13.09.2016 11:45 PDT

CVE2016-6662 içinde tanımlanan sorunun etkileri için Amazon RDS’yi inceledik. AWS müşterilerine ait kaynakların bu sorundan etkilenmediklerini belirledik.