Genel

S: Amazon Omics nedir?

Amazon Omics, sağlık ve yaşam bilimleri kuruluşlarının ve yazılım ortaklarının genomik, transkriptomik ve diğer omik verileri depolamasına, sorgulamasına ve analiz etmesine yardımcı olan ve ardından sağlığı iyileştirmek için bu verilerden öngörüler üreten amaca yönelik bir hizmettir. Büyük ölçekli analizleri ve iş birliğine dayalı araştırmaları destekler.

S: Amazon Omics, verimliliğe nasıl katkı sağlar?

Amazon Omics, araştırmaya ve inovasyona daha fazla zaman ayırabilmeniz için omik verilerini hazırlama ve analiz etme amacıyla ölçeklenebilir iş akışları ve entegre araçlar sunar. Ayrıca temel altyapıyı otomatik olarak hazırlar ve ölçeklendirir. Amazon Omics, büyük ölçekli analizleri ve iş birliğine dayalı araştırmaları destekler.

S: Bu hizmet diğer AWS hizmetleriyle nasıl çalışır?

Amazon Omics, doğrudan Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) ortamındaki verileri veya Amazon Omics iş akışlarını kullanarak Amazon Omics depolama alanındaki verileri işleyebilir. Amazon S3'ten ham genomik dizi dosyaları, varyant çağrı biçimi dosyaları ve ek açıklama veri kümeleri gibi verileri biyoinformatik uyumlu Amazon Omics depolama ve analiz depolarına aktarabilirsiniz. Amazon Omics varyant ve ek açıklama depolarına erişimi AWS Lake Formation ile denetleyebilir, Amazon Athena ile verileri daha kolay sorgulayabilir ve Amazon HealthLake hizmetindeki tıbbi kayıtlar gibi farklı veri biçimleriyle daha kolay birleştirebilirsiniz. Ayrıca Amazon Athena ile verileri daha kolay sorgulayabilir ve Amazon HealthLake hizmetindeki tıbbi kayıtlar gibi farklı veri biçimleriyle daha kolay birleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra dönüştürülen verileri ileri düzey analiz için Amazon QuickSight hizmetinde kullanabilirsiniz. Amazon SageMaker'ı kullanarak çok noktalı ve çok modlu verilerinizi temel alan yeni makine öğrenimi algoritmaları oluşturabilir, eğitebilir ve dağıtabilirsiniz.

S: Amazon Omics hangi veri biçimlerini destekler?

Biri ham, biyolojik veriler; diğeri ise varyant ve ek açıklama verileri için olmak üzere iki tür veri depomuz var. Amazon Omics depolama alanı, FASTA biçimli referans genomları ve gzip uygulanmış FASTQ, BAM ve CRAM biçimindeki ham dizi dosyalarını içe aktarabilir. Amazon Omics analiz depoları, değişken veriler için (g)VCF biçimli dosyaları ve genomik ek açıklamalar için VCF, GFF ve TSV/CSV dosyalarını içe aktarabilir. Amazon Omics iş akışları, Amazon Omics depolama alanından veya Amazon S3'ten tanımlanmış iş akışı tanımınız ve araçlarınız tarafından desteklenen tüm verileri okuyabilir.

S: WDL veya Nextflow iş akışlarını açık kaynak altyapı uygulamaları yerine Amazon Omics iş akışlarıyla çalıştırma arasındaki farklar nelerdir?

Amazon Omics iş akışları, WDL 1.1 veya Nextflow 22.10.0 DSL2 belirtimleriyle uyumlu iş akışı tanımlarını destekler. Şu an için iş akışları tarafından başvurulan araçların OCI uyumlu kaplarda kapsüllenmesi ve Amazon Esnek Container Kayıt Defteri (ECR) içindeki özel bir kayıt defterinde saklanması gerekir. İş akışı tanımları belirli nihai çıktıları tanımlamalıdır. İş akışı çalıştırması tamamlandığında ara sonuçlar atılır. Şu an için iş akışı çalıştırmalarının veya görevlerinin önbelleğe alınması desteklenmemektedir.

Gizlilik ve Güvenlik

S: Amazon Omics ne tür bir güvenlik sunuyor?

Amazon Omics, HIPAA'ya uygundur. Amazon Omics kaynaklarına erişebilecek kişileri tanımlamak için öznitelik tabanlı erişim denetimlerini kullanabilirsiniz. Tüm kalıcı depolama alanları, müşteriler tarafından yönetilen anahtarları destekler. Amazon Omics analiz depolarında satır ve sütun izinleri de kullanılabilir. Amazon Omics API'leri AWS CloudTrail ve Amazon CloudWatch günlükleriyle entegre çalıştığından ayrıntılı veri kaynağı ve erişimi denetim izleri oluşturabilirsiniz.

S: Amazon Omics'i kullanmak için İş Ortağı Eki (BAA) gerekiyor mu?

Amazon Omics, HIPAA'ya uygun bir hizmettir. AWS'de korunan sağlık bilgileri (PHI) depoluyorsanız BAA sağlamanız gerekir. AWS Artifact kullanarak hızlı bir şekilde BAA oluşturabilirsiniz.