aws-quickstart-graphic

Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS

Quy trình triển khai tự động trên Đám mây AWS

Hướng dẫn bắt đầu nhanh là những quy trình triển khai tham chiếu tự động được các kiến trúc sư giải pháp của Amazon Web Services (AWS) và Đối tác AWS xây dựng. Hướng dẫn bắt đầu nhanh giúp bạn triển khai các công nghệ phổ biến trên AWS theo những phương pháp tốt nhất của AWS. Chỉ với vài bước, bạn có thể giảm thiểu hàng trăm thủ tục thủ công để có thể xây dựng và bắt đầu sử dụng môi trường của mình trong vòng vài phút.

 xem thêm

Để được hướng dẫn tự động hóa các tác vụ DevOps trên Đám mây AWS, xem blog Tích hợp & Tự động hóa.

Lần cập nhật gần đây nhất (mới nhất - cũ nhất)
  • Lần cập nhật gần đây nhất (mới nhất - cũ nhất)
  • Tên (A-Z)
  • Tên (Z-A)
1