Elastic Load Balancing

Uygulamalarınızın ölçeklenebilirliğini iyileştirmek için ağ trafiğini dağıtın

Elastic Load Balancing, gelen uygulama trafiğini otomatik olarak Amazon EC2 bulut sunucuları, container'lar, IP adresleri, Lambda işlevleri ve sanal cihazlar gibi birden çok hedefe dağıtır. Uygulamanızın tek bir Erişilebilirlik Alanındaki veya birden çok Erişilebilirlik Alanındaki değişkenlik gösteren trafik yükünü işleyebilir. Elastic Load Balancing, tamamı uygulamalarınızın hata toleranslı olması için gerekli olan yüksek erişilebilirlik, otomatik ölçeklendirme ve güçlü güvenlik özelliklerine sahip dört tür yük dengeleyici sunar.

AWS re:Invent 2019: Farklı iş yükleri için Elastic Load Balancing’den en iyi şekilde yararlanın (53:59)

Application Load Balancer


İdeal kullanım alanı HTTP veya HTTPS trafiğinin yükünü dengelemek olan Application Load Balancer, mikro hizmetler ve container'lar dâhil olmak üzere modern uygulama mimarilerinin teslimine yönelik gelişmiş istek yönlendirme olanağı sağlar. Application Load Balancer, isteklerin içeriğine göre Amazon VPC içindeki hedeflere trafiği yönlendirir.

Daha fazla bilgi edinin 

Network Load Balancer


Network Load Balancer, çok yüksek performansın gerekli olduğu İletim Denetimi Protokolü (TCP), Kullanıcı Veri Birimi Protokolü (UDP) ve Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS) trafiğinin yükünü dengelemek için idealdir. Network Load Balancer, trafiği Amazon VPC içerisinde hedeflere yönlendirir ve son derece düşük bir gecikme süresini koruyarak saniyede milyonlarca isteği işleyebilir.

Daha fazla bilgi edinin 

Gateway Load Balancer


Gateway Load Balancer, dağıtımı, ölçeklendirmeyi ve üçüncü sınıf sanal ağ gereçlerini yürütmeyi kolaylaştırır. Üçüncü taraf gereçlerinin filoları için yük dengeleme ve otomatik ölçeklendirme sağlayan Gateway Load Balancer trafiğin kaynağı ve varış noktasına karşı şeffaftır. Bu özellik, güvenlik, ağ analizi ve diğer kullanım örnekleri için üçüncü taraf gereçlerle çalışma konusunda onu çok uygun yapar.

Daha fazla bilgi edinin 

Classic Load Balancer


Classic Load Balancer, birden çok Amazon EC2 bulut sunucusunda temel yük dengeleme özellikleri sağlar ve hem istek hem de bağlantı düzeyinde çalışır. Classic Load Balancer, EC2-Classic ağında oluşturulmuş uygulamalara yöneliktir.

Daha fazla bilgi edinin 

Avantajlar

Yüksek erişilebilirlik ve esneklik

Elastic Load Balancing, Küresel Sunucu Yük Dengelemesine (GSLB) ihtiyaç duymadan uygulamalarınızı bir bölgede erişilebilir tutmak için AZ’ler gibi hata sınırlarına karşı temel bir farkındalığı ile AWS ağının bir parçasıdır. Ayrıca ELB, tamamen yönetilen bir hizmettir, bu da yük dengeleyici filoları yüklemek yerine uygulamaları teslim etmeye odaklanabileceğiniz anlamına gelmektedir. Kapasite, temel uygulama sunucularının kullanımına göre otomatik olarak eklenir ve silinir.

Güvenlik

Elastic Load Balancing, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) ile birlikte çalışarak entegre sertifika yönetimi, kullanıcı kimlik doğrulaması ve SSL/TLS şifrelerini çözme dâhil olmak üzere güçlü güvenlik özellikleri sağlar. Bu iki hizmeti birlikte kullanarak TLS ayarlarını merkezi olarak yönetme ve CPU kullanımı yoğun iş yüklerini uygulamanızdan boşaltma esnekliğine sahip olabilirsiniz. Ayrıca ALB, AWS WAF ile entegrasyonu destekleyerek kötü niyetli kişiler uygulamaya ulaşamadan bir seviye koruma ekler. Dahası, S2N ve HTTP Guardian, HTTP tabanlı saldırı potansiyelini azaltmak için Açık Kaynaklı çözümler olarak geliştirilmişlerdir.

Özellik genişliği

Elastic Load Balancing, tüm boyuttan işlerin ihtiyaç duyduğu genişlikte özellikler sunar ve bunları AWS temelli bir deneyimde sunar. Elastic Load Balancing, HTTP/2, gRPC, TLS yük boşaltma, gelişmiş kural tabanlı yönlendirme ve bir ingress controller’i olarak container hizmetleri ile entegrasyon dâhil olmak üzere container tabanlı iş yüklerinde ihtiyaç duyulan özellikler için destek içerir. ALB, Lambda işlevleri çağırabilmeleri ve diğer çözümlere bağımlılıklarını kaldırabilmek için müşterilerine temel HTTP uç noktası sunar. Dahası, Gateway Load Balancer, üçüncü taraf gereç filoları aracılığıyla trafiği yönlendirmek için bir ağ geçidi oluşturur.

Güçlü izleme ve görünürlük

Elastic Load Balancing, uygulamalarınızın sağlığını ve bunların performansını Amazon CloudWatch ölçümleri, günlük kaydı ve istek takibi ile gerçek zamanlı olarak izlemenize imkân tanır. Bu, uygulamalarınızın davranışlarını daha görünür hale getirerek uygulama yığınınızdaki sorunları ortaya çıkarmanıza ve performans darboğazlarını belirlemenize imkân tanır. ELB, Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA) uygulamasıyla uyum için yardımcı olur.

Entegrasyon ve küresel erişim

Temel AWS hizmeti olarak ELB; EC2, ECS/EKS, Global Accelerator ve AWS CloudFormation ve AWS Faturalandırma gibi operasyonel araçlar gibi diğer AWS hizmetleri ile sıkıca entegredir. Amazonda Küresel Altyapı ve AWS Outposts ve şirket içi hedef desteği ile müşteri veri merkezleri boyunca ELB, AWS iş yüklerinizi yürüttüğünüz her yerde mevcuttur.

Kullanım örnekleri

AWS'ye Geçiş

ELB, AWS’ye geçişiniz için kritik yük dengeleme özelliklerini destekler. ELB, hem geleneksel hem de kapasite planlamada tahmin işini ortadan kaldıran otomatik ölçeklendirmeye sahip bulut temelli uygulamaların yükünü dengelemek için iyi bir pozisyondadır. ELB’yi yapılandırması ve kullanması kolaydır bu da geçiş deneyiminizi kolay hale getirir. ELB’nin yönetilen deneyimi, yük dengeleyicilerini yapılandırmak yerine başarılı bir geçişin en kritik kısmına odaklanabileceğiniz anlamına gelir bu da uygulamaların geçişini sağlamaktır. Ayrıca ELB, Terraform ve Ansible gibi aşina olduğunuz genel yönetim araçları ile iyi şekilde entegre olur.

Uygulamaları sunucusuz ve container’lar ile modernleştirme

Kuruluşların, modüler mimari modelleri ve sunucusuz operasyonel modeller ve çevik geliştirici işlemleri ile uygulamaları hiç olmadığı kadar hızlı oluşturmaları gerekmektedir. ELB, müşteri müdahalesi olmadan yalnızca kullanım için ücretlendirirken ölçeklendirerek bu modern uygulamalara ve değişen yüklerine adapte olur. Lambda kullanarak sunucusuz uygulamalar oluşturan müşteriler, karmaşık yapılandırmalara ihtiyaç kalmadan veya API ağ geçidi kullanmadan temel HTTP tabanlı uç nokta sağlamak için ALB’den yararlanabilir. Ayrıca ELB, Kubernetes kullanarak container’lar ve container düzenlemesi için destek içererek istemciler ve uygulamalar arasında yük dengeleme sağlamanın yanı sıra hizmetten hizmete iletişim sağlar.

Hibrit bulut oluşturma

Elastic Load Balancing, tek bir yük dengeleyiciyi kullanarak hem AWS'deki hem de şirket içindeki kaynaklarda yük dengeleme olanağı tanır. Bunu, tüm kaynaklarınızı tek hedef grubuna kaydederek ve hedef grubu bir yük dengeleyici ile ilişkilendirerek başarabilirsiniz. Alternatif olarak, biri AWS'ye diğeri şirket içi kaynaklara yönelik iki yük dengeleyici arasında AWS'de ve şirket içi kaynaklarda DNS tabanlı, ağırlıklı yük dengeleme kullanabilirsiniz.

Üçüncü taraf sanal gereçleri ölçeklendirme

Buluta geçiş yaparken bazı müşteriler, mevcut gereçlerini ve bu gereçler etrafında oluşturdukları yetenekler ve işlemleri tutmak isterler. Gateway Load Balancer kullanarak müşteriler, bulutta çalışmanın verdiği ölçek ve esneklikten faydalanırken tercih ettikleri satıcılardan gereçler dağıtırlar.

Müşteriler

Adobe
Snapchat
DataDog
Zillow
Verizon
Lyft

Blog gönderileri ve makaleler

Tarih
  • Tarih
1
New – Advanced Request Routing for AWS Application Load Balancers
Hazırlayan: Jeff Barr 
 
27 Mart 2019

Elastic Load Balancing’deki Yenilikler

Tarih
  • Tarih
1
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Elastic Load Balancing hakkında daha fazla bilgi edinin

Özellik sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanımı için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Console’da Elastic Load Balancing’i kullanmaya başlayın.

Oturum Açın