Bắt đầu sử dụng nhanh chóng AWS với AWS SDK dành cho Go. SDK giúp dễ dàng tích hợp ứng dụng Go của bạn với gói dịch vụ AWS đầy đủ, bao gồm Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon SQS, v.v.

Để cài SDK cho toàn bộ các dịch vụ:

truy cập đường dẫn github.com/aws/aws-sdk-go/...


Amazon S3 Transfer Manager

Cho phép truyền các tập tin lớn một cách dễ dàng, tin cậy và hiệu quả đến và từ Amazon S3 theo nhiều phần khác nhau bằng cách sử dụng số lượng hàm goroutine có thể tùy chỉnh.

Công cụ phân trang phản hồi

Dễ dàng truy cập lần lượt từng tập lớn kết quả API được phân trang.

Phạm vi AWS API cập nhật

AWS SDK dành cho Go được thường xuyên cập nhật để cho phép truy cập kịp thời các tính năng mới nhất của các dịch vụ AWS.

Khả năng mở rộng

Các bộ xử lý cho phép tùy chỉnh toàn bộ vòng đời API, cho phép thẩm định thông số tùy chỉnh, thử nghiệm mô hình, mô phỏng lỗi, v.v.