iOS ve Android için Amazon Web Services (AWS) Management Console, mevcut EC2 bulut sunucularınızı, yük dengeleyicilerinizi, Route 53’te barındırılan alanlarınızı, RDS bulut sunucularınızı, Auto Scaling gruplarınızı, AWS Elastic Beanstalk uygulamalarınızı, Amazon DynamoDB tablolarınızı, AWS OpsWorks yığınlarınızı ve CloudWatch alarmlarınızı telefonunuzdan veya tabletinizden hızla ve kolayca görüntüleyip yönetmenize imkan tanır. Uygulama, tam web deneyimine eşlik edecek şekilde mobil kullanıma yönelik görevler sağlar.

 • Amazon Elastic Compute Cloud (EC2): Bulut sunucularına göz atma, sunucuları filtreleme ve arama. Yapılandırma ayrıntılarını, CloudWatch ölçümleri ile alarmlarını ve durum denetimlerini görüntüleme. Bulut sunucusu yaşam döngüsü işlemleri gerçekleştirme: başlatma, durdurma, yeniden başlatma, sonlandırma. Blok cihazlarını görüntüleme ve birim anlık yedekleri oluşturma. Güvenlik grubu kurallarını ve Esnek IP Adreslerini yönetme.
 • Elastic Load Balancing: Yük dengeleyicilere göz atma, yük dengeleyicileri filtreleme ve arama. Yapılandırma ayrıntılarını, bağlı bulut sunucularını, CloudWatch ölçümleri ile alarmlarını ve durum denetimlerini görüntüleme. Bir yük dengeleyicide bulut sunucusu ekleme veya kaldırma.
 • Amazon S3: Klasörlere göz atma, klasör özelliklerini görüntüleme ve nesne özelliklerini görüntüleme. Cihazınızın tarayıcısını kullanarak önceden imzalanmış bir URL’si olan nesneleri görüntüleme.
 • Amazon Route 53: Barındırılan alanlara göz atma, barındırılan alan ayrıntılarını görüntüleme, kayıt kümelerine göz atma ve kayıt kümesi ayrıntılarını görüntüleme.
 • Amazon Relational Database Service (RDS): Bulut sunucularına göz atma, sunucuları filtreleme, arama ve yeniden başlatma. Yapılandırma ayrıntılarını, CloudWatch ölçümlerini ve alarmlarını, güvenlik ve ağ ayarlarını görüntüleme.
 • Auto Scaling: Grup ayrıntılarını, ölçümleri, politikaları ve alarmları görüntüleme. Minimum, maksimum ve istenen bulut sunucusu sayısını düzenleme.
 • AWS Elastic Beanstalk: Uygulamaları ve ortamları görüntüleme, ortam yapılandırmasını görüntüleme, olayları görüntüleme, uygulama sürümleri dağıtma, ortam CNAME’lerini değiştirme ve uygulama sunucularını yeniden başlatma.
 • Amazon DynamoDB: Tablo ve dizin ayrıntılarını, tablo ölçümlerini ve alarmlarını görüntüleme, aktarım hızlarını değiştirme.
 • AWS CloudFormation: Yığın durumunu, genel bakışı, çıkışı, etiketleri, parametreleri, olayları ve kaynakları görüntüleme.
 • AWS OpsWorks: Yığınlarınızın, katmanlarınızın, bulut sunucularınızın ve uygulamalarınızın yapılandırma ayrıntılarını görüntüleme. Bulut sunucusu günlüklerini görüntüleme, bulut sunularını yeniden başlatma, dağıtımların durumunu öğrenme.
 • CloudWatch: Kaynaklarınızın durumunu değerlendirmek için CloudWatch grafiklerini görüntüleme. CloudWatch alarmlarını duruma ve zamana göre listeleme, her bir alarm ayarı için hangi otomatik eylemlerin yapılandırıldığını görme.
 • Son AWS hizmet olayları ve bildirimleri dahil olmak üzere AWS hizmet durumunu ayrıntılı olarak görüntüleme.

Uygulamayı düzenli olarak yeni özelliklerle güncelliyoruz. Uygulamanın menüsündeki geri bildirim bağlantısını kullanarak gereksinimlerinizi bize bildirin.

 • Mevcut bir AWS hesabı gerektirir.
 • Güvenlik nedeniyle cihazınızı bir parola ile korumanızı ve bir AWS en iyi uygulamasını izleyerek uygulamada oturum açmak için IAM kullanıcısı kimlik bilgileri oluşturup kullanmanızı öneririz. Cihazınızı kaybederseniz, yetkisiz erişimin engellenmesi için IAM kullanıcısı devre dışı bırakılabilir. Kök hesapları devre dışı bırakılamaz.
 • Bir AWS Identity and Access Management (IAM) kullanıcısı olarak oturum açıyorsanız yöneticiniz tarafından iletilen e-postadaki hesap numarasını veya hesap takma adını kullanmanız gerekir.
 • AWS Multi-Factor Authentication (MFA) hizmetini kullanıyorsanız, en üst düzey hesap koruması için donanım tabanlı bir MFA cihazı veya ayrı bir mobil cihaza yüklü sanal MFA kullanmanızı öneririz.