Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

AWS Temiz Odalar Hizmet Seviyesi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 21 Mart 2023

Bu AWS Temiz Odalar Hizmet Seviyesi Sözleşmesi (“SLA”), AWS Temiz Odalarının (“Temiz Odalar”) kullanılmasını düzenleyen ve Temiz Odaları kullanan her hesap için ayrı ayrı geçerli olan bir politikadır. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, Temiz Odaları herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca en az %99,9 olacak şekilde her bir AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesiyle kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). Temiz Odaların, Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, etkilenen AWS bölgesinde Temiz Odalar için Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalama döngüsü için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak aşağıdaki plana göre hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi Hizmet Kredisi Yüzdesi
%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla %10
%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla %25
%95,0’dan az %100

Hizmet Kredilerini, yalnızca diğer türlü ödemeniz gereken gelecekteki Temiz Odalar ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredilerini kullanılamazlığın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Hizmet Kredileri yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe herhangi bir kullanılamazlık, işlememe veya bizim Temiz Odaları başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre Hizmet Kredileri almaktır (uygunsa).

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir olay açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

  1. konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;
  2. Hizmet Kredisi talep ettiğiniz fatura dönemi ve AWS bölgesi/bölgeleri ile birlikte fatura dönemi kapsamında söz konusu AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve
  3. talep ettiğiniz kesinti için hataları belgeleyen Talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu kredi talebinin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise kredi talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredileri düzenleyeceğiz. Kredi talebini ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredileri alma hakkından yoksun bırakacaktır.

Temiz Odalar SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, Temiz Odaların kullanılamaması, askıya alınması veya sonlandırılması hâlinde veya başka bir Temiz Odalar performans sorunu aşağıdakilerden kaynaklandığı takdirde geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebepten ya da İnternet erişimi veya Temiz Odaların sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan; (ii) tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan; (iii) AWS Sitesindeki güncel Temiz Odalar Belgelerinde tarif edilen yönerge ve en iyi uygulamalara uymamanızdan kaynaklanan; (iv) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknolojinizden kaynaklanan veya (v) Sözleşmeye uygun olarak Temiz Odaları kullanma hakkınızı askıya almamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan (toplu olarak “Temiz Odalar SLA İstisnaları”). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında açıkça kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik”, Temiz Odalar tarafından işlenen ve Hatalarla sonuçlanmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • “Hata”, 500 veya 503 hata kodunu geri döndüren herhangi bir İstektir.
  • Verili bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir Temiz Odalar SLA İstisnalarının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
  • “Talep”, Temiz Odalar StartProtectedQuery API’sinin çağrılmasıdır.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.