Aşağıdaki çeviri, yalnız bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır. Bu çeviri ve son güncellenen İngilizce sürüm arasında uyuşmazlık, tutarsızlık veya çelişki olması halinde (çeviri gecikmeleri nedeniyle olanlar dâhil) İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

Amazon Security Lake Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Son Güncelleme: 1 Haziran 2023

Bu Amazon Security Lake Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (“SLA”) Amazon Security Lake'in (“Security Lake”) kullanımını düzenleyen bir politikadır ve Security Lake kullanan her hesap için ayrı şekilde geçerlidir. Bu SLA’nın koşulları ve AWS Müşteri Sözleşmesinin veya Hizmetlerimizi kullanmanızı düzenleyen bizimle bir başka sözleşmenin (“Sözleşme”) koşulları arasında bir çelişki olması hâlinde söz konusu çelişki ölçüsünde bu SLA’nın hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Burada kullanılan ama tanımlanmayan büyük harfle başlayan terimler Sözleşmede verilen anlamlara sahip olacaktır.

Hizmet Taahhüdü

AWS, Security Lake’i aşağıda tabloda açıklandığı şekilde her AWS Bölgesi için, herhangi bir aylık faturalama döngüsü boyunca Aylık Çalışma Süresi Yüzdeleri ile kullanıma hazır tutmak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir (“Hizmet Taahhüdü”). Security Lake’in Hizmet Taahhüdünü karşılamaması hâlinde aşağıda açıklandığı gibi bir Hizmet Kredisi alma hakkınız olacaktır.

Hizmet Kredileri

Hizmet Kredileri, etkilenen AWS bölgesinde Security Lake için Hizmet Taahhüdünün karşılanmadığı aylık faturalama döngüsü için sizin tarafınızdan ödenen toplam ücretlerin bir yüzdesi olarak aşağıdaki plana göre hesaplanır.

Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi

Hizmet Kredisi Yüzdesi

%99,9’dan az ama %99,0’a eşit veya daha fazla

%10

%99,0’dan az ama %95,0’a eşit veya daha fazla

%25

%95,0’dan az

%100

Hizmet Kredilerini yalnızca diğer türlü ödemeniz gereken gelecekteki Security Lake ödemeleri için uygulayacağız. Kendi takdirimize göre Hizmet Kredisini Kullanılamazlığın gerçekleştiği faturalama döngüsü için ödeme yapmada kullandığınız kredi kartına düzenleyebiliriz. Hizmet Kredileri size herhangi bir para iadesi veya AWS’den bir başka ödeme alma hakkı vermez. Bir Hizmet Kredisi yalnız ilgili aylık faturalama döngüsü için kredi tutarı bir dolardan (1$ USD) fazla ise uygulanacak ve düzenlenecektir. Hizmet Kredileri bir başka hesaba devredilemez veya uygulanamaz. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Security Lake'in herhangi bir şekilde mevcut olmaması, işlememesi veya bizim onu başka türlü sağlamamamız karşısında sizin tek ve münhasır çareniz bu SLA’nın şartlarına göre bir Hizmet Kredisi (uygunluğa sahipse) almaktır.

Kredi Talebi ve Ödeme Prosedürleri

Hizmet Kredileri almak için AWS Destek Merkezinde bir istek açarak bir talep göndermeniz gerekir. Uygun olması için kredi talebinin bizim tarafımızdan olayın gerçekleşmesinden sonraki ikinci faturalama döngüsünün sonuna kadar alınmış olması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

i. konu satırında “SLA Kredi Talebi” kelimeleri;
ii. fatura dönemi ve Hizmet Kredisi talep ettiğiniz AWS bölgeleri ile birlikte fatura dönemi için o AWS bölgesi için Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ve fatura dönemi boyunca o AWS bölgesinde %100 Kullanılabilirlikten daha az olan her 5 dakikalık aralık için belirli tarihler, saatler ve Kullanılabilirlikler ve
iii. Security Lake için Hata(lar)ı belgeleyen ve talep ettiğiniz kesintiyi destekleyen talep günlükleriniz (bu günlüklerdeki gizli veya hassas bilgiler çıkarılmalı veya yerlerine yıldız işareti konmalıdır).

Söz konusu talebin Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi bizim tarafımızdan doğrulanırsa ve Hizmet Taahhüdünden az ise talebinizin gerçekleştiği ayın ardından bir faturalama döngüsü içinde size Hizmet Kredisi düzenleyeceğiz. Talebi ve diğer bilgileri yukarıda belirtildiği şekilde sağlamamanız, sizi Hizmet Kredisi alma hakkından yoksun bırakacaktır.

Security Lake SLA İstisnaları

Hizmet Taahhüdü, Security Lake'in kullanılamaması, askıya alınması veya sonlandırılması hâlinde veya başka bir Security Lake performans sorunu aşağıdakilerden kaynaklandığı takdirde geçerli değildir: (i) herhangi bir mücbir sebepten ya da İnternet erişimi veya Security Lake sınır noktasının ötesindeki ilgili sorunlar dâhil olmak üzere makul kontrolümüz dışındaki faktörlerden kaynaklanan; (ii) tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya eylemsizlikten kaynaklanan; (iii) AWS Sitesindeki Security Lake teknik belgelerinde tarif edilen yönerge ve en iyi uygulamalara uymamanızdan kaynaklanan; (iv) ekipmanınızdan, yazılımınızdan veya diğer teknolojinizden kaynaklanan veya (v) Sözleşmeye uygun olarak Security Lake kullanma hakkınızı askıya almamızdan veya feshetmemizden kaynaklanan (toplu olarak “Security Lake SLA İstisnaları”). Kullanılabilirlik bizim Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi hesaplamasında kullandıklarımızın dışında faktörlerden etkilenmişse kendi takdirimize göre bu faktörleri değerlendirerek bir Hizmet Kredisi düzenleyebiliriz.

Tanımlar

  • “Kullanılabilir” ve “Kullanılabilirlik”, Security Lake tarafından işlenip bir Hata ile başarısız kalmayan Taleplerin yüzdesi olarak her 5 dakikalık aralık için hesaplanır. Belirli bir 5 dakikalık aralıkta herhangi bir Talep iletmediyseniz, bu aralığın %100 kullanılabilir olduğu varsayılır.
  • Bir “Hata”, AWS Sitesinde Security Lake Yaygın Hatalarda açıklandığı gibi, 500 veya 503 hata kodunu veren herhangi bir Taleptir.
  • Belirli bir AWS bölgesi için “Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi”, aylık fatura döngüsünde tüm 5 dakikalık aralıklar için Kullanılabilirliğin ortalaması olarak hesaplanır. Aylık Çalışma Süresi Yüzdesi ölçümleri doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir Security Lake SLA İstisnasının sonucu olan Kullanılamazlığı hariç tutar.
  • Bir “Talep”, müşteri tarafından başlatılan ve AWS Sitesinde Security Lake API Referans Belgelerinde Security Lake tarafından desteklenmekte olarak özellikle listelenmiş olan türden bir işlemdir. Kuşkuya yer bırakmamak için, Talepler, başka ürünler veya hizmetler kapsamında listelenen işlemleri içermez.
  • “Hizmet Kredisi” yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan ve bizim uygun bir hesaba geri alacak olarak kaydedebileceğiniz dolar alacağıdır.