AWS Managed Services
AWS Cloud
Daha fazla bilgi için bize ulaşın

Şirketlere neden buluta geçme kararı aldıklarını sorduğumuzda neredeyse hepsi bu kadar çevik ve hızlı yapabilmelerinin bir numaralı sebep olduğunu söylüyor. Şirket içinde kullanılmak üzere binlerce sunucu başlatmak genellikle 10 ila 18 hafta sürerken, bulut bilişim sayesinde bu süre dakikalarla ölçülebilecek bir düzeye düşer. AWS Cloud, işlemden depolamaya ve veritabanlarından sürekli entegrasyon, veri analizi ve yapay zekaya kadar 90'dan fazla hizmeti parmak uçlarınıza getirir. Bu sayede, fikir aşamasından uygulama aşamasına ulaşmanız aylarınızı değil saniyelerinizi alır.

Müşterilerin buluta geçmelerinin birçok nedeni vardır. Bazıları iş yüklerinin üretkenliğini artırmak için buluta geçiyor. Diğer yandan, başta bir satın alma veya elden çıkarma sürecine hazırlanan ya da yıllar içerisinde başka bir sebeple altyapı genişlemesi yaşamış şirketler olmak üzere veri merkezi konsolidasyonu ve rasyonelleştirme projeleri olan birçok şirketin de buluta geçtiğini görüyoruz. Ayrıca, daha büyük bir dijital dönüşüm programı kapsamında modern teknolojiler kullanarak işletmelerini tamamen baştan tasarlamayı amaçlayan şirketler de var. Tabii kurumların her zaman maliyetlerini azaltarak kâr hanelerini büyütmenin yollarını aradığını da unutmamak gerekir.


AWS'nin her ay milyonlarca aktif müşterisi vardır ve kurumsal olarak akla gelebilecek her tür dikey iş segmentinde AWS anlamlı bir şekilde kullanılmaktadır. Finansal hizmetler alanında Capital One, Intuit, FINRA ve Barclays ile çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri alanında Johnson & Johnson, Merck, Pfizer ve Bristol Myers Squibb ile çalışıyoruz. Petrol ve doğal gaz sektöründeki müşterilerimiz arasında Shell, BP ve Hess var. Üretim alanında GE, Philips ve Schneider Electric gibi müşterilerimiz var. Teknoloji alanındaki Netflix, Samsung, Adobe ve Autodesk şirketlerini de unutmamak gerekir.

Her kurumun kendine özgü nedenleri ve kısıtlamaları olsa da müşterilerin buluta geçerken tutarlı bir biçimde benimsediği ortak gerekçeler olduğunu gözlemledik:

Operasyonel Maliyetler

Operasyonel maliyetlerin temel bileşenleri altyapı birim fiyatı, tedarik ve talebi denkleştirebilme olanağı, seçeneklilik yolu bulma, esnek bir maliyet tabanı uygulama ve şeffaflıktır.

İş Gücü Üretkenliği

Üretkenlik genellikle iki önemli etmen tarafından artırılır: altyapı için beklemek zorunda kalmamak ve normalde sizin oluşturarak bakımını yapmanızı gerektiren 90'dan fazla hizmet sunan AWS'nin seçenek yelpazesine ve derinliğine erişebilme olanağı. Aslına bakılırsa, büyük bir geçişten sonra iş gücü üretkenliğinde %30-50 artış gözlemlenmesi bizim için sıradan bir durum.

Maliyetten Kaçınma

Donanım yenileme programları ve sürekli bakım programları gereksiniminin ortadan kaldırılması, maliyetten kaçınmaya temel katkı sağlayan etmenlerdir. Müşterilerimizin büyük bir yenileme döngüsü veya veri merkezi yenileme süreci için gerekli maliyet ve çalışmalarla hiç ilgilenmediğini gözlemliyoruz.

Operasyonel Dayanıklılık

Bu etmen size bariz gelebilir; ancak kurumunuzun risk profilinin düşürülmesi, risklerin etkilerini azaltma maliyetini de düşürür. 42 Erişilebilirlik Alanından (AZ) oluşan 16 Bölgeye sahip AWS, çalışma süresinin iyileştirilmesini sağlayan küresel ayak izi sayesinde riskle ilgili maliyetlerinizi de düşürür.

İş Çevikliği

AWS Cloud'a geçmek, genel operasyonel çevikliğinizin artmasına yardımcı olur. Bu sayede yeni pazarlara genişleme, işletmenizin bazı kollarını satma ve rekabet açısından avantaj sağlayan mevcut varlıkları satın alma gibi faaliyetler aracılığıyla pazar koşullarına daha hızlı yanıt verebilirsiniz.


Bulutu hayata geçirmeye giden yol, her kurum için benzersizdir. Burada açıklanan hayata geçirme aşamaları, sürece dahil olan bazı adımların anlaşılması için yararlı olabilir.

Hayata Geçirme Sürecinin Bulut Adımları

Bir müşterinin bulut yolculuğu genellikle şu dört aşamadan oluşur:

Proje aşamasında, buluta aşina olmaya ve bulutun avantajlarını görmeye yönelik projeler yürütürsünüz.

Bulutun avantajlarını gördükten sonra bulutu hayata geçirme projenizi ölçeklendirmek için gerekli temeli oluşturursunuz. Buna bir giriş alanı (önceden yapılandırılmış, güvenli, çok hesaplı bir AWS ortamı), Cloud Center of Excellence (CCoE) ve operasyon modelinin yanı sıra güvenlik ve uygunluğa hazırlığın güvence altına alınması dahildir.

Bu aşamada, bulutu hayata geçirme sürecinizi BT portföyünüzün daha büyük bir kısmına yayacak şekilde ölçeklendirdikçe görev açısından kritik uygulamalar veya bir bütün halinde veri merkezleri dahil olmak üzere mevcut uygulamalarınızı buluta geçirirsiniz. 

Artık operasyonlarınız bulutta olduğuna göre AWS'nin esnekliğinden ve yeteneklerinden yararlanarak işletmenizi baştan tasarlamaya odaklanabilir ve pazara ulaşma hızını artırıp yeniliğe daha çok kaynak ayırarak işletmenizi dönüştürebilirsiniz.


Büyük eski sistem geçişlerini birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirmeyi düşüneceğiniz bazı durumlar olabilir; ancak geçişlerin genellikle daha büyük bir kurumsal dönüşüm çalışmasının bir parçası olduğunu gözlemliyoruz. Deneyimlerimize göre buluta geçişle ilgili stratejiler genellikle 5 aşamalı bir yaklaşımı takip ediyor:

Geçiş Süreci

1. Aşama: Geçiş Hazırlığı ve İş Planlama

Bu aşamada, doğru hedefleri belirler ve yararlanabileceğiniz avantaj türleri hakkında bir fikir edinmeye başlarsınız. Bu süreç, biraz temel deneyim edinilmesi ve geçiş için ticari açıdan ön gerekçelerin belirlenmesi ile başlar. Bunun için hedeflerinizin yanı sıra mevcut uygulamalarınızın yaşı ve mimarisiyle birlikte kısıtlamalarını hesaba katmanız gerekir. Bu alanda deneyimli olan RISC Networks, Atadata, Cloudamize, TSOLogic ve Apptio gibi çözüm ortaklarımız var.

2. Aşama: Portföy Keşfi ve Planlama

Bir sonraki aşamada BT portföyünüzü, uygulamalar arasındaki bağımlılıkları anlamanız ve ticari hedeflerinize ulaşmak için ne tür geçiş stratejileri uygulamanız gerekeceğini düşünmeye başlamanız gerekir. Portföy keşfi ve geçiş yaklaşımı adımlarını tamamladığınızda ticari gerekçelerinizi tam olarak ortaya koymaya hazır olursunuz. BT portföyünüzü anlama konusunda yardıma gereksinim duyarsanız RISC Networks, Cloudamize ve Atadata gibi çözüm ortaklarıyla çalışabileceğiniz gibi AWS Application Discovery Service'ı da kullanabilirsiniz.

3. ve 4. Aşama: Uygulamayı Tasarlama, Geçirme ve Doğrulama

Odağınızın portföy düzeyinden tek tek uygulama düzeyine kaydığı bu noktada her bir uygulamayı tasarlar, geçirir ve doğrularsınız. Her uygulama, altı yaygın uygulama stratejisinden (“6 R”) birine göre tasarlanır, geçirilir ve doğrulanır. Birkaç uygulamayı geçirerek temel düzeyde deneyim edindikten ve kurumun izleyebileceği bir plan hazırladıktan sonra sıra, geçişi hızlandırmaya ve doğru ölçeğe ulaşmaya gelir. CloudVelox, Atadata, Racemi ve Attuinity gibi çözüm ortaklarının yanı sıra AWS Server Migration Service (SMS), AWS Database Migration Service (DMS) ve CloudEndure Migration çözümlerinden yardım alabilirsiniz.

5. Aşama: İşletme

Uygulamalar geçirildikçe yeni temelinizi yineler, eski sistemleri kapatır ve sürekli olarak modern bir işletim modeline doğru yineleme gerçekleştirirsiniz. İşletim modeliniz, daha fazla uygulama geçirdikçe durmaksızın gelişen bir kişi, süreç ve teknoloji yumağına dönüşür. Daha fazla kaynağı buluta geçirirken işletim modelinizi yinelemeye devam etmenize yardımcı olabilecek AppDynamics, NewRelic ve Dynatrace gibi çözüm ortaklarımız vardır.

Kurumlar genellikle bir uygulamayı nasıl geçireceklerini geçiş sürecinin 2. Aşamasında düşünmeye başlar. Ortamınızda nelerin olduğunu ve her bir uygulama için geçiş stratejisini bu aşamada belirlersiniz. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan altı yaklaşım, yaygın olarak kullanılan geçiş stratejileridir ve Gartner'ın 2011'de ana hatlarıyla açıkladığı “5 R” modelini temel alır.

Portföyünüzün belirli kısımları için en uygun geçiş stratejisinin hangisi olacağına ilişkin bütünlüklü bir anlayış düzeyine ulaşmanız gerekir. Ayrıca altı stratejiden biri belirli bir portföydeki belirli uygulamaların geçirilmesi için en uygun stratejiyken, aynı portföydeki farklı uygulamaların geçirilmesi için başka bir stratejinin daha iyi olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir.

Uygulama Geçiş Stratejileri

1. Yeniden barındırma (“lift and shift”)

Kurumun geçişi hızla uygulamak ve bir iş gerekçesini karşılamak için ölçeklendirme uygulamak istediği büyük bir eski kaynak geçirme senaryosunda çoğu uygulamanın yeniden barındırıldığını gözlemliyoruz. Çoğu yeniden barındırma işlemi AWS SMS gibi araçlarla otomatikleştirilebilse de eski sistemlerinizi bulutta nasıl uygulayacağınızı öğrendikçe bunu manuel olarak yapmayı tercih edebilirsiniz.

Ayrıca uygulamalar bulutta çalışmaya başladıktan sonra bunların mimarisini yeniden tasarlamanın daha kolay olduğunu görebilirsiniz. Bu, kısmen kurumunuz bunu yapmak için daha iyi beceriler edindiği, kısmen de asıl zor olan uygulamayı, verileri ve trafiği geçirme aşaması tamamlandığı içindir.

2. Platform değiştirme (“lift, tinker and shift”)

Bu strateji, uygulamanın temel mimarisini değiştirmeden bazı somut avantajlar elde etmek amacıyla birkaç bulut optimizasyonu yapılmasını öngörür. Örneğin, Amazon Relational Database Service (RDS) gibi yönetilen bir ilişkisel veritabanı hizmetine geçirerek veritabanı bulut sunucularını yönetmeye harcadığınız süreyi azaltmak ya da uygulamanızı AWS Elastic Beanstalk gibi tam olarak yönetilen bir platforma geçirmek istiyor olabilirsiniz.

3. Yeniden satın alma (“drop and shop”)

Bu strateji farklı bir ürüne geçme kararıdır ve muhtemelen kurumunuzun kullanmakta olduğu lisanslama modelini değiştirmeye açık olduğu anlamına gelir. Bu strateji, kolayca daha yeni sürümlere yükseltilebilecek iş yükleri için, özellik kümesinin yükseltilmesini ve daha sorunsuz bir uygulama sürecini mümkün kılabilir.

4. Yeniden düzenleme / Mimariyi yeniden tasarlama

Bu stratejinin arkasında, genellikle uygulamanın mevcut ortamında başka türlü elde edilmesi zor olacak daha fazla özellik, ölçek veya performansa yönelik güçlü bir iş gereksiniminin olması yatar. Kurumunuz hizmet odaklı bir mimariye (SOA) geçerek çevikliği güçlendirmek veya iş sürekliliğini iyileştirmek istiyorsa bu strateji çoğunlukla en pahalı çözüm olsa da takip edilmeye değer olabilir.

5. Kullanımdan kaldırma

Artık yararlı olmayan ve kapatılabilecek BT varlıklarının tespit edilmesi, iş gerekçelerinizin güçlendirilmesine ve dikkatinizi yaygın olarak kullanılan kaynakların bakımına yöneltmenize yardımcı olur.

6. Koruma

Geçirmeye hazır olmadığınız ve şirket içinde tutmayı daha makul bulduğunuz bazı uygulamalar olduğu veya kısa bir süre önce yükseltilmiş bir uygulamaya öncelik vermeye ve bunda yeniden değişiklik yapmaya hazır olmadığınız için BT portföyünüzün belirli kısımlarını korumak isteyebilirsiniz.


Uygulamalarınızı geçirme sürecini otomatikleştirmenize yardımcı olabilecek çeşitli araçlar vardır:

AWS Direct Connect
Amazon Kinesis Firehose

AWS Migration Hub, birden çok AWS ve çözüm ortağı çözümünde uygulama geçişlerinin ilerleme durumunu tek bir yerden izlemeye olanak sağlar. Migration Hub'ı kullanarak gereksinimlerinize en uygun AWS ve çözüm ortağı geçiş araçlarını seçebilmenizin yanı sıra uygulama portföyünüzdeki geçişlerin durumuna görünürlük kazandırabilirsiniz. Migration Hub, geçiş için hangi araçların kullanıldığından bağımsız olarak tek tek uygulamalar için önemli ölçümler ve ilerleme durumu bilgileri de sağlar.

AWS Direct Connect

TSO Logic, doğru boyut ve maliyet işlemi için veri destekli doğru öneriler sunar. Tahmine dayalı analizlerimiz; ortamınız, bulut seçenekleriniz ve fiyatlarınız değişse bile her uygulamayı her zaman en iyi yerde, doğru yazılım ve en düşük sahip olma maliyeti ile çalıştırdığınızdan emin olmak için sürekli olarak öngörüler sağlar.  TSO Logic, geçiş planınızı hızlandırmak için net bir iş gerekçesi oluşturmanıza yardımcı olur.  

AWS Application Discovery Service, şirket içi veri merkezleri hakkında bilgi toplayarak geçiş projelerini planlamanıza yardımcı olur. Veri merkezi geçişlerinin planlanması, genellikle birbirine temelden bağımlı olan binlerce iş yükünün hesaba katılmasını gerektirebilir. AWS Application Discovery Service, iş yüklerinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için sunucularınızdan yapılandırma, kullanım ve davranış verilerini toplayıp sunar.

AWS Server Migration Service
AWS Database Migration Service
VMWare Cloud on AWS

AWS Server Migration Service (SMS), binlerce şirket içi iş yükünü AWS'ye geçirmenizi daha kolay ve hızlı hale getiren aracısız bir hizmettir. AWS SMS, canlı sunucu birimlerinin kademeli olarak çoğaltılmasını otomatikleştirmenize, planlamanıza ve izlemenize imkan tanıyarak büyük ölçekli sunucu geçiş işlemlerini koordine etmenizi kolaylaştırır.

 

 

AWS Server Migration Service

CloudEndure Migration, uygulamaların fiziksel, sanal ve bulut tabanlı altyapılardan AWS’ye geçişini basitleştirir, hızlandırır ve otomatik hale getirir. CloudEndure Migration, desteklenen işletim sistemlerinde çalışan tüm uygulamaları otomatik olarak dönüştürür ve uyumluluk sorunları yaşanmadan AWS’de tam işlevsellik sağlar. Bu replikasyon işlemi sırasında uygulamalarınız kesinti veya performans kaybı olmadan kaynakta çalışmaya devam eder. Minimum bir geçiş süresinin ardından, geçiş işlemi tamamlanan sunucularınız AWS’de yerel olarak çalışmaya başlar.

AWS Database Migration Service, veritabanlarını kolay ve güvenli bir şekilde AWS'ye geçirmenize yardımcı olur. Kaynak veritabanı geçiş sırasında tamamen işlevsel kalır ve bu sayede veritabanını kullanan uygulamaların kesinti süresi en aza indirilir. AWS Database Migration Service en çok kullanılan ticari ve açık kaynak veritabanlarıyla çift yönlü geçiş gerçekleştirebilir.

AWS ve VMware'in beraber geliştirdiği bir entegre bulut hizmeti olan VMware Cloud on AWS, kurumların şirket içi VMware vSphere tabanlı ortamlarını yeni nesil Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bare metal altyapısı üzerinde çalışan AWS Cloud'a sorunsuz bir şekilde geçirmesini ve genişletmesini sağlayan yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli ve yenilikçi bir hizmettir.  VMware Cloud on AWS, şirket içi vSphere tabanlı iş yüklerini genel buluta geçirmek, veri merkezi kapasitelerini birleştirmek ve genişletmek, ayrıca olağanüstü durum kurtarma çözümlerini optimize etmek, kolaylaştırmak ve modernize etmek isteyen kurumsal BT altyapısına ve operasyonlarına sahip kuruluşlar için idealdir.  VMware Cloud on AWS küresel olarak VMware ve çözüm ortakları tarafından sağlanmakta, satılmakta ve desteklenmektedir.

S3 Transfer Acceleration

Amazon S3 Transfer Acceleration, Amazon S3'e doğru olan genel internet aktarımlarını hızlandırır. Mesafeden veya değişken internet durumundan bağımsız olarak kullanabileceğiniz bant genişliğini maksimum düzeye çıkarabilirsiniz ve özel istemci ya da tescilli ağ protokolleri gerekmez. S3 klasörünüzle kullandığınız uç noktayı değiştirmeniz yeterlidir, hızlandırma otomatik olarak uygulanır.

AWS Snowball

AWS Snowball, güvenli cihazlar kullanarak AWS Cloud'un içine ve dışına büyük miktarda veri aktaran petabayt ölçeğinde bir veri aktarma hizmetidir. Snowball; yüksek ağ maliyetleri, uzun aktarım süreleri ve güvenlik endişeleri gibi büyük ölçekli veri aktarımlarıyla ilgili yaygın olarak karşılaşılan zorlukları giderir.

AWS Snowmobile

AWS Snowmobile, çok büyük miktardaki verileri AWS'ye aktarmak için kullanılan eksabayt ölçeğinde bir veri aktarım hizmetidir. Yaklaşık 14 metre uzunluğunda, sağlamlaştırılmış nakliye konteyneri olan ve tır ile taşınan bir Snowmobile ile 100 petabayta kadar veri aktarabilirsiniz. Snowmobile video kitaplıkları, görüntü depoları ve hatta bir veri merkezinin tamamı gibi çok büyük ölçekli verilerin buluta taşınmasını kolaylaştırır.

AWS Direct Connect
Amazon Kinesis Firehose

AWS Direct Connect, ağınız ile AWS Direct Connect konumlarından biri arasında tahsis edilmiş bir ağ bağlantısı kurmanıza olanak sağlar. Bu tahsis edilmiş bağlantı, sektör standardı 802.1q VLAN'ları kullanılarak birden fazla sanal arabirime bölünebilir. Böylece bir yandan genel ve özel ortamlar arasındaki ağ ayrımını korurken diğer yandan genel IP adres alanı kullanan Amazon S3'te depolanan nesneler gibi genel kaynaklara ve özel IP alanı kullanan bir Amazon Virtual Private Cloud (VPC) içinde çalışan Amazon EC2 bulut sunucuları gibi özel kaynaklara erişmek için aynı bağlantıyı kullanabilirsiniz. Değişen gereksinimlerinizi karşılamak için istendiği zaman sanal arabirimler yeniden yapılandırılabilir.

Amazon Kinesis Firehose, akış verilerini AWS'ye yüklemenin en kolay yoludur. Bu hizmet akış verilerini yakalayıp otomatik olarak Amazon S3 ve Amazon Redshift’e yükleyebilir, kullanmakta olduğunuz iş zekası araçları ve panolarıyla neredeyse gerçek zamanlı analiz çalışmaları gerçekleştirmenizi sağlayabilir. Verilerinizin aktarım hızıyla eşleşecek şekilde otomatik olarak ölçeklendirilen, tam olarak yönetilen bir hizmettir ve sürekli yönetim gerektirmez. Ayrıca, verileri yüklemeden önce toplayabilir, sıkıştırabilir ve şifreleyebilir. Bu sayede, hedefte kullanılan depolama miktarını en aza indirir ve güvenliği artırır. AWS Management Console'dan kolayca bir Firehose teslim akışı oluşturabilir, bunu birkaç tıklamayla yapılandırabilir ve yalnızca birkaç dakikada yüz binlerce veri kaynağından sürekli olarak AWS'ye yüklenmek üzere akışa veri göndermeye başlayabilirsiniz.

Bazı büyük şirketler, 600'e kadar satıcıdan edinilmiş 2.000 uygulamalık bir portföyü taşıyor. Bu süreç boyunca şirketler, sözleşmeleri ayrıntılı olarak incelemeye ve mevcut yazılımları taşıma haklarını değerlendirmeye sayısız saat, hafta ve ay harcıyor.

AWS Marketplace, geçişlerin daha hızlı ve daha kolay hale gelmesi için müşterilere 1.100'den fazla teknoloji çözüm ortağımız tarafından sağlanan 3.500'den fazla yazılım kalemi arasından seçim yapma imkanı sunuyor. Marketplace'te müşterilerin Güvenlik, Ağ, Depolama, BI ve Veritabanı gibi alanlarda zaten sahip olabileceği ürünlerin hızla tedarik edilmesini ve ölçümlü dağıtımını mümkün kılan 400'ün üzerinde kendi lisansını getir (KLG) teklifi vardır.

AWS Marketplace'i Keşfedin

AWS Marketplace

AWS Migration Acceleration Program (MAP), bir geçiş yolculuğuna çıkmayı planlayan kurumların mevcut iş yüklerini Amazon Web Services'a geçirerek bu iş avantajlarının birçoğundan yararlanmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Eski kaynak geçişlerinin metodolojik bir biçimde yürütülmesine yönelik bir metodolojinin yanı sıra yaygın geçiş senaryolarının otomatikleştirilip hızlandırılmasına yönelik güçlü bir dizi araç içerir.

AWS Migration Acceleration Program hakkında daha fazla bilgi edinin »

AWS MAP
AWS CAF

Sayısız müşteri etkileşiminden çıkardığımız derinlikli derslerden yola çıkarak, kurumların bulutu hayata geçirme yolculukları için verimli ve etkili bir plan geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF) hizmetini oluşturduk. Framework'te önerilen yönergeler ve en iyi uygulamalar, şirketlerin kurum genelinde BT yaşam döngüsünün tamamına yönelik kapsamlı bir bulut bilişim yaklaşımı belirlemesine yardımcı olabilir. AWS CAF, en üst düzeyde bakıldığında rehberlik kaynaklarını altı odak başlığı altında düzenler. Bu odak başlıklarını Perspektifler olarak tanımlıyoruz.

Genel olarak İş, Kişiler ve Yönetim Perspektifleri işletme özelliklerine odaklanırken Platform, Güvenlik ve Operasyon Perspektifleri teknik özelliklere odaklanır. Bir kurum, geçerli BT ortamı ile geleceğin bulut ortamı arasındaki beceri ve süreç boşluklarını tespit ederek bu boşlukların doldurulmasına yönelik bir eylem planı oluşturabilir.

AWS CAF'ye Genel Bakış teknik incelemesini indirin »

AWS'ye geçen kurumlar uzmanlığa, araçlara ve işletme ile BT stratejisinin uyumlu olmasına gereksinim duyar. Birçok kurum çözüm ortaklarıyla çalışarak geçiş ve sonuçlara ulaşma süreçlerini hızlandırabilir. AWS Çözüm Ortağı Yetkinlik Programı, müşterilerin AWS hizmetlerini kullanmasına yardımcı olabileceğini kanıtlamış iş ortaklarını doğrular.

AWS·Geçiş Yetkinliği Çözüm Ortakları, işletmelerin keşif, planlama, geçiş ve operasyonlar dahil olmak üzere karmaşık geçiş projelerinin tüm boyutlarını göz önünde bulundurarak uygulamaları ve eski altyapıyı AWS'ye geçirmesine yardımcı olan çözümler sağlar veya bu konuda geniş bir deneyime sahiptir.

AWS Geçiş Yetkinliği Çözüm Ortaklarımız hakkında daha fazla bilgi edinin »

AWS Çözüm Ortakları
AWS Profesyonel Hizmetleri

Buluta geçişin ne anlama geldiği konusunda derin bir anlayış düzeyine sahip olan AWS Profesyonel Hizmetleri ekibi, yüzlerce kurumsal müşterinin ve devlet kurumunun AWS'yi hayata geçirme sürecinin her aşamasında iş hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuştur. 20 ülkede faaliyet gösteren bu ekip, kurumunuzu desteklemek için gerekli küresel ölçeğe ve sektörel uzmanlığa sahiptir.

AWS Profesyonel Hizmetleri ekibimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Her başarılı geçişte görülen çeşitli ortak bileşenler olsa da en iyi yaklaşımın belirlenmesi için her duruma uygun bir çözüm yoktur. Kurumların BT portföylerini buluta geçirmesine yardımcı olarak edindiğimiz uzmanlık sonucunda, birçok müşterinin yararlı bulduğu en iyi uygulamaları ve stratejileri içeren bir e-Kitap hazırladık.

AWS'ye Geçiş e-Kitabını indirin »

AWS e-Kitabı
AWS Enterprise Collections Blogu

AWS Enterprise Collections blogu, bulut bilişimin kurumsal olarak hayata geçirilmesiyle ilgili bir dizi makaleden oluşur. Bu makaleler arasında en iyi uygulamalar, öneriler ve AWS liderleri ile AWS müşterilerinin bulut bilişim deneyimleri hakkında birinci ağızdan verdiği bilgiler yer almaktadır.

Hemen takip etmeye başlayın »

Bize ulaşın