Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Amazon CodeGuru Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 29 Haziran 2020

Bu Amazon Amazon CodeGuru Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), Amazon Amazon CodeGuru kullanımını düzenleyen bir politikadır ve Amazon Amazon CodeGuru kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde yalnızca söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Tanımlar

 • “Hizmet Kredisi” aşağıda belirtilen şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğimiz bir dolar alacağıdır.
 • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıkların Kullanılabilirliğinin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir Amazon CodeGuru SLA İstisnasının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
 • “Kullanılabilirlik”, Amazon CodeGuru tarafından işlenen ve Hatalarla sonuçlanmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
 • “Talep”, Amazon CodeGuru Belgelerinde listelenen bir Amazon CodeGuru API’sine yapılan bir arama demektir.
 • “Hata”, 5xx aralığında, örneğin 500 veya 503 gibi bir hata kodu yanıtı veren herhangi bir Taleptir.

Hizmet Taahhüdü

AWS, CodeGuru’yu herhangi bir aylık faturalama döngüsü sırasında her AWS bölgesi için bir Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). Amazon CodeGuru’nun Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, belirli bir AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesinin aşağıdaki tabloda belirtilen aralıkların içinde kalmış olduğu aylık faturalama döngüsü için geçerli Amazon CodeGuru API’si için sizin tarafınızdan ödenen aşağıdaki ücretlerin bir yüzdesi olarak hesaplanır:

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99’a eşit veya fazla

%10

%99,0’dan az

%25

%95’ten az

%100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki Amazon CodeGuru ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredilerini kullanılamazlığın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Hizmet Kredileri yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe CodeGuru’nun herhangi bir kullanılamazlığı, işlememesi veya bizim onu başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre Hizmet Kredileri almaktır (uygunsa).

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezinde bir vaka açarak talep göndermelisiniz. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

 1. konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;
 2. fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için o AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve
 3. talep ettiğiniz kesinti için hataları belgeleyen Talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu kredi talebinin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise kredi talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredileri düzenleyeceğiz. Kredi talebini ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredileri alma hakkından yoksun bırakacaktır.

Amazon CodeGuru SLA İstisnaları

Şunların neden olduğu şekilde Amazon CodeGuru’nun herhangi bir şekilde kullanıma hazır olmaması, askıya alınması veya feshedilmesi veya herhangi bir başka Amazon CodeGuru performans sorunu için Hizmet Taahhüdü geçerli değildir:

 1. herhangi bir mücbir sebep olayı veya İnternet erişimi veya Amazon CodeGuru’nun sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil bizim makul kontrolümüzün dışındaki etkenlerin neden olması;
 2. sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın kendi isteği ile herhangi bir eyleminden veya eylemsizliğinden ortaya çıkması (örneğin, sağlanan kapasitenin ölçeklendirilmesi, güvenlik gruplarının, VPC yapılandırmalarının veya kimlik bilgisi ayarlarının yanlış yapılandırılması, şifreleme anahtarlarının etkin olmaktan çıkarılması veya şifreleme anahtarlarının erişilemez duruma getirilmesi vb.);
 3. AWS Sitesindeki Amazon CodeGuru Belgelerinde açıklanan en iyi uygulamaları izlememenizden kaynaklanması;
 4. sizin donanımınızdan, girdilerinizden (kod ve operasyonel veriler dâhil), yazılımınızdan veya diğer teknolojilerinizden ve/veya üçüncü taraf donanımından, girdilerinden, yazılımından veya diğer teknolojilerinden (bizim doğrudan kontrolümüzde bulunan üçüncü taraf donanımı dışında) kaynaklanması veya
 5. sizin CodeGuru'yu kullanma hakkınızı bizim Sözleşmeye göre askıya almamız ve feshetmemizdolayısıyla ortaya çıkması (toplu olarak " Amazon CodeGuru SLA İstisnaları").

Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında açıkça kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.