Amazon EBS, depolama birimleri oluşturup Amazon EC2 bulut sunucularına bağlamanıza imkan tanır. Birimler bağlandığında bunların üzerinde bir dosya sistemi oluşturabilir, veritabanı çalıştırabilir ya da birimleri blok depolama olarak başka herhangi bir şekilde kullanabilirsiniz. Amazon EBS birimleri belirli bir Erişilebilirlik Alanına yerleştirilir ve tek bir bileşen hatasına karşı korunmanız için burada otomatik olarak çoğaltılır. Tüm EBS birim türleri dayanıklı anlık yedek özellikleri sunar ve %99,999 erişilebilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Amazon EBS, iş yükünüz için depolama performansını ve maliyeti optimize etmenize imkan tanıyan çeşitli seçenekler sağlar. Bu seçenekler iki ana kategoriye ayrılır: veritabanları ve önyükleme birimleri gibi işlemsel iş yükleri için SSD destekli depolama (performans, öncelikli olarak IOPS değerine bağlıdır) ve MapReduce, günlük işleme gibi yüksek aktarım hızı gerektiren iş yükleri için HDD destekli depolama (performans, öncelikli olarak MB/sn değerine bağlıdır).

SSD destekli birimler, gecikme süresi açısından hassas olan işlemsel iş yükleri için en yüksek performansı sunan Tedarik Edilmiş IOPS SSD (io1) ve birçok çeşit işlemsel veri için fiyat ile performans arasında denge sağlayan Genel Amaçlı SSD’dir (gp2). HDD destekli birimler, sık erişilen, yüksek aktarım hızı gerektiren iş yüklerine yönelik Aktarım Hızı İçin Optimize Edilmiş HDD (st1) ile daha seyrek erişilen verilere yönelik Seyrek Erişimli HDD’dir (sc1).

Esnek Birimler, Amazon EBS’nin kapasiteyi dinamik olarak artırmanıza, performansı ayarlamanıza ve kesinti süresi olmadan veya performansı etkilemeden canlı birim türünü değiştirmenize imkan tanıyan bir özelliğidir. Bu özellik, dağıtımınızı kolayca doğru boyuta getirmenize ve performans değişikliklerine uyarlamanıza imkan tanır.

Amazon EBS birim türleri

Aşağıdaki tabloda, geçerli nesle ait EBS birimlerinin kullanım örnekleri ve performans özellikleri gösterilmiştir:

  Katı Hal Sürücüleri (SSD) Sabit Disk Sürücüleri (HDD)
Birim Türü EBS Tedarik Edilmiş IOPS SSD (io1) EBS Genel Amaçlı SSD (gp2) Aktarım Hızı İçin Optimize Edilmiş HDD (st1) Seyrek Erişimli HDD (sc1)

Kısa Açıklama

Gecikme süresi açısından hassas işlemsel iş yükleri için tasarlanmış, en yüksek performanslı SSD birimi

Çok çeşitli işlemsel iş yükleri için fiyat-performans oranını dengeleyen Genel Amaçlı SSD birimi

Sık erişilen, yüksek aktarım hızı gerektiren iş yükleri için tasarlanmış düşük maliyetli HDD birimi Daha seyrek erişilen iş yükleri için tasarlanmış, en düşük maliyetli HDD birimi

Kullanım Örnekleri

G/Ç gereksinimi yüksek NoSQL ve i̇lişkisel veritabanları

Önyükleme birimleri, düşük gecikme süreli etkileşimli uygulamalar, geliştirme ve test

Büyük veri, veri ambarları, günlük işleme Daha az günlük tarama gerektiren seyrek erişimli veriler

API Adı

io1

gp2

st1 sc1

Birim Boyutu

4 GB – 16 TB

1 GB – 16 TB

500 GB – 16 TB 500 GB – 16 TB

En Fazla IOPS**/Birim

64.000

16.000

500 250

En Fazla Aktarım Hızı***/Birim

1,000 MB/sn

250 MB/sn

500 MB/sn 250 MB/sn

En Fazla IOPS/Bulut Sunucusu

80.000

80.000

80.000 80.000

En Fazla Aktarım Hızı/Bulut Sunucusu

1.750 MB/sn

1.750 MB/sn

1.750 MB/sn 1.750 MB/sn

Fiyat

0,125 USD/GB-ay

0,065 USD/tedarik edilmiş IOPS

0,10 USD/GB-ay

0,045 USD/GB-ay 0,025 USD/GB-ay

Baskın Performans Özniteliği

IOPS

IOPS

MB/sn MB/sn
EBS Magnetic’i mi arıyorsunuz? Önceki Nesil Birimler sayfasına bakın.
*Varsayılan birim türü
**16.000 G/Ç boyutunu temel alan io1/gp2, 1 MB G/Ç boyutunu temel alan st1/sc1
***aktarım hızı birimi MB = 1024^2 bayt olarak hesaplandı

SSD destekli birimler (yüksek IOPS)

Tedarik edilmiş IOPS SSD (io1) birimleri

IO1, katı hal sürücüleriyle (SSD) desteklenir ve kritik, yüksek G/Ç performansı gerektiren veritabanı ve uygulama iş yüklerinin yanı sıra HBase, Vertica ve Cassandra gibi yüksek aktarım hızı gerektiren veritabanı ve veri ambarı iş yükleri için tasarlanmış, en yüksek performansı sunan EBS depolama seçeneğidir. Bu birimler, hem yüksek IOPS performansı hem de yüksek aktarım hızının yanı sıra gecikme süresinin son derece düşük olmasını gerektiren iş yükleri için idealdir.

IO1, 50 IOPS/GB’a kadar tutarlı bir temel performansın yanı sıra en fazla 64.000 IOPS performans ve birim başına 1.000 MB/sn’ye kadar aktarım hızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır1. io1 seçeneğinden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız EBS için optimize edilmiş EC2 bulut sunucularını kullanmanızı öneririz. Io1, EBS için optimize edilmiş EC2 bulut sunucularına bağlandığında milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikmelere erişebilecek ve tedarik edilmiş performansı çalışmanın %99,9'unda sunacak şekilde tasarlanmıştır. EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları olarak başlatılabilecek bulut sunucusu türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Amazon EC2 Bulut Sunucusu Türleri. Amazon EBS performans yönergeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. EBS Performansını Artırma.

164.000 IOPS ve 1.000 MB/sn. işlem hacmine ulaşmak için birim, bir Nitro sistemi EC2 bulut sunucusuna eklenmelidir. 

Genel amaçlı SSD (gp2) birimleri

GP2, Amazon EC2 bulut sunucuları için varsayılan EBS birimi türüdür. Bu birimler katı hal sürücüleri (SSD) tarafından desteklenir ve geliştirme/test ortamları, düşük gecikme süresi gerektiren etkileşimli uygulamalar ve önyükleme birimleri dahil olmak üzere birçok çeşit işlemsel iş yükü için uygundur. GP2, milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikme süreleri, 3 IOPS/GB’a kadar (en az 100 IOPS) tutarlı bir temel performansın yanı sıra en fazla 16.000 IOPS ve birim başına 250 MB/sn. aktarım hızı sunacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, 1 TB’tan küçük GP2 birimleri hızlı bir artışla 3.000 IOPS’a çıkabilir. gp2 fiyatına G/Ç dahil olduğundan, yalnızca tedarik ettiğiniz her depolama GB'ı için ödeme yaparsınız. GP2, tedarik edilmiş performansı çalışmanın %99’unda sunacak şekilde tasarlanmıştır. gp2’nin sağlayabileceğinden fazla sayıda IOPS gereksiniminiz varsa ya da düşük gecikme süresi kritikse veya daha iyi performans tutarlılığına ihtiyaç duyuyorsanız io1’i kullanmanızı öneririz. gp2 performansını en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız EBS için optimize edilmiş EC2 bulut sunucularını kullanmanızı öneririz.

HDD destekli birimler (yüksek MB/sn)

Aktarım hızı için optimize edilmiş HDD (st1) birimleri

ST1, sabit disk sürücüleri (HDD) ile desteklenir ve MapReduce, Kafka, günlük işleme, veri ambarı ve ETL iş yükleri gibi sık erişilen, yüksek aktarım hızı gerektiren ve çok büyük veri kümelerinin yanı sıra büyük G/Ç boyutlarına sahip olan iş yükleri için idealdir. Bu birimler, MB/sn cinsinden ölçülen aktarım hızı açısından yüksek performans sağlar ve TB başına 40 MB/sn taban değerlerinin yanı sıra geçici olarak TB başına 250 MB/sn hıza çıkabilir ve birim başına en yüksek aktarım hızı 500 MB/sn'dir. ST1, beklenen aktarım hızı performansını %99 oranında sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve geçici artış hızında tam birim taraması yapmak için yeterli miktarda G/Ç kredisi içerir. st1 ve EC2 performansını en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız EBS için optimize edilmiş EC2 bulut sunucularını kullanmanızı öneririz.

Seyrek erişimli HDD (sc1) birimleri

SC1, sabit disk sürücüleri (HDD) ile desteklenir ve tüm EBS birim türleri içinde GB başına en düşük maliyete sahiptir. Büyük, etkin olmayan veri kümelerine sahip, daha seyrek erişilen iş yükleri için idealdir. st1'e benzer şekilde sc1 de geçici hız artışı modeli sunar: Aktarım hızı taban değerleri TB başına 12 MB/sn olan bu birimler, geçici olarak TB başına 80 MB/sn hıza çıkabilir ve birim başına en yüksek aktarım hızı 250 MB/sn'dir. sc1, sık erişilmeyen veriler için son derece hesaplı bir depolama çözümü sağlar. SC1, çalıştığı süre boyunca beklenen aktarım hızı performansını %99 oranında sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve geçici artış hızında tam birim taraması yapmak için yeterli miktarda G/Ç kredisi içerir. sc1 performansını en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız EBS için optimize edilmiş EC2 bulut sunucularını kullanmanızı öneririz.

EBS anlık yedekleri için Amazon Data Lifecycle Manager

EBS anlık yedekleri için Data Lifecycle Manager, özel bir programa göre EBS anlık yedeklerinin oluşturulup silinmesini sağlayarak EBS birimlerinde depolanan verilerin otomatik olarak yedeklenmesi için basit, otomatik bir yöntem sunar. Artık kurumunuza veya sektörünüze özgü veri yedekleme ve saklama politikalarına uyum sağlamak için komut dosyalarını veya diğer araçları kullanmanız gerekmiyor.

Yaşam döngüsü yönetimi sayesinde anlık yedeklerin düzenli aralıklarla temizlendiğinden emin olabilir ve maliyetleri denetim altında tutabilirsiniz. Tek yapmanız gereken EBS birimlerinizi etiketlemek ve yedeklerin oluşturulup yönetilmesi için Yaşam Döngüsü politikaları oluşturmaya başlamaktır. Politikalarınızı izlemek ve yedeklerinizin başarılı bir şekilde oluşturulduğundan emin olmak için Cloudwatch Events’i kullanın.

Amazon EBS Esnek Birimleri

Esnek Birimler, uygulamalarınızın gereksinimleri değiştikçe birimlerinizi kolayca buna uygun hale getirmenize imkan tanıyan bir özelliktir. Esnek Birimler, yeni ya da güncel nesildeki tüm birimler için kapasiteyi dinamik olarak artırmanıza, performansı ayarlamanıza ve kesinti süresi olmadan veya performansı etkilemeden birim türünü değiştirmenize imkan tanır. Dağıtımınızı kolayca doğru boyuta getirin ve performans değişikliklerine uyarlayın.

Birim yapılandırmanızı gelecekte değiştirebileceğinizi bilmenin rahatlığı sayesinde saatlerinizi alan planlama döngülerinden kurtulabilirsiniz ve tek yapmanız gereken, bugün gereksinim duyduğunuz kapasite ve performansa sahip bir birim oluşturmaktır.

Amazon CloudWatch’u AWS Lambda ile kullanarak birim değişikliklerini uygulamalarınızın değişen gereksinimlerini karşılayacak şekilde otomatikleştirebilirsiniz.

Esnek Birimler özelliği, kaynaklarınızı değişen uygulama gereksinimlerine uyarlamayı kolaylaştırarak gelecekte iş gereksinimleriniz değiştiğinde kaynakları değiştirebileceğinizi bilmenin rahatlığını sağlar.

Amazon EBS Anlık Yedekleri

Amazon EBS, birimlerinizin belirli bir noktaya ait anlık yedeklerini Amazon S3’e kaydetmenize olanak tanır. Amazon EBS Anlık Yedekleri artımlı olarak depolanır: Yalnızca son anlık yedeğiniz kaydedildikten sonra değişen bloklar kaydedilir ve yalnızca değişen bloklar için faturalandırılırsınız. 100 GB veri içeren bir cihazınız varsa ve son anlık yedeğiniz alındığından beri yalnızca 5 GB değiştiyse sonraki anlık yedek yalnızca ek olarak 5 GB kullanır ve hem eski hem de yeni anlık yedek tam görünse bile yalnızca bu ek 5 GB’lık anlık yedek depolama alanı için ücret ödersiniz.

Bir anlık yedeği sildiğinizde yalnızca diğer hiçbir anlık yedek için gerekli olmayan verileri kaldırırsınız. Tüm etkin anlık yedekler, birimin anlık yedeğin alındığı andaki durumuna geri yüklenmesi için gerekli bilgilerin tamamını içerir. Değişen verilerin çalışma birimine geri yüklenmesi için gerekli süre, tüm anlık yedekler için aynıdır.

Anlık yedekler kullanılarak birden çok yeni birim başlatılabilir, bir birimin boyutu genişletilebilir ve birimler Erişilebilirlik Alanları arasında taşınabilir. Yeni bir birim oluştururken birimin mevcut bir Amazon EBS anlık yedeği temel alınarak oluşturulmasını tercih edebilirsiniz. Bu senaryoda yeni birim anlık yedeğin bire bir replikası olarak başlatılır.

Amazon EBS Anlık Yedeklerinin temel özellikleri şunlardır:

  • Amazon EBS birim verilerine anında erişim – Bir anlık yedekten birim oluşturulduktan sonra, bağlı bulut sunucunuzun birime erişmeye başlayabilmesi için tüm verilerin Amazon S3’ten Amazon EBS biriminize aktarılmasını beklemeniz gerekmez. Amazon EBS Anlık Yedekleri, hemen kullanmaya başlayabilmeniz için geç yükleme uygular.
  • Amazon EBS birimlerinin boyutunu değiştirme – Bir Amazon EBS biriminin boyutunun değiştirilmesi için kullanılabilecek iki yöntem vardır. Bir anlık yedeği temel alan yeni bir birim oluşturursanız yeni birim için daha büyük bir boyut belirtebilirsiniz. Esnek Birimler özelliği sayesinde canlı birimleri anlık yedek kullanmadan dinamik olarak büyütebilirsiniz. Dosya sisteminizin ve uygulamanızın bir cihazın yeniden boyutlandırılmasını desteklediğinden emin olun.
  • Amazon EBS Anlık Yedeklerini Paylaşma – Amazon EBS Anlık Yedeklerinin paylaşılabilir olması, iş arkadaşlarınızla ve AWS topluluğundaki diğer kişilerle veri paylaşmanızı kolaylaştırır. Yetki verilen kullanıcılar paylaşılan Amazon EBS anlık yedeklerinizi kullanarak kendi Amazon EBS birimlerini oluşturabilir ve sizin anlık yedeğiniz değişmez. Dilerseniz verilerinizi tüm AWS kullanıcıları için genel erişime de açabilirsiniz. Anlık yedekleri paylaşma konusunda daha fazla bilgi edinmek için bkz. Anlık Yedek İzinlerini Değiştirme.
  • Amazon EBS Anlık Yedeklerini AWS bölgeleri arasında kopyalama – Amazon EBS’nin anlık yedekleri AWS bölgeleri arasında kopyalayabilme özelliği, coğrafi genişleme, veri merkezi geçişi ve olağanüstü durum kurtarma için birden çok AWS bölgesinden yararlanmayı kolaylaştırır. Sizin oluşturduğunuz ve sizinle paylaşılan anlık yedeklerin yanı sıra AWS Marketplace, VM Import/Export ve AWS Storage Gateway’den edindiğiniz anlık yedekler dahil olmak üzere erişebildiğiniz tüm anlık yedekleri kopyalayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Bir Amazon EBS Anlık Yedeğini kopyalama.

Amazon EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları

Müşteriler düşük bir ek saatlik ücret karşılığında, belirli Amazon EC2 bulut sunucusu türlerini EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları olarak başlatabilirler. EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları, EC2 bulut sunucularının EBS birimi üzerinde tedarik edilmiş IOPS'yi tam olarak kullanmalarını sağlar.

EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları, Amazon EC2 ve Amazon EBS arasında tahsis edilmiş aktarım hızı sağlar. Aktarım hızı kullanılan bulut sunucusu türüne bağlı olarak 500 Mbps – 10.000 Mbps arasında seçeneklere sahiptir. Tahsis edilmiş aktarım hızı Amazon EBS G/Ç ve EC2 bulut sunucunuzdaki diğer trafik arasındaki çekişmeyi en aza indirerek EBS birimleriniz için en iyi performansı sağlar.

EBS için optimize edilmiş bulut sunucuları, tüm Amazon EBS birim türleri ile kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

EBS İçin Optimize Edilmiş bulut sunucuları olarak başlatılabilecek bulut sunucusu türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Amazon EC2 Bulut Sunucusu Türleri.

Amazon EBS erişilebilirliği ve dayanıklılığı

Amazon EBS birimleri, yüksek oranda erişilebilir ve güvenilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Amazon EBS birim verileri, tek bir bileşende hata oluştuğu için veri kaybı yaşamanızın engellenmesi amacıyla size ek ücret yansıtılmadan bir Erişilebilirlik Alanındaki birden çok sunucuya çoğaltılır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için bkz. Amazon EC2 ve EBS Hizmet Düzeyi Sözleşmesi.

Amazon EBS birimleri, %0,1 ile %0,2 arasında bir yıllık hata oranına (AFR) sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Hata tanımı, birimin boyutuna ve performansına bağlı olarak tamamen veya kısmen kaybedilmesi olarak yapılır, Bu, EBS birimlerinin ortalama %4 AFR değerine sahip sıradan disk sürücülerinden 20 kat daha güvenilir olduğu anlamına gelir. Örneğin, 1 yıl çalışan 1.000 EBS biriminiz varsa 1 ila 2 tanesinin hata yaşamasını bekleyebilirsiniz. EBS, verilerinizin belirli bir noktaya ait yedeklerini almanın iyi bir yolu olan anlık yedekleme özelliğini de destekler.

Amazon EBS Anlık Yedekleri ve birimlerinizin belirli bir noktaya ait yedeklerini alma konusunda daha fazla bilgi edinmek için burayı ziyaret edin.

Amazon EBS şifrelemesi ve AWS Identity and Access Management

Amazon EBS şifrelemesi, EBS veri birimlerini, önyükleme birimlerini ve anlık yedeklerini sorunsuz bir şekilde şifreleme olanağı sağlayarak güvenli bir anahtar yönetimi altyapısı oluşturup bunu yönetme gereksinimini ortadan kaldırır. EBS şifrelemesi veri birimlerinizi, önyükleme birimlerinizi ve anlık yedeklerinizi Amazon tarafından yönetilen anahtarlar ya da AWS Key Management Service (KMS) ile oluşturup yönettiğiniz anahtarlarla şifreleyerek bekleyen veri güvenliğini mümkün kılar. Ayrıca, şifreleme işlemi EC2 bulut sunucularını barındıran sunucularda gerçekleştirildiğinden veriler EC2 bulut sunucuları ile EBS veri ve önyükleme birimleri arasında taşınırken şifreleme sağlanır. Daha fazla bilgi edinmek için Amazon EC2 Kullanıcı Kılavuzu’nun Amazon EBS şifrelemesiyle ilgili bölümüne bakın.

Amazon EBS birimlerine erişim, AWS Identity and Access Management (IAM) ile entegredir. IAM, Amazon EBS birimleriniz için erişim denetimi uygulamanıza olanak sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. AWS Identity and Access Management.


bu sayfada GB = 1024^3 bayt

Amazon EBS fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin
Oluşturmaya hazır mısınız?
Amazon EBS'yi kullanmaya başlayın
Başka sorunuz mu var?
Bize ulaşın