ศูนย์ระบบข้อมูลอุตสาหกรรมทางการเงิน (FISC)

ภาพรวม


ศูนย์ระบบข้อมูลอุตสาหกรรมทางการเงิน (FISC) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1984 ภายใต้การอนุมัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนเมษายน ปี 2011 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ FISC เปลี่ยนการจัดประเภทให้เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์

ในเดือนธันวาคม ปี 1985 FISC ได้ร่วมมือกับสถาบันที่เป็นสมาชิก หน่วยงานกำกับการให้บริการทางการเงิน (FSA) และธนาคารกลางญี่ปุ่น เพื่อจัดทำ “แนวทางด้านความปลอดภัยด้านระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการธนาคารและสถาบันทางการเงินที่เกี่ยวข้องของ FISC” เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับสถาบันทางการเงิน

คำถามที่พบบ่อย


มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »