เริ่มต้นใช้งาน Amazon Lightsail

ขั้นตอนเริ่มต้นใช้งาน

1

ตั้งค่าและลงชื่อเข้าใช้บัญชี AWS ของคุณ

  

2

สร้างอินสแตนซ์

  

3

สร้างคอนเทนเนอร์

  

บทแนะนำ

เรียนรู้วิธีทําให้อินสแตนซ์ใหม่พร้อมใช้งานบน Lightsail

เรียนรู้เพิ่มเติม

บทแนะนำสอนการใช้งานนี้จะแสดงวิธีเรียกเปิดใช้และกำหนดค่าอินสแตนซ์ WordPress บน Lightsail

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีสร้างคอนเทนเนอร์รูปภาพบนเครื่องของคุณ แล้วปรับใช้บน Amazon Lightsail

เรียนรู้เพิ่มเติม