VMware için AWS Backup desteği

Şirket içi VMware,VMware Cloud on AWS ve VMware Cloud on AWS Outposts iş yüklerini tek bir merkezden koruyun

VMware için AWS Backup desteği, AWS Backup tarafından desteklenen AWS hizmetlerinin (işlem, depolama ve veritabanlarını kapsar) yanı sıra şirket içi VMware, VMware CloudTM on AWS ve VMware CloudTM on Outposts ortamlarınızı tek bir merkezden korumanıza imkan tanır. AWS Backup; yedekleme, kopyalama ve geri yükleme işlemlerini izleyerek ve hem veri yönetişimi hem de mevzuat gerekliliklerini karşılamanıza yardımcı olmak üzere, denetçi kullanımına hazır birleşik raporlar oluşturmanızı sağlayarak organizasyonel veri koruma politikalarınıza uygunluk durumunu göstermenize olanak tanır.

VMware için AWS Backup desteği size üç temel avantaj sunar.

  • Veri korumayı tek bir merkezden yönetin: AWS Backup; yedekleme politikalarını AWS hizmetleri, şirket içi VMware ve VMware Cloud on AWS ve VMware Cloud on AWS Outposts'dan oluşan uygulamalarınız genelinde tek bir merkezden yapılandırmaya yönelik otomatik bir çözüm sunar ve böylece yedekleme yaşam döngüsünün yönetimini basitleştirerek AWS genelinde ve şirket içindeki uygulama verilerinizin tek bir merkezden korunmasını sağlamayı kolaylaştırır.
  • Yedek uygunluğunu iyileştirin: AWS Backup, VMware yedekleri için yerleşik denetimler sağlayarak yedekleme ve geri yükleme işlemlerini izlemenize, veri koruma uygunluğunun denetçilere gösterilebilmesi için denetçi kullanımına hazır raporlar oluşturmanıza imkan tanır. VMware için AWS Yedekleme desteği, AWS Yedekleme’nin uygunluğa bağlılık için izlediği desteklenen hizmetlere VMware'i ekler.
  • Esnek geri yükleme seçenekleri: AWS Yedekleme, VMware yedeklerini gereksiniminize uygun şekilde şirket içinde ve AWS'de VMware Cloud, AWS Outposts’ta VMware Cloud, Amazon EBS veya Amazon EC2’ye geri yüklemenize olanak tanıyan, tek tıklamalı bir geri yükleme deneyimi sunar.
VMware İş Yükleri İçin AWS Yedekleme Desteği (0:54)

Nasıl çalışır?

AWS Backup, AWS Backup ağ geçidini kullanarak VMware ortamınızda dağıtacağınız VMware iş yüklerine bağlanır. AWS Backup ağ geçidi, VMware vCenter Server aracılığıyla VM'leri keşfeder, VM anlık yedekleri alır, yedekleri yönetir ve AWS Backup ile VMware ortamınız arasında verileri geri yükler. Yedekleme politikalarınıza VM'ler tayin etmek için etiketleri veya VM Kaynak Kimliklerini ya da VM klasörü veya hipervizöre göre grup atamasını kullanabilirsiniz. Bu politikalar VMware VM'lerinin veri korumasını, desteklenen AWS Backup hizmetleriyle tek bir merkezden yönetir. Bu adımları tamamladıktan sonra AWS Yedekleme, VM'leri AWS Yedekleme’nin depolama kasalarına güvenli şekilde yedeklemeye başlar. VMware yedeklerinizi AWS Yedekleme’den görüntüleyebilir ve yedekleri gereksiniminize göre şirket içinde, AWS’de VMware Cloud, AWS Outposts’ta VMware Cloud, Amazon EBS veya Amazon EC2’ye geri yükleyebilirsiniz.

AWS Yedekleme nasıl çalışır?

AWS Backup'ta tek bir politika kullanarak işlem, depolama ve veritabanları için AWS destekli hizmetlerin yanı sıra şirket içi VMware, VMware Cloud on AWS ve VMware Cloud on AWS Outposts ortamlarınızı tek bir merkezden koruyabilirsiniz. 

VMware için AWS Backup nasıl çalışır?
Stemcell Technologies

STEMCELL Technologies, 2.500'den fazla özel ayıraç, araç ve hizmet ile yaşam bilimleri araştırmalarını destekleyen bir küresel biyoteknoloji şirketidir. 

"Pek çok iş yükümüz AWS'yi kullanıyor olsa da halen veri merkezlerimizde çalışan önemli uygulamalarımız var. Şu anda, AWS'de çalışan uygulamalarımızı korumak için AWS Backup'ı kullanırken, geri kalan şirket içi VMware iş yüklerimiz için ayrı bir yedekleme aracından yararlanıyoruz. Yedekleme politikalarının ve prosedürlerin tutarlı olmasını sağlamak ve iki ayrı yedekleme çözümü arasında raporlamak, olması gerektiğinden çok daha karmaşık ve maliyetli hale geldi. Bulut içi uygulamaların yanı sıra şirket içi VMware iş yüklerini korumaya yönelik yeni AWS Backup özelliği konusunda heyecan duyuyoruz. Bu, yönetimi basitleştirmemize yardımcı olacak ve yedek uygunluğu gereksinimlerini çok daha az çabayla karşılamamıza olanak tanıyacak."

Adam Leggett, Üst Düzey Yönetici, BT, Stemcell.

Blog gönderileri

AWS Backup'ta Yenilik – VMware ve VMware Cloud on AWS Desteği

Halihazırda AWS Backup tarafından desteklenen AWS işlem, depolama ve veritabanı hizmetlerinin yanı sıra bu VMware ortamlarını korumak için AWS Backup'ta tek bir merkezden yönetilen tek bir politika kullanabilirsiniz.

Böylece, VMware iş yüklerini şirket içi veri merkezlerine ve VMware Cloud on AWS'ye geri yüklemek için AWS Backup'tan faydalanabilirsiniz. AWS Backup bunu yaparken, veri yönetişimi ve mevzuat gerekliliklerini karşılamak üzere yedekleme, kopyalama ve geri yükleme işlemlerini izleyip denetçi kullanımına hazır raporlar oluşturarak uygunluğu tutarlı şekilde göstermenize olanak tanır.

Blogu okuyun »

Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinin

AWS Backup'ı kullanmak için ön ödeme yapmanız gerekmez, yalnızca kullandığınız kaynaklar için ödeme yaparsınız.

Daha fazla bilgi edinin 
Ücretsiz bir hesap için kaydolun

AWS Ücretsiz Kullanım için anında erişim elde edin. 

Kaydolun 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Konsolu'nda AWS Backup ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın