AWS Thai Blog

Category: AWS Mobile Development

สร้างแอป React แกลเลอรีรูปภาพโดยใช้ความสามารถในการจัดเก็บไฟล์ใหม่ของ Amplify Studio

Amplify Studio เป็นอินเทอร์เฟซสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโค้ด (รวมถึง ส่วนประกอบ UI, ตาราง, GraphQL API, Authentication และการจัดเก็บไฟล์) ซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างแอปพลิเคชัน บล็อกนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันแกลเลอรีรูปภาพ โดยใช้ความสามารถใหม่ของ Amplify Studio มาสร้างคลังเก็บไฟล์ (Amazon S3 Bucket) กำหนดสิทธิ์เปิดไฟล์ และ การจัดการไฟล์ ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น และมี Content Manager ซึ่งจะช่วยให้จัดการไฟล์ได้ง่ายขึ้นผ่าน UI ของ Amplify Studio