดียวกันได้ทั้งในระบบคลาวด์ ในองค์กร และในเครื่องของคุณ Corretto 17 รองรับ Linux (x64 และ aarch64), Windows (x64), macOS (x64 และ M1), Alpine Linux (x64) และ Amazon Linux 2 (x64 และ aarch64) อิมเมจ Docker พร้อมใช้งานใน ECR Public Gallery และ Docker Hub

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Amazon Corretto พร้อมให้ดาวน์โหลดและใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่มีคุณสมบัติที่ต้องชำระเงินเพิ่มหรือข้อจำกัดใดๆ

คู่มือการติดตั้งสำหรับ Corretto 17

คู่มือการติดตั้งสำหรับ Corretto 11

คู่มือการติดตั้งสำหรับ Corretto 8

บล็อกโพสต์

  • วันที่เผยแพร่
1

วิดีโอ

Java บน Graviton - วิธีใช้ Corretto
การเสวนาเชิงเทคนิคออนไลน์: ขอแนะนำ Amazon Corretto
ขอแนะนำ Amazon Corretto ที่ Devoxx
การเปิดตัว Amazon Corretto ที่ Devoxx
AWS re:Invent 2019: การโยกย้ายระบบฟรอนต์เอนด์ของ AWS Lambda จาก Java 8 ไปยัง Java 11
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโยกย้ายบริการด้านการผลิตจาก JDK 8 ไปยัง JDK 11