Bậc miễn phí

Để giúp bạn bắt đầu với Bảng điều khiển dịch vụ AWS DeepRacer, chúng tôi cấp tín dụng để trang trải chi phí sử dụng bảy giờ đầu tiên. Thời lượng này đủ để huấn luyện model đầu tiên của bạn, đánh giá và điều chỉnh model sau đó đưa nó vào Giải đua AWS DeepRacer. Vào cuối tháng đầu tiên bạn sử dụng AWS DeepRacer, tài khoản của bạn sẽ nhận được số tín dụng dịch vụ như sau: 65 giờ Đơn vị mô phỏng (26 USD) cho AWS RoboMaker, 10 giờ đào tạo (5.57 USD) trên một phiên bản Amazon SageMaker ML.C4.2XL và 1.50 USD để chi trả chi phí Amazon S3, Amazon Kinesis Video Streams và Amazon CloudWatch. Số tín dụng dịch vụ sẽ được nạp vào cuối tháng, có hiệu lực trong một tháng, và sẽ xuất hiện trên bảng sao kê thanh toán của bạn.

Bạn cũng sẽ được hưởng Bậc miễn phí cho các dịch vụ AWS khác. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng AWS RoboMaker, bạn sẽ được nhận Bậc miễn phí của AWS RoboMaker cho tháng đầu tiên. Hơn nữa, hàng tháng bạn cũng sẽ được hưởng Bậc miễn phí của Amazon S3 và Amazon CloudWatch.

Vui lòng xem ví dụ về giá 1 bên dưới để biết chi tiết chi phí cho một mô phỏng AWS DeepRacer thông thường, sau khi bạn đã sử dụng Bậc miễn phí.

AWS DeepRacer tích hợp với Amazon SageMaker để huấn luyện model học tăng cường, AWS RoboMaker để cung cấp bộ giả lập đua xe, Amazon Kinesis Video Streams để truyền phát video hậu trường mô phỏng ảo, Amazon S3 để lưu trữ model và Amazon CloudWatch để ghi nhật ký. Vào lần đầu sử dụng dịch vụ AWS DeepRacer, các vai trò IAM cần thiết để thay bạn gọi ra các dịch vụ tích hợp, cũng như ngăn xếp Virtual Private Cloud (VPC) cần thiết để chạy Amazon SageMaker và AWS RoboMaker, sẽ được tạo ra trong tài khoản của bạn. Tạo và sử dụng VPC không mất chi phí, nhưng mỗi dịch vụ sẽ có phí riêng. Để biết thêm chi tiết về giá cả sản phẩm liên quan, vui lòng nhấp vào đây.

Ví dụ về giá 1 (giả sử bạn đã sử dụng Bậc miễn phí)

Các ví dụ minh họa chi phí giả định rằng bạn đã sử dụng hết Bậc miễn phí, để có cái nhìn rõ ràng về các chi phí dịch vụ. Khi bắt đầu sử dụng AWS DeepRacer, nhà phát triển cần huấn luyện một model học tăng cường. Bảng điều khiển dịch vụ AWS DeepRacer sẽ hướng dẫn bạn tạo model đầu tiên với hàng loạt giá trị mặc định hợp lý, sau đó huấn luyện trong bộ giả lập ảo. Chúng tôi khuyên bạn nên huấn luyện model của mình trong ít nhất hai giờ bằng cách sử dụng cài đặt mặc định, nhưng thời gian huấn luyện có thể thay đổi tùy thuộc vào tham số của bạn. Trong quá trình huấn luyện, AWS DeepRacer sẽ thay bạn sử dụng các dịch vụ AWS, bao gồm Amazon SageMaker, AWS RoboMaker, Amazon S3, Amazon Kinesis Video Streams và Amazon CloudWatch.

Sau khi hoàn thành huấn luyện, bạn sẽ sử dụng bảng điều khiển dịch vụ AWS DeepRacer để đánh giá hiệu suất của model được huấn luyện của mình, bằng cách để model lái tự động trên đường đua ảo. Điều này cho phép bạn đánh giá hiệu suất cho model của mình. Đối với các đánh giá, AWS DeepRacer vẫn sẽ sử dụng các dịch vụ AWS giống như trong quá trình huấn luyện, ngoại trừ Amazon SageMaker, do không cần huấn luyện machine learning. Quá trình đánh giá thường mất 5 phút. Để đơn giản hóa ví dụ, chúng tôi tổng hợp chi phí cho mỗi dịch vụ trong quá trình huấn luyện và đánh giá. Chi phí của các hoạt động này được liệt kê sau đây:

Amazon SageMaker
Phiên bản SageMaker Số giờ sử dụng Chi phí mỗi giờ (USD) Tổng (USD)

ML.C4.2XL

2.00

0.557 USD

1.11 USD

AWS RoboMaker

Số Đơn vị mô phỏng dự kiến/giờ dựa trên phạm vi đường đua và yêu cầu tính toán. Giá trị này dao động từ 6 Đơn vị mô phỏng RoboMaker cho đường đua re:Invent đến 9 Đơn vị mô phỏng cho đường đua Vòng đua ảo tháng 7 năm 2019. Ví dụ dưới đây minh họa mức giá dựa trên đường đua tháng 7 năm 2019.

Số đơn vị mô phỏng dự kiến/giờ

Số giờ sử dụng

Chi phí trên mỗi đơn vị mô phỏng/giờ (USD)

Tổng (USD)

9.00

2.08

0.40 USD

7.50 USD

Amazon S3

Hoạt động (đơn vị)

Mức sử dụng ước tính (đơn vị)

Chi phí mỗi đơn vị tính bằng USD

Tổng (USD)

Lưu trữ dữ liệu (GB)

1.13

0.023 USD

0.03 USD

ĐẶT, SAO CHÉP, ĐĂNG DANH SÁCH (yêu cầu)

2,928.00

0.005 USD mỗi 1000

0.01 USD

NHẬN (yêu cầu)

1,665.53

0.0004 USD mỗi 1000

0.00 USD

Tổng

   

0.04 USD

Amazon Kinesis Video Streams

Hoạt động

Mức sử dụng ước tính (GB)

Chi phí trên mỗi GB (USD)

Tổng (USD)

Nhập dữ liệu

1.18

0.00850 USD

0.01 USD

HLS Stream

0.07

0.01190 USD

0.00 USD

Tổng

 

 

0.01 USD

Amazon CloudWatch Metrics

Hoạt động (đơn vị)

Mức sử dụng ước tính (đơn vị)

Chi phí mỗi đơn vị tính bằng USD

Tổng (USD)

Chỉ số (số lượng)

0.01

0.3 USD

0.00 USD

Yêu cầu chỉ số (số lượng)

644.63

0.01 USD mỗi 1000

0.01 USD

Nhập dữ liệu (GB)

0.01

0.5 USD

0.00 USD

Dữ liệu đã lưu trữ (GB)

0.01

0.03 USD

0.00 USD

Tổng

 

 

0.01 USD

Trong ví dụ này, tổng chi phí là 8.98 USD.

Ví dụ về giá 2 (giả sử bạn đã sử dụng hết Bậc miễn phí)

Mặc dù model đã tạo trong ví dụ về giá 1 khá tốt, bạn cho rằng có thể cải tiến hành vi lái của model và qua đó cải thiện thời gian hoàn thành vòng đua. Bạn quyết định lặp lại các tham số của model cũng như chức năng thưởng và huấn luyện trong 2 giờ. Hoạt động đánh giá có vẻ đầy hứa hẹn nhưng bạn nghi ngờ model của mình có thể cần được huấn luyện thêm vì nó nhanh, nhưng chưa thể hoàn thành một vòng đua đầy đủ. Bạn tạo bản sao model mới này và huấn luyện nó thêm 2 giờ nữa. Model được tạo bản sao của bạn lái tốt hơn nhiều và bạn quyết định thử các giải pháp tối ưu của mình trong thế giới thực bằng cách triển khai model cuối vào chiếc xe AWS DeepRacer của bạn. Ví dụ dưới đây minh họa mức giá dựa trên đường đua Vòng đua ảo tháng 7 năm 2019 sử dụng 9 Đơn vị mô phỏng. Số Đơn vị mô phỏng dự kiến/giờ dựa trên phạm vi đường đua và yêu cầu tính toán.

Huấn luyện và đánh giá

Dịch vụ

Chi phí ước tính (USD)

Amazon SageMaker

2.23 USD

AWS RoboMaker

15.60 USD

Amazon S3

0.08 USD

Amazon Kinesis Video Streams

0.02 USD

Amazon CloudWatch

0.03 USD

Tổng

17.96 USD

Triển khai model

Hoạt động

Dung lượng dữ liệu dự kiến (GB)

Chi phí trên mỗi GB (USD)

Tổng (USD)

Amazon S3 – Truy xuất

0.025

0.09 USD

0.002 USD

Trong ví dụ này, tổng chi phí là 17.96 USD.

Ví dụ về giá 3 (giả sử bạn đã sử dụng hết Bậc miễn phí)

Bạn quyết định dừng sử dụng các model trong các ví dụ 1 và 2 trên Amazon S3 và ghi nhật ký vào Amazon CloudWatch. Bảng dưới đây liệt kê chi phí trong một tháng lưu trữ.

Dịch vụ

Dung lượng dữ liệu lưu trữ dự kiến (GB)

 Chi phí trên mỗi GB mỗi tháng

Tổng

Amazon S3

3.40

0.023 USD

0.08 USD

Amazon CloudWatch

0.02

0.03 USD

0.00 USD

Tổng

 

 

0.08 USD

Tổng chi phí lưu trữ trong một tháng là 0.08 USD.

Các tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Bắt đầu

Thông tin hướng dẫn bắt đầu sử dụng AWS DeepRacer.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Quy tắc của Giải đua AWS DeepRacer

Thông tin của AWS về các quy tắc và yêu cầu để đủ điều kiện tham gia Giải đua AWS DeepRacer.

Xem quy tắc 
Next-steps-icon_Silverstone
Đặt mua AWS DeepRacer

Trải nghiệm thực tế với RL, thử nghiệm và học hỏi thông qua lái xe tự hành.

Mua ngay 

Học miễn phí trên AWS

AWS DeepRacer tích hợp với Amazon SageMaker để huấn luyện model học tăng cường, AWS RoboMaker để cung cấp bộ giả lập đua xe, Amazon Kinesis Video Streams để truyền phát video hậu trường mô phỏng ảo, Amazon S3 để lưu trữ model và Amazon CloudWatch để ghi nhật ký. Vào lần đầu sử dụng dịch vụ AWS DeepRacer, các vai trò IAM cần thiết để thay bạn gọi ra các dịch vụ tích hợp, cũng như ngăn xếp Virtual Private Cloud (VPC) cần thiết để chạy Amazon SageMaker và AWS RoboMaker, sẽ được tạo ra trong tài khoản của bạn. Tạo và sử dụng VPC không mất chi phí, nhưng mỗi dịch vụ sẽ có phí riêng. Để biết thêm chi tiết về giá cả sản phẩm liên quan, vui lòng nhấp vào đây.