AWS CodeDeploy

ทำให้การนำโค้ดไปใช้จริงเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาเวลาพร้อมให้บริการของแอปพลิเคชัน

ทำให้แอปพลิเคชันของคุณใช้งานได้โดยอัตโนมัติและมีความสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมการพัฒนา การทดสอบ และการใช้งานจริง

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกลุ่มอินสแตนซ์และย้อนกลับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามความจำเป็น

เปิดตัวและติดตามสถานะการนำแอปพลิเคชันของคุณไปใช้จริงผ่านคอนโซลการจัดการของ AWS หรือ AWS Command Line Interface (CLI)

นำรหัสการตั้งค่าที่มีอยู่กลับมาใช้ซ้ำและผสานรวมกับกระบวนการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่หรือชุดเครื่องมือการจัดส่งแบบต่อเนื่อง

ทำงานอย่างไร

AWS CodeDeploy คือบริการติดตั้งใช้งานที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งทำให้การนำซอฟต์แวร์ไปใช้จริงกับบริการคำนวณต่างๆ เช่น Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Container Service (ECS), AWS Lambda และเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ ใช้ CodeDeploy เพื่อทำให้การปรับใช้ซอฟต์แวร์เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการดำเนินการด้วยตัวเองที่เสี่ยงเกิดข้อผิดพลาด

แผนภาพแสดงวิธีที่ CodeDeploy ทำให้ขั้นตอนการนำโค้ดไปใช้จริงให้เป็นอัตโนมัติเพื่อทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาคุณสมบัติใหม่ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว
สำรวจ Amazon CodeCatalyst ซึ่งเป็นบริการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจรเพื่อสร้าง ส่งมอบ และปรับขนาดแอปพลิเคชันบน AWS ได้อย่างรวดเร็ว
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon CodeCatalyst>>

กรณีการใช้งาน

ปรับการปรับใช้ให้เป็นอัตโนมัติเพื่อลดการดำเนินงานด้วยตัวเอง

ทำซ้ำการปรับใช้แอปพลิเคชันในหลายๆ กลุ่มหรืออินสแตนซ์โดยใช้ไฟล์และโมเดลติดตั้งที่ใช้คำสั่งเป็นหลัก

ปรับใช้กับโฮสต์จำนวนมาก

จัดการการปรับใช้กับหลายพันโฮสต์ด้วยการติดตามและการเปลี่ยนการรับส่งข้อมูลขั้นสูง

ใช้เทคนิคการปรับใช้ขั้นสูง

สนับสนุนการปรับใช้หลากหลายประเภท รวมถึงประเภท In-place Canary และการติดตั้งใช้งานแบบเปิดตัวระบบใหม่เทียบกับระบบเก่า (Blue/Green)

ติดตามความสมบูรณ์และการย้อนกลับ

กำหนดค่าการแจ้งเตือนที่จะทำให้การย้อนกลับเริ่มทำงาน และหยุดการปรับใช้แอปพลิเคชันที่กำลังดำเนินอยู่

วิธีเริ่มต้น

สร้างบัญชี

เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

สำรวจคุณสมบัติหลักของ CodeDeploy

สำรวจการผสานรวมผลิตภัณฑ์

เรียนรู้วิธีผสานรวมซอฟต์แวร์ของคุณเข้ากับชุดเครื่องมือการส่งมอบซอฟต์แวร์


สำรวจ AWS เพิ่มเติม