AI21 Labs ใน Amazon Bedrock

สร้างแอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้างที่เชื่อถือได้ด้วยโมเดลพื้นฐานจาก AI21 Labs

ประโยชน์

แก้ปัญหางานทางธุรกิจหลักด้วยโมเดลที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างข้อความ การสรุปเอกสารที่มีความยาว และการตอบคำถาม
เลือกระหว่างโมเดล Jamba-Instruct, Jurassic-2 Mid และ Jurassic-2 Ultra ตามความซับซ้อนของงานคุณ ความต้องการความยาวบริบท และข้อควรพิจารณา
เปลี่ยนจากการเป็นต้นแบบไปสู่การผลิตโดยใช้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาปนิกโซลูชัน AI21 และผู้บริหารบัญชี

พบกับ AI21 Labs

AI21 Labs เชี่ยวชาญในการพัฒนา FM ขั้นสูงและระบบ AI ที่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ช่วยสร้างในการผลิตได้ ด้วยโมเดลดังกล่าว AI21 Labs มุ่งหวังที่จะจัดเตรียมธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างโซลูชัน AI ที่ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจน การตัดสินใจอย่างมั่นใจ และนวัตกรรมที่ไร้ข้อจำกัด ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เติบโตในยุคของปัญญาประดิษฐ์

ภาพ: AI ใหม่สำหรับองค์กร

กรณีใช้งาน

สรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารที่มีความซับซ้อนและยืดยาว เช่น รายงานของบริษัทและการวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนสร้างเอกสารข้อกำหนดที่มีการจัดทำรูปแบบเอาไว้แล้ว และพร้อมที่จะแบ่งปันกับผู้มีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สร้างคำอธิบายของผลิตภัณฑ์และเนื้อหาทางการตลาดที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพคอนเวอร์ชันได้ในทุกระดับ ซึ่งทั้งหมดนี้เขียนขึ้นโดยมีน้ำเสียง ความยาว และสไตล์ที่เป็นของแบรนด์ของคุณ

ตอบคำถามของลูกค้าด้วยภาษาที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติโดยอิงจากเอกสาร นโยบาย และเอกสารข้อมูล

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำให้ทีมต่าง ๆ สามารถค้นหาคำตอบที่ผ่านการสังเคราะห์และมีเหตุผลจากเอกสารหรือนโยบายที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ

เวอร์ชันโมเดล

Jamba-Instruct

โมเดล Jamba ของ AI21 ซึ่งเป็นตัวแปลงข้อมูล SSM แบบไฮบริด ได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพที่เหมาะสมที่สุด ทำให้ Jamba-Instruct เป็นตัวเลือกเชิงพาณิชย์ที่เชื่อถือได้

โทเค็นสูงสุด: 256,000

ภาษา: อังกฤษ

กรณีการใช้งานที่รองรับ: การปฏิบัติตามคำแนะนำ การสร้างข้อความ การสรุปเอกสาร การตอบคำถาม

รองรับการปรับแต่งอย่างละเอียด: ไม่

Jurassic-2 Ultra

โมเดลที่ทรงพลังที่สุดของ AI21 สำหรับงานสร้างข้อความที่ซับซ้อนซึ่งต้องการเอาต์พุตคุณภาพสูงสุด

โทเค็นสูงสุด: 8,192

ภาษา: อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกส อิตาลี และดัตช์

กรณีการใช้งานที่รองรับ: การตอบคำถาม การสรุป การสร้างร่าง การแยกข้อมูลขั้นสูง แนวคิดสำหรับงานที่ต้องใช้เหตุผลและตรรกะที่ซับซ้อน

รองรับการปรับแต่งอย่างละเอียด: ไม่

Jurassic-2 Mid

โมเดลขนาดกลางของ AI21 สำหรับงานสร้างข้อความขั้นสูงที่มีทั้งคุณภาพและมีค่าบริการไม่แพง

โทเค็นสูงสุด: 8,192

ภาษา: อังกฤษ

กรณีการใช้งานที่รองรับ: การตอบคำถาม การสรุป การสร้างร่าง การแยกข้อมูลขั้นสูง แนวคิดสำหรับงานที่ต้องใช้เหตุผลและตรรกะที่ซับซ้อน

รองรับการปรับแต่งอย่างละเอียด: ไม่