Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ile son güncellenmiş İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki hâlinde (çeviri gecikmeleri yüzünden gerçekleşenler dâhil) İngilizce sürüm geçerli olacaktır.

Amazon DataZone Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 2 Ekim 2023

Bu Amazon DataZone Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”), Amazon DataZone (“DataZone”) kullanımını düzenleyen bir politikadır ve DataZone kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ile AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenlemek üzere bizimle yapılan bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında çelişki olması hâlinde söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama burada tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

 AWS, DataZone’u herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca her AWS bölgesi için en az %99,9 Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). DataZone’un Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, belirli bir AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesinin aşağıdaki tabloda belirtilen aralıkların içinde kalmış olduğu aylık faturalama döngüsü için geçerli AWS bölgesinde etkilenen DataZone için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak hesaplanır:  

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0'dan az ancak %95,0'e eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az

%100

Hizmet Kredilerini, yalnızca ödemeniz gereken gelecekteki DataZone ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre, Hizmet Kredisini, Kullanılabilirlik eksikliğinin gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Hizmet Kredileri yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, DataZone’un herhangi bir kullanılamazlığı, işlememesi veya bizim onu başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın koşullarına göre Hizmet Kredileri (uygunsa) almaktır.  

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredisi almak için AWS Destek Merkezi'nde destek talebi oluşturarak istekte bulunmalısınız. Kredi talebinin uygun olması için, olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar tarafımızdan alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:
1. Konu satırında "SLA Kredisi Talebi" kelimeleri;
2. Hizmet Kredisi talep ettiğiniz faturalama döngüsü ve AWS bölgeleri ile birlikte faturalama döngüsü kapsamında söz konusu AWS bölgeleri için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve faturalama döngüsü boyunca o AWS bölgelerinde kullanılabilirliğin %100'den az olduğu her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlik oranları;
3. Belirttiğiniz kesinti için hataları belgeleyen Talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).
Söz konusu kredi talebindeki Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi'nin tarafımızdan doğrulanması ve Hizmet Taahhüdü'nden az olması durumunda, kredi talebinizin gerçekleştiği ayı izleyen bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi veririz. Kredi talebini ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredileri alma hakkından yoksun bırakacaktır.

DataZone SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, DataZone’un kullanılamaması, askıya alınması veya feshedilmesi hâlinde veya başka bir DataZone performans sorunu aşağıdakilerden kaynaklandığı takdirde geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebep veya İnternet erişimi veya DataZone’un sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere kontrolümüz dışındaki etkenlerden kaynaklanan; (ii) tarafınızdan yapılan herhangi bir gönüllü eylemden veya eylemsizlikten kaynaklanan; (iii) AWS Sitesindeki DataZone Kullanıcı Kılavuzunda açıklanan önerilere uymamanızdan kaynaklanan; (iv) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknolojinizden kaynaklanan veya (v) Sözleşmeye uygun olarak DataZone’u kullanma hakkınızı askıya almamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan (toplu olarak “DataZone SLA İstisnaları”). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında açıkça kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.  

Tanımlar

  • “Kullanılabilirlik”, DataZone tarafından işlenen ve Hatalarla başarısız kalmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • “Hata”, 500 veya 503 hata kodunu geri döndüren herhangi bir İstektir.
  • Verili bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık bir fatura döngüsü için, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir DataZone SLA İstisnasının sonucu olan çalışmama süresini hariç tutar.
  • Bir “Talep”, DataZone kaynakları için bir web sitesi sayfası yüklemesidir (konsol veya veri portalı) veya DataZone API lerinin yürütülmesidir.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğimiz dolar alacağıdır.