aws-quickstart-graphic

Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS

Quy trình triển khai tự động, theo tiêu chuẩn vàng trên Đám mây AWS

Hướng dẫn bắt đầu nhanh là các quy trình triển khai tham khảo tự động được các kiến trúc sư về giải pháp Amazon Web Services và Đối tác AWS xây dựng. Hướng dẫn bắt đầu nhanh giúp bạn triển khai các công nghệ phổ biến trên AWS dựa trên các phương pháp hay nhất để đảm bảo tính bảo mật và khả năng sử dụng cao. Các công cụ tăng tốc này giúp cắt giảm hàng trăm quy trình thủ công xuống chỉ còn vài bước. Nhờ đó, bạn có thể nhanh chóng xây dựng môi trường sản xuất và bắt đầu sử dụng ngay.

Mỗi Hướng dẫn bắt đầu nhanh bao gồm các mẫu AWS CloudFormation giúp tự động hóa quá trình triển khai cùng một hướng dẫn mô tả kiến trúc và cung cấp các chỉ dẫn triển khai.

 xem thêm

Để biết các mẫu, kỹ thuật và mẹo xây dựng Hướng dẫn bắt đầu nhanh cũng như tự động hóa các tác vụ DevOps trên Đám mây AWS, hãy xem blog Cơ sở hạ tầng và Tự động hóa.

Bộ lọc
Bộ lọc
Bộ lọc
Lần cập nhật gần đây nhất (mới nhất - cũ nhất)
  • Lần cập nhật gần đây nhất (mới nhất - cũ nhất)
  • Tên (A-Z)
  • Tên (Z-A)
1