เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ AWS กับ AWS SDK for PHP SDK คือไลบรารี PHP สมัยใหม่แบบโอเพนซอร์สที่ทำให้การผสานรวมแอปพลิเคชัน PHP เข้ากับบริการ AWS อย่าง Amazon S3, Amazon Glacier และ Amazon DynamoDB ได้ง่าย


ตอนนี้ AWS SDK for PHP เวอร์ชัน 3 มีให้ใช้งานทั่วไปแล้วและมาพร้อมกับการปรับปรุงและคุณสมบัติใหม่ๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งรูปแบบ API ที่เกือบเหมือนเดิมสำหรับการโยกย้ายจากเวอร์ชัน 2 อย่างง่าย


Amazon DynamoDB JSON และ Array Marshaler

จัดและยกเลิกการจัดเอกสาร JSON และอาร์เรย์ PHP สำหรับพื้นที่จัดเก็บใน Amazon DynamoDB ได้อย่างสะดวก

Amazon DynamoDB Session Handler

กำจัดปัญหาขนาดสถานะเซสชันโดยการจัดเก็บสถานะเซสชันแอปพลิเคชันใน DynamoDB อย่างง่ายดาย

Amazon S3 Stream Wrapper

ใช้ฟังก์ชันในตัวของ PHP เช่น เปิด คัดลอก และ file_get_contents เพื่อให้ทำงานกับวัตถุที่จัดเก็บใน Amazon S3

Waiter

การจัดทำโพลอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะทรัพยากร เช่น การรออินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่เพิ่งถูกเรียกใช้ใหม่ให้ถึงสถานะ 'running’


ทรัพยากร API ของ AWS มีการแยกตามวัตถุสำหรับอินเทอร์เฟซ “ระดับต่ำ” หรือสไตล์ RPC ใน AWS SDK for PHP เพื่อประสบการณ์เขียนโค้ดที่ไม่ซับซ้อนและง่ายกว่าเดิม วัตถุทรัพยากรคือการอ้างอิงไปยังทรัพยากร AWS (เช่น อินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือวัตถุของ Amazon S3) ที่เปิดเผยคุณลักษณะของทรัพยากรและดำเนินการในฐานะลักษณะและวิธีของวัตถุทรัพยากร รายละเอียดของคำขอ HTTP API พื้นฐานจะเปลี่ยนเป็นแบบโปร่งใสและคุณจะได้ทำงานกับทรัพยากร AWS เหมือนกับว่าเป็นวัตถุ PHP ในเครื่อง โค้ดตัวอย่างด้านล่างจะสาธิตวิธีการทำงานให้ดู บริการที่รองรับรวมถึง Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SNS, Amazon SQS, AWS IAM, Amazon Glacier และ AWS CloudFormation และจะเพิ่มบริการอื่นๆ ในอนาคต

// โค้ดตัวอย่างด้านล่างจะสาธิตวิธีการทำงานของทรัพยากร API

$aws = new Aws($config);

// รับการอ้างอิงไปยังวัตถุของทรัพยากร

$bucket = $aws->s3->bucket('my-bucket');

$object = $bucket->object('image/bird.jpg');

// เข้าถึงคุณลักษณะของทรัพยากร

echo $object['LastModified'];

// เรียกใช้วิธีการทรัพยากรให้ดำเนินการ

$object->delete();

$bucket->delete();


รับคำแนะนำเกี่ยวกับการย้ายไปยัง AWS SDK for PHP เวอร์ชันล่าสุดได้ในคู่มือการโยกย้าย »

ค้นหาซอร์สโค้ดที่คลัง GitHub »

เรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ SDK ล่าสุดในบันทึกการเปลี่ยนแปลง »

ติดต่อกับนักพัฒนาคนอื่นได้ที่ฟอรัมชุมชน PHP »

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ PHP ด้วย AWS ในศูนย์นักพัฒนา PHP »

กำลังหา AWS SDK for PHP เวอร์ชันเก่ากว่าอยู่ใช่ไหม

AWS SDK for PHP เวอร์ชัน 1 ทำงานร่วมกับ AWS SDK for PHP

ดาวน์โหลด AWS SDK for PHP – เวอร์ชัน 1 »

รับต้นฉบับที่ GitHub »